Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


БЕСЕДИ ПО ДНИ
3952 броя беседи
1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16 ,   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   30,   31


началоНеизвестен ден

Тайните на Духа, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 1897г. (Четвъртък)
Благовремието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
Мисли и упътвания, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
Своенравието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)

начало1 ден

Даром давайте,  УС - 5:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Някой си стотник,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Великото благо на живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1938г. (Сряда)
Законът на контраста,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1938г. (Петък)
Малкият брат,  ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1939г. (Неделя)
Постъпвайте съвършено!, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1939г. (Сряда)
Красиви движения,  МОК - 5:00ч. - София, 1.9.1939г. (Петък)
Двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
На Него можем да разчитаме,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1939г. (Сряда)
Внушение,  МОК - 5:00ч. - София, 1.12.1939г. (Петък)
Новото възпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1940г. (Петък)
Божественият център, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1940г. (Сряда)
Десетте девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Добрата покана, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Даване и вземане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.11.1940г. (Петък)
Старото и новото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
Чантата на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
Съработници, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1941г. (Сряда)
Крайното добро и крайното зло,  УС - 5:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Буден ум и будно сърце, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1941г. (Сряда)
Майката, ИБ - 00:00ч. - София, 1.1.1942г. (Четвъртък) (непечатана)
Дигни одъра си!,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1942г. (Неделя)
Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1942г. (Неделя)
Живот и музика, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1942г. (Сряда)
Двата полюса,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1942г. (Петък)
Красота и благост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Педагогическа лекция, ИБ - 18:00ч. - София, 1.9.1942г. (Вторик)
Бъдете съвършени,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
Да направим човека,  УС - 5:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
Нова основа,  МОК - 0:00ч. - София, 1.1.1943г. (Петък)
Важното в живота, НБ - 10:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
Добро слушане, УС - 5:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
Номер първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1943г. (Сряда)
Малките величини / Малките работи, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1943г. (Сряда)
Факти, закони, причини, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 1.11.1944г. (Сряда)
Страхът, НБ - (неизвестен час) - София, 1.11.1914г. (Неделя)
Ти знаеш, НБ - (неизвестен час) - София, 1.10.1916г. (Неделя)
Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
Виделината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
Вкъщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
Изобилният живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
Отхвърленият камък,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Частен разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
Сродни души,  ИБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Сродните души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Страх и безстрашие / За страха и безстрашието, МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1922г. (Сряда)
Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ - (неизвестен час) - , 1.4.1922г. (Събота)
Живият Господ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
Правила за Окултната школа, ООК - 20:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
Нагласяване на силите,  МОК - 20:00ч. - София, 1.11.1922г. (Сряда)
Проява на разумните сили в природата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Ще дойдем при Него, НБ - 10:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1923г. (Понеделник)
И валя дъждът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1924г. (Неделя)
Кръстът, СБ ,БР - 13:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Съзнателният живот като забава, СБ - 19:30ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Празните и пълните, ИБ - 10:00ч. - София, 1.1.1925г. (Четвъртък) (непечатана)
Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
Чудните предположения,  МОК - 19:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
Честността,  МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
Израз, ООК - 19:00ч. - София, 1.4.1925г. (Сряда)
Земята се върти. Стремеж на душата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1925г. (Сряда)
И Бога за свой Отец казваше,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 1.11.1925г. (Неделя)
Говор и пение, ООК - 19:00ч. - София, 1.12.1926г. (Сряда)
Съзвучно движение, ООК - 19:00ч. - София, 1.6.1927г. (Сряда)
В образ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
Реалното в човека,  МОК - 19:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
Практически правила,  МОК - 19:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
Славата человеческа,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
Втичане и изтичане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1928г. (Петък)
Правилно хранене, ООК - 5:00ч. - София, 1.8.1928г. (Сряда)
Тихият глас,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1929г. (Вторик)
Значение на смените / Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция),  МОК - 5:00ч. - София, 1.2.1929г. (Петък)
Наука и знание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1929г. (Петък)
Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда)
Крадецът и пастирят / Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1929г. (Неделя)
Пасха Господня / Пасха Господня е,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1929г. (Неделя)
Личност и душа, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1930г. (Сряда)
С огън и сол,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1930г. (Неделя)
На езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
Две категории хора, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1930г. (Понеделник)
Права мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1930г. (Сряда)
За новата година,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1931г. (Четвъртък) (непечатана)
Отношение към Бога,  УС - 5:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя)
Почитай баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Блажени нажалените,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Първичната храна,  УС - 5:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя)
Смяна на силите, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1931г. (Сряда)
Разумно прилагане / Разумното употребление,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1931г. (Петък)
Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1931г. (Неделя)
Майката на времето,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1932г. (Петък)
Значение на числата,  МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1932г. (Петък)
Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1932г. (Неделя)
Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1932г. (Сряда)
Даване и вземане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1932г. (Петък)
Опорни точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
Топли чувства и светли мисли,  УС - 5:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
Значение на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1933г. (Сряда)
Човешкият нос / За човешкия нос, ООК - 5:00ч. - София, 1.3.1933г. (Сряда)
Бъдещото верую на човечеството, СБ - 5:00ч. - София, 1.9.1933г. (Петък)
Двата процеса в живота. Двата гласа,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1933г. (Неделя)
Постижимото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1933г. (Неделя)
Човешките и Божествените порядки в живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1933г. (Сряда)
Перпендекулярно отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 1.12.1933г. (Петък)
Единственият свободен, УС - 5:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
Очите на мъдрия,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
Първичната динамика,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Голямото и малкото, МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1935г. (Петък)
Киселина, основа, сол, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1935г. (Сряда)
С человечески езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
Ще дойде отвътре, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
Знание и чувствителност,  МОК - 5:00ч. - София, 1.11.1935г. (Петък)
Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
Като добрия син, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1936г. (Сряда)
Познат от Бога , УС - 5:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Тази заповед приех от Отца си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Действието на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1936г. (Сряда)
Стара и нова българска песен,  МОК - 5:00ч. - Витоша, 1.5.1936г. (Петък)
Вяра безгранична и любов безгранична, ООК - 5:00ч. - София, 1.7.1936г. (Сряда)
Син и баща / Баща и син,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1937г. (Петък)
Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Червен и светъл, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Не нарушавайте свободата, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1937г. (Сряда)
Възможности на красотата,  МОК - 5:00ч. - София, 1.10.1937г. (Петък)
Музикално утро. Седемте принципа, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1937г. (Сряда)
Отворени и затворени очи,  МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1938г. (Петък)

начало2 ден

Съзнание и самосъзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 2.9.1938г. (Петък)
Любовта дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ - 5:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Божественият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1938г. (Сряда)
Сухота и влага,  МОК - 5:00ч. - София, 2.12.1938г. (Петък)
Доста е на деня,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Трите пътища,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1939г. (Петък)
Вам завещавам царството,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Новата любов,  УС - 5:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
Бог е истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Четири неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Умни, добри, здрави,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1940г. (Петък)
Божественитѣ врата / Божествените врата, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1940г. (Сряда)
Любов и безлюбие, НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1941г. (Неделя)
Мир вам,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1941г. (Неделя)
Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1941г. (Сряда)
Правата мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1941г. (Петък)
Самообладание, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1941г. (Сряда)
Външна и вътрешна работа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
Трите неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
Живи и мъртви закони, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1942г. (Сряда)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1942г. (Петък)
Песента на блудния син, ООК - 5:00ч. - София, 2.12.1942г. (Сряда)
Най-малкото и най-голямото добро,  МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1943г. (Петък)
Близо е,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Движение в природата, НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Вяра и Любов, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1943г. (Сряда)
Правилни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.7.1943г. (Петък)
Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.10.1898г. (Неделя)
Деца по сърце, ИБ - (неизвестен час) - , 2.6.1912г. (Неделя)
Сънищата на Йосифа, НБ - (неизвестен час) - София, 2.8.1914г. (Неделя)
Многоценният бисер, НБ - (неизвестен час) - София, 2.5.1915г. (Неделя)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.8.1917г. (Четвъртък)
До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.9.1917г. (Неделя)
Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
Ако не бях дошъл,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
По предание,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1920г. (Неделя)
Двата велики закона, ИБ - 10:00ч. - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Съвети от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Жертва, упование и радост, ИБ - (неизвестен час) - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Трите методи на природата / Методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1922г. (Четвъртък)
Прави правете Неговите пътеки!,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
Символически, окултни правила и мерки / Символични и научни правила, ООК - 19:30ч. - София, 2.5.1922г. (Вторик)
Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 2.6.1922г. (Петък)
Изгрев и залез / Изгрев и залез, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1922г. (Петък)
Деятелност на сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 2.8.1922г. (Сряда)
Правилният растеж на Ученика, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1923г. (Вторик)
Живият кръг,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1923г. (Сряда)
Две думи!,  МС - 19:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Разцъфтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Пътят на ученика. Основната идея,  МОК - 19:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Единство на обичта, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1924г. (Сряда)
Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК - 19:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Разумното сърце, ООК - 19:00ч. - София, 2.4.1924г. (Сряда)
Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Разумният труд, СБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Възпитателната сила на страданието / Възпитателната сила на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Двата закона, КД - (неизвестен час) - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Родените, НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Аумен, ООК - 19:00ч. - София, 2.12.1925г. (Сряда)
Влияние на цветовете,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
С чия воля?, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1926г. (Сряда)
Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Малката мисия,  МОК - 19:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Стари и нови възгледи, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1927г. (Сряда)
Възможни постижения, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1927г. (Сряда)
Състояния на материята, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1928г. (Четвъртък)
Добри и лоши условия, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1928г. (Сряда)
Най-високото място / Най-високото място. Закон на икономията в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 2.11.1928г. (Петък)
Вторият ден, ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1929г. (Сряда)
Огън да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1929г. (Неделя)
Мълчание и говор,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1929г. (Петък)
Аз съм / Аз съм, не бойте се!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1930г. (Неделя)
Както светът дава,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1930г. (Неделя)
Права мисъл / Чиста мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1930г. (Сряда)
Показване / Демонстрация,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1930г. (Петък)
Морални правила / Правилно ядене - правилно служене, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1930г. (Сряда)
Да се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1930г. (Неделя)
Съединителните нишки на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 2.1.1931г. (Петък)
Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Ценното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение, МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1931г. (Петък)
Физическият и Божествения живот, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1932г. (Сряда)
Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 2.6.1932г. (Четвъртък)
Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторик)
Тънки и дебели линии,  МОК - 5:00ч. - София, 2.9.1932г. (Петък)
Намерената овца,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
Правила за живота,  УС - 5:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
Любов към Бога / Люби Бога, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1932г. (Сряда)
Зависимост в природата / Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата),  МОК - 5:00ч. - София, 2.12.1932г. (Петък)
Отворени кранове,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
Радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
Координирани движения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1933г. (Петък)
Праведният ходи в целостта си / Праведният ходи,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1933г. (Неделя)
Новите положения. Мислова централа / Новите положения на живота. Мисловата централа, ООК - 5:00ч. - София, 2.8.1933г. (Сряда)
Един удар, СБ - 5:00ч. - София, 2.9.1933г. (Събота)
Единственото право на душата,  МОК - 5:00ч. - София, 2.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Съотношение между мисли и желания,  МОК - 5:00ч. - София, 2.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Път за постижение, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1934г. (Сряда)
Доброто семе,  НБ - 10:00ч. - София, 2.9.1934г. (Неделя)
Законът на подмладяването, УС - 5:00ч. - София, 2.9.1934г. (Неделя)
Законът на любовта,  МОК - 5:00ч. - София, 2.11.1934г. (Петък)
Доброто име,  УС - 5:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
Помни Създателя си!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
Проводници (Където и да отидем), ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1935г. (Сряда)
Тонът Фа / Няма да бъда излъган,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1935г. (Неделя)
Стари и нови разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 2.9.1935г. (Понеделник)
Новото учение, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1935г. (Сряда)
Навреме, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1936г. (Сряда)
Функции на черния дроб,  МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1936г. (Петък)
Тримата професори, МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1937г. (Петък)
Както Бог мисли и прави,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Стана невидим,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Правилно приемане, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1937г. (Сряда)
Възпитание на сетивата, МОК - 5:00ч. - София, 2.7.1937г. (Петък)
Доброто и светлината,  УС - 5:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
Който приеме свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
Ще идеш и ще се възродиш, ООК - 10:00ч. - София, 2.2.1938г. (Сряда)
Лечебното действие на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1938г. (Сряда)

начало3 ден

Правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 3.6.1938г. (Петък)
Блажени сте ако любите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Слизане и качване,  УС - 5:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
Основен тон, МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1939г. (Петък)
Иде и иди, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1939г. (Сряда)
Законът на сегашният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
Слугиня на Божествената Любов,  УС - 5:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
Отмерени отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 3.11.1939г. (Петък)
Което знаем,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
Победата на доброто,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
Вътрешният господар, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1940г. (Сряда)
Нови пътища,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Става истина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Влюбване и любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1940г. (Сряда)
Теория, реалност и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1940г. (Петък)
Най-добрите условия, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1940г. (Сряда)
По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1940г. (Неделя)
Превъзмогване,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1941г. (Петък)
Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1941г. (Сряда)
Правият ъгъл,  МОК - 5:00ч. - София, 3.10.1941г. (Петък)
Две врати за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1941г. (Сряда)
Умни, добри и справедливи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1942г. (Петък)
Животът за любовта,  УС - 5:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Иде в света,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Служене, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1942г. (Сряда)
Дом на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)
Пожелаване,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
Пътят на праведния, НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1943г. (Сряда)
Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1943г. (Сряда)
Проявен и непроявен, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1943г. (Петък)
Проявеният живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
Еднакви отношения, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1943г. (Сряда)
Най-голямото изкуство, МОК - 5:00ч. - София, 3.12.1943г. (Петък)
Скрито богатство, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 3.11.1944г. (Петък)
Името Господне, ИБ - (неизвестен час) - , 3.11.1912г. (Неделя)
Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
Искайте сила, имайте вяра, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Блудният син, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, 3.12.1916г. (Неделя)
Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
Призваните,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
400 000 форми,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 3.10.1920г. (Неделя)
Лекуване на разни болести, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 3.1.1921г. (Понеделник)
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
Красивото в живота / Красотата в природата, МОК - 19:00ч. - София, 3.5.1922г. (Сряда)
Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
Дойде да послужи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Прояви на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1923г. (Сряда)
Напразно Ме почитат, НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1923г. (Неделя)
Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, 3.7.1923г. (Вторик)
Елементи в геометрията, МОК - 19:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Плодовете на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Разумният и неразумният слуга, ООК - 19:00ч. - София, 3.9.1924г. (Сряда)
Закон на равенство, ООК - 19:00ч. - София, 3.12.1924г. (Сряда)
Десетте думи (Графология) / Десетте думи,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
До скончанието на века,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
Нашето място, ООК - 19:00ч. - София, 3.2.1926г. (Сряда)
Природни изрази, ООК - 19:00ч. - София, 3.3.1926г. (Сряда)
Облагородяване на сърдцето,  МОК - 19:00ч. - София, 3.10.1926г. (Неделя)
Човешкият дух, ООК - 19:00ч. - София, 3.11.1926г. (Сряда)
Вехтото премина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Скрити сили,  МОК - 19:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Вечно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1928г. (Неделя)
Без прегради, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1928г. (Сряда)
Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1929г. (Неделя)
Даде плод,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1929г. (Неделя)
Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1929г. (Сряда)
Външни и вътрешни методи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1929г. (Петък)
Двата стълба, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1929г. (Сряда)
Динамическа сила на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1929г. (Четвъртък)
Чуха, че иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1929г. (Неделя)
Пътищата на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1930г. (Петък)
Просветено съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1930г. (Сряда)
Светлият образ, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1931г. (Вторик)
Тригон,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1931г. (Петък)
Алфа и омега,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Съществено и несъществено, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1931г. (Сряда)
Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
От смърт в живот,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1932г. (Неделя)
Лица на реалността / Двете лица на реалността , ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1932г. (Сряда)
Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1932г. (Неделя)
Творители на Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1932г. (Неделя)
Най-мъчният изпит, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
Точка и свобода / Точката и свободата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1933г. (Петък)
Голямото и малкото,  МОК - 5:00ч. - София, 3.3.1933г. (Петък)
Прави разсъждения / Човешката уста, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1933г. (Сряда)
Великата формула, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)
Едно звено, СБ - 10:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)
Промяна в съзнанието, МОК - 5:00ч. - София, 3.11.1933г. (Петък) (непечатана)
Молитвата,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1933г. (Неделя)
Стани и яж!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1933г. (Неделя)
Новото направление в живота, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1934г. (Сряда)
Изпълнѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
Трите страни на съзнанието, УС - 5:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
Милосърдие, смирение и молитва, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1934г. (Сряда)
Разумният домостроител,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Ценната дума,  УС - 5:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
Насилията под слънцето,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
Първото стъпало на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1935г. (Сряда)
Разрешените задачи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1935г. (Петък)
Филмът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1935г. (Сряда)
Всичко е за добро, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1935г. (Вторик)
Герои / Героите,  УС - 5:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
Двата вида пеене,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1936г. (Петък)
Защо е позволено някой да прави добро,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Четирите качества  , УС - 5:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Отношението на трите живота,  МОК - 5:00ч. - София, 3.7.1936г. (Петък)
И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
Царството на Духа, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1937г. (Сряда)
Път за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1937г. (Сряда)
Божественият порядък, МОК - 5:00ч. - София, 3.9.1937г. (Петък)
Бал маске,  НБ - 10:00ч. - София, 3.10.1937г. (Неделя)
Оценяване и прилагане,  УС - 5:00ч. - София, 3.10.1937г. (Неделя)
Право и безправие, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1937г. (Сряда)
Начини на мислене, МОК - 5:00ч. - София, 3.12.1937г. (Петък)
Няма да ожаднее,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)
Под тебе и над тебе,  УС - 5:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)

начало4 ден

Музикална любов, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1938г. (Сряда)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
Тониране,  УС - 5:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
Една свещена идея, УС - 5:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
Нито в Израиля,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
Здравословното състояние на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1939г. (Сряда)
Истинският човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
Ученикът,  УС - 5:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
Което Той ви казва!, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1939г. (Сряда)
Постиженията на човека,  УС - 5:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Светлината на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Реалност на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Стотникът, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Закон за дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1940г. (Сряда)
Цяло и част,  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1940г. (Петък)
Животъ, сила, здраве / Живот, сила, здраве, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1940г. (Сряда)
Числата,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1941г. (Петък)
В Него бе животът,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
Добрият живот,  УС - 5:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1941г. (Сряда)
Реална мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1941г. (Петък)
Който изпълнява Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
С малкото,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
Не пренебрегвайте благата, ООК - 5:00ч. - София, 4.2.1942г. (Сряда)
Живот и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1942г. (Сряда)
Идеално търпение,  МОК - 5:00ч. - София, 4.9.1942г. (Петък)
Важни и належащи неща,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
Хармония и дисхармония,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1942г. (Сряда)
Правилна мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.12.1942г. (Петък)
Двата велики закона, УС - 5:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Двата принципа, НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Умът и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1943г. (Петък)
Оживяване, НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1943г. (Неделя)
Добри слуги, ООК - 5:00ч. - София, 4.8.1943г. (Сряда)
Слово 1904, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 4.9.1904г. (Неделя)
Упование на Господа, ИБ - (неизвестен час) - , 4.3.1912г. (Понеделник)
Необходимостта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, 4.10.1914г. (Неделя)
Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 4.2.1915г. (Четвъртък)
Великден, НБ - (неизвестен час) - София, 4.4.1915г. (Неделя)
Блажените,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
Изгряващото слънце,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1919г. (Неделя)
Труд и мъчение,  ИБ - 10:00ч. - София, 4.3.1920г. (Четвъртък)
Зачудиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1920г. (Неделя)
Още по-блажени са!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1921г. (Неделя)
Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 4.4.1922г. (Вторик)
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1922г. (Неделя)
Превръщане на енергиите / Превръщане на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 4.8.1922г. (Петък)
Допирните точки в природата,  МОК - 19:00ч. - София, 4.10.1922г. (Сряда)
Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1923г. (Сряда)
Задачи на истинската наука,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Основа на знанието,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Отвори им умовете,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК - 19:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Право ходене, ООК - 19:00ч. - София, 4.6.1924г. (Сряда)
Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Насока и направление на енергията / Направление на енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Отворената и затворената чаша, ООК - 19:00ч. - София, 4.2.1925г. (Сряда)
Истинско служене, ООК - 19:00ч. - София, 4.3.1925г. (Сряда)
Групиране на сили / Трансформиране на енергиите,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Дава плод,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Запалената свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1926г. (Неделя)
Принципи на нещата, ООК - 19:00ч. - София, 4.5.1927г. (Сряда)
Божествената мисъл,  МОК - 19:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
Мнозина казваха,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
Лъч на пробуждане,  МОК - 19:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
Седем кошници,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
Форми на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 4.1.1928г. (Сряда)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1928г. (Неделя)
Служба на уравненията, ООК - 6:00ч. - София, 4.4.1928г. (Сряда)
Двете посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1928г. (Петък)
Началото на добродетелта, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1928г. (Сряда)
Който слуша моите думи,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1929г. (Неделя)
Правилни връзки, ООК - 5:00ч. - София, 4.9.1929г. (Сряда)
Органическо злато / Златото в кръвта (Органическо злато),  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1929г. (Петък)
Което става, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1929г. (Сряда)
Огъната плоскост,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1930г. (Петък)
На видело,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1930г. (Неделя)
Точност, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1930г. (Сряда)
Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1930г. (Петък)
Здрава основа,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя)
Имената ваши,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1931г. (Сряда)
Да се облечете в новия човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1931г. (Неделя)
Правилният тон, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1931г. (Сряда)
Движения в природата / Съзнателни и механически движения,  МОК - 5:00ч. - София, 4.3.1932г. (Петък)
Кръг, елипса и хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1932г. (Сряда)
С притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
Ценни мисли,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1932г. (Неделя)
Дадено и установено / Движение, трептение и разширение (Дадено и установено),  МОК - 5:00ч. - София, 4.11.1932г. (Петък)
Новото съзнание,  УС - 5:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
Яви им се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
Работа на природата, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1933г. (Сряда)
Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1933г. (Сряда)
Изпълнение волята, УС - 5:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
Разумните ще разберат,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
Обичай Божественото, УС - 5:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
Приготовленията на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
Условията за растеж, ООК - 5:00ч. - София, 4.4.1934г. (Сряда)
Слуга на доброто, МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1934г. (Петък)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1934г. (Сряда)
Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1934г. (Неделя)
Погрешка и спънка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.1.1935г. (Петък)
Отворени книги, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1935г. (Сряда)
Чувство на сигурност,  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1935г. (Петък)
Изпълнение, осветяване (не е намерен ръкопис ), ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1935г. (Сряда) (непечатана)
Служене и прислужване, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1936г. (Сряда)
Първата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 4.9.1936г. (Петък)
Важността на черния дроб,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
Свърши се виното,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Степените на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Трите велики науки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1937г. (Петък)
Мислете за светлината!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
Смекчаване на злото / Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото,  УС - 5:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
Законът на хармонията в тялото,  МОК - 5:00ч. - София, 4.2.1938г. (Петък)

начало5 ден

Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
Правилно верую,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Пътят на светиите,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Да види царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Зрелостният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Господари на външния и вътрешния живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1939г. (Сряда)
Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1939г. (Петък)
Дрехата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1939г. (Сряда)
Призова учениците Си,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
Ще бъдат опитани,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
Идеален и реален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1940г. (Петък)
Страж на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1940г. (Петък)
Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Двата закона, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1940г. (Сряда)
Хубавите неща,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1940г. (Петък)
Двете недоволства,  УС - 5:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Дева зачна,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1941г. (Сряда)
Гладът, СБ - 5:00ч. - София, 5.9.1941г. (Петък)
Благословен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
Последното добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
Да ценим живота, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1941г. (Сряда)
Отношение на ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1941г. (Петък)
Близо и далеч,  УС - 5:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Неделимото,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
Слаби и силни,  УС - 5:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.8.1942г. (Сряда)
Превезло, стени и дъно,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1943г. (Петък)
Контрастни думи,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1943г. (Петък)
Добър, справедлив, красив и умен, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1943г. (Сряда)
Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Новата присадка, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Добрата дума, МОК - 5:00ч. - София, 5.11.1943г. (Петък)
Безопасният път,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1943г. (Неделя)
Родени от Бога, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1944г. (Сряда)
Реалности в живота, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 5.11.1944г. (Неделя)
Камъкът има мистично значение, ИБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1911г. (Неделя)
За да възкръснеш, ИБ - (неизвестен час) - , 5.4.1912г. (Петък)
Силната отрова, ИБ - (неизвестен час) - , 5.5.1912г. (Неделя)
Като младенци, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
Ще постигнем, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 5.1.1915г. (Вторик)
Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.9.1915г. (Неделя)
Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1916г. (Неделя)
Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
Мъчението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , 5.2.1920г. (Четвъртък)
Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)
Какво трябва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
В дома на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
Двете посоки, МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1922г. (Сряда)
Положителни и отрицателни сили в ученика / Положителни и отрицателни сили, МОК - 19:00ч. - Чамкория, 5.7.1922г. (Сряда)
Никаква лъжа, ООК - 20:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
По-леко ще бъде наказанието,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
Малките случаи, ООК - 19:00ч. - София, 5.2.1923г. (Понеделник)
Свобода, знание и мир, ООК - 19:00ч. - София, 5.12.1923г. (Сряда)
Двете граници, ООК - 19:00ч. - София, 5.3.1924г. (Сряда)
Връзки в геометрическите форми, ООК - 19:00ч. - София, 5.11.1924г. (Сряда)
Законътъ на внушението,  МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
Преходни състояния на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
Разумни наблюдения, ООК - 19:00ч. - София, 5.8.1925г. (Сряда)
Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, 5.4.1926г. (Понеделник)
Условия за обикновения и за разумния човек, ООК - 19:00ч. - София, 5.5.1926г. (Сряда)
Пулс / Веждите – пулсът – дишането,  МОК - 19:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Умовете им,  НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Право разбиране, ООК - 19:00ч. - София, 5.1.1927г. (Сряда)
Две думи,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Трениране,  МОК - 19:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Дерзай, дъще!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1928г. (Неделя)
Планински върхове, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1928г. (Сряда)
Творческа линия / Творческата линия на битието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.10.1928г. (Петък)
Смени на състоянията, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1928г. (Сряда)
Азбуката на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1929г. (Петък)
Ела след мене!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1929г. (Неделя)
Верни положения, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1929г. (Сряда)
Обикновено и Божествено съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1929г. (Петък)
От сърцето излизат,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1930г. (Неделя)
Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1930г. (Сряда)
Термометъра на човека / Човешкият термометър, ООК - 5:00ч. - София, 5.3.1930г. (Сряда)
Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото,  МОК - 5:00ч. - София, 5.9.1930г. (Петък)
Иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1930г. (Неделя)
Четирите полета, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1930г. (Сряда)
Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1930г. (Петък)
Припламна, понеже нямаше корен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Трите отношения / Първите отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.6.1931г. (Петък)
Мястото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)
Свещеното място,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1932г. (Петък)
Узрял плод, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 5.5.1932г. (Четвъртък)
Доброто семе,  НБ - 16:00ч. - София, 5.6.1932г. (Неделя)
По този път, ООК - 5:00ч. - София, 5.10.1932г. (Сряда)
Божествен импулс,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
Първото място,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
Истина и добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
Мир на този дом,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
Окото, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1933г. (Сряда)
Стотният път / Стотният ключ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1933г. (Петък)
Непреривност в процесите / Разните положения на ревността, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1933г. (Сряда)
Общото благо,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1933г. (Неделя)
Там ще бъде и слугата Ми,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1933г. (Неделя)
Обичайте положителното,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1934г. (Петък)
Великото в живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 5.8.1934г. (Неделя)
Изпит на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1934г. (Сряда)
Веселие и радост, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1934г. (Сряда)
Математически отношения ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1935г. (Петък)
Пак се яви,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Четирите елемента / Четири неща в ума си,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Правилното пеене, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1935г. (Сряда)
Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1935г. (Петък)
Знайният Бог, УС - 5:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Онова, което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Работете с доброто, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1936г. (Сряда)
Двете фази / Двете фази в пътя на ученика, УС - 5:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Понеже ви изказах това,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1936г. (Неделя)
Естествена хладина и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1937г. (Петък)
Двете течения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1937г. (Петък)
Разумният музикален живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1937г. (Сряда)
Силният / Силен в света,  УС - 5:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ - 10:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
Идеален, реален и материален порядък, МОК - 5:00ч. - София, 5.11.1937г. (Петък)
Неизменни величини,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1937г. (Неделя)
Сила, благородство, светлина и доброта, НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1937г. (Неделя)
Съзвучие, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1938г. (Сряда)

начало6 ден

Причина, среда, факти,  МОК - 5:00ч. - София, 6.5.1938г. (Петък)
Светлина, топлина, доброта, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1938г. (Сряда)
В името Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
Всичко е за добро, УС - 5:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
Основни положения на живота, МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1939г. (Петък)
Постоянното в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Смяна на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.10.1939г. (Петък)
Търсене на изгубената дума, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1939г. (Сряда)
Съвършенството, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1940г. (Сряда)
Човешката мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1940г. (Петък)
Като роди дете,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
Работа за цялото,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
Три седмици, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1940г. (Сряда)
Трите връзки,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1940г. (Петък)
Ще бъде развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1941г. (Неделя)
Вечността, УС - (неизвестен час) - София, 6.4.1941г. (Неделя) (непечатана)
Новият морал,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1941г. (Петък)
Три връзки,  УС - 5:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
Организиране,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1942г. (Петък)
Динамични движения,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1942г. (Петък)
Три картини, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1942г. (Сряда)
Добър ден,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1942г. (Петък)
Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС - 5:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
Четирите неща,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
Нова епоха, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1943г. (Сряда)
Истинно, честно и справедливо, НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
Числото тринадесет,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
Трите свещи, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1943г. (Сряда)
Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 6.12.1944г. (Сряда)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 6.9.1912г. (Петък)
Обсадно положение, ИБ - (неизвестен час) - , 6.10.1912г. (Неделя)
Божественият Промисъл,  НБ - (неизвестен час) - София, 6.6.1915г. (Неделя)
Вземане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)
Ненаписаните закони,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1921г. (Неделя)
Положителни и отрицателни сили в природата, ООК - 20:00ч. - София, 6.10.1922г. (Петък)
Където е Любовта, там е Бог, КД - 6:00ч. - София, 6.7.1923г. (Петък)
Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Отношения между проявите в природата, МОК - 19:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Най-щастливият ден, ООК - 19:00ч. - София, 6.2.1924г. (Сряда)
Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК - 19:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Кажи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия, МС - 19:30ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Вътрешна връзка, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1925г. (Понеделник)
Късият път!, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 6.9.1925г. (Неделя)
Видя го Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две,  МОК - 19:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
Разковничето, ООК - 19:00ч. - София, 6.1.1926г. (Сряда)
Музикално упражнение,  МОК - 19:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Двата полюса, ООК - 19:00ч. - София, 6.10.1926г. (Сряда)
За тяхното неверство,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Меки и твърди вещества,  МОК - 19:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето!,  МОК - 19:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Иди повикай мъжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Начeртаният план, ООК - 19:00ч. - София, 6.4.1927г. (Сряда)
В живота, ООК - 19:00ч. - София, 6.7.1927г. (Сряда)
И рече Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
Психически анализи,  МОК - 19:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
Пътят на героите,  ИБ - 20:00ч. - София, 6.1.1928г. (Петък)
Глас от града,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1928г. (Неделя)
Божествена светлина, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1928г. (Сряда)
Двете съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1929г. (Сряда)
Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1929г. (Сряда)
Естественото състояние,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1929г. (Четвъртък)
Смяна на състоянията / Сменяне на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1929г. (Петък)
Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1929г. (Неделя)
Вкисване, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1929г. (Сряда)
Психологически разбор на явленията / Психологически разбор върху положенията на нещата,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1929г. (Петък)
И рече Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1930г. (Неделя)
Основна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота),  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1930г. (Петък)
В дома на Симона,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1930г. (Неделя)
Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1931г. (Петък)
Ханизе,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1931г. (Петък)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1931г. (Сряда)
Тези три неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата!,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1931г. (Петък)
Жал ми е за народа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1931г. (Неделя)
Граници в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1932г. (Сряда)
В последното време,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1932г. (Неделя)
Входни врати, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1932г. (Сряда)
Деца на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1932г. (Сряда)
Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
Ето отрока,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
Разрешаване на мъчнотиите,  УС - 5:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
Економия на енергиите / Икономия на силите,  МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1933г. (Петък)
Единният живот. Обичай общия живот!, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1933г. (Сряда)
Двете максими на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 6.4.1934г. (Петък) (непечатана)
Господарят и на двете, УС - 5:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
Неразрешените задачи, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1934г. (Сряда)
Трите правила, МОК - 5:00ч. - София, 6.7.1934г. (Петък)
И ще доведат всичките ви братя,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
Правият път,  УС - 5:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
Естественото положение на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1935г. (Сряда)
Законът на помагането, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1935г. (Сряда)
Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1935г. (Вторик)
Отребване, разтопяване, отвяване,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1935г. (Петък)
Двата порядъка,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
Срещата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1935г. (Сряда)
Същественото,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1935г. (Петък)
Царят, богатият и момата,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1936г. (Петък)
Тайни и откровения, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1936г. (Сряда)
Сляпороденият / Слепороденият човек, УС - 5:00ч. - София, 6.9.1936г. (Неделя)
Трите картини., ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1937г. (Сряда)
Бяга в Тарсис,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
Детето на истината / Самораждане. Раждане на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
Ценностите в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1937г. (Сряда)
Красотата на Душата,  УС - 5:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
Явих ви го!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
Новата храна,  УС - 5:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
Радвайте се и веселете се,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
Еднократен, многократен и непреривни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1938г. (Сряда)

начало7 ден

Нови пътища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
Ценност и посока, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1938г. (Сряда)
Спокойно сърдце, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1938г. (Сряда)
Дайте свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 7.4.1939г. (Петък)
Божественото право,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Качества на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Изкуството на ангелите, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1939г. (Сряда)
Даване, вземане и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1939г. (Петък)
Два момента,  УС - 5:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Познаване на великото,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1940г. (Сряда)
При къпалнята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1940г. (Неделя)
Неподвижна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1940г. (Петък)
Комедия, драма, трагедия,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
Разбиране на природните закони, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1940г. (Сряда)
Голямата привилегия,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1941г. (Петък)
Ще направимъ жилище / Ще направим жилище, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1941г. (Сряда)
Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие),  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Което не е / Законът на лъжата, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Отворен и затворен интервал,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1941г. (Петък)
Мнозина звани,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
Трите качества на тона,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
Добри певци, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1942г. (Сряда)
Всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Добре възприета мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 7.8.1942г. (Петък)
Положителен живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1942г. (Сряда)
Най-сигурното място,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Ще бъдат научени, НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Новата идея,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
Трите зова, НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
Удължена точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1943г. (Петък)
Иоа, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1943г. (Сряда)
Ново разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1944г. (Петък)
8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)
Рождението,  НБ - (неизвестен час) - , 7.1.1916г. (Четвъртък)
Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
Трите положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)
Ще живее,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1919г. (Неделя)
Ще управлява всички народи,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1920г. (Неделя)
Точка, линия, плоскост, куб,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 7.11.1920г. (Неделя)
Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
Мисъл, чувство и действие, МОК - 19:00ч. - София, 7.6.1922г. (Сряда)
Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина / Основни закони, ООК - 8:15ч. - София, 7.7.1922г. (Петък)
Значение на ръцете и пръстите, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
Добри навици / Образуване на добрите навици,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1923г. (Сряда)
Педагогическа лекция,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1923г. (Сряда)
Божественото съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, 7.11.1923г. (Сряда)
Страхът, ООК - 19:00ч. - София, 7.5.1924г. (Сряда)
Новото възпитание / За възпитанието, МС - 17:30ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, 7.9.1924г. (Неделя)
Великата погрешка, МОК - 19:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Проекции, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1925г. (Сряда)
Двадесет правила от Учителя към ученика, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Методът на светлината, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Познат от Него,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Реални величини / Реалното в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Домовит човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Духовна мекота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Три вида съзнание, ООК - 19:00ч. - София, 7.4.1926г. (Сряда)
Вътрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, 7.7.1926г. (Сряда)
Специалният закон, ООК - (неизвестен час) - София, 7.7.1926г. (Сряда)
Мойсей и Христос,  НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
Придобиване на търпение,  МОК - 19:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
Вечно обновяване, ООК - 19:00ч. - София, 7.12.1927г. (Сряда)
Двете точки, ООК - 19:00ч. - София, 7.3.1928г. (Сряда)
Мъртвата точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.9.1928г. (Петък)
Дадено по нещо, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1928г. (Сряда)
Хигиена на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 7.12.1928г. (Петък)
Той е реченият,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1929г. (Неделя)
Първите стъпки / Ден без възли, МС - 10:00ч. - София, 7.7.1929г. (Неделя)
Промени в света, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1929г. (Сряда)
Напрежение / Пружините, товарът и светлината,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1930г. (Петък)
Идеалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 7.3.1930г. (Петък)
Претръпване и претъпяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1930г. (Сряда)
Имам ястие,  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1930г. (Неделя)
Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1930г. (Петък)
Важността на размишлението,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя)
Да говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Новата епоха, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1931г. (Сряда)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
Ден на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
Оставената торба, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1931г. (Сряда)
Тези малките,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1932г. (Неделя)
Естествени правила, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 7.4.1932г. (Четвъртък)
Новите възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
Изключителни условия, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1932г. (Сряда)
Съзнание и свръхсъзнание / Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата),  МОК - 5:00ч. - София, 7.10.1932г. (Петък)
Изпити на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1932г. (Сряда)
Вяра и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
Овчарите,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
Законът на ограничението и законът на свободата, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1933г. (Сряда)
Великата реалност,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1933г. (Петък)
Едно изречение, УС - 5:00ч. - София, 7.1.1934г. (Неделя)
Дружене, слушане и следване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1934г. (Сряда)
Даване – вземане. Скъпоценният камък, ООК - 5:00ч. - София, 7.3.1934г. (Сряда)
Път на Божиите блага, МОК - 5:00ч. - София, 7.9.1934г. (Петък)
Посвещения в живота / Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми),  УС - 5:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
С какво тяло?,  НБ - 10:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
Самоотричане, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1934г. (Сряда)
Помни го,  МОК - 5:00ч. - София, 7.12.1934г. (Петък)
Да обичаш и да те обичат,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Два метода / Двата метода и двата пътища към сродната душа,  УС - 5:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Малките желания,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1935г. (Петък)
Към мене / Обърнете се към мене,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
На утрешния ден,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
Царският път на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1935г. (Сряда)
Предпоследната врата. За това което е,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1936г. (Петък)
Път, истина и живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1936г. (Сряда)
Първият и последният,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
Разумният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
В начало Бог създаде небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото!,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
Четирите струни, ООК - 5:00ч. - София, 7.4.1937г. (Сряда)
Хармония на чувства и способности, МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1937г. (Петък)
Божествено ръководство, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1937г. (Сряда)
Разумното слово, НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1937г. (Неделя)
Трите свята,  УС - 5:00ч. - София, 7.11.1937г. (Неделя)
Бъдете щедри,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1938г. (Петък)

начало8 ден

Който не носи кръста си,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Отворени за доброто,  УС - 5:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Освобождаване,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1938г. (Петък)
И ще бъдеш блажен,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
Посрещането на Господа,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
Надежда, вяра и любов, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1939г. (Сряда)
Силата на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1939г. (Сряда)
Мощните сили в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
Ободрителни мисли, чувства и постъпки,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
Правилно възприемане и правилно даване, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1939г. (Сряда)
Правото отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 8.12.1939г. (Петък)
Пътят към щастието,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1940г. (Петък)
Постиженията на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1940г. (Сряда)
Израил и българин, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
Функции на вярата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
Проводници,  МОК - 5:00ч. - София, 8.11.1940г. (Петък)
Вечер и сутрин,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1940г. (Неделя)
Ще ви бѫде / Ще ви бъде, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1941г. (Сряда)
Единствената сила,  УС - 5:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Посрещане на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Малкият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1941г. (Сряда)
И пак пишеше,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1942г. (Неделя)
Живот, път, истина,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Най-лесното,  УС - 5:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Люби, обичай, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1942г. (Сряда)
Единицата,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1942г. (Петък)
Линия на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1942г. (Сряда)
Новият път,  УС - 5:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
Ще ви се изявя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
Даровити, НБ - 10:00ч. - София, 8.8.1943г. (Неделя)
Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 8.9.1943г. (Сряда)
Силите на природата, МОК - 5:00ч. - София, 8.10.1943г. (Петък)
Благата в живота, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1943г. (Сряда)
Най-лесната работа, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.11.1944г. (Сряда)
Постижения / Постижение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.12.1944г. (Петък)
Божието обещание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 8.3.1899г. (Сряда)
Разговор първи - Упътване, ИБ - (неизвестен час) - , 8.7.1900г. (Неделя)
Съединителната линия, ИБ - (неизвестен час) - , 8.4.1912г. (Понеделник)
Делението, ИБ - (неизвестен час) - , 8.12.1913г. (Понеделник)
Поради радостта, НБ - (неизвестен час) - София, 8.10.1916г. (Неделя)
Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
Яков и Исав / Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)
Да Го посрещнат,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
Разделено царство, НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1918г. (Неделя)
Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1919г. (Неделя)
Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)
Една греда,  ИБ - 10:00ч. - В.Търново, 8.11.1920г. (Понеделник)
Първата сестра, НБ - (неизвестен час) - , 8.5.1921г. (Неделя)
Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Методи за укрепване на волята / Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1922г. (Сряда)
Окултна хигиена / Природна хигиена, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1922г. (Четвъртък)
Обичен и скъп, НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1922г. (Неделя)
Хармонизиране на енергиите,  МОК - 20:00ч. - София, 8.11.1922г. (Сряда)
Произход на правите мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.3.1923г. (Четвъртък)
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Точността, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Речи само реч, НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Упътване, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Мъртвите и живите линии, ООК - 19:00ч. - София, 8.1.1924г. (Вторик)
Най-малкото, КД - (неизвестен час) - София, 8.9.1924г. (Понеделник)
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
Новото възпитание и самовъзпитание,  МОК - 19:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
Равностранният триъгълник, МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
Отмерените прояви, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1925г. (Сряда)
Теория и практика, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1925г. (Сряда)
Особеното място, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1926г. (Четвъртък)
Последната постъпка, ООК - 19:00ч. - София, 8.12.1926г. (Сряда)
Координиране на силите / Координация на силите,  МОК - 19:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Сто пеняза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Основни мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1927г. (Сряда)
Жлебът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
Разумно ограничение,  МОК - 19:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
Тънкият конец и дебелото въже,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1928г. (Петък)
Роден от Бога, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1928г. (Неделя)
Магическата пръчица,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1929г. (Петък)
Отворени форми,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1929г. (Петък)
Аксиома на живота / Една аксиома, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1929г. (Сряда)
Стотникът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1929г. (Неделя)
Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1929г. (Неделя)
Проява на Любовта / Чувството на любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1930г. (Сряда)
Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1930г. (Неделя)
Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, 8.8.1930г. (Петък)
Вътрешни прояви, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1930г. (Сряда)
Хлябът на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
И всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Събиране и изваждане, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1931г. (Сряда)
Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1931г. (Петък)
Запечатал е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
Син Человечески отхожда,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1931г. (Неделя)
Бавни и бързи движения,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1932г. (Петък)
Добрият поглед,  МОК - 5:00ч. - София, 8.4.1932г. (Петък)
Обич и знание,  УС - 10:00ч. - София, 8.5.1932г. (Неделя)
Знание и прилагане, ООК - 5:00ч. - София, 8.6.1932г. (Сряда)
Разумният свят,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1932г. (Петък)
Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
Външна и вътрешна вяра,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
Духът дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
Честното ухо, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1933г. (Сряда)
Принципи, закони, сили и форми, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1933г. (Сряда)
Вечният порядък / Вечният порядък и безпорядъкът в живота,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1933г. (Неделя)
Непреривните постижения,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1933г. (Неделя)
Слушане отвътре. Какво да направиш, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1933г. (Сряда)
Същественото в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 8.12.1933г. (Петък)
Слугуване, УС - 5:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
Тъй мисля аз,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
Психологически анализа на сръднята,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Върховният авторитет, УС - 5:00ч. - София, 8.7.1934г. (Неделя)
Приемете Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1934г. (Неделя)
Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 8.8.1934г. (Сряда)
Закон за освобождение,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1935г. (Петък)
Двата университета. Съживяване на царския син / Двата университета (Съживяване на царския син),  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1935г. (Петък)
Трите геометрични фигури, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1935г. (Сряда)
Божественият план / Тълкуванието. (Истинските връзки),  УС - 5:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
Всичко чрез Него стана,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
Божественият избор,  МОК - 5:00ч. - София, 8.11.1935г. (Петък)
Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги,  УС - 5:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
Дванадесетият час,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
Трите плода, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1936г. (Сряда)
Абсолютна справедливост , УС - 5:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Ето младоженецът иде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Божественото огледало. Трите области, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1936г. (Сряда)
До мажор и ре мажор,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1936г. (Петък)
Ученичество, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1936г. (Сряда)
Което мислиш, става,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1937г. (Петък)
Двете състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Трите основни неща, ООК - 5:00ч. - София, 8.9.1937г. (Сряда)
Вътрешна светлина, МОК - 5:00ч. - София, 8.10.1937г. (Петък)
Недоизказаното, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1937г. (Сряда)
Импулсът,  МОК - 5:00ч. - София, 8.4.1938г. (Петък)

начало9 ден

Господарят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.9.1938г. (Петък)
Пред новата епоха, НБ , РБ - (неизвестен час) - Мусала, 9.10.1938г. (Неделя)
Да станем едно, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1938г. (Сряда)
Младост и старост,  МОК - 5:00ч. - София, 9.12.1938г. (Петък)
Ставане, оживяване и възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1939г. (Неделя)
Бял и черен кюп,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1939г. (Петък)
Изкуствените противоречия,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
Животът,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Нови и стари неща,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
Разговор на Учителя с Даниел Цион,  ИБ - 09:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
Една седмица в рая, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1940г. (Сряда)
Благословен!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Най-светлият път,  УС - 5:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Хубавата усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1941г. (Сряда)
Неразбраното и разбраното,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1941г. (Петък)
Невидимитѣ погрѣшки / Невидимите погрешки, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1941г. (Сряда)
Божественият и човешкият порядък,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
Да ме очистиш,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
Любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
Наследници на земята, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
Минало, настояще и бъдеще,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1942г. (Петък)
Весели лица, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1942г. (Сряда)
Любовта е музика,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
Четирите закона, НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
По новия път, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1943г. (Сряда)
Червеният цвят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.7.1943г. (Петък)
Божественият ден,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1944г. (Неделя)
Законът на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, 9.8.1914г. (Неделя)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 9.2.1918г. (Събота)
Противоречие в съзвучието,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
Бог е говорил,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1919г. (Неделя)
Девети март (22 март),  ИБ - 10:00ч. - София, 9.3.1920г. (Вторик)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1920г. (Неделя)
Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ - 9:00ч. - Витоша, 9.6.1921г. (Четвъртък)
Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1921г. (Неделя)
Четирите правила / Важни правила, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1922г. (Четвъртък)
Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
Семената, ИБ - 10:00ч. - София, 9.5.1922г. (Вторик)
Свещеното правило, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Слънцето и човекът, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Движение на разумните сили,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1923г. (Сряда)
Двата метода на природата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Три правила за ученика, ИБ ,БР - 17:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1923г. (Неделя)
Господи, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
За свободата,  МОК - 19:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
Тъчете мислите си!, ООК - 19:00ч. - София, 9.4.1924г. (Сряда)
Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 9.6.1924г. (Понеделник)
Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! , НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Условия лежащи в триъгълника,  МОК - 19:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Служене на Бога и на себе си, ООК - 19:00ч. - София, 9.12.1925г. (Сряда)
Място на добродетелите,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Ще бъде жив,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Усилване на вярата, ООК - 19:00ч. - София, 9.6.1926г. (Сряда)
Педагогически правила, МС - 7:00ч. - София, 9.7.1926г. (Петък)
Представа за трите свята,  МОК - 19:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Сам с ума си,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Свещеният олтар, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1927г. (Сряда)
Силните течения, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1927г. (Сряда)
Божествените условия,  МОК - 19:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Мек ответ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Космически възприятия, ООК - 19:00ч. - София, 9.11.1927г. (Сряда)
Озлобяване, мъка, скръб, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1928г. (Четвъртък)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1928г. (Понеделник)
Създаване на нови органи, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1928г. (Сряда)
Без окови!, МС - 5:00ч. - София, 9.7.1928г. (Понеделник)
Главният фактор / Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“,  МОК - 5:00ч. - София, 9.11.1928г. (Петък)
Закон за възможности – закон на опуленс, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1929г. (Сряда)
Достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1929г. (Неделя)
Абсолютна и относителна реалност,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1929г. (Петък)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1929г. (Сряда)
Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1930г. (Неделя)
Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1930г. (Неделя)
Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление), ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1930г. (Сряда)
Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1930г. (Петък)
Форма и съдържание, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1930г. (Сряда)
Божествени състояния,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
Него видя Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат,  МОК - 5:00ч. - София, 9.1.1931г. (Петък)
Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
Опитност и знание / Десетях възпитани деца,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1931г. (Петък)
Непреодолимо желание, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1931г. (Сряда)
Ми бемол и фа диез / 'Ми бемол' и 'фа диез' , ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторик)
Божествени и човешки процеси / Човешки и Божествен процес,  МОК - 5:00ч. - София, 9.9.1932г. (Петък)
Възведен биде / Възведен биде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
Свобода и ограничение,  УС - 5:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
Божественото дърво / Всякога услужвай, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1932г. (Сряда)
Музикален път,  МОК - 5:00ч. - София, 9.12.1932г. (Петък)
Познаването на Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
Приемане и предаване,  УС - 5:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
Трите посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1933г. (Петък)
Мъдростта съгради,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
Разумно съотношение в природата,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
Работа и почивка / Почивка, ООК - 5:00ч. - София, 9.8.1933г. (Сряда)
Правото разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 9.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Постиженията,  МОК - 5:00ч. - София, 9.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Що е човек, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1934г. (Сряда)
Мечът на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1934г. (Неделя)
Съшествие на Духа, УС - 5:00ч. - София, 9.9.1934г. (Неделя)
Живият квадрат на човешките отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 9.11.1934г. (Петък)
Абсолютната и Относителната реалност / Абсолютна и Относителна реалност,  УС - 5:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
Добри вести, НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
Ново раждане, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1935г. (Сряда)
Път към разумността / Пътят на разумното,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1935г. (Неделя)
Млад, възрастен и стар, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
Новият начин, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1935г. (Сряда)
Новото събиране, ООК - 5:00ч. - София, 9.9.1936г. (Сряда)
Двете колела,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1936г. (Петък)
Мисълта – изходен път, МОК - 5:00ч. - София, 9.4.1937г. (Петък)
Единият и многото,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Ново сърце,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Отношение на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1937г. (Сряда)
Две състояния,  МОК - 5:00ч. - София, 9.7.1937г. (Петък)
И пак се наведе на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
Окото на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
Страдание и учение, ООК - 5:00ч. - София, 9.2.1938г. (Сряда)
Божието дихание, ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1938г. (Сряда)

начало10 ден

Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
Един опит, МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1939г. (Петък)
Ценност, съдържание и форма,  МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1939г. (Петък)
Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1939г. (Сряда)
Единствен цяр,  УС - 5:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
Силите и темпераментите в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.11.1939г. (Петък)
Посещение на Бога. Работа и учение,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
Права и вярна любов,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
Божествената усмивка, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1940г. (Сряда)
Най-великото,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Трите обещания,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Към съвършенство!, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1940г. (Сряда)
Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1940г. (Петък)
Добри проводници, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1940г. (Сряда)
Преброените косми,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
Процепът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
Чистене съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1941г. (Петък)
Възелът, СБ - 10:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Малкият опит / Малък опит, СБ - 5:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Баща, майка и дете,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1941г. (Петък)
Нов живот на пеперуда, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1941г. (Сряда)
Разумни, справедливи и добри,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1942г. (Петък)
Без сол,  УС - 5:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Врата на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Най-малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1942г. (Сряда)
Мажорни и миньорни гами,  МОК - 5:00ч. - София, 10.7.1942г. (Петък)
Път за всички, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1943г. (Сряда)
Новото верую, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1943г. (Сряда)
Хармония в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 10.9.1943г. (Петък)
Вечно подмладяване, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
Двата пътя,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
Мажорни и минорни гами, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1943г. (Сряда)
Музикални упражнения, МОК - 5:00ч. - София, 10.12.1943г. (Петък)
Неповторими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 10.11.1944г. (Петък)
Разумна икономия / Нова земя, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 10.12.1944г. (Неделя)
Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 10.10.1911г. (Вторик)
Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 10.3.1912г. (Неделя)
Всекиму според вечната Правда, ИБ - (неизвестен час) - , 10.11.1912г. (Неделя)
Смел и решителен, ИБ - (неизвестен час) - , 10.12.1913г. (Сряда)
Талантите, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)
Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
Без съмнение и без отсрочка,  ИБ - 7:30ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Когато посрещате,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)
Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)
Закон на енергията / Закон за енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 10.5.1922г. (Сряда)
Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
Значение на гласните при окултното пеене, ООК - 20:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Окултна страна на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1923г. (Сряда)
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1923г. (Неделя)
Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
Искаш ли да оздравееш?,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Важността на числата, ООК - 19:00ч. - София, 10.9.1924г. (Сряда)
Неразбраното, ООК - 19:00ч. - София, 10.12.1924г. (Сряда)
Давам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Действие и противодействие,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Основна мисъл, КД - (неизвестен час) - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Светлина на мисълта, ООК - 19:00ч. - София, 10.2.1926г. (Сряда)
Живите закони на добродетелите, ООК - 19:00ч. - София, 10.3.1926г. (Сряда)
Внушение / Внушението,  МОК - 19:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
Затова се родих,  НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
Доброто сърце, ООК - 19:00ч. - София, 10.11.1926г. (Сряда)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Образи на реалността,  МОК - 19:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1928г. (Неделя)
Към свобода!, МС - 5:00ч. - София, 10.7.1928г. (Вторик)
Какво са разбрали, ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1928г. (Сряда)
На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1929г. (Неделя)
Лазаре, излез вън!,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1929г. (Неделя)
Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1929г. (Сряда)
Добрата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1929г. (Петък)
Господар и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, 10.7.1929г. (Сряда)
Сторете да насядат,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1929г. (Неделя)
Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1930г. (Петък)
Наближило е Царството Божие, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, 10.8.1930г. (Неделя) (непечатана)
Отличителна черта, ООК - 5:00ч. - София, 10.9.1930г. (Сряда)
Нов мироглед / Мироглед и човекът,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1930г. (Петък)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1930г. (Сряда)
Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1931г. (Петък)
Плюна на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Свобода на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1931г. (Сряда)
Които чакат Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)
Вземи детето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1932г. (Неделя)
Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1932г. (Сряда)
Живот, светлина и свобода,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1932г. (Неделя)
Новото знание / Ново знание,  МОК - 5:00ч. - София, 10.6.1932г. (Петък)
Прие го с радост,  НБ - 10:00ч. - София, 10.7.1932г. (Неделя)
Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1933г. (Петък)
Затвор и освобождение, МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1933г. (Петък)
Живите линии, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1933г. (Сряда)
Прости и сложни процеси, МОК - 5:00ч. - София, 10.11.1933г. (Петък) (непечатана)
Законът на молитвата,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1933г. (Неделя)
Земята на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1933г. (Неделя)
Едно писмо, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1934г. (Сряда)
Противоречие и благо, УС - 5:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
Умно дете,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
Стар и нов порядък (По нов начин), ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1934г. (Сряда)
Отдалечаване и приближаване,  УС - 5:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
Този е живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
И отиде, та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
Двете силни точки, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1935г. (Сряда)
Органически, духовни и умствени сили в човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1935г. (Петък)
Мисъл, сила и любов, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1935г. (Сряда)
Роденото от плътта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
Свещеният огън,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
Реализираната мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1936г. (Петък)
Качества на мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1936г. (Петък)
Божествената храна,  УС - 5:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Музикална забава, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1937г. (Сряда)
Мислене и чувствувание, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1937г. (Сряда)
Както горе, тъй и долу,  МОК - 5:00ч. - София, 10.9.1937г. (Петък)
Да видят,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1937г. (Неделя)
Подобно е на невод, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1937г. (Неделя)
Малките опити, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1937г. (Сряда)
Измерения, МОК - 5:00ч. - София, 10.12.1937г. (Петък)

начало11 ден

Учат и страдат, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1938г. (Сряда)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
Оригинал и копие,  УС - 5:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
Добро и зло,  МОК - 5:00ч. - София, 11.11.1938г. (Петък)
Вътрешният мир, УС - 5:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
Закон на вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1939г. (Сряда)
Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Пред новата епоха,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1939г. (Сряда)
Без кал,  УС - 5:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Слава във вишних Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Вяра и вярване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Да имате любов, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
За дишането, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1940г. (Сряда)
Единствената свобода, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1940г. (Сряда)
Три важни неща,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1941г. (Петък)
Едно ти не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1941г. (Неделя)
Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1941г. (Сряда)
Механически, органически и психически процеси,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1941г. (Петък)
Единствената врата,  УС - 5:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
Музика и организиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1942г. (Сряда)
Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1942г. (Сряда)
От любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
Отмерени принципи и изявени факти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
Малкият опит, ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1942г. (Сряда)
Разумни и неразумни линии,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1942г. (Петък)
Божественото Слово, НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1943г. (Неделя)
Слаб и силен,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1943г. (Петък)
Озарени от Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
Четирите струни,  УС - 5:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 11.8.1943г. (Сряда)
Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - (неизвестен час) - София, 11.10.1914г. (Неделя)
Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1919г. (Неделя)
Отиде след Него,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1920г. (Неделя)
Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ - 17:00ч. - Сливен, 11.7.1920г. (Неделя)
Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1921г. (Неделя)
Мястото на човека в природата / Мястото на човека в природата, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1922г. (Четвъртък)
Както е Он чист,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
Отличителни качества на волята,  МОК - 20:00ч. - София, 11.10.1922г. (Сряда)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Съмнение и воля, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
Житно зърно / Житното зърно,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1923г. (Сряда)
Високият идеал, ООК - 19:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
За чистотата, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Превръщане на цветовете,  МОК - 19:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Млади и стари,  МОК - 19:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Напразно ме почитат,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, 11.6.1924г. (Сряда)
Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
Квадратурата на кръга, МОК - 19:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Тесният път, НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Продължаване на живота, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1925г. (Сряда)
Равностранният триъгълник, ООК - 19:00ч. - София, 11.3.1925г. (Сряда)
Великият закон,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
И земята ще се изпълни със знание,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
Малкото съпротивление,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, 11.7.1926г. (Неделя)
Четирите кръга, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1927г. (Сряда)
Великите хора,  МОК - 19:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
За приятелите си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
Химия и алхимия,  МОК - 19:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
Нови възгледи и методи, ООК - 19:00ч. - София, 11.1.1928г. (Сряда)
Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1928г. (Неделя)
Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1928г. (Сряда)
Методи за хранене,  МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1928г. (Петък)
Моите овце слушат моя глас,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1929г. (Неделя)
Вън и вътре в тялото, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1929г. (Сряда)
Правата и кривата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 11.10.1929г. (Петък)
Обхода и проява, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1929г. (Сряда)
Хармоничен избор / Първата задача,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1930г. (Петък)
Да влезеш,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1930г. (Неделя)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1930г. (Сряда)
Влияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1930г. (Петък)
Бъди очистен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Израз на Божествените идеи, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1931г. (Сряда)
Реалности и сенки, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1931г. (Сряда)
Дайте ни от вашето масло,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1931г. (Неделя)
Двоен дял / Полюси на доброто и злото (Двоен дял), ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1931г. (Сряда)
Щастливи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1931г. (Петък)
Естествената гама,  МОК - 5:00ч. - София, 11.3.1932г. (Петък)
Слаби и силни положения, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1932г. (Сряда)
Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
Контрасти в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 11.11.1932г. (Петък)
Думи на Правда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
Забраненият плод,  УС - 5:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
Две правила, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1933г. (Сряда)
Надеждата ти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
Новото знание,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
Живот в общото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1933г. (Сряда)
Мене слушайте,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
Младият, възрастният и старият, УС - 5:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
Новата дреха, УС - 5:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
Идването на Господа, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1934г. (Сряда)
Влиянието на музиката, МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1934г. (Петък)
Взимане и даване. Първият и последният, ООК - 5:00ч. - София, 11.7.1934г. (Сряда)
В царството на Христа и Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
Тънкият конец,  УС - 5:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
Естествени положения,  МОК - 5:00ч. - София, 11.1.1935г. (Петък)
Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
Методи на самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 11.10.1935г. (Петък)
Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1935г. (Сряда)
Сегашният момент, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1936г. (Сряда)
Първата светлина,  МОК - 5:00ч. - София, 11.9.1936г. (Петък)
Алилуя,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
Виделината и тъмнината,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Двамата сина,  УС - 5:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Правилно отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1937г. (Петък)
Аз ще дойда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1937г. (Неделя)
Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Мозъчна и симпатична нервна системи,  МОК - 5:00ч. - София, 11.2.1938г. (Петък)
Учение,  МОК - 5:00ч. - София, 11.3.1938г. (Петък)

начало12 ден

Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторик)
Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1938г. (Сряда)
Жената самарянка,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Качества на силния човек,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Радостта,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Скритият сън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Съобразителност и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1939г. (Сряда)
Музикален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1939г. (Петък)
Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
Кротките, миротворците,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
Намиране изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
Млад и стар,  МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1940г. (Петък)
Методи за постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1940г. (Петък)
Здравословно гледище,  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Старият и новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Реални величини, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1940г. (Сряда)
Вътрешното добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.7.1940г. (Петък)
Голямата радост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Трезво гледане,  УС - 5:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Правъ пѫть / Прав път, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1941г. (Сряда)
Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1941г. (Сряда)
Трите чаши и скъпоценният камък, ИБ - 05:00ч. - София, 12.7.1941г. (Събота) (непечатана)
Трите перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, 12.9.1941г. (Петък)
Истинската лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1941г. (Неделя)
Музикални подтици, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1941г. (Сряда)
Махар Бену Аба,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1941г. (Петък)
Децата и Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Трите положения,  УС - 5:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Противоположности,  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1942г. (Петък)
Ново раждане,  НБ - 10:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
Трите чаши,  УС - 5:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
Силните, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.8.1942г. (Сряда)
Първата любов,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1943г. (Петък)
Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1943г. (Петък)
Старата и новата команда, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1943г. (Сряда)
Извор на любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Пътят към изток, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Закон на хармонията, МОК - 5:00ч. - София, 12.11.1943г. (Петък)
Най-великата наука,  УС - 5:00ч. - София, 12.12.1943г. (Неделя)
Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
Като малките деца / Като децата, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 12.11.1944г. (Неделя)
Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 12.3.1899г. (Неделя)
Вечно млади, ИБ - (неизвестен час) - , 12.5.1912г. (Неделя)
Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ - (неизвестен час) - , 12.12.1913г. (Петък)
Влиянието на музиката, ИБ - (неизвестен час) - , 12.4.1917г. (Четвъртък)
Великите условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ - 12:45ч. - Сливен, 12.7.1920г. (Понеделник)
Аз ви избрах,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Добрата молитва,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Само хляб,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.10.1920г. (Вторик)
Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
Слушайте Него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД - (неизвестен час) - , 12.4.1922г. (Сряда)
Закон на движенията / Закон на движение, МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1922г. (Сряда)
Практическо приложение на музиката, ООК - 20:00ч. - София, 12.10.1922г. (Четвъртък)
Музика и пеене,средство за постигане на Божественото, ООК - 20:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
Не знаете що искате,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
Влияние на планетите, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1923г. (Понеделник)
Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Ученикът трябва да разбира, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1924г. (Сряда)
Каляване на материята, СБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Моето верую, КД - 11:00ч. - София, 12.9.1924г. (Петък)
Забравените неща, ООК - 19:00ч. - София, 12.11.1924г. (Сряда)
Влияние на вътрешната светлина,  МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Съ Духъ и огънь / С Дух и огън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Платното, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.7.1925г. (Неделя)
Малкото добро и малкото зло, ООК - 19:00ч. - София, 12.8.1925г. (Сряда)
Целомъдрие и великодушие, ООК - 19:00ч. - София, 12.5.1926г. (Сряда)
Глас в пустинята,  НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
Малките мъчнотии,  МОК - 19:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
Предназначение, ООК - 19:00ч. - София, 12.1.1927г. (Сряда)
Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Типове и образи,  МОК - 19:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
До край,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1928г. (Неделя)
Много знания, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1928г. (Сряда)
Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията,  МОК - 5:00ч. - София, 12.10.1928г. (Петък)
Разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1928г. (Сряда)
Истинска опора,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1929г. (Петък)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1929г. (Неделя)
Стари навици, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1929г. (Сряда)
Специфичната светлина и топлина,  МОК - 5:00ч. - Мусала, 12.7.1929г. (Петък)
Да се радват наедно,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1930г. (Неделя)
Съчетание на числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1930г. (Сряда)
Идейната обич, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1930г. (Сряда)
Право си отсъдил, МС - (неизвестен час) - София, 12.7.1930г. (Събота)
Светът на правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 12.9.1930г. (Петък)
Разумното слово,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1930г. (Неделя)
Правилно отношение към числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1930г. (Сряда)
Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1930г. (Петък)
Живият между мъртвите,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Неизбежен път / Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото),  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1931г. (Петък)
Идеалът на човека,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Любовта към Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Симон Петър,  РБ - 18:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Силата на възможностите,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1932г. (Петък)
Пътища на Мъдростта, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 12.5.1932г. (Четвъртък)
И видя там човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1932г. (Неделя)
Езикът на истината,  ИБ - 10:00ч. - София, 12.7.1932г. (Вторик)
Трите свята, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
Малката истина, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1932г. (Сряда)
И проводи ги,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
Умен и справедлив,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
В Неговата Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
Начало и край,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
Полза от знанието / Ползата от знанието, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1933г. (Сряда)
Трима господари,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1933г. (Петък)
Красивите линии в природата, ООК - 5:00ч. - София, 12.7.1933г. (Сряда)
Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1933г. (Неделя)
Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1933г. (Неделя)
Светът на Великите души, МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1934г. (Петък) (непечатана)
Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, 12.8.1934г. (Неделя)
Връзка с Бога, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1934г. (Сряда)
Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1934г. (Сряда)
Насока отвътре,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1935г. (Петък)
Правото на Любовта / Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението),  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
Светите Твои градове,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
Прав и крив път, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1935г. (Сряда)
Първата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 12.7.1935г. (Петък)
Божественият ръб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
Не съдете по лице, НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Топлината на Любовта, УС - 5:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Тониране, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1936г. (Сряда)
Божествената връзка. Новият живот. Трите врати / Божествената връзка , УС - 5:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Заведоха Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1937г. (Петък)
Мускулно и нервно напрежение,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1937г. (Петък)
Свободният човек, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1937г. (Сряда)
Доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
Свят на промени / Религиозни хора,  УС - 5:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
Съгласуване, МОК - 5:00ч. - София, 12.11.1937г. (Петък)
Материална, реална и идеална любов, НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1937г. (Неделя)
Трите пътя, УС - 5:00ч. - София, 12.12.1937г. (Неделя)
Четиритях точки, ООК - 5:00ч. - София, 12.1.1938г. (Сряда)

начало13 ден

Честност и справедливост,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1938г. (Петък)
Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
Горе на планината, УС - 5:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
Ще дойдем,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
Организиран и неорганизиран свят, МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1939г. (Петък)
Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Гласът на Любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Организирана вяра, ООК - 5:00ч. - София, 13.9.1939г. (Сряда)
Божественият ум, сърце и воля,  МОК - 5:00ч. - София, 13.10.1939г. (Петък)
Един опит, ООК - 5:00ч. - София, 13.12.1939г. (Сряда)
Наука за живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1940г. (Сряда)
Две положения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1940г. (Петък)
Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1940г. (Неделя)
Математически отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1940г. (Петък)
Новото откровение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Трите придобивки,  УС - 5:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Добро, справедливо, разумно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1941г. (Петък)
Вералах – да даде Господ!,  УС - 5:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
Стар и нов порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
Гордост и смирение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1942г. (Петък)
Инертност и движение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1942г. (Петък)
Примирете се със себе си, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1942г. (Сряда)
Бяло и черно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.11.1942г. (Петък)
Любовта бе в началото,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
Усмихвай се,  УС - 5:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
Нова обхода, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1943г. (Сряда)
Да се родите изново, НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Сила и слабост,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Умен, добър и силен / Умни, добри и силни, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1943г. (Сряда)
Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 13.12.1944г. (Сряда)
Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ - (неизвестен час) - , 13.7.1900г. (Петък)
Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
Нито тържик,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1919г. (Неделя)
Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
Ръката,  ИБ - (неизвестен час) - Сливен, 13.7.1920г. (Вторик)
Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
В Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1921г. (Неделя)
Природни методи / Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1922г. (Четвъртък)
Характерни черти,  ИБ - 19:30ч. - София, 13.6.1922г. (Вторик)
Простите и сложни движение в природата / Прости и сложни движения, ООК - 19:00ч. - Чамкория, 13.7.1922г. (Четвъртък)
Закон за съотношения,  МОК - 20:00ч. - София, 13.12.1922г. (Сряда)
Дерзайте, Аз съм, НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
Правилно разпределение на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
Оздравяха,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Трите състояния у човека, ООК - 19:00ч. - София, 13.2.1924г. (Сряда)
Още малко,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Търпение, МОК - 19:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Новата азбука, СБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1924г. (Неделя)
Малкият стрък, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1925г. (Понеделник)
Откъде ида,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
Символи в природата / Живите символи в природата, МОК - 19:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
Каквото става, ООК - 19:00ч. - София, 13.1.1926г. (Сряда)
Когато страданията произтичат / Произход на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
Свободно движение, ООК - 19:00ч. - София, 13.10.1926г. (Сряда)
Новата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Светото място / Святото място,  МОК - 19:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Няма тайно,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Реализиране на желанията / Щастието,  МОК - 19:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Една стъпка, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1927г. (Сряда)
Равни страни, ООК - 19:00ч. - София, 13.7.1927г. (Сряда)
Така е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1927г. (Неделя)
Целесъобразни среди,  МОК - 19:00ч. - София, 13.11.1927г. (Неделя)
Работникът и неговата прехрана,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1928г. (Неделя)
Силни и слаби желания, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1929г. (Сряда)
Правилни изводи, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1929г. (Сряда)
Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1929г. (Петък)
Вечното благовестие,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1929г. (Неделя)
Два центъра, ООК - 5:00ч. - София, 13.11.1929г. (Сряда)
Смени в природата / Двете смени в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1929г. (Петък)
Господар на съботата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1930г. (Неделя)
Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1930г. (Петък)
Връзване и развързване, МС - (неизвестен час) - София, 13.7.1930г. (Неделя)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
Няколко необходими неща / Три неща са потребни,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1931г. (Петък)
Справедливост / Справедливи!,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1931г. (Петък)
Свещеният трепет, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1931г. (Сряда)
Старите накити,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1931г. (Понеделник)
Първият предвестник / Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта!,  МОК - 5:00ч. - София, 13.11.1931г. (Петък)
Пред всичкия народ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1931г. (Неделя)
Законът и Любовта / Противоположности на живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1932г. (Сряда)
Приложете Добродетел,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1932г. (Неделя)
Законът на вярата и Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 13.4.1932г. (Сряда)
Разумност в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1932г. (Петък)
Път на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1932г. (Събота)
Младост и старост,  УС - 5:00ч. - София, 13.11.1932г. (Неделя)
Сляп от рождение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1932г. (Неделя)
Отношение между мисли и чувства / Отношение на мислите и чувствата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1933г. (Петък)
Пътят към свободата, ООК - 5:00ч. - София, 13.12.1933г. (Сряда)
Дробни отношения, МОК - 5:00ч. - София, 13.4.1934г. (Петък)
Носителят на Неговото Слово, УС - 5:00ч. - София, 13.5.1934г. (Неделя)
Числото 153,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1934г. (Неделя)
Двете линии, ООК - 5:00ч. - София, 13.6.1934г. (Сряда)
Стремеж и постъпка, МОК - 5:00ч. - София, 13.7.1934г. (Петък)
Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
Причинният свят,  УС - 5:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
Здравословното положение на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1935г. (Сряда)
Най-добрият плод, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1935г. (Сряда)
Степени на числата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1935г. (Петък)
Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък / Фарисеи и садукеи,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1935г. (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1935г. (Неделя)
Тайната на даването, ООК - 5:00ч. - София, 13.11.1935г. (Сряда)
Неразбраното,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1935г. (Петък)
Освобождаване на чувствата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1936г. (Петък)
Вътрешна връзка / Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС - 5:00ч. - София, 13.9.1936г. (Неделя)
Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1937г. (Сряда)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
Пътят на човешкото развитие, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1937г. (Сряда)
Станете вие, които спите!,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1938г. (Неделя)
Четири погледа,  УС - 5:00ч. - София, 13.2.1938г. (Неделя)
Да слушат,  УС - 5:00ч. - София, 13.3.1938г. (Неделя)
Дигна ръцете си и ги благослови,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1938г. (Неделя)

начало14 ден

Азбука на Божествения език, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1938г. (Неделя)
Четирите елемента, ООК - 5:00ч. - София, 14.9.1938г. (Сряда)
Четвърто измерение,  МОК - 5:00ч. - София, 14.10.1938г. (Петък)
Път и постижение, ООК - 5:00ч. - София, 14.12.1938г. (Сряда)
Единният закон,  МОК - 5:00ч. - София, 14.4.1939г. (Петък)
Божието благословение,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Ценността на вашата душа,  УС - 5:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Езикът на седемте тона, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1939г. (Сряда)
Разнообразието в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Обичайте – ценете!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1940г. (Сряда)
Дървото на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Майката на съвършенството,  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Студ и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1940г. (Петък)
Верен и истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
Съвършенство във възприемането и даването,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
Божествена радост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
Живот, светлина и сила,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1941г. (Петък)
Силното число,  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1941г. (Петък)
Приятно занимание, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1941г. (Сряда)
Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Единственото нещо, УС , СБ - 5:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Център и периферия,  МОК - 5:00ч. - София, 14.11.1941г. (Петък)
Отвали камъка,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1941г. (Неделя)
За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1942г. (Сряда)
Разумни и незлобиви,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1942г. (Неделя)
Две врати,  МОК - 5:00ч. - София, 14.8.1942г. (Петък)
Пред лицето Божие, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1942г. (Сряда)
Пътят на живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Умити в Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Навреме и без време, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1943г. (Неделя)
Първо и последно място, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1943г. (Сряда)
Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 14.5.1943г. (Петък)
Най-важният потик, ООК - 5:00ч. - София, 14.7.1943г. (Сряда)
Бъдете съвършени,  УС - 5:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
В Негово име, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
Хио Ели Мели Месаил, ИБ - (неизвестен час) - София, 14.9.1897г. (Вторик)
Разговор трети - Храната и Словото, ИБ - (неизвестен час) - , 14.7.1900г. (Събота)
Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 14.10.1900г. (Неделя)
Поздрав на всички мои братя, ИБ - (неизвестен час) - , 14.8.1909г. (Събота)
Бележки от едно тефтерче на Д. Голов, ИБ - (неизвестен час) - , 14.10.1910г. (Петък)
Добро сърце и добър ум, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
И гласът му се чува, ИБ - (неизвестен час) - , 14.4.1912г. (Неделя)
Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1917г. (Неделя)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 14.8.1917г. (Вторик)
В истия час,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1918г. (Неделя)
Работи на лозето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1919г. (Неделя)
Когато дойде Духът, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.9.1920г. (Вторик)
Нито се променя, нито се изменя,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.10.1920г. (Четвъртък)
Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1922г. (Неделя)
Какво се изисква от ученика / Изисквания от ученика, МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1922г. (Сряда)
За ученика,  ИБ - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък) (непечатана)
На екскурзия с Учителя,  ИБ - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък)
Пътят. Формули и молитви, КД - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1923г. (Неделя)
Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1923г. (Сряда)
Силата на тъмнината и светлината,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1923г. (Сряда)
Излишък и недоимък в живота, ООК - 19:00ч. - София, 14.11.1923г. (Сряда)
Четирите проекции, ООК - 19:00ч. - София, 14.5.1924г. (Сряда)
Чада Божии, СБ , ИБ - 7:00ч. - Мусала, 14.8.1924г. (Четвъртък)
Да Го посрещнат, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Що е единица. Числа и действия, МОК - 19:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК - 19:00ч. - София, 14.1.1925г. (Сряда)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
Успоредните пътища,  МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
Микроскопическите добрини,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Позвах сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Саваат - Амон-Ра,  НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Форми на съзнанието. Трите съзнания / Трите съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Божествената съкровищница, ООК - 19:00ч. - София, 14.4.1926г. (Сряда) (непечатана)
Право мисли!, ООК - 19:00ч. - София, 14.7.1926г. (Сряда)
Няма пророк,  НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
Поглед и движение,  МОК - 19:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
Мислещият човек, МС - 5:30ч. - София, 14.8.1927г. (Неделя)
Време и вечност, ООК - 19:00ч. - София, 14.12.1927г. (Сряда)
Живата наука, ООК - 19:00ч. - София, 14.3.1928г. (Сряда)
Външни и вътрешни влияния,  МОК - 5:00ч. - София, 14.9.1928г. (Петък)
Смени в природата, ООК - 5:00ч. - София, 14.11.1928г. (Сряда)
Учене и прилагане / Учение и прилагане. Господар и слуга,  МОК - 5:00ч. - София, 14.12.1928г. (Петък)
И огорчи се в сърцето си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1929г. (Неделя)
Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща),  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1929г. (Петък)
Пробният камък, ООК - 5:00ч. - София, 14.8.1929г. (Сряда)
Човек и природа / Единност и общност на природата и човека,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1930г. (Петък)
Дисонанси в живота / Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото),  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1930г. (Петък)
Добрият ден, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1930г. (Сряда)
Чрез Него стана, МС - (неизвестен час) - София, 14.7.1930г. (Понеделник)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1930г. (Неделя)
Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили,  МОК - 5:00ч. - София, 14.11.1930г. (Петък)
И ръцете, и главата, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Гредите на живота, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1931г. (Сряда)
И отговори Симон Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
Денят на доброто,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.7.1931г. (Вторик)
Проводници на Любовта / Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1931г. (Сряда)
Да известят на учениците Му,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1932г. (Неделя)
Оставете децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1932г. (Неделя)
Любов към Бога / Обичай Бога, ООК - 5:00ч. - София, 14.9.1932г. (Сряда)
Граници на възможности,  МОК - 5:00ч. - София, 14.10.1932г. (Петък)
Една похвала, ООК - 5:00ч. - София, 14.12.1932г. (Сряда)
Добродетелната жена,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1933г. (Неделя)
Влияние на материята / Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1933г. (Сряда)
Доволството в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 14.7.1933г. (Петък)
Реалното и нереалното, УС - 5:00ч. - София, 14.1.1934г. (Неделя)
Слушай, сине Мой!,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1934г. (Неделя)
Не я ограничавай!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1934г. (Сряда)
Развитие на заложбите, ООК - 5:00ч. - София, 14.3.1934г. (Сряда)
Вдлъбнати и изпъкнали линии,  МОК - 5:00ч. - София, 14.9.1934г. (Петък)
Каин и Авел,  УС - 5:00ч. - София, 14.10.1934г. (Неделя)
Колко са прекрасни нозете,  НБ - 10:00ч. - София, 14.10.1934г. (Неделя)
Механическо и органическо пеене, ООК - 5:00ч. - София, 14.11.1934г. (Сряда)
Философия на трептенията,  МОК - 5:00ч. - София, 14.12.1934г. (Петък)
Естествени прояви на Любовта / Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка),  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Колко е хубава твоята любов,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1935г. (Петък)
Развързано ще бъде на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1935г. (Неделя)
Словото и животът,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1935г. (Неделя)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1935г. (Сряда)
Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1936г. (Петък)
Усет, влечение, чувство, стремеж, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1936г. (Сряда)
В начало бе Словот,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
Конкурсен изпит / Конкурсният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Приложение на вярата, любовта и надеждата / Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Път към новото, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1937г. (Сряда)
Трите системи,  МОК - 5:00ч. - София, 14.5.1937г. (Петък)
И не можаха на това да му отговорят, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1937г. (Неделя)
Първата песен,  УС - 5:00ч. - София, 14.11.1937г. (Неделя)
Противоречията в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 14.1.1938г. (Петък)

начало15 ден

Главните точки,  УС - 5:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Речи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
Година на работа,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Ще го поставя над всички си имот,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Правилни схващания и правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1939г. (Сряда)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1939г. (Сряда)
На своето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторик)
Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС - 5:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
Хвалете Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
Към свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 15.11.1939г. (Сряда)
Сиромашия и богатство,  МОК - 5:00ч. - София, 15.12.1939г. (Петък)
Правилни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1940г. (Сряда)
Магическата сила на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
Любов в трите свята, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
Две врати,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
Едно ви не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
Тритѣ единици / Трите единици, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1941г. (Сряда)
Да просветнат,  УС - 5:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Единствената похвала,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Учение и обич, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1941г. (Сряда)
Съживява,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Характерът и тялото,  УС - 5:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Великата възможност, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1942г. (Сряда)
Пълната чаша,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1942г. (Петък)
Законът на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 15.7.1942г. (Сряда)
Животът е по-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1942г. (Неделя)
Вечното благо, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Същественото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Добри плодове, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.9.1943г. (Сряда)
Сопран и бас, МОК - 5:00ч. - София, 15.10.1943г. (Петък)
Най-мъчната работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.12.1943г. (Сряда)
На фокус, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.11.1944г. (Сряда)
Неделими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.12.1944г. (Петък)
Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.10.1911г. (Неделя)
Защо ви помагам?, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1912г. (Неделя)
Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ - (неизвестен час) - София, 15.11.1914г. (Неделя)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1916г. (Неделя)
Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1918г. (Неделя)
И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1918г. (Неделя)
Учител и Господ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1919г. (Неделя)
Разговор,  ИБ - 19:00ч. - Сливен, 15.6.1920г. (Вторик)
Три картини,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1920г. (Сряда)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1922г. (Неделя)
Качества и проявление на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1922г. (Сряда)
Мисъл и действие / Мисъл и действие, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Бележка на Савка Керемидчиева, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК - 20:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Окултна медицина, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Който слуша вас, Мене слуша, НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1923г. (Неделя)
Абсолютна справедливост, ООК - 19:00ч. - София, 15.10.1924г. (Сряда)
Високите места и чистият въздух,  МОК - 19:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Закон на съотношения, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1925г. (Сряда)
Силовите линии на доброто и злото, ООК - 19:00ч. - София, 15.7.1925г. (Сряда)
Време и сила, МОК - 19:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
Заведоха Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
Неразрешеното, ООК - 19:00ч. - София, 15.12.1926г. (Сряда)
Светлият кръг,  МОК - 19:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Ще ви се даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Връзка на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1927г. (Сряда)
Правата мисъл, МС - 5:30ч. - София, 15.8.1927г. (Понеделник)
Заветът,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Творец на съдбата си,  МОК - 19:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Къси и дълги линии, ООК - 19:00ч. - София, 15.2.1928г. (Сряда)
По-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1928г. (Неделя)
Търпение и безстрашие,  МОК - 5:00ч. - София, 15.6.1928г. (Петък)
Силата на движенията / Замисъл на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 15.2.1929г. (Петък)
Периодичност в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 15.3.1929г. (Петък)
Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1929г. (Неделя)
Външни и вътрешни условия / Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия),  МОК - 5:00ч. - София, 15.11.1929г. (Петък)
Да ви даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1929г. (Неделя)
Светли и тъмни действия  / Двамата бакали, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1930г. (Сряда)
Преди Авраама,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1930г. (Неделя)
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1930г. (Петък)
Определено време и място, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1930г. (Сряда)
Законът на пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Дай ми да пия,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Специфична работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1931г. (Сряда)
Новата епоха,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1931г. (Петък)
Няма да угаси,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1931г. (Неделя)
Свободата / Свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 15.1.1932г. (Петък)
Живите числа / Живи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 15.4.1932г. (Петък)
Философия и наука, ООК - 5:00ч. - София, 15.6.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1932г. (Понеделник)
Добри проводници,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
И украсиха светилниците си,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
Ухото, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1933г. (Сряда)
Устата, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1933г. (Сряда)
Разбирането на Словото,  УС - 5:00ч. - София, 15.10.1933г. (Неделя)
Ще се зарадва,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1933г. (Неделя)
Най-малката любов, ООК - 5:00ч. - София, 15.11.1933г. (Сряда)
Познаване, МОК - 5:00ч. - София, 15.12.1933г. (Петък)
Божествен и човешки порядък, УС - 5:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Наяве,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Разменната монета,  МОК - 5:00ч. - София, 15.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Изново родени,  НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1934г. (Неделя)
Справедливост, милосърдие, УС - 5:00ч. - София, 15.7.1934г. (Неделя)
Живот, знание, свобода, СБ - 5:00ч. - Витоша, 15.8.1934г. (Сряда)
Първото и последното място,  МОК - 5:00ч. - София, 15.2.1935г. (Петък)
Най-младият в света,  МОК - 5:00ч. - София, 15.3.1935г. (Петък)
Последният изпит, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1935г. (Сряда)
Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1935г. (Неделя)
Скъпоценото камъче / Скъпоценното камъче под езика,  УС - 5:00ч. - София, 15.9.1935г. (Неделя)
Параметафизика,  МОК - 5:00ч. - София, 15.11.1935г. (Петък)
Да се не изгуби нищо,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1935г. (Неделя)
По новия начин. Коприненият конец / Коприненият конец,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1935г. (Неделя)
Едно ви трябва, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1936г. (Сряда)
Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод / Новият метод, УС - 5:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Те ще наследят земята,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Мекота, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1936г. (Сряда)
Гладни и сити. Единение и разединение / Гладни и сити – единение и разединение,  МОК - 5:00ч. - София, 15.1.1937г. (Петък)
Да познават, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1937г. (Неделя)
Камъчето под езика, ООК - 5:00ч. - София, 15.9.1937г. (Сряда)
Разумните движения, МОК - 5:00ч. - София, 15.10.1937г. (Петък)
Добрият брат и добрият баща, ООК - 5:00ч. - София, 15.12.1937г. (Сряда)

начало16 ден

Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 16.9.1938г. (Петък)
Любов към всичко,  УС - 5:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
Скрих таланта,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
Добри и лоши хора, ООК - 5:00ч. - София, 16.11.1938г. (Сряда)
Търпение,  МОК - 5:00ч. - София, 16.12.1938г. (Петък)
Двете благодарности,  УС - 5:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Нормалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1939г. (Петък)
Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
Възможности на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
Пестене на енергията,  МОК - 5:00ч. - София, 16.2.1940г. (Петък)
Свещеното чувство,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Становище на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
Планетни влияния, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1940г. (Сряда)
Да не оскудее твоята вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Търпение,  УС - 5:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Божествената книга,  УС - 5:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Което излиза от устата,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Добре ще бѫде / Добре ще бъде, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1941г. (Сряда)
Правилни съотношения,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1941г. (Петък)
Да обичаш и да те обичат,  УС - 5:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
Един малък опит,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1942г. (Петък)
Божиите блага,  УС - 5:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
На зазоряване, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
Неможко и можко,  МОК - 5:00ч. - София, 16.10.1942г. (Петък)
Три неща, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1942г. (Сряда)
Една мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 16.4.1943г. (Петък)
В любещите ръце,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
Добър слуга и господар, НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
Отворената врата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1943г. (Сряда)
Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
Ще дойде като светлина, ИБ - (неизвестен час) - , 16.7.1912г. (Вторик)
Важността на малките неща, НБ - (неизвестен час) - София, 16.8.1914г. (Неделя)
За молитвата 'Отче наш',  ИБ - 12:00ч. - София, 16.7.1916г. (Неделя) (непечатана)
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1916г. (Четвъртък)
Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
Двамата свидетели,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1919г. (Неделя)
Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
Плачът,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1921г. (Сряда)
Първото задължение на учениците / Задължения на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1922г. (Четвъртък)
Не бъди неверен, но верен!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1922г. (Неделя)
Празното време, ИБ - 10:00ч. - София, 16.5.1922г. (Вторик)
Бъдете разумни!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.9.1923г. (Неделя)
Езикът на природата,  МОК - 19:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Той ги изпита,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Приливи и отливи, ООК - 19:00ч. - София, 16.1.1924г. (Сряда)
Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК - 19:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Който дойде при мене,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Любов към Бога, ООК - 19:00ч. - София, 16.4.1924г. (Сряда)
Разумният живот, ООК - 19:00ч. - София, 16.7.1924г. (Сряда)
Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на планетите,  МОК - 19:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Перпендикулярът на живота, ООК - 19:00ч. - София, 16.12.1925г. (Сряда)
Здраво мислене,  МОК - 19:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Ще ми изявиш,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Оглашен, вярващ, ученик, ООК - 19:00ч. - София, 16.6.1926г. (Сряда)
Великата задача на човека, ООК - 19:00ч. - София, 16.2.1927г. (Сряда)
Спасителни положения, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1927г. (Сряда)
Значение на линиите,  МОК - 19:00ч. - София, 16.10.1927г. (Неделя)
Призови Симона!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1927г. (Неделя)
Превръщане на киселините, ООК - 19:00ч. - София, 16.11.1927г. (Сряда)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1928г. (Сряда)
Самоопределение на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 16.1.1929г. (Сряда)
Абсолютна реалност, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1929г. (Четвъртък)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1929г. (Неделя)
На планината,  МОК - 5:00ч. - Рила, 16.8.1929г. (Петък)
Закон за благоприличие, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1929г. (Сряда)
Изпитай и виж,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1930г. (Неделя)
С благост и Истина,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1930г. (Неделя)