Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


БЕСЕДИ ПО МЕСЕЦИ
3952 броя беседи
Януари,   Февруари,   Март,   Април,   Май,   Юни,   Юли,   Август,   Септември,   Октомври,   Ноември,   Декември

началоНеизвестен месец

Тайните на Духа, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 1897г. (Четвъртък)
Благовремието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
Мисли и упътвания, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
Своенравието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)

началоЯнуари

Малкият брат,  ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1939г. (Неделя)
Здравословното състояние на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1939г. (Сряда)
Основни положения на живота, МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1939г. (Петък)
И ще бъдеш блажен,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
Посрещането на Господа,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1939г. (Сряда)
Организиран и неорганизиран свят, МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1939г. (Петък)
Година на работа,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Ще го поставя над всички си имот,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Най-малкото и най-голямото, ООК - 5:00ч. - София, 18.1.1939г. (Сряда)
Налягане и напрежение, МОК - 5:00ч. - София, 20.1.1939г. (Петък)
Не може да се слугува на двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
Основното правило,  УС - 5:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
Увеличете светлината и топлината, ООК - 5:00ч. - София, 25.1.1939г. (Сряда)
Организиран и неорганизиран живот, МОК - 5:00ч. - София, 27.1.1939г. (Петък)
Двете слугини,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
Изпитът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
Вътрешният господар, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1940г. (Сряда)
Идеален и реален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1940г. (Петък)
Два момента,  УС - 5:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Познаване на великото,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Божествената усмивка, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1940г. (Сряда)
Млад и стар,  МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1940г. (Петък)
Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Налягане, напрежение, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 17.1.1940г. (Сряда)
Реалността,  МОК - 5:00ч. - София, 19.1.1940г. (Петък)
Ако имате вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1940г. (Неделя)
Две задачи, ООК - 5:00ч. - София, 24.1.1940г. (Сряда)
Нови насоки,  МОК - 5:00ч. - София, 26.1.1940г. (Петък)
Един ден,  УС - 5:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
И ще родиш син,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 31.1.1940г. (Сряда)
Съработници, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1941г. (Сряда)
Превъзмогване,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1941г. (Петък)
Двете недоволства,  УС - 5:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Дева зачна,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Ще ви бѫде / Ще ви бъде, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1941г. (Сряда)
Чистене съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1941г. (Петък)
Голямата радост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Трезво гледане,  УС - 5:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Тритѣ единици / Трите единици, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1941г. (Сряда)
Малки правила,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1941г. (Петък)
Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1941г. (Неделя)
Мощната сила, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1941г. (Сряда)
Метафизични разсъждения,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1941г. (Петък)
Младият син,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1941г. (Неделя)
Законъ за обнова / Закон за обнова, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1941г. (Сряда)
Майката, ИБ - 00:00ч. - София, 1.1.1942г. (Четвъртък) (непечатана)
Който изпълнява Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
С малкото,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
Добри певци, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1942г. (Сряда)
Единствената врата,  УС - 5:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1942г. (Сряда)
Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1942г. (Петък)
Да се не смущава сърцето ви,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
Млад, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1942г. (Сряда)
Сто двадесет и три,  МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1942г. (Петък)
Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
Не съдете, но садете,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
Здравословното състояние, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1942г. (Сряда)
Силна вяра, силна надежда и всесилна любов,  МОК - 5:00ч. - София, 30.1.1942г. (Петък)
Нова основа,  МОК - 0:00ч. - София, 1.1.1943г. (Петък)
Пожелаване,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
Пътят на праведния, НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
Нова епоха, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1943г. (Сряда)
Нова обхода, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1943г. (Сряда)
Вратата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1943г. (Сряда)
Съотношение на тяло и продобивки,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1943г. (Петък)
Вратите на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
С благодат и истина, НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
Красиви движения, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1943г. (Сряда)
Причина, проява и резултат,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1943г. (Петък)
Бог е виделина, НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
Любов без закон,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
Родени от Бога, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1944г. (Сряда)
Ново разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1944г. (Петък)
Божественият ден,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1944г. (Неделя)
Добро сърце и добър ум, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Канарата и дървото, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 20.1.1911г. (Петък)
Защо Бог не премахне злото завинаги?, ИБ - (неизвестен час) - , 27.1.1912г. (Събота)
Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.1.1914г. (Понеделник)
Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 5.1.1915г. (Вторик)
Разговор за Откровението, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Идването на Христа, ИБ - (неизвестен час) - , 21.1.1915г. (Четвъртък)
Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 23.1.1915г. (Събота)
Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 24.1.1915г. (Неделя)
Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.1.1915г. (Четвъртък)
Рождението,  НБ - (неизвестен час) - , 7.1.1916г. (Четвъртък)
Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1917г. (Неделя)
Достатъчна ти е Моята благодат, ИБ - (неизвестен час) - София, 18.1.1917г. (Четвъртък)
Двамата господари,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1917г. (Неделя)
Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1917г. (Неделя)
Великите условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
Голямата вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1919г. (Неделя)
Лозата и пръчките,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1919г. (Неделя)
Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
Добрият пастир,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Съмнение и вяра,  ИБ - 15:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Кротостта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Частен разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Двата велики закона, ИБ - 10:00ч. - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Съвети от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Лекуване на разни болести, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 3.1.1921г. (Понеделник)
Кротките, НБ , ИБ - (неизвестен час) - , 25.1.1921г. (Вторик)
Сродни души,  ИБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Сродните души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1922г. (Неделя)
Плевелите и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1922г. (Неделя)
Пак ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1922г. (Неделя)
Правилният растеж на Ученика, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1923г. (Вторик)
Прояви на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1923г. (Сряда)
Значение на ръцете и пръстите, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
Окултна страна на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1923г. (Сряда)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1923г. (Неделя)
Установени мерки,  МОК - 19:00ч. - София, 17.1.1923г. (Сряда)
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Тъмното петно в съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Гордост и тщеславие,  МОК - 19:00ч. - София, 24.1.1923г. (Сряда)
Единство на обичта, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1924г. (Сряда)
Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Отношения между проявите в природата, МОК - 19:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Мъртвите и живите линии, ООК - 19:00ч. - София, 8.1.1924г. (Вторик)
Оздравяха,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Приливи и отливи, ООК - 19:00ч. - София, 16.1.1924г. (Сряда)
Допреният въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Придобивки на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Закон за късите и дългите линии, ООК - 19:00ч. - София, 23.1.1924г. (Сряда)
Колко пъти да прощаваме?,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Трансформиране на енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Празните и пълните, ИБ - 10:00ч. - София, 1.1.1925г. (Четвъртък) (непечатана)
Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Насока и направление на енергията / Направление на енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Проекции, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1925г. (Сряда)
Квадратурата на кръга, МОК - 19:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Тесният път, НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК - 19:00ч. - София, 14.1.1925г. (Сряда)
Възможното у Бога, възможното у човека / Двете възможности, МОК - 19:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило, НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
Значение на изслушването, ООК - 19:00ч. - София, 21.1.1925г. (Сряда)
Изпититѣ на ученика. Житното зърно, МОК - 19:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
Който иска славата, НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
Правилно пение, ООК - 19:00ч. - София, 28.1.1925г. (Сряда)
Десетте думи (Графология) / Десетте думи,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
До скончанието на века,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
Разковничето, ООК - 19:00ч. - София, 6.1.1926г. (Сряда)
Давам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Действие и противодействие,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Основна мисъл, КД - (неизвестен час) - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Каквото става, ООК - 19:00ч. - София, 13.1.1926г. (Сряда)
Благ,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
Изваждане / Изваждането,  МОК - 19:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
Четирите действия, ООК - 19:00ч. - София, 20.1.1926г. (Сряда)
Без наука няма сполука, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.1.1926г. (Четвъртък)
Гласни и съгласни букви / Гласните и съгласните букви,  МОК - 19:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
Мария избра,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
Външни влияния, ООК - 19:00ч. - София, 27.1.1926г. (Сряда)
Математически задачи. Простите задачи в математиката / Простите задачи в математиката,  МОК - 19:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
Свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Малката мисия,  МОК - 19:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Право разбиране, ООК - 19:00ч. - София, 5.1.1927г. (Сряда)
Представа за трите свята,  МОК - 19:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Сам с ума си,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Предназначение, ООК - 19:00ч. - София, 12.1.1927г. (Сряда)
Едно стадо,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Справяне с мъчнотиите,  МОК - 19:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Което оправя, ООК - 19:00ч. - София, 26.1.1927г. (Сряда)
Дело съвършено,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
Неизвестни величини / Слънцето,  МОК - 19:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
В образ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
Реалното в човека,  МОК - 19:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
Форми на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 4.1.1928г. (Сряда)
Пътят на героите,  ИБ - 20:00ч. - София, 6.1.1928г. (Петък)
Жлебът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
Разумно ограничение,  МОК - 19:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
Нови възгледи и методи, ООК - 19:00ч. - София, 11.1.1928г. (Сряда)
Заветът,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Творец на съдбата си,  МОК - 19:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Малки и големи придобивки, ООК - 19:00ч. - София, 18.1.1928г. (Сряда)
Животът във формите,  МОК - 19:00ч. - София, 22.1.1928г. (Неделя)
Никодим,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1928г. (Неделя)
Равнодействие на силите, ООК - 19:00ч. - София, 25.1.1928г. (Сряда)
Синове на възкресението,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1928г. (Неделя)
Тихият глас,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1929г. (Вторик)
Вторият ден, ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1929г. (Сряда)
Закон за възможности – закон на опуленс, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1929г. (Сряда)
Самоопределение на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 16.1.1929г. (Сряда)
Наблюдение и интуиция,  МОК - 5:00ч. - София, 18.1.1929г. (Петък)
Личност, общество и свят, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1929г. (Сряда)
Смяна на енергиите / Смяна на енергията,  МОК - 5:00ч. - София, 25.1.1929г. (Петък)
Знайно и незнайно, ООК - 5:00ч. - София, 30.1.1929г. (Сряда)
Личност и душа, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1930г. (Сряда)
Пътищата на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1930г. (Петък)
От сърцето излизат,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1930г. (Неделя)
Проява на Любовта / Чувството на любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1930г. (Сряда)
Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1930г. (Петък)
Да се радват наедно,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1930г. (Неделя)
Светли и тъмни действия  / Двамата бакали, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1930г. (Сряда)
Самосветещата лампа,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1930г. (Петък)
Две лепти / Двете лепти,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1930г. (Неделя)
Опитната школа, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1930г. (Сряда)
Възпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1930г. (Петък)
Богове сте,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1930г. (Неделя)
Махалото, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1930г. (Сряда)
Навреме и намясто,  МОК - 5:00ч. - София, 31.1.1930г. (Петък)
За новата година,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1931г. (Четвъртък) (непечатана)
Съединителните нишки на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 2.1.1931г. (Петък)
Здрава основа,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя)
Имената ваши,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Новата епоха, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1931г. (Сряда)
Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат,  МОК - 5:00ч. - София, 9.1.1931г. (Петък)
Бъди очистен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Гредите на живота, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1931г. (Сряда)
Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1931г. (Петък)
И като видяха звездите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Дишането на човека и на животните, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1931г. (Сряда)
Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово, МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1931г. (Петък)
Защо не мислиш по Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Прояви на човешкото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1931г. (Сряда)
Разумността / Разумното,  МОК - 5:00ч. - София, 30.1.1931г. (Петък)
Майката на времето,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1932г. (Петък)
От смърт в живот,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1932г. (Неделя)
Граници в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1932г. (Сряда)
Бавни и бързи движения,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1932г. (Петък)
Вземи детето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1932г. (Неделя)
Законът и Любовта / Противоположности на живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1932г. (Сряда)
Свободата / Свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 15.1.1932г. (Петък)
Освободени,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1932г. (Неделя)
Раждане и растене, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1932г. (Сряда)
Сенки на Битието / Сянка на нещата,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1932г. (Петък)
Доведете ми го,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1932г. (Неделя)
Двете отверстия, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1932г. (Сряда)
Съзнателни и несъзнателни движения,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1932г. (Петък)
Проява на живата светлина,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1932г. (Неделя)
На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
Топли чувства и светли мисли,  УС - 5:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
Работа на природата, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1933г. (Сряда)
Економия на енергиите / Икономия на силите,  МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1933г. (Петък)
Външна и вътрешна вяра,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
Духът дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
Две правила, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1933г. (Сряда)
Отношение между мисли и чувства / Отношение на мислите и чувствата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1933г. (Петък)
Добри проводници,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
И украсиха светилниците си,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
Влияние на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 18.1.1933г. (Сряда)
Кратко писмо / Едно писмо,  МОК - 5:00ч. - София, 20.1.1933г. (Петък)
Новата песен, ООК - 5:00ч. - София, 25.1.1933г. (Сряда)
Времето на доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 27.1.1933г. (Петък)
Три мисли,  УС - 5:00ч. - София, 29.1.1933г. (Неделя)
Защо възкръсна,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1933г. (Неделя)
Новото направление в живота, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1934г. (Сряда)
Обичайте положителното,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1934г. (Петък)
Едно изречение, УС - 5:00ч. - София, 7.1.1934г. (Неделя)
Едно писмо, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1934г. (Сряда)
Светът на Великите души, МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1934г. (Петък) (непечатана)
Реалното и нереалното, УС - 5:00ч. - София, 14.1.1934г. (Неделя)
Слушай, сине Мой!,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1934г. (Неделя)
Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 17.1.1934г. (Сряда)
Здравото въже, МОК - 5:00ч. - София, 19.1.1934г. (Петък) (непечатана)
Обичайте я!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1934г. (Неделя)
Синовно отношение, УС - 5:00ч. - София, 21.1.1934г. (Неделя)
Най-малкият опит, ООК - 5:00ч. - София, 24.1.1934г. (Сряда)
Противоречията в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 26.1.1934г. (Петък) (непечатана)
В какво седи духовният живот, УС - 5:00ч. - София, 28.1.1934г. (Неделя)
Огнената пещ,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1934г. (Неделя)
Съществените правила, ООК - 5:00ч. - София, 31.1.1934г. (Сряда)
Проводници (Където и да отидем), ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1935г. (Сряда)
Погрешка и спънка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.1.1935г. (Петък)
И ще доведат всичките ви братя,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
Правият път,  УС - 5:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
Ново раждане, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1935г. (Сряда)
Естествени положения,  МОК - 5:00ч. - София, 11.1.1935г. (Петък)
Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
Причинният свят,  УС - 5:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
Божествената справедливост, ООК - 5:00ч. - София, 16.1.1935г. (Сряда)
Обективни и субективни разсъждения,  МОК - 5:00ч. - София, 18.1.1935г. (Петък)
Плод стократен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1935г. (Неделя)
Товарене и разтоварване,  УС - 5:00ч. - София, 20.1.1935г. (Неделя)
Новият опит, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1935г. (Сряда)
Недейте се грижи за живота си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1935г. (Неделя)
Подмладяване,  УС - 5:00ч. - София, 27.1.1935г. (Неделя)
В нова окраска. Богатството на деня, ООК - 5:00ч. - София, 30.1.1935г. (Сряда)
Като добрия син, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1936г. (Сряда)
Двата вида пеене,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1936г. (Петък)
Знайният Бог, УС - 5:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Онова, което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Трите плода, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1936г. (Сряда)
Реализираната мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1936г. (Петък)
Не съдете по лице, НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Топлината на Любовта, УС - 5:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Едно ви трябва, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1936г. (Сряда)
Основният тон,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1936г. (Петък)
Всичко, което чух,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1936г. (Неделя)
Непроменливи величини / Устойчиви величини, УС - 5:00ч. - София, 19.1.1936г. (Неделя)
Петте врати, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1936г. (Сряда)
Музикално състояние,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1936г. (Петък)
Слуги на Доброто, УС - 5:00ч. - София, 26.1.1936г. (Неделя)
Ти кой си?,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1936г. (Неделя)
Три категории храни. Първото обещание, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1936г. (Сряда)
Придобиване на енергия,  МОК - 5:00ч. - София, 31.1.1936г. (Петък)
Син и баща / Баща и син,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1937г. (Петък)
И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
Трите картини., ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1937г. (Сряда)
Което мислиш, става,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1937г. (Петък)
Божествената храна,  УС - 5:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1937г. (Сряда)
Гладни и сити. Единение и разединение / Гладни и сити – единение и разединение,  МОК - 5:00ч. - София, 15.1.1937г. (Петък)
Учение и служение / Учение и служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 17.1.1937г. (Неделя)
Царството небесно,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1937г. (Неделя)
Съработници на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1937г. (Сряда)
Поводи на мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1937г. (Петък)
Конкретното в Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1937г. (Неделя)
Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1937г. (Неделя)
Свещеното правило, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1937г. (Сряда)
Грозота и красота,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1937г. (Петък)
Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1937г. (Неделя)
Да сторя,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1937г. (Неделя)
Доброто и светлината,  УС - 5:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
Който приеме свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
Съзвучие, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1938г. (Сряда)
Бъдете щедри,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1938г. (Петък)
И пак се наведе на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
Окото на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
Четиритях точки, ООК - 5:00ч. - София, 12.1.1938г. (Сряда)
Противоречията в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 14.1.1938г. (Петък)
Двете жени, УС - 5:00ч. - София, 16.1.1938г. (Неделя)
Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1938г. (Понеделник)
Ден без стълкновение, ООК - 5:00ч. - София, 19.1.1938г. (Сряда)
Сърцето на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 21.1.1938г. (Петък)
Няма нищо ново под слънцето,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1938г. (Неделя)
Радостни и весели,  УС - 5:00ч. - София, 23.1.1938г. (Неделя)
Обичай и освобождавай, ООК - 5:00ч. - София, 26.1.1938г. (Сряда)
Разумен и неразумен страх,  МОК - 5:00ч. - София, 28.1.1938г. (Петък)
Новата любов,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1938г. (Неделя)
Учене и служене,  УС - 5:00ч. - София, 30.1.1938г. (Неделя)

началоФевруари

Постъпвайте съвършено!, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1939г. (Сряда)
Основен тон, МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1939г. (Петък)
Правилно верую,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Пътят на светиите,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Надежда, вяра и любов, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1939г. (Сряда)
Един опит, МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1939г. (Петък)
Жената самарянка,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Качества на силния човек,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Правилни схващания и правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1939г. (Сряда)
Недоволството, МОК - 5:00ч. - София, 17.2.1939г. (Петък)
Благо и блаженство,  УС - 5:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
Да бъдеш обичан,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК - 5:00ч. - София, 22.2.1939г. (Сряда)
Постиженията на човека,  УС - 5:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Светлината на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1940г. (Сряда)
Без кал,  УС - 5:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Слава във вишних Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Обичайте – ценете!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1940г. (Сряда)
Пестене на енергията,  МОК - 5:00ч. - София, 16.2.1940г. (Петък)
Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК - 5:00ч. - София, 21.2.1940г. (Сряда)
Разумни основи,  МОК - 5:00ч. - София, 23.2.1940г. (Петък)
Обичайте и радвайте се,  УС - 5:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
Що е истинно,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
Минало и настояще, ООК - 5:00ч. - София, 28.2.1940г. (Сряда)
Любов и безлюбие, НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1941г. (Неделя)
Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1941г. (Сряда)
Голямата привилегия,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1941г. (Петък)
Благословен!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Най-светлият път,  УС - 5:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Правъ пѫть / Прав път, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1941г. (Сряда)
Живот, светлина и сила,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1941г. (Петък)
Да не оскудее твоята вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Търпение,  УС - 5:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Слушайте съвета, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1941г. (Сряда)
Отношение на цялото и частите,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1941г. (Петък)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
Малката любов,  УС - 5:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
Тритѣ връзки / Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1941г. (Сряда)
Музикални тонове,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1941г. (Петък)
Дигни одъра си!,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1942г. (Неделя)
Не пренебрегвайте благата, ООК - 5:00ч. - София, 4.2.1942г. (Сряда)
Организиране,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1942г. (Петък)
И пак пишеше,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1942г. (Неделя)
Музика и организиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1942г. (Сряда)
Гордост и смирение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1942г. (Петък)
Съживява,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Характерът и тялото,  УС - 5:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Изгрява слънцето, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1942г. (Сряда)
Човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1942г. (Неделя)
Нов поздрав, УС - 5:00ч. - , 23.2.1942г. (Понеделник) (непечатана)
Нови насоки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1942г. (Сряда)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1943г. (Сряда)
Превезло, стени и дъно,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1943г. (Петък)
Най-сигурното място,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Ще бъдат научени, НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Път за всички, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1943г. (Сряда)
Първата любов,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1943г. (Петък)
Пътят на живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Умити в Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Три съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1943г. (Сряда)
Дълги и къси вълни,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1943г. (Петък)
Плодовете на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
Приятни на Бога, НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
Път за свобода, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1943г. (Сряда)
Добро и зло,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1943г. (Петък)
Мъдростта съгради, НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
Трите пътя,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 25.2.1899г. (Събота)
Искайте сила, имайте вяра, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 4.2.1915г. (Четвъртък)
8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)
Блажените,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, 18.2.1917г. (Неделя)
Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1917г. (Неделя)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 9.2.1918г. (Събота)
Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
Противоречие в съзвучието,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
Мъчението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , 5.2.1920г. (Четвъртък)
Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
Силите в Природата, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 19.2.1920г. (Четвъртък)
Аз съм жив,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1920г. (Неделя)
Великата майка, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 26.2.1920г. (Четвъртък)
Що казва Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 29.2.1920г. (Неделя)
Любовта,  НБ - (неизвестен час) - София, 27.2.1921г. (Неделя)
Какво трябва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1922г. (Неделя)
Двата пътя,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Трите живота / Трите живота, ООК - 20:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1922г. (Неделя)
Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
Малките случаи, ООК - 19:00ч. - София, 5.2.1923г. (Понеделник)
Добри навици / Образуване на добрите навици,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1923г. (Сряда)
Свещеното правило, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Слънцето и човекът, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Съмнение и воля, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1923г. (Сряда)
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1923г. (Неделя)
Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК - 19:00ч. - София, 19.2.1923г. (Понеделник)
Първата родена мисъл,  МОК - 19:00ч. - София, 21.2.1923г. (Сряда)
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Качества на ума, сърцето и волята, ООК - 19:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Развитие на мозъчните центрове,  МОК - 19:00ч. - София, 28.2.1923г. (Сряда)
Елементи в геометрията, МОК - 19:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Плодовете на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Най-щастливият ден, ООК - 19:00ч. - София, 6.2.1924г. (Сряда)
Искаш ли да оздравееш?,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Трите състояния у човека, ООК - 19:00ч. - София, 13.2.1924г. (Сряда)
Морални чувства,  МОК - 19:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Царството Божие се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Обектът на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 20.2.1924г. (Сряда)
Моралният тип,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Що е това?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Истинско и относително знание, ООК - 19:00ч. - София, 27.2.1924г. (Сряда)
Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
Чудните предположения,  МОК - 19:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
Отворената и затворената чаша, ООК - 19:00ч. - София, 4.2.1925г. (Сряда)
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
Новото възпитание и самовъзпитание,  МОК - 19:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
Продължаване на живота, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1925г. (Сряда)
Високите места и чистият въздух,  МОК - 19:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
Причини за противоречия, ООК - 19:00ч. - София, 18.2.1925г. (Сряда)
И пишеше на земята, НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
Най-важното,  МОК - 19:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
Отличителните черти на човешката интелигентност, ООК - 19:00ч. - София, 25.2.1925г. (Сряда)
Нашето място, ООК - 19:00ч. - София, 3.2.1926г. (Сряда)
Познат от Него,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Реални величини / Реалното в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Светлина на мисълта, ООК - 19:00ч. - София, 10.2.1926г. (Сряда)
Микроскопическите добрини,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Позвах сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Веригите на съмнението, ООК - 19:00ч. - София, 17.2.1926г. (Сряда)
Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.2.1926г. (Четвъртък)
Бъдете съвършени!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
Изразително лице / Красивото лице (Изразителното лице),  МОК - 19:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
Обмяна, ООК - 19:00ч. - София, 24.2.1926г. (Сряда)
Приех от Отца Си,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК - 19:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
Стари и нови възгледи, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1927г. (Сряда)
За тяхното неверство,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Меки и твърди вещества,  МОК - 19:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Свещеният олтар, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1927г. (Сряда)
Новата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Светото място / Святото място,  МОК - 19:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Великата задача на човека, ООК - 19:00ч. - София, 16.2.1927г. (Сряда)
Праведният,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
Трите зрънца,  МОК - 19:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
Природните звукове, ООК - 19:00ч. - София, 23.2.1927г. (Сряда)
Здрави връзки,  МОК - 19:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
Слънцето не ще зайде,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
Състояния на материята, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1928г. (Четвъртък)
Дерзай, дъще!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1928г. (Неделя)
Озлобяване, мъка, скръб, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1928г. (Четвъртък)
До край,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1928г. (Неделя)
Къси и дълги линии, ООК - 19:00ч. - София, 15.2.1928г. (Сряда)
Възкресение, ООК - 19:00ч. - София, 22.2.1928г. (Сряда)
Дванадесетте племена,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1928г. (Неделя)
Първата причина, ООК - 19:00ч. - София, 29.2.1928г. (Сряда)
Значение на смените / Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция),  МОК - 5:00ч. - София, 1.2.1929г. (Петък)
Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1929г. (Неделя)
Двете съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1929г. (Сряда)
Магическата пръчица,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1929г. (Петък)
На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1929г. (Неделя)
Силни и слаби желания, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1929г. (Сряда)
Силата на движенията / Замисъл на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 15.2.1929г. (Петък)
На този камък,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1929г. (Неделя)
Форми в природата / Истинската реалност, ООК - 5:00ч. - София, 20.2.1929г. (Сряда)
Закон за действие и противодействие / Силите на противодействието и законът на съпротивлението,  МОК - 5:00ч. - София, 22.2.1929г. (Петък)
Променява времената,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1929г. (Неделя)
Отношение между числа / Елементарни отношения на числата, ООК - 5:00ч. - София, 27.2.1929г. (Сряда)
Аз съм / Аз съм, не бойте се!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1930г. (Неделя)
Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1930г. (Сряда)
Напрежение / Пружините, товарът и светлината,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1930г. (Петък)
Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1930г. (Неделя)
Съчетание на числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1930г. (Сряда)
Човек и природа / Единност и общност на природата и човека,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1930г. (Петък)
Изпитай и виж,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1930г. (Неделя)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1930г. (Сряда)
Разумност и доброта / Разумност, доброта и здраве,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1930г. (Петък)
Делата Божии,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1930г. (Неделя)
Доброто значение, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1930г. (Сряда)
Закони на доброто / Доброто и времето,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1930г. (Петък)
Отношение към Бога,  УС - 5:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя)
Почитай баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Светлият образ, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1931г. (Вторик)
Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1931г. (Петък)
Хлябът на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Израз на Божествените идеи, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1931г. (Сряда)
Няколко необходими неща / Три неща са потребни,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1931г. (Петък)
Законът на пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Зенитът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1931г. (Сряда)
Живот и радост / Живот и радост. Принципи на здравето,  МОК - 5:00ч. - София, 20.2.1931г. (Петък)
Ако всичкият свят спечели,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Причини за несполуки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1931г. (Сряда)
Живите сили в природата / Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 27.2.1931г. (Петък)
Лица на реалността / Двете лица на реалността , ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1932г. (Сряда)
Свещеното място,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1932г. (Петък)
Тези малките,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1932г. (Неделя)
Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1932г. (Сряда)
Силата на възможностите,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1932г. (Петък)
Да известят на учениците Му,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1932г. (Неделя)
Доброто разположение, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1932г. (Сряда)
Фактори в природата / Фактори на храносмилането,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1932г. (Петък)
Моята Любов няма да премине,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1932г. (Неделя)
Трите начала / Трите пътя, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1932г. (Сряда)
Човешкото лице,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1932г. (Петък)
След това,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1932г. (Неделя)
Значение на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1933г. (Сряда)
Точка и свобода / Точката и свободата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1933г. (Петък)
Божествен импулс,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
Първото място,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
Честното ухо, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1933г. (Сряда)
Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1933г. (Петък)
И проводи ги,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
Умен и справедлив,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
Ухото, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1933г. (Сряда)
Съразмерност в природата / Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха,  МОК - 5:00ч. - София, 17.2.1933г. (Петък)
А друго падна на добрата земя / А другото падна,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1933г. (Неделя)
Неговата воля,  УС - 5:00ч. - София, 19.2.1933г. (Неделя)
Отношение към природата / Съотношение с природата, ООК - 5:00ч. - София, 22.2.1933г. (Сряда)
Пътя на енергията / Прав път на енергиите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.2.1933г. (Петък)
Блажени сте,  УС - 5:00ч. - София, 26.2.1933г. (Неделя)
Добро и човещина,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1933г. (Неделя)
Единственото право на душата,  МОК - 5:00ч. - София, 2.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Изпълнение волята, УС - 5:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
Разумните ще разберат,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
Дружене, слушане и следване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1934г. (Сряда)
Правото разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 9.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Мене слушайте,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
Младият, възрастният и старият, УС - 5:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
Не я ограничавай!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1934г. (Сряда)
Смехът,  МОК - 5:00ч. - София, 16.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Не пресушавай живота, УС - 5:00ч. - София, 18.2.1934г. (Неделя)
Усилни времена,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1934г. (Неделя)
Опитай!, ООК - 5:00ч. - София, 21.2.1934г. (Сряда)
Любов и работа,  МОК - 5:00ч. - София, 23.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Ако имате Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1934г. (Неделя)
Любов и разбиране, УС - 5:00ч. - София, 25.2.1934г. (Неделя)
Ключ за постижения, ООК - 5:00ч. - София, 28.2.1934г. (Сряда)
Разумният домостроител,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Ценната дума,  УС - 5:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Естественото положение на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1935г. (Сряда)
Закон за освобождение,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1935г. (Петък)
Отдалечаване и приближаване,  УС - 5:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
Този е живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
Здравословното положение на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1935г. (Сряда)
Първото и последното място,  МОК - 5:00ч. - София, 15.2.1935г. (Петък)
Бъдете прочее разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1935г. (Неделя)
Път към Любовта / Страданието – път към Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 17.2.1935г. (Неделя)
Изпитите на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 20.2.1935г. (Сряда)
Практическа философия , МОК - 5:00ч. - София, 22.2.1935г. (Петък)
Съучастници в благата,  УС - 5:00ч. - София, 24.2.1935г. (Неделя)
Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1935г. (Неделя)
Развитие на справедливостта, ООК - 5:00ч. - София, 27.2.1935г. (Сряда)
Работете с доброто, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1936г. (Сряда)
Предпоследната врата. За това което е,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1936г. (Петък)
Тониране, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1936г. (Сряда)
Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1936г. (Петък)
Знайното и незнайното,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1936г. (Неделя)
Огънят на любовта / Силният огън, УС - 5:00ч. - София, 16.2.1936г. (Неделя)
Лесният и мъчният път, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1936г. (Сряда)
Дух и материя,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1936г. (Петък)
Ще се похваля / Ще се похваля. Божественото начало, УС - 5:00ч. - София, 23.2.1936г. (Неделя)
За да бъдете синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1936г. (Неделя)
Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1936г. (Сряда)
Естествената мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1936г. (Петък)
Царството на Духа, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1937г. (Сряда)
Естествена хладина и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1937г. (Петък)
Първият и последният,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
Разумният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
Музикална забава, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1937г. (Сряда)
Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1937г. (Петък)
В начало бе Словот,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
Конкурсен изпит / Конкурсният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1937г. (Сряда)
Хигиена на сетивата,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1937г. (Петък)
Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1937г. (Неделя)
Ликвидиране и прилагане / Ликвидация със стария живот и приложение на новия, УС - 5:00ч. - София, 21.2.1937г. (Неделя)
Не ограничавай Божественото, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1937г. (Сряда)
Концентриране на човешкия ум / Съсредоточаване на човешкия ум,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1937г. (Петък)
Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1937г. (Неделя)
Три необходими неща / Три неща са потребни,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1937г. (Неделя)
Ще идеш и ще се възродиш, ООК - 10:00ч. - София, 2.2.1938г. (Сряда)
Законът на хармонията в тялото,  МОК - 5:00ч. - София, 4.2.1938г. (Петък)
Красотата на Душата,  УС - 5:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
Явих ви го!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
Страдание и учение, ООК - 5:00ч. - София, 9.2.1938г. (Сряда)
Мозъчна и симпатична нервна системи,  МОК - 5:00ч. - София, 11.2.1938г. (Петък)
Станете вие, които спите!,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1938г. (Неделя)
Четири погледа,  УС - 5:00ч. - София, 13.2.1938г. (Неделя)
Божественият глас, ООК - 5:00ч. - София, 16.2.1938г. (Сряда)
Програмата в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 18.2.1938г. (Петък)
Да ми бъде ученик,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1938г. (Неделя)
Единствената връзка,  УС - 5:00ч. - София, 20.2.1938г. (Неделя)
Богатство и сиромашия, ООК - 5:00ч. - София, 23.2.1938г. (Сряда)
Обич и любов,  МОК - 5:00ч. - София, 25.2.1938г. (Петък)
Възвиси ме Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1938г. (Неделя)
Единство в живота,  УС - 5:00ч. - София, 27.2.1938г. (Неделя)

началоМарт

Да види царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Зрелостният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Силата на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1939г. (Сряда)
Ценност, съдържание и форма,  МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1939г. (Петък)
Радостта,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Скритият сън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1939г. (Сряда)
Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС - 5:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
Божествената мярка, ООК - 5:00ч. - София, 22.3.1939г. (Сряда)
Благоприятни и неблагоприятни условия,  МОК - 5:00ч. - София, 24.3.1939г. (Петък)
Аз дойдох в света,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
Елате да разсъждаваме,  УС - 5:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
Качествата на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 29.3.1939г. (Сряда)
Трите перпендикуляра,  МОК - 5:00ч. - София, 31.3.1939г. (Петък)
Новото възпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1940г. (Петък)
Нови пътища,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Става истина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Съвършенството, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1940г. (Сряда)
Пътят към щастието,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1940г. (Петък)
Най-великото,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Трите обещания,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Наука за живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1940г. (Сряда)
Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1940г. (Сряда)
Жилище ще направим,  МОК - 5:00ч. - София, 22.3.1940г. (Петък)
Великото благо,  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
Връзвайте и развързвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
Трите закона, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1940г. (Сряда)
И Петър се грееше,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
Светлина, топлина, сила,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
Мир вам,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1941г. (Неделя)
Хубавата усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1941г. (Сряда)
Силното число,  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1941г. (Петък)
Божествената книга,  УС - 5:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Което излиза от устата,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Божествени закони, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1941г. (Сряда)
Обикновен, талантлив и гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 21.3.1941г. (Петък)
Жадуват за Любовта, ИБ - (неизвестен час) - , 22.3.1941г. (Събота) (непечатана)
Божественият параход, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1941г. (Понеделник) (непечатана)
Възпитанието,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
Законътъ за Божествената хармония / Законът за Божествената хармония, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1941г. (Сряда)
Гениална воля,  МОК - 5:00ч. - София, 28.3.1941г. (Петък)
Божествената усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
Настанало е Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1942г. (Неделя)
Живот и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1942г. (Сряда)
Динамични движения,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1942г. (Петък)
Живот, път, истина,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Най-лесното,  УС - 5:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1942г. (Сряда)
Инертност и движение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1942г. (Петък)
Музика в живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1942г. (Сряда)
Припомняне,  МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1942г. (Петък)
Великият път,  УС - 5:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
Пристъпиха при Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
Музикална екскурзия, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1942г. (Сряда)
Постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1942г. (Петък)
Видове женитби,  УС - 5:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
Да изповядваме!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1943г. (Сряда)
Контрастни думи,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1943г. (Петък)
Новата идея,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
Трите зова, НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
Новото верую, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1943г. (Сряда)
Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1943г. (Петък)
Навреме и без време, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1943г. (Неделя)
На място, ООК - 5:00ч. - София, 17.3.1943г. (Сряда)
Двете движения,  МОК - 5:00ч. - София, 19.3.1943г. (Петък)
На първо място,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
Събирайте съкровища, НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
Малките правила, ООК - 5:00ч. - София, 24.3.1943г. (Сряда)
Зачитане,  МОК - 5:00ч. - София, 26.3.1943г. (Петък)
Два пъти родени,  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
Доброто училище, НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
Доброта, справедливост, красота, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 31.3.1943г. (Сряда)
Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
Новото в живота, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 22.3.1944г. (Сряда)
Божието обещание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 8.3.1899г. (Сряда)
Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 12.3.1899г. (Неделя)
Упование на Господа, ИБ - (неизвестен час) - , 4.3.1912г. (Понеделник)
Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 10.3.1912г. (Неделя)
Любов и единство, ИБ - (неизвестен час) - , 17.3.1912г. (Неделя)
Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 24.3.1912г. (Неделя)
Що значи съдба?, ИБ - (неизвестен час) - , 31.3.1912г. (Неделя)
Беседа за празника на пролетта, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1914г. (Неделя)
Ето човекът, НБ - (неизвестен час) - София, 29.3.1914г. (Неделя)
Без товар, ИБ , БС - (неизвестен час) - , 22.3.1917г. (Четвъртък)
Кръстът,  НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1917г. (Четвъртък)
Солта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1917г. (Неделя)
Волята Божия, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
Числото 153, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 22.3.1918г. (Петък)
Ако не бях дошъл,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
С любов се взима, НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1919г. (Събота)
Детето растеше,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1919г. (Неделя)
Труд и мъчение,  ИБ - 10:00ч. - София, 4.3.1920г. (Четвъртък)
Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
Ще управлява всички народи,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1920г. (Неделя)
Девети март (22 март),  ИБ - 10:00ч. - София, 9.3.1920г. (Вторик)
Ден на равноденствието,  ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1920г. (Понеделник)
Законът и пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1920г. (Неделя)
Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)
Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1921г. (Неделя)
Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1921г. (Неделя)
Страх и безстрашие / За страха и безстрашието, МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1922г. (Сряда)
Трите методи на природата / Методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1922г. (Четвъртък)
В дома на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
Методи за укрепване на волята / Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1922г. (Сряда)
Четирите правила / Важни правила, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1922г. (Четвъртък)
Слушайте Него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
Качества и проявление на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1922г. (Сряда)
Първото задължение на учениците / Задължения на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1922г. (Четвъртък)
Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1922г. (Неделя)
Отляво и отдясно,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1922г. (Сряда) (непечатана)
Които вас приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1922г. (Неделя)
Старият и новият живот / Стар и нов живот, МОК - 19:00ч. - София, 29.3.1922г. (Сряда)
Три разряда ученици / Три категории ученици, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1922г. (Четвъртък)
Педагогическа лекция,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1923г. (Сряда)
Произход на правите мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.3.1923г. (Четвъртък)
Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
Влияние на планетите, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1923г. (Понеделник)
Силата на тъмнината и светлината,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1923г. (Сряда)
Смисълът на противоречието, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1923г. (Понеделник)
Бяла и черна светлина,  МОК - 19:00ч. - София, 21.3.1923г. (Сряда)
Новогодишна,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък) (непечатана)
Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1923г. (Неделя)
Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК - 19:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Двете граници, ООК - 19:00ч. - София, 5.3.1924г. (Сряда)
Господи, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
За свободата,  МОК - 19:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1924г. (Сряда)
Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК - 19:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Който дойде при мене,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Познай себе си, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1924г. (Сряда)
Двете противоположности, ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1924г. (Събота)
Човешката душа,  ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1924г. (Събота) (непечатана)
Брат ти си дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
Мощните сили на разумната воля,  МОК - 19:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
Добрите и лошите мисли / Добритѣ и лошитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, 26.3.1924г. (Сряда)
Добрите навици. Разумното сърце,  МОК - 19:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
Плати ми, що ми си длъжен,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
Честността,  МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
Истинско служене, ООК - 19:00ч. - София, 4.3.1925г. (Сряда)
Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
Равностранният триъгълник, МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
Равностранният триъгълник, ООК - 19:00ч. - София, 11.3.1925г. (Сряда)
Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Фазите на живота, ООК - 19:00ч. - София, 18.3.1925г. (Сряда)
Да се не смущава сърцето ви!, НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1925г. (Неделя)
Придатъците на разумния живот, ООК - 19:00ч. - София, 25.3.1925г. (Сряда)
Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате, НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
Слънчевите трансформатори,  МОК - 19:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
Природни изрази, ООК - 19:00ч. - София, 3.3.1926г. (Сряда)
Домовит човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Духовна мекота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Живите закони на добродетелите, ООК - 19:00ч. - София, 10.3.1926г. (Сряда)
Саваат - Амон-Ра,  НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Форми на съзнанието. Трите съзнания / Трите съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Редът на числата, ООК - 19:00ч. - София, 17.3.1926г. (Сряда)
Жива реч / Живата реч,  МОК - 19:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
Закон на съпоставянето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
Живи чешми, ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1926г. (Понеделник) (непечатана)
Мозъчни наслоявания, ООК - 19:00ч. - София, 24.3.1926г. (Сряда)
Добро и свобода,  МОК - 19:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
Петте разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
Кръг и елипса, ООК - 19:00ч. - София, 31.3.1926г. (Сряда)
Възможни постижения, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1927г. (Сряда)
Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето!,  МОК - 19:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Иди повикай мъжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Силните течения, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1927г. (Сряда)
Няма тайно,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Реализиране на желанията / Щастието,  МОК - 19:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Спасителни положения, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1927г. (Сряда)
Двете страни,  МОК - 19:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
Кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
Отличителните черти на човека,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1927г. (Вторик)
Малкият повод, ООК - 19:00ч. - София, 23.3.1927г. (Сряда)
Лозените пръчки,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
Планетни влияния,  МОК - 19:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
Съпротивление, напор и стремеж, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1927г. (Сряда)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1928г. (Неделя)
Двете точки, ООК - 19:00ч. - София, 7.3.1928г. (Сряда)
Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1928г. (Неделя)
Живата наука, ООК - 19:00ч. - София, 14.3.1928г. (Сряда)
Помаза ме,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1928г. (Неделя)
Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК - (неизвестен час) - София, 21.3.1928г. (Сряда)
Изгревите на слънцето,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1928г. (Четвъртък)
Остани с нас!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1928г. (Неделя)
По пътя на природата,  МОК - 19:00ч. - София, 25.3.1928г. (Неделя)
Полюси на съзнанието, ООК - 6:00ч. - София, 28.3.1928г. (Сряда)
Наука и знание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1929г. (Петък)
Даде плод,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1929г. (Неделя)
Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1929г. (Сряда)
Отворени форми,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1929г. (Петък)
Лазаре, излез вън!,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1929г. (Неделя)
Правилни изводи, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1929г. (Сряда)
Периодичност в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 15.3.1929г. (Петък)
Който има невестата,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1929г. (Неделя)
Непреривно движение, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1929г. (Сряда)
Сам Отец, НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1929г. (Неделя)
Втръсване, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1929г. (Сряда)
Вързано и развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1929г. (Неделя)
Както светът дава,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1930г. (Неделя)
Термометъра на човека / Човешкият термометър, ООК - 5:00ч. - София, 5.3.1930г. (Сряда)
Идеалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 7.3.1930г. (Петък)
Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1930г. (Неделя)
Идейната обич, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1930г. (Сряда)
Дисонанси в живота / Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото),  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1930г. (Петък)
С благост и Истина,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1930г. (Неделя)
Правилни форми, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1930г. (Сряда)
Шестте правила,  ИБ - 5:00ч. - , 22.3.1930г. (Събота) (непечатана)
Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете,  МОК - 5:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
Синове на светлината,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
Съзнателният живот, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1930г. (Сряда)
Органична и неорганчна материя / Границата между органическата и неорганическата материя,  МОК - 5:00ч. - София, 28.3.1930г. (Петък)
В сила,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1930г. (Неделя)
Блажени нажалените,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Първичната храна,  УС - 5:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1931г. (Сряда)
Ханизе,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1931г. (Петък)
И всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Реалности и сенки, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1931г. (Сряда)
Справедливост / Справедливи!,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1931г. (Петък)
Дай ми да пия,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Закон на числата, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1931г. (Сряда)
Действия на силите / Езикът на природата, МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1931г. (Петък)
И направи сватба на сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Основна мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1931г. (Сряда)
Знание и прилагане / Знание и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1931г. (Петък)
Истински поклонници,  УС - 5:00ч. - София, 29.3.1931г. (Неделя)
Не съм достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Физическият и Божествения живот, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1932г. (Сряда)
Движения в природата / Съзнателни и механически движения,  МОК - 5:00ч. - София, 4.3.1932г. (Петък)
В последното време,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1932г. (Неделя)
Ми бемол и фа диез / 'Ми бемол' и 'фа диез' , ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1932г. (Сряда)
Естествената гама,  МОК - 5:00ч. - София, 11.3.1932г. (Петък)
Приложете Добродетел,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1932г. (Неделя)
Начало на Мъдростта / Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 16.3.1932г. (Сряда)
Истина и Живот,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 17.3.1932г. (Четвъртък)
Петък и събота,  МОК - 5:00ч. - София, 18.3.1932г. (Петък)
Що да сторя,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1932г. (Неделя)
Единният живот,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1932г. (Вторик)
Вътрешен и външен импулс, ИБ - 5:00ч. - София, 23.3.1932г. (Сряда) (непечатана)
Принуждава ни,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 24.3.1932г. (Четвъртък)
Верният в малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1932г. (Неделя)
Възпитание на волята, ООК - 5:00ч. - София, 30.3.1932г. (Сряда)
Вярата като закон, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 31.3.1932г. (Четвъртък)
Човешкият нос / За човешкия нос, ООК - 5:00ч. - София, 1.3.1933г. (Сряда)
Голямото и малкото,  МОК - 5:00ч. - София, 3.3.1933г. (Петък)
Истина и добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
Мир на този дом,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
Принципи, закони, сили и форми, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1933г. (Сряда)
Затвор и освобождение, МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1933г. (Петък)
В Неговата Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
Начало и край,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
Устата, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1933г. (Сряда)
Общи и частни положения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.3.1933г. (Петък)
Верен в малкото / Верният в малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1933г. (Неделя)
Прав и крив път,  УС - 5:00ч. - София, 19.3.1933г. (Неделя)
Развити и недоразвити, ООК - 5:00ч. - София, 22.3.1933г. (Сряда)
Постоянни и променливи сили / Отношение между ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 24.3.1933г. (Петък)
Кой ще ви даде вашето,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1933г. (Неделя)
Общи положения / Устата - продължение, ООК - 5:00ч. - София, 29.3.1933г. (Сряда)
Закон на доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 31.3.1933г. (Петък)
Съотношение между мисли и желания,  МОК - 5:00ч. - София, 2.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Обичай Божественото, УС - 5:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
Приготовленията на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
Даване – вземане. Скъпоценният камък, ООК - 5:00ч. - София, 7.3.1934г. (Сряда)
Постиженията,  МОК - 5:00ч. - София, 9.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Новата дреха, УС - 5:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
Развитие на заложбите, ООК - 5:00ч. - София, 14.3.1934г. (Сряда)
Музика, МОК - 5:00ч. - София, 16.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Едно ви трябва, УС - 5:00ч. - София, 18.3.1934г. (Неделя)
Стана здрав,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1934г. (Неделя)
Мистичната чаша. Хигиена на душата, ООК - 5:00ч. - София, 21.3.1934г. (Сряда)
Разумно разбиране,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1934г. (Четвъртък)
Музиката, МОК - 5:00ч. - София, 23.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Възстановете Любовта, УС - 5:00ч. - София, 25.3.1934г. (Неделя)
Какво знамение показваш нам?,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1934г. (Неделя)
Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 28.3.1934г. (Сряда)
Музика - метод за работа,  МОК - 5:00ч. - София, 30.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Голямото и малкото, МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1935г. (Петък)
Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
Насилията под слънцето,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
Законът на помагането, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1935г. (Сряда)
Двата университета. Съживяване на царския син / Двата университета (Съживяване на царския син),  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1935г. (Петък)
И отиде, та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
Най-добрият плод, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1935г. (Сряда)
Най-младият в света,  МОК - 5:00ч. - София, 15.3.1935г. (Петък)
Благоприятната Господня година,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1935г. (Неделя)
Добрият живот / Да живеете,  УС - 5:00ч. - София, 17.3.1935г. (Неделя)
Трите правила. Път за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1935г. (Сряда)
Да мисли,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1935г. (Петък)
Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път),  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1935г. (Неделя)
Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1935г. (Неделя)
Божественият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1935г. (Сряда)
Знание и виждане, МОК - 5:00ч. - София, 29.3.1935г. (Петък)
Който се учи на словото Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1935г. (Неделя)
Придобиване и задържане / Да се добие и задържи богатството,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1935г. (Неделя)
Познат от Бога , УС - 5:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Тази заповед приех от Отца си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Служене и прислужване, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1936г. (Сряда)
Царят, богатият и момата,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1936г. (Петък)
Абсолютна справедливост , УС - 5:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Ето младоженецът иде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Сегашният момент, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1936г. (Сряда)
Освобождаване на чувствата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1936г. (Петък)
Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод / Новият метод, УС - 5:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Те ще наследят земята,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Радиации, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1936г. (Сряда)
Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1936г. (Петък)
Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Отец ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Трите устоя, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1936г. (Сряда)
Организиране,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1936г. (Петък)
Ако се родите изново,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1936г. (Неделя)
Възприемане на словото / Да се възприеме Словото, УС - 5:00ч. - София, 29.3.1936г. (Неделя)
Път за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1937г. (Сряда)
Двете течения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1937г. (Петък)
В начало Бог създаде небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото!,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
Мислене и чувствувание, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1937г. (Сряда)
Мускулно и нервно напрежение,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1937г. (Петък)
Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Приложение на вярата, любовта и надеждата / Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Плосък и объл говор, ООК - 5:00ч. - София, 17.3.1937г. (Сряда)
Основите на здравето,  МОК - 5:00ч. - София, 19.3.1937г. (Петък)
Лотовата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1937г. (Неделя)
Старото отмина / Три фази има,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1937г. (Неделя)
На своето място и на своето време,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1937г. (Понеделник)
Да живеем за Господа,  ИБ - (неизвестен час) - София, 23.3.1937г. (Вторик)
Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК - 5:00ч. - София, 24.3.1937г. (Сряда)
Четирите хигиенични правила,  МОК - 5:00ч. - София, 26.3.1937г. (Петък)
Икономия в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1937г. (Неделя)
Примирителната постъпка / Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!),  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1937г. (Неделя)
Малката топлина и малката светлина, ООК - 5:00ч. - София, 31.3.1937г. (Сряда)
Лечебното действие на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1938г. (Сряда)
Новата храна,  УС - 5:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
Радвайте се и веселете се,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
Божието дихание, ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1938г. (Сряда)
Учение,  МОК - 5:00ч. - София, 11.3.1938г. (Петък)
Да слушат,  УС - 5:00ч. - София, 13.3.1938г. (Неделя)
Дигна ръцете си и ги благослови,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1938г. (Неделя)
О, любов неизказана! Музикално упражнение, ООК - 5:00ч. - София, 16.3.1938г. (Сряда)
Излизане, работа, молитва,  МОК - 5:00ч. - София, 18.3.1938г. (Петък)
В името на Бога!,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1938г. (Неделя)
Добрите плодове,  УС - 5:00ч. - София, 20.3.1938г. (Неделя)
Дигни одъра си!,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1938г. (Вторик)
Музикалният живот на душата, ООК - 5:00ч. - София, 23.3.1938г. (Сряда)
Законът на музиката,  МОК - 5:00ч. - София, 25.3.1938г. (Петък)
Великите пътища,  УС - 5:00ч. - София, 27.3.1938г. (Неделя)
Добрата круша,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1938г. (Неделя)
Един момент, ООК - 5:00ч. - София, 30.3.1938г. (Сряда)

началоАприл

Божественият импулс, ООК - 5:00ч. - София, 27.4.1938г. (Сряда)
Една основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 29.4.1938г. (Петък)
Доста е на деня,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Трите пътища,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Господари на външния и вътрешния живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1939г. (Сряда)
Дайте свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 7.4.1939г. (Петък)
Ставане, оживяване и възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1939г. (Неделя)
Съобразителност и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1939г. (Сряда)
Единният закон,  МОК - 5:00ч. - София, 14.4.1939г. (Петък)
Двете благодарности,  УС - 5:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Големите блага, ООК - 5:00ч. - София, 19.4.1939г. (Сряда)
Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 21.4.1939г. (Петък)
Естествената среда на човешката душа,  УС - 5:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
Симфония на щастието, ООК - 5:00ч. - София, 26.4.1939г. (Сряда)
Опитване, проверяване и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 28.4.1939г. (Петък)
Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1939г. (Неделя)
Влюбване и любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1940г. (Сряда)
Страж на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1940г. (Петък)
При къпалнята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1940г. (Неделя)
Към съвършенство!, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1940г. (Сряда)
Методи за постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1940г. (Петък)
Дървото на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Майката на съвършенството,  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Отворената врата, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1940г. (Сряда)
Езикът на тоновете,  МОК - 5:00ч. - София, 19.4.1940г. (Петък)
Божията мисъл,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1940г. (Сряда)
Както ме е Отец въздигнал,  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
Обещанието на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1941г. (Сряда)
Числата,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1941г. (Петък)
Ще бъде развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1941г. (Неделя)
Вечността, УС - (неизвестен час) - София, 6.4.1941г. (Неделя) (непечатана)
Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1941г. (Сряда)
Три важни неща,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1941г. (Петък)
Новото откровение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Трите придобивки,  УС - 5:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Добре ще бѫде / Добре ще бъде, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1941г. (Сряда)
Свободен човек,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1941г. (Петък)
Трите извора,  УС - 5:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
Ще ви даде царство,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1941г. (Сряда)
Самовъзпитание и самообразование,  МОК - 5:00ч. - София, 25.4.1941г. (Петък)
В начало бе Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
Да дойде при мене,  УС - 5:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
Основенъ тонъ / Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1941г. (Сряда)
Живот и музика, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1942г. (Сряда)
Умни, добри и справедливи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1942г. (Петък)
Близо и далеч,  УС - 5:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Люби, обичай, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1942г. (Сряда)
Разумни, справедливи и добри,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1942г. (Петък)
Децата и Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Трите положения,  УС - 5:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Великата възможност, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1942г. (Сряда)
Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1942г. (Петък)
Най-малката и най-голямата любов,  УС - 5:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
Настана денят,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
С любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1942г. (Сряда)
Малки опити,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1942г. (Петък)
Неразбраните неща,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
Радости и страдания,  УС - 5:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1942г. (Сряда)
Най-малкото и най-голямото добро,  МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1943г. (Петък)
Двата велики закона, УС - 5:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Двата принципа, НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Божественото Слово, НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1943г. (Неделя)
Първо и последно място, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1943г. (Сряда)
Една мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 16.4.1943г. (Петък)
Правилата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 21.4.1943г. (Сряда)
Движение, учение и работа, НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
Слуги, ученици, синове,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
Трите метода, ООК - 5:00ч. - София, 28.4.1943г. (Сряда)
Възходящ и низходящ порядък,  МОК - 5:00ч. - София, 30.4.1943г. (Петък)
Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
За да възкръснеш, ИБ - (неизвестен час) - , 5.4.1912г. (Петък)
Съединителната линия, ИБ - (неизвестен час) - , 8.4.1912г. (Понеделник)
И гласът му се чува, ИБ - (неизвестен час) - , 14.4.1912г. (Неделя)
Да бъдем готови, ИБ - (неизвестен час) - , 28.4.1912г. (Неделя)
Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
Мисли от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 22.4.1914г. (Сряда)
Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 29.4.1914г. (Сряда)
Великден, НБ - (неизвестен час) - София, 4.4.1915г. (Неделя)
Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1916г. (Понеделник)
Виделината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
Яков и Исав / Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)
Влиянието на музиката, ИБ - (неизвестен час) - , 12.4.1917г. (Четвъртък)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
Божията воля / Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1917г. (Неделя)
Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1917г. (Неделя)
Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
Нито тържик,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1919г. (Неделя)
Това учение, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 17.4.1919г. (Четвъртък)
Като го видя Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1919г. (Неделя)
Кога се молиш,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1919г. (Неделя)
Зачудиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1920г. (Неделя)
Отиде след Него,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1920г. (Неделя)
Молих се,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1920г. (Неделя)
Приятел и раб,  НБ ,ИБ   - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)
Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1921г. (Неделя)
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1921г. (Неделя)
Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ - (неизвестен час) - , 1.4.1922г. (Събота)
Прави правете Неговите пътеки!,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 4.4.1922г. (Вторик)
Двете посоки, МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1922г. (Сряда)
Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД - (неизвестен час) - , 12.4.1922г. (Сряда)
Закон на движенията / Закон на движение, МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1922г. (Сряда)
Природни методи / Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1922г. (Четвъртък)
Не бъди неверен, но верен!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1922г. (Неделя)
Разбор на думи, МОК - 19:00ч. - София, 19.4.1922г. (Сряда)
Предназначението на музиката / Силите на мозъка, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1922г. (Четвъртък)
Христа разпят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1922г. (Неделя)
Проява на кармическия закон / Закон на кармата, МОК - 19:00ч. - София, 26.4.1922г. (Сряда)
Окултни правила / Правила за живота, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1922г. (Четвъртък)
Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1922г. (Неделя)
Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1923г. (Сряда)
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Точността, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Житно зърно / Житното зърно,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1923г. (Сряда)
Окултна медицина, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Разпределяне на енергиите,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1923г. (Сряда)
Петимата братя, НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Правилни отношения, ООК - 19:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Методи и насърчения за хармонизиране, КД - (неизвестен час) - София, 25.4.1923г. (Сряда)
Четирите съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, 25.4.1923г. (Сряда)
Живот вечен, НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Работа на окултните сили, ООК - 19:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Разумното сърце, ООК - 19:00ч. - София, 2.4.1924г. (Сряда)
Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК - 19:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Кажи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Тъчете мислите си!, ООК - 19:00ч. - София, 9.4.1924г. (Сряда)
Още малко,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Търпение, МОК - 19:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Любов към Бога, ООК - 19:00ч. - София, 16.4.1924г. (Сряда)
Предаване на мислите. Музикалност,  МОК - 19:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
Точилото и ножът, ООК - 19:00ч. - София, 23.4.1924г. (Сряда)
Съграждане на доброто,  МОК - 19:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
Ще го изцеля,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
Добрите и лошите, ООК - 19:00ч. - София, 30.4.1924г. (Сряда)
Израз, ООК - 19:00ч. - София, 1.4.1925г. (Сряда)
Законътъ на внушението,  МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
Отмерените прояви, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1925г. (Сряда)
Влияние на вътрешната светлина,  МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Съ Духъ и огънь / С Дух и огън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Закон на съотношения, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1925г. (Сряда)
Възкресение,  ИБ - 13:00ч. - София, 21.4.1925г. (Вторик)
Групиране на сили / Трансформиране на енергиите,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Дава плод,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, 5.4.1926г. (Понеделник)
Три вида съзнание, ООК - 19:00ч. - София, 7.4.1926г. (Сряда)
И земята ще се изпълни със знание,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
Малкото съпротивление,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
Божествената съкровищница, ООК - 19:00ч. - София, 14.4.1926г. (Сряда) (непечатана)
Зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Качествата на здравия човек / Качества на здравия човек,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Работа в съзнанието. Съзнателна работа / Съзнателна работа, МОК - 19:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
Сам изтъпках жлеба,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
Здравословни условия, ООК - 19:00ч. - София, 28.4.1926г. (Сряда)
Вехтото премина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Скрити сили,  МОК - 19:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Начeртаният план, ООК - 19:00ч. - София, 6.4.1927г. (Сряда)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Образи на реалността,  МОК - 19:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Една стъпка, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1927г. (Сряда)
Раб и син,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
Справяне,  МОК - 19:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
На разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.4.1927г. (Вторик)
Посоки и възможности, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1927г. (Сряда)
Бележки от разговори с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.4.1927г. (Петък)
Храна, вода, топлина, светлина, ИБ - 5:30ч. - София, 23.4.1927г. (Събота)
Изостаналите укрухи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Великденски подарък / Хигиенични правила, МОК , ИБ - 19:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Екскурзиите и слънцето, ИБ - 5:00ч. - София, 26.4.1927г. (Вторик)
Забравената дума, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1927г. (Сряда)
Практически правила,  МОК - 19:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
Славата человеческа,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
Служба на уравненията, ООК - 6:00ч. - София, 4.4.1928г. (Сряда)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1928г. (Понеделник)
Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1928г. (Сряда)
По-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1928г. (Неделя)
Доброта и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1928г. (Сряда)
Будният ден,  МОК - 5:00ч. - София, 20.4.1928г. (Петък)
За съдба дойдох,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1928г. (Неделя)
Ще бъдат предупредени, ООК - 5:00ч. - София, 25.4.1928г. (Сряда)
Смирението,  МОК - 5:00ч. - София, 27.4.1928г. (Петък)
Който се отмята,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1928г. (Неделя)
Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1929г. (Сряда)
Азбуката на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1929г. (Петък)
Той е реченият,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1929г. (Неделя)
Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1929г. (Сряда)
Истинска опора,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1929г. (Петък)
И огорчи се в сърцето си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1929г. (Неделя)
Трудни задачи, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1929г. (Сряда)
Живите линии на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 19.4.1929г. (Петък)
Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1929г. (Неделя)
Постижения на богатия и на сиромаха, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1929г. (Сряда)
Преводи в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 26.4.1929г. (Петък)
Момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1929г. (Неделя)
Права мисъл / Чиста мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1930г. (Сряда)
Огъната плоскост,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1930г. (Петък)
И рече Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1930г. (Неделя)
Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление), ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1930г. (Сряда)
Хармоничен избор / Първата задача,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1930г. (Петък)
Господар на съботата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1930г. (Неделя)
Хваление, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1930г. (Сряда)
Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1930г. (Петък)
Аз и Отец едно сме,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1930г. (Неделя)
Доброто оръжие, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1930г. (Сряда)
Светлина и знание / Знание и светлина,  МОК - 5:00ч. - София, 25.4.1930г. (Петък)
Доведете ми го тук,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1930г. (Неделя)
Положително знание, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1930г. (Сряда)
Смяна на силите, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1931г. (Сряда)
Тригон,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1931г. (Петък)
Припламна, понеже нямаше корен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Събиране и изваждане, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1931г. (Сряда)
Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1931г. (Петък)
Живият между мъртвите,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Специфична работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1931г. (Сряда)
Разумност и светлина / Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1931г. (Петък)
Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Път на вътрешно разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1931г. (Вторик)
Възстановяване, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1931г. (Сряда)
Опитности в живота / Знание и опитност,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1931г. (Петък)
Да разумеят писанията,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Хикс, игрек и зет, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1931г. (Сряда)
Значение на числата,  МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1932г. (Петък)
Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1932г. (Неделя)
Входни врати, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1932г. (Сряда)
Естествени правила, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 7.4.1932г. (Четвъртък)
Добрият поглед,  МОК - 5:00ч. - София, 8.4.1932г. (Петък)
Живот, светлина и свобода,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1932г. (Неделя)
Законът на вярата и Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 13.4.1932г. (Сряда)
Живите числа / Живи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 15.4.1932г. (Петък)
Покрива и изправя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1932г. (Неделя)
Динамика на живота / Динамическият живот. (Динамиката на живота), ООК - 5:00ч. - София, 20.4.1932г. (Сряда)
Доброто семе, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.4.1932г. (Четвъртък)
Живот, мисъл и воля,  МОК - 5:00ч. - София, 22.4.1932г. (Петък)
Запечатаната книга,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1932г. (Неделя)
Трите принципа / Трите типа, ООК - 5:00ч. - София, 27.4.1932г. (Сряда)
Пътят на възможностите,  МОК - 5:00ч. - София, 29.4.1932г. (Петък)
Отворени кранове,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
Радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
Окото, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1933г. (Сряда)
Познаването на Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
Приемане и предаване,  УС - 5:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
Полза от знанието / Ползата от знанието, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1933г. (Сряда)
Дреха на живота,  УС - 5:00ч. - София, 16.4.1933г. (Неделя)
Живот вечен,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1933г. (Неделя)
Слушайте разумното, ООК - 5:00ч. - София, 19.4.1933г. (Сряда)
Настъпване и отстъпване / Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота), МОК - 5:00ч. - София, 21.4.1933г. (Петък)
Домостроителят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1933г. (Неделя)
Примирение,  УС - 5:00ч. - София, 23.4.1933г. (Неделя)
Трите посоки, ООК - 5:00ч. - София, 26.4.1933г. (Сряда)
Председател на фирмата / Кандидати за председатели на фирма, МОК - 5:00ч. - София, 28.4.1933г. (Петък)
Петте ечемичени хляба,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1933г. (Неделя)
Целта на живота,  УС - 5:00ч. - София, 30.4.1933г. (Неделя)
Единственият свободен, УС - 5:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
Очите на мъдрия,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
Условията за растеж, ООК - 5:00ч. - София, 4.4.1934г. (Сряда)
Двете максими на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 6.4.1934г. (Петък) (непечатана)
Слугуване, УС - 5:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
Тъй мисля аз,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
Идването на Господа, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1934г. (Сряда)
Дробни отношения, МОК - 5:00ч. - София, 13.4.1934г. (Петък)
Божествен и човешки порядък, УС - 5:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Наяве,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Възвишеното в човека, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1934г. (Сряда)
Опорна точка в живота, МОК - 5:00ч. - София, 20.4.1934г. (Петък)
Бъдете като Баща си!, УС - 5:00ч. - София, 22.4.1934г. (Неделя)
Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1934г. (Неделя)
Сигурният пазител, ООК - 5:00ч. - София, 25.4.1934г. (Сряда)
Проводници на Божественото, МОК - 5:00ч. - София, 27.4.1934г. (Петък)
Бедният Лазар и богатият, УС - 5:00ч. - София, 29.4.1934г. (Неделя)
Разпаленият въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1934г. (Неделя)
Първото стъпало на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1935г. (Сряда)
Математически отношения ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1935г. (Петък)
Да обичаш и да те обичат,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Два метода / Двата метода и двата пътища към сродната душа,  УС - 5:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Двете силни точки, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1935г. (Сряда)
Насока отвътре,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1935г. (Петък)
Естествени прояви на Любовта / Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка),  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Колко е хубава твоята любов,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Най-голямото изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1935г. (Сряда)
Ако не ядете,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1935г. (Неделя)
Трите степени / Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките),  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1935г. (Неделя)
Предпоставките на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1935г. (Сряда)
Един от дванадесетте,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1935г. (Неделя)
Трите врати / Любовта. (Три стъпки – три врати),  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1935г. (Неделя)
Действието на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1936г. (Сряда)
Двете фази / Двете фази в пътя на ученика, УС - 5:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Понеже ви изказах това,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Божественото огледало. Трите области, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1936г. (Сряда)
Качества на мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1936г. (Петък)
Божествената връзка. Новият живот. Трите врати / Божествената връзка , УС - 5:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Заведоха Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Мекота, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1936г. (Сряда)
Постижения на мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1936г. (Петък)
Изгрев и залез / Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС - 5:00ч. - София, 19.4.1936г. (Неделя)
Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1936г. (Неделя)
Пречистване на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1936г. (Сряда)
Увеличаване и размножаване,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1936г. (Петък)
Което човек сее,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1936г. (Неделя)
Правата мисъл, чувство и говор / Права мисъл, чувство и говор, УС - 5:00ч. - София, 26.4.1936г. (Неделя)
Основната мярка, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1936г. (Сряда)
Тримата професори, МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1937г. (Петък)
Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Степените на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Четирите струни, ООК - 5:00ч. - София, 7.4.1937г. (Сряда)
Мисълта – изходен път, МОК - 5:00ч. - София, 9.4.1937г. (Петък)
Виделината и тъмнината,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Двамата сина,  УС - 5:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Път към новото, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1937г. (Сряда)
Двамата господари, МОК - 5:00ч. - София, 16.4.1937г. (Петък)
Истина и благост / Благост и Истина,  УС - 5:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Синаповото зърно,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Възможности в живота, ООК - 5:00ч. - София, 21.4.1937г. (Сряда)
Гами на светлината и на топлината, МОК - 5:00ч. - София, 23.4.1937г. (Петък)
Да идем във Витлеем,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1937г. (Неделя)
Първата дума,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1937г. (Неделя)
Умни, здрави и богати, ООК - 5:00ч. - София, 28.4.1937г. (Сряда)
Богатство, знание, свобода, МОК - 5:00ч. - София, 30.4.1937г. (Петък)
Отворени и затворени очи,  МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1938г. (Петък)
Няма да ожаднее,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)
Под тебе и над тебе,  УС - 5:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)
Еднократен, многократен и непреривни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1938г. (Сряда)
Импулсът,  МОК - 5:00ч. - София, 8.4.1938г. (Петък)
Беззаветна благодарност, ООК - 5:00ч. - София, 20.4.1938г. (Сряда)
Няколко въпроса,  МОК - 5:00ч. - София, 22.4.1938г. (Петък)
Всичките народи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1938г. (Неделя)
Даде ми се всяка власт,  УС - 5:00ч. - София, 24.4.1938г. (Неделя)

началоМай

Даром давайте,  УС - 5:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Някой си стотник,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Музикална любов, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1938г. (Сряда)
Причина, среда, факти,  МОК - 5:00ч. - София, 6.5.1938г. (Петък)
Който не носи кръста си,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Отворени за доброто,  УС - 5:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Учат и страдат, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1938г. (Сряда)
Честност и справедливост,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1938г. (Петък)
Главните точки,  УС - 5:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Речи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Доброта, разумност, любов, ООК - 5:00ч. - София, 18.5.1938г. (Сряда)
Опорна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 20.5.1938г. (Петък)
Великото в света,  УС - 5:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
Правият и кривият път, ООК - 5:00ч. - София, 25.5.1938г. (Сряда)
Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 27.5.1938г. (Петък)
Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
Обнова на човека,  УС - 5:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
Иде и иди, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1939г. (Сряда)
Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1939г. (Петък)
Божественото право,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Качества на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1939г. (Сряда)
Музикален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1939г. (Петък)
Божието благословение,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Ценността на вашата душа,  УС - 5:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Музикалния тон на живота, ООК - 5:00ч. - София, 17.5.1939г. (Сряда)
Беден и богат,  МОК - 5:00ч. - София, 19.5.1939г. (Петък)
Който знае и който не знае,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
Силата на човека,  УС - 5:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
Музикална задача, ООК - 5:00ч. - София, 24.5.1939г. (Сряда)
Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК - 5:00ч. - София, 31.5.1939г. (Сряда)
Божественият център, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1940г. (Сряда)
Теория, реалност и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1940г. (Петък)
Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Постиженията на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1940г. (Сряда)
Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1940г. (Петък)
Здравословно гледище,  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Старият и новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Правилни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1940г. (Сряда)
Разумни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1940г. (Петък)
Който иде,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1940г. (Неделя)
Три вида любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1940г. (Сряда)
Светлина, топлина и сила,  МОК - 5:00ч. - София, 24.5.1940г. (Петък)
Станало раздор,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1940г. (Неделя)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1940г. (Сряда)
Правата мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1941г. (Петък)
В Него бе животът,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
Добрият живот,  УС - 5:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
Ще направимъ жилище / Ще направим жилище, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1941г. (Сряда)
Неразбраното и разбраното,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1941г. (Петък)
Едно ти не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1941г. (Неделя)
Приятно занимание, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1941г. (Сряда)
Правилни съотношения,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1941г. (Петък)
Безлюбие и любов,  УС - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
Една дума,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1941г. (Сряда)
Благодарност,  МОК - 5:00ч. - София, 23.5.1941г. (Петък)
Съкровището на човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1941г. (Неделя)
Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1941г. (Сряда)
Двата полюса,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1942г. (Петък)
Животът за любовта,  УС - 5:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Иде в света,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Три картини, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1942г. (Сряда)
Единицата,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1942г. (Петък)
Без сол,  УС - 5:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Врата на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Примирете се със себе си, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1942г. (Сряда)
Пълната чаша,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1942г. (Петък)
Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
Новото в света,  УС - 5:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
Състояние и разположение, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1942г. (Сряда)
Обикновен, талантлив и гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 22.5.1942г. (Петък)
Виделината свети,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
Любов, вяра и надежда,  УС - 5:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
Координиране, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1942г. (Сряда)
Тон и техника,  МОК - 5:00ч. - София, 29.5.1942г. (Петък)
Близо е,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Движение в природата, НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Добър, справедлив, красив и умен, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1943г. (Сряда)
Удължена точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1943г. (Петък)
Любовта е музика,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
Четирите закона, НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
Старата и новата команда, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1943г. (Сряда)
Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 14.5.1943г. (Петък)
В любещите ръце,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
Добър слуга и господар, НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
Възпитателен метод, ООК - 5:00ч. - София, 19.5.1943г. (Сряда)
Чувство на величавост,  МОК - 5:00ч. - София, 21.5.1943г. (Петък)
В царството си, НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
Два метода,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
Правилно мерене, ООК - 5:00ч. - София, 26.5.1943г. (Сряда)
Геометрически съотношения,  МОК - 5:00ч. - София, 28.5.1943г. (Петък)
Бащата иде, НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
Път на избавление,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
Силната отрова, ИБ - (неизвестен час) - , 5.5.1912г. (Неделя)
Вечно млади, ИБ - (неизвестен час) - , 12.5.1912г. (Неделя)
Подквасата, ИБ - (неизвестен час) - , 26.5.1912г. (Неделя)
Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
Талантите, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
Многоценният бисер, НБ - (неизвестен час) - София, 2.5.1915г. (Неделя)
Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, 23.5.1915г. (Неделя)
Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
Вземане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1917г. (Неделя)
Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1917г. (Неделя)
Простотата, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 31.5.1917г. (Четвъртък)
Изгряващото слънце,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1919г. (Неделя)
Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1919г. (Неделя)
Гредата,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1919г. (Неделя)
Трапезата на Новия Завет,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1919г. (Неделя)
По предание,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1920г. (Неделя)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1920г. (Неделя)
Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
Първата сестра, НБ - (неизвестен час) - , 8.5.1921г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1921г. (Неделя)
Път на мисълта, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 25.5.1921г. (Сряда)
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1921г. (Неделя)
Символически, окултни правила и мерки / Символични и научни правила, ООК - 19:30ч. - София, 2.5.1922г. (Вторик)
Красивото в живота / Красотата в природата, МОК - 19:00ч. - София, 3.5.1922г. (Сряда)
Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
Семената, ИБ - 10:00ч. - София, 9.5.1922г. (Вторик)
Закон на енергията / Закон за енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 10.5.1922г. (Сряда)
Мястото на човека в природата / Мястото на човека в природата, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1922г. (Четвъртък)
Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1922г. (Неделя)
Празното време, ИБ - 10:00ч. - София, 16.5.1922г. (Вторик)
Методи за чистене, МОК - 19:00ч. - София, 17.5.1922г. (Сряда)
Необятната любов / Необятната любов, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1922г. (Четвъртък)
Много плод,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1922г. (Неделя)
Верен на себе си, ИБ - 10:00ч. - София, 23.5.1922г. (Вторик)
Здравец, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота, МОК - 5:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
Без Бога и без любов не може, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 25.5.1922г. (Четвъртък)
По пътя / Правият път, ООК - 10:00ч. - Витоша, 26.5.1922г. (Петък)
Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1922г. (Неделя)
Изворите, ИБ - 19:30ч. - София, 30.5.1922г. (Вторик)
Връзки на знанието, МОК - 19:00ч. - София, 31.5.1922г. (Сряда)
Живият кръг,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1923г. (Сряда)
Движение на разумните сили,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1923г. (Сряда)
Дерзайте, Аз съм, НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
Правилно разпределение на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Закон за контрастите, ООК - 19:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Отношение на природните сили / Отношение на природните сили към човешката душа,  МОК - 19:00ч. - София, 30.5.1923г. (Сряда)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК - 19:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Страхът, ООК - 19:00ч. - София, 7.5.1924г. (Сряда)
Млади и стари,  МОК - 19:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Напразно ме почитат,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Четирите проекции, ООК - 19:00ч. - София, 14.5.1924г. (Сряда)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК - 19:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
Опитване и преживяване, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.5.1924г. (Четвъртък) (непечатана)
Малки придобивки в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
Онези дни ще се съкратят,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
Съзнателната монада, ООК - 19:00ч. - София, 28.5.1924г. (Сряда)
Влияние на цветовете,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
Условия за обикновения и за разумния човек, ООК - 19:00ч. - София, 5.5.1926г. (Сряда)
Място на добродетелите,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Ще бъде жив,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Целомъдрие и великодушие, ООК - 19:00ч. - София, 12.5.1926г. (Сряда)
Здраво мислене,  МОК - 19:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Ще ми изявиш,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Методи и пътища на идейния свят, ООК - 19:00ч. - София, 19.5.1926г. (Сряда)
Склонности и разнообразие,  МОК - 19:00ч. - София, 23.5.1926г. (Неделя)
Скритото имане,  НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1926г. (Неделя)
Пътят на желанията, ООК - 19:00ч. - София, 26.5.1926г. (Сряда)
Което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
Окултни познания / Окултни елементарни познания,  МОК - 19:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
Принципи на нещата, ООК - 19:00ч. - София, 4.5.1927г. (Сряда)
Координиране на силите / Координация на силите,  МОК - 19:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Сто пеняза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Четирите кръга, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1927г. (Сряда)
Светлият кръг,  МОК - 19:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Ще ви се даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Общи упътвания, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1927г. (Сряда)
Седмият кръг на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
Що искате?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
Постъпки, ООК - 19:00ч. - София, 25.5.1927г. (Сряда)
Благо и леко,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
Хармонични положения,  МОК - 19:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
Добри и лоши условия, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1928г. (Сряда)
Двете посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1928г. (Петък)
Глас от града,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1928г. (Неделя)
Създаване на нови органи, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1928г. (Сряда)
Методи за хранене,  МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1928г. (Петък)
Работникът и неговата прехрана,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1928г. (Неделя)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1928г. (Сряда)
Растене и развитие,  МОК - 5:00ч. - София, 18.5.1928г. (Петък)
Той дойде при Пилат,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1928г. (Неделя)
Плащане и прощаване, ООК - 5:00ч. - София, 23.5.1928г. (Сряда)
Правилно дъвчене,  МОК - 5:00ч. - София, 25.5.1928г. (Петък)
Бог е Дух,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1928г. (Неделя)
Придобиване на щастие, ООК - 5:00ч. - София, 30.5.1928г. (Сряда)
Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда)
Външни и вътрешни методи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1929г. (Петък)
Ела след мене!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1929г. (Неделя)
Аксиома на живота / Една аксиома, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1929г. (Сряда)
Добрата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1929г. (Петък)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1929г. (Неделя)
Абсолютна реалност, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1929г. (Четвъртък)
Единство в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1929г. (Петък)
Голямото благо,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1929г. (Неделя)
Битие и откровение, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1929г. (Сряда)
Другата събота,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1929г. (Неделя)
Определени движения / Любовният поглед, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1929г. (Сряда)
Закон на доволството,  МОК - 5:00ч. - София, 31.5.1929г. (Петък)
Показване / Демонстрация,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1930г. (Петък)
На видело,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1930г. (Неделя)
Претръпване и претъпяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1930г. (Сряда)
Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1930г. (Петък)
Да влезеш,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1930г. (Неделя)
Добрият ден, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1930г. (Сряда)
Линията на живота / Правата линия на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1930г. (Петък)
Да се възвеселим,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1930г. (Неделя)
Стойност на нещата / Постоянна цена, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1930г. (Сряда)
Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта,  МОК - 5:00ч. - София, 23.5.1930г. (Петък)
По-горни от тях,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1930г. (Неделя)
Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1930г. (Сряда)
Къртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата,  МОК - 5:00ч. - София, 30.5.1930г. (Петък)
Разумно прилагане / Разумното употребление,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1931г. (Петък)
Алфа и омега,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1931г. (Сряда)
Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1931г. (Петък)
Плюна на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Свещеният трепет, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1931г. (Сряда)
Новата епоха,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1931г. (Петък)
Една се взема и една се оставя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Музикални прояви, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1931г. (Сряда)
Скритите таланти / Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения.,  МОК - 5:00ч. - София, 22.5.1931г. (Петък)
Будни бъдете!,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Здрави слуги и здрави господари,  УС - 5:00ч. - София, 24.5.1931г. (Неделя)
Разбрани неща, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1931г. (Сряда)
Правилна преценка / Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката,  МОК - 5:00ч. - София, 29.5.1931г. (Петък)
Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1932г. (Неделя)
Кръг, елипса и хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1932г. (Сряда)
Узрял плод, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 5.5.1932г. (Четвъртък)
Обич и знание,  УС - 10:00ч. - София, 8.5.1932г. (Неделя)
Слаби и силни положения, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1932г. (Сряда)
Пътища на Мъдростта, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 12.5.1932г. (Четвъртък)
Разумност в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1932г. (Петък)
Закон за частите и за цялото / Законът на частите и законът на цялото, ООК - 5:00ч. - София, 18.5.1932г. (Сряда)
Носители на Новото, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 19.5.1932г. (Четвъртък)
Ако всичкия свят спечеля,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1932г. (Неделя)
Двете страни на света,  УС - 5:00ч. - София, 22.5.1932г. (Неделя)
Вечният порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1932г. (Неделя)
Постоянна благодарност,  УС - 5:00ч. - София, 29.5.1932г. (Неделя)
Прави разсъждения / Човешката уста, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1933г. (Сряда)
Стотният път / Стотният ключ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1933г. (Петък)
Вяра и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
Овчарите,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
Живите линии, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1933г. (Сряда)
Трима господари,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1933г. (Петък)
Добродетелната жена,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1933г. (Неделя)
Въждаления на душата / Въжделенията на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 17.5.1933г. (Сряда)
Разнообразието в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 19.5.1933г. (Петък)
В правда и съдба,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1933г. (Неделя)
Вяра, надежда и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 21.5.1933г. (Неделя)
Добрата постъпка, ООК - 5:00ч. - София, 24.5.1933г. (Сряда)
Пауза в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 26.5.1933г. (Петък)
Не се мълви,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1933г. (Неделя)
Ръцете на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 28.5.1933г. (Неделя)
Обходата / Обхода, ООК - 5:00ч. - София, 31.5.1933г. (Сряда)
Път за постижение, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1934г. (Сряда)
Слуга на доброто, МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1934г. (Петък)
Господарят и на двете, УС - 5:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
Що е човек, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1934г. (Сряда)
Влиянието на музиката, МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1934г. (Петък)
Носителят на Неговото Слово, УС - 5:00ч. - София, 13.5.1934г. (Неделя)
Числото 153,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1934г. (Неделя)
Божественият филтър, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1934г. (Сряда)
Основният тон, МОК - 5:00ч. - София, 18.5.1934г. (Петък)
Да се не смущава сърцето ви!,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1934г. (Неделя)
Трите идеи / Като себе си! Трите идеи, УС - 5:00ч. - София, 20.5.1934г. (Неделя)
Пред шестата врата, ООК - 5:00ч. - София, 23.5.1934г. (Сряда)
Практическо приложение на музиката, МОК - 5:00ч. - София, 25.5.1934г. (Петък)
Двата порядъка / Двата порядъка. Качества на младия, УС - 5:00ч. - София, 27.5.1934г. (Неделя)
Има време,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1934г. (Неделя)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 30.5.1934г. (Сряда)
Киселина, основа, сол, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1935г. (Сряда)
Разрешените задачи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1935г. (Петък)
Пак се яви,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Четирите елемента / Четири неща в ума си,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Трите геометрични фигури, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1935г. (Сряда)
Органически, духовни и умствени сили в човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1935г. (Петък)
Правото на Любовта / Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението),  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
Светите Твои градове,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
Последният изпит, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1935г. (Сряда)
Условия и възможности / Условие и възможности,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1935г. (Петък)
До 29-ти юний,  УС - 5:00ч. - София, 19.5.1935г. (Неделя) (непечатана)
Възходящият път / Възходящият път. (Трите думи. Писмото),  УС - 5:00ч. - София, 26.5.1935г. (Неделя)
Общи погрешки и общи добродетели, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1935г. (Сряда)
Фа–фа диез / Фа и фа диез,  МОК - 5:00ч. - София, 31.5.1935г. (Петък)
Стара и нова българска песен,  МОК - 5:00ч. - Витоша, 1.5.1936г. (Петък)
Защо е позволено някой да прави добро,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Четирите качества  , УС - 5:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Тайни и откровения, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1936г. (Сряда)
До мажор и ре мажор,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1936г. (Петък)
Както Бог мисли и прави,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Стана невидим,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Разумният музикален живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1937г. (Сряда)
Хармония на чувства и способности, МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1937г. (Петък)
Единият и многото,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Ново сърце,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Свободният човек, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1937г. (Сряда)
Трите системи,  МОК - 5:00ч. - София, 14.5.1937г. (Петък)
Първото място,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1937г. (Неделя)
Рабство и приятелство,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1937г. (Неделя)
Цялото и частите, ООК - 5:00ч. - София, 19.5.1937г. (Сряда)
На място и не на място, МОК - 5:00ч. - София, 21.5.1937г. (Петък)
Новото / Новото в небето. Страданието,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1937г. (Неделя)
Първата песен, ООК - 5:00ч. - София, 26.5.1937г. (Сряда)
Ценност и морал,  МОК - 5:00ч. - София, 28.5.1937г. (Петък)
Елате да разсъждаваме,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1937г. (Неделя)
Упование на Божественото / Уповай на Божественото,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1937г. (Неделя)

началоЮни

Великото благо на живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1938г. (Сряда)
Правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 3.6.1938г. (Петък)
Последен в света,  УС - 5:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
Три фази,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
Добрият живот, ООК - 5:00ч. - София, 22.6.1938г. (Сряда)
Какво трябва на младите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.6.1938г. (Петък)
Две посоки,  УС - 5:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
И прослави Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
Основа на здравето, ООК - 5:00ч. - София, 29.6.1938г. (Сряда)
Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1939г. (Петък)
Истинският човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
Ученикът,  УС - 5:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
Изкуството на ангелите, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1939г. (Сряда)
Бял и черен кюп,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1939г. (Петък)
Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Пред новата епоха,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Езикът на седемте тона, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1939г. (Сряда)
Нормалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1939г. (Петък)
Знаменосци на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
Новите форми на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
Нагоре и напред, ООК - 5:00ч. - София, 21.6.1939г. (Сряда)
Обезсърчение и насърчение,  МОК - 5:00ч. - София, 23.6.1939г. (Петък)
С човешки и ангелски езици,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
Стари и нови светии,  УС - 5:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
Най-лесното изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 28.6.1939г. (Сряда)
Бог е истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Четири неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Двата закона, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1940г. (Сряда)
Неподвижна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1940г. (Петък)
Животът,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Нови и стари неща,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Реални величини, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1940г. (Сряда)
Студ и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1940г. (Петък)
Свещеното чувство,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Становище на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Сила и безсилие, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1940г. (Сряда)
Физически, духовен и умствен свят,  МОК - 5:00ч. - София, 21.6.1940г. (Петък)
Новият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
Търпението,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
Бъдете яки!, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1940г. (Сряда)
Основната мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1940г. (Петък)
По-блажен е,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
Първата запалка,  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
Крайното добро и крайното зло,  УС - 5:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1941г. (Сряда)
Новият морал,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1941г. (Петък)
Единствената сила,  УС - 5:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Посрещане на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1941г. (Сряда)
Добро, справедливо, разумно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1941г. (Петък)
Да просветнат,  УС - 5:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Единствената похвала,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Три основни тона, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1941г. (Сряда)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 20.6.1941г. (Петък)
Дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
Зародиш, дърво, плод,  УС - 5:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
Ново воюване, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1941г. (Сряда)
Тангентално и обкръжаващо,  МОК - 5:00ч. - София, 27.6.1941г. (Петък)
И рече им,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1941г. (Неделя)
Служене, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1942г. (Сряда)
Всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Най-малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1942г. (Сряда)
Противоположности,  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1942г. (Петък)
Разумни и незлобиви,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1942г. (Неделя)
Чистотата, ООК - 5:00ч. - София, 17.6.1942г. (Сряда)
Опорни точки в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.6.1942г. (Неделя)
Единното и неделимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.6.1942г. (Понеделник)
Възходящият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.6.1942г. (Вторик)
Живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.6.1942г. (Четвъртък)
Прилагане на живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.6.1942г. (Петък)
Новият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.6.1942г. (Събота)
Космичната Любов, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Новият свят, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Вяра и Любов, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1943г. (Сряда)
Умът и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1943г. (Петък)
Истинно, честно и справедливо, НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
Числото тринадесет,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
По новия път, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1943г. (Сряда)
Слаб и силен,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1943г. (Петък)
Да се родите изново, НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Сила и слабост,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Отворената врата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1943г. (Сряда)
Четири вида освобождение,  МОК - 5:00ч. - София, 18.6.1943г. (Петък)
Религиозни и духовни хора,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
Създаде Небето и Земята, НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
Най-разумният акт, ООК - 5:00ч. - София, 23.6.1943г. (Сряда)
Мисъл и здраве,  МОК - 5:00ч. - София, 25.6.1943г. (Петък)
Любов и обич, ООК - 5:00ч. - София, 30.6.1943г. (Сряда)
Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 22.6.1944г. (Четвъртък)
Деца по сърце, ИБ - (неизвестен час) - , 2.6.1912г. (Неделя)
Божественият Промисъл,  НБ - (неизвестен час) - София, 6.6.1915г. (Неделя)
Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)
Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
Пълнене и празнене, БС - 10:00ч. - София, 26.6.1918г. (Сряда)
Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1918г. (Неделя)
Отхвърленият камък,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1919г. (Неделя)
Учител и Господ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1919г. (Неделя)
Призваха Исуса,  НБ ,БС - 10:00ч. - София, 19.6.1919г. (Четвъртък)
Малкият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1919г. (Неделя)
Старият книжник,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1919г. (Неделя)
Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
Разговор,  ИБ - 19:00ч. - Сливен, 15.6.1920г. (Вторик)
Три процеса,  ИБ - 21:45ч. - Бургас, 23.6.1920г. (Сряда)
На вечеря с Учителя,  ИБ - 22:45ч. - Бургас, 25.6.1920г. (Петък)
Живи извори,  ИБ - 18:00ч. - Бургас, 26.6.1920г. (Събота)
Закон за изменение,  ИБ - 16:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Щастието е в человека,  ИБ - 20:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Законът на плътта е закон на ограничението,  ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.6.1920г. (Понеделник)
Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)
Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ - 9:00ч. - Витоша, 9.6.1921г. (Четвъртък)
Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
Дойди след Мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1921г. (Неделя)
Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС - 10:00ч. - , 20.6.1921г. (Понеделник)
В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1921г. (Неделя)
Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 2.6.1922г. (Петък)
Изгрев и залез / Изгрев и залез, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1922г. (Петък)
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1922г. (Неделя)
Мисъл, чувство и действие, МОК - 19:00ч. - София, 7.6.1922г. (Сряда)
Окултна хигиена / Природна хигиена, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1922г. (Четвъртък)
Както е Он чист,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
Характерни черти,  ИБ - 19:30ч. - София, 13.6.1922г. (Вторик)
Какво се изисква от ученика / Изисквания от ученика, МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1922г. (Сряда)
Мисъл и действие / Мисъл и действие, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Бележка на Савка Керемидчиева, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Ако пребъдете в Мене,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1922г. (Неделя)
Един малък опит,  ИБ - 19:30ч. - София, 20.6.1922г. (Вторик)
Скъпоценните камъни, МОК - 19:00ч. - София, 21.6.1922г. (Сряда)
Влиянието на музиката / Влияние на музиката, ООК - 19:00ч. - София, 22.6.1922г. (Четвъртък)
Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1922г. (Неделя)
Кое е полезно и кое не е, ИБ - 19:30ч. - София, 27.6.1922г. (Вторик)
Прояви на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 28.6.1922г. (Сряда)
Мечешкият капан! / Мечешкият капан, ООК - 19:00ч. - София, 29.6.1922г. (Четвъртък)
Напразно Ме почитат, НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1923г. (Неделя)
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1923г. (Неделя)
Вяра и съмнение, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Имаше двама синове, НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Опити,  МОК - 19:00ч. - София, 20.6.1923г. (Сряда)
Приложение, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.6.1923г. (Четвъртък)
Първичната връзка, ИБ - 10:00ч. - София, 22.6.1923г. (Петък)
След три дни, НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1923г. (Неделя)
Нежност и грубост,  МОК - 19:00ч. - София, 27.6.1923г. (Сряда)
Божественото и човешкото, ООК - 19:00ч. - София, 28.6.1923г. (Четвъртък)
И валя дъждът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1924г. (Неделя)
Право ходене, ООК - 19:00ч. - София, 4.6.1924г. (Сряда)
Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 9.6.1924г. (Понеделник)
Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, 11.6.1924г. (Сряда)
Малкото приложение, ООК - 19:00ч. - София, 18.6.1924г. (Сряда)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
Успоредните пътища,  МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
Успоредните линии, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1925г. (Сряда)
И оздравѣ дъщеря ѝ / И оздравя дъщеря ѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
Проявленията на ума,  МОК - 19:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
Най-малкото чувство, ООК - 19:00ч. - София, 24.6.1925г. (Сряда)
Плодътъ на дървото / Плодът на дървото,  НБ - 10:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
Смяна на състоянията,  МОК - 19:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
С чия воля?, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1926г. (Сряда)
Музикално упражнение,  МОК - 19:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Усилване на вярата, ООК - 19:00ч. - София, 9.6.1926г. (Сряда)
Когато страданията произтичат / Произход на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
Оглашен, вярващ, ученик, ООК - 19:00ч. - София, 16.6.1926г. (Сряда)
В малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1926г. (Неделя)
Среда и условия, ООК - 19:00ч. - София, 23.6.1926г. (Сряда)
В своите си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
Новите типове / Нови типове,  МОК - 19:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
Съзвучно движение, ООК - 19:00ч. - София, 1.6.1927г. (Сряда)
Две думи,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Трениране,  МОК - 19:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Основни мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1927г. (Сряда)
Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Типове и образи,  МОК - 19:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Връзка на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1927г. (Сряда)
Три посоки,  МОК - 19:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)
Ще оздравее,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)
Отличителни черти, ООК - 19:00ч. - София, 22.6.1927г. (Сряда)
Класическата книга на Любовта, ООК - 19:00ч. - София, 29.6.1927г. (Сряда)
Втичане и изтичане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1928г. (Петък)
Вечно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1928г. (Неделя)
Божествена светлина, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1928г. (Сряда)
Тънкият конец и дебелото въже,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1928г. (Петък)
Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1928г. (Неделя)
Търпение и безстрашие,  МОК - 5:00ч. - София, 15.6.1928г. (Петък)
Задна стража, ООК - 5:00ч. - София, 20.6.1928г. (Сряда)
Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 22.6.1928г. (Петък)
Елипса и парабола, ООК - 5:00ч. - София, 27.6.1928г. (Сряда)
Закони на красотата,  МОК - 5:00ч. - София, 29.6.1928г. (Петък)
Огън да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1929г. (Неделя)
Верни положения, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1929г. (Сряда)
Естественото състояние,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1929г. (Четвъртък)
Достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1929г. (Неделя)
Стари навици, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1929г. (Сряда)
Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща),  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1929г. (Петък)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1929г. (Неделя)
Естествени връзки, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1929г. (Сряда)
Разумните кротки / Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1929г. (Неделя)
Външните линии на красотата, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1929г. (Сряда)
Светът на ограниченията / Светът на ограниченията. Физическият живот,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1929г. (Петък)
С огън и сол,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1930г. (Неделя)
Точност, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1930г. (Сряда)
Основна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота),  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1930г. (Петък)
Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1930г. (Неделя)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1930г. (Сряда)
Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1930г. (Петък)
Преди Авраама,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1930г. (Неделя)
Абсолютна вяра / Абсолютно доверие, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1930г. (Сряда)
Работа, музика и мисъл / Преводи в природата (Работа, музика, молитва),  МОК - 5:00ч. - София, 20.6.1930г. (Петък)
За храна,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1930г. (Неделя)
Закон и принцип, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1930г. (Сряда)
Превръщане и съпоставяне / Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума),  МОК - 5:00ч. - София, 27.6.1930г. (Петък)
Близо е лятото,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1930г. (Неделя)
Съществено и несъществено, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1931г. (Сряда)
Трите отношения / Първите отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.6.1931г. (Петък)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
Свобода на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1931г. (Сряда)
Неизбежен път / Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото),  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1931г. (Петък)
И отговори Симон Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
Музикален живот, ООК - 10:00ч. - София, 17.6.1931г. (Сряда)
Свиване и разширяване,  МОК - 5:00ч. - София, 19.6.1931г. (Петък)
Мистично разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)
Учителю, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)
Осмисляне на живота, ООК - 5:00ч. - София, 24.6.1931г. (Сряда)
Красивите линии / Линиите на красотата в природата!,  МОК - 5:00ч. - София, 26.6.1931г. (Петък)
Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1932г. (Сряда)
Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 2.6.1932г. (Четвъртък)
Доброто семе,  НБ - 16:00ч. - София, 5.6.1932г. (Неделя)
Знание и прилагане, ООК - 5:00ч. - София, 8.6.1932г. (Сряда)
Новото знание / Ново знание,  МОК - 5:00ч. - София, 10.6.1932г. (Петък)
И видя там човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1932г. (Неделя)
Философия и наука, ООК - 5:00ч. - София, 15.6.1932г. (Сряда)
Погледът на Бога,  МОК - 5:00ч. - София, 17.6.1932г. (Петък)
Живейте разумно,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1932г. (Неделя)
Малкото добро и малкото зло,  УС - 5:00ч. - София, 19.6.1932г. (Неделя)
Малкото добро. (Живият порядък), ООК - 5:00ч. - София, 22.6.1932г. (Сряда)
Разумен център,  МОК - 5:00ч. - София, 24.6.1932г. (Петък)
Добрата воля Божия,  УС - 5:00ч. - София, 26.6.1932г. (Неделя)
Малцина избрани,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1932г. (Неделя)
Отец ми живее / Той е в нас и ние в Него, ООК - 5:00ч. - София, 29.6.1932г. (Сряда)
Непоклатима канара, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 30.6.1932г. (Четвъртък)
Координирани движения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1933г. (Петък)
Законът на ограничението и законът на свободата, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1933г. (Сряда)
Трите посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1933г. (Петък)
Надеждата ти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
Новото знание,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
Влияние на материята / Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1933г. (Сряда)
Свещеното сърце,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1933г. (Петък)
Отворените прозорци,  УС - 5:00ч. - София, 18.6.1933г. (Неделя)
Организиране на вътрешния човек, ООК - 5:00ч. - София, 21.6.1933г. (Сряда)
Три вида процеси,  МОК - 5:00ч. - София, 23.6.1933г. (Петък)
Добрите дарби,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1933г. (Неделя)
Правила за приложение,  УС - 5:00ч. - София, 25.6.1933г. (Неделя)
Свещената област на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.6.1933г. (Сряда)
Живот и идеал,  МОК - 5:00ч. - София, 30.6.1933г. (Петък)
Първичната динамика,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Изпълнѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
Трите страни на съзнанието, УС - 5:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
Неразрешените задачи, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1934г. (Сряда)
Психологически анализа на сръднята,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Противоречие и благо, УС - 5:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
Умно дете,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
Двете линии, ООК - 5:00ч. - София, 13.6.1934г. (Сряда)
Разменната монета,  МОК - 5:00ч. - София, 15.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Което става, УС - 5:00ч. - София, 17.6.1934г. (Неделя)
Три фактора,  НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1934г. (Неделя)
Правият път, ООК - 5:00ч. - София, 20.6.1934г. (Сряда)
Светията, слугата...,  МОК - 5:00ч. - София, 22.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Към Емаус, УС - 5:00ч. - София, 24.6.1934г. (Неделя)
Не живея за себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1934г. (Неделя)
Дишането и вътрешният живот, ООК - 5:00ч. - София, 27.6.1934г. (Сряда)
Тонът Фа / Няма да бъда излъган,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1935г. (Неделя)
Правилното пеене, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1935г. (Сряда)
Малките желания,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1935г. (Петък)
Път към разумността / Пътят на разумното,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1935г. (Неделя)
Прав и крив път, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1935г. (Сряда)
Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1935г. (Петък)
Каза ми всичко,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Плащане на дългове / Изплащайте дълга си,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Комплексни понятия, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1935г. (Сряда)
Ферменти,  МОК - 5:00ч. - София, 21.6.1935г. (Петък)
Сгърбената жена,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1935г. (Неделя)
Човек и природа / Господ в нас, и ние в Него,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1935г. (Неделя)
Двата закона. Влюбване. Закон на смените,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1935г. (Петък)
Бъдете като децата,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1935г. (Неделя)
Начало и край / И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане),  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1935г. (Неделя)
Правилно приемане, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1937г. (Сряда)
Трите велики науки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1937г. (Петък)
Бяга в Тарсис,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
Детето на истината / Самораждане. Раждане на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
Отношение на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1937г. (Сряда)
Правилно отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1937г. (Петък)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Пътят на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1937г. (Сряда)
Поясът,  МОК - 5:00ч. - София, 18.6.1937г. (Петък)
Великoтo малко и великото голямо,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1937г. (Неделя)
Особеностите на човека / Особената черта на човека,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1937г. (Неделя)
Временно и постоянно, ООК - 5:00ч. - София, 23.6.1937г. (Сряда)
Мъчение, труд, работа,  МОК - 5:00ч. - София, 25.6.1937г. (Петък)
Възлюбете Господа!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1937г. (Неделя)
Външен и вътрешен живот / Вътрешен и външен живот,  УС - 5:00ч. - София, 27.6.1937г. (Неделя)
Всичко е създадено за добро, ООК - 5:00ч. - София, 30.6.1937г. (Сряда)

началоЮли

Законът на контраста,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1938г. (Петък)
Блажени сте ако любите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Слизане и качване,  УС - 5:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Светлина, топлина, доброта, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1938г. (Сряда)
Освобождаване,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1938г. (Петък)
Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторик)
Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
От пръстите на ръцете, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1938г. (Сряда)
Късият и дългият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1938г. (Петък)
Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Резултати и последствия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Ценности на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1938г. (Сряда)
Възможни условия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Първо и последно място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Вам завещавам царството,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Новата любов,  УС - 5:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Дрехата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1939г. (Сряда)
Даване, вземане и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1939г. (Петък)
Изкуствените противоречия,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)