Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Хронология на Братството
2301 събития
1830,   1854,   1864,   1871,   1879,   1884,   1885,   1886,   1887,   1888,   1890,   1891,   1892,  
1893,   1894,   1895,   1896,   1897,   1898,   1899,   1900,   1901,   1902,   1903,   1904,   1905,  
1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,  
1919,   1920,   1921,   1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,  
1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  


1830г.начало
20.8.1830Ражда се бащата на Петър Дънов - Константин Андонов Дъновски
1854г.начало
10.4.1854Откровение дадено на Константин Дъновски в солунската черква „Св. Димитрий“ - Антиминсът
1864г.начало
11.7.1864Раждане на Петър Константинов Дънов - Учителя. Ранно детство
1871г.начало
1871Малкият Петър Дънов започва своето начално образование в училището на родното си село Хадърча
1879г.начало
1879Младият Петър Дънов започва да учи във Варненската гимназия
1884г.начало
1884Обръщане към Бога на младия Петър Дънов
1885г.начало
1885Петър Дънов се записва в ІІІ курс на Богословския отдел на Американското научно-богословско училище в Свищов
1886г.начало
25.7.1886Снимка на Петър Дънов с Първи випуск на Американското научно-богословско училище към Методистката мисия в гр. Свищов
18.10.1886Роден Любомир Лулчев, военен, политик, съветник на цар Борис, привърженик на учението на Учителя
19.12.1886Роден Петър Димков - Лечителя, последовател на Учителя Петър Дънов
1887г.начало
24.6.1887Петър Дънов получава атестат (диплома) от Американското научно-богословско училище в Свищов
24.6.1887Снимка на атестатът на Петър Дънов от Американското научно- богословско училище в Свищов
24.11.1887Снимка на Учителя Петър Дънов в с. Хотанца, 24 ноември 1887 г.
24.11.1887Снимка на училището в с. Хотанца
9.1887Петър Дънов - учител и пастор в Хотанца – 1887/1888 г.
1888г.начало
0.0.1888Родена е Паша Теодорова, ученичка и стенографка на Учителя
19.9.1888Петър Дънов се записва в книгата на новопостъпващите студенти в семинарията, Ню Йорк, САЩ „Дрю",
1.11.1888Роден Борис Георгиев, художник и последовател на Учителя
1888Учителя дава песента "За Небесния цар" с. Хотанца, Русенско.
8.1888Учителя Петър Дънов заминава за САЩ
1890г.начало
15.10.1890Петър Дънов получава удостоверение, че е редовен, съвестен и добър студент в семинарията "Дрю"
1891г.начало
15.11.1891Снимка на Учителя Петър Дънов в САЩ, 1891 г.
16.11.1891Петър Дънов, семинарията "Дрю", надписва своя снимка, която изпраща в България
1892г.начало
19.5.1892Учителя Петър Дънов завършва пълния курс на семинарията „Дрю“
12.10.1892Петър Дънов постъпва в Богословския факултет на Бостънския университет
1893г.начало
15.4.1893Учителя Петър Дънов защитава научната теза „Миграция и християнизиране на германските племена“, Бостън
15.4.1893Д-р Миркович започва издаването на списание 'Здравословие'
7.7.1893Учителя Петър Дънов - дипломиране в САЩ, Бостънския университет
22.7.1893Учителя Петър Дънов постъпва в Медицинския факултет на Бостънския университет.
13.9.1893Роден Жечо Панайотов, ученик на Учителя
1894г.начало
3.2.1894Учителя Петър Дънов получава сертификат, даващ му право да практикува медицина
6.2.1894Роден Петър Пампоров (1894 -1983), последовател на Учителя и разпространител на словото
4.11.1894Младият Петър Дънов - проповед в презвитерианска църква, Нюпорт (САЩ)
1894Снимка на Иван Толев
1895г.начало
23.1.1895Учителя Петър Дънов - завръщане от Америка
8.3.1895Родена Олга Славчева, поетеса, последователка и ученичка на Учителя
20.9.1895Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България
1895Снимка на сестрата на Учителя, Мария Константин Дъновска със семейството й
1896г.начало
1896Петър Дънов е един от учредителите на Дружественото читалище "Петко Рачев Славейков"
1896Учителя издава книгата "Науката и възпитанието"
1897г.начало
7.3.1897Божественият Дух слиза върху Учителя Петър Дънов
2.9.1897Учителя Петър Дънов издава брошурата Хио-Ели-Мелли-Месаил - Глас Божий. София
16.9.1897Роден Георги Томалевски, писател и последовател на Учителя
1897Снимка на Иван Жеков - депутат на IV конгрес на БРСДП през 1897 г. в гр. Казанлък
1897Петър Дънов учредява със съмишленици във Варна "Общество за повдигание религиозния дух на българский народ"
1898г.начало
8.2.1898Родена Мария Тодорова, последователка и ученичка на Учителя
2.8.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №1
8.9.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 2
14.9.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
18.9.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 3
20.9.1898Учителя получва от Духа Господен „Избраникът Божий и Вождът на Истината”
21.9.1898Роден капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя
26.9.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
4.10.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 4
8.10.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.10.1898Учителя изнася във Варна “Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско”
16.10.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №5
1.11.1898Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
8.11.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1898Учителя Петър Дънов започва издирване на първите ученици. Начало на кореспонденцията с тях
12.11.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №6
14.11.1898Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
18.11.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
29.11.1898Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
30.11.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №7
2.12.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
6.12.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №8
7.12.1898Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)
23.12.1898Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
27.12.1898Писмо от Пеню Киров до Учителя, №9
1899г.начало
3.1.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
4.1.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
4.1.1899Снимка на Минчо Сотиров с брат си и сестра си
18.1.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №11
21.1.1899Писммо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
2.2.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №12
7.2.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
9.2.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №13
13.2.1899Учителя по духовен път приема десет въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
24.2.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (Свидетелствата Господни, Божието обещание) (снимка на писмото)
24.2.1899Учителя по духовен път приема от Духа - "Божието обещание"
28.2.1899Учителя дава отговори на десетте въпроса на Духа - "Свидетелствата Господни"
1.3.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №14
11.3.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
14.3.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
28.3.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя №15
4.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
17.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
21.4.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №16
29.4.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
4.5.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №17
6.5.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
28.5.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №18
8.6.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.6.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя (текст от архива на П. Киров, вероятно не изпратен), №19
2.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №20
12.7.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
15.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №21
28.7.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №22
3.8.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
21.8.1899Родена Елена Андреева, ученичка и стенографка на Учителя, 21 август 1899 год
1.9.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1.9.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
9.9.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №23
7.10.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
30.10.1899Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
1.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №24
4.11.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
7.11.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
10.11.1899Писмо от Учителя до П.Киров (снимка на писмото)
1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1899Снимка на Александра Матеева като учителка с учениците си - 1899 г., гр. Сливен.
12.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №25
23.11.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя №26
1.12.1899Роден Петър Камбуров (1899-1969), ученик на Учителя
4.12.1899Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
23.12.1899Писмо от Пеню Киров до Учителя, №27
29.12.1899Писмо от Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
1900г.начало
1.1.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
20.1.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
31.1.1900Роден Михаил Иванов - Омраам, ученик и последовател на Учителя
10.2.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
17.2.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №28
8.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
8.3.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
16.3.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №29
17.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
18.3.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
25.3.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
30.3.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №30
1.4.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
1.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №31
3.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №32
6.4.1900(стар стил) Учителя свиква първият годишен събор, 1900 - Варна
9.4.1900Първа среща на Учителя с д-р Миркович и Тодор Стоименов
14.4.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №33
20.4.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта)
2.5.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №34
4.5.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
10.5.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
30.5.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №35
3.6.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
13.6.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №36
16.6.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
25.6.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор първи - УПЪТВАНЕ
27.6.1900Писмо на Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)
30.6.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ
0.7.1900Учителя Петър Дънов е отговорник на софийското списание “Родина”, от м. юли–август 1900 г. до м. април 1902 г
1.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО
5.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖ...
5.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ
7.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №37
8.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА
9.7.1900Учителя Петър Дънов приема по духовн път „Седемтях разговори с Духа Господен” - разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10.7.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)
10.7.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)
18.7.1900Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров (снимка на писмото)
18.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №38
23.7.1900Учителя прави водно кръщение на П.Ки�ров, д-р Миркович и Т.Стоименов
25.7.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №39
6.8.1900Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров
10.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров
12.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
15.8.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №40
21.8.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
31.8.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №41
1.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар
10.9.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №42
11.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото), Нови пазар
12.9.1900Роден Георги Радев, един от най-активните ученици на Учителя
16.9.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
26.9.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, №43
1.10.1900Разговор на Учителя с Духа Господен, записан на 1 октомври 1900 г. - ТРИТЕ НЕЩА
1.10.1900Учителя получава от Духа „Трите неща”
5.11.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 44
8.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
12.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
23.11.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 45
27.11.1900Писмо на Учителя до Пеню Киров (Добрата молитва) (снимка на писмото), Нови пазар
27.11.1900Учителя дава "Добрата молитва"
10.12.1900Писмо на Учителя до Мария Казакова, Нови пазар
21.12.1900Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 46
30.12.1900Роден Борис Николов, последовател и ученик на Учителя
1900Сватбени снимки на Минчо Сотиров и Александра Матеева
1901г.начало
6.1.1901Родена Буча Бехар, писателка, учителка и последователка на Учителя
27.1.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Шумен
7.2.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар
20.2.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №48
28.2.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №49
2.3.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
5.3.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
18.3.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Гьозикен - Анх. ок.
21.3.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №50
25.3.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Гьозикен
7.4.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №51
2.5.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
23.6.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №52
5.7.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
25.7.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Варна
26.7.1901Учителя предприема първата обиколка на България
27.7.1901Родена е Савка Керемедчиева, ученичка на Учителя и стенографка на Словото
28.7.1901Учителя пристига в Бургас - първия град от обиколката му на България през 1901 г.
12.8.1901Учителя посещава Ямбол
15.8.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Сливен
15.8.1901Учителя държи сказка и проповед в Сливен
21.8.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нова Загора
21.8.1901Учителя посещава Нова Загора
3.9.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров, Пловдив
3.9.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №54
8.9.1901Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Пловдив
10.9.1901Учителя посещава Пазарджик
2.10.1901Учителя изнася публична сказка по френология в София
18.11.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №55
5.12.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), София
9.12.1901Писмо от Пеню Киров до Учителя, №56
31.12.1901Родена Олга Блажева, поетеса, последователка на Учителя
1901Учителят пътува из България и държи сказки по френология и хиромантия
1.1901Учителя Петър Дънов - статия по френология “Лицето” в сп. "Родина",
3.1901Учителя Петър Дънов - статия по френология “Взаимните връзки и отношения на мозъка и ума”в сп....
6.1901Учителя Петър Дънов - статия по френология “Темпераментите” в сп. "Родина"
8.1901Учителя организира втория събор на Веригата - Бургас
9.1901Учителя посещава Пловдив
11.1901Учителя Петър Дънов - статия по френология “Устройство на мозъка и черепа” в сп. "Родина",
11.1901Учителя пристига в София
32.12.1901Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), [София, ? декемврий 1901 г.]
1902г.начало
27.1.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №57
1.2.1902Обявление от Пеню Киров, №58
2.2.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София
2.2.1902Роден Методи Константинов, философ, писател и последовател на Учителя
28.2.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), София
2.3.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №59
26.3.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), София
28.3.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №60
20.4.1902Учителя държи сказка в Шумен
22.4.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Шумен
28.4.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №61
7.5.1902Учителя пристига в Русе
13.5.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Русе
20.5.1902Учителя за първи път посещава Търново. Първа лична среща с Мария Казакова
22.5.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Търново
30.5.1902Учителя се завръща във Варна
31.5.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
9.6.1902Учителя държи сказка по френология във Варна
12.6.1902Писмо на Учителя до Мария Казакова (снимка на писмото), Варна
15.6.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
16.6.1902Учителя държи сказка по френология във Варна
22.6.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №63
26.6.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
30.6.1902Учителя държи сказка по френология във Варна, хотел 'Централ'
4.7.1902Писмо от Учителя (Пощенска карта) до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото), Варна
7.7.1902Учителя предприема втора обиколка на България
20.7.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №64
24.7.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Варна
1.8.1902(стар стил) Учителя тръгва от Варна за Бургас
18.8.1902Писмо на Учителя до Мария Казакова, Бургас
29.8.1902(стар стил) Учителя пристига в Ямбол
30.8.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворено писмо] (снимка на писмото), Ямбол
11.9.1902Роден Влад Пашов, един от най-активните и приближени ученици на Учителя
13.9.1902(стар стил) Учителя пристига в Сливен
15.9.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Сливен
19.9.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №65
5.10.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Стара Загора
6.10.1902Роден Марин Камбуров, ученик на Учителя
31.10.1902(стар стил) Учителя посещава Хасково
1.11.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Хасково
7.11.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №66
8.11.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Хасково
10.11.1902Учителя посещава Пловдив
22.11.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (Съобщение и питане) (снимка на писмото), Пловдив
22.11.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Пловдив
25.11.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №67
1.12.1902Под редакцията на д-р Георги Миркович в Сливен започва да излиза списание "Виделина"
5.12.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта] (снимка на писмото), Пловдив
10.12.1902Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], Пловдив
15.12.1902Писмо от Пеню Киров до Учителя, №68
20.12.1902Учителя заминава за Пазарджик (Татар Пазарджик)
30.12.1902(стар стил) Учителя пристига в София
2.1902Учителя Петър Дънов - статия по френология “Разпределение на умствените способности” в сп. "Ро...
8.1902Учителя организира поредния събор, Бургас
10.1902Учителя посещава Стара Загора
1903г.начало
4.1.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
11.1.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], София
20.1.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №69
27.1.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №70
8.4.1903Учителя посещава град Плевен
9.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
9.4.1903Първият документиран призив на П. Дънов за вегетариански начин на хранене
12.4.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №71
16.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Плевен
18.4.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №72
21.4.1903Учителя е в Търново - изнася сказка по френология в читалище „Надежда”
22.4.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
24.5.1903Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
12.6.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
31.7.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
10.8.1903Учителя във Варна - Слово на 10 август 1903 г.
14.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден
15.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Втори ден
16.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Трети ден
17.8.1903Учителя присъства на събора, 1903 - Варна (Годишна среща на Веригата). Тайна вечеря. Четвърти ден
19.8.1903Молитва, дадена от Учителя в гр. Варна - 1903 г.
6.9.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
13.10.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
19.10.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №73
28.10.1903Учителя заминава за Разград - трета обиколка на България
29.10.1903Писмо от Пеню Киров до Учителя, №74
5.11.1903Учителя е в Силистра - трета обиколка на България
13.11.1903Учителя е в Добрич - трета обиколка на България
13.11.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Добрич
20.11.1903Учителя е в Русе - трета обиколка на България
23.11.1903Учителя изнася сказка в Русе - френология
12.12.1903Учителя изнася слово (извънредна беседа) в Русе
18.12.1903Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
1903Учителя отпечатва френологически карти по клише, препоръчано от Него
2.1903Учителя прави обиколка из Северозападна България
10.1903Учителя прави малка обиколка на Североизточна България
1904г.начало
1.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
5.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
8.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №75
14.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
19.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №76
22.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
26.1.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №77
28.1.1904Учителя пристига в Търново
29.1.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
4.2.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Ямбол), №78
15.2.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя (от гр.Айтос), №79
18.2.1904Учителя се запознава със семейство Иларионови - спомен на Елена Иларионова
19.2.1904Учителя изготвя френологични карти на Елена и Константин Иларионови
20.2.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
26.2.1904Учителя пристига в Габрово
27.2.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
3.3.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Габрово
15.3.1904Учителя пристига в Казанлък
16.3.1904Учителя посещава Стара Загора
17.3.1904Учителя посещава Чирпан
20.3.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Чирпан
23.3.1904Учителя пристига в Сливен
20.4.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
21.5.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №80
25.5.1904Учителя се завръща във Варна - приключва третата обиколка на страната
2.6.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
8.6.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
17.6.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №81
22.6.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров (затворена карта), Варна
28.6.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №82
6.7.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №83
9.7.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
9.7.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
21.7.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, 21.VII.1904 г.
24.7.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №84
8.8.1904Учителя присъства на събор, 1904 г. Бургас, (Годишна среща на Веригата)
12.8.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров [отворена карта], Варна
22.8.1904Учителя е във Варна - Слово, 22 август 1904 г.
2.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
9.9.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
10.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
14.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
15.9.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №85
19.9.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
20.9.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
24.9.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №86
11.10.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
11.10.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
14.10.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №87
18.10.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
25.10.1904Писмо на Учителя до Петко Гумнеров
18.11.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №88
20.11.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
7.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.12.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
9.12.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
14.12.1904Писмо от Пеню Киров до Учителя, №89
16.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.12.1904Роден Николай Дойнов, последовател на Учителя, известен български астролог
24.12.1904Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.12.1904Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
29.12.1904Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
1904Снимка на Учителя - около 1904 г.
12.1904Учителя се премества да живее на "Опълченска" 66 - Гумнерови
1905г.начало
1.1.1905Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
6.1.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №90
9.1.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
10.1.1905Учителя посещава семейство Иларионови в Цариброд
17.1.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
19.1.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
22.1.1905Писмо на П.Гумнеров до Мария Казакова, София
4.2.1905Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.2.1905Учителя посещава за втори път семейство Иларионови в Цариброд
11.2.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
16.3.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
2.4.1905Родена Мария Златева, цигуларка, ученичка на Учителя
3.4.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №91
11.4.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
13.4.1905Учителя заминава за Русе
16.4.1905Писмо на Учителя до Пеню Киров, Русе
30.4.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №92
18.6.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
1.8.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
15.8.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
19.9.1905Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
19.9.1905Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
19.9.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №93
29.9.1905Д-р Миркович завършва земния си път
2.10.1905Снимка на Мария Казакова с осиновената си дъщеря
3.10.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
14.10.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, Сливен
30.10.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
21.11.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
19.12.1905Писмо на Учителя до Мария Казакова
31.12.1905Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
31.12.1905Писмо от Пеню Киров до Учителя, №94
9.1905Учителя престоява известно време в Пловдив
1906г.начало
1.1.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров
14.1.1906Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
28.1.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
7.2.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
6.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.3.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №95
21.3.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
23.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
31.3.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
11.4.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
25.4.1906Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
25.4.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
15.6.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №96
30.6.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, Русе
11.7.1906Писмо от Пеню Киров до Учителя, №97
17.7.1906Писмо от Учителя до Пеню Киров, Варна
30.7.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна, края на м. юли 1906 г.
11.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - първи ден
13.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - втори ден
14.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - трети ден
15.8.1906Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - четвърти ден
16.8.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
11.9.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
16.9.1906Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.9.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
4.10.1906Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
28.11.1906Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
25.12.1906Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
1906основаване на "Синархическа верига" (1906 г.)
7.1906Учителя посещава Севлиево - първа среща със Стефан Тошев
1907г.начало
1.1.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №98
8.2.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
8.2.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
15.2.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
1.3.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №99
6.3.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
8.3.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна
14.4.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
14.4.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), Сливен
19.4.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, Сливен
22.4.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №100
25.4.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Сливен
7.6.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.6.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.7.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Картичка)
23.7.1907Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
23.7.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна
26.7.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №101
27.7.1907В Бургас се създава първата духовна група
1.8.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова
13.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Първи ден. Откриване
15.8.1907Учителя дава упражнение на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата).
15.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 15 август - четвъртък. Господн...
16.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 16 август - петък.
17.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 17 август - събота.
18.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 18 август - неделя.
19.8.1907Учителя присъства на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол на 19 август - понеделник
19.8.1907Учителя дава молитвата "Хвала" на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата)
6.9.1907Писмо лично дадено от Учителя на сестра Венета
7.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 7 октомври, неделя
12.10.1907Писмо от Пеню Киров до Учителя, №102
14.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 14 октомври, неделя
19.10.1907Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
21.10.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 21 октомври, неделя
25.10.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров, София
4.11.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 4 ноември, неделя
9.11.1907Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.11.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
18.11.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 18 ноември, неделя
26.11.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
2.12.1907Учителя участва в неделно събрание, София, 2 декември, неделя
24.12.1907Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
1907Снимка на Учителя Петър Дънов с приятели, около 1907 г.
9.1907Писмо на Учителя до Пеню Киров1907 г.
1908г.начало
1.1.1908Учителя посреща Новата 1907 г. при Тодор Стоименов, Бургас
25.1.1908Писмо на Учителя до Никола Ватев, Търново
3.4.1908Роден Крум Въжаров, ученик на Учителя
10.4.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
20.4.1908Учителя участва в среща на веригата, Варна, 20 април 1908 г.
22.4.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.5.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
9.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 9 август
10.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 10 август
11.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 11 август
12.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 12 август
13.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 13 август
14.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 14 август
15.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
16.8.1908Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
19.8.1908Родена Невена Неделчева, писателка и последователка на Учителя
12.9.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.9.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
25.9.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
7.10.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.11.1908Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.11.1908Писмо на Учителя до Мария Казакова, София
25.11.1908(стар стил) Мария Казакова завършва земния си път.
8.1908Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)
1909г.начало
19.1.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.3.1909Писмо на Учителя до Пеню Киров [затворена карта], Търново
28.3.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Шумен
10.4.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
20.4.1909Писмо от Пеню Киров до Учителя, №103
9.5.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
15.5.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
21.5.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново-Сеймен (гр. Марица)
10.6.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.7.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
14.7.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
15.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 15 август
16.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 16 август
16.8.1909Учителя дава емблемата на Веригата - пръчката
17.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 17 август
18.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 18 август
19.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 19 август
19.8.1909Учителя дава Трите закона на Веригата на събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата)
19.8.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (Трите Закона на Веригата)
20.8.1909Учителя организира събора, 1909 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол за 20 август
12.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 12 септември
14.9.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
14.9.1909Писмо от Пеню Киров до Учителя, №104
17.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 17 септември
20.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 20 септември
21.9.1909Писмо на Учителя до Пеню Киро, София
27.9.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 27 септември
3.10.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
4.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 4 октомври
8.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 8 октомври
11.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 11 октомври
15.10.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
16.10.1909Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
18.10.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 18 октомври
27.10.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
8.11.1909Учителя води разговор с група ученици, София, 8 ноември
2.12.1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
22.12.1909Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
23.12.1909Родена Весела Несторова. Ученичка и последователка на Учителя
1909Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1909 г.
8.1909Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)
1910г.начало
1.1.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
1.1.1910Учителя посреща Новата година с Г.Стойчев, Бургас
25.3.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
16.4.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
11.5.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново,
23.5.1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, Търново
26.6.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
8.7.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
16.7.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
14.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
15.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
16.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
16.8.1910Учителя дава молитвата "Молитва на Духа" - събора, 1910 - Велико Търново
16.8.1910Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (наряд + снимка на част от писмото)
17.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
18.8.1910Учителя участва в събора, 1910 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
28.8.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
1.9.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков
11.9.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
11.9.1910Писмо на Учителя до Петко Епитропов (архив на сем. Няголови), София
11.9.1910Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
10.10.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
26.10.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
26.10.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
17.11.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
7.12.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
23.12.1910Писмо на Учителя до Захари Желев, София
23.12.1910Писмо на Учителя до Никола Ватев (В. Ватева), София
23.12.1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
29.12.1910Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1910Снимка на Александра Матеева и Райна Грозданова с децата си - 1910 г., гр. Сливен
1910Писмо на Учителя до Христо Тончев, 1910 г.,
1911г.начало
1.1.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Ч. Н. 1911 г.
1.1.1911Учителя посреща Новата година при Атанас Бойнов, Търново
1.1.1911Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
7.1.1911Учителя провежда събрание в дома на г-н А. Бойнов. Търново
21.1.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
26.1.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.2.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
18.2.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Търново
23.2.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
25.2.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
2.3.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.3.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
9.4.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, Бургас
14.5.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
24.5.1911Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
8.6.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.6.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
29.6.1911(Петровден) Въвежда се думата 'събор' в поканите за ежегодните срещи на Веригата
7.7.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
28.7.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
28.7.1911Писмо на Учителя до Никола Ватев
10.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
11.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
12.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
13.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
14.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
15.8.1911Учителя присъства на събора, 1911 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
15.8.1911Учителя раздава на участниците в събора изображения на Пентаграма
2.10.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
10.10.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
20.10.1911Писмо на Учителя до Захари Желев, София
24.10.1911Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
27.10.1911(стар стил) Учителя и касиерът на Бялото Братство Константин Иларионов закупуват къща и дворно място в село Арбанаси...
4.11.1911Писмо на Учителя до д-р Дуков, Варна
6.11.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
17.11.1911Учителя изнася слово „Думите на Господа“ - Търново
2.12.1911Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Търново
30.12.1911Писмо на Учителя от Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
8.1911Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор), Покана за събора в Търново
1912г.начало
1.1.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
1.1.1912Снимки на Минчо Сотиров
1.1.1912Учителя посреща Новата година при Г.Стойчев, Бургас
23.1.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас
11.2.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Пловдив
11.2.1912Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Пловдив
22.2.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
20.3.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
23.3.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), София
23.3.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (Телеграма), София
23.3.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
25.3.1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
20.4.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
11.5.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
15.5.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
6.6.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.7.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
15.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
15.8.1912Учителя дава "Завета на цветните лъчи", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
15.8.1912Дадена е "Заповедта на Учителя", на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата) - 15 август
16.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
17.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
18.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
19.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 19 август
20.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 20 август
21.8.1912Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 21 август
15.9.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.9.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.9.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
11.10.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
12.10.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
24.10.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
11.11.1912(стар стил) Учителя съветва българския цар Фердинанд да сключи примирие с Турция и да не напада съюзниците си.
20.11.1912Снимка на опълченци от 3-та рота на I опълченска дружина по време на Балканската война
3.12.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
10.12.1912Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
18.12.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.12.1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
24.12.1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
30.12.1912Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
30.12.1912Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (телеграма), София
1912Писмо на Учителя до Никола Ватев, П. Н. 1912 г.
1912Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1912 г.
6.1912Учителя започва работа по "Завета на цветните лъчи на светлината" - Арбанаси
8.1912Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Август 1912 г. (, получено е в началото на август)
12.1912Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка, снимка), П.Н.1912 г.
1913г.начало
1.1.1913Родена Цветана-Лиляна Табакова, певица и последователка на Учителя
3.1.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
9.1.1913Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
9.1.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
14.1.1913Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
29.1.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.2.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
7.3.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
9.3.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
14.3.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.3.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.3.1913Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
30.3.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
1.4.1913Писмо на Учителя до Георги Куртев (и Ц. Боздуганов), София
7.4.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
9.4.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.4.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
10.4.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
11.4.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.4.1913Снимка на портрет-скица на майор Минчо Сотиров
21.4.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
11.5.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
21.5.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
27.5.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
6.6.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
10.6.1913Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
12.6.1913Писмо на Петко Гумнеров до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (по идея на Учителя), София
14.6.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
19.6.1913Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
18.7.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.7.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
18.7.1913Писмо от Учителя към всички от 18.7.1913 г., София
27.7.1913Писмо на Учителя до всички (писма до Елена и Константин Иларионови), София
1.8.1913Писмо на Учителя до Др.Б.(?), Бургас
11.8.1913Учителя - Слово за 1913 година, София
24.8.1913Учителя дава "Молитва на избраните"
26.8.1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
22.9.1913Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
2.11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Шумен
19.11.1913Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
26.11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, Варна
10.12.1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, Търново
21.12.1913Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
1913Писмо на Учителя до Стефан Тошев, 1913 г.
1913Писмо на Учителя до д-р Дуков, - приема се 1913 г.
5.1913Снимка на Минчо Сотиров пред палатката - май 1913 г
11.1913Писмо на Учителя до Константин Иларионов, ноември, 1913 г.
1914г.начало
1.1.1914Учителя посреща Новата година в Търново
2.1.1914Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново
7.1.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
28.1.1914Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
2.2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
6.2.1914Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
14.2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
14.2.1914Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
19.2.1914Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
3.3.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
4.3.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.3.1914Учителя възвестява началото на новата епоха на Водолея и обявява 22 март за официален празник на Бялото братство
9.3.1914Учителя изнася беседата "Беседа за празника на пролетта"
16.3.1914Тодор Гълъбов започва да стенографира неделните беседи от Словото на Учителя.
16.3.1914Учителя изнася беседата "Ето човека" - първата (официално стенографирана) неделна беседа
24.4.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.5.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Русе
3.6.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
14.6.1914Учителя се качва на Бузлуджа с група последователи
16.6.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
20.6.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Казанлък
14.7.1914Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
17.7.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.7.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Търново
23.7.1914Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
10.8.1914Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Покана за събора, 1914 г., Търново
10.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 10 август
11.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 11 август
12.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 12 август
13.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 13 август
14.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 14 август
15.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 15 август
16.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 16 август
17.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 17 август
18.8.1914Учителя присъства на събора, 1914 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 18 август
15.10.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
18.10.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
18.10.1914Писмо на Учителя до Елена Иларионова, София
18.10.1914Писмо на Учителя до Константин Иларионов, София
2.11.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В. 2 м. 1914
9.11.1914Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
21.11.1914Роден Сотир Иванов Костов
25.11.1914Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
30.11.1914Роден Димитър Грива, композитор и последовател на Учителя
2.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, В.2м, 1914 г.
6.1914Снимка на Учителят на Черни връх със съмишленици през 1914 год
6.1914Учителят през лятото на 1914 г. прави екскурзия до Черни връх с десет свои съмишленици
7.1914Писмо на Учителя до Никола Ватев, София, 1914 г.
8.1914Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събор)
1915г.начало
5.1.1915Учителя гостува на семейство Стойчеви в Бургас, до 25.01.1915
23.1.1915Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Бургас
23.1.1915Бележки на Минчо Сотиров от проведен разговор с Учителя, 23 януари 1915 г., Бургас
19.2.1915Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
5.3.1915Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка)
9.3.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
20.3.1915Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
22.3.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
22.3.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
22.3.1915Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (картичка), София
3.4.1915Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
9.4.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
7.5.1915Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
7.5.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.5.1915Снимка на Пеню Киров и Тодор Стоименов
30.5.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
2.6.1915Писмо на Учителя до Христо Тончев, София
9.6.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
6.7.1915Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
21.7.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
4.8.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)
4.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 4 август
5.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 5 август
6.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 6 август
7.8.1915Учителя присъства на събора, 1915 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 7 август
8.8.19151915_08_08 - Велико Търново (Годишна среща на Веригата). Търновското военно комендантство разтурва събора. Протокол...
14.8.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък
25.8.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.9.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Търново
23.9.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
29.9.1915Снимка на писмо от Ангелина Радойкова до Любомир Лулчев от 29 септември 1915 г.
25.10.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
9.11.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
30.11.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.12.1915Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
1915Снимка на Минчо Сотиров, ранен - 1915 г.
4.1915Писмо на Учителя до Елена Иларионова, 1915 г.
7.1915Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, 1915 г.,
8.1915Писмо на Учителя до Стефан Тошев (покана за събор), 1915 г. ( - началото на август)
1916г.начало
27.1.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
24.3.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
25.3.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
16.4.1916Учителя кани Паша Теодорова да стенографира неговите неделни беседи
20.5.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
30.5.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
1.6.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
20.6.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови
21.6.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
31.7.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков
22.8.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.9.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
15.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
23.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (пощенска картичка), София
25.9.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
25.9.1916Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
27.9.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
27.9.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
29.9.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка), София
3.10.1916Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.10.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка)
10.10.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (пощенска картичка - снимка)
11.10.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
16.10.1916Снимки на Д-р Иван Жеков
25.10.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
3.11.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
5.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София
15.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
19.11.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
29.11.1916Писмо на Учителя до д-р Дуков, София
6.12.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
17.12.1916Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
27.12.1916Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
1917г.начало
3.1.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), София
15.1.1917Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
21.1.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
22.1.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
6.2.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
8.2.1917Учителя започва поредица беседи пред сестрите, "Великата майка"
8.2.1917Учителя изнася първата беседа пред сестрите от цикъла "Великата майка"
8.2.1917Упражнение за връзка с Бога, дадено в беседата 'Хигиена на човешката душа'
14.2.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
2.3.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
7.3.1917Снимка на Елена Казънлаклиева
14.3.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.3.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна
26.3.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, (получено на 26.03.1917 г.)
15.4.1917Писмо от Пеню Киров до Учителя, №106
24.4.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.6.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
25.6.1917Градоначалникът на София Свинаров изпраща писмо до министъра на вътрешните работи Радославов срещу Петър Дънов
23.7.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
29.7.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София
16.8.1917На Учителя са забранени публичните беседи и е интерниран във Варна
21.8.1917Писмо на Учителя поздрав до приятели, Варна
26.8.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови (До Всички приятели), Варна
26.8.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
27.8.1917Снимка на Величко Граблашев като млад
2.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (До всички приятели), Варна
2.9.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели), Варна
2.9.1917Писмо на Учителя до приятели, Варна
4.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (картичка), Варна
14.9.1917Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
28.9.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
28.9.1917Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), Варна
30.9.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наредба), Получено в неделя - 30.IX.1917 г. в с. Цапари
9.10.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), получено на 9 октомври 1917 г.
14.10.1917Снимка на Дафинка Н. Пенчева
27.10.1917Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
28.10.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев (картичка), Варна
28.10.1917Писмо на Учителя до Георги Куртев, Варна,
28.10.1917Писмо на Учителя до Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
28.10.1917Писмо на Учителя до всички приятели, Варна
8.11.1917Димитър Голов завършва земния си път.
30.11.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
16.12.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
17.12.1917Писмо на Учителя до Гина Гумнерова, Варна
17.12.1917Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
19.12.1917Писмо на Учителя до Петко Гумнеров, Варна
1917Светият Синод на Българската православна църква убеждава правителството на Васил Радославов да отс...
1917Снимка на Боян Боев и Георги Куртев в Скопие, 1917 г.
12.1917Снимка на Минчо Сотиров във Вардище - декември 1917 г
12.1917Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, 1917, декември
1918г.начало
17.1.1918Писмо на Учителя до Здр. Попова, Варна
17.1.1918Писмо на Учителядо Елена и Константин Иларионови, Варна
21.1.1918Писмо на Учителя до приятели, Варна
27.1.1918Първият ученик на Учителя - Пеньо Киров завършва земния си път
29.1.1918Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна
29.1.1918Писмо на Учителя до П. (?), Варна, 29. I. 1918 г. (Паша Теодорова)
1.2.1918Писмо на Учителя до група приятели, Варна
5.2.1918Писмо до приятели (Молитва), Варна
5.2.1918Писмо на Учителя до приятели, Варна
7.2.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
9.2.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
9.2.1918Писмо на Учителя до група приятели, Варна
9.2.1918Писмо на Учителя, Варна
11.2.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (телеграма), Варна
19.2.1918Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна
19.2.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна
24.2.1918Писмо на Учителя Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна
29.2.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
9.3.1918Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд)
9.3.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Редът 9 (22) П. Р. Ж. 1918, март
10.3.1918Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Варна
10.3.1918Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Варна
12.3.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
19.3.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
1.4.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
1.4.1918Писмо на Учителя до Тереза Керемедчиева (снимка на писмото), Варна
9.5.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
9.5.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
10.5.1918Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
23.5.1918Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), Варна
28.5.1918Снимка на Минчо Сотиров с капитаните на 6-ти артилерийски полк, Вардище
31.5.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна
3.6.1918Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна
7.6.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
21.6.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Варна
25.6.1918Учителя се завръща в София след интернирането във Варна
26.6.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
1.7.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
26.7.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
10.8.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
16.8.1918Писмо на Учителя до учениците (архив на Няголов), София
12.9.1918Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
15.9.1918Военна капитулация на България. Учителя чрез посредници съветва българския цар Фердинанд да абдикира
25.9.1918Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
26.9.1918Учителя дава мелодията на песента "Мирът иде"
27.9.1918Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
30.9.1918Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви
7.10.1918Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), София
30.11.1918Писмо от Учителя Дънов до Олга Славчева - 30.11.1918 г.
1918Снимка на Минчо Сотиров с ордените от войната, 1918 г.
1918Снимка на среща на братски семейства в гр. Велико Търново, около 1918 г.
1918Писмо на Учителя (не е ясно името на получателя), 1918
1918Писмо на Учителя до всички приятели, Варна, (...) 1918 г.
1918Писмо на Учителя до приятели (няма име), Варна, (...) 1918 г.
4.1918Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София
1919г.начало
1.0.1919Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото),
16.1.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
8.2.1919Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
26.2.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
27.2.1919Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
4.3.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София
23.3.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
10.4.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
3.5.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
8.5.1919Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
10.5.1919Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
18.5.1919Писмо на Учителя до Захари Желев, София
3.6.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
19.8.1919Учителя присъства на събора, 1919 - Велико Търново. 19 август
19.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1919 - Велико Търново.
20.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1919 - Велико Търново.
22.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1919 - Велико Търново.
23.8.1919Беседа изнесена от Учителя на събора, 23 август 1919 - Велико Търново.
24.8.1919Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1919 - Велико Търново.
26.8.1919Наряди дадени от Учителя на събора, 26 август 1919 - Велико Търново.
8.9.1919Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
11.10.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
20.10.1919Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков, София
27.10.1919Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
27.10.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
29.11.1919Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
1919Иван Толев започва да издава в София списание "Всемирна летопис"
1919Снимка на Дафинка и Любен Доганови със сина си Константин в град Русе 1919 г.
1919Снимка на първите ръководители на Братствата в България, 1919
1919Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
1920г.начало
20.1.1920Упражнение за каляване на волята, дадено от Учителя на 20 януари 1920 г.
9.3.1920Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
25.3.1920Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 1 юни
1.6.1920Снимки сливенското Братството на екскурзия до „Куш-бунар", Сливен, 1 юни
2.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 2 юни
3.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 3 юни
4.6.1920Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 4 юни
28.6.1920Писмо на Учителя до учениците, Бургас
6.7.1920Писмо на Учителя до всички ученици в София, София
11.7.1920Учителя пристига в Айтос
12.7.1920Учителя с последователи от Айтос на излет до връх Паспалата
12.7.1920Снимки на Учителя с последователи от Айтос, екскурзия и събор на Паспалата - Петров връх
19.8.1920Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1920
19.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1920 - Велико Търново.
20.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1920 - Велико Търново
21.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1920 - Велико Търново
22.8.1920Учителя образува "Класът на добродетелите". Търново, 22 август 1920
22.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1920 - Велико Търново
23.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1920 - Велико Търново
24.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1920 - Велико Търново.
25.8.1920Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1920 - Велико Търново
25.8.1920Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Търново
12.9.1920Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков
19.9.1920Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
19.9.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
25.10.1920Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Бургас
19.11.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
9.12.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна
9.12.1920Писмо на Учителя до Паша Теодорова и Савка Керемедчиева, Варна
9.12.1920Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна
21.12.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Шумен
1920Савка Керемидчиева се присъединява към Паша Теодорова в стенографиране беседите на Учителя.
2.1920Учителя предава на П.Камбуров песента "Българска идилия" - София, ул."Опълченска", 66
3.1920Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наряд), За 9/22 март 1920 г., понеделник
1921г.начало
1.1.1921Учителя посреща Новата година в дома на Никола Ватев, Русе
31.1.1921Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Свищов
1.2.1921Снимка на Величка Стойчева на легло, заобиколена от съмишленици
12.2.1921Учителя провежда разговор с Лазар Котев, Константин Иларионов и Димитър Добрев, Търново
20.3.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.3.1921Алфиери Бертоли построява първата палатка на Изгрева
28.3.1921Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
16.4.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
30.4.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.5.1921Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
2.6.1921Писмо на Учителя до Георги Куртев, София
9.6.1921Учителя създава братския лагер Ел Шадай (Бивака), Витоша
13.7.1921Министерството на вътрешните работи на България утвърждава устава на Общество "Бяло Братство" в Русе
15.8.1921Учителя спира разразила се буря, Търново
19.8.1921Упражнение от Учителя, дадено на 19 август
19.8.1921Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1921
19.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1921 - Велико Търново.
20.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 20 август 1921 - Велико Търново.
21.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1921 - Велико Търново
22.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1921 - Велико Търново
23.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1921 - Велико Търново
24.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1921 - Велико Търново
25.8.1921Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1921 - Велико Търново
23.9.1921Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново
9.10.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
18.10.1921Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)
24.10.1921Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София
14.11.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
21.11.1921Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София
12.12.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
12.12.1921Писмо на Учителя до Никола Ватев, София
20.12.1921Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.12.1921Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
1921Снимки на Учителя от 1921 г.
7.1921Учителя с група от Братството е на лагер в Родопите
1922г.начало
16.1.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.2.1922Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
10.2.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
17.2.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1922Учителя създава братския лагер Ел Шадай (Бивака), Витоша
1922Снимка на Веселина Козарева в братска група в гр. Попово, 1922 г.
1922Снимка на молитвена група от 10 човека във Велико Търново -1922 г.
1922Снимки на Стефка Стойчева -1922 г.
24.2.1922Учителя открива Младежкия окултен клас (МОК) и Общия окултен клас (ООК)
24.2.1922Учителя изнася първата лекция от МОК - "Двата пътя"
24.2.1922Учителя изнася първата лекция от ООК - "Трите живота"
4.3.1922Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици, 4 март
8.3.1922Писмо на Учителя до Стефан Тошев, София
22.3.1922Учителя организира първо посрещане на пролетта на Изгрева
30.3.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
7.4.1922Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Благовещение
6.5.1922Учителя на екскурзия на Витоша с ученици - Гергьовден
11.5.1922Учителя изнася беседа пред ООК - "Мястото на човека в природата", София
11.5.1922Учителя дава упражнението усилване на волята - нощно изкачване на Витоша
22.5.1922Учителя изнася беседата „Без Бог и без любов не може“ пред 4 сестри на Витоша
24.5.1922Учителя участва в екскурзия на Витоша с голяма група ученици - 24 май
24.5.1922Учителя изнася две беседа на Витоша, 24 май
5.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
7.7.1922Архиерейски събор от Синода, на който обявяват Учителя за самоотлъчил се от Църквата
12.7.1922Учителя организира екскурзия до връх Мусала
13.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
14.7.1922Беседи изнесени от Учителя в Чамкория, Горското училище
20.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
26.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
26.7.1922Учителя се среща и разговаря със земеделския премиер-министър на България Александър Стамболийски - Ястребец
27.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
30.7.1922Беседа изнесена от Учителя в Чамкория, Горското училище
19.8.1922Учителя присъства на събора във Велико Търново, 19 август 1922
19.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1922 - Велико Търново.
19.8.1922Учителя е поканен от Архимандрит Евтимий на диспут в салона на читалище "Надежда", Търново
19.8.1922(19-25) Сформиране на Школи на Бялото Братство в провициалните градове на България
20.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 19 август 1922 - Велико Търново
21.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1922 - Велико Търново
21.8.1922Учителя дава песента Фир-фюр-фен - Събора в Търново
22.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 22 август 1922 - Велико Търново
23.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 23 август 1922 - Велико Търново
24.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 24 август 1922 - Велико Търново
25.8.1922Беседи изнесени от Учителя на събора, 25 август 1922 - Велико Търново
27.8.1922„Отворено писмо" до архимандрит Евтимий, от Групата на ББ в Казанлък
22.9.1922Учителя официално обявява 22 септември за начало на учебните занятия в Школата
7.10.1922Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
12.10.1922Учителя дава песента "Сила жива, изворна" - гр.София
22.10.1922Учителя дава песента "Венир Бенир" - гр.София
22.10.1922Учителя дава песента "Изгрява Слънцето" - гр.София
29.10.1922Учителя дава песента "Сладко медено" - гр.София
5.11.1922Учителя дава песента "Блага дума" - гр.София
12.11.1922Учителя дава песента "Духът Божи " - гр.София
19.11.1922Учителя дава песните "Сила жива" и "Скръбта си ти кажи " - гр.София
30.11.1922Роден Сава Симеонов (Савата), предан ученик на Учителя, завещал триетажната си къща на Изгрева на Братството
3.12.1922Учителя дава песента "В зорите на живота"
3.12.1922Учителя дава песента "Махар Бену Аба"
3.12.1922Учителя дава песента "Мусала"
8.12.1922Писмо на Учителя до д-р Иван Жеков (Фотокопие на препис на писмото), София
10.12.1922Учителя дава песента "Бог е Любов"
4.1922Създаване на първите комуни в Бялото Братство
7.1922Летуване на Братството на Рила - Чамкория (Боровец)
1923г.начало
1923Снимка на Боян Боев - Панагюрище
1923Снимка на портрет на Учителя от художника Борис Георгиев
3.1.1923Упражнение за Слънцето като метод за трансформиране на състоянието
7.1.1923Група последователи на Учителя вземат решение за направата на устав
7.1.1923Упражнение за концентрация, дадено в лекцията 'Значение на ръцете и пръстите', ООК, 7 януари
9.1.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
12.1.1923Писмо от Учителя до ученичките от класа на Добродетелите, София
14.1.1923Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
14.1.1923Писмо от Учителя до учениците - "Писмото", (Снимка на "Писмото"), София
14.1.1923Учителят изпраща Писмото, което става текст на песента "Писмото"
28.1.1923Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
31.1.1923Писмо от Учителя до учениците
31.1.1923Писмо от Учителя до учениците от специалния клас (младежкия)
16.2.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици (до Резньовете)
19.2.1923Упражнение (1) от Учителя, дадено на 19 февруари
19.2.1923Упражнение (2) от Учителя, дадено на 19 февруари
23.2.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици
4.3.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици
7.3.1923Снимка от стенографския бележник на Савка Керемедчиева
16.3.1923Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
18.3.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици - Ел Ше-дар
29.4.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
11.5.1923Писмо от Учителя до Минчо Сотиров
27.5.1923Учителят е на екскурзия на Витоша с група ученици, чешмата - Ел Ше-дар
4.6.1923Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
9.6.1923На власт в България, чрез държавен преврат идва политическата партия Демократически сговор
15.6.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
25.6.1923Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
1.7.1923Две упражнения от Учителя, дадени на 1 юли
1.7.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Първи ден - 1 юли
2.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Втори ден - 2 юли
2.7.1923Беседи изнесени от Учителя на първия младежки събор, София. Втори ден - 2 юли
3.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Трети ден - 3 юли
3.7.1923Беседа изнесена от Учителя на първия младежки събор, София. Трети ден - 3 юли
4.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Четвърти ден - 4 юли
5.7.1923Учителя присъства на първия младежки събор, София. Пети ден - 5 юли
8.7.1923Упражнение (1) от Учителя, дадено на 8 юли
8.7.1923Упражнение (2) от Учителя, дадено на 8 юли (за пръстите)
8.7.1923Упражнение (3) от Учителя, дадено на 8 юли
1.8.1923Екскурзия до Сливен - Сините камъни на група ученици (без Учителя)
26.8.1923Учителя провежда екскурзия до Черни връх с учениците.
26.8.1923Бесед "Здравият ум", изнесена от Учителя на екскурзията до Чернни връх
27.8.1923Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
9.9.1923Учителя държи беседи пред ръководителите на братски групи - 9 септември
10.9.1923Учителя държи беседи пред ръководителите на братски групи - 10 септември
11.9.1923Учителя изнася лекцията "Високият идеал" пред Общия окултен клас
11.9.1923Учителя държи беседа пред ръководителите на братски групи - 11 септември
11.10.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
16.10.1923Заминава си Тодор Бъчваров, литератор, книгоиздател и последовател на Учителя
21.10.1923Упражнение от Учителя, дадено на 21 октомври (при объркване на мислите или чувствата)
4.11.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
11.11.1923Упражнение от Учителя, дадено на 11 ноември
17.11.1923Картичка от Учителя (Снимка на писмото), София
11.12.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
14.12.1923Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева, София
16.12.1923Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.12.1923Учителя дава песента "Благост" - гр.София
19.12.1923Учителя дава песента "Кажи ми, светли Божи лъч" - гр.София
26.12.1923Учителя завършва песента 'Благост' - гр. София
4.1923Привършен е строежът на салона на ул. "Оборище", 14
8.1923Правителството на Цанков отказва да разреши провеждането на събора на Братството, забранен преди т...
9.1923Група ученици от Братството образуват комуната Арбанаси
1924г.начало
1.1.1924Телеграма от Учителя до Минчо Сотиров, София
2.1.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.1.1924Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
12.1.1924Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
13.1.1924Упражнение с думи, дадено от Учителя в беседата 'Приливи и отливи на енергиите', 13 януари 1924 г.
23.1.1924Упражнение за свързване с Невидимия свят, дадено от Учителя в 'Закон за късите и дългите линии', 23 януари 1924
3.2.1924Упражнение за осъзнаване влиянието на геометричните фигури върху душата и тялото
6.2.1924Упражнение с ръцете за трансформиране на психическото състояние
18.2.1924Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
12.3.1924Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София
16.3.1924Упражнение от Учителя, дадено на 16 март (Любов,Радост,Веселие)
2.4.1924Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
15.4.1924Писмо от Учителя до всички приятели (архив на Минчо Сотиров), София
16.4.1924Учителя дава песента (упражнение) "Светъл ден"
16.4.1924Учителя дава песента (упражнение) "Тъги, скърби"
23.4.1924Учителя дава песента (упражнение) "Ходи-ходи"
8.5.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.5.1924Писмо от Учителя до Никола Ватев, София
2.6.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
6.7.1924Беседи изнесени от Учителя на втория младежки събор - София. Първи ден - 6 юли
6.7.1924Учителя присъства на втория младежки събор - София. Първи ден - 6 юли
7.7.1924Беседи изнесени от Учителя на втория младежки събор - София. Втори ден - 7 юли
11.7.1924Учителя с група ученици - екскурзия до Мусала. Първи ден - 11 юли
12.7.1924Учителя с група ученици - екскурзия до Мусала. Втори ден - 12 юли
12.7.1924Учителя с група ученици - екскурзия до Мусала. Втори ден - 12 юли. Подаръкът на Савка
13.7.1924Учителя с група ученици - екскурзия до Мусала. Трети ден - 13 юли
13.7.1924Беседа "Новата азбука", изнесена от Учителя на екскурзията до връх Мусала - 13 юли
13.7.1924Снимки на група от Братството на екскурзия до Мусала
6.8.1924Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
11.8.1924Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Първи ден - 11 август
11.8.1924Беседа изнесена от Учителя, Рила, Мусала - 11 август
12.8.1924Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Втори ден - 12 август
12.8.1924Беседи изнесени от Учителя, Рила, Мусала - 12 август
13.8.1924Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Трети ден - 13 август
14.8.1924Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Четвърти ден - 14 август
14.8.1924Беседа изнесена от Учителя, Рила, Мусала - 14 август
19.8.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
19.8.1924Учителя до Елена и Константин Иларионови, София, 19. VIII. 1924 г.
24.8.1924Учителя е в София, Събор, 1924 (?)
24.8.1924Беседа изнесена от Учителя, 24 август - София.
31.8.1924Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 31 август
1.9.1924Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 1 септември
2.9.1924Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 2 септември
8.9.1924Упражнение от Учителя, дадено на 8 септември
25.9.1924Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева, София
21.10.1924Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
27.10.1924Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София
5.11.1924Упражнение от Учителя, дадено на 5 ноември
5.11.1924Учителя дава песента (упражнение) "В начало бе Словото"
14.11.1924Снимка на Жечо Панайотов
26.11.1924Учителя дава песента "Кажи ми Ти Истината II" - гр.София
26.11.1924Учителя дава песента (упражнение) "Кажи ми Ти Истината"
8.12.1924Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
10.12.1924Учителя дава песента (упражнение) "Вдъхновение"
10.12.1924Учителя дава песента (упражнение) "Вечер, сутрин"
23.12.1924Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
1.1924Излиза първият брой на сп."Житно зърно"
3.1924Учителя дава песента "Грее, грее светлината"
5.1924Писмо от Учителя до Георги Куртев
10.1924( - есента на 1924) Под ръководството на Учителя се образува духовна група от 16 човека за проучване на бес...
1925г.начало
1925Снимка на Д-р Иван Жеков и Юрданка Тевекелиева Жекова през 1925 г.
1.1.1925Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София
4.1.1925Упражнение(1) от Учителя, дадено на 4 януари
4.1.1925Упражнение(2) от Учителя, дадено на 4 януари
4.1.1925Упражнения за уякчаване на волята и каляване на мисълта
7.1.1925Упражнение от Учителя, дадено на 7 януари
25.1.1925Упражнение за работа с цветовете, дадено от Учителя в беседата 'Изпитите на ученика. Житното зърно'
25.1.1925Упражнение - житен режим, дадено от Учителя в беседата 'Изпитите на ученика. Житното зърно'
27.1.1925Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
28.1.1925Учителя дава песента "Малкият извор"
26.2.1925Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. Първи ден - 26 февруари
27.2.1925Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. Първи ден - 27 февруари.Среща с цар Борис
30.3.1925Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
31.3.1925Писмо от Учителя до учениците на В. Б. Б. (архив на Минчо Сотиров), София
8.4.1925Писмо от Учителя до Стефан Тошев, София
15.4.1925Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София
16.4.1925Учителя в разговор с ученици на Изгрева предвижда атентата в църквата „Св. Неделя“, 1925 г.
16.4.1925Атентатът в катедралната църква „Света Неделя“ – история и факти
16.4.1925Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
21.5.1925Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
25.5.1925Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото), София
17.6.1925Учителя дава песента "Вехади"
5.7.1925Упражнение от Учителя, дадено на 5 юли
5.7.1925Учителя присъства на третия младежки събор - 5 юли
5.7.1925Беседа изнесена от Учителя на третия младежки събор - 5 юли
6.7.1925Учителя присъства на третия младежки събор - 6 юли, Беседи
7.7.1925Учителя присъства на третия младежки събор - 7 юли, Беседи
8.7.1925Учителя присъства на закриването на третия младежки събор - 8 юли
10.7.1925Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Първи ден - 10 юли
11.7.1925Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Втори ден - 11 юли
12.7.1925Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Трети ден - 12 юли
12.7.1925Беседа от Учителя на екскурзията до Мусала "Платното". Трети ден - 12 юли
13.7.1925Учителя на екскурзия до Мусала с ученици. Четвърти ден - 13 юли
13.7.1925Беседа от Учителя на екскурзията до Мусала "Малкият стрък". Четвърти ден - 12 юли
21.7.1925Арестуване на Учителя. Протокол за разпит - София, 21 юли 1925 г.
23.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Първи ден - 23 август.
23.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Първи ден - 23 август
24.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Втори ден - 24 август.
24.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Втори ден - 24 август
24.8.1925Беседа на Учителя пред ръководителите. Събора в Търново, 1925 г. Втори ден - 24 август.
25.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Трети ден - 25 август
25.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Трети ден - 25 август
26.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Четвърти ден - 26 август
26.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Четвърти ден - 26 август
27.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Пети ден - 27 август
27.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Пети ден - 27 август
28.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Шести ден - 28 август
28.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Шести ден - 28 август
29.8.1925Учителя е задържан от военните части във Велико Търново
29.8.1925Учителя присъства на събора, 1925 - Велико Търново. Седми ден - 29 август
29.8.1925Беседи, изнесени от Учителя на събора в Търново. Седми ден - 29 август
12.9.1925Подписка за изгонване на Бялото Братство от Велико Търново
27.9.1925Учителя е на екскурзия на Витоша с учениците - „Празник на победите”
22.11.1925Упражнение от Учителя, дадено на 22 ноември
2.12.1925Учителя дава песента Аум- гр.София
6.12.1925Четири упражнения от Учителя, дадени на 6 декември
20.12.1925Упражнение от Учителя, дадено на 20 декември (за волята)
1926г.начало
1926Снимка на Стоян Ватралски, 1926 г.
1926Снимка на група ученици от Братството на Изгрева - София, 1926 г.
1926Учителя дава музиката на песента "Писмото"
10.1.1926Писмо от Учителя до Георги Куртев, София.
17.1.1926Упражнение от Учителя, дадено на 17 януари
24.1.1926Упражнение с букви, дадено в лекцията 'Гласните и съгласните букви'
27.1.1926Упражнение за урегулиране силите на организъма, движения с произнасяне гласните букви а и о
6.2.1926Психическо упражнение, дадено от Учителя в лекцията 'Меки и твърди вещества'
6.2.1926Упражнение за осъзнаване връзката с разумните същества, работещи за повдигането на душата ни
19.2.1926Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 19 февруари
20.2.1926Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 20 февруари
21.2.1926Група ученици от духовната група организират двудневна екскурзия до Рила без Учителя. 21 февруари
3.3.1926Учителя дава песента "В мрак, в тъмнота " - гр.София
4.3.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Ел Шадай
21.3.1926Упражнение от Учителя, дадено на 21 март
24.3.1926Упражнение от Учителя, дадено на 24 март
18.4.1926Упражнение от Учителя, дадено на 18 април
28.4.1926Снимка на Анастасия (Сийка), Борис Теодорица Карастоянова - София
28.4.1926Упражнение от Учителя, дадено на 28 април
30.4.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - 30 април, Ел Шадай
3.5.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Втори ден на Великден
6.5.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - 6 май, Гергьовден, петък
24.5.1926Учителя е на екскурзия на Витоша с ученици - Кирил и Методий 24 май 1926 г. Ел Шадай
30.5.1926Упражнение от Учителя, дадено на 30 май
1.6.1926Снимка на Стефка Стойчева, учителка в с. Армени, Габровско
6.6.1926Учителя дава песента (упражнение) "Мисли право мисли"
18.6.1926Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
4.7.1926Учителя присъства на събиране на духовната група от ученици на Изгрева
7.7.1926Учителя присъства на четвъртия младежки събор - 7 юли, София
7.7.1926Беседа изнесена от Учителя на четвъртия младежки събор - 7 юли, София
8.7.1926Беседа изнесена от Учителя на четвъртия младежки събор - 8 юли, София
9.7.1926Беседа изнесена от Учителя на четвърти младежки събор - 9 юли, София
10.7.1926Учителя е на екскурзия до Мусала с ученици. Първи ден - 10 юли
11.7.1926Учителя е на екскурзия до Мусала с ученици. Втори ден - 11 юли
11.7.1926Беседа, изнесена от Учителя на екскурзията до Мусала - "За слава Божия", 11 юли.
12.7.1926Учителя е на екскурзия до Мусала с ученици. Трети ден ден - 12 юли
12.7.1926Формули дадени от Учителя на Мусала. 1926 г.
9.8.1926Разговори на Учителя с ръководителите - 9 август. Протокол
22.8.1926Учителя присъства на събора, 1926 - София. 22 август
22.8.1926Беседи, изнесени от Учителя на събора в София. 22 август
23.8.1926Беседи, изнесени от Учителя на събора в София. 23 август
24.8.1926Беседа, изнесена от Учителя на събора в София. 24 август
25.8.1926Беседа, изнесена от Учителя на събора в София. 25 август
26.8.1926Учителя присъства на събора, 1926 - София. 26 август
27.8.1926Беседа, изнесена от Учителя на събора в София. 27 август
28.8.1926Беседа, изнесена от Учителя на събора в София. 28 август
29.8.1926Беседи, изнесени от Учителя на събора в София. 29 август
29.8.1926Снимки от събора на Братството, 1926 г.
5.9.1926В-к "Илюстрована седмица", бр. 193, 1926, публикува 4 снимки от събора на Изгрева, 1926 г.
26.9.1926Упражнение от Учителя, дадено на 26 септември
1.11.1926Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 1 ноември
18.11.1926Снимка на портрет на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова
8.12.1926Учителя дава песента (упражнение) "Киамет зену"
9.12.1926Разговори на Учителя с ръководителите - 9 декември. Протокол
20.12.1926Разговори на Учителя с ръководителите - 20 декември. Протокол
27.12.1926Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
28.12.1926Учителя дава песента "Давай, давай" - гр.София
8.1926Построяване приемна стая за Учителя на Изгрева - парцел "Баучер"
1927г.начало
1927Снимка на ръководителите на Братствата, 1927 г.
27.3.1927Снимка на Минчо Сотиров - излет на „Белия връх”, Бургас
7.4.1927Учителя е на екскурзия на Витоша - Ел Шадай. Благовещение
19.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 19 април. София
20.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 20 април. София
21.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 21 април. София
22.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 22 април. София
23.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 23 април. София
24.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 24 април. София
24.4.1927Упражнение от Учителя, (упражнение за дишането)
25.4.1927Учителя е на екскурзия на Витоша. Великден - втори ден
26.4.1927Разговор на Учителя с ръководителите - 26 април. София
6.5.1927Учителя е на екскурзия на Витоша - Гергьовден
12.7.1927Учителя е на екскурзия на Витоша - Петровден
14.8.1927Беседа изнесена от Учителя на петия младежки събор - 14 август, София
15.8.1927Беседа изнесена от Учителя на петия младежки събор - 15 август, София
18.8.1927Разговор на Учителя с ръководителите преди започването на събора. Протокол
19.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Първи ден - 19 август
19.8.1927Беседи изнесени от Учителя на събора, 1927 - София. Първи ден - 19 август
19.8.1927Снимки на участниците в събора през 1927 г., Изгрев - София
20.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Втори ден - 20 август
20.8.1927Беседа изнесена от Учителя на събора, 1927 - София. Втори ден - 20 август
21.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Трети ден - 21 август
21.8.1927Беседи изнесени от Учителя на събора, 1927 - София. Трети ден - 21 август
22.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Четвърти ден - 22 август
22.8.1927Беседа изнесена от Учителя на събора, 1927 - София. Четвърти ден - 22 август
23.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Пети ден - 23 август
23.8.1927Беседа изнесена от Учителя на събора, 1927 - София. Пети ден - 23 август
24.8.1927Снимка на портрет на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова
24.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Шести ден - 24 август
24.8.1927Беседи изнесени от Учителя на събора, 1927 - София. Шести ден - 24 август
25.8.1927Учителя присъства на събора, 1927 - София. Седми ден - 25 август
27.8.1927Учителя е на екскурзия до Мусала с част от участниците в събора. Първи ден - 27 август
28.8.1927Учителя е на екскурзия до Мусала с част от участниците в събора. Втори ден - 28 август
1.11.1927Учителя е на екскурзия на Витоша. Празникът на Будителите
8.11.1927Учителя е на екскурзия на Витоша. Димитровден
30.11.1927Учителя дава песента "Имаше человек"
6.12.1927Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
7.12.1927Учителя дава песента "Тъги, скърби са богатство"
7.1927Построяване на Салона на Изгрева
1928г.начало
1928Елена Андреева започва да стенографира беседите на Учителя
2.1.1928Писмо от Учителя до Елена и Константин ИларионовиСофия
24.1.1928Учителя е на екскурзия на Витоша. Зеленка - Бивака (Ел Шадай) - 24 януари
24.1.1928Снимка на Учителя с група ученици на екскурзия - Витоша, Заленка
30.1.1928Учителя е на екскурзия на Витоша. Бивака (Ел Шадай) - 30 януари
7.4.1928Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Благовещение - 7 април
16.4.1928Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Втори ден на Великден.
24.5.1928Учителя е на екскурзия на Витоша - бивака. Кирил и Методий, 24 май 1928 г.
28.5.1928Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
4.6.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 4 юни
29.6.1928Снимки на братската среща на празника на Народните будители - 29. VI. 1928 г. - град Бургас
8.7.1928Беседа изнесена от Учителя на шестия младежки събор - 8 юли, София
9.7.1928Беседа изнесена от Учителя на шестия младежки събор - 9 юли, София
10.7.1928Беседа изнесена от Учителя на шестия младежки събор - 10 юли, София
10.7.1928Учителя участва в двудневна екскурзия на Витоша с част от участниците в младежкия събор. 10 юли
11.7.1928Учителя участва в двудневна екскурзия на Витоша с част от участниците в младежкия събор. 11 юли
14.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала. Първи ден - тръгване
15.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала.. Втори ден
16.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала. . Трети ден
16.7.1928Писмо от Учителя до учениците ( из кореспонденцията на Величка и Костадин Стойчеви), София
17.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала. Четвърти ден
18.7.1928Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала. Пети ден
18.7.1928Лекция пред ООК, на екскурзията до Мусала
16.8.1928Писмо от Учителя до учениците ( из кореспонденцията на Тереза Керемедчиева)
16.8.1928Писмо от Учителя до учениците (и спомен на Мария Тодорова за писмата в школата), София
18.8.1928Забрана на събора от властите. Блокада на Изгрева.
31.10.1928Писмо от Учителя до Георги Куртев, София
8.11.1928Учителя е на екскурзия на Витоша. Димитровден
28.12.1928Упражнение от Учителя, дадено на 28 декември
9.1928Учителя обсъжда с група от Братството забраната на събора през 1928 г.
1929г.начало
1929Снимки на Мария Златева - 1929 г
1929Снимки на сливенското братство
31.1.1929Писмо от Учителя до учениците на В.Б.Б и до специалния клас, София
24.2.1929Писмо от Учителя до Георги Куртев, София.
27.3.1929Учителя дава песента "Благата песен"
1.5.1929Учителя дава песента "Нева сензу"
3.5.1929Упражнение от Учителя, дадено на 3 май
24.5.1929Учителя е на Витоша с учениците - 24 май 1929
4.6.1929Учителя е на Витоша с учениците - 4 юни 1929
24.6.1929Учителя е на Витоша с учениците - 24 юни 1929
7.7.1929Учителя присъства на Седмия младежки събор - София. Първи ден
7.7.1929Учителя изнася беседа на Седмия младежки събор - София. Първи ден
8.7.1929Учителя присъства на Седмия младежки събор - София. Втори ден
9.7.1929Седмия младежки събор - София. Трети ден
9.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 9 юли - потегляне от София
10.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 10 юли
10.7.1929Учителя изнася лекция на екскурзията до Мусала пред ООК. 10 юли
11.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 11 юли
12.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 12 юли. Петровден
12.7.1929Учителя изнася лекция на екскурзията до Мусала пред МОК. 12 юли
12.7.1929Учителя дава упражнение в лекция пред МОК - Мусала. 12 юли
13.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 13 юли
14.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 14 юли
15.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 15 ден
16.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 16 ден
17.7.1929Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 17 ден. Потегляне за София
14.8.1929София - Учителя изнася лекция пред ООК
14.8.1929Седемте рилски езера - Тръгване за Рила на група ученици без Учителя 14 август 1929 г.
15.8.1929Учителя се качва на седемте рилски езера и се присъединява към учениците. 15 август
15.8.1929Учителя на седемте рилски езера с ученици. Откриването на извора при второто езеро "Ръцете които дават"....
16.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците. Изворът под езерото Махабур. 16 август
16.8.1929Учителя изнася лекция пред МОК на езерата - Рила. 16 август
17.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 17 август.
18.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 18 август 1929
19.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 19 август. Преображение
20.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 20 август.
21.8.1929Учителя дава песента "Весел бъди" - Рила
21.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 21 август
21.8.1929Учителя изнася лекция пред ООК на езерата - Рила. 21 август
22.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците - 22 август
23.8.1929Учителя на седемте рилски езера с учениците. Заминаване. Буря - 23 август
25.8.1929Учителя е в София - събор, 1929 г. Първи ден - наряд
25.8.1929Учителя изнася беседа в София - събор, 1929 г. Първи ден
26.8.1929Учителя е в София - събор, 1929 г. Втори ден - наряд
26.8.1929Учителя изнася беседа в София - събор, 1929 г. Втори ден
27.8.1929Учителя е в София - събор, 1929 г. Трети ден - наряд
27.8.1929Учителя изнася беседа в София - събор, 1929 г. Трети ден
13.9.1929Упражнение от Учителя, дадено на 13 септември (за ръцете)
7.11.1929Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.11.1929Учителя е на Витоша с ученици - бивака. Димитровден
4.12.1929Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София
1930г.начало
1930Излиза статията "Религиозно-философският мироглед на Петър Дънов" от Ангел Томов
3.1.1930Упражнение за владеене на тялото и концентрация
17.1.1930Учителя дава песента "Песен на зората"
3.2.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Ел Шадай - 3 февруари
7.4.1930Учителя е на екскурзия на Витоша. Благовещение. Екскурзия на четирите правила
9.4.1930Писмо от Учителя до Георги Куртев
21.4.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Великден [втори ден]
6.5.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици. Гергьовден.
11.5.1930Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - Молитва, (датата е на получаването в Бургас)
24.5.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - св. св. Кирил и Методий
25.5.1930Писмо от Учителя до Цветана Симеонова
29.5.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици -29 май. Възнесение
9.6.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 9 юни. Свети Дух
12.7.1930Беседа изнесена от Учителя на осмия младежки събор - 12 юли, София
12.7.1930Снимка на участниците в събора на гр. Айтос - 1930
13.7.1930Беседа изнесена от Учителя на осмия младежки събор - 13 юли, София
14.7.1930Беседа изнесена от Учителя на осмия младежки събор - 14 юли, София
19.7.1930Учителя с част от братството заминават за Рила - Седемте езера. 19 юли
20.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 20 юли
21.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 21 юли
22.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 22 юли
23.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 23 юли
23.7.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 23 юли
24.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 24 юли
25.7.1930Учителя участва в приключване на работата по извора "Ръцете, които дават"
25.7.1930Снимка на Юрданка Жекова до надписа на скалата, при извора „Ръцете", Рила
25.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 25 юли
26.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 26 юли
27.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 27 юли
28.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 28 юли
29.7.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 29 юли
30.7.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 30 юли
1.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 1 август
1.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 1 август
2.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 2 август
3.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 3 август
4.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 4 август
6.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 6 август
6.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 6 август
8.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 8 август
8.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 8 август
9.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 9 август
10.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 10 август
11.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 11 август
13.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 13 август
13.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 13 август
14.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 14 август
15.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 15 август
15.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 15 август
17.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 17 август
17.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 17 август
18.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 18 август
19.8.1930Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 август
19.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 19 август
20.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 август
20.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 20 август
21.8.1930Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август
21.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 21 август
22.8.1930Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 22 август. Заминаване
28.8.1930Беседа на Учителя пред ръководителите. Протокол от 28 август
29.8.1930Беседа на Учителя пред ръководителите. Протокол от 29 август
30.8.1930Беседа на Учителя пред ръководителите. Протокол от 30 август
31.8.1930Беседа на Учителя пред ръководителите. Протокол от 31 август
21.9.1930Учителя започва изнасянето на Утринните слово с беседата "Абсолютната Истина"
12.10.1930Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
8.11.1930Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици, Димитровден, 8 ноември
11.11.1930Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
24.11.1930Писмо от Учителя до Стоянка Илиева
29.11.1930Писмо на Учителя до Цветана Симеонова
8.12.1930Родена Красимира Аркадиева Николова, последователка на Учителя
9.12.1930Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
1931г.начало
1931Снимки на Дафинка Доганова - 1931
1931Снимки на Пеню Ганев и Елена хаджи Григорова - 1931 год.
20.2.1931Упражнение за работа с мислите, дадено от Учителя в лекцията 'Живот и радост'
2.4.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 2 април
13.4.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Великден [втори ден]
6.5.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Гергьовден
11.5.1931Снимка на Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев с учениците си в село Равна
21.5.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Възнесение
1.6.1931Група от Братството, без Учителя - екскурзия на Витоша. Свети Дух, 1 юни
27.6.1931Учителя и част от Братството се качват на Рила (Езерата) - лятна духовна школа (от 27 юни до 12 август).
29.6.1931Снимка на Учителят и Георги Радев с приятели на Рила, 29 юни
30.6.1931Писмо от Учителя до изгревяни. Рила. Езерата
8.7.1931Снимка на Учителят под навеса на палатката си, Рила - 8 юли 1931 г.
12.7.1931Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 12 юли
12.7.1931Снимки на Елена хаджи Григорова - 1931 год.
13.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 13 юли
14.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 14 юли
16.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 16 юли
16.7.1931Снимка на Учителя с ученици на Елин връх, Рила
19.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 юли
20.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 юли
21.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 юли
22.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 22 юли
30.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 30 юли
30.7.1931Снимки на Учителят пред второто езеро „Елбур", Рила
31.7.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 31 юли
1.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 1 август
2.8.1931Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 2 август
3.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 3 август
5.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 5 август
5.8.1931Снимки на Учителя на екскурзия с приятели, 7-те езера, Рила - 5 август 1931
6.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 6 август
7.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 7 август
8.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 8 август
9.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 9 август
10.8.1931Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 10 август
12.8.1931Учителя закрива лятната духовна школа. Слизане от Рила - 12 август
13.8.1931Снимки на Учителя при извора „Махабур" с група от Братството, 13 август
14.8.1931Снимка на Учителя при извора „Махабур" с група от Братството, 14 август
22.8.1931Снимки на Учителя пред второто езеро „Елбур", Рила
22.8.1931Снимки на Учителя при скалата с котвата и извора „Ръцете които дават" на Рила
7.10.1931Учителя дава песента "Аин фаси"
15.10.1931Учителя е на екскурзия на Витоша с от 90 човека от Братството. 15 октомври
8.1931Снимка на Олимпи Янков, Елена Хаджи Григорова и Пеню Ганев на Рила - 1931 г.
8.1931Снимка на Пеню Ганев с приятели при езерото Близнаци - 1931 год.
8.1931Снимка на Стевка Стойчева на Рила, при второто езеро, 1931 г.
8.1931Снимка на Учителя с ученици, Рила, Молитвения връх - 1931 г.
8.1931Снимка на Учителя с ученици, Рила, извора "Махабур" - 1931 г.
8.1931Снимка на Учителя с ученици, Рила, шестото езеро "Сърцето" - 1931 г.
9.1931Снимка на Симеон Стоянов Костов с приятели в с. Мърчаево, септември 1931 г.
1932г.начало
1932Снимка на Веска и Жечо Панайотови на Изгрева, 1932 г.
1932Снимка на Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев, село Равна, Царибродско - 1932 год.
6.1.1932Упражнение от Учителя, (упражнение за дишане, според ритъма на сърцето)
6.1.1932Учителя дава песента "Сила, живот, здраве"
19.1.1932Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - 19 януари
19.2.1932Упражнение от Учителя, (упражнение за дишането)
7.4.1932Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици - Благовещение, 7 април
5.5.1932Писмо от Учителя до Стефан Тошев
22.5.1932Снимка на Младоженците Стевка Стойчева и Крум Няголов, 22.05.1932 г, София
14.7.1932Учителя заминава за Рила - езерата. Започва лятната духовна школа - 1932 г., 14 юли
14.7.1932Снимка на Учителя на Рила - 1932 г.
15.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 15 юли
16.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 16 юли
17.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 17 юли
18.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 18 юли
19.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 19 юли
19.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 юли
20.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 20 юли
20.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 юли
23.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 23 юли
23.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 23 юли
24.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 24 юли
24.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 24 юли
25.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 25 юли
26.7.1932Снимка на Гимнастически упражнения под върха „Харамията"
26.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 26 юли
26.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 26 юли
27.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 27 юли
27.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 27 юли
28.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 28 юли
28.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 28 юли
29.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 29 юли
29.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 29 юли
30.7.1932Снимки на Учителя с група от Братството край извора Махабур, Рила - 1939 г.
30.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 30 юли
30.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 30 юли
30.7.1932Снимка на Учителя с ученици над езерото Бъбрека
31.7.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 31 юли
31.7.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 31 юли
1.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 1 август
1.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 1 август
1.8.1932Снимки на Учителя на Рила (сам или с ученици)
2.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 2 август
2.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 2 август
3.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 3 август
3.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 3 август
4.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 4 август
4.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 4 август
5.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 5 август
6.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 6 август
6.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 6 август
7.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 7 август
8.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 8 август
8.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 8 август
9.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 9 август
9.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 9 август
10.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 10 август
10.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 10 август
11.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 11 август
11.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 11 август
12.8.1932Снимка на портрет на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова
12.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 12 август
12.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 12 август
13.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 13 август
13.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 13 август
14.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 14 август
14.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 14 август
14.8.1932Снимки на Учителя с ученици - излет до Читакгьол
15.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 15 август
15.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 15 август
16.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 16 август
16.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 16 август
17.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 17 август
17.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 17 август
18.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 186 август
18.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 18 август
19.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 19 август
19.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 август
20.8.1932Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. Бурята. 20-21 август
20.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 август
21.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август
23.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 23 август
24.8.1932Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 24 август
25.8.1932Снимка на Славчо Печеников /Славянски/, 25 август 1932 г.
29.8.1932Упражнение от Учителя, дадено на 29 август (за пръстите)
5.9.1932Снимки на група от Братството пред "Главата" на шестото езеро Сърцето - 5 септември 1932 г.
17.9.1932Учителя е на екскурзия на Витоша с група ученици, 17 септември.
25.9.1932Писмо от Учителя до Наталия Чакова
16.11.1932Упражнение от Учителя, дадено на 16 ноември
20.12.1932Учителя дава песента "Всичко в живота е постижимо" на старинен език
8.1932Снимка на Учителя при шестото езеро „Сърцето", Рила
8.1932Снимки на Паневритмия с Учителя на третото езеро „Балдер-Дару", Рила - 1932 год.
8.1932Снимки на Учителя и Пеню Ганев пред палатковия лагер на Рила, при езерото "Елбур"
8.1932Снимки на Учителя с група от Братството на Рила
8.1932Снимки на група от Братството край езерото „Сърцето", Рила, 1932
8.1932Снимки на група от Братството край езерото на чистотата
10.1932Започва да се издава в град Севлиево вестник "Братство"
10.1932Снимка на Кънчо Стойчев, Стевка Няголова, Крум Няголов и синът им Светозар на бивака "Ел Шад...
12.1932Учителя дава песента "Бершид Ба"
1933г.начало
1933(известна е само годината) Учителя дава песента "Играта на поточето"
1933(известна е само годината) Учителя дава песента "Мелодия 1 – Красив живот"
1933(известна е само годината) Учителя дава песента "Мелодия 2 – В радостта на деня"
1933Учителя дава песента "Скитах се по гори и планини"
1.1.1933Първият ден за 1933 г. на Учителя и изгревяни, описан от Теофана Савова
20.1.1933Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Кратко писмо, София - Изгрев
27.1.1933Учителя дава песента "Обетована земя"
22.2.1933Писмо от Учителя до Стоянка Илиева
25.2.1933Писмо от Учителя до Наталия Чакова
9.3.1933Учителя дава песента "Пролетна песен"
2.4.1933Снимка на ученици от комуната на Изгрева
27.5.1933Учителя дава песента "Малката буболечица"
1.8.1933Разговор с Учителя ("Седем принципа"), записан от Боян Боев, 1 август 1933 г.
7.8.1933Разговор с Учителя ("Земята е Господня"), записан от Боян Боев, 7 август 1933 г.
8.8.1933Разговор с Учителя ("Добрата хигиена"), записан от Боян Боев, 8 август 1933 г.
8.8.1933Учителя дава песента "Запали се огънят" - Витоша, Бивака Ел Шадай.
12.8.1933Учителя организира лагеруването на Витоша - "Яворово присое"
23.8.1933Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 23 август
1.9.1933Учителя присъства на събора през 1933 г., първи ден - 1 септември
1.9.1933Беседа, изнесена от Учителя на събора с София - 1 септември
2.9.1933Беседа, изнесена от Учителя на събора с София - 2 септември
3.9.1933Беседи, изнесени от Учителя на събора с София - 3 септември
3.9.1933Снимка на Веска и Жечо Панайотови с приятели, 1933 год., гр. София
9.9.1933Разговор с Учителя, записан от Димитър Звездински
11.9.1933Учителя дава песента "Добър ден"
18.10.1933Учителя започва песента "Езикът на Живата Природа"
9.11.1933Учителя започва песента "Радост и скръб" - София
22.11.1933Две упражнения от Учителя, дадени на 22 ноември
29.11.1933Саморъчно написано писмо от Учителя (копие) до Теофана Савова
21.12.1933Учителя допълва мелодията на песента "Мирът иде"
1.1933Учителя дава песента "Всичко в живота е постижимо"
6.1933Учителя дава песента "Химн на Великата Душа"
1934г.начало
1934(известна е само годината) Снимки на Кънчо Стойчев и семейство Няголови - 1934
1934(известна е само годината) Снимки на Минчо Сотиров на Седемте Рилски езера - 1934 г.
1934(известна е само годината) Учителя дава Паневритмията и възлага на Олга Славчева да напише думите на първата част
1934(известна е само годината) Учителя дава песента "Българска рапсодия"
1934(известна е само годината) Учителя дава песента "Песен на детето"
1934(известна е само годината) Учителя дава песента "Ставай, дъще!" ("В летен ден")
5.1.1934Учителя започва песента "Студът всичко дава"
10.1.1934Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Едно писмо (по спомен на Катя Грива), София
19.1.1934Учителя дава песента "Духът ми шепне това" ("Аз в живота ще благувам")
14.2.1934Снимка на портрет на Учителя от художничката Цветана Щилянова
25.2.1934Учителя дава песента "Бог е Любов II"
6.5.1934На "Изгрева" е прокаран водопровод
6.5.1934Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова
18.5.1934Разговор с Учителя пред салона на Изгрева, записан от Елена Хаджи Григорова. 18 май
19.5.1934Държавният преврат на 19 май 1934 г.
20.5.1934Отношението на Учителя към политическата ситуация в страната в неделна беседа на 20 май 1934 г., София
8.7.1934Разговор с Учителя. 8 юли. Записал Боян Боев. София
2.8.1934Учителя и Братството организират лагера на Витоша - Яворови Присои, 2 август
5.8.1934Учителя и Братството организират лагера на Витоша - Яворови Присои, 5 август
5.8.1934Беседа, изнесена от Учителя на Витоша - Яворови Присои. 5 август
8.8.1934Беседа, изнесена от Учителя на Витоша - Яворови Присои. 8 август
9.8.1934Учителя и Братството организират лагера на Витоша - Яворови Присои, 9 август
12.8.1934Беседа, изнесена от Учителя на Витоша - Яворови Присои. 12 август
15.8.1934Беседа, изнесена от Учителя на Витоша - Яворови Присои. 5 август
19.8.1934Учителя организира събора, 1934 г. - София. 19 август
19.8.1934Беседи изнесени от Учителя на събора, 1934 г. - София. 19 август
20.8.1934Беседа изнесена от Учителя на събора, 1934 г. - София. 20 август
20.8.1934Упражнение от Учителя, дадено на 20 август (за свързване с теченията на Природата)
21.8.1934Беседа изнесена от Учителя на събора, 1934 г. - София. 21 август
16.9.1934Снимка на Учителя с група ученици на Мусала
19.9.1934Учителя посещава казанлъшкото братство
19.9.1934Беседа изнесена от Учителя пред казанлъшкото братство
19.10.1934Учителя дава песента "В пустинята на живота"
4.11.1934Учителя дава песента "При всичките условия"
17.11.1934Учителя дава песента "Мелодия 4 – Озарение"
27.11.1934Учителя дава песента "А бре, синко!"
6.1934Учителя възлага на Стоянка Илиева да напише думите на Песента "Мирът иде"
8.1934Учителя и Братството организират лагера на Витоша - Яворови Присои (началото на август)
8.1934Снимка на Учителя с ученици на Витоша, Яворови присои
9.1934Разговор с Учителя през м. септември, 1934 г., записан от Ана Шишкова
1935г.начало
21.1.1935Учителя дава песента "Бащина песен – Угледна мома"
3.2.1935Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 февруари
6.2.1935Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 февруари
10.2.1935Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 февруари
8.3.1935Упражнение от Учителя, (за ръцете - при неразположение на духа)
27.4.1935Учителя дава песента "Радост"
23.5.1935Писмо от Учителя до учениците, Изгрев-София
6.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 6 август
6.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 6 август
7.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 7 август
7.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 7 август
9.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 9 август
9.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 9 август
10.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 10 август
11.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 11 август
11.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 11 август
12.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 12 август
12.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 12 август
14.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 14 август
14.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 14 август
15.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 15 август
16.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 16 август
16.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 16 август
17.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 17 август
18.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 18 август
18.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 18 август
19.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 19 август - излет до Калинините върхове
20.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 20 август
21.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 21 август
21.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август
22.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 22 август
23.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 23 август
23.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 23 август
25.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 25 август
25.8.1935Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 25 август
26.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 26 август
27.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 27 август
28.8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 28 август - заминаване за София
1.9.1935Учителя дава песента "Аз смея да кажа"
9.9.1935Учителя с група ученици на тридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 9 септември
10.9.1935Учителя с група ученици на тридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 10 септември
11.9.1935Учителя с група ученици на тридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 11 септември
9.11.1935Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Изгрев-София
15.12.1935Учителя дава песента "Буря". 15 декември
2.1935По мотиви на Учителя е съставена песента "Пролетна песен"
2.1935Учителя дава песента "Слънчева песен – пчеличката", добавка на "Пролетна песен"
8.1935Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. Началото на август
8.1935Снимка на Учителя с група от Братството пред извора „Ръцете", Рила - август 1935 г.
1936г.начало
1936Снимка на музиканти на Паневритмия на Изгрева - София
1936Снимка на музиканти от Братството на Изгрева - София
1936Учителя дава песента "Берхан-Ази"
4.5.1936Нападение над Учителя, София, Изгрева (4.05 или 12.05)
27.5.1936Учителя дава песента "Марш на Светлите сили"
1.7.1936Учителя изпраща работна група от ученици за подготовка на лагера на Рила. 1 юли
9.7.1936Учителя заедно с много последователи тръгват за Рила. Начало на лагеруването край езерата. 9 юли
10.7.1936Учителя е на Рила - езерата. Възстановяване. Снимки пред палатката.
10.7.1936Снимки на Учителя пред палатката му
20.7.1936Учителя на Рила - спомен на Олга Славчева
7.8.1936Учителя е на Рила. Започва да се оправя от парализата. Из дневника на Пеню Ганев. 7 август
8.8.1936Учителя е на Рила. Започва да се оправя от парализата. Из дневника на Пеню Ганев. 8 август
10.8.1936Учителя е на Рила. Започва да се оправя от парализата. Из дневника на Пеню Ганев. 10 август
12.8.1936Снимка на Учителя с ученици на Витоша - Бивака
12.8.1936Учителя се възстановява от частичната парализа след побоя. Рила - 12 август
12.8.1936Снимки на Учителя, направени на 12 август 1936 г. при оздравяването му
12.8.1936Снимки на Крум и Стевка Няголови с децата си на второто езеро, Рила - 12 август
14.8.1936Учителя и част от лагеруващите на Рила - езерат,а слизат от Рила.
18.8.1936Снимка на група от Братството, Рила, второто езеро, на тръгване за София
19.8.1936Учителя организира събора, 1936 г.
19.8.1936Беседа изнесена от Учителя на събора, 1936 г. 19 август
20.8.1936Беседа изнесена от Учителя на събора, 1936 г. 20 август
21.8.1936Беседа изнесена от Учителя на събора, 1936 г. 21 август
22.8.1936Беседа изнесена от Учителя на събора, 1936 г. 22 август
23.8.1936Беседа изнесена от Учителя на събора, 1936 г. 23 август
26.8.1936Беседа изнесена от Учителя на събора, 1936 г. 26 август
29.8.1936Беседа изнесена от Учителя на събора, 1936 г. 29 август
30.8.1936Беседа изнесена от Учителя на събора, 1936 г. 30 август
20.9.1936Съборна беседа изнесена от Учителя на 20 септември 1936 г.
20.9.1936Съборна беседа изнесена от Учителя на 20 септември 1936 г.
9.10.1936Учителя е на екскурзия с група ученици на Рила, езерата
9.10.1936Учителя дава песента "Да имаш вяра" - Рила, езерата
30.10.1936Задача дадена от Учителя на 30 октомври
15.11.1936Учителя прекъсва беседите до края на годината (1936) поради разправия за местата в салона - 15 ноември
32.3.1936Разговор с Учителя за музиката, записан от Боян Боев. Изгрева - София
8.1936Снимка на Учителя с група от Братството при езерото Сърцето, Рила - 1936 г.
8.1936Снимки на Учителя - Паневритмия от I езеро - „Махарзи", Рила, 1936 г.
10.1936Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, октомври
1937г.начало
1937Виторио Бертоли и Анина Бертоли се установяват в Париж и създават кръг от последователи
1937Учителя дава песента "Зов на планината"
1937Учителя дава песента "Там далече"
7.1.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 7 януари
15.1.1937Учителя е на гости при Пеню Ганев. Записано в дневника на Пеню Ганев
27.1.1937Упражнение от Учителя, дадено на 27 януари
7.3.1937Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 7 март
14.3.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 14 март
16.3.1937Напуска физическия свят Мара Белчева поетеса и последователка на Учителя
20.3.1937Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 20 март
20.3.1937Учителя дава песента "Мога да кажа"
21.3.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 21 март
27.3.1937Учителя дава песента "Малкият планински извор"
28.3.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 28 март
17.4.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 17 април
1.5.1937Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова
11.5.1937Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша. Спомен на Боян Боев - 11 май
17.5.1937Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша. Спомен на Боян Боев - 17 май
24.5.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 май
25.5.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 май
26.5.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 май
28.5.1937Спомен с Учителя на Изгрева - София от Георги Събев, Великден
17.7.1937Учителя и част от учениците организират летуване на Рила - езерата, 1937 г.
17.7.1937Снимки на Учителя с ученици, на Рила, 1937 г.
17.7.1937Снимки на Учителя (сам или с ученици) на Рила при "Близнаците" - 1937 г.
17.7.1937Снимка на Учителя с група от Братството пред езерото Бъбрека – юли, 1937 год.
18.7.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 18 юли
19.7.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 юли
21.7.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 юли
23.7.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 23 юли
25.7.1937Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 25 юли
28.7.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 28 юли
30.7.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 30 юли
1.8.1937Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 1 август
4.8.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 4 август
6.8.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 6 август
8.8.1937Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 8 август
11.8.1937Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 11 август
13.8.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 13 август
15.8.1937Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 15 август
16.8.1937Снимка на Учителя при слизане от езерата, Рила с група ученици
27.9.1937Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 27 септември
28.9.1937Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 28 септември
29.9.1937Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 29 септември
30.9.1937Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 30 септември
15.10.1937Упражнение от Учителя, дадено на 15 октомври
2.11.1937Гонения срещу Учителя. Протокол за разпит на - София, 4 октомври 1937 г.
19.11.1937Писмо от Учителя до Наталия Чакова
25.11.1937Писмо от Учителя до Михаил Иванов, София
22.12.1937Разговор с Учителя ("Вътрешната свобода"), записан от Боян Боев, 22 декември 1937 г.
22.12.1937Разговор с Учителя - спомен на Йорданка Жекова. 22 декември
24.12.1937Разговор с Учителя ("Разговор за Любовта"), записан от Боян Боев, 24 декември 1937 г.
24.12.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 декември
31.12.1937Учителя дава песента (упражнение) "Аз мога да дишам"
2.1937Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, февруари
5.1937Разговор с Учителя - май 1937 г.,записан от Ана Шишкова
6.1937Разговор на Учителя с брат от Швейцария относно евентуален събор в тази страна. Спомен на Боян Боев
6.1937Разговор на Учителя с ученик в приемната на Изгрева - как да се работи в света за новите идеи. Зап...
8.1937Снимка на Иван Антонов с приятели - Рила, 1937 г.
8.1937Снимка на Учителя с група от Братството при извора „Ръцете”, Рила – 1937 год.
8.1937Снимка на Учителя, Крум Въжаров и други лагеруващи от Братството на Рила – 1937 год.
8.1937Снимка на група от Братството на Рила
9.1937Михаил Иванов заминава за Франция и по-късно основава там общество "Бяло Братство"
1938г.начало
25.4.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 април
27.4.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 27 април
29.4.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 април
1.5.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 май
11.5.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 11 май
13.5.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 13 май
16.5.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 16 май
18.5.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 18 май
25.5.1938Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 25 май
2.6.1938Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 2 юни
21.6.1938Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 21 юни
7.7.1938Група от братството се качват на Рила за да подготвят лагера - спомени на Весела Несторова
7.7.1938Лулчев се качва на Рила - езерата. Нареждане от Учителя Лулчев да говори с Цар Борис за въвеждане на Паневритмията (...
10.7.1938Учителя и част от учениците организират летуване на Рила - езерата, 1938 г.
12.7.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 12 юли
13.7.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 13 юли
15.7.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 15 юли
17.7.1938Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 17 юли
17.7.1938Учителя е на Рила - езерата. Спомен на Весела Нестерова. 17 юли
20.7.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 юли
20.7.1938Учителя е на Рила - езерата. Спомен на Весела Нестерова. 20 юли
22.7.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 22 юли
22.7.1938Снимки на Учителят пред палатката си - 22 юли 1938, Рила
24.7.1938Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 24 юли
24.7.1938Снимка на Жечо Панайотов, съпруга Веска и син Благи на Изгрева, 1938 год.
27.7.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 27 юли
31.7.1938Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 31 юли
3.8.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 3 август
5.8.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 5 август
7.8.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 7 август
10.8.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 10 август
12.8.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 12 август
14.8.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 14 август
17.8.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 17 август
18.8.1938Снимка на Юрданка Жекова на строежа на „Спиралата", Рила - 18 август
19.8.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 август
21.8.1938Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август
21.8.1938Снимки на Учителя с последователи на Рила, езерата
21.8.1938Снимка на Учителят пред палатката си - 21 август 1938, Рила
23.8.1938Снимка на Учителя с група ученици, Рила
31.8.1938Снимка на Учителят с приятели на Витоша - август, 1938 г.
21.9.1938Разговор на Учителя с жена от Норвегия, записан от Боян Боев. София
5.10.1938Учителя с група ученици на екскурзия до Рила - Мусала. 5 октомври
6.10.1938Учителя с група ученици на екскурзия до Рила - Мусала. 6 октомври
7.10.1938Учителя с група ученици на екскурзия до Рила - Мусала. 7 октомври
8.10.1938Учителя с група ученици на екскурзия до Рила - Мусала. 8 октомври
9.10.1938Учителя с група ученици на екскурзия до Рила - Мусала. 9 октомври
2.12.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 2 декември
18.12.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 18 декември
21.12.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 21 декември
23.12.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 23 декември
27.12.1938Разговор на Учителя с Лулчев. 27 декември
28.12.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 28 декември
29.12.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 декември
30.12.1938Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 30 декември
1938Георги Радев публикува книгата "Учителят говори"
1938Снимка на Весела Несторова и Боян Боев пред Салона на Изгрева, 1938 г.
2.1.1938Снимка на портрет (скица) на Учителя от художничката Цветана Гатева Симеонова
7.1.1938Дихателно упражнение, дадено от Учителя на 7 януари 1938 г. Записал Боян Боев
7.1.1938Упражнение от Учителя (за дишане)
9.1.1938Упражнение (задача) и мисли, дадени от Учителя на 9 януари. Записал Боян Боев
12.1.1938Упражнение за дишане, дадено от Учителя в лекцията 'Четиритях точки', ООК
16.1.1938Заминаването на дядо Благо - 16 януари 1938 г.
16.1.1938Заминаването на дядо Благо - 16 януари 1938 г.
9.2.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 февруари
18.2.1938Учителя дава песента "Денят иде"
22.3.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 22 март
23.3.1938Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 23 март
22.4.1938Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 22 април
24.4.1938Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 24 април
8.1938Снимки на Елена Сотирова, Димитър Сотиров, Мария Златева и Минчо Сотиров на Рила, 1938 г.
1939г.начало
1.1.1939Посрещане на новата 1939-та година. Беседите "Големият брат" и "Малкият брат"
6.1.1939Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 януари
7.1.1939Учителя дава песента "Той иде"
22.3.1939Учителят записва посланието към учениците "Вечният завет на Духа"
22.3.1939Спомен на Весела Несторова - последната благоприятна година на Школата, 22 март
9.4.1939Снимка на Учителя с ученици, Великден, София - Изгрев
15.4.1939Снимка на Кинчето Мариус и Веска Панайотова пред чешмата на Изгрева
11.6.1939Учителя изнася утринната беседа "Пред новата епоха" - 11 юни
29.6.1939Разговор на Учителя с Весела Несторова - 29 юни
7.7.1939Формула за ограждане, дадена от Учителя, 7 юли 1939
10.7.1939Учителя и Братството организират летуване на Рила - езерата, 1939 г.
12.7.1939Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 12 юли
14.7.1939Учителя и Братството на Рила - езерата. Спомени на Олга Славчева (14 юли - 25 август 1939 г.)
16.7.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 16 юли
19.7.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 юли
19.7.1939Снимки на Паневритмия с Учителя на второто езеро „Елбур", Рила, 19 август
21.7.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 юли
22.7.1939Снимки на Учителят пред извора „Ръцете" - Рила, 22 юли
23.7.1939Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 23 юли
23.7.1939Снимки на лагера на Рила, юли, 1939
26.7.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 26 юли
30.7.1939Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 30 юли
1.8.1939Снимка на Веска и Жечо Панайотови със сина си на Рила, 1939г.
2.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 2 август
3.8.1939Снимка на Учителя над палатковия лагер до второто езеро Елбур, Рила - 1939 г.
3.8.1939Снимки на Учителя и латвийски гости, Рила, езерата, 1939 г.
4.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 4 август
5.8.1939Снимки на Веска и Жечо Панайотови със сина си на Рила
5.8.1939Снимки на Д-р Иван Жеков на Рила
6.8.1939Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 6 август
9.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 9 август
11.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 11 август
12.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 12 август
12.8.1939Снимки на Учителя с група от Братството пред чешмичката на Рила
12.8.1939Снимки на Учителя с последователи при палатката до второто езеро
13.8.1939Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 13 август
13.8.1939Снимки на Учителя, Рила, езерата - беседа, 13 август
14.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 14 август
14.8.1939Снимка на Учителя с ученици и гости от чужбина на Рила
15.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 15 август
16.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 16 август
17.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 17 август
17.8.1939Снимки на учителя пред френската палатка
18.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 18 август
18.8.1939Снимки на Учителя пред палатката му на Рила. 18 август
19.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 август
19.8.1939Снимка на Учителя с група от Братството, Рила
20.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 20 август
21.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август
21.8.1939Снимка на Учителя с приятели над петото езеро - Бъбрека (Махабур), 21 август 1939 г.
21.8.1939Снимка на Учителя с приятели, Езерния връх, при седмото езеро, Рила - 21 август 1939 г.
21.8.1939Снимка на Учителя с група от Братството при езерото „Близнаците", Рила, 21 август
22.8.1939Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 22 август
26.8.1939Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев. Първи ден - 26 август
26.8.1939Беседа изнесена от Учителя на събора, 1939 г. - София. 26 август
27.8.1939Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев. Втори ден - 27 август
27.8.1939Беседи изнесени от Учителя на събора, 1939 г. - София. 27 август
28.8.1939Изпращане на френските гости. Изгрева - София
28.8.1939Снимка на изпращане на французите на Изгрева, с Учителя - 1939 г.
28.8.1939Снимка на ямболската група на събора - Изгрева, 1939 г.
31.8.1939Снимка на Ирина Кисьова на Рила
22.11.1939Разговор на Учителя с Весела Несторова - 22 ноември
22.11.1939Упражнение от Учителя, (упражнение за урегулирате трептенията на симпатична нервна система)
25.11.1939Писмо от Учителя до Михаил Иванов (част от писмо), Изгревъ, София
1939Савка Керемидчиева публикува книгата "Свещени думи на Учителя".
1939Снимка на Петър Камбуров с баща си и съпругата - 1939
1939Снимка на девически камерен състав пред Учителя, 1939 г.
8.1939Снимки на гостите от чужбина на Рила
8.1939Чужденци на Рила - палатката на французите
8.1939Снимка на Паневритмия на Рила, 1939 г. Теодорица Карастоянова
8.1939Снимка на музиканти от Братството на Рила, 1939 г.
8.1939Снимка на ямболци на Рила
8.1939Снимки на Паневритмия на II езеро, „Елбур" с Учителя - август, 1939 г.
8.1939Снимки на Паневритмия на III езеро - „Балдер-Дару - Онзи, който дава благата", август 1939 г
8.1939Снимки на Савка Керемедчиева, Бертоли, Учителят, Милка Аламанчева, Рила, 1939 г.
8.1939Снимки на Учителя и лагеруващи на Рила на Паневритмия при „Езерото на чистотата", 1939 г.
8.1939Снимки на Учителя на Рила сред пеещи приятели - 1939 г
8.1939Снимки на Учителя с ученици на Молитвения връх, 1939 г.
8.1939Снимки на Учителя с ученици, слизащи към лагера, Рила, 1939 г.
8.1939Снимки на Учителя след Паневритмия на „Бъбрека" с група от Братството - 1939
8.1939Снимки на Учителя, Лулчев и лагерът с палатките при второто езеро - Рила, август, 1939 г.
8.1939Снимки на Учителя, говорещ пред палатката си на Рила
8.1939Снимки на деца на Братството на Рила, 1939 г.
8.1939Снимки на лагерът с палатките при второто езеро - Рила, август, 1939 г.
8.1939Снимки на на хора от Братството, лагеруващи на Рила - езерата, 1939 г.
1940г.начало
1.1.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 януари
3.1.1940Учителя дава песента "Сила, здраве е богатство"
3.1.1940Упражнение (задача) с молитвата 'Отче наш'
3.1.1940Упражнение с пръстите
1.2.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 февруари
7.2.1940Учителя дава песента "До ще ден" - гр.София
1.3.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 1 март
14.3.1940Учителя дава песента "Да бих Те слушал"
15.3.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 15 март
9.4.1940Учителя с учениците е на екскурзия до Витоша на втория ден на Великден - 9 април
19.4.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 19 април
24.4.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 април
26.4.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 април
28.4.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 28 април
29.4.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 април
1.5.1940Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 1 май
3.5.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 май
6.5.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 6 май
10.5.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 май
23.5.1940Снимки на Юрданка и Иван Жекови - 23.V.1940 г.
26.5.1940Снимка на Васил Карагеоргиев - Вуйчото, с бъчвата за вода, 26 май
14.7.1940Думи на Учителя за истинският Изгрев, записани от Борис Николов. 14 юли
22.7.1940Учителя с група от Братството на екскурзия до Мусала - първи ден. 22 юли
22.7.1940Напуска физическия свят Георги Радев, един от най-активните ученици на Учителя
23.7.1940Учителя с група от Братството на екскурзия до Мусала - втори ден. 23 юли
23.7.1940Беседи, изнесени от Учителя на Рила - Мусала. 23 юли
24.7.1940Учителя с група от Братството на екскурзия до Мусала - трети ден. 24 юли
24.7.1940Беседа, изнесена от Учителя на Рила - Мусала. 24 юли
9.8.1940Разговор на Учителя с брат Даниел Цион и брат Азриел
14.8.1940Учителя на екскурзия с група ученици на Рила (езерата). Лятна духовна школа. 14 август
14.8.1940Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 14 август
15.8.1940Учителя на екскурзия с група ученици на Рила (езерата). Лятна духовна школа. 15 август
15.8.1940Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 15 август
16.8.1940Учителя на екскурзия с група ученици на Рила (езерата). Лятна духовна школа. 16 август
16.8.1940Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 16 август
17.8.1940Учителя на екскурзия с група ученици на Рила (езерата). Лятна духовна школа. 17 август
17.8.1940Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 17 август
18.8.1940Учителя на екскурзия с група ученици на Рила (езерата). Лятна духовна школа. 18 август
18.8.1940Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 18 август
19.8.1940Учителя на екскурзия с група ученици на Рила (езерата). Лятна духовна школа. 19 август
19.8.1940Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 19 август
19.8.1940Снимка на Учителя и ученици на екскурзията на Рила, езерата (14-19 август)
19.8.1940Формули дадени от Учителя на 7-те рилски езера през 1940 г. (14-19 август)
3.9.1940Учителя дава песента "Молитва (Господи, Ти Си)"
19.9.1940Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 19 септември
26.9.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 септември
26.9.1940Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 26 септември
3.10.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 октомври
10.10.1940Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 10 октомври
13.10.1940Учителя дава песента "Молитва (Чуй, Господи)"
30.10.1940Упражнение от Учителя, (упражнение за регулиране на мисълта)
8.11.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 8 ноемви
24.11.1940Снимка на Учителя с ученици на поляната - Изгрев
1940Снимка на Невена Неделчева в село Брезе с учениците си
4.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, м. април
9.1940Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, м. септември
1941г.начало
3.1.1941Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 януари
9.1.1941Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 януари
10.1.1941Упражнение от Учителя, (упражнение на дишането)
22.1.1941Учителя дава песента "Цветята цъфтяха"
24.1.1941Учителя дава песента "Ти ще сполучиш в живота"
29.1.1941Учителя дава песента "Ме-хейн"
20.3.1941Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 20 март
5.5.1941Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София
3.6.1941Учителя дава песента "Зора на Новия живот"
9.6.1941Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 9 юни
16.6.1941Учителя дава песента "Странник съм в този свят"
16.6.1941Учителя е на екскурзия с учениците до Витоша, Бивака, или Ел Шадай
5.8.1941Писмо от Учителя до Стоянка Илиева
20.8.1941Снимка на Веска и Жечо Панайотови, Изгрева,1941 г.
24.8.1941Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 24 август
29.8.1941Упражнение от Учителя, (упражнение на дишането)
4.9.1941Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 4 септември
19.9.1941Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 19 септември
23.9.1941Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на Витоша - Черни връх. 23 септември
24.9.1941Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на Витоша - Черни връх. 24 септември
25.9.1941Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на Витоша - Черни връх. 25 септември
26.9.1941Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на Витоша - Черни връх. 26 септември
3.10.1941Снимка на Стефан Камбуров със семейството си в гр. Казанлък, 3 октомври 1941 год.
10.11.1941Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 ноември
19.11.1941Учителя дава песента "Красив е животът"
7.12.1941Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Първи Божествен ден"
1941Снимка Иван Антонов и Влад Пашов на Паневритмия, Изгрева - 1941 г.
1941Снимка Иван Толев
1941Снимка на Учителя на Изгрева - София, 1941 г.
1942г.начало
8.1.1942Учителя дава песента "Пролет" - Изгрева, София
19.1.1942Учителя дава тема за песента "Житно зърно" (песента е завършена - 4 февруари 1942)
21.2.1942Разговор на Учителя с Весела Несторова
25.2.1942Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 25 февруари
1.4.1942Учителя дава песента "Песен на светлия път"
7.4.1942Снимки на Пеню Ганев, Елена хаджи Григорова, Катя Грива, Ангел Янушев и Коста Гнатюк
18.4.1942Учителя провежда разговор със семинаристи. Изгрева - София
3.5.1942Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 3 май
20.6.1942Последна екскурзия с Учителя на Рила. Първи ден - 20 юни
21.6.1942Последна екскурзия с Учителя на Рила. Втори ден - 21 юни
21.6.1942Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 21 юни 1942 г.
22.6.1942Последна екскурзия с Учителя на Рила. Трети ден - 22 юни
22.6.1942Последна екскурзия с Учителя на Рила. Пророческо слово на Молитвения връх
22.6.1942Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 22 юни 1942 г.
23.6.1942Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 23 юни 1942 г.
25.6.1942Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 25 юни 1942 г.
26.6.1942Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 26 юни 1942 г.
26.6.1942Снимка на Станка Симеонова и Стевка Няголова с децата си
27.6.1942Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 27 юни 1942 г.
28.6.1942Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, 28 юни 1942 г.
1.7.1942Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, 1 юли 1942 г.
2.7.1942Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, 2 юли 1942 г.
3.7.1942Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, 3 юли 1942 г.
10.7.1942Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 юли
12.7.1942Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 12 юли
25.7.1942Милка Периклиева и Весела Несторова, започват курсове с учители по физкултура за въвеждане на Паневритмията в българ...
28.7.1942Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Втори Божествен ден"
12.8.1942Учителя дава песента "Мога да любя"
28.8.1942Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев. Първи ден - 28 август
28.8.1942Снимка на Учителя с айтоската група на събора - 1942 г., София
28.8.1942Снимка на Учителя с ямболската група на събора - 1942 г., София
29.8.1942Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев. Втори ден - 29 август
30.8.1942Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев. Трети ден - 30 август
30.8.1942Снимка на Веска и Жечо Панайотови с приятели, 1942 г., на Изгрева
31.8.1942Снимка на Учителя с участниците в събора - 31 август
1.9.1942Среща на педагозите от братството.
1.9.1942Учителя изнася лекция на срещата на педагозите от Братството. Изгрев - София
4.9.1942Снимка на Учителя с последователи от Ямбол на Витоша - Бивака
1.10.1942Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Трети Божествен ден"
28.10.1942Упражнение от Учителя, дадено на 28 октомври
12.11.1942Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Четвърти Божествен ден"
18.11.1942Циркулярно писмо във връзка с проведената на 1 септември педагогическа среща на Изгрева
25.12.1942Учителя дава първата част на песента "Духай, ветре!" София, Изгрева
30.12.1942Учителя дава втората част на песента "Духай, ветре!" София, Изгрева
1942Боян Боев публикува книгата "Учителят за дишането"
1942Снимка на Минчо Сотиров, Л. Лулчев и Тодор Маринчевски, на Паневритмия, Изгрева - 1942 г.
1943г.начало
12.1.1943Писмо от Учителя до Веска Величкова, Изгрев, София
21.1.1943Учителя дава песента "Вътрешният глас на Бога"
9.3.1943Учителя съветва българския цар Борис III, чрез Любомир Лулчев да отмени указа за екстрадиране на български евреи в Г...
13.3.1943Учителя дава песента "Божията Любов ме озари"
15.4.1943Учителя дава песента "Песента на ангелите"
15.4.1943Учителя дава песента "Правда"
18.4.1943Учителя дава песента "Една вечна Истина, която е Бог на Любовта"
26.4.1943Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 26 април
2.5.1943Снимка на музиканти от Братството, на Изгрева - София
5.5.1943Учителя дава песента "Молитва (Вярвам в Тебе)"
5.5.1943Учителя дава песента "Химни на Слънцето"
26.5.1943Учителя дава песента "Кажи ми, светли Божи лъч ІІ"
30.5.1943Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Пети Божествен ден"
18.7.1943Снимка на Веска и Жечо Панайотови със сина Благовест
21.7.1943Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Шести Божествен ден"
22.8.1943Учителя дава песента "Господи, колко те обичам!"
8.9.1943Учителя дава песента "Подмладяване" - София
12.9.1943Учителя взема решение за последна екскурзия до Черни връх. 12 септември
12.9.1943Снимки на Учителя с участници в последната екскурзия до Черни връх
15.9.1943Учителя дава песента "Новото Битие – Създаването на новия Адам - Седми Божествен ден"
27.10.1943Учителя дава песента "Не ли думах" - София, Изгрева.
29.10.1943Учителя започва песента "Моето Слънце днес ще изгрее"
5.11.1943Учителя дава песента "Мелодия 3 - Когато се денят пробужда"
20.11.1943Учителя е на четиридневна екскурзия с ученици до Витоша, х. Алеко. 20 ноември
21.11.1943Учителя на четиридневна екскурзия с ученици до Витоша, х. Алеко. 21 ноември
22.11.1943Учителя е на четиридневна екскурзия с ученици до Витоша, х. Алеко. 22 ноември
23.11.1943Учителя е на четиридневна екскурзия с ученици до Витоша, х. Алеко. 23 ноември
23.11.1943Снимка на Учителя на Бивака, Витоша с ученици, декември, 1943 г.
28.12.1943Учителя на еднодневна ексурзия на Витоша
1943Снимка на Учителя с Ангел Вълков на Витоша, 1943 г.
1.1943Боян Боев публикува книгата "Учителя за образованието"
1944г.начало
9.1.1944Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 януари
10.1.1944В разговор с ученици, София, с. Симеоново, Учителя предвижда бомбардировката над София, на 10 януари 1944 г.
10.1.1944Бомбардировка на София, на 10 януари 1944 г.
14.1.1944Учителя се премества с част от учениците в село Мърчаево
14.1.1944Снимки на Учителя с последователи или ученици в Мърчаево
16.3.1944Писмо от Учителя до Галилей (Гаврил) Величков, Мърчаево
22.3.1944Учителя и Братството празнуват празникът на пролетта - 22 март. Мърчаево
25.3.1944Писмо от Учителя до Катя Грива, Мърчаево
22.6.1944Учителя и Братството празнуват празника на лятното слънцестоене - 22 юни. Мърчаево. Екскурзия до връх Острица
12.7.1944Учителя и Братството празнуват Петровден - 12 юли. Мърчаево
17.8.1944Учителя дава песента "Отче наш, не ни въвеждай в изкушение"
24.8.1944Учителя с група ученици провежда четиридневна екскурзия на Витоша. Първи ден - 24 август. Мърчаево
25.8.1944Беседа изнесена от Учителя на Витоша - в. "Острец". 25 август
26.8.1944Беседа изнесена от Учителя на Витоша - в. "Острец". 26 август
27.8.1944Беседа изнесена от Учителя на Витоша - х. "Еделвайс". 27 август
28.8.1944Беседа изнесена от Учителя на Витоша - х. "Еделвайс". 28 август
28.8.1944Снимка на Учителя и ученици на хижа "Еделвайс", Витоша
24.9.1944Учителя провежда събора, 1944 г. Мърчаево - 24 септември
19.10.1944Учителя се връща от Мърчаево на Изгрева - София - 19 октомври
20.12.1944Последно слово на Учителя 20 .XII. 1944
20.12.1944Формула
25.12.1944Последните дни на Учителя - спомен на д-р Стефан Кадиев
25.12.1944Снимка на Любомир Лучев пред Народния съд
27.12.1944Заминаването на Учителя
27.12.1944Определяне мястото на Учителя
27.12.1944Телеграмата до Георги Димитров за разрешение на погребението на тялото на Учителя на братското място на Изгрева
28.12.1944Снимки от поклонението пред Учителя
30.12.1944Погребението на Учителя
30.12.1944Филм от Заминаването на Учителя
30.12.1944Снимки на мястото на Учителя
30.12.1944Последна дума на Любомир Лулчев пред Народния съд
2.1944Учителя дава допълнения към песента "Духай, ветре!" - Мърчаево
2.1944Учителя дава песента "Песен за двете сестри" - Мърчаево
4.1944Снимка на Учителя с последователи, обяд в с. Мърчаево
10.1944Последната снимка на Учителя в Мърчаево - сред житата
10.1944Снимка на Темелко Стефанов със семейството си в с. Мърчаево