Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


БЕСЕДИ С ДВА ВАРИАНТА
1003 броя беседи
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  начало1897г.

Хио Ели Мели Месаил, ИБ - (неизвестен час) - София, 14.9.1897г. (Вторик)

начало1903г.

Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 25.12.1903г. (Петък)

начало1916г.

Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1916г. (Неделя)
Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1916г. (Неделя)
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1916г. (Четвъртък)
Ще бъдат научени,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1916г. (Неделя)
Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1916г. (Неделя)

начало1917.

Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1917г. (Неделя)
Блажените,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, 18.2.1917г. (Неделя)
Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1917г. (Неделя)
Яков и Исав / Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
Божията воля / Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1917г. (Неделя)
Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1917г. (Неделя)
Вземане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1917г. (Неделя)
Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1917г. (Неделя)
Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)

начало1918г.

Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1918г. (Неделя)
Трите положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
В истия час,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1918г. (Неделя)
Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1918г. (Неделя)
Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1918г. (Вторик)
Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1918г. (Неделя)
Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, 18.8.1918г. (Неделя)
Скритият квас,  НБ - 10:00ч. - София, 25.8.1918г. (Неделя)
Вкъщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
Да Го посрещнат,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1918г. (Неделя)
Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1918г. (Неделя)
В мое име,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1918г. (Неделя)
Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
Дух Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1918г. (Неделя)
Двете заповеди,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1918г. (Неделя)
Призваните,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1918г. (Неделя)
Изобилният живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1918г. (Неделя)
Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1918г. (Неделя)

начало1919г.

Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
Нито тържик,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1919г. (Неделя)
Като го видя Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1919г. (Неделя)
Кога се молиш,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1919г. (Неделя)
Малкият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1919г. (Неделя)
Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Аз съм онзи човек,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1919г. (Неделя)
Бог е говорил,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1919г. (Неделя)
Ще живее,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1919г. (Неделя)
Работи на лозето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1919г. (Неделя)

начало1920г.

Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
Добрият пастир,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
Аз съм жив,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1920г. (Неделя)
Що казва Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 29.2.1920г. (Неделя)

начало1921г.

Любовта,  НБ - (неизвестен час) - София, 27.2.1921г. (Неделя)
Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)
Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1921г. (Неделя)
Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1921г. (Неделя)
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)
Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1921г. (Неделя)
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1921г. (Неделя)
Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1921г. (Неделя)
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1921г. (Неделя)
Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)
Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
Дойди след Мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1921г. (Неделя)
В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1921г. (Неделя)
Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)

начало1922г.

Двата пътя,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Трите живота / Трите живота, ООК - 20:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Страх и безстрашие / За страха и безстрашието, МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1922г. (Сряда)
Трите методи на природата / Методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1922г. (Четвъртък)
Методи за укрепване на волята / Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1922г. (Сряда)
Четирите правила / Важни правила, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1922г. (Четвъртък)
Качества и проявление на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1922г. (Сряда)
Първото задължение на учениците / Задължения на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1922г. (Четвъртък)
Старият и новият живот / Стар и нов живот, МОК - 19:00ч. - София, 29.3.1922г. (Сряда)
Три разряда ученици / Три категории ученици, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1922г. (Четвъртък)
Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 4.4.1922г. (Вторик)
Двете посоки, МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1922г. (Сряда)
Закон на движенията / Закон на движение, МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1922г. (Сряда)
Природни методи / Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1922г. (Четвъртък)
Разбор на думи, МОК - 19:00ч. - София, 19.4.1922г. (Сряда)
Предназначението на музиката / Силите на мозъка, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1922г. (Четвъртък)
Проява на кармическия закон / Закон на кармата, МОК - 19:00ч. - София, 26.4.1922г. (Сряда)
Окултни правила / Правила за живота, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1922г. (Четвъртък)
Символически, окултни правила и мерки / Символични и научни правила, ООК - 19:30ч. - София, 2.5.1922г. (Вторик)
Красивото в живота / Красотата в природата, МОК - 19:00ч. - София, 3.5.1922г. (Сряда)
Закон на енергията / Закон за енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 10.5.1922г. (Сряда)
Мястото на човека в природата / Мястото на човека в природата, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1922г. (Четвъртък)
Методи за чистене, МОК - 19:00ч. - София, 17.5.1922г. (Сряда)
Необятната любов / Необятната любов, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1922г. (Четвъртък)
Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота, МОК - 5:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
По пътя / Правият път, ООК - 10:00ч. - Витоша, 26.5.1922г. (Петък)
Връзки на знанието, МОК - 19:00ч. - София, 31.5.1922г. (Сряда)
Изгрев и залез / Изгрев и залез, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1922г. (Петък)
Мисъл, чувство и действие, МОК - 19:00ч. - София, 7.6.1922г. (Сряда)
Окултна хигиена / Природна хигиена, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1922г. (Четвъртък)
Какво се изисква от ученика / Изисквания от ученика, МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1922г. (Сряда)
Мисъл и действие / Мисъл и действие, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Скъпоценните камъни, МОК - 19:00ч. - София, 21.6.1922г. (Сряда)
Влиянието на музиката / Влияние на музиката, ООК - 19:00ч. - София, 22.6.1922г. (Четвъртък)
Прояви на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 28.6.1922г. (Сряда)
Мечешкият капан! / Мечешкият капан, ООК - 19:00ч. - София, 29.6.1922г. (Четвъртък)
Положителни и отрицателни сили в ученика / Положителни и отрицателни сили, МОК - 19:00ч. - Чамкория, 5.7.1922г. (Сряда)
Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина / Основни закони, ООК - 8:15ч. - София, 7.7.1922г. (Петък)
Простите и сложни движение в природата / Прости и сложни движения, ООК - 19:00ч. - Чамкория, 13.7.1922г. (Четвъртък)
Живите сили в природата / Живите сили на природата, ООК - 19:00ч. - Чамкория, 20.7.1922г. (Четвъртък)
Възможности, МОК - 19:00ч. - Чамкория, 26.7.1922г. (Сряда)
Развитие на съзнанието / Развитие на съзнанието, ООК - 19:00ч. - Чамкория, 27.7.1922г. (Четвъртък)
Деятелност на сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 2.8.1922г. (Сряда)
Превръщане на енергиите / Превръщане на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 4.8.1922г. (Петък)
Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.9.1922г. (Неделя)
Обичен и скъп, НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1922г. (Неделя)
Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)

начало1923г.

И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1923г. (Неделя)
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
Добри навици / Образуване на добрите навици,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1923г. (Сряда)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1923г. (Неделя)
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Педагогическа лекция,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1923г. (Сряда)
Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1923г. (Неделя)
Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1923г. (Сряда)
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Житно зърно / Житното зърно,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1923г. (Сряда)
Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Отношение на природните сили / Отношение на природните сили към човешката душа,  МОК - 19:00ч. - София, 30.5.1923г. (Сряда)
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1923г. (Неделя)
Вяра и съмнение, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Имаше двама синове, НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Опити,  МОК - 19:00ч. - София, 20.6.1923г. (Сряда)
Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
Високият идеал, ООК - 19:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)

начало1924г.

Морални чувства,  МОК - 19:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Добрите и лошите мисли / Добритѣ и лошитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, 26.3.1924г. (Сряда)
Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, 11.6.1924г. (Сряда)
Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия, МС - 19:30ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Новото възпитание / За възпитанието, МС - 17:30ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Качества на разумния живот, СБ - 6:00ч. - София, 24.8.1924г. (Неделя)
Правила на разумния живот, СБ - 6:30ч. - София, 31.8.1924г. (Неделя)
Съзнателният живот като забава, СБ - 19:30ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, 7.9.1924г. (Неделя)
Важността на числата, ООК - 19:00ч. - София, 10.9.1924г. (Сряда)
Настанало е царството Божие, НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
Новите схващания на ученика, МОК - 19:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
Природа и геометрия,  МОК - 19:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
Раздай всичко!, НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
Възпитателната сила на страданието / Възпитателната сила на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Родените, НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! , НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Условия лежащи в триъгълника,  МОК - 19:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на планетите,  МОК - 19:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Да угоди на народа, НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
Светлина и знание. Музика,  МОК - 19:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
Който се учи, НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
Съсредоточение, МОК - 19:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
Великата погрешка, МОК - 19:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Да Го посрещнат, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Що е единица. Числа и действия, МОК - 19:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Божественото буталце, МОК - 19:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
Миротворци, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
Законът на внушението. Закон за равновесието / Закон за внушение и закон за равновесие,  МОК - 19:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)
Които гладуват, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)

начало1925г.

Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Насока и направление на енергията / Направление на енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Квадратурата на кръга, МОК - 19:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Тесният път, НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Възможното у Бога, възможното у човека / Двете възможности, МОК - 19:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило, НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
Който иска славата, НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
И пишеше на земята, НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Да се не смущава сърцето ви!, НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1925г. (Неделя)
Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате, НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
Съ Духъ и огънь / С Дух и огън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
И оздравѣ дъщеря ѝ / И оздравя дъщеря ѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
Плодътъ на дървото / Плодът на дървото,  НБ - 10:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
Малкият стрък, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1925г. (Понеделник)
Което вие видите,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1925г. (Неделя)
Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1925г. (Събота)
Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Наряд и упътвания / Как да се молим, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Наряд и упътвания / Чистота и святост, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Наряд и упътвания / Чистотата, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 27.8.1925г. (Четвъртък)
Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Великият закон,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
Време и сила, МОК - 19:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
Трите състояния S, R и T, МОК - 19:00ч. - София, 29.11.1925г. (Неделя)
Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две,  МОК - 19:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
Символи в природата / Живите символи в природата, МОК - 19:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
Приложение на символите / Живите символи като методи за работа,  МОК - 19:00ч. - София, 20.12.1925г. (Неделя)
Пълнене и празнене,  МОК - 19:00ч. - София, 27.12.1925г. (Неделя)

начало1926г.

Десетте думи (Графология) / Десетте думи,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
Действие и противодействие,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Изваждане / Изваждането,  МОК - 19:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
Гласни и съгласни букви / Гласните и съгласните букви,  МОК - 19:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
Математически задачи. Простите задачи в математиката / Простите задачи в математиката,  МОК - 19:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
Реални величини / Реалното в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Микроскопическите добрини,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Изразително лице / Красивото лице (Изразителното лице),  МОК - 19:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК - 19:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
Духовна мекота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Форми на съзнанието. Трите съзнания / Трите съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Жива реч / Живата реч,  МОК - 19:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
Добро и свобода,  МОК - 19:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
Групиране на сили / Трансформиране на енергиите,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, 5.4.1926г. (Понеделник)
Малкото съпротивление,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
Качествата на здравия човек / Качества на здравия човек,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Работа в съзнанието. Съзнателна работа / Съзнателна работа, МОК - 19:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
Окултни познания / Окултни елементарни познания,  МОК - 19:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
Музикално упражнение,  МОК - 19:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Когато страданията произтичат / Произход на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
Новите типове / Нови типове,  МОК - 19:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
Посока на растене / Посока и растене,  МОК - 19:00ч. - София, 26.9.1926г. (Неделя)
Облагородяване на сърдцето,  МОК - 19:00ч. - София, 3.10.1926г. (Неделя)
Внушение / Внушението,  МОК - 19:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
Любов и вяра / Двата метода. Любовта и вярата,  МОК - 19:00ч. - София, 17.10.1926г. (Неделя)
Ранните лъчи / Зората,  МОК - 19:00ч. - София, 24.10.1926г. (Неделя)
Път към свобода,  МОК - 19:00ч. - София, 31.10.1926г. (Неделя)
Придобиване на търпение,  МОК - 19:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
Поглед и движение,  МОК - 19:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
Освобождаване,  МОК - 19:00ч. - София, 21.11.1926г. (Неделя)
Различаване,  МОК - 19:00ч. - София, 28.11.1926г. (Неделя)
Пулс / Веждите – пулсът – дишането,  МОК - 19:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Умовете им,  НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Малките мъчнотии,  МОК - 19:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
Благоприятният час / Изпитите. Духовна връзка и помагане,  МОК - 19:00ч. - София, 19.12.1926г. (Неделя)
Живот, сила и интелигентност,  МОК - 19:00ч. - София, 26.12.1926г. (Неделя)

начало1927г.

Малката мисия,  МОК - 19:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Представа за трите свята,  МОК - 19:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Справяне с мъчнотиите,  МОК - 19:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Неизвестни величини / Слънцето,  МОК - 19:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
Меки и твърди вещества,  МОК - 19:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Светото място / Святото място,  МОК - 19:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Трите зрънца,  МОК - 19:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
Здрави връзки,  МОК - 19:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето!,  МОК - 19:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Реализиране на желанията / Щастието,  МОК - 19:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Двете страни,  МОК - 19:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
Планетни влияния,  МОК - 19:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
Скрити сили,  МОК - 19:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Образи на реалността,  МОК - 19:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Справяне,  МОК - 19:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
Великденски подарък / Хигиенични правила, МОК , ИБ - 19:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Координиране на силите / Координация на силите,  МОК - 19:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Светлият кръг,  МОК - 19:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Седмият кръг на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
Хармонични положения,  МОК - 19:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
Трениране,  МОК - 19:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Типове и образи,  МОК - 19:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Три посоки,  МОК - 19:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)

начало1928г.

Пътят на героите,  ИБ - 20:00ч. - София, 6.1.1928г. (Петък)
Малки и големи придобивки, ООК - 19:00ч. - София, 18.1.1928г. (Сряда)
Служба на уравненията, ООК - 6:00ч. - София, 4.4.1928г. (Сряда)
Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1928г. (Сряда)
Без окови!, МС - 5:00ч. - София, 9.7.1928г. (Понеделник)
Дейност и почивка / Лѣность и прилежание,  МОК - 5:00ч. - София, 24.8.1928г. (Петък)
Гордост и ревност / Гордость и ревность,  МОК - 5:00ч. - София, 31.8.1928г. (Петък)
Планински върхове, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1928г. (Сряда)
Мъртвата точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.9.1928г. (Петък)
Външни и вътрешни влияния,  МОК - 5:00ч. - София, 14.9.1928г. (Петък)
Възможни неща / Всичко е възможно,  МОК - 5:00ч. - София, 21.9.1928г. (Петък)
Обхода към себе си и към природата / Правилна обхода към себе си и към природата,  МОК - 5:00ч. - София, 28.9.1928г. (Петък)
Творческа линия / Творческата линия на битието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.10.1928г. (Петък)
Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията,  МОК - 5:00ч. - София, 12.10.1928г. (Петък)
Развиване на дарбите / Методи на природата за събуждане на дарбите,  МОК - 5:00ч. - София, 19.10.1928г. (Петък)
Единният / Единият. Основната идея на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 26.10.1928г. (Петък)
Най-високото място / Най-високото място. Закон на икономията в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 2.11.1928г. (Петък)
Главният фактор / Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“,  МОК - 5:00ч. - София, 9.11.1928г. (Петък)
Не противи се на злото / Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение),  МОК - 5:00ч. - София, 23.11.1928г. (Петък)
Дейност и замисъл на природата / Деятелност и замисъл на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 30.11.1928г. (Петък)
Хигиена на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 7.12.1928г. (Петък)
Учене и прилагане / Учение и прилагане. Господар и слуга,  МОК - 5:00ч. - София, 14.12.1928г. (Петък)
Методи за наблюдения / Методи за наблюдения. Обикновени и научни,  МОК - 5:00ч. - София, 21.12.1928г. (Петък)
Пречупване на светлината / Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината, МОК - 5:00ч. - София, 28.12.1928г. (Петък)

начало1929г.

Наблюдение и интуиция,  МОК - 5:00ч. - София, 18.1.1929г. (Петък)
Смяна на енергиите / Смяна на енергията,  МОК - 5:00ч. - София, 25.1.1929г. (Петък)
Значение на смените / Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция),  МОК - 5:00ч. - София, 1.2.1929г. (Петък)
Магическата пръчица,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1929г. (Петък)
Силата на движенията / Замисъл на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 15.2.1929г. (Петък)
Форми в природата / Истинската реалност, ООК - 5:00ч. - София, 20.2.1929г. (Сряда)
Закон за действие и противодействие / Силите на противодействието и законът на съпротивлението,  МОК - 5:00ч. - София, 22.2.1929г. (Петък)
Отношение между числа / Елементарни отношения на числата, ООК - 5:00ч. - София, 27.2.1929г. (Сряда)
Наука и знание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1929г. (Петък)
Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1929г. (Сряда)
Правилни изводи, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1929г. (Сряда)
Непреривно движение, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1929г. (Сряда)
Втръсване, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1929г. (Сряда)
Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1929г. (Сряда)
Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1929г. (Сряда)
Трудни задачи, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1929г. (Сряда)
Постижения на богатия и на сиромаха, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1929г. (Сряда)
Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда)
Аксиома на живота / Една аксиома, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1929г. (Сряда)
Абсолютна реалност, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1929г. (Четвъртък)
Битие и откровение, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1929г. (Сряда)
Определени движения / Любовният поглед, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1929г. (Сряда)
Верни положения, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1929г. (Сряда)
Разумните кротки / Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1929г. (Неделя)
Външните линии на красотата, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1929г. (Сряда)
Светът на ограниченията / Светът на ограниченията. Физическият живот,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1929г. (Петък)
Първите стъпки / Ден без възли, МС - 10:00ч. - София, 7.7.1929г. (Неделя)
Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, 21.8.1929г. (Сряда)
Служене, почит и обич, МОК - 5:00ч. - София, 30.8.1929г. (Петък)
Крадецът и пастирят / Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1929г. (Неделя)
Смяна на състоянията / Сменяне на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1929г. (Петък)
Стотникът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1929г. (Неделя)
Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1929г. (Петък)
Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1929г. (Неделя)
Удължени и скъсени линии / Правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 20.9.1929г. (Петък)
Три идеи / Последният опит,  МОК - 5:00ч. - София, 27.9.1929г. (Петък)
Дух Господен / Духът Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1929г. (Неделя)
Органическо злато / Златото в кръвта (Органическо злато),  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1929г. (Петък)
Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1929г. (Неделя)
Правата и кривата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 11.10.1929г. (Петък)
Вечното благовестие,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1929г. (Неделя)
Съпоставяне на нещата / Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата),  МОК - 5:00ч. - София, 18.10.1929г. (Петък)
От всичките най-много / Тази сирота вдовица тури от всичките най-много,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1929г. (Неделя)
Здраве, богатство и учение / Здраве и злато (Здраве, богатство и учение),  МОК - 5:00ч. - София, 25.10.1929г. (Петък)
Блажени са очите и ушите,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1929г. (Неделя)
Чуха, че иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1929г. (Неделя)
Сторете да насядат,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1929г. (Неделя)
Външни и вътрешни условия / Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия),  МОК - 5:00ч. - София, 15.11.1929г. (Петък)
Сам се опасваше,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1929г. (Неделя)
Природни гами / Природни гами в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 22.11.1929г. (Петък)
Влязоха в ладията,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1929г. (Неделя)
Природна философия / Природни гами в живота (продължение и разбор),  МОК - 5:00ч. - София, 29.11.1929г. (Петък)
Пасха Господня / Пасха Господня е,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1929г. (Неделя)
Психологически разбор на явленията / Психологически разбор върху положенията на нещата,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1929г. (Петък)
Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1929г. (Неделя)
Смени в природата / Двете смени в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1929г. (Петък)
Да ви даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1929г. (Неделя)
Изпълнение и отлагане / Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне,  МОК - 5:00ч. - София, 20.12.1929г. (Петък)
Степени на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1929г. (Сряда)
Собственик и наемател / Отличителна черта на наемателя и собственика,  МОК - 5:00ч. - София, 27.12.1929г. (Петък)
Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1929г. (Неделя)

начало1930г.

Личност и душа, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1930г. (Сряда)
Пътищата на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1930г. (Петък)
От сърцето излизат,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1930г. (Неделя)
Проява на Любовта / Чувството на любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1930г. (Сряда)
Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1930г. (Петък)
Да се радват наедно,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1930г. (Неделя)
Светли и тъмни действия  / Двамата бакали, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1930г. (Сряда)
Самосветещата лампа,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1930г. (Петък)
Две лепти / Двете лепти,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1930г. (Неделя)
Опитната школа, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1930г. (Сряда)
Възпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1930г. (Петък)
Богове сте,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1930г. (Неделя)
Махалото, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1930г. (Сряда)
Навреме и намясто,  МОК - 5:00ч. - София, 31.1.1930г. (Петък)
Аз съм / Аз съм, не бойте се!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1930г. (Неделя)
Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1930г. (Сряда)
Напрежение / Пружините, товарът и светлината,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1930г. (Петък)
Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1930г. (Неделя)
Съчетание на числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1930г. (Сряда)
Човек и природа / Единност и общност на природата и човека,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1930г. (Петък)
Изпитай и виж,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1930г. (Неделя)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1930г. (Сряда)
Разумност и доброта / Разумност, доброта и здраве,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1930г. (Петък)
Доброто значение, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1930г. (Сряда)
Закони на доброто / Доброто и времето,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1930г. (Петък)
Термометъра на човека / Човешкият термометър, ООК - 5:00ч. - София, 5.3.1930г. (Сряда)
Идеалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 7.3.1930г. (Петък)
Идейната обич, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1930г. (Сряда)
Дисонанси в живота / Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото),  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1930г. (Петък)
Правилни форми, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1930г. (Сряда)
Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете,  МОК - 5:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
Съзнателният живот, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1930г. (Сряда)
Органична и неорганчна материя / Границата между органическата и неорганическата материя,  МОК - 5:00ч. - София, 28.3.1930г. (Петък)
Права мисъл / Чиста мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1930г. (Сряда)
Огъната плоскост,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1930г. (Петък)
Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление), ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1930г. (Сряда)
Хармоничен избор / Първата задача,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1930г. (Петък)
Хваление, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1930г. (Сряда)
Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1930г. (Петък)
Доброто оръжие, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1930г. (Сряда)
Светлина и знание / Знание и светлина,  МОК - 5:00ч. - София, 25.4.1930г. (Петък)
Положително знание, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1930г. (Сряда)
Показване / Демонстрация,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1930г. (Петък)
Претръпване и претъпяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1930г. (Сряда)
Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1930г. (Петък)
Добрият ден, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1930г. (Сряда)
Линията на живота / Правата линия на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1930г. (Петък)
Стойност на нещата / Постоянна цена, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1930г. (Сряда)
Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта,  МОК - 5:00ч. - София, 23.5.1930г. (Петък)
Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1930г. (Сряда)
Къртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата,  МОК - 5:00ч. - София, 30.5.1930г. (Петък)
Точност, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1930г. (Сряда)
Основна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота),  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1930г. (Петък)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1930г. (Сряда)
Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1930г. (Петък)
Абсолютна вяра / Абсолютно доверие, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1930г. (Сряда)
Работа, музика и мисъл / Преводи в природата (Работа, музика, молитва),  МОК - 5:00ч. - София, 20.6.1930г. (Петък)
Закон и принцип, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1930г. (Сряда)
Превръщане и съпоставяне / Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума),  МОК - 5:00ч. - София, 27.6.1930г. (Петък)
Морални правила / Правилно ядене - правилно служене, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1930г. (Сряда)
Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1930г. (Петък)
Форма и съдържание, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1930г. (Сряда)
Влияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1930г. (Петък)
Проява, връзка и причина, ООК - 5:00ч. - София, 16.7.1930г. (Сряда)
Обикновени, талантливи, гениални и светии / Четиритях етапа на развитието. Отлагането,  МОК - 5:00ч. - София, 18.7.1930г. (Петък)
Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1930г. (Сряда)
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1930г. (Сряда)
На езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, 8.8.1930г. (Петък)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1930г. (Петък)
Божият глас, ООК - 5:00ч. - София, 26.8.1930г. (Вторик)
Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото,  МОК - 5:00ч. - София, 5.9.1930г. (Петък)
Светът на правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 12.9.1930г. (Петък)
Силата на доброто / Правата и кривата линия. Силата на думата добро,  МОК - 5:00ч. - София, 19.9.1930г. (Петък)
Милосърдие и користолюбие / Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 26.9.1930г. (Петък)
Нов мироглед / Мироглед и човекът,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1930г. (Петък)
Единица мярка / Линии на човешкото лице. Единицата – доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 17.10.1930г. (Петък)
Движение на силите / Посока на движението на световете. Развитие на линиите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.10.1930г. (Петък)
Правилни отношения / Правилните отношения. Добрата педагогика,  МОК - 5:00ч. - София, 31.10.1930г. (Петък)
Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1930г. (Петък)
Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили,  МОК - 5:00ч. - София, 14.11.1930г. (Петък)
Влизане и излизане / Влизане и излизане. Изборът на числата и природата,  МОК - 5:00ч. - София, 21.11.1930г. (Петък)
Кръгово движение / Смяна на енергиите,  МОК - 5:00ч. - София, 28.11.1930г. (Петък)
Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1930г. (Петък)
Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1930г. (Петък)
Езикът на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 19.12.1930г. (Петък)
Любов и милосърдие,  МОК - 5:00ч. - София, 26.12.1930г. (Петък)

начало1931г.

Съединителните нишки на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 2.1.1931г. (Петък)
Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат,  МОК - 5:00ч. - София, 9.1.1931г. (Петък)
Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1931г. (Петък)
Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово, МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1931г. (Петък)
Разумността / Разумното,  МОК - 5:00ч. - София, 30.1.1931г. (Петък)
Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1931г. (Петък)
Няколко необходими неща / Три неща са потребни,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1931г. (Петък)
Живот и радост / Живот и радост. Принципи на здравето,  МОК - 5:00ч. - София, 20.2.1931г. (Петък)
Живите сили в природата / Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 27.2.1931г. (Петък)
Ханизе,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1931г. (Петък)
Справедливост / Справедливи!,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1931г. (Петък)
Действия на силите / Езикът на природата, МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1931г. (Петък)
Знание и прилагане / Знание и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1931г. (Петък)
Тригон,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1931г. (Петък)
Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1931г. (Петък)
Разумност и светлина / Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1931г. (Петък)
Опитности в живота / Знание и опитност,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1931г. (Петък)
Разумно прилагане / Разумното употребление,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1931г. (Петък)
Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1931г. (Петък)
Новата епоха,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1931г. (Петък)
Скритите таланти / Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения.,  МОК - 5:00ч. - София, 22.5.1931г. (Петък)
Правилна преценка / Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката,  МОК - 5:00ч. - София, 29.5.1931г. (Петък)
Трите отношения / Първите отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.6.1931г. (Петък)
Неизбежен път / Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото),  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1931г. (Петък)
Свиване и разширяване,  МОК - 5:00ч. - София, 19.6.1931г. (Петък)
Красивите линии / Линиите на красотата в природата!,  МОК - 5:00ч. - София, 26.6.1931г. (Петък)
Идеалът на човека,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Събуждане / Събуди се, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1931г. (Сряда)
Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение, МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1931г. (Петък)
Оставената торба, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1931г. (Сряда)
Опитност и знание / Десетях възпитани деца,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1931г. (Петък)
Проводници на Любовта / Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1931г. (Сряда)
Прави и криви линии / Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия,  МОК - 5:00ч. - София, 16.10.1931г. (Петък)
Разбраната скърб / Разбраните скърби, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1931г. (Сряда)
Методи за усилване на паметта / Памет. Методи за усилване на паметта,  МОК - 5:00ч. - София, 23.10.1931г. (Петък)
Предназначението на носа / Предназначението на носа - служба и функция, ООК - 5:00ч. - София, 28.10.1931г. (Сряда)
Силови центрове / Отношение на силовите центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 30.10.1931г. (Петък)
Правилният тон, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1931г. (Сряда)
Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата!,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1931г. (Петък)
Двоен дял / Полюси на доброто и злото (Двоен дял), ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1931г. (Сряда)
Първият предвестник / Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта!,  МОК - 5:00ч. - София, 13.11.1931г. (Петък)
Материални прояви на жвота / Животът като математически действия, ООК - 5:00ч. - София, 18.11.1931г. (Сряда)
Човешките косми,  МОК - 5:00ч. - София, 20.11.1931г. (Петък)
Разтоварване на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.11.1931г. (Сряда)
На своето време / На време,  МОК - 5:00ч. - София, 27.11.1931г. (Петък)
Непреодолимо желание, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1931г. (Сряда)
Щастливи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1931г. (Петък)
Правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1931г. (Сряда)
Стимул и любов,  МОК - 5:00ч. - София, 18.12.1931г. (Петък)
Вътрешното богатство,  МОК - 5:00ч. - София, 25.12.1931г. (Петък)

начало1932г.

Бавни и бързи движения,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1932г. (Петък)
Законът и Любовта / Противоположности на живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1932г. (Сряда)
Свободата / Свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 15.1.1932г. (Петък)
Раждане и растене, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1932г. (Сряда)
Сенки на Битието / Сянка на нещата,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1932г. (Петък)
Двете отверстия, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1932г. (Сряда)
Съзнателни и несъзнателни движения,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1932г. (Петък)
Лица на реалността / Двете лица на реалността , ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1932г. (Сряда)
Свещеното място,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1932г. (Петък)
Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1932г. (Сряда)
Силата на възможностите,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1932г. (Петък)
Доброто разположение, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1932г. (Сряда)
Фактори в природата / Фактори на храносмилането,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1932г. (Петък)
Трите начала / Трите пътя, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1932г. (Сряда)
Човешкото лице,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1932г. (Петък)
Физическият и Божествения живот, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1932г. (Сряда)
Движения в природата / Съзнателни и механически движения,  МОК - 5:00ч. - София, 4.3.1932г. (Петък)
Ми бемол и фа диез / 'Ми бемол' и 'фа диез' , ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1932г. (Сряда)
Естествената гама,  МОК - 5:00ч. - София, 11.3.1932г. (Петък)
Начало на Мъдростта / Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 16.3.1932г. (Сряда)
Петък и събота,  МОК - 5:00ч. - София, 18.3.1932г. (Петък)
Възпитание на волята, ООК - 5:00ч. - София, 30.3.1932г. (Сряда)
Значение на числата,  МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1932г. (Петък)
Входни врати, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1932г. (Сряда)
Добрият поглед,  МОК - 5:00ч. - София, 8.4.1932г. (Петък)
Законът на вярата и Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 13.4.1932г. (Сряда)
Живите числа / Живи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 15.4.1932г. (Петък)
Динамика на живота / Динамическият живот. (Динамиката на живота), ООК - 5:00ч. - София, 20.4.1932г. (Сряда)
Живот, мисъл и воля,  МОК - 5:00ч. - София, 22.4.1932г. (Петък)
Трите принципа / Трите типа, ООК - 5:00ч. - София, 27.4.1932г. (Сряда)
Пътят на възможностите,  МОК - 5:00ч. - София, 29.4.1932г. (Петък)
Кръг, елипса и хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1932г. (Сряда)
Слаби и силни положения, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1932г. (Сряда)
Разумност в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1932г. (Петък)
Закон за частите и за цялото / Законът на частите и законът на цялото, ООК - 5:00ч. - София, 18.5.1932г. (Сряда)
Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1932г. (Сряда)
Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 2.6.1932г. (Четвъртък)
Новото знание / Ново знание,  МОК - 5:00ч. - София, 10.6.1932г. (Петък)
Погледът на Бога,  МОК - 5:00ч. - София, 17.6.1932г. (Петък)
Разумен център,  МОК - 5:00ч. - София, 24.6.1932г. (Петък)
Отец ми живее / Той е в нас и ние в Него, ООК - 5:00ч. - София, 29.6.1932г. (Сряда)
Даване и вземане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1932г. (Петък)
Разумният свят,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1932г. (Петък)
Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 29.7.1932г. (Петък)
Видяхме славата, СБ - 5:00ч. - София, 28.8.1932г. (Неделя)
Три пътя, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1932г. (Понеделник)
Новата работа, СБ - 5:00ч. - София, 30.8.1932г. (Вторик)
Любов без ревност, СБ - 5:00ч. - София, 31.8.1932г. (Сряда)
Тънки и дебели линии,  МОК - 5:00ч. - София, 2.9.1932г. (Петък)
Божествени и човешки процеси / Човешки и Божествен процес,  МОК - 5:00ч. - София, 9.9.1932г. (Петък)
Любов към Бога / Обичай Бога, ООК - 5:00ч. - София, 14.9.1932г. (Сряда)
Петте области в човека,  МОК - 5:00ч. - София, 16.9.1932г. (Петък)
Новата мисъл / Обикновени и необикновени прояви на природата, ООК - 5:00ч. - София, 21.9.1932г. (Сряда)
Великата разумност / Разумност,  МОК - 5:00ч. - София, 23.9.1932г. (Петък)
Превръщане на числата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1932г. (Неделя)
Разумните сили / Разумните сили в природата, ООК - 5:00ч. - София, 28.9.1932г. (Сряда)
Изворите на живота / Към изворите на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 30.9.1932г. (Петък)
Намерената овца,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
По този път, ООК - 5:00ч. - София, 5.10.1932г. (Сряда)
Съзнание и свръхсъзнание / Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата),  МОК - 5:00ч. - София, 7.10.1932г. (Петък)
Възведен биде / Възведен биде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
Малката истина, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1932г. (Сряда)
Граници на възможности,  МОК - 5:00ч. - София, 14.10.1932г. (Петък)
Чуваш ли,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1932г. (Неделя)
Правилно отношение, ООК - 5:00ч. - София, 19.10.1932г. (Сряда)
Възможности и постижения / Постижения и възможности (Кому да обещаваме),  МОК - 5:00ч. - София, 21.10.1932г. (Петък)
Като дете,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1932г. (Неделя)
Вътрешните сили / Вътрешни сили в човека, ООК - 5:00ч. - София, 26.10.1932г. (Сряда)
Постигнати резултати,  МОК - 5:00ч. - София, 28.10.1932г. (Петък)
Възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1932г. (Неделя)
Любов към Бога / Люби Бога, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1932г. (Сряда)
Дадено и установено / Движение, трептение и разширение (Дадено и установено),  МОК - 5:00ч. - София, 4.11.1932г. (Петък)
Ето отрока,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
Божественото дърво / Всякога услужвай, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1932г. (Сряда)
Контрасти в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 11.11.1932г. (Петък)
Сляп от рождение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1932г. (Неделя)
Здрава мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 16.11.1932г. (Сряда)
Живот и благо,  МОК - 5:00ч. - София, 18.11.1932г. (Петък)
Ти ли си / Свещен трепет,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1932г. (Неделя)
Три типа хора / Трите типа хора - положителен, отрицателен и неутрален, ООК - 5:00ч. - София, 23.11.1932г. (Сряда)
Силата на ума,  МОК - 5:00ч. - София, 25.11.1932г. (Петък)
Имаше някой человек,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1932г. (Неделя)
Новата канализация, ООК - 5:00ч. - София, 30.11.1932г. (Сряда)
Зависимост в природата / Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата),  МОК - 5:00ч. - София, 2.12.1932г. (Петък)
Яви им се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
Музикален път,  МОК - 5:00ч. - София, 9.12.1932г. (Петък)
Думи на Правда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
Терцата в живота / Една терца (Първата терца на живота),  МОК - 5:00ч. - София, 16.12.1932г. (Петък)
Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1932г. (Неделя)
Положителното и отрицателното,  МОК - 5:00ч. - София, 23.12.1932г. (Петък)
Ще влезе Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1932г. (Неделя)

начало1933г.

На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
Економия на енергиите / Икономия на силите,  МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1933г. (Петък)
Духът дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
Отношение между мисли и чувства / Отношение на мислите и чувствата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1933г. (Петък)
И украсиха светилниците си,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
Времето на доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 27.1.1933г. (Петък)
Точка и свобода / Точката и свободата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1933г. (Петък)
Първото място,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
Честното ухо, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1933г. (Сряда)
Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1933г. (Петък)
И проводи ги,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
Ухото, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1933г. (Сряда)
Съразмерност в природата / Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха,  МОК - 5:00ч. - София, 17.2.1933г. (Петък)
А друго падна на добрата земя / А другото падна,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1933г. (Неделя)
Отношение към природата / Съотношение с природата, ООК - 5:00ч. - София, 22.2.1933г. (Сряда)
Пътя на енергията / Прав път на енергиите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.2.1933г. (Петък)
Добро и човещина,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1933г. (Неделя)
Човешкият нос / За човешкия нос, ООК - 5:00ч. - София, 1.3.1933г. (Сряда)
Голямото и малкото,  МОК - 5:00ч. - София, 3.3.1933г. (Петък)
Мир на този дом,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
Принципи, закони, сили и форми, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1933г. (Сряда)
Затвор и освобождение, МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1933г. (Петък)
Устата, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1933г. (Сряда)
Общи и частни положения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.3.1933г. (Петък)
Верен в малкото / Верният в малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1933г. (Неделя)
Развити и недоразвити, ООК - 5:00ч. - София, 22.3.1933г. (Сряда)
Постоянни и променливи сили / Отношение между ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 24.3.1933г. (Петък)
Кой ще ви даде вашето,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1933г. (Неделя)
Общи положения / Устата - продължение, ООК - 5:00ч. - София, 29.3.1933г. (Сряда)
Закон на доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 31.3.1933г. (Петък)
Радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
Окото, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1933г. (Сряда)
Познаването на Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
Полза от знанието / Ползата от знанието, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1933г. (Сряда)
Живот вечен,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1933г. (Неделя)
Слушайте разумното, ООК - 5:00ч. - София, 19.4.1933г. (Сряда)
Настъпване и отстъпване / Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота), МОК - 5:00ч. - София, 21.4.1933г. (Петък)
Домостроителят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1933г. (Неделя)
Трите посоки, ООК - 5:00ч. - София, 26.4.1933г. (Сряда)
Председател на фирмата / Кандидати за председатели на фирма, МОК - 5:00ч. - София, 28.4.1933г. (Петък)
Петте ечемичени хляба,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1933г. (Неделя)
Прави разсъждения / Човешката уста, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1933г. (Сряда)
Стотният път / Стотният ключ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1933г. (Петък)
Живите линии, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1933г. (Сряда)
Трима господари,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1933г. (Петък)
Добродетелната жена,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1933г. (Неделя)
Въждаления на душата / Въжделенията на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 17.5.1933г. (Сряда)
Разнообразието в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 19.5.1933г. (Петък)
В правда и съдба,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1933г. (Неделя)
Добрата постъпка, ООК - 5:00ч. - София, 24.5.1933г. (Сряда)
Пауза в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 26.5.1933г. (Петък)
Не се мълви,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1933г. (Неделя)
Обходата / Обхода, ООК - 5:00ч. - София, 31.5.1933г. (Сряда)
Координирани движения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1933г. (Петък)
Законът на ограничението и законът на свободата, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1933г. (Сряда)
Трите посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1933г. (Петък)
Надеждата ти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
Влияние на материята / Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1933г. (Сряда)
Свещеното сърце,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1933г. (Петък)
Организиране на вътрешния човек, ООК - 5:00ч. - София, 21.6.1933г. (Сряда)
Три вида процеси,  МОК - 5:00ч. - София, 23.6.1933г. (Петък)
Добрите дарби,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1933г. (Неделя)
Свещената област на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.6.1933г. (Сряда)
Живот и идеал,  МОК - 5:00ч. - София, 30.6.1933г. (Петък)
Праведният ходи в целостта си / Праведният ходи,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1933г. (Неделя)
Непреривност в процесите / Разните положения на ревността, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1933г. (Сряда)
Великата реалност,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1933г. (Петък)
Мъдростта съгради,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
Красивите линии в природата, ООК - 5:00ч. - София, 12.7.1933г. (Сряда)
Доволството в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 14.7.1933г. (Петък)
Елате да обядваме / Елате и обядвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 16.7.1933г. (Неделя)
Отношение към нещата / Съответствие на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 19.7.1933г. (Сряда)
Сигурното място,  МОК - 5:00ч. - София, 21.7.1933г. (Петък)
Не се сравнявай с нея,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1933г. (Неделя)
Основа на знанието, ООК - 5:00ч. - София, 26.7.1933г. (Сряда)
Обикновена и необикновена мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 28.7.1933г. (Петък)
Който направи небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 30.7.1933г. (Неделя)
Новите положения. Мислова централа / Новите положения на живота. Мисловата централа, ООК - 5:00ч. - София, 2.8.1933г. (Сряда)
Работа и почивка / Почивка, ООК - 5:00ч. - София, 9.8.1933г. (Сряда)
Новото разбиране на връзката в живота / Ново разбиране за времето,  УС - 5:00ч. - София, 24.9.1933г. (Неделя)

начало1934г.

Вдлъбнати и изпъкнали линии,  МОК - 5:00ч. - София, 14.9.1934г. (Петък)
Силните и слабите степени / Силни и слаби степени, МОК - 10:00ч. - Русе, 28.9.1934г. (Петък)
Посвещения в живота / Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми),  УС - 5:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК - 5:00ч. - София, 19.10.1934г. (Петък)
Правият ъгъл отвътре, МОК - 5:00ч. - София, 26.10.1934г. (Петък)
Доброто име,  УС - 5:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
Абсолютната и Относителната реалност / Абсолютна и Относителна реалност,  УС - 5:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)

начало1935г.

Погрешка и спънка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.1.1935г. (Петък)
Ценната дума,  УС - 5:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Отдалечаване и приближаване,  УС - 5:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
Път към Любовта / Страданието – път към Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 17.2.1935г. (Неделя)
Съучастници в благата,  УС - 5:00ч. - София, 24.2.1935г. (Неделя)
Насилията под слънцето,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
Двата университета. Съживяване на царския син / Двата университета (Съживяване на царския син),  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1935г. (Петък)
Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
Най-младият в света,  МОК - 5:00ч. - София, 15.3.1935г. (Петък)
Добрият живот / Да живеете,  УС - 5:00ч. - София, 17.3.1935г. (Неделя)
Да мисли,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1935г. (Петък)
Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път),  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1935г. (Неделя)
Придобиване и задържане / Да се добие и задържи богатството,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1935г. (Неделя)
Два метода / Двата метода и двата пътища към сродната душа,  УС - 5:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Естествени прояви на Любовта / Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка),  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Трите степени / Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките),  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1935г. (Неделя)
Трите врати / Любовта. (Три стъпки – три врати),  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1935г. (Неделя)
Разрешените задачи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1935г. (Петък)
Четирите елемента / Четири неща в ума си,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Органически, духовни и умствени сили в човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1935г. (Петък)
Правото на Любовта / Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението),  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
Условия и възможности / Условие и възможности,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1935г. (Петък)
Възходящият път / Възходящият път. (Трите думи. Писмото),  УС - 5:00ч. - София, 26.5.1935г. (Неделя)
Фа–фа диез / Фа и фа диез,  МОК - 5:00ч. - София, 31.5.1935г. (Петък)
Тонът Фа / Няма да бъда излъган,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1935г. (Неделя)
Малките желания,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1935г. (Петък)
Път към разумността / Пътят на разумното,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1935г. (Неделя)
Плащане на дългове / Изплащайте дълга си,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Човек и природа / Господ в нас, и ние в Него,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1935г. (Неделя)
Начало и край / И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане),  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1935г. (Неделя)
Към мене / Обърнете се към мене,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
Словото и животът,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1935г. (Неделя)
Любов и служене / Любов и служене. (Чешмата в двора),  УС - 5:00ч. - София, 21.7.1935г. (Неделя)
Положителни качества / Не лъжете себе си,  УС - 5:00ч. - София, 28.7.1935г. (Неделя)
Божественият план / Тълкуванието. (Истинските връзки),  УС - 5:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
Скъпоценото камъче / Скъпоценното камъче под езика,  УС - 5:00ч. - София, 15.9.1935г. (Неделя)
Трите родословия. Моето верую. Новото верую / Трите родословия,  УС - 5:00ч. - София, 22.9.1935г. (Неделя)
Буря голяма. Горделивият и тщеславният / Развълнуваното море,  УС - 5:00ч. - София, 29.9.1935г. (Неделя)
Двата порядъка,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък / Фарисеи и садукеи,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1935г. (Неделя)
Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране / Степени на разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 20.10.1935г. (Неделя)
Приложението като източник на знанието / Източник на знанието,  УС - 5:00ч. - София, 27.10.1935г. (Неделя)
Герои / Героите,  УС - 5:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
Свещеният огън,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
Вътрешният закон,  УС - 5:00ч. - София, 17.11.1935г. (Неделя)
Бъди доволен / Доволството,  УС - 5:00ч. - София, 24.11.1935г. (Неделя)
Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги,  УС - 5:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
По новия начин. Коприненият конец / Коприненият конец,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1935г. (Неделя)
Котелът и торбата. Което имам / Земята като училище, УС - 5:00ч. - София, 22.12.1935г. (Неделя)
Причина на страданията. Любов, Разумност, Истина и Доброта / Причини за страданията,  УС - 5:00ч. - София, 29.12.1935г. (Неделя)

начало1936г.

Знайният Бог, УС - 5:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Топлината на Любовта, УС - 5:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Непроменливи величини / Устойчиви величини, УС - 5:00ч. - София, 19.1.1936г. (Неделя)
Петте врати, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1936г. (Сряда)
Слуги на Доброто, УС - 5:00ч. - София, 26.1.1936г. (Неделя)
Три категории храни. Първото обещание, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1936г. (Сряда)
Огънят на любовта / Силният огън, УС - 5:00ч. - София, 16.2.1936г. (Неделя)
Ще се похваля / Ще се похваля. Божественото начало, УС - 5:00ч. - София, 23.2.1936г. (Неделя)
Познат от Бога , УС - 5:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Абсолютна справедливост , УС - 5:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод / Новият метод, УС - 5:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Възприемане на словото / Да се възприеме Словото, УС - 5:00ч. - София, 29.3.1936г. (Неделя)
Двете фази / Двете фази в пътя на ученика, УС - 5:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Божествената връзка. Новият живот. Трите врати / Божествената връзка , УС - 5:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Изгрев и залез / Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС - 5:00ч. - София, 19.4.1936г. (Неделя)
Правата мисъл, чувство и говор / Права мисъл, чувство и говор, УС - 5:00ч. - София, 26.4.1936г. (Неделя)
Четирите качества  , УС - 5:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Да им дам живот / Вяра, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1936г. (Сряда)
Вътрешна връзка / Вътрешната връзка на живота, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1936г. (Четвъртък)
Външна и вътрешна любов , СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1936г. (Петък)
Основни черти на новото / Основната черта на новото, СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1936г. (Събота)
Проникване , СБ - 5:00ч. - София, 23.8.1936г. (Неделя)
Човешко и Божествено / Човешкото и Божественото, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1936г. (Сряда)
Проявеният и непроявеният, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1936г. (Събота)
Пътища на Любовта / Любовта и свободата. Четиритях пътища в Любовта, СБ - 5:00ч. - София, 30.8.1936г. (Неделя)
Сляпороденият / Слепороденият човек, УС - 5:00ч. - София, 6.9.1936г. (Неделя)
Вътрешна връзка / Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС - 5:00ч. - София, 13.9.1936г. (Неделя)
За Слава Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1936г. (Неделя)
Двете полушария / Двете полушария. Северното и южното полушарие, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1936г. (Вторик)
Разумните същества,  МОК - 5:00ч. - София, 25.9.1936г. (Петък)
Той създава / Аз го създадох!,  УС - 5:00ч. - София, 27.9.1936г. (Неделя)
Функции на черния дроб,  МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1936г. (Петък)
Важността на черния дроб,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
Двете колела,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1936г. (Петък)
Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
Същественото за младите,  МОК - 5:00ч. - София, 16.10.1936г. (Петък)
Шестото чувство / Вярата и Любовта. Шестото чувство,  УС - 5:00ч. - София, 18.10.1936г. (Неделя)

начало1937г.

Син и баща / Баща и син,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1937г. (Петък)
Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
Което мислиш, става,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1937г. (Петък)
Божествената храна,  УС - 5:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Гладни и сити. Единение и разединение / Гладни и сити – единение и разединение,  МОК - 5:00ч. - София, 15.1.1937г. (Петък)
Учение и служение / Учение и служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 17.1.1937г. (Неделя)
Поводи на мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1937г. (Петък)
Конкретното в Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1937г. (Неделя)
Грозота и красота,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1937г. (Петък)
Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1937г. (Неделя)
Естествена хладина и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1937г. (Петък)
Първият и последният,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1937г. (Петък)
Конкурсен изпит / Конкурсният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
Хигиена на сетивата,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1937г. (Петък)
Ликвидиране и прилагане / Ликвидация със стария живот и приложение на новия, УС - 5:00ч. - София, 21.2.1937г. (Неделя)
Концентриране на човешкия ум / Съсредоточаване на човешкия ум,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1937г. (Петък)
Три необходими неща / Три неща са потребни,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1937г. (Неделя)
Двете течения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1937г. (Петък)
Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото!,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
Мускулно и нервно напрежение,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1937г. (Петък)
Приложение на вярата, любовта и надеждата / Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Основите на здравето,  МОК - 5:00ч. - София, 19.3.1937г. (Петък)
Старото отмина / Три фази има,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1937г. (Неделя)
Четирите хигиенични правила,  МОК - 5:00ч. - София, 26.3.1937г. (Петък)
Примирителната постъпка / Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!),  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1937г. (Неделя)
Степените на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Двамата сина,  УС - 5:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Истина и благост / Благост и Истина,  УС - 5:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Първата дума,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1937г. (Неделя)
Както Бог мисли и прави,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Единият и многото,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Първото място,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1937г. (Неделя)
Новото / Новото в небето. Страданието,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1937г. (Неделя)
Упование на Божественото / Уповай на Божественото,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1937г. (Неделя)
Детето на истината / Самораждане. Раждане на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Особеностите на човека / Особената черта на човека,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1937г. (Неделя)
Външен и вътрешен живот / Вътрешен и външен живот,  УС - 5:00ч. - София, 27.6.1937г. (Неделя)
Смекчаване на злото / Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото,  УС - 5:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.7.1937г. (Неделя)
Опитано е / Божието слово е опитано, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1937г. (Понеделник)
Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
Стани, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1937г. (Петък)
Основните тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Правилна обхода, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1937г. (Петък)
Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
Съществени връзки / Четирите отношения, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
Трите ухания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1937г. (Понеделник)
Път за освобождение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 24.8.1937г. (Вторик)
Вътрешна обхода,  УС - 5:00ч. - София, 29.8.1937г. (Неделя)
Силният / Силен в света,  УС - 5:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
Свят на промени / Религиозни хора,  УС - 5:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
Любов и приравняване / Приравняване и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 19.9.1937г. (Неделя)
Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1937г. (Сряда)

начало1939г.

Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1939г. (Сряда)
С вяра, без смущение / И в мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1939г. (Петък)
Любов и почитание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Път към живота / Той е!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1939г. (Сряда)
Божествена светлина / Разумност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Ценни придобивки / Запазване и спечелване, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Гласът на Любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Разнообразието в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
На своето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторик)
Възможности на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1939г. (Четвъртък)
Новият закон, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1939г. (Петък)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1939г. (Събота)
Цар и служител, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.8.1939г. (Вторик)
Три ценни неща / Трите неща, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1939г. (Събота)
Запалката на свещения огън, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1939г. (Петък)
Единственото богатство, ООК - 5:00ч. - София, 27.9.1939г. (Сряда)
Което Той ви казва!, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1939г. (Сряда)
Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1939г. (Сряда)
Малките Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 18.10.1939г. (Сряда)
Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1939г. (Сряда)
Към свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 15.11.1939г. (Сряда)

начало1940г.

Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
Всѣкий день по една добра мисъль / Всеки ден по една добра мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1940г. (Сряда)
Божественитѣ врата / Божествените врата, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1940г. (Сряда)
Една седмица в рая, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1940г. (Сряда)
Планетни влияния, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1940г. (Сряда)
По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1940г. (Сряда)
Дете, възрастенъ и старъ / Дете, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1940г. (Сряда)
Три седмици, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1940г. (Сряда)
Усилвайте връзката, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1940г. (Сряда)
Животъ, сила, здраве / Живот, сила, здраве, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1940г. (Сряда)
Единствената свобода, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1940г. (Сряда)
Отворени и затворени фигури, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1940г. (Сряда)
Врата на доброто и на любовьта / Врата на Доброто и на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1940г. (Сряда)

начало1941г.

Съработници, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1941г. (Сряда)
Ще ви бѫде / Ще ви бъде, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1941г. (Сряда)
Тритѣ единици / Трите единици, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1941г. (Сряда)
Мощната сила, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1941г. (Сряда)
Законъ за обнова / Закон за обнова, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1941г. (Сряда)
Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1941г. (Сряда)
Правъ пѫть / Прав път, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1941г. (Сряда)
Слушайте съвета, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1941г. (Сряда)
Тритѣ връзки / Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1941г. (Сряда)
Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1941г. (Сряда)
Божествени закони, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1941г. (Сряда)
Законътъ за Божествената хармония / Законът за Божествената хармония, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1941г. (Сряда)
Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1941г. (Сряда)
Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1941г. (Сряда)
Добре ще бѫде / Добре ще бъде, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1941г. (Сряда)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1941г. (Сряда)
Основенъ тонъ / Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1941г. (Сряда)
Ще направимъ жилище / Ще направим жилище, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1941г. (Сряда)
Приятно занимание, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1941г. (Сряда)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1941г. (Сряда)
Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1941г. (Сряда)
Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1941г. (Сряда)
Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1941г. (Сряда)
Три основни тона, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1941г. (Сряда)
Ново воюване, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1941г. (Сряда)
Самообладание, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1941г. (Сряда)
Невидимитѣ погрѣшки / Невидимите погрешки, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1941г. (Сряда)
Възможности за щастие, СБ - 5:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Същината на човека, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Тя иде / Любовта иде, СБ - 5:00ч. - София, 25.8.1941г. (Понеделник)
Новият път, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1941г. (Вторик)
Зората на живота, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1941г. (Сряда)
Правилно дишане / Дишането, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1941г. (Петък)
Предназначението на човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Служение с Любов / С любов, СБ , УС - 5:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1941г. (Сряда)
Гладът, СБ - 5:00ч. - София, 5.9.1941г. (Петък)
Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие),  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Което не е / Законът на лъжата, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Малкият опит / Малък опит, СБ - 5:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Трите перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, 12.9.1941г. (Петък)
Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Единственото нещо, УС , СБ - 5:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Четирите положения, СБ - 5:00ч. - София, 17.9.1941г. (Сряда)
Красивото в живота / Лъжа и истина, СБ - 5:00ч. - София, 19.9.1941г. (Петък)
Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
Царството Божие / Името, царството и волята Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
От север към юг / С любов, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1941г. (Понеделник)

начало1942г.

Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
Любов и обич / Вложи в сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1942г. (Събота)
Бъдете съвършени,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)

начало1943г.

Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 11.8.1943г. (Сряда)
Новото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Трите свещи, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1943г. (Сряда)
Умен, добър и силен / Умни, добри и силни, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1943г. (Сряда)
Синовно отношение,  УС - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 20.10.1943г. (Сряда)
Плодовете на Духа,  УС - 5:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
Средство за подобряване, ООК - 5:00ч. - София, 27.10.1943г. (Сряда)
Новото начало,  УС - 5:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)
Еднакви отношения, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1943г. (Сряда)
Мажорни и минорни гами, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1943г. (Сряда)
Бъдете съвършени,  УС - 5:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
Любов и безсмъртие / Смъртни и безмъртни, ООК - 5:00ч. - София, 17.11.1943г. (Сряда)
Право мислене,  УС - 5:00ч. - Витоша, 21.11.1943г. (Неделя)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 24.11.1943г. (Сряда)
Три важни неща / Трите важни неща, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
Човешка и Божествена любов,  УС - 5:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
Малките величини / Малките работи, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1943г. (Сряда)
Безопасният път,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1943г. (Неделя)
Благата в живота, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1943г. (Сряда)
Най-великата наука,  УС - 5:00ч. - София, 12.12.1943г. (Неделя)
Най-мъчната работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.12.1943г. (Сряда)
Блажени нищите,  УС - 5:00ч. - София, 19.12.1943г. (Неделя)
Безопасното място / Посока на движение, ООК - 5:00ч. - София, 22.12.1943г. (Сряда)
Божията воля / Волята Божия,  УС - 5:00ч. - София, 26.12.1943г. (Неделя)
Малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 29.12.1943г. (Сряда)

начало1944г.

Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
Родени от Бога, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1944г. (Сряда)
Божественият ден,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1944г. (Неделя)
Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
Новото в живота, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 22.3.1944г. (Сряда)
Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 22.6.1944г. (Четвъртък)
Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
Поливане, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 25.8.1944г. (Петък)
Сиромах и богат, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 26.8.1944г. (Събота)
Ценното, ИБ , ПС - 6:00ч. - х.Еделвайс, 27.8.1944г. (Неделя)
Сянка и реалност, ИБ , ПС - 6:00ч. - х.Еделвайс, 28.8.1944г. (Понеделник)
Зовът на новото, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 24.9.1944г. (Неделя)
Милият поглед, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 22.10.1944г. (Неделя)
Служители на земята / Служители, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 25.10.1944г. (Сряда)
Изменена посока, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 27.10.1944г. (Петък)
Слабият и силният, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 29.10.1944г. (Неделя)
Факти, закони, причини, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 1.11.1944г. (Сряда)
Скрито богатство, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 3.11.1944г. (Петък)
Реалности в живота, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 5.11.1944г. (Неделя)
Най-лесната работа, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.11.1944г. (Сряда)
Неповторими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 10.11.1944г. (Петък)
Като малките деца / Като децата, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 12.11.1944г. (Неделя)
На фокус, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.11.1944г. (Сряда)
Най-малкото приложение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 17.11.1944г. (Петък)
Деветте съществени причини / Девет съществени причини, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 19.11.1944г. (Неделя)
Божествени подбуди / Божествени импулси, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 22.11.1944г. (Сряда)
Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 6.12.1944г. (Сряда)
Постижения / Постижение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.12.1944г. (Петък)
Разумна икономия / Нова земя, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 10.12.1944г. (Неделя)
Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 13.12.1944г. (Сряда)
Неделими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.12.1944г. (Петък)
Най-добрият подарък / Добрият подарък, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 17.12.1944г. (Неделя)
Последно Слово / Последното слово, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 20.12.1944г. (Сряда)