Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

Беседи, подредени в календар за целия период 1895г. - 1944г.
 

Януари НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Братът на най-малките 1917г.
Нова година 1921г.
Частен разговор с Учителя 1921г.
Сродни души 1922г.
Сродните души 1922г.
Празните и пълните 1925г.
В образ Божи 1928г.
Реалното в човека 1928г.
Тихият глас 1929г.
Личност и душа 1930г.
За новата година 1931г.
Майката на времето 1932г.
На двама господари 1933г.
Топли чувства и светли мисли 1933г.
Като добрия син 1936г.
Син и баща / Баща и син 1937г.
Малкият брат 1939г.
Съработници 1941г.
Майката 1942г.
Нова основа 1943г.
2
Двата велики закона 1921г.
Запазване и консервиране плодове и зеленчуци 1921г.
Съвети от Учителя 1921г.
Правилният растеж на Ученика 1923г.
Единство на обичта 1924г.
Влизане 1927г.
Малката мисия 1927г.
Вторият ден 1929г.
Съединителните нишки на живота 1931г.
Проводници (Където и да отидем) 1935г.
Доброто и светлината 1938г.
Който приеме свидетелството Негово 1938г.
Възприемане и предаване/Сито и дармон 1944г.
3
Лекуване на разни болести 1921г.
Прояви на съзнанието 1923г.
Десетте думи (Графология) / Десетте думи 1926г.
До скончанието на века 1926г.
Пътищата на природата 1930г.
От смърт в живот 1932г.
Новото направление в живота 1934г.
Двата вида пеене 1936г.
И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите! 1937г.
Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене 1937г.
Вътрешният господар 1940г.
Превъзмогване 1941г.
Пожелаване 1943г.
Пътят на праведния 1943г.
4
Моята заповѣдъ / Моята заповед 1925г.
Насока и направление на енергията / Направление на енергиите 1925г.
Форми на съзнанието 1928г.
Здрава основа 1931г.
Имената ваши 1931г.
Работа на природата 1933г.
Погрешка и спънка 1935г.
Здравословното състояние на човешката душа 1939г.
Който изпълнява Волята Божия 1942г.
С малкото 1942г.
5
Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя 1915г.
Право разбиране 1927г.
От сърцето излизат 1930г.
Обичайте положителното 1934г.
Знайният Бог 1936г.
Онова, което дава живот 1936г.
Съзвучие 1938г.
Идеален и реален живот 1940г.
Двете недоволства 1941г.
Дева зачна 1941г.
Родени от Бога 1944г.
6
Едно ти не достига! 1924г.
Отношения между проявите в природата 1924г.
Разковничето 1926г.
Пътят на героите 1928г.
Граници в живота 1932г.
Економия на енергиите / Икономия на силите 1933г.
И ще доведат всичките ви братя 1935г.
Правият път 1935г.
Трите картини. 1937г.
Основни положения на живота 1939г.
Нова епоха 1943г.
7
Рождението 1915г.
Растете в благодат! / Растене и познание 1917г.
Значение на ръцете и пръстите 1923г.
И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги 1923г.
Проекции 1925г.
Новата епоха 1931г.
Едно изречение 1934г.
Бъдете щедри 1938г.
Два момента 1940г.
Познаване на великото 1940г.
Добри певци 1942г.
Ново разбиране 1944г.
8
Излязоха и завтекоха се 1920г.
Разговори с Учителя (Разговор с Учителя) 1922г.
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде 1922г.
Мъртвите и живите линии 1924г.
Жлебът 1928г.
Разумно ограничение 1928г.
Проява на Любовта / Чувството на любовта 1930г.
Бавни и бързи движения 1932г.
Външна и вътрешна вяра 1933г.
Духът дава живот 1933г.
Трите плода 1936г.
Което мислиш, става 1937г.
И ще бъдеш блажен 1939г.
Посрещането на Господа 1939г.
Ще ви бѫде / Ще ви бъде 1941г.
9
Представа за трите свята 1927г.
Сам с ума си 1927г.
Закон за възможности – закон на опуленс 1929г.
Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат 1931г.
Ново раждане 1935г.
И пак се наведе на земята 1938г.
Окото на Любовта 1938г.
Божественият ден 1944г.
10
●● Окултна страна на живота 1923г.
●● Давам власт 1926г.
●● Действие и противодействие 1926г.
●● Основна мисъл 1926г.
●● Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека 1930г.
●● Вземи детето 1932г.
●● Едно писмо 1934г.
●● Реализираната мисъл 1936г.
●● Божествената храна 1937г.
●● Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето 1937г.
●● Божествената усмивка 1940г.
●● Чистене съзнанието 1941г.
11
Квадратурата на кръга 1925г.
Тесният път 1925г.
Нови възгледи и методи 1928г.
Бъди очистен 1931г.
Две правила 1933г.
Естествени положения 1935г.
Правилно разбиране 1939г.
Единствената врата 1942г.
Словото бе Бог 1942г.
12
Великите условия на живота 1919г.
Предназначение 1927г.
Да се радват наедно 1930г.
Светът на Великите души 1934г.
Не съдете по лице 1936г.
Топлината на Любовта 1936г.
Четиритях точки 1938г.
Млад и стар 1940г.
Голямата радост 1941г.
Трезво гледане 1941г.
13
Оздравяха 1924г.
Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето 1924г.
Каквото става 1926г.
Законът и Любовта / Противоположности на живота 1932г.
Отношение между мисли и чувства / Отношение на мислите и чувствата 1933г.
Здравото учение 1935г.
Причинният свят 1935г.
Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола 1937г.
Организиран и неорганизиран свят 1939г.
Нова обхода 1943г.
14
Добро сърце и добър ум 1911г.
Приложение към протокола от 1911 г. 1911г.
Марта и Мария 1917г.
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не 1923г.
Положителни и отрицателни състояния на живота 1925г.
Гредите на живота 1931г.
Реалното и нереалното 1934г.
Слушай, сине Мой! 1934г.
Противоречията в живота 1938г.
Реална и идеална обстановка на нещата 1940г.
Служене на Бога 1940г.
За добро е 1942г.
15
Защо твоите ученици ядат и пият? 1922г.
Заветът 1928г.
Творец на съдбата си 1928г.
Светли и тъмни действия  / Двамата бакали 1930г.
Свободата / Свобода 1932г.
Добри проводници 1933г.
И украсиха светилниците си 1933г.
Едно ви трябва 1936г.
Гладни и сити. Единение и разединение / Гладни и сити – единение и разединение 1937г.
Година на работа 1939г.
Ще го поставя над всички си имот 1939г.
Тритѣ единици / Трите единици 1941г.
16
Встъпление в Любовта 1919г.
Надеждата 1920г.
Приливи и отливи 1924г.
Самоопределение на съзнанието 1929г.
Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание 1931г.
Божествената справедливост 1935г.
Двете жени 1938г.
Нищо и нещо 1942г.
17
Установени мерки 1923г.
Благ 1926г.
Изваждане / Изваждането 1926г.
Самосветещата лампа 1930г.
Освободени 1932г.
Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието 1934г.
Основният тон 1936г.
Учение и служение / Учение и служене на Бога 1937г.
Царството небесно 1937г.
Живият хляб 1938г.
Налягане, напрежение, разумност 1940г.
Малки правила 1941г.
18
Разговор за Откровението 1915г.
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин 1915г.
Достатъчна ти е Моята благодат 1917г.
Добрият пастир 1920г.
Съмнение и вяра 1920г.
Възможното у Бога, възможното у човека / Двете възможности 1925г.
Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило 1925г.
Малки и големи придобивки 1928г.
Наблюдение и интуиция 1929г.
И като видяха звездите 1931г.
Влияние на музиката 1933г.
Обективни и субективни разсъждения 1935г.
Най-малкото и най-голямото 1939г.
Да се не смущава сърцето ви 1942г.
Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината 1942г.
19
Поздрав за новата 1914 г. Към всички 1914г.
Голямата вяра 1919г.
Две лепти / Двете лепти 1930г.
Здравото въже 1934г.
Всичко, което чух 1936г.
Непроменливи величини / Устойчиви величини 1936г.
Ден без стълкновение 1938г.
Реалността 1940г.
Новото в живота 1941г.
20
Канарата и дървото 1911г.
Допреният въглен 1924г.
Придобивки на съзнанието 1924г.
Четирите действия 1926г.
Раждане и растене 1932г.
Кратко писмо / Едно писмо 1933г.
Плод стократен 1935г.
Товарене и разтоварване 1935г.
Съработници на Бога 1937г.
Налягане и напрежение 1939г.
Вратата на Любовта 1943г.
21
Идването на Христа 1915г.
Двамата господари 1917г.
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето 1923г.
Тъмното петно в съзнанието 1923г.
Значение на изслушването 1925г.
Без наука няма сполука 1926г.
Дишането на човека и на животните 1931г.
Обичайте я! 1934г.
Синовно отношение 1934г.
Сърцето на природата 1938г.
Ако имате вяра 1940г.
Млад, възрастен и стар 1942г.
22
Електричеството и магнетизмът 1920г.
Кротостта и смирението 1920г.
Плевелите и пшеницата 1922г.
Животът във формите 1928г.
Никодим 1928г.
Опитната школа 1930г.
Сенки на Битието / Сянка на нещата 1932г.
Петте врати 1936г.
Поводи на мисълта 1937г.
Не може да се слугува на двама господари 1939г.
Основното правило 1939г.
Мощната сила 1941г.
Съотношение на тяло и продобивки 1943г.
23
Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята 1915г.
Закон за късите и дългите линии 1924г.
Едно стадо 1927г.
Справяне с мъчнотиите 1927г.
Личност, общество и свят 1929г.
Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово 1931г.
Новият опит 1935г.
Няма нищо ново под слънцето 1938г.
Радостни и весели 1938г.
Сто двадесет и три 1942г.
24
Ако ме любите, ще опазите моите заповеди 1915г.
Гордост и тщеславие 1923г.
Гласни и съгласни букви / Гласните и съгласните букви 1926г.
Мария избра 1926г.
Възпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята 1930г.
Доведете ми го 1932г.
Най-малкият опит 1934г.
Музикално състояние 1936г.
Конкретното в Любовта 1937г.
Така трябва да бъде издигнат Син Человечески! 1937г.
Две задачи 1940г.
Метафизични разсъждения 1941г.
Вратите на Любовта 1943г.
С благодат и истина 1943г.
25
Кротките 1921г.
Изпититѣ на ученика. Житното зърно 1925г.
Който иска славата 1925г.
Равнодействие на силите 1928г.
Смяна на енергиите / Смяна на енергията 1929г.
Защо не мислиш по Бога 1931г.
Новата песен 1933г.
Увеличете светлината и топлината 1939г.
Единственият път 1942г.
Не съдете, но садете 1942г.
26
Лозата и пръчките 1919г.
Което оправя 1927г.
Богове сте 1930г.
Противоречията в живота 1934г.
Слуги на Доброто 1936г.
Ти кой си? 1936г.
Обичай и освобождавай 1938г.
Нови насоки 1940г.
Младият син 1941г.
27
Защо Бог не премахне злото завинаги? 1912г.
Колко пъти да прощаваме? 1924г.
Трансформиране на енергиите 1924г.
Външни влияния 1926г.
Двете отверстия 1932г.
Времето на доброто 1933г.
Недейте се грижи за живота си 1935г.
Подмладяване 1935г.
Свещеното правило 1937г.
Организиран и неорганизиран живот 1939г.
Красиви движения 1943г.
28
Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли 1915г.
Все що е писано 1917г.
Правилно пение 1925г.
Прояви на човешкото съзнание 1931г.
В какво седи духовният живот 1934г.
Огнената пещ 1934г.
Разумен и неразумен страх 1938г.
Един ден 1940г.
И ще родиш син 1940г.
Здравословното състояние 1942г.
29
Пак ще ви видя 1922г.
Синове на възкресението 1928г.
Махалото 1930г.
Съзнателни и несъзнателни движения 1932г.
Три мисли 1933г.
Защо възкръсна 1933г.
Три категории храни. Първото обещание 1936г.
Грозота и красота 1937г.
Двете слугини 1939г.
Изпитът на Любовта 1939г.
Законъ за обнова / Закон за обнова 1941г.
Причина, проява и резултат 1943г.
30
Дело съвършено 1927г.
Неизвестни величини / Слънцето 1927г.
Знайно и незнайно 1929г.
Разумността / Разумното 1931г.
В нова окраска. Богатството на деня 1935г.
Новата любов 1938г.
Учене и служене 1938г.
Силна вяра, силна надежда и всесилна любов 1942г.
31
Математически задачи. Простите задачи в математиката / Простите задачи в математиката 1926г.
Свидетелството Негово 1926г.
Навреме и намясто 1930г.
Проява на живата светлина 1932г.
Съществените правила 1934г.
Придобиване на енергия 1936г.
Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота 1937г.
Да сторя 1937г.
Трите връзки 1940г.
Бог е виделина 1943г.
Любов без закон 1943г.Февруари НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Земният и небесният 1920г.
Азъ Те познахъ / Аз Те познах 1925г.
Чудните предположения 1925г.
Значение на смените / Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция) 1929г.
Отношение към Бога 1931г.
Почитай баща си и майка си 1931г.
Значение на удовете 1933г.
Постъпвайте съвършено! 1939г.
Дигни одъра си! 1942г.
2
Като себе си 1919г.
Стари и нови възгледи 1927г.
Състояния на материята 1928г.
Аз съм / Аз съм, не бойте се! 1930г.
Единственото право на душата 1934г.
Ще идеш и ще се възродиш 1938г.
Любов и безлюбие 1941г.
3
Искайте сила, имайте вяра 1915г.
Христос ще дойде и ще се прояви 1915г.
Елементи в геометрията 1924г.
Плодовете на Духа 1924г.
Нашето място 1926г.
Учителю благи 1929г.
Светлият образ 1931г.
Лица на реалността / Двете лица на реалността 1932г.
Точка и свобода / Точката и свободата 1933г.
Разумният домостроител 1935г.
Ценната дума 1935г.
Царството на Духа 1937г.
Основен тон 1939г.
Подмладяване 1943г.
4
Равновесие между Мъдрост и Любов 1915г.
Блажените 1917г.
Кое е това ново учение? / Кое е това учение? 1923г.
Отворената и затворената чаша 1925г.
Изпълнение волята 1934г.
Разумните ще разберат 1934г.
Законът на хармонията в тялото 1938г.
Постиженията на човека 1940г.
Светлината на Любовта 1940г.
Не пренебрегвайте благата 1942г.
5
Мъчението 1920г.
Какво трябва да искаме? 1922г.
Малките случаи 1923г.
Дерзай, дъще! 1928г.
Новите веяния 1930г.
Свещеното място 1932г.
Божествен импулс 1933г.
Първото място 1933г.
Работете с доброто 1936г.
Естествена хладина и топлина 1937г.
Правилно верую 1939г.
Пътят на светиите 1939г.
Учение и служене 1941г.
Превезло, стени и дъно 1943г.
6
Най-щастливият ден 1924г.
За тяхното неверство 1927г.
Меки и твърди вещества 1927г.
Двете съзнания 1929г.
Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието 1931г.
Естественото положение на човешката душа 1935г.
Красотата на Душата 1938г.
Явих ви го! 1938г.
Организиране 1942г.
7
8000 години 1915г.
Добри навици / Образуване на добрите навици 1923г.
Познат от Него 1926г.
Реални величини / Реалното в живота 1926г.
Напрежение / Пружините, товарът и светлината 1930г.
Тези малките 1932г.
Дружене, слушане и следване 1934г.
Предпоследната врата. За това което е 1936г.
Първият и последният 1937г.
Разумният човек 1937г.
Подмладяване 1940г.
Голямата привилегия 1941г.
Най-сигурното място 1943г.
Ще бъдат научени 1943г.
8
Хигиена на човешката душа 1917г.
Молитвата 1920г.
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата 1925г.
Новото възпитание и самовъзпитание 1925г.
Магическата пръчица 1929г.
Хлябът на живота 1931г.
Честното ухо 1933г.
Закон за освобождение 1935г.
Надежда, вяра и любов 1939г.
И пак пишеше 1942г.
9
Писмо 1918г.
Противоречие в съзвучието 1919г.
Свещеното правило 1923г.
Слънцето и човекът 1923г.
Свещеният олтар 1927г.
Озлобяване, мъка, скръб 1928г.
Побеждавайте злото 1930г.
Правото разбиране 1934г.
Страдание и учение 1938г.
Благословен! 1941г.
Най-светлият път 1941г.
10
Искаш ли да оздравееш? 1924г.
Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието 1924г.
Светлина на мисълта 1926г.
На Бога живаго 1929г.
Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието 1932г.
Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии 1933г.
Отдалечаване и приближаване 1935г.
Този е живият хляб 1935г.
Музикална забава 1937г.
Един опит 1939г.
Път за всички 1943г.
11
Децата 1917г.
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни 1923г.
Свещено правило 1923г.
Съмнение и воля 1923г.
Продължаване на живота 1925г.
Израз на Божествените идеи 1931г.
Мене слушайте 1934г.
Младият, възрастният и старият 1934г.
Мозъчна и симпатична нервна системи 1938г.
Без кал 1940г.
Слава във вишних Богу 1940г.
Музика и организиране 1942г.
12
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството 1920г.
Ядоха и наситиха се 1922г.
До край 1928г.
Съчетание на числата 1930г.
Силата на възможностите 1932г.
И проводи ги 1933г.
Умен и справедлив 1933г.
Тониране 1936г.
Прави и криви линии 1937г.
Жената самарянка 1939г.
Качества на силния човек 1939г.
Правъ пѫть / Прав път 1941г.
Първата любов 1943г.
13
Трите състояния у човека 1924г.
Новата земя 1927г.
Светото място / Святото място 1927г.
Силни и слаби желания 1929г.
Няколко необходими неща / Три неща са потребни 1931г.
Здравословното положение на човешката душа 1935г.
Станете вие, които спите! 1938г.
Четири погледа 1938г.
Гордост и смирение 1942г.
14
Предназначение на слънцето, луната и звездите 1923г.
Микроскопическите добрини 1926г.
Позвах сина си 1926г.
Човек и природа / Единност и общност на природата и човека 1930г.
Да известят на учениците Му 1932г.
Не я ограничавай! 1934г.
Възможности и условия на ума и сърцето 1936г.
В начало бе Словот 1937г.
Конкурсен изпит / Конкурсният изпит 1937г.
Обичайте – ценете! 1940г.
Живот, светлина и сила 1941г.
Пътят на живота 1943г.
Умити в Любовта 1943г.
15
Венецът на живота 1917г.
Високите места и чистият въздух 1925г.
Послѣдното мѣсто / Последното място 1925г.
Къси и дълги линии 1928г.
Силата на движенията / Замисъл на природата 1929г.
Законът на пророците 1931г.
Ухото 1933г.
Първото и последното място 1935г.
Правилни схващания и правилен живот 1939г.
Съживява 1942г.
Характерът и тялото 1942г.
16
Великата задача на човека 1927г.
Изпитай и виж 1930г.
Смехът 1934г.
Знайното и незнайното 1936г.
Огънят на любовта / Силният огън 1936г.
Божественият глас 1938г.
Пестене на енергията 1940г.
Да не оскудее твоята вяра 1941г.
Търпение 1941г.
17
Морални чувства 1924г.
Царството Божие се благовества 1924г.
Веригите на съмнението 1926г.
На този камък 1929г.
Доброто разположение 1932г.
Съразмерност в природата / Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха 1933г.
Бъдете прочее разумни 1935г.
Път към Любовта / Страданието – път към Любовта 1935г.
Обичай и познавай! Добър и учен! 1937г.
Недоволството 1939г.
Три съзнания 1943г.
18
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено 1917г.
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня 1923г.
Причини за противоречия 1925г.
Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване) 1926г.
Зенитът на живота 1931г.
Не пресушавай живота 1934г.
Усилни времена 1934г.
Програмата в живота 1938г.
Добрият път 1940г.
Словото бе Бог 1940г.
Изгрява слънцето 1942г.
19
Силите в Природата 1920г.
Искайте, търсете, хлопайте! 1922г.
Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта 1923г.
Новото в живота 1930г.
Фактори в природата / Фактори на храносмилането 1932г.
А друго падна на добрата земя / А другото падна 1933г.
Неговата воля 1933г.
Лесният и мъчният път 1936г.
Хигиена на сетивата 1937г.
Благо и блаженство 1939г.
Да бъдеш обичан 1939г.
Слушайте съвета 1941г.
Дълги и къси вълни 1943г.
20
Обектът на съзнанието 1924г.
Праведният 1927г.
Трите зрънца 1927г.
Форми в природата / Истинската реалност 1929г.
Живот и радост / Живот и радост. Принципи на здравето 1931г.
Изпитите на ученика 1935г.
Да ми бъде ученик 1938г.
Единствената връзка 1938г.
21
Първата родена мисъл 1923г.
Бъдете съвършени! 1926г.
Изразително лице / Красивото лице (Изразителното лице) 1926г.
Разумност и доброта / Разумност, доброта и здраве 1930г.
Моята Любов няма да премине 1932г.
Опитай! 1934г.
Дух и материя 1936г.
Защо плачеш и кого търсиш? 1937г.
Ликвидиране и прилагане / Ликвидация със стария живот и приложение на новия 1937г.
Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога 1940г.
Отношение на цялото и частите 1941г.
Плодовете на Любовта 1943г.
Приятни на Бога 1943г.
22
Аз съм жив 1920г.
И пишеше на земята 1925г.
Най-важното 1925г.
Възкресение 1928г.
Закон за действие и противодействие / Силите на противодействието и законът на съпротивлението 1929г.
Ако всичкият свят спечели 1931г.
Отношение към природата / Съотношение с природата 1933г.
Практическа философия  1935г.
Най-умни, най-чисти и най-силни 1939г.
Човешката душа 1942г.
23
Природните звукове 1927г.
Делата Божии 1930г.
Любов и работа 1934г.
Ще се похваля / Ще се похваля. Божественото начало 1936г.
За да бъдете синове 1936г.
Богатство и сиромашия 1938г.
Разумни основи 1940г.
Двама синове 1941г.
Малката любов 1941г.
Нов поздрав 1942г.
24
Двата пътя 1922г.
Трите живота / Трите живота 1922г.
Моралният тип 1924г.
Що е това? 1924г.
Обмяна 1926г.
Променява времената 1929г.
Трите начала / Трите пътя 1932г.
Пътя на енергията / Прав път на енергиите 1933г.
Съучастници в благата 1935г.
Тогаз се обърнах аз и видях 1935г.
Не ограничавай Божественото 1937г.
Път за свобода 1943г.
25
Свидетелствата Господни 1899г.
Спасението 1917г.
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни! 1923г.
Качества на ума, сърцето и волята 1923г.
Отличителните черти на човешката интелигентност 1925г.
Причини за несполуки 1931г.
Ако имате Любов 1934г.
Любов и разбиране 1934г.
Обич и любов 1938г.
Обичайте и радвайте се 1940г.
Що е истинно 1940г.
Нови насоки 1942г.
26
Великата майка 1920г.
Царството Божие 1922г.
Дванадесетте племена 1928г.
Доброто значение 1930г.
Човешкото лице 1932г.
Блажени сте 1933г.
Добро и човещина 1933г.
Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване 1936г.
Концентриране на човешкия ум / Съсредоточаване на човешкия ум 1937г.
Тритѣ връзки / Трите връзки 1941г.
Добро и зло 1943г.
27
Любовта 1921г.
Истинско и относително знание 1924г.
Здрави връзки 1927г.
Слънцето не ще зайде 1927г.
Отношение между числа / Елементарни отношения на числата 1929г.
Живите сили в природата / Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата 1931г.
Развитие на справедливостта 1935г.
Възвиси ме Духът 1938г.
Единство в живота 1938г.
28
Развитие на мозъчните центрове 1923г.
Приех от Отца Си 1926г.
Страдание, търпение, опитност, знание 1926г.
Закони на доброто / Доброто и времето 1930г.
След това 1932г.
Ключ за постижения 1934г.
Естествената мярка 1936г.
Ти си Христос, Син на Бога живаго 1937г.
Три необходими неща / Три неща са потребни 1937г.
Минало и настояще 1940г.
Музикални тонове 1941г.
Мъдростта съгради 1943г.
Трите пътя 1943г.Март НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Страх и безстрашие / За страха и безстрашието 1922г.
Сега скърбь имате / Сега скръб имате 1925г.
Честността 1925г.
Наука и знание 1929г.
Блажени нажалените 1931г.
Първичната храна 1931г.
Човешкият нос / За човешкия нос 1933г.
Голямото и малкото 1935г.
Познат от Бога  1936г.
Тази заповед приех от Отца си 1936г.
Новото възпитание 1940г.
Кесаревото кесарю, Божието Богу 1942г.
2
Ако не бях дошъл 1919г.
Трите методи на природата / Методи на природата 1922г.
Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите 1924г.
Родени изново 1924г.
Възможни постижения 1927г.
Както светът дава 1930г.
Физическият и Божествения живот 1932г.
Съотношение между мисли и желания 1934г.
Лечебното действие на музиката 1938г.
Мир вам 1941г.
3
Природни изрази 1926г.
Даде плод 1929г.
Голямото и малкото 1933г.
Всеки, който слуша тези мои думи 1935г.
Насилията под слънцето 1935г.
Път за освобождение 1937г.
Нови пътища 1940г.
Става истина 1940г.
Човешка, ангелска и Божествена Любов 1943г.
4
Упование на Господа 1912г.
Труд и мъчение 1920г.
Истинско служене 1925г.
Изново 1928г.
Послушание 1931г.
Движения в природата / Съзнателни и механически движения 1932г.
Обичай Божественото 1934г.
Приготовленията на сърцето 1934г.
Служене и прислужване 1936г.
Живот и пеене 1942г.
5
Вяра 1920г.
В дома на Отца 1922г.
Двете граници 1924г.
Термометъра на човека / Човешкият термометър 1930г.
Истина и добро 1933г.
Мир на този дом 1933г.
Двете течения 1937г.
Да види царството Божие 1939г.
Зрелостният изпит 1939г.
Контрастни думи 1943г.
6
Вярата 1921г.
Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето! 1927г.
Иди повикай мъжа си! 1927г.
Първата буква 1929г.
Ханизе 1931г.
В последното време 1932г.
Законът на помагането 1935г.
Царят, богатият и момата 1936г.
Новата храна 1938г.
Радвайте се и веселете се 1938г.
Съвършенството 1940г.
Динамични движения 1942г.
7
Ще управлява всички народи 1920г.
Педагогическа лекция 1923г.
Домовит човек 1926г.
Духовна мекота 1926г.
Двете точки 1928г.
Идеалният човек 1930г.
Даване – вземане. Скъпоценният камък 1934г.
В начало Бог създаде небето и земята 1937г.
Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото! 1937г.
Новата идея 1943г.
Трите зова 1943г.
8
Божието обещание 1899г.
Методи за укрепване на волята / Сила на волята 1922г.
Произход на правите мисли 1923г.
Моето царство 1925г.
Равностранният триъгълник 1925г.
Отворени форми 1929г.
И всели се между нас 1931г.
Принципи, закони, сили и форми 1933г.
Двата университета. Съживяване на царския син / Двата университета (Съживяване на царския син) 1935г.
Абсолютна справедливост  1936г.
Ето младоженецът иде 1936г.
Силата на мисълта 1939г.
Пътят към щастието 1940г.
Живот, път, истина 1942г.
Най-лесното 1942г.
9
Моето иго 1919г.
Девети март (22 март) 1920г.
Четирите правила / Важни правила 1922г.
Господи, да прогледам! 1924г.
За свободата 1924г.
Силните течения 1927г.
Призовете ги на сватба 1930г.
Ми бемол и фа диез / 'Ми бемол' и 'фа диез' 1932г.
Постиженията 1934г.
Божието дихание 1938г.
Хубавата усмивка 1941г.
Ще се наситят 1941г.
10
Събрание, водено от г-н Петър Дънов 1912г.
Живите закони на добродетелите 1926г.
Лазаре, излез вън! 1929г.
Затвор и освобождение 1933г.
И отиде, та се представи 1935г.
Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят 1935г.
Мислене и чувствувание 1937г.
Ценност, съдържание и форма 1939г.
Най-великото 1940г.
Трите обещания 1940г.
Новото верую 1943г.
11
Видѣхме Господа / Видяхме Господа 1923г.
Равностранният триъгълник 1925г.
Баща си и майка си 1928г.
Реалности и сенки 1931г.
Естествената гама 1932г.
Новата дреха 1934г.
Словото 1934г.
Сегашният момент 1936г.
Учение 1938г.
Добра мисъл, добро чувство и здраве 1942г.
12
Отговори на Свидетелствата Господни 1899г.
Слушайте Него! 1922г.
Влияние на планетите 1923г.
Без съмнение, без подозрение и без докачение 1924г.
Идейната обич 1930г.
В Неговата Любов 1933г.
Начало и край 1933г.
Мускулно и нервно напрежение 1937г.
Радостта 1939г.
Скритият сън 1939г.
Музикални тактове 1941г.
Зло и добро 1943г.
13
Новият човек / Новиятъ човѣкъ 1921г.
Няма тайно 1927г.
Реализиране на желанията / Щастието 1927г.
Правилни изводи 1929г.
Справедливост / Справедливи! 1931г.
Приложете Добродетел 1932г.
Най-добрият плод 1935г.
Освобождаване на чувствата 1936г.
Да слушат 1938г.
Дигна ръцете си и ги благослови 1938г.
Наука за живота 1940г.
Инертност и движение 1942г.
14
Силата на тъмнината и светлината 1923г.
Саваат - Амон-Ра 1926г.
Форми на съзнанието. Трите съзнания / Трите съзнания 1926г.
Живата наука 1928г.
Дисонанси в живота / Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) 1930г.
Развитие на заложбите 1934г.
Да направим човека по образу и подобию Нашему 1937г.
Приложение на вярата, любовта и надеждата / Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота 1937г.
Силното число 1941г.
Навреме и без време 1943г.
15
Качества и проявление на волята 1922г.
Вдлъбната и изпъкнала леща 1925г.
Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето 1925г.
Периодичност в живота 1929г.
Дай ми да пия 1931г.
Устата 1933г.
Най-младият в света 1935г.
Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод / Новият метод 1936г.
Те ще наследят земята 1936г.
Самовъзпитание 1939г.
16
Първото задължение на учениците / Задължения на ученика 1922г.
Движение на енергиите. Закон за поляризиране 1924г.
Който дойде при мене 1924г.
Спасителни положения 1927г.
С благост и Истина 1930г.
Начало на Мъдростта / Две състояния 1932г.
Музика 1934г.
О, любов неизказана! Музикално упражнение 1938г.
Божествената книга 1941г.
Което излиза от устата 1941г.
17
Любов и единство 1912г.
Редът на числата 1926г.
Който има невестата 1929г.
Истина и Живот 1932г.
Общи и частни положения 1933г.
Благоприятната Господня година 1935г.
Добрият живот / Да живеете 1935г.
Плосък и объл говор 1937г.
На място 1943г.
18
Фазите на живота 1925г.
Помаза ме 1928г.
Закон на числата 1931г.
Петък и събота 1932г.
Едно ви трябва 1934г.
Стана здрав 1934г.
Радиации 1936г.
Излизане, работа, молитва 1938г.
Музика в живота 1942г.
19
Твоето Слово 1922г.
Смисълът на противоречието 1923г.
Познай себе си 1924г.
Правилни форми 1930г.
Верен в малкото / Верният в малкото 1933г.
Прав и крив път 1933г.
Основите на здравето 1937г.
Божественият параход и станцията „Благовещение“ 1939г.
Любов и вяра към Бога, вяра към себе си 1939г.
Божествени закони 1941г.
Двете движения 1943г.
Пребъдване 1944г.
20
Фарисей и садукей 1921г.
Двете страни 1927г.
Кротките 1927г.
Непреривно движение 1929г.
Действия на силите / Езикът на природата 1931г.
Що да сторя 1932г.
Трите правила. Път за освобождение 1935г.
Самовъзпитание 1936г.
В името на Бога! 1938г.
Добрите плодове 1938г.
Името Божие, Царството Божие и Волята Божия 1940г.
Припомняне 1942г.
21
Бяла и черна светлина 1923г.
Жива реч / Живата реч 1926г.
Закон на съпоставянето 1926г.
Сфинксът. Начало и край на нещата 1928г.
Мистичната чаша. Хигиена на душата 1934г.
Лотовата жена 1937г.
Старото отмина / Три фази има 1937г.
Обикновен, талантлив и гениален 1941г.
На първо място 1943г.
Събирайте съкровища 1943г.
22
Беседа за празника на пролетта 1914г.
Без товар 1917г.
Кръстът 1917г.
Числото 153 1918г.
С любов се взима 1919г.
Ден на равноденствието 1920г.
Отляво и отдясно 1922г.
Новогодишна 1923г.
Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки 1923г.
Двете противоположности 1924г.
Човешката душа 1924г.
Да се не смущава сърцето ви! 1925г.
Живи чешми 1926г.
Отличителните черти на човека 1927г.
Изгревите на слънцето 1928г.
Шестте правила 1930г.
И направи сватба на сина си 1931г.
Единният живот 1932г.
Развити и недоразвити 1933г.
Разумно разбиране 1934г.
Да мисли 1935г.
Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал 1936г.
Отец ме люби 1936г.
На своето място и на своето време 1937г.
Дигни одъра си! 1938г.
Божествената мярка 1939г.
Жилище ще направим 1940г.
Жадуват за Любовта 1941г.
Великият път 1942г.
Пристъпиха при Исуса 1942г.
Новото в живота 1944г.
23
Брат ти си дойде 1924г.
Мощните сили на разумната воля 1924г.
Малкият повод 1927г.
Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете 1930г.
Синове на светлината 1930г.
Вътрешен и външен импулс 1932г.
Музиката 1934г.
Да живеем за Господа 1937г.
Музикалният живот на душата 1938г.
Възпитанието 1941г.
Единственият път 1941г.
Божественият параход 1942г.
24
Събрание, водено от г-н П.Дънов 1912г.
Мозъчни наслоявания 1926г.
Сам Отец 1929г.
Принуждава ни 1932г.
Постоянни и променливи сили / Отношение между ума и сърцето 1933г.
Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път) 1935г.
Каквото вържете на земята 1935г.
Гласни и съгласни – радости и скърби 1937г.
Благоприятни и неблагоприятни условия 1939г.
Великото благо 1940г.
Връзвайте и развързвайте 1940г.
Малките правила 1943г.
25
Солта 1917г.
Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа 1923г.
Придатъците на разумния живот 1925г.
Остани с нас! 1928г.
По пътя на природата 1928г.
Основна мисъл 1931г.
Възстановете Любовта 1934г.
Какво знамение показваш нам? 1934г.
Трите устоя 1936г.
Законът на музиката 1938г.
Музикална екскурзия 1942г.
26
Които вас приемат 1922г.
Добрите и лошите мисли / Добритѣ и лошитѣ мисли 1924г.
Съзнателният живот 1930г.
Кой ще ви даде вашето 1933г.
Четирите хигиенични правила 1937г.
Аз дойдох в света 1939г.
Елате да разсъждаваме 1939г.
Законътъ за Божествената хармония / Законът за Божествената хармония 1941г.
Зачитане 1943г.
27
Сеятелят / Сѣятельтъ 1921г.
Лозените пръчки 1927г.
Планетни влияния 1927г.
Втръсване 1929г.
Знание и прилагане / Знание и приложение 1931г.
Верният в малкото 1932г.
Божественият подтик 1935г.
Организиране 1936г.
Великите пътища 1938г.
Добрата круша 1938г.
Трите закона 1940г.
Постижения 1942г.
28
Законът и пророците 1920г.
Добро и свобода 1926г.
Петте разумни 1926г.
Полюси на съзнанието 1928г.
Органична и неорганчна материя / Границата между органическата и неорганическата материя 1930г.
Пътят на щастието. Единственият подтик 1934г.
Икономия в природата 1937г.
Примирителната постъпка / Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!) 1937г.
Гениална воля 1941г.
Два пъти родени 1943г.
Доброто училище 1943г.
29
Ето човекът 1914г.
Волята Божия 1917г.
Старият и новият живот / Стар и нов живот 1922г.
Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате 1925г.
Слънчевите трансформатори 1925г.
Истински поклонници 1931г.
Не съм достоен 1931г.
Общи положения / Устата - продължение 1933г.
Знание и виждане 1935г.
Ако се родите изново 1936г.
Възприемане на словото / Да се възприеме Словото 1936г.
Качествата на ученика 1939г.
Видове женитби 1942г.
Да изповядваме! 1942г.
30
Детето растеше 1919г.
Три разряда ученици / Три категории ученици 1922г.
Добрите навици. Разумното сърце 1924г.
Плати ми, що ми си длъжен 1924г.
Съпротивление, напор и стремеж 1927г.
В сила 1930г.
Възпитание на волята 1932г.
Музика - метод за работа 1934г.
Един момент 1938г.
Божествената усмивка 1941г.
Настанало е Царството Божие 1941г.
31
Що значи съдба? 1912г.
Кръг и елипса 1926г.
Вързано и развързано 1929г.
Вярата като закон 1932г.
Закон на доброто 1933г.
Който се учи на словото Божие 1935г.
Придобиване и задържане / Да се добие и задържи богатството 1935г.
Малката топлина и малката светлина 1937г.
Трите перпендикуляра 1939г.
И Петър се грееше 1940г.
Светлина, топлина, сила 1940г.
Доброта, справедливост, красота, разумност 1943г.Април НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Виделината 1917г.
Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство 1922г.
Израз 1925г.
Практически правила 1928г.
Славата человеческа 1928г.
Смяна на силите 1931г.
Значение на числата 1932г.
Единственият свободен 1934г.
Очите на мъдрия 1934г.
Действието на музиката 1936г.
Отворени и затворени очи 1938г.
Живот и музика 1942г.
2
Прави правете Неговите пътеки! 1922г.
Разумното сърце 1924г.
Права мисъл / Чиста мисъл 1930г.
Отворени кранове 1933г.
Радостта 1933г.
Тримата професори 1937г.
Доста е на деня 1939г.
Трите пътища 1939г.
Музика и здраве 1941г.
Най-малкото и най-голямото добро 1943г.
3
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ 1921г.
Вехтото премина 1927г.
Скрити сили 1927г.
Противоположни процеси 1929г.
Тригон 1931г.
Наклали огън 1932г.
Първото стъпало на Любовта 1935г.
Няма да ожаднее 1938г.
Под тебе и над тебе 1938г.
Влюбване и любов 1940г.
Умни, добри и справедливи 1942г.
4
Великден 1915г.
Зачудиха се 1920г.
Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика 1922г.
Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека 1923г.
Групиране на сили / Трансформиране на енергиите 1926г.
Дава плод 1926г.
Служба на уравненията 1928г.
Огъната плоскост 1930г.
Условията за растеж 1934г.
Здравото учение 1937г.
Степените на Любовта 1937г.
Числата 1941г.
Двата велики закона 1943г.
Двата принципа 1943г.
5
За да възкръснеш 1912г.
Житното зърно 1914г.
Оправдание и спасение 1917г.
Двете посоки 1922г.
Законътъ на внушението 1925г.
Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява 1925г.
Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ! 1926г.
Азбуката на природата 1929г.
Припламна, понеже нямаше корен 1931г.
Окото 1933г.
Математически отношения  1935г.
Двете фази / Двете фази в пътя на ученика 1936г.
Понеже ви изказах това 1936г.
Господари на външния и вътрешния живот 1939г.
Страж на живота 1940г.
Близо и далеч 1942г.
Бъди верен! / Бъди верна! 1942г.
6
Господ му рече 1919г.
Добрата страна на страданията. Чистотата 1924г.
Кажи само реч 1924г.
Начeртаният план 1927г.
И рече Исус 1930г.
Входни врати 1932г.
Двете максими на живота 1934г.
Еднократен, многократен и непреривни процеси 1938г.
Ще бъде развързано 1941г.
Вечността 1941г.
7
Три вида съзнание 1926г.
Той е реченият 1929г.
Естествени правила 1932г.
Да обичаш и да те обичат 1935г.
Два метода / Двата метода и двата пътища към сродната душа 1935г.
Четирите струни 1937г.
Дайте свобода 1939г.
При къпалнята 1940г.
8
Съединителната линия 1912г.
Яков и Исав / Яковъ и Исавъ 1917г.
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни 1923г.
Точността 1923г.
Отмерените прояви 1925г.
Събиране и изваждане 1931г.
Добрият поглед 1932г.
Слугуване 1934г.
Тъй мисля аз 1934г.
Божественото огледало. Трите области 1936г.
Импулсът 1938г.
Люби, обичай 1942г.
9
Волята на Отца 1922г.
Тъчете мислите си! 1924г.
Ще хвърля мрежата 1928г.
Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление) 1930г.
Познаването на Истината 1933г.
Приемане и предаване 1933г.
Мисълта – изходен път 1937г.
Ставане, оживяване и възкресение 1939г.
Не разваляйте пакта 1941г.
10
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ 1921г.
Двама синове 1927г.
Образи на реалността 1927г.
Спорни въпроси 1929г.
Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека 1931г.
Живот, светлина и свобода 1932г.
Двете силни точки 1935г.
Качества на мисълта 1936г.
Към съвършенство! 1940г.
Разумни, справедливи и добри 1942г.
11
Отиде след Него 1920г.
Житно зърно / Житното зърно 1923г.
И земята ще се изпълни със знание 1926г.
Малкото съпротивление 1926г.
Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете 1928г.
Хармоничен избор / Първата задача 1930г.
Идването на Господа 1934г.
Виделината и тъмнината 1937г.
Двамата сина 1937г.
Три важни неща 1941г.
Божественото Слово 1943г.
12
Влиянието на музиката 1917г.
Движение нагоре. Тръгни към Бога 1922г.
Закон на движенията / Закон на движение 1922г.
Влияние на вътрешната светлина 1925г.
Съ Духъ и огънь / С Дух и огън 1925г.
Истинска опора 1929г.
Живият между мъртвите 1931г.
Полза от знанието / Ползата от знанието 1933г.
Насока отвътре 1935г.
Божествената връзка. Новият живот. Трите врати / Божествената връзка 1936г.
Заведоха Исуса 1936г.
Съобразителност и разумност 1939г.
Методи за постижения 1940г.
Децата и Царството Божие 1942г.
Трите положения 1942г.
13
Нито тържик 1919г.
Природни методи / Природни методи 1922г.
Още малко 1924г.
Търпение 1924г.
Една стъпка 1927г.
Господар на съботата 1930г.
Законът на вярата и Любовта 1932г.
Дробни отношения 1934г.
Новото откровение 1941г.
Трите придобивки 1941г.
14
И гласът му се чува 1912г.
Божествената съкровищница 1926г.
И огорчи се в сърцето си 1929г.
Естествени прояви на Любовта / Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка) 1935г.
Колко е хубава твоята любов 1935г.
Път към новото 1937г.
Единният закон 1939г.
Дървото на живота 1940г.
Майката на съвършенството 1940г.
Първо и последно място 1943г.
15
Радвайте се 1917г.
Окултна медицина 1923г.
Чий е този образъ? / Чий е този образ 1923г.
Закон на съотношения 1925г.
По-драгоценен 1928г.
Специфична работа 1931г.
Живите числа / Живи числа 1932г.
Божествен и човешки порядък 1934г.
Наяве 1934г.
Мекота 1936г.
Великата възможност 1942г.
16
Не бъди неверен, но верен! 1922г.
Любов към Бога 1924г.
Хваление 1930г.
Дреха на живота 1933г.
Живот вечен 1933г.
Двамата господари 1937г.
Двете благодарности 1939г.
Събиране и раздаване, заробване и освобождаване 1939г.
Добре ще бѫде / Добре ще бъде 1941г.
Една мярка 1943г.
Най-красивият ден 1944г.
17
Това учение 1919г.
Огнената пещ / Огнената пещь 1921г.
Раб и син 1927г.
Справяне 1927г.
Трудни задачи 1929г.
Разумност и светлина / Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина 1931г.
Покрива и изправя 1932г.
Най-голямото изкуство 1935г.
Постижения на мисълта 1936г.
Отворената врата 1940г.
Основна идея 1942г.
18
Молих се 1920г.
Разпределяне на енергиите 1923г.
Зазоряване 1926г.
Качествата на здравия човек / Качества на здравия човек 1926г.
Доброта и разумност 1928г.
Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас 1930г.
Възвишеното в човека 1934г.
Истина и благост / Благост и Истина 1937г.
Синаповото зърно 1937г.
Свободен човек 1941г.
19
Четирите основни елемента 1914г.
Разбор на думи 1922г.
На разговор с Учителя 1927г.
Живите линии на съзнанието 1929г.
Иди повикай мъжа си 1931г.
Слушайте разумното 1933г.
Изгрев и залез / Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва 1936г.
Светило на тялото 1936г.
Големите блага 1939г.
Езикът на тоновете 1940г.
Най-малката и най-голямата любов 1942г.
Настана денят 1942г.
20
Като го видя Петър 1919г.
Предназначението на музиката / Силите на мозъка 1922г.
Предаване на мислите. Музикалност 1924г.
Просете, търсете и хлопайте 1924г.
Посоки и възможности 1927г.
Будният ден 1928г.
Аз и Отец едно сме 1930г.
Динамика на живота / Динамическият живот. (Динамиката на живота) 1932г.
Опорна точка в живота 1934г.
Беззаветна благодарност 1938г.
Трите извора 1941г.
Ще ви даде царство 1941г.
21
Възкресение 1925г.
Наклали огън 1929г.
Път на вътрешно разбиране 1931г.
Доброто семе 1932г.
Настъпване и отстъпване / Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота) 1933г.
Ако не ядете 1935г.
Трите степени / Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките) 1935г.
Възможности в живота 1937г.
Самовъзпитание 1939г.
Божията мисъл 1940г.
Каквото попросите 1940г.
Правилата на Любовта 1943г.
22
Мисли от г-н Дънов 1914г.
Божията воля / Волята Божия 1917г.
Петимата братя 1923г.
Правилни отношения 1923г.
Бележки от разговори с Учителя 1927г.
За съдба дойдох 1928г.
Възстановяване 1931г.
Живот, мисъл и воля 1932г.
Бъдете като Баща си! 1934г.
Три възгледа 1934г.
Пречистване на мисълта 1936г.
Няколко въпроса 1938г.
С любов 1942г.
23
Христа разпят 1922г.
Точилото и ножът 1924г.
Храна, вода, топлина, светлина 1927г.
Доброто оръжие 1930г.
Домостроителят 1933г.
Примирение 1933г.
Гами на светлината и на топлината 1937г.
Естествената среда на човешката душа 1939г.
Новото в живота 1939г.
Самовъзпитание 1941г.
24
Истината 1916г.
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ 1921г.
Изостаналите укрухи 1927г.
Великденски подарък / Хигиенични правила 1927г.
Постижения на богатия и на сиромаха 1929г.
Опитности в живота / Знание и опитност 1931г.
Запечатаната книга 1932г.
Предпоставките на музиката 1935г.
Увеличаване и размножаване 1936г.
Всичките народи 1938г.
Даде ми се всяка власт 1938г.
Сгъстяване, разредяване и разширяване 1940г.
Малки опити 1942г.
25
Приятел и раб 1920г.
Методи и насърчения за хармонизиране 1923г.
Четирите съзнания 1923г.
Работа в съзнанието. Съзнателна работа / Съзнателна работа 1926г.
Сам изтъпках жлеба 1926г.
Ще бъдат предупредени 1928г.
Светлина и знание / Знание и светлина 1930г.
Сигурният пазител 1934г.
Да идем във Витлеем 1937г.
Първата дума 1937г.
Самовъзпитание и самообразование 1941г.
Движение, учение и работа 1943г.
Слуги, ученици, синове 1943г.
26
Проява на кармическия закон / Закон на кармата 1922г.
Екскурзиите и слънцето 1927г.
Преводи в природата 1929г.
Да разумеят писанията 1931г.
Трите посоки 1933г.
Което човек сее 1936г.
Правата мисъл, чувство и говор / Права мисъл, чувство и говор 1936г.
Симфония на щастието 1939г.
Неразбраните неща 1942г.
Радости и страдания 1942г.
27
Кога се молиш 1919г.
Окултни правила / Правила за живота 1922г.
Съграждане на доброто 1924г.
Ще го изцеля 1924г.
Забравената дума 1927г.
Смирението 1928г.
Доведете ми го тук 1930г.
Трите принципа / Трите типа 1932г.
Проводници на Божественото 1934г.
Божественият импулс 1938г.
В начало бе Словото 1941г.
Да дойде при мене 1941г.
28
Да бъдем готови 1912г.
Здравословни условия 1926г.
Момчето ми 1929г.
Председател на фирмата / Кандидати за председатели на фирма 1933г.
Един от дванадесетте 1935г.
Трите врати / Любовта. (Три стъпки – три врати) 1935г.
Умни, здрави и богати 1937г.
Опитване, проверяване и прилагане 1939г.
Както ме е Отец въздигнал 1940г.
Обещанието на Отца 1940г.
Трите метода 1943г.
29
Познайте Истината и Истината ще ви 1914г.
Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ 1917г.
Живот вечен 1923г.
Работа на окултните сили 1923г.
Който се отмята 1928г.
Хикс, игрек и зет 1931г.
Пътят на възможностите 1932г.
Бедният Лазар и богатият 1934г.
Разпаленият въглен 1934г.
Основната мярка 1936г.
Една основна идея 1938г.
Светлина, топлина и сила 1942г.
30
Ще се стопи! 1922г.
Добрите и лошите 1924г.
Положително знание 1930г.
Петте ечемичени хляба 1933г.
Целта на живота 1933г.
Богатство, знание, свобода 1937г.
Любовта като среда, като сила и като възможност 1939г.
Основенъ тонъ / Основен тон 1941г.
Възходящ и низходящ порядък 1943г.Май НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта 1921г.
Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя 1929г.
Разумно прилагане / Разумното употребление 1931г.
Когато беше по-млад 1932г.
Киселина, основа, сол 1935г.
Стара и нова българска песен 1936г.
Даром давайте 1938г.
Някой си стотник 1938г.
Божественият център 1940г.
Двата полюса 1942г.
2
Многоценният бисер 1915г.
По предание 1920г.
Символически, окултни правила и мерки / Символични и научни правила 1922г.
Живият кръг 1923г.
Влияние на цветовете 1926г.
Избавената душа 1926г.
Добри и лоши условия 1928г.
Показване / Демонстрация 1930г.
Път за постижение 1934г.
Както Бог мисли и прави 1937г.
Стана невидим 1937г.
Правата мисъл 1941г.
Близо е 1943г.
Движение в природата 1943г.
3
Явлението на Духа 1914г.
Съчетанието  (Което Бог е съчетал) 1917г.
Красивото в живота / Красотата в природата 1922г.
Външни и вътрешни методи 1929г.
Алфа и омега 1931г.
Прави разсъждения / Човешката уста 1933г.
Разрешените задачи 1935г.
Защо е позволено някой да прави добро 1936г.
Четирите качества   1936г.
Иде и иди 1939г.
Теория, реалност и приложение 1940г.
Животът за любовта 1942г.
Иде в света 1942г.
4
Изгряващото слънце 1919г.
Каквото попросите 1924г.
Психически наслоявания. Закон за примирение 1924г.
Принципи на нещата 1927г.
Двете посоки 1928г.
На видело 1930г.
Кръг, елипса и хипербола 1932г.
Слуга на доброто 1934г.
Музикална любов 1938г.
В Него бе животът 1941г.
Добрият живот 1941г.
5
Силната отрова 1912г.
Условия за обикновения и за разумния човек 1926г.
Ела след мене! 1929г.
Узрял плод 1932г.
Стотният път / Стотният ключ 1933г.
Пак се яви 1935г.
Четирите елемента / Четири неща в ума си 1935г.
Разумният музикален живот 1937г.
Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието 1939г.
Математическо отношение и геометрическо положение 1940г.
Най-малката погрешка и най-малкото добро 1940г.
Добър, справедлив, красив и умен 1943г.
6
Вземане и даване / Взимане и даване 1917г.
Глас от града 1928г.
Правата посока 1931г.
Господарят и на двете 1934г.
Да имат живот 1934г.
Тайни и откровения 1936г.
Причина, среда, факти 1938г.
Три картини 1942г.
7
Ученикът не е по-горен от учителя си 1922г.
Страхът 1924г.
Претръпване и претъпяване 1930г.
Вяра и Любов 1933г.
Овчарите 1933г.
Хармония на чувства и способности 1937г.
Божественото право 1939г.
Качества на Любовта 1939г.
Ще направимъ жилище / Ще направим жилище 1941г.
Удължена точка 1943г.
8
Първата сестра 1921г.
Координиране на силите / Координация на силите 1927г.
Сто пеняза 1927г.
Аксиома на живота / Една аксиома 1929г.
Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли 1931г.
Обич и знание 1932г.
Трите геометрични фигури 1935г.
До мажор и ре мажор 1936г.
Който не носи кръста си 1938г.
Отворени за доброто 1938г.
Постиженията на Любовта 1940г.
Единицата 1942г.
9
Запалят свещ 1920г.
Семената 1922г.
Движение на разумните сили 1923г.
Място на добродетелите 1926г.
Ще бъде жив 1926г.
Създаване на нови органи 1928г.
Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа 1930г.
Що е човек 1934г.
Единият и многото 1937г.
Ново сърце 1937г.
Неразбраното и разбраното 1941г.
Любовта е музика 1943г.
Четирите закона 1943г.
10
Талантите 1914г.
Работете с Любов 1920г.
Закон на енергията / Закон за енергиите 1922г.
Добрата дума 1929г.
Плюна на земята 1931г.
Живите линии 1933г.
Органически, духовни и умствени сили в човека 1935г.
Слушане и чуване. Музикални упражнения 1939г.
Мозъчни центрове 1940г.
Без сол 1942г.
Врата на Любовта 1942г.
11
Светило на тялото 1919г.
Мястото на човека в природата / Мястото на човека в природата 1922г.
Млади и стари 1924г.
Напразно ме почитат 1924г.
Четирите кръга 1927г.
Методи за хранене 1928г.
Да влезеш 1930г.
Слаби и силни положения 1932г.
Влиянието на музиката 1934г.
Учат и страдат 1938г.
Едно ти не достига 1941г.
12
Вечно млади 1912г.
Целомъдрие и великодушие 1926г.
Ще ти въздаде 1929г.
Пътища на Мъдростта 1932г.
Трима господари 1933г.
Правото на Любовта / Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението) 1935г.
Светите Твои градове 1935г.
Свободният човек 1937г.
Музикален живот 1939г.
Здравословно гледище 1940г.
Старият и новият човек 1940г.
Старата и новата команда 1943г.
13
Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ 1917г.
Дерзайте, Аз съм 1923г.
Правилно разпределение на енергиите 1923г.
Работникът и неговата прехрана 1928г.
Свещеният трепет 1931г.
Разумност в природата 1932г.
Носителят на Неговото Слово 1934г.
Числото 153 1934г.
Честност и справедливост 1938г.
Примирете се със себе си 1942г.
14
Дъще Сионова 1922г.
Четирите проекции 1924г.
Добрият ден 1930г.
Добродетелната жена 1933г.
Трите системи 1937г.
Божието благословение 1939г.
Ценността на вашата душа 1939г.
Приятно занимание 1941г.
Нищо и нещо 1943г.
15
Изтълкувай ни тази притча 1921г.
Светлият кръг 1927г.
Ще ви се даде 1927г.
Новата епоха 1931г.
Последният изпит 1935г.
Главните точки 1938г.
Речи само реч 1938г.
Правилни процеси 1940г.
Пълната чаша 1942г.
16
Празното време 1922г.
Здраво мислене 1926г.
Ще ми изявиш 1926г.
Разумни отношения 1928г.
Абсолютна реалност 1929г.
Линията на живота / Правата линия на живота 1930г.
Божественият филтър 1934г.
Първото място 1937г.
Рабство и приятелство 1937г.
Правилни съотношения 1941г.
В любещите ръце 1943г.
Добър слуга и господар 1943г.
17
Методи за чистене 1922г.
Единство в живота 1929г.
Една се взема и една се оставя 1931г.
Въждаления на душата / Въжделенията на човешката душа 1933г.
Условия и възможности / Условие и възможности 1935г.
Музикалния тон на живота 1939г.
Разумни отношения 1940г.
Гладуват и жадуват 1942г.
Новото в света 1942г.
18
Гредата 1919г.
Необятната любов / Необятната любов 1922г.
Да възлюбиш Господа 1924г.
Противоречията като необходимост при всяко растене 1924г.
Общи упътвания 1927г.
Растене и развитие 1928г.
Да се възвеселим 1930г.
Закон за частите и за цялото / Законът на частите и законът на цялото 1932г.
Основният тон 1934г.
Доброта, разумност, любов 1938г.
Безлюбие и любов 1941г.
Една дума 1941г.
19
Методи и пътища на идейния свят 1926г.
Голямото благо 1929г.
Носители на Новото 1932г.
Разнообразието в живота 1933г.
До 29-ти юний 1935г.
Цялото и частите 1937г.
Беден и богат 1939г.
Който иде 1940г.
Възпитателен метод 1943г.
20
Доброто съкровище 1917г.
За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми 1923г.
Закон за контрастите 1923г.
Той дойде при Пилат 1928г.
Музикални прояви 1931г.
Да се не смущава сърцето ви! 1934г.
Трите идеи / Като себе си! Трите идеи 1934г.
Опорна точка 1938г.
Състояние и разположение 1942г.
21
Много плод 1922г.
Стойност на нещата / Постоянна цена 1930г.
В правда и съдба 1933г.
Вяра, надежда и Любов 1933г.
На място и не на място 1937г.
Който знае и който не знае 1939г.
Силата на човека 1939г.
Правата посока 1941г.
Чувство на величавост 1943г.
22
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия 1921г.
Опитване и преживяване 1924г.
Седмият кръг на живота 1927г.
Що искате? 1927г.
Битие и откровение 1929г.
Скритите таланти / Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. 1931г.
Ако всичкия свят спечеля 1932г.
Двете страни на света 1932г.
Великото в света 1938г.
Да бъде речта ви: ей, ей, не, не 1938г.
Три вида любов 1940г.
Обикновен, талантлив и гениален 1942г.
23
Новото основание 1915г.
Верен на себе си 1922г.
Склонности и разнообразие 1926г.
Скритото имане 1926г.
Плащане и прощаване 1928г.
Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта 1930г.
Пред шестата врата 1934г.
Новото / Новото в небето. Страданието 1937г.
Благодарност 1941г.
В царството си 1943г.
Два метода 1943г.
24
Здравец 1922г.
Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота 1922г.
Будни бъдете! 1931г.
Здрави слуги и здрави господари 1931г.
Добрата постъпка 1933г.
Музикална задача 1939г.
Светлина, топлина и сила 1940г.
Виделината свети 1942г.
Любов, вяра и надежда 1942г.
25
Трапезата на Новия Завет 1919г.
Път на мисълта 1921г.
Без Бога и без любов не може 1922г.
Малки придобивки в живота 1924г.
Онези дни ще се съкратят 1924г.
Постъпки 1927г.
Правилно дъвчене 1928г.
По-горни от тях 1930г.
Практическо приложение на музиката 1934г.
Правият и кривият път 1938г.
Съкровището на човека 1941г.
26
Подквасата 1912г.
По пътя / Правият път 1922г.
Пътят на желанията 1926г.
Другата събота 1929г.
Пауза в живота 1933г.
Възходящият път / Възходящият път. (Трите думи. Писмото) 1935г.
Първата песен 1937г.
Станало раздор 1940г.
Правилно мерене 1943г.
27
Пребъдете / Пръбѫдване 1917г.
Бог е Дух 1928г.
Разбрани неща 1931г.
Двата порядъка / Двата порядъка. Качества на младия 1934г.
Има време 1934г.
Мозъчни центрове 1938г.
Координиране 1942г.
28
Неговата заповед 1922г.
Съзнателната монада 1924г.
Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота 1930г.
Не се мълви 1933г.
Ръцете на Любовта 1933г.
Ценност и морал 1937г.
Две състояния 1941г.
Геометрически съотношения 1943г.
29
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване 1921г.
Благо и леко 1927г.
Хармонични положения 1927г.
Определени движения / Любовният поглед 1929г.
Правилна преценка / Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката 1931г.
Вечният порядък 1932г.
Постоянна благодарност 1932г.
Общи погрешки и общи добродетели 1935г.
Всичко е възможно 1938г.
Обнова на човека 1938г.
Двата принципа 1940г.
Тон и техника 1942г.
30
Изворите 1922г.
Отношение на природните сили / Отношение на природните сили към човешката душа 1923г.
Което дава живот 1926г.
Окултни познания / Окултни елементарни познания 1926г.
Придобиване на щастие 1928г.
Къртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата 1930г.
Послушание 1934г.
Елате да разсъждаваме 1937г.
Упование на Божественото / Уповай на Божественото 1937г.
Бащата иде 1943г.
Път на избавление 1943г.
31
Простотата 1917г.
Връзки на знанието 1922г.
Закон на доволството 1929г.
Обходата / Обхода 1933г.
Фа–фа диез / Фа и фа диез 1935г.
Музика на мислите, чувствата и постъпките 1939г.Юни НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Отхвърленият камък 1919г.
И валя дъждът 1924г.
Съзвучно движение 1927г.
Втичане и изтичане 1928г.
С огън и сол 1930г.
Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния 1932г.
Първичната динамика 1934г.
Великото благо на живота 1938г.
Крайното добро и крайното зло 1941г.
Стана плът 1941г.
2
Деца по сърце 1912г.
Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни) 1922г.
Изгрев и залез / Изгрев и залез 1922г.
С чия воля? 1926г.
Огън да запаля 1929г.
Една задача / Задача за самовъзпитание 1932г.
Координирани движения 1933г.
Тонът Фа / Няма да бъда излъган 1935г.
Правилно приемане 1937г.
Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки 1939г.
Бог е истинен 1940г.
Четири неща 1940г.
Вяра и Любов 1943г.
3
Бог е Дух /  Богъ е Духъ  1917г.
Напразно Ме почитат 1923г.
Вечно веселие 1928г.
Съществено и несъществено 1931г.
Изпълнѝ 1934г.
Трите страни на съзнанието 1934г.
Правата линия 1938г.
Служене 1942г.
4
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте! 1922г.
Право ходене 1924г.
Точност 1930г.
Трите велики науки 1937г.
Истинският човек 1939г.
Ученикът 1939г.
Качване и слизане 1941г.
Умът и сърцето 1943г.
5
Ангелът отговори / Ангелътъ отговори 1921г.
Две думи 1927г.
Трениране 1927г.
Верни положения 1929г.
Трите отношения / Първите отношения 1931г.
Доброто семе 1932г.
Правилното пеене 1935г.
Двата закона 1940г.
6
Божественият Промисъл 1915г.
Музикално упражнение 1926г.
Ще се наситят 1926г.
Божествена светлина 1928г.
Естественото състояние 1929г.
Основна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота) 1930г.
Неразрешените задачи 1934г.
Бяга в Тарсис 1937г.
Детето на истината / Самораждане. Раждане на Истината 1937г.
Новият морал 1941г.
Истинно, честно и справедливо 1943г.
Числото тринадесет 1943г.
7
Мисъл, чувство и действие 1922г.
Да изпълня 1931г.
Законът на ограничението и законът на свободата 1933г.
Малките желания 1935г.
Изкуството на ангелите 1939г.
Неподвижна точка 1940г.
Всели се между нас 1942г.
Добрият път 1942г.
8
Гърбавата жена 1919г.
Окултна хигиена / Природна хигиена 1922г.
Основни мисли 1927г.
Тънкият конец и дебелото въже 1928г.
Който влиза 1930г.
Знание и прилагане 1932г.
Психологически анализа на сръднята 1934г.
Единствената сила 1941г.
Посрещане на Любовта 1941г.
9
Физическият живот – път към духовния и Божествен живот 1921г.
Разлика между физическата и Божествената Любов 1924г.
Усилване на вярата 1926г.
Достоен 1929г.
Трите посоки 1933г.
Път към разумността / Пътят на разумното 1935г.
Отношение на нещата 1937г.
Бял и черен кюп 1939г.
Животът 1940г.
Нови и стари неща 1940г.
По новия път 1943г.
10
Дали може 1917г.
Съхранение на душевната енергия 1918г.
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите 1923г.
Кога ражда 1928г.
Свобода на съзнанието 1931г.
Новото знание / Ново знание 1932г.
Противоречие и благо 1934г.
Умно дете 1934г.
Най-малкото добро 1942г.
11
Както е Он чист 1922г.
Добро и зло 1924г.
Двата принципа 1930г.
Надеждата ти 1933г.
Новото знание 1933г.
Правилно отношение 1937г.
Денят Господен 1939г.
Пред новата епоха 1939г.
Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения 1941г.
Слаб и силен 1943г.
12
Двете жени / Двѣтѣ жени 1921г.
Дойде на себе си 1927г.
Типове и образи 1927г.
Стари навици 1929г.
Неизбежен път / Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото) 1931г.
И видя там човек 1932г.
Прав и крив път 1935г.
Реални величини 1940г.
Противоположности 1942г.
13
Десен и ляв път 1920г.
Характерни черти 1922г.
Когато страданията произтичат / Произход на страданията 1926г.
Стана плът 1926г.
Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание 1930г.
Двете линии 1934г.
Запалят свещ 1937г.
Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов 1937г.
Добро, справедливо, разумно 1941г.
Да се родите изново 1943г.
Сила и слабост 1943г.
14
Какво се изисква от ученика / Изисквания от ученика 1922г.
Истинната лоза 1925г.
Успоредните пътища 1925г.
Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща) 1929г.
И отговори Симон Петър 1931г.
Влияние на материята / Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината 1933г.
Аурата - кожата на духовното тяло 1935г.
Езикът на седемте тона 1939г.
Студ и топлина 1940г.
Разумни и незлобиви 1942г.
15
Учител и Господ 1919г.
Разговор 1920г.
Мисъл и действие / Мисъл и действие 1922г.
Бележка на Савка Керемидчиева 1922г.
Връзка на съзнанието 1927г.
Търпение и безстрашие 1928г.
Преди Авраама 1930г.
Философия и наука 1932г.
Разменната монета 1934г.
Да просветнат 1941г.
Единствената похвала 1941г.
16
Оглашен, вярващ, ученик 1926г.
Да изпълня 1929г.
Свещеното сърце 1933г.
Каза ми всичко 1935г.
Плащане на дългове / Изплащайте дълга си 1935г.
Пътят на музиката 1937г.
Нормалният човек 1939г.
Свещеното чувство 1940г.
Становище на живота 1940г.
Отворената врата на Любовта 1943г.
17
Вяра и съмнение 1923г.
Имаше двама синове 1923г.
Успоредните линии 1925г.
Музикален живот 1931г.
Погледът на Бога 1932г.
Което става 1934г.
Три фактора 1934г.
Чистотата 1942г.
18
Ако пребъдете в Мене 1922г.
Малкото приложение 1924г.
Абсолютна вяра / Абсолютно доверие 1930г.
Отворените прозорци 1933г.
Поясът 1937г.
Знаменосци на Любовта 1939г.
Новите форми на Любовта 1939г.
Три основни тона 1941г.
Четири вида освобождение 1943г.
19
Призваха Исуса 1919г.
Дойди след Мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ 1921г.
Три посоки 1927г.
Ще оздравее 1927г.
Естествени връзки 1929г.
Свиване и разширяване 1931г.
Живейте разумно 1932г.
Малкото добро и малкото зло 1932г.
Комплексни понятия 1935г.
Последен в света 1938г.
Три фази 1938г.
Сила и безсилие 1940г.
20
Влиянието на хармонията в живота 1921г.
Един малък опит 1922г.
Опити 1923г.
В малкото 1926г.
Задна стража 1928г.
Работа, музика и мисъл / Преводи в природата (Работа, музика, молитва) 1930г.
Правият път 1934г.
Великoтo малко и великото голямо 1937г.
Особеностите на човека / Особената черта на човека 1937г.
Скръб и радост 1941г.
Религиозни и духовни хора 1943г.
Създаде Небето и Земята 1943г.
21
Скъпоценните камъни 1922г.
Приложение 1923г.
И оздравѣ дъщеря ѝ / И оздравя дъщеря ѝ 1925г.
Проявленията на ума 1925г.
Мистично разбиране 1931г.
Учителю, да прогледам! 1931г.
Организиране на вътрешния човек 1933г.
Ферменти 1935г.
Нагоре и напред 1939г.
Физически, духовен и умствен свят 1940г.
Опорни точки в живота 1942г.
22
Малкият закон 1919г.
Влиянието на музиката / Влияние на музиката 1922г.
Първичната връзка 1923г.
Отличителни черти 1927г.
Основна идея 1928г.
За храна 1930г.
Малкото добро. (Живият порядък) 1932г.
Светията, слугата... 1934г.
Добрият живот 1938г.
Дава живот 1941г.
Зародиш, дърво, плод 1941г.
Единното и неделимото 1942г.
Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов 1944г.
23
Три процеса 1920г.
Среда и условия 1926г.
Разумните кротки / Блажени кротките 1929г.
Три вида процеси 1933г.
Сгърбената жена 1935г.
Човек и природа / Господ в нас, и ние в Него 1935г.
Временно и постоянно 1937г.
Обезсърчение и насърчение 1939г.
Новият закон 1940г.
Търпението 1940г.
Възходящият път 1942г.
Най-разумният акт 1943г.
24
След три дни 1923г.
Най-малкото чувство 1925г.
Осмисляне на живота 1931г.
Разумен център 1932г.
Към Емаус 1934г.
Не живея за себе си 1934г.
Какво трябва на младите 1938г.
25
На вечеря с Учителя 1920г.
Гладуват и жадуват 1922г.
Закон и принцип 1930г.
Добрите дарби 1933г.
Правила за приложение 1933г.
Мъчение, труд, работа 1937г.
С човешки и ангелски езици 1939г.
Стари и нови светии 1939г.
Ново воюване 1941г.
Живите числа 1942г.
Мисъл и здраве 1943г.
26
Пълнене и празнене 1918г.
Живи извори 1920г.
В правда, истина и святост / Правда, истина и светость 1921г.
Външните линии на красотата 1929г.
Красивите линии / Линиите на красотата в природата! 1931г.
Добрата воля Божия 1932г.
Малцина избрани 1932г.
Две посоки 1938г.
И прослави Бога 1938г.
Бъдете яки! 1940г.
Прилагане на живите числа 1942г.
27
Закон за изменение 1920г.
От мен да мине / От мен да замине 1920г.
Щастието е в человека 1920г.
Кое е полезно и кое не е 1922г.
Нежност и грубост 1923г.
В своите си 1926г.
Новите типове / Нови типове 1926г.
Елипса и парабола 1928г.
Превръщане и съпоставяне / Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума) 1930г.
Дишането и вътрешният живот 1934г.
Възлюбете Господа! 1937г.
Външен и вътрешен живот / Вътрешен и външен живот 1937г.
Тангентално и обкръжаващо 1941г.
Новият път 1942г.
28
Законът на плътта е закон на ограничението 1920г.
Прояви на съзнанието 1922г.
Божественото и човешкото 1923г.
Плодътъ на дървото / Плодът на дървото 1925г.
Смяна на състоянията 1925г.
Светът на ограниченията / Светът на ограниченията. Физическият живот 1929г.
Свещената област на живота 1933г.
Двата закона. Влюбване. Закон на смените 1935г.
Най-лесното изкуство 1939г.
Основната мисъл 1940г.
Космичната Любов 1942г.
Новият свят 1942г.
29
Старият книжник 1919г.
Мечешкият капан! / Мечешкият капан 1922г.
Класическата книга на Любовта 1927г.
Закони на красотата 1928г.
Близо е лятото 1930г.
Отец ми живее / Той е в нас и ние в Него 1932г.
Основа на здравето 1938г.
И рече им 1941г.
30
Доведете го 1918г.
Непоклатима канара 1932г.
Живот и идеал 1933г.
Бъдете като децата 1935г.
Начало и край / И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) 1935г.
Всичко е създадено за добро 1937г.
По-блажен е 1940г.
Първата запалка 1940г.
Любов и обич 1943г.Юли НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Проява на разумните сили в природата 1923г.
Ще дойдем при Него 1923г.
Земята се върти. Стремеж на душата 1925г.
Даване и вземане 1932г.
Вяра безгранична и любов безгранична 1936г.
Законът на контраста 1938г.
Красота и благост 1942г.
Новата култура 1942г.
2
Две думи! 1923г.
Разцъфтяване на човешката душа 1923г.
Морални правила / Правилно ядене - правилно служене 1930г.
Праведният ходи в целостта си / Праведният ходи 1933г.
Възпитание на сетивата 1937г.
Вам завещавам царството 1939г.
Новата любов 1939г.
Самообладание 1941г.
Красотата на живота 1942г.
Правилни отношения 1943г.
3
Изкушението 1915г.
Блудният син 1915г.
Първото правило 1923г.
Двата стълба 1929г.
Творители на Словото 1932г.
Филмът на живота 1935г.
Отношението на трите живота 1936г.
Блажени сте ако любите! 1938г.
Слизане и качване 1938г.
Най-добрите условия 1940г.
Дом на блаженството 1942г.
4
Запалената свещ 1926г.
Началото на добродетелта 1928г.
Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието 1930г.
Самовъзпитание 1934г.
Мислете за светлината! 1937г.
Смекчаване на злото / Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото 1937г.
Реална мисъл 1941г.
Оживяване 1943г.
5
Положителни и отрицателни сили в ученика / Положителни и отрицателни сили 1922г.
И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея 1925г.
Преходни състояния на съзнанието 1925г.
Обикновено и Божествено съзнание 1929г.
Непреривност в процесите / Разните положения на ревността 1933г.
Двата полюса. Мъжът и жената 1935г.
Идете в Галилея 1936г.
Дрехата на Любовта 1939г.
Хубавите неща 1940г.
Неделимото 1942г.
Слаби и силни 1942г.
6
Където е Любовта, там е Бог 1923г.
Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа 1924г.
Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл 1924г.
Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия 1924г.
Вътрешна връзка 1925г.
В живота 1927г.
В дома на Симона 1930г.
Деца на Бога 1932г.
Трите правила 1934г.
Светлина, топлина, доброта 1938г.
Три връзки 1941г.
Три възгледа 1941г.
7
Трите положения 1918г.
Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина / Основни закони 1922г.
Новото възпитание / За възпитанието 1924г.
Топлината на живота 1924г.
Двадесет правила от Учителя към ученика 1925г.
Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика 1925г.
Методът на светлината 1925г.
Вътрешни и външни връзки 1926г.
Специалният закон 1926г.
Първите стъпки / Ден без възли 1929г.
Великата реалност 1933г.
Към мене / Обърнете се към мене 1935г.
На утрешния ден 1935г.
Божествено ръководство 1937г.
Даване, вземане и прилагане 1939г.
Комедия, драма, трагедия 1940г.
Светлина, топлина и сила 1940г.
Иоа 1943г.
8
Разговор първи - Упътване 1900г.
Речи само реч 1923г.
Упътване 1923г.
Теория и практика 1925г.
Особеното място 1926г.
Роден от Бога 1928г.
Разумният свят 1932г.
Върховният авторитет 1934г.
Приемете Духа 1934г.
Ученичество 1936г.
Освобождаване 1938г.
Линия на Любовта 1942г.
9
Педагогически правила 1926г.
Без окови! 1928г.
Форма и съдържание 1930г.
Мъдростта съгради 1933г.
Разумно съотношение в природата 1933г.
Две състояния 1937г.
Изкуствените противоречия 1939г.
Самоотричане 1939г.
Невидимитѣ погрѣшки / Невидимите погрешки 1941г.
Червеният цвят 1943г.
10
Към свобода! 1928г.
Господар и слуга 1929г.
Прие го с радост 1932г.
Мисъл, сила и любов 1935г.
Добри проводници 1940г.
Мажорни и миньорни гами 1942г.
11
Божественият пламък. Разговори с Учителя 1920г.
За слава Божия 1926г.
Влияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека 1930г.
Взимане и даване. Първият и последният 1934г.
Аз ще дойда 1937г.
Механически, органически и психически процеси 1941г.
Озарени от Любовта 1943г.
Четирите струни 1943г.
12
Симоне Йонин, любиш ли ме? 1920г.
Абсолютното малко и абсолютното велико 1923г.
Ученикът трябва да разбира 1923г.
Платното 1925г.
Специфичната светлина и топлина 1929г.
Право си отсъдил 1930г.
Идеалът на човека 1931г.
Любовта към Бога 1931г.
Симон Петър 1931г.
Езикът на истината 1932г.
Красивите линии в природата 1933г.
Първата дума 1935г.
Двигатели в живота 1938г.
Езикът на Любовта / Силата на Любовта 1939г.
Отличителни качества на мисълта 1939г.
Вътрешното добро 1940г.
Трите чаши и скъпоценният камък 1941г.
Ново раждане 1942г.
Трите чаши 1942г.
Той иде! 1944г.
13
Разговор втори - Сърцето и Бог 1900г.
Ръката 1920г.
Простите и сложни движение в природата / Прости и сложни движения 1922г.
Новата азбука 1924г.
Малкият стрък 1925г.
Равни страни 1927г.
Връзване и развързване 1930г.
Старите накити 1931г.
Стремеж и постъпка 1934г.
Видове храни 1938г.
Вералах – да даде Господ! 1941г.
Стар и нов порядък 1941г.
14
Разговор трети - Храната и Словото 1900г.
В истия час 1918г.
За ученика 1922г.
На екскурзия с Учителя 1922г.
Пътят. Формули и молитви 1922г.
Право мисли! 1926г.
Чрез Него стана 1930г.
Денят на доброто 1931г.
Доволството в живота 1933г.
Развързано ще бъде на небето 1935г.
Словото и животът 1935г.
Верен и истинен 1940г.
Съвършенство във възприемането и даването 1940г.
Най-важният потик 1943г.
15
Който слуша вас, Мене слуша 1923г.
Силовите линии на доброто и злото 1925г.
Изново родени 1934г.
Справедливост, милосърдие 1934г.
Вътрешна просвета 1938г.
Законът на Любовта 1942г.
16
Ще дойде като светлина 1912г.
За молитвата 'Отче наш' 1916г.
Разумният живот 1924г.
Проява, връзка и причина 1930г.
Денят на Божията работа 1931г.
Елате да обядваме / Елате и обядвайте 1933г.
Семе, цвят и плод 1933г.
Реалността на живота / Реалното в живота 1939г.
17
Молитва 1915г.
Колко е добър Господ 1935г.
Качества на езика 1938г.
От пръстите на ръцете 1938г.
Пробуждане на космичното съзнание 1940г.
Химични елементи 1942г.
18
Разговор пети - Въздигане Душа и Дух 1900г.
Разговор четвърти - Животът и възраждането 1900г.
Единство и общност 1928г.
Обикновени, талантливи, гениални и светии / Четиритях етапа на развитието. Отлагането 1930г.
Вътрешни състояния и външни условия 1934г.
Лъчи на живота / Първият лъч на топлината 1937г.
Второ отделение 1943г.
19
Любовта 1914г.
Което вие видите 1925г.
Учтивият човек 1925г.
Човекът на новото 1931г.
Слабото и силното 1932г.
Отношение към нещата / Съответствие на нещата 1933г.
Двамата спътници. (Двамата пътници) 1935г.
Опитано е / Божието слово е опитано 1937г.
Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената 1939г.
Мъчение, труд, работа 1940г.
Единствената нишка 1942г.
Път на доброто – път на Любовта 1942г.
20
Живите сили в природата / Живите сили на природата 1922г.
Ще дойда след Тебе 1924г.
Работа на природата 1927г.
Теория и приложение 1931г.
Най-малкото добро 1932г.
Отношение на вътрешните състояния и външните условия 1934г.
Основи на здравето 1938г.
21
Разговор шести - Пътят и Истината 1900г.
Радостни и търпеливи 1918г.
Илия вече дойде 1929г.
Отпечатъци 1931г.
Сигурното място 1933г.
Блажен, който яде хляб в Царството Божие 1935г.
Любов и служене / Любов и служене. (Чешмата в двора) 1935г.
Ценности и възможности 1937г.
С вяра, без смущение / И в мене 1939г.
Нито тържик, нито тояга 1940г.
Приложение 1940г.
Онаследено и вложено 1943г.
22
Разговор седми - Заключение 1900г.
Несъвместими отношения 1925г.
Недоказани истини 1931г.
Пътят на възкресението 1934г.
Хвърлѝ хляба 1934г.
Късият и дългият път 1938г.
Заслужава да прави добро 1942г.
23
Заведеевата майка 1918г.
Молитвата 1924г.
Интуиция / Интуицията - Божественото чувство 1930г.
Ценни мисли из книгата на Великия живот (I) 1932г.
Не се сравнявай с нея 1933г.
Силното оръжие 1933г.
Стани 1937г.
Любов и почитание 1939г.
Вратата на любовта / През вратата на Любовта 1939г.
Божествен и човешки свят 1940г.
Правила на Любовта 1940г.
24
Добрият самарянин 1915г.
Закон на отношения 1929г.
Ценни мисли из книгата на Великия живот (II) 1932г.
Стар и нов порядък 1935г.
Азбука на разбирането 1938г.
Резултати и последствия 1938г.
Частите и цялото / Закон за частите и Цялото 1940г.
Правилно дишане 1942г.
25
Стари и нови мехове 1915г.
Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта 1925г.
Единство на съзнанието 1928г.
Верният образ 1929г.
Великото изкуство 1934г.
Основните тонове 1937г.
Правилна обхода 1937г.
Закон и свобода 1943г.
26
Възможности 1922г.
Свободни движения 1925г.
Ценни мисли из книгата на Великия живот (III) 1932г.
Основа на знанието 1933г.
Незавършени, преходни и завършени процеси 1935г.
Път към живота / Той е! 1939г.
Млад и стар 1940г.
Добро, справедливост, разумност 1942г.
Ще ти въздаде 1942г.
27
Развитие на съзнанието / Развитие на съзнанието 1922г.
Подражатели на Бога 1932г.
Сянка и реалност 1934г.
Ценности на любовта 1938г.
28
Събличане и обличане 1918г.
Що трябва да речете 1929г.
Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV) 1932г.
Обикновена и необикновена мисъл 1933г.
Положителни качества / Не лъжете себе си 1935г.
Реалното и идеалното 1937г.
Вечно обновяване 1940г.
На сватба 1940г.
Основа за вечността 1943г.
29
Съвместими отношения 1925г.
Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл) 1932г.
Вътрешният човек 1934г.
Човешкото и Божественото 1934г.
Пътища на Любовта 1942г.
30
И Петър Го взе настрана 1922г.
Скришната стаичка 1930г.
Нашето място 1931г.
Ценни мисли из книгата на Великия живот (V) 1932г.
Вътрешно послушание 1933г.
Който направи небето и земята 1933г.
Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето 1937г.
Божествена светлина / Разумност 1939г.
Ценни придобивки / Запазване и спечелване 1939г.
31
Към всички 1913г.
Постоянни и преходни неща. Козметика 1929г.
Чистене на съзнанието 1931г.
Двата пътя 1932г.
Възможни условия 1938г.
Първо и последно място 1938г.
Източникът на радостта 1940г.
Права и крива линия 1942г.Август НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Правилно хранене 1928г.
На езерата 1930г.
Обич, разумност и истинолюбие 1931г.
Опорни точки на живота 1932г.
Разбиране и съзнание 1937г.
Червен и светъл 1937г.
Важното в живота 1943г.
Добро слушане 1943г.
2
Сънищата на Йосифа 1914г.
Писмо 1917г.
Деятелност на сърцето 1922г.
Мълчание и говор 1929г.
Хигиена на живота 1931г.
Ценното в малкото 1931г.
Завършени и незавършени процеси 1932г.
Новите положения. Мислова централа / Новите положения на живота. Мисловата централа 1933г.
Умен, добър и силен 1939г.
Умни, добри, здрави 1940г.
Самовъзпитание 1942г.
3
Съчетание, приложение и изпълнение 1931г.
Най-мъчният изпит 1932г.
Който има уши, нека слуша 1938г.
4
Доброто вино 1918г.
Превръщане на енергиите / Превръщане на енергиите 1922г.
Който слуша моите думи 1929г.
С притчи 1932г.
Нашето предназначение / Предназначението на човека 1937г.
Търпение 1939г.
Реалност на живота 1940г.
Стотникът 1940г.
Добри слуги 1943г.
5
Разумни наблюдения 1925г.
Мястото на Бога 1931г.
Великото в живота 1934г.
Трудни задачи 1938г.
Ценни добродетели 1942г.
6
Задължително право / Правата на Душата и на Духа 1930г.
Тези три неща 1931г.
Ще и не ще 1932г.
Радвайте се 1935г.
Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече 1937г.
Постоянното в живота 1939г.
Светлина, топлина и сила 1939г.
7
Промени в света 1929г.
Ден на Божието изявление 1931г.
Новите възгледи 1932г.
Царският път на душата 1935г.
Нови пътища 1938г.
Разбиране на природните закони 1940г.
Добре възприета мисъл 1942г.
8
Двата принципа / Съчетание на отношенията 1920г.
Първият ден / Три въпроса за Бога 1930г.
Запечатал е 1931г.
Книжници и фарисеи 1932г.
Граници на живота 1934г.
Двете състезания 1937г.
Качества на ума, сърцето и тялото 1937г.
Даровити 1943г.
9
Законът на служенето 1914г.
Абсолютна и относителна реалност 1929г.
Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината 1931г.
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI) 1932г.
Работа и почивка / Почивка 1933г.
Млад, възрастен и стар 1935г.
Плодът на Духа / Първият плод на Духа 1939г.
Зло и добро 1940г.
Разговор на Учителя с Даниел Цион 1940г.
Любов и обич 1942г.
Наследници на земята 1942г.
10
Наближило е Царството Божие 1930г.
Които чакат Господа 1931г.
Което остарява 1932г.
Здравословни и болезнени състояния 1938г.
11
Двете жени 1918г.
Условия за взаимна работа 1924г.
Моите овце слушат моя глас 1929г.
Общото благо 1932г.
Две естества 1935г.
Път и възможности / Пътят и възможностите 1937г.
Хармонични и дисхармонични съпоставяния 1937г.
Господар и слуга / Служене 1939г.
Вяра и вярване 1940г.
Да имате любов 1940г.
Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене 1943г.
12
Каляване на материята 1924г.
Общи въпроси 1924г.
Хубави чувства 1924г.
Малкото добро и малкото зло 1925г.
Трите свята 1932г.
Противоречия и възможности 1934г.
Божественият ръб 1935г.
Милосърдие 1938г.
Опознаване 1939г.
Силните 1942г.
13
Начало и край 1930г.
Път на зазоряване 1932г.
Четирите правила 1937г.
Вечният живот 1939г.
Гласът на Любовта 1939г.
14
Поздрав на всички мои братя 1909г.
Писмо 1917г.
Чада Божии 1924г.
Мислещият човек 1927г.
Пробният камък 1929г.
Оставете децата 1932г.
Новораждане 1935г.
Азбука на Божествения език 1938г.
Разнообразието в живота 1939г.
Божествена радост 1940г.
Две врати 1942г.
15
Правата мисъл 1927г.
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината 1930г.
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII) 1932г.
Живот, знание, свобода 1934г.
Да познават 1937г.
На своето място 1939г.
Магическата сила на Любовта 1940г.
Вечното благо 1943г.
Същественото в живота 1943г.
16
Важността на малките неща 1914г.
На планината 1929г.
Ще се приложи 1932г.
Несъвместими неща 1935г.
Възможности на Любовта 1939г.
Господаруване и слугуване 1940г.
Божиите блага 1942г.
На зазоряване 1942г.
17
Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915 1915г.
Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки 1922г.
Благословена между жените 1930г.
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII) 1932г.
Всяко растение 1938г.
Не дири своето си 1939г.
Сянка и реалност 1940г.
18
Погледна Петра 1918г.
Ценни мисли из книгата на Великия живот 1932г.
Пробни страдания 1935г.
Новият закон 1939г.
Изучаване и приемане 1940г.
Семе, лист, плод 1940г.
19
Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората 1919г.
Мировата Любов 1919г.
Обяснения върху обстановката на залата за събрания 1919г.
Беседа за учителите и майките като възпитатели 1920г.
Новото човечество 1920г.
Път, Истина и живот 1920г.
Възпитание на човешката воля 1921г.
Гимнастически упражнения 1921г.
Пробуждане на колективното съзнание 1921г.
Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседа 1921г.
Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие) 1922г.
Новият живот 1922г.
Съвършеният мъж 1922г.
Духът на Господа 1927г.
Пътят на ученика 1927г.
Виждане и съзнаване 1930г.
Носител на Божиите мисли 1930г.
Сила, разумност и добро 1931г.
Делата Божии 1932г.
И помаза 1934г.
Часът на Любовта 1934г.
Да им дам живот / Вяра 1936г.
Силен и слаб 1938г.
Новораждане 1939г.
Единство на Любовта 1940г.
Проветряване 1940г.
Тайната стаичка 1942г.
20
Правият път 1919г.
Разбиране и прилагане 1919г.
Необходими условия за ученика 1920г.
Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране 1920г.
Законът за съвършенството 1921г.
Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси 1921г.
Сутрешен наряд, 20 август 1921г.
Много плод принася 1922г.
Чистота на сърцето (Утринна беседа, без заглавие) 1922г.
Братя в единомислие 1927г.
Познава гласа му 1930г.
Най-високото място 1931г.
Открити 1932г.
Великото и малкото 1934г.
Вътрешна връзка / Вътрешната връзка на живота 1936г.
Относителни и абсолютни разбирания 1939г.
21
Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа 1920г.
Общи упражнения 1921г.
Определяне работата на четирите съвета 1921г.
Правилни методи за разбиране 1921г.
Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие) 1921г.
Утринна беседа (без заглавие) 1921г.
Четирите съвета 1921г.
Истината 1922г.
Музика, работа и пост 1922г.
Новият ден (Утринна беседа, без заглавие) 1922г.
Обич към знанието 1927г.
Ще се превърне в радост 1927г.
Абсолютна чистота 1929г.
Божествена връзка 1930г.
Отиване и връщане 1931г.
На живите 1932г.
Дигни одъра си! 1934г.
Ценност на нещата 1935г.
Външна и вътрешна любов  1936г.
Степени на съзнанието 1938г.
Малката молитва 1939г.
Трите Божествени подтици 1940г.
22
Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г. 1908г.
Живот вечен 1919г.
Методи за лекуване 1919г.
Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване) 1919г.
Образуване на един клас 1920г.
Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината 1920г.
Правилният развой на човешките енергии 1921г.
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили 1921г.
Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота 1921г.
Сутрешен наряд, 22 август 1921г.
Изпитвайте Писанията! 1922г.
Работа за новия живот 1922г.
Утринен наряд 1922г.
Наряд за 1924–1925 г. 1924г.
Наряд - 22 - 29 август 1926 г. 1926г.
Отвън и отвътре 1926г.
Светлият път на Знанието 1926г.
Пробуждане съзнанието на ученика 1927г.
Ключът на живота 1928г.
Търпение, чистота и приложение 1934г.
Основни черти на новото / Основната черта на новото 1936г.
Свободно даване 1937г.
Съществени връзки / Четирите отношения 1937г.
Цар и служител 1939г.
Ден на любовта 1943г.
Новото в живота 1943г.
23
Божието желание 1903г.
Слово 1903, Варна 1903г.
Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново 1911г.
Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново 1914г.
Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот 1919г.
Гимнастически упражнения 1920г.
Голям е само Бог 1920г.
Работа върху чистотата и самообладанието 1920г.
Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците 1920г.
Сутрешен наряд, 25 август 1920г.
Отговори на зададени въпроси 1921г.
Сутрешен наряд, 23 август / Размишления 1921г.
В Горницата 1922г.
Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие) 1922г.
Милосърдието 1922г.
Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля) 1925г.
Двете свещени положения 1925г.
На отворено и на затворено 1925г.
Раждането на свободата 1926г.
Дойде глас 1927г.
Слизане и възлизане 1932г.
Проява на Любовта 1935г.
Проникване  1936г.
Любов и безлюбие 1937г.
Трите ухания 1937г.
Най-добрият учител 1940г.
Гласът на душата 1943г.
24
Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г. 1906г.
Вие сте поканени да работите 1912г.
Космичната Обич 1919г.
Методи за приложение 1919г.
Начин за себеконтрол 1919г.
Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга 1920г.
Законът на самопожертването 1921г.
Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2 1921г.
Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие) 1922г.
Живот вечен 1922г.
Предварителни бележки 1922г.
Качества на разумния живот 1924г.
Наряд и упътвания / Разяснение за Истината 1925г.
Основни закони 1925г.
Подпушване на светлината 1925г.
Търпение и вяра 1925г.
Да не бъдете съдени 1926г.
Свещеният час 1927г.
Явно говорих 1927г.
Дейност и почивка / Лѣность и прилежание 1928г.
Иде час 1932г.
Права обхода и права постъпка 1934г.
Път за освобождение 1937г.
Възможности за щастие 1941г.
Същината на човека 1941г.
25
Любовта 1909г.
Скритият квас 1918г.
Разумно служене 1921г.
Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4 1921г.
Беседа за младите 1922г.
Върху задачите на школата 1922г.
Какъв трябва да бъде ученикът 1922г.
Утринен наряд (25 август 1922 г.) 1922г.
Утринна беседа (без заглавие) 1922г.
Високият връх 1925г.
Наряд и упътвания / Как да се молим 1925г.
Учителя каза на ученика 1925г.
Имената са ви записани 1926г.
Великото и красивото 1927г.
По Бога направени 1929г.
Сочни храни 1935г.
Естественият живот 1937г.
Млади, възрастни и стари 1939г.
Двете царства 1940г.
Неоцененото богатство 1940г.
Тя иде / Любовта иде 1941г.
Поливане 1944г.
26
Назидавайте себе си 1913г.
До всички приятели 1917г.
Беседа по нарядите 1919г.
Втори наряд за 1919/20 г. 1919г.
Първи наряд за 1919/20 г. 1919г.
Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г 1919г.
Изтълкувай ни тази притча 1922г.
Новият и старият живот 1922г.
Здравият ум / Черни връх 1923г.
Живите образи 1925г.
Наряд и упътвания / Чистота и святост 1925г.
Положителни и отрицателни черти на живота 1929г.
Божият глас 1930г.
Който прави истината 1934г.
Трите изпита (Трите велики закона) 1934г.
Човешко и Божествено / Човешкото и Божественото 1936г.
Великият подтик 1938г.
Три ценни неща / Трите неща 1939г.
Новият път 1941г.
Устойчиви връзки 1942г.
Сиромах и богат 1944г.
27
Годишна среща на Веригата - Варна 1903 1903г.
Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново 1910г.
Господнята вечеря 1911г.
Истинната лоза / Аз съм истинската лоза 1922г.
Правила и мерки за избягване на всички погрешки 1922г.
Наряд и упътвания / Чистотата 1925г.
Свещеният огън 1926г.
Линиите на природата 1929г.
Под слънчевите лъчи 1938г.
Еднообразие и разнообразие 1939г.
Запалката на свещения огън 1939г.
Зората на живота 1941г.
Жилища на човешката душа 1943г.
Ценното 1944г.
28
Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г. 1907г.
Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г. 1909г.
Завета на цветните лъчи на светлината 1912г.
Истинната врата 1925г.
Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта 1925г.
Правосъдие 1926г.
Естествен ред на нещата 1929г.
Пътят на добрите постижения 1930г.
Видяхме славата 1932г.
Желаният мир 1938г.
Проява и постижение на любовта 1938г.
Учение и служение 1940г.
Постоянна благодарност 1942г.
Сянка и реалност 1944г.
29
Дето и да идеш! 1925г.
Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа 1925г.
Добро и съвършенство 1926г.
Обяснение на старите гимнастически упражнения 1926г.
Ще се изкоренят 1926г.
Ограничаване и освобождаване 1928г.
Вътрешно единство 1930г.
Три пътя 1932г.
На своето место 1934г.
Проявеният и непроявеният 1936г.
Вътрешна обхода 1937г.
Но Аз ще погледна 1937г.
Вслушване 1940г.
Правилно дишане / Дишането 1941г.
Любов и обич / Вложи в сърцето 1942г.
Единствената сила 1943г.
Раждането 1943г.
30
Първоначален език 1920г.
Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика 1922г.
Служене, почит и обич 1929г.
Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя 1930г.
Трудните неща 1930г.
Новата работа 1932г.
Пътища на Любовта / Любовта и свободата. Четиритях пътища в Любовта 1936г.
Бог иска това 1939г.
Прилежание 1940г.
Добрият живот 1942г.
Опознаване 1942г.
31
Приложение към протокола от 1910 г. 1910г.
Съборна среща в Търново 1914г.
Спомен от търновските събори - 1922 г. 1922г.
Ако излекува болния (Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г.) 1924г.
Правила на разумния живот 1924г.
Малките резултати 1927г.
Гордост и ревност / Гордость и ревность 1928г.
За Царството Божие 1930г.
Условия за растене 1930г.
Любов без ревност 1932г.
Перпендикулярни движения 1934г.
Кибритени клечки 1938г.
Предназначението на човека 1941г.
Служение с Любов / С любов 1941г.Септември НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Вкъщи 1918г.
Кръстът 1924г.
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие 1924г.
Съзнателният живот като забава 1924г.
Крадецът и пастирят / Да имат живот 1929г.
Две категории хора 1930г.
Бъдещото верую на човечеството 1933г.
С человечески езици 1935г.
Ще дойде отвътре 1935г.
Не нарушавайте свободата 1937г.
Красиви движения 1939г.
Десетте девици 1940г.
Добрата покана 1940г.
Педагогическа лекция 1942г.
Номер първи 1943г.
2
До всички приятели 1917г.
Никаква лъжа 1924г.
Разумният труд 1924г.
Тънки и дебели линии 1932г.
Един удар 1933г.
Доброто семе 1934г.
Законът на подмладяването 1934г.
Стари и нови разбирания 1935г.
Навреме 1936г.
Съзнание и самосъзнание 1938г.
Живи и мъртви закони 1942г.
3
Съвети и наставления за Учениците 1922г.
Разумният и неразумният слуга 1924г.
Великата формула 1933г.
Едно звено 1933г.
Всичко е за добро 1935г.
Божественият порядък 1937г.
Законът на сегашният човек 1939г.
Слугиня на Божествената Любов 1939г.
Прави възгледи 1941г.
Проявен и непроявен 1943г.
4
Слово 1904, Варна 1904г.
Божествената мисъл 1927г.
Мнозина казваха 1927г.
Правилни връзки 1929г.
Ценни мисли 1932г.
Отворени книги 1935г.
Първата дума 1936г.
Просете, търсете и хлопайте 1938г.
Тониране 1938г.
Закон за дишането 1940г.
Идеално търпение 1942г.
5
Свобода на Духа 1915г.
Планински върхове 1928г.
Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото 1930г.
Изпит на ученика 1934г.
Силният / Силен в света 1937г.
Той ми е и брат, и сестра, и майка 1937г.
Гладът 1941г.
Блаженствата 1943г.
Новата присадка 1943г.
6
Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново 1912г.
Късият път! 1925г.
Смяна на състоянията / Сменяне на състоянията 1929г.
Отребване, разтопяване, отвяване 1935г.
Сляпороденият / Слепороденият човек 1936г.
Човешката мисъл 1940г.
7
Царе – слуги на Господа 1924г.
Мъртвата точка 1928г.
Имам ястие 1930г.
Изключителни условия 1932г.
Път на Божиите блага 1934г.
Ценност и посока 1938г.
Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие) 1941г.
Което не е / Законът на лъжата 1941г.
8
Да Го посрещнат 1918г.
Най-малкото 1924г.
Стотникът 1929г.
Божественият план / Тълкуванието. (Истинските връзки) 1935г.
Всичко чрез Него стана 1935г.
Трите основни неща 1937г.
Израил и българин 1940г.
Функции на вярата 1940г.
Възприемане и предаване 1943г.
9
Двата метода на природата 1923г.
Основният закон на съзнателния живот 1923г.
Три правила за ученика 1923г.
Божествени и човешки процеси / Човешки и Божествен процес 1932г.
Мечът на Духа 1934г.
Съшествие на Духа 1934г.
Новото събиране 1936г.
Господарят 1938г.
10
Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете 1922г.
Абсолютно най-малката величина 1923г.
Окултният закон за противоречията 1923г.
Важността на числата 1924г.
Отличителна черта 1930г.
Както горе, тъй и долу 1937г.
Единствен цяр 1939г.
Силите и темпераментите в човека 1939г.
Възелът 1941г.
Малкият опит / Малък опит 1941г.
Хармония в живота 1943г.
11
Високият идеал 1923г.
За чистотата 1923г.
Великите хора 1927г.
Денят Господен 1927г.
Вън и вътре в тялото 1929г.
Първата светлина 1936г.
Изтълкувай ни тази притча 1938г.
Оригинал и копие 1938г.
За дишането 1940г.
12
Аз ви избрах 1920г.
Добрата молитва 1920г.
Сърцето си никому в заем не давайте 1920г.
Моето верую 1924г.
Много знания 1928г.
Светът на правата линия 1930г.
Връзка с Бога 1934г.
Доброта и справедливост 1937г.
Свят на промени / Религиозни хора 1937г.
Трите перпендикуляра 1941г.
Извор на любовта 1943г.
Пътят към изток 1943г.
13
Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата 1929г.
Степени на числата 1935г.
Вътрешна връзка / Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка 1936г.
Организирана вяра 1939г.
Две положения 1940г.
14
Хио Ели Мели Месаил 1897г.
Когато дойде Духът 1920г.
Външни и вътрешни влияния 1928г.
Просете, търсете и хлопайте 1930г.
Любов към Бога / Обичай Бога 1932г.
Вдлъбнати и изпъкнали линии 1934г.
Четирите елемента 1938г.
Двама или трима 1941г.
Единственото нещо 1941г.
15
Защо ви помагам? 1912г.
Не може да се укрие 1918г.
Три картини 1920г.
Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години 1929г.
Когато беше по-млад 1935г.
Скъпоценото камъче / Скъпоценното камъче под езика 1935г.
Камъчето под езика 1937г.
Любов в трите свята 1940г.
Разбрани и неразбрани езици 1940г.
Добри плодове 1943г.
16
Бъдете разумни! 1923г.
Петте области в човека 1932г.
Вярата и новото / Вярата и Небето 1934г.
Личното и безличното 1936г.
Самовъзпитание 1938г.
17
Милосърдието 1916г.
Аз дойдох, за да имат живот 1920г.
Общи и специфични идеи 1930г.
Аристократ и демократ 1937г.
Четирите положения 1941г.
18
Зарадваха се учениците 1927г.
Качества и линии на красотата 1927г.
Проявеният живот 1929г.
Истинната лоза 1932г.
Проводници 1935г.
Правите и кривите линии 1936г.
Да Му служим без страх 1938г.
Изгубеният сън 1938г.
За добро е 1940г.
19
Добри ученици 1920г.
Едно с Бога 1922г.
Разумни наредби 1928г.
Силата на доброто / Правата и кривата линия. Силата на думата добро 1930г.
Трите положения 1934г.
Идете при чистите извори 1937г.
Любов и приравняване / Приравняване и Любов 1937г.
Красивото в живота / Лъжа и истина 1941г.
20
Удължени и скъсени линии / Правата линия 1929г.
За Слава Божия 1936г.
Бъдете служители 1939г.
Сиромах и богат 1940г.
Малки възможности 1942г.
Смисълът на живота 1942г.
21
Възможни неща / Всичко е възможно 1928г.
Абсолютната Истина 1930г.
От Египет 1930г.
Новата мисъл / Обикновени и необикновени прояви на природата 1932г.
По закон и по любов 1938г.
Любов, знание и сила / Знание и сила 1941г.
Царството Божие / Името, царството и волята Божия 1941г.
22
Въжето на дявола 1912г.
Двамата братя 1918г.
Празникът на труда 1922г.
Физическият и духовният човек 1924г.
Отношение на простите истини към човека 1926г.
Духовното в човека 1929г.
Законът на безсмъртието 1931г.
Свещен трепет, 1932г.
Защо им говориш с притчи? 1935г.
Трите родословия. Моето верую. Новото верую / Трите родословия 1935г.
Двете полушария / Двете полушария. Северното и южното полушарие 1936г.
Вечно подмладяване / Закон за вечна младост 1937г.
Отче наш 1938г.
Нито близо, нито далече / Близо и далеч 1939г.
В Божественото училище 1940г.
Връзка между Бога и човека 1940г.
От север към юг / С любов 1941г.
23
Съблазните 1923г.
Изгрев и зенит 1926г.
Великата разумност / Разумност 1932г.
Призоваха Исуса 1934г.
Учение и работа 1934г.
Запалена свещ 1936г.
Скръб и радост 1938г.
Факти, закони, принципи 1942г.
24
Мир вам! 1914г.
Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи 1922г.
Послушание 1924г.
Съзнание, точка и права линия 1930г.
Новото разбиране на връзката в живота / Ново разбиране за времето 1933г.
Възможности в живота 1937г.
Първият момент на Любовта 1939г.
Път на зазоряване 1939г.
Зовът на новото 1944г.
25
Линиите на ума и сърцето 1927г.
Оскърбените 1927г.
Разумни методи 1929г.
Ново разбиране 1932г.
Превръщане на числата 1932г.
Новото верую 1935г.
Разумните същества 1936г.
Добрият език 1938г.
Що има вътре в човека 1938г.
Всѣкий день по една добра мисъль / Всеки ден по една добра мисъл 1940г.
Лъжата 1942г.
26
За възпитанието на децата 1920г.
С любов и вяра 1920г.
Посока на растене / Посока и растене 1926г.
Акустика на съзнанието 1928г.
Милосърдие и користолюбие / Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл 1930г.
Ако говоря 1934г.
Ликвидация на века 1937г.
По образ и подобие 1937г.
Двете Божествени посещения 1941г.
27
Три идеи / Последният опит 1929г.
Душата ми е отегчена от живота ми 1931г.
Вечният порядък. Най-силното у човека 1933г.
Господар и слуга 1935г.
Най-голям в Царството небесно 1936г.
Той създава / Аз го създадох! 1936г.
Единственото богатство 1939г.
Най-лесното 1940г.
Бъдещото верую 1942г.
Проявление 1942г.
28
Аз съм онзи човек 1919г.
Обхода към себе си и към природата / Правилна обхода към себе си и към природата 1928г.
Вътрешна свобода 1930г.
Не могат да приемат 1930г.
Разумните сили / Разумните сили в природата 1932г.
Силните и слабите степени / Силни и слаби степени 1934г.
Закони на Любовта 1938г.
Който има уши да слуша, нека слуша 1941г.
29
Преходната граница 1912г.
В мое име 1918г.
Стремеж към съвършенство 1926г.
Дух Господен / Духът Господен 1929г.
Буря голяма. Горделивият и тщеславният / Развълнуваното море 1935г.
Изтълкувай ни тази притча! 1935г.
Новият човек 1940г.
Съгласуване на мислите 1940г.
30
Събуждане / Събуди се 1931г.
Изворите на живота / Към изворите на живота 1932г.
Послушание 1934г.
Противоречията в природата 1936г.
Ден на почивка и ден на радост 1942г.Октомври НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Ти знаеш 1916г.
Живият Господ 1922г.
Правила за Окултната школа 1922г.
Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът 1923г.
Права мисъл 1930г.
Двата процеса в живота. Двата гласа 1933г.
Постижимото 1933г.
Възможности на красотата 1937г.
Двама господари 1939г.
На Него можем да разчитаме 1939г.
Буден ум и будно сърце 1941г.
2
Избраникът Божий и Вождът на Истината 1898г.
Жертва, упование и радост 1921г.
Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта 1921г.
Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение 1931г.
Намерената овца 1932г.
Правила за живота 1932г.
Новото учение 1935г.
Функции на черния дроб 1936г.
Любовта дава живот 1938г.
Трансформатори на Божествената енергия 1938г.
Божественитѣ врата / Божествените врата 1940г.
Скръб и радост 1942г.
3
400 000 форми 1920г.
Облагородяване на сърдцето 1926г.
Без прегради 1928г.
Динамическа сила на мисълта 1929г.
Милосърдие, смирение и молитва 1934г.
Бал маске 1937г.
Оценяване и прилагане 1937г.
Правият ъгъл 1941г.
Проявеният живот 1943г.
Четирите правила 1943г.
4
Необходимостта да познаваме Бога 1914г.
Допирните точки в природата 1922г.
Органическо злато / Златото в кръвта (Органическо злато) 1929г.
Да се облечете в новия човек 1931г.
Трите първични принципа. Елементи в живота 1933г.
Чувство на сигурност 1935г.
Важността на черния дроб 1936г.
Свърши се виното 1936г.
Което Той ви казва! 1939г.
Цяло и част 1940г.
Важни и належащи неща 1942г.
Хармония и дисхармония 1942г.
5
Творческа линия / Творческата линия на битието 1928г.
Иде Исус 1930г.
По този път 1932г.
Благословен 1941г.
Последното добро 1941г.
6
Обсадно положение 1912г.
Да се роди 1918г.
Положителни и отрицателни сили в природата 1922г.
Двата полюса 1926г.
Забранихме му 1929г.
Двата порядъка 1935г.
Кристализиране на човешката душа 1935г.
Ценностите в живота 1937г.
Смяна на състоянията 1939г.
Като роди дете 1940г.
Работа за цялото 1940г.
Трите свещи 1943г.
7
Оставената торба 1931г.
Съзнание и свръхсъзнание / Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) 1932г.
Посвещения в живота / Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) 1934г.
С какво тяло? 1934г.
Път, истина и живот 1936г.
Положителен живот 1942г.
8
Поради радостта 1916г.
Обичен и скъп 1922г.
Вътрешни прояви 1930г.
Вечният порядък / Вечният порядък и безпорядъкът в живота 1933г.
Непреривните постижения 1933г.
Вътрешна светлина 1937г.
Мощните сили в природата 1939г.
Ободрителни мисли, чувства и постъпки 1939г.
Малкият подтик 1941г.
Силите на природата 1943г.
9
Братя и сестри на Христа 1921г.
Божествените условия 1927г.
Мек ответ 1927г.
Новото в живота 1929г.
Опитност и знание / Десетях възпитани деца 1931г.
Възведен биде / Възведен биде Исус 1932г.
Свобода и ограничение 1932г.
Новият начин 1935г.
Двете колела 1936г.
Пред новата епоха 1938г.
Една седмица в рая 1940г.
Минало, настояще и бъдеще 1942г.
10
Мисли от г-н П.Дънов 1911г.
Без съмнение и без отсрочка 1920г.
Когато посрещате 1920г.
Внушение / Внушението 1926г.
Затова се родих 1926г.
Какво са разбрали 1928г.
Нов мироглед / Мироглед и човекът 1930г.
Стар и нов порядък (По нов начин) 1934г.
Да видят 1937г.
Подобно е на невод 1937г.
Баща, майка и дете 1941г.
Вечно подмладяване 1943г.
Двата пътя 1943г.
11
Колко по-горе стои човек от овца! 1914г.
Отличителни качества на волята 1922г.
Великият закон 1925г.
Правата и кривата линия 1929г.
Дайте ни от вашето масло 1931г.
Живот в общото съзнание 1933г.
Методи на самовъзпитание 1935г.
Алилуя 1936г.
Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта 1936г.
Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя 1939г.
От любов и обич 1942г.
Отмерени принципи и изявени факти 1942г.
12
Само хляб 1920г.
Практическо приложение на музиката 1922г.
Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията 1928г.
Разумното слово 1930г.
Малката истина 1932г.
Славата Божия, царството Божие и волята Божия 1938г.
Истинската лоза 1941г.
13
Двата полюса 1918г.
Свободно движение 1926г.
Вечното благовестие 1929г.
Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък / Фарисеи и садукеи 1935г.
Ще хвърля мрежата 1935г.
Пътят на човешкото развитие 1937г.
Божественият ум, сърце и воля 1939г.
Самоотричане 1940г.
Умен, добър и силен / Умни, добри и силни 1943г.
14
Трите неща. Разговор с Духа Господен 1900г.
Бележки от едно тефтерче на Д. Голов 1910г.
Нито се променя, нито се изменя 1920г.
Проводници на Любовта / Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух 1931г.
Граници на възможности 1932г.
Каин и Авел 1934г.
Колко са прекрасни нозете 1934г.
Усет, влечение, чувство, стремеж 1936г.
Четвърто измерение 1938г.
Пред лицето Божие 1942г.
15
Събрание, водено от г-н Дънов 1911г.
Да възлюбиш Господа 1916г.
Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа 1922г.
Влияние на музиката, пеенето и движенията 1922г.
Абсолютна справедливост 1924г.
Определено време и място 1930г.
Разбирането на Словото 1933г.
Ще се зарадва 1933г.
Разумните движения 1937г.
Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце 1939г.
Хвалете Господа 1939г.
Учение и обич 1941г.
Сопран и бас 1943г.
16
Значение на линиите 1927г.
Призови Симона! 1927г.
Закон за благоприличие 1929г.
Прави и криви линии / Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия 1931г.
Даване и вземане 1932г.
Чуваш ли 1932г.
Самопознание и самовъзпитание 1935г.
Същественото за младите 1936г.
Любов към всичко 1938г.
Скрих таланта 1938г.
Планетни влияния 1940г.
Неможко и можко 1942г.
17
Което се променя, без да се изменя 1920г.
Любов и вяра / Двата метода. Любовта и вярата 1926г.
Раздай го на сиромасите 1926г.
Възприемане и предаване 1928г.
Единица мярка / Линии на човешкото лице. Единицата – доброто 1930г.
Богат и сиромах 1934г.
Разнообразието в живота 1937г.
Сърцето и умът 1937г.
Основният тон 1941г.
Синовно отношение 1943г.
Трите пътя 1943г.
18
Фарисей и Митар 1914г.
Психическо наблюдение 1922г.
Разумност в природата 1923г.
Съпоставяне на нещата / Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) 1929г.
Отношение на два закона 1931г.
Ангелите на светлината. Новите възгледи 1933г.
Великите музиканти 1935г.
И видях ново небе и нова земя 1936г.
Шестото чувство / Вярата и Любовта. Шестото чувство 1936г.
Малките Божествени подтици 1939г.
Да работим с радост 1942г.
Търсете Господа! 1942г.
19
Настанало е царството Божие 1924г.
Новите схващания на ученика 1924г.
Развиване на дарбите / Методи на природата за събуждане на дарбите 1928г.
Отец люби Сина 1930г.
Правилно отношение 1932г.
Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане 1934г.
Посещение на Бога 1938г.
Зелен и узрял 1941г.
От Неговите ученици 1941г.
20
Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив 1898г.
Обсадно положение 1912г.
Дух Господен 1918г.
Най-голямото веселие и най-малката радост 1926г.
От всичките най-много / Тази сирота вдовица тури от всичките най-много 1929г.
Най голямото число 1933г.
Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране / Степени на разбиране 1935г.
Забравените неща 1935г.
Послушание 1943г.
21
Разумният живот 1923г.
Ще ви направи свободни/ Истината 1923г.
Разбраната скърб / Разбраните скърби 1931г.
Възможности и постижения / Постижения и възможности (Кому да обещаваме) 1932г.
Оставете да растат наедно и двете! 1934г.
Изяснения 1936г.
Анализи 1938г.
Основен тон 1942г.
22
Да я не пия ли? 1916г.
Възлюби го 1922г.
Окултна музика 1922г.
Възможности и прояви на Любовта 1924г.
Добрата постъпка 1924г.
Мястото на Любовта 1924г.
Един и същ 1930г.
Да правим добро 1933г.
Слушайте Го! (Слушайте Го! Дай свобода!) 1933г.
Положителна мисъл 1941г.
Прими в музиката 1943г.
Милият поглед 1944г.
23
Тогаз те ще просветнат! 1921г.
Научни изследвания 1927г.
По-долен от ангелите 1927г.
Център на живота 1929г.
Методи за усилване на паметта / Памет. Методи за усилване на паметта 1931г.
Като дете 1932г.
Слабото и силното 1932г.
Безкрайните неща 1935г.
На двама господари 1938г.
Постоянната връзка и единствената мярка 1938г.
По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта 1940г.
Едно, две, три 1942г.
24
Закон за правда 1920г.
Който има мир 1920г.
Стремежите на ума и сърцето 1923г.
Ако говоря 1926г.
Ранните лъчи / Зората 1926г.
Връзки на сърцето и на ума 1928г.
Движение на силите / Посока на движението на световете. Развитие на линиите 1930г.
Добри проводници 1934г.
Основни отношения 1941г.
Да оздравееш 1943г.
Плодовете на Духа 1943г.
25
Условията на вечния живот 1914г.
Отличителните черти на живота 1922г.
Здраве, богатство и учение / Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) 1929г.
През онези дни 1931г.
Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли 1933г.
Неизменното в човека 1935г.
Възлюблени 1942г.
Учител мой 1942г.
Служители на земята / Служители 1944г.
26
Елохим 1912г.
Природа и геометрия 1924г.
Раздай всичко! 1924г.
Единният / Единият. Основната идея на живота 1928г.
Живият хляб 1930г.
Вътрешните сили / Вътрешни сили в човека 1932г.
Правият ъгъл отвътре 1934г.
Естествените връзки 1938г.
В Начало бе Словото, неделна беседа 1941г.
Постоянна благодарност 1941г.
27
Събрание, водено от г-н П.Дънов 1912г.
Двете заповеди 1918г.
Устойчиви съединения 1926г.
Блажени са очите и ушите 1929г.
Което си ти 1933г.
Приложението като източник на знанието / Източник на знанието 1935г.
Умих се и гледам 1935г.
Мястото на възвишеното и обикновеното в живота 1937г.
Волята на Любовта 1940г.
Словото стана плът 1940г.
Средство за подобряване 1943г.
Изменена посока 1944г.
28
Живите точки в природата 1923г.
Изпитвайте Писанията! 1923г.
Предназначението на носа / Предназначението на носа - служба и функция 1931г.
Постигнати резултати 1932г.
Дързайте! 1934г.
Правилна преценка 1938г.
Перпендикулярът 1942г.
29
Друго направление 1911г.
Мъдростта 1916г.
Влиянието на електричеството 1922г.
Станете да отидем! 1922г.
Темпераментите 1924г.
Правилно разрешаване 1930г.
За да благовествам 1933г.
Няма да ви остави 1933г.
Приближаване и отдалечаване 1937г.
Разумна почивка 1941г.
Млад и стар 1943г.
Слабият и силният 1944г.
30
Две лепти 1920г.
Синът Божи 1921г.
Посред тях 1927г.
Съответствие на величините (Съотношение на величините) 1927г.
Източници на живота 1929г.
Силови центрове / Отношение на силовите центрове 1931г.
Възкресение 1932г.
Механични и съзнателни процеси 1932г.
Единият лев 1935г.
Неизбежният път 1938г.
Силата на човека 1938г.
Дете, възрастенъ и старъ / Дете, възрастен и стар 1940г.
31
Най-добрият начин за разсъждение 1923г.
Неговата заповед 1926г.
Път към свобода 1926г.
Накъде 1928г.
Правилни отношения / Правилните отношения. Добрата педагогика 1930г.
Най-високият връх 1934г.
Двете дървета 1937г.
Мъртъъв бе и оживя, загинал бе и намери се 1937г.
Прилежание 1941г.
Новото начало 1943г.
Ценни неща 1943г.Ноември НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Страхът 1914г.
Нагласяване на силите 1922г.
И Бога за свой Отец казваше 1925г.
Изново 1931г.
Човешките и Божествените порядки в живота 1933г.
Знание и чувствителност 1935г.
Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов 1939г.
Даване и вземане 1940г.
Бъдете съвършени 1942г.
Да направим човека 1942г.
Факти, закони, причини 1944г.
2
Възпитателната сила на страданието / Възпитателната сила на страданията 1924г.
Двата закона 1924г.
Родените 1924г.
Най-високото място / Най-високото място. Закон на икономията в природата 1928г.
Да се благовества 1930г.
Любов към Бога / Люби Бога 1932г.
Законът на любовта 1934г.
Божественият подтик 1938г.
Външна и вътрешна работа 1941г.
Трите неща 1941г.
3
Името Господне 1912г.
Призваните 1918г.
Човешкият дух 1926г.
Чуха, че иде Исус 1929г.
Промяна в съзнанието 1933г.
Герои / Героите 1935г.
Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение 1935г.
Право и безправие 1937г.
Отмерени отношения 1939г.
По образ и подобие 1940г.
Еднакви отношения 1943г.
Скрито богатство 1944г.
4
Задачи на истинската наука 1923г.
Основа на знанието 1923г.
Отвори им умовете 1923г.
Правилният тон 1931г.
Дадено и установено / Движение, трептение и разширение (Дадено и установено) 1932г.
Всичко е възможно 1934г.
Разумни отношения 1942г.
5
Камъкът има мистично значение 1911г.
Христа да придобия 1916г.
Никаква лъжа 1922г.
По-леко ще бъде наказанието 1922г.
Връзки в геометрическите форми 1924г.
Четирите полета 1930г.
Общото благо 1933г.
Там ще бъде и слугата Ми 1933г.
Идеален, реален и материален порядък 1937г.
Призова учениците Си 1939г.
Ще бъдат опитани 1939г.
Да ценим живота 1941г.
Добрата дума 1943г.
Реалности в живота 1944г.
6
Ненаписаните закони 1921г.
И рече Бог 1927г.
Психически анализи 1927г.
Вкисване 1929г.
Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата! 1931г.
Ето отрока 1932г.
Разрешаване на мъчнотиите 1932г.
Срещата на Любовта 1935г.
В името Божие 1938г.
Всичко е за добро 1938г.
Три седмици 1940г.
Добър ден 1942г.
7
Който намигва 1918г.
Точка, линия, плоскост, куб 1920г.
Божественото съвършенство 1923г.
Мойсей и Христос 1926г.
Придобиване на търпение 1926г.
Дадено по нещо 1928г.
Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата 1930г.
Самоотричане 1934г.
Разумното слово 1937г.
Трите свята 1937г.
Отворен и затворен интервал 1941г.
8
Една греда 1920г.
Хармонизиране на енергиите 1922г.
Син Человечески отхожда 1931г.
Слушане отвътре. Какво да направиш 1933г.
Божественият избор 1935г.
Правилно възприемане и правилно даване 1939г.
Проводници 1940г.
Новият път 1942г.
Ще ви се изявя 1942г.
Най-лесната работа 1944г.
9
Бог е говорил 1919г.
Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб!  1924г.
Условия лежащи в триъгълника 1924г.
Космически възприятия 1927г.
Главният фактор / Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ 1928г.
Божествени състояния 1930г.
Него видя Исус 1930г.
Божественото дърво / Всякога услужвай 1932г.
Живият квадрат на човешките отношения 1934г.
Да станем едно 1938г.
Божественият и човешкият порядък 1941г.
Да ме очистиш 1941г.
10
Всекиму според вечната Правда 1912г.
Да наеме работници 1918г.
Свидетелството на Духа 1921г.
Доброто сърце 1926г.
Сторете да насядат 1929г.
Прости и сложни процеси 1933г.
Роденото от плътта 1935г.
Свещеният огън 1935г.
Малките опити 1937г.
Прави и криви линии 1939г.
Преброените косми 1940г.
Процепът на Любовта 1940г.
Мажорни и минорни гами 1943г.
Неповторими неща 1944г.
11
Който има уши 1923г.
Превръщане на цветовете 1923г.
Двоен дял / Полюси на доброто и злото (Двоен дял) 1931г.
Контрасти в живота 1932г.
В царството на Христа и Бога 1934г.
Тънкият конец 1934г.
Добро и зло 1938г.
Малкият опит 1942г.
12
Музика и пеене,средство за постигане на Божественото 1922г.
Не знаете що искате 1922г.
Забравените неща 1924г.
Правилно отношение към числата 1930г.
Работа и почивка. Любов и Мъдрост 1933г.
Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение 1933г.
Съгласуване 1937г.
Кротките, миротворците 1939г.
Намиране изгубената дума 1939г.
Музикални подтици 1941г.
Закон на хармонията 1943г.
Като малките деца / Като децата 1944г.
13
В Египет 1921г.
Така е писано 1927г.
Целесъобразни среди 1927г.
Два центъра 1929г.
Първият предвестник / Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! 1931г.
Младост и старост 1932г.
Сляп от рождение 1932г.
Тайната на даването 1935г.
Горе на планината 1938г.
Ще дойдем 1938г.
Бяло и черно 1942г.
14
Излишък и недоимък в живота 1923г.
Няма пророк 1926г.
Поглед и движение 1926г.
Смени в природата 1928г.
Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили 1930г.
Механическо и органическо пеене 1934г.
И не можаха на това да му отговорят 1937г.
Първата песен 1937г.
Център и периферия 1941г.
Бъдете съвършени 1943г.
В Негово име 1943г.
15
Духът и плътта. Приливи и отливи в живота 1914г.
Време и сила 1925г.
Заведоха Исуса 1925г.
Външни и вътрешни условия / Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия) 1929г.
Няма да угаси 1931г.
Най-малката любов 1933г.
Параметафизика 1935г.
Към свобода! 1939г.
Животът е по-драгоценен 1942г.
На фокус 1944г.
16
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви 1916г.
Двамата свидетели 1919г.
Плачът 1921г.
Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски 1924г.
Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на планетите 1924г.
Превръщане на киселините 1927г.
Ще ме видите 1930г.
Здрава мисъл 1932г.
Променчиви величини 1934г.
Добри и лоши хора 1938г.
Да обичаш и да те обичат 1941г.
Един малък опит 1941г.
17
Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България 1895г.
Като чуха 1918г.
Устои на съзнанието 1926г.
Сам се опасваше 1929г.
Доброто като връзка 1933г.
Вътрешният закон 1935г.
Плевели 1935г.
Естественият път 1937г.
Разумни отношения 1939г.
Любов и безсмъртие / Смъртни и безмъртни 1943г.
Най-малкото приложение 1944г.
18
Бог на живите 1923г.
Гняв и страх 1923г.
Козативни сили 1925г.
Материални прояви на жвота / Животът като математически действия 1931г.
Живот и благо 1932г.
Езикът на дъгата 1934г.
Животът е по-драгоценен 1934г.
Страдания и придобивки 1938г.
Правилно разбиране 1942г.
19
Разсмотрете криновете в полето как растат 1916г.
Да наследя 1922г.
Музика и пеене – средство за тониране 1922г.
Несъизмеримите неща 1924г.
Основа на живота 1930г.
Истинската добродетел 1933г.
Произход и значение на светилника 1933г.
Организиран и неорганизиран свят 1937г.
Жена кога ражда 1939г.
При Бога, ангелите и добрите хора 1939г.
Повече спокойствие 1941г.
Доволен и благодарен 1943г.
Деветте съществени причини / Девет съществени причини 1944г.
20
Ананий и Сапфира 1921г.
Ни мъж, ни жена 1927г.
Скритите сили 1927г.
Паралелизъм в природата 1929г.
Човешките косми 1931г.
Време и пространство 1932г.
Ти ли си / Свещен трепет 1932г.
Опити 1935г.
Усилвайте връзката 1940г.
21
В начало бе 1914г.
Силовите линии в природата 1923г.
Как ти се отвориха очите? 1926г.
Освобождаване 1926г.
Постоянни и непостоянни величини 1928г.
Влизане и излизане / Влизане и излизане. Изборът на числата и природата 1930г.
Действието на музиката 1934г.
И виделината свети 1937г.
Разрешение на въпросите 1937г.
Същественото 1941г.
Право мислене 1943г.
22
Предназначение на дихателната система 1922г.
Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление 1925г.
Тридесет и осем години 1925г.
Природни гами / Природни гами в живота 1929г.
За кого ме мислите 1931г.
Търпелив и добър човек 1933г.
Подядане и ощетяване 1935г.
Хубавата страна 1939г.
Обработване 1940г.
Божествени подбуди / Божествени импулси 1944г.
23
Да угоди на народа 1924г.
Светлина и знание. Музика 1924г.
Свещ, която не гасне 1927г.
Не противи се на злото / Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) 1928г.
Двама или трима 1930г.
Общение с Бога 1930г.
Три типа хора / Трите типа хора - положителен, отрицателен и неутрален 1932г.
Причини и условия 1934г.
Разумният път в живота 1938г.
Блажени кротките 1941г.
24
Любов – колективност 1926г.
Влязоха в ладията 1929г.
Злато, сребро, мед 1933г.
Бъди доволен / Доволството 1935г.
Закхее, сляз скоро 1935г.
Аз ще оздравея 1937г.
Психологически синтез 1939г.
Новият век 1940г.
Ново разбиране 1943г.
Обикновени и необикновени процеси 1943г.
25
Твърдост, смелост, изпълнителност 1923г.
Ще хвърля мрежата 1923г.
Прави и криви линии 1925г.
Разтоварване на съзнанието 1931г.
Силата на ума 1932г.
Който сее и който жъне 1934г.
Петте постижения 1934г.
Стани ти, който спиш! 1938г.
Да благодарим 1942г.
26
Закхей 1916г.
Лама савахтани 1922г.
Практическо приложение на окултната музика 1922г.
Пелените на живота. Радости и скърби 1924г.
Точка на равновесие 1930г.
Красивата страна на живота 1933г.
Красна като Луната и чиста като Слънцето 1933г.
Великата работа на водата, въздуха, топлината и светлината 1937г.
Път към изгубената дума 1939г.
Там имаше някой си человек 1939г.
Любов и Обич 1941г.
27
Аз ще го възкреся! 1921г.
Мерки в живота 1927г.
Ще оздравее момчето ми 1927г.
Ново разбиране 1929г.
На своето време / На време 1931г.
Имаше някой человек 1932г.
Мисълта – мощна сила 1932г.
Към извора 1935г.
Умът и сърцето 1942г.
28
Умни и силни 1913г.
Волята Божия 1923г.
Не Го приеха 1926г.
Различаване 1926г.
Насока на живота 1928г.
Кръгово движение / Смяна на енергиите 1930г.
Принципи и условия. Връх и долина 1934г.
Малките заповеди 1937г.
Служене на Бога 1937г.
Ново възпитание 1941г.
Три важни неща / Трите важни неща 1943г.
Човешка и Божествена любов 1943г.
29
Словесното мляко 1914г.
Единство на съзнанието 1922г.
Той знаеше 1925г.
Трите състояния S, R и T 1925г.
Природна философия / Природни гами в живота (продължение и разбор) 1929г.
Придобивките на деня 1933г.
Моралът 1935г.
Божествената топлина 1939г.
Реално и привидно 1940г.
Връзване и развързване 1942г.
Като младия син 1942г.
30
И отиде та се представи 1919г.
Който се учи 1924г.
Съсредоточение 1924г.
Вероятности и възможности 1927г.
Дейност и замисъл на природата / Деятелност и замисъл на природата 1928г.
Дигнете камъка! 1930г.
Новата канализация 1932г.
Качества на реалното 1934г.
Новата религия 1938г.
Роденият 1941г.Декември НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Изобилният живот 1918г.
Говор и пение 1926г.
Пасха Господня / Пасха Господня е 1929г.
Перпендекулярно отношение 1933г.
Иди повикай мъжа си 1935г.
Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване 1935г.
Музикално утро. Седемте принципа 1937г.
Внушение 1939г.
Старото и новото 1940г.
Чантата на Любовта 1940г.
Малките величини / Малките работи 1943г.
2
Който люби 1923г.
Пътят на ученика. Основната идея 1923г.
Аумен 1925г.
Зависимост в природата / Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата) 1932г.
Доброто име 1934г.
Помни Създателя си! 1934г.
Сухота и влага 1938г.
Песента на блудния син 1942г.
3
Ще ви въздигна 1916г.
Дойде да послужи 1922г.
Окултна музика 1922г.
Закон на равенство 1924г.
Просветено съзнание 1930г.
Молитвата 1933г.
Стани и яж! 1933г.
Начини на мислене 1937г.
Което знаем 1939г.
Победата на доброто 1939г.
Две врати за освобождение 1941г.
Най-голямото изкуство 1943г.
4
Още по-блажени са! 1921г.
Лъч на пробуждане 1927г.
Седем кошници 1927г.
Което става 1929г.
Новото съзнание 1932г.
Яви им се 1932г.
Изпълнение, осветяване (не е намерен ръкопис ) 1935г.
Една свещена идея 1938г.
Нито в Израиля 1938г.
Животъ, сила, здраве / Живот, сила, здраве 1940г.
Правилна мярка 1942г.
5
Като младенци 1913г.
Ще постигнем 1913г.
Малък разбор / Лемуил 1918г.
Свобода, знание и мир 1923г.
Пулс / Веждите – пулсът – дишането 1926г.
Умовете им 1926г.
Смени на състоянията 1928г.
Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове 1930г.
Веселие и радост 1934г.
Неизменни величини 1937г.
Сила, благородство, светлина и доброта 1937г.
Отношение на ума и сърцето 1941г.
Безопасният път 1943г.
6
Видя го Исус 1925г.
Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две 1925г.
Психологически разбор на явленията / Психологически разбор върху положенията на нещата 1929г.
Жал ми е за народа 1931г.
Единният живот. Обичай общия живот! 1933г.
Същественото 1935г.
Търсене на изгубената дума 1939г.
Трите връзки 1940г.
Отвън дрънкането, отвътре ученето 1942г.
Четирите неща 1942г.
Най-малката работа / Мога да постигна 1944г.
7
Ще живее 1919г.
Великата погрешка 1924г.
Ти си! 1924г.
Вечно обновяване 1927г.
Хигиена на живота 1928г.
Важността на размишлението 1930г.
Да говоря 1930г.
Изпити на ученика 1932г.
Помни го 1934г.
Спокойно сърдце 1938г.
Мнозина звани 1941г.
Трите качества на тона 1941г.
8
Делението 1913г.
Разделено царство 1918г.
Последната постъпка 1926г.
Да ида да го събудя 1929г.
Същественото в живота 1933г.
Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги 1935г.
Дванадесетият час 1935г.
Недоизказаното 1937г.
Правото отношение 1939г.
Вечер и сутрин 1940г.
Благата в живота 1943г.
Постижения / Постижение 1944г.
9
Каквото чух (Всичко, каквото чух) 1923г.
Служене на Бога и на себе си 1925г.
Непреодолимо желание 1931г.
Музикален път 1932г.
Абсолютната и Относителната реалност / Абсолютна и Относителна реалност 1934г.
Добри вести 1934г.
Младост и старост 1938г.
Весели лица 1942г.
10
Смел и решителен 1913г.
Значение на гласните при окултното пеене 1922г.
Ще ви научи 1922г.
Неразбраното 1924г.
Разумни отношения 1930г.
Законът на молитвата 1933г.
Земята на живите 1933г.
Измерения 1937г.
Посещение на Бога. Работа и учение 1939г.
Права и вярна любов 1939г.
Нов живот на пеперуда 1941г.
Музикални упражнения 1943г.
Разумна икономия / Нова земя 1944г.
11
Стани и опаши се! 1921г.
За приятелите си 1927г.
Химия и алхимия 1927г.
Обхода и проява 1929г.
Щастливи числа 1931г.
Думи на Правда 1932г.
Забраненият плод 1932г.
Трите връзки 1935г.
Вътрешният мир 1938г.
Закон на вярата 1938г.
Единствената свобода 1940г.
Разумни и неразумни линии 1942г.
12
Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта 1913г.
Глас в пустинята 1926г.
Малките мъчнотии 1926г.
Разбиране на живота 1928г.
Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта 1930г.
Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица 1934г.
Материална, реална и идеална любов 1937г.
Трите пътя 1937г.
Махар Бену Аба 1941г.
Най-великата наука 1943г.
13
Закон за съотношения 1922г.
Откъде ида 1925г.
Символи в природата / Живите символи в природата 1925г.
Смени в природата / Двете смени в природата 1929г.
Пред всичкия народ 1931г.
Пътят към свободата 1933г.
Неразбраното 1935г.
Един опит 1939г.
Математически отношения 1940г.
Любовта бе в началото 1942г.
Усмихвай се 1942г.
Най-голямото благо / Голямото благо 1944г.
14
Работи на лозето ми 1919г.
Да Го посрещнат 1924г.
Що е единица. Числа и действия 1924г.
Време и вечност 1927г.
Учене и прилагане / Учение и прилагане. Господар и слуга 1928г.
И ръцете, и главата 1930г.
Една похвала 1932г.
Философия на трептенията 1934г.
Път и постижение 1938г.
Отвали камъка 1941г.
15
И рече баща му 1918г.
Неразрешеното 1926г.
Да ви даде 1929г.
Познаване 1933г.
Да се не изгуби нищо 1935г.
По новия начин. Коприненият конец / Коприненият конец 1935г.
Добрият брат и добрият баща 1937г.
Сиромашия и богатство 1939г.
Две врати 1940г.
Едно ви не достига 1940г.
Най-мъчната работа 1943г.
Неделими неща 1944г.
16
Езикът на природата 1923г.
Той ги изпита 1923г.
Перпендикулярът на живота 1925г.
Правилен живот 1931г.
Терцата в живота / Една терца (Първата терца на живота) 1932г.
В Ниневия 1934г.
Когото възкръси 1934г.
Търпение 1938г.
Три неща 1942г.
17
Спаси ни 1916г.
Добрата земя 1922г.
Музиката – средство за концентриране 1922г.
Хармонична деятелност 1924г.
Умствени прояви 1930г.
Две правила 1933г.
Освободеният роб 1933г.
Възпитание на чувствата 1937г.
Аз, ти, той 1939г.
Идете в Галилея 1939г.
Умът и сърцето 1941г.
Активност 1943г.
Най-добрият подарък / Добрият подарък 1944г.
18
И Петър се грееше! 1921г.
Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща) 1925г.
Естествена среда 1927г.
Твърдата храна 1927г.
Наука за езика 1929г.
Стимул и любов 1931г.
Живият хляб 1932г.
Сеятелят 1932г.
Добре е 1935г.
Любов, доброта и справедливост 1938г.
Надежда, вяра и любов 1938г.
Отворени и затворени фигури 1940г.
Ориентиране 1942г.
19
Постоянството 1913г.
Писмо 1917г.
Живо течение 1921г.
Окултната музика в живота 1923г.
Благоприятният час / Изпитите. Духовна връзка и помагане 1926г.
Те свидетелстват 1926г.
Израз на живота 1928г.
Езикът на природата 1930г.
Законът на свободата 1934г.
Закон за контролиране 1937г.
С ключ и без ключ 1937г.
Блажени нищите 1943г.
20
Учителите 1914г.
Самоопределение 1922г.
Добрата земя 1925г.
Приложение на символите / Живите символи като методи за работа 1925г.
Изпълнение и отлагане / Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне 1929г.
Според делата 1931г.
Въздухът и мисълта – нови начини за хранене 1933г.
Разнообразието 1935г.
Дайте свобода! 1939г.
Обикновен, талантлив, гениален 1940г.
Трите изкушения 1942г.
Търсете Царството Божие 1942г.
Последно Слово / Последното слово 1944г.
21
Писмо 1917г.
Денят на доброто 1919г.
Божественото буталце 1924г.
Миротворци 1924г.
Благото на човека 1927г.
Методи за наблюдения / Методи за наблюдения. Обикновени и научни 1928г.
Пристъпиха при Исуса 1930г.
Внушение и вдъхновение 1932г.
Естествено разположение 1934г.
Обич и преценка 1938г.
Послушни и непослушни 1941г.
22
Обективен и субективен ум 1926г.
Имам власт 1929г.
Квадратът 1933г.
Да имат живот 1935г.
Котелът и торбата. Което имам / Земята като училище 1935г.
Ползата от краката 1937г.
Сила, усет, мисъл 1939г.
Което е и което не е 1940г.
Приложение и работа 1940г.
Безопасното място / Посока на движение 1943г.
23
Скръб и радост 1923г.
Упътвания и образи 1923г.
Три вида служене 1925г.
Сила, живот и здраве 1931г.
Положителното и отрицателното 1932г.
Трите закона 1938г.
Нов поздрав 1942г.
24
Ще бъдат научени 1916г.
Защо не можахме? 1922г.
Окултна медицина 1922г.
Както природата пише 1924г.
Образи на живата природа 1924г.
Единица време 1930г.
О, да ми беше като брат 1933г.
Трите изпитания 1933г.
Криви и прави линии 1937г.
Акаш и прана 1939г.
Даром 1939г.
Божии блага 1941г.
Сянка и реалност 1943г.
25
Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе 1903г.
Каквото вържете на земята 1921г.
Правила и съвети 1925г.
Идат дни 1927г.
Човешки и природни енергии 1927г.
Степени на съзнанието 1929г.
Вътрешното богатство 1931г.
Разбрано добро и неразбрано зло 1932г.
Ще влезе Духът 1932г.
Естественият език – музикалният език 1935г.
Иди си с миром 1938г.
Страдание и радост 1938г.
Врата на доброто и на любовьта / Врата на Доброто и на Любовта 1940г.
Духай ветре 1942г.
26
Школата и развитието на ученика 1923г.
Живот, сила и интелигентност 1926г.
Тази притча 1926г.
Направление на истинския живот 1928г.
Любов и милосърдие 1930г.
Имаше някой человек 1937г.
Малките неща 1937г.
Божията воля / Волята Божия 1943г.
27
Где е правият път? 1920г.
Признаци на проявеното човешко съзнание 1922г.
Показа им ръцете си 1925г.
Пълнене и празнене 1925г.
Собственик и наемател / Отличителна черта на наемателя и собственика 1929г.
Думата му държа 1931г.
Постигни реалността 1933г.
Съзнателно говорене 1935г.
Музикална задача 1939г.
Едно, две, три 1940г.
Търсете, хлопайте, искайте! 1942г.
Човешка, ангелска и Божествена Любов 1942г.
28
Три закона 1920г.
Законът на внушението. Закон за равновесието / Закон за внушение и закон за равновесие 1924г.
Които гладуват 1924г.
Проява на музиката в съзнанието 1926г.
Кръгове на съзнанието 1927г.
Пречупване на светлината / Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината 1928г.
Аз съм истинната лоза 1930г.
Вътрешни опити 1932г.
Физически, духовни и умствени нужди 1938г.
На прага е 1941г.
29
Неизвестното 1918г.
Няма любов като Божията Любов 1920г.
Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете 1929г.
Закон за музиката 1933г.
Вас ви нарекох приятели 1935г.
Причина на страданията. Любов, Разумност, Истина и Доброта / Причини за страданията 1935г.
Пред радостите и зад страданията 1937г.
Право, добро, истинно 1939г.
Божествена мярка 1940г.
И в Неговото Име народите ще се надеят 1940г.
Малкото добро 1943г.
30
Онова, което ще повдигне човека 1913г.
С думата „може“ 1920г.
Единицата и вечността 1923г.
Нашите длъжници 1923г.
Голяма радост и малка скръб 1925г.
Истинско познаване 1931г.
Скръб и радост 1938г.
Два Божествени процеса 1942г.
31
Отдайте Божието Богу 1916г.
Всичкият дълг 1920г.
Простри ръката си! 1922г.
Четвърти урок 1923г.
Малката радост 1924г.
Трите вида съзнания 1926г.
Отворените очи 1927г.
Новогодишна беседа (Беседа, държана от Учителя на 31.12.1929 г. и на 1.01.1930 г.) 1930г.
Условия и възможности 1930г.
Да живее душата ми 1933г.
Радост, която никой няма да отнеме 1933г.
Дишане 1937г.
Големият брат 1938г.
Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека 1939г.
Едно, две, три 1941г.
За добро 1943г.