Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


БЕСЕДИ ПО ГРАДОВЕ
3952 броя беседи
София,   Варна,   Бургас,   В.Търново,   Сливен,   Казанлък,   Русе,   Шумен,   Нови Пазар,   Витоша,   Рила,   7-те езера,   Мусала,   Мърчаево,   в.Острец,   х.Еделвайс,   Чамкория


начало7-те езера

Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторик)
Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
От пръстите на ръцете, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1938г. (Сряда)
Късият и дългият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1938г. (Петък)
Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Резултати и последствия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Ценности на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1938г. (Сряда)
Възможни условия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Първо и последно място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
Нови пътища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
Азбука на Божествения език, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1938г. (Неделя)
Всяко растение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1938г. (Сряда)
Силен и слаб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1938г. (Петък)
Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1939г. (Сряда)
С вяра, без смущение / И в мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1939г. (Петък)
Любов и почитание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Път към живота / Той е!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1939г. (Сряда)
Божествена светлина / Разумност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Ценни придобивки / Запазване и спечелване, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
Постоянното в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Гласът на Любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Разнообразието в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
На своето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторик)
Възможности на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1939г. (Четвъртък)
Новият закон, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1939г. (Петък)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1939г. (Събота)
Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1939г. (Неделя)
Малката молитва, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1939г. (Понеделник)
Цар и служител, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.8.1939г. (Вторик)
Божествена радост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
Магическата сила на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
Сянка и реалност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1940г. (Събота)
Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
Семе, лист, плод, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя) (непечатана)
Единство на Любовта, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Проветряване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Опорни точки в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.6.1942г. (Неделя)
Единното и неделимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.6.1942г. (Понеделник)
Възходящият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.6.1942г. (Вторик)
Живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.6.1942г. (Четвъртък)
Прилагане на живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.6.1942г. (Петък)
Новият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.6.1942г. (Събота)
Космичната Любов, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Новият свят, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Красота и благост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
Дом на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)
Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1930г. (Сряда)
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1930г. (Сряда)
На езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, 8.8.1930г. (Петък)
Наближило е Царството Божие, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, 10.8.1930г. (Неделя) (непечатана)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1930г. (Петък)
Идеалът на човека,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Любовта към Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Симон Петър,  РБ - 18:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Старите накити,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1931г. (Понеделник)
Денят на доброто,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.7.1931г. (Вторик)
Денят на Божията работа,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1931г. (Четвъртък)
Човекът на новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1931г. (Неделя)
Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1931г. (Понеделник)
Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1931г. (Вторик)
Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1931г. (Сряда)
Нашето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1931г. (Четвъртък)
Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1931г. (Петък)
Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Ценното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
Мястото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)
Тези три неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
Ден на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
Запечатал е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
Които чакат Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)
Слабото и силното, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1932г. (Вторик)
Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (I), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1932г. (Събота)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1932г. (Неделя)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (III), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1932г. (Вторик)
Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1932г. (Четвъртък)
Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 29.7.1932г. (Петък)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (V), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1932г. (Събота)
Двата пътя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1932г. (Неделя)
Опорни точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторик)
Най-мъчният изпит, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
С притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
Новите възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторик)
Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
Трите свята, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
Път на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1932г. (Събота)
Оставете децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1932г. (Неделя)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1932г. (Понеделник)
Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1932г. (Вторик)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1932г. (Четвъртък)
Делата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1932г. (Петък)
Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1932г. (Събота)
На живите, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1932г. (Неделя)
Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1932г. (Вторик)
Иде час, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.8.1932г. (Сряда)
Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1935г. (Вторик)
Царският път на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1935г. (Сряда)
Млад, възрастен и стар, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
Божественият ръб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1935г. (Сряда)
Несъвместими неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1935г. (Петък)
Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1935г. (Неделя)
Ценност на нещата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1935г. (Сряда)
Проява на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1935г. (Петък)
Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.8.1935г. (Неделя)
Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.7.1937г. (Неделя)
Опитано е / Божието слово е опитано, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1937г. (Понеделник)
Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
Стани, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1937г. (Петък)
Основните тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Правилна обхода, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1937г. (Петък)
Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Червен и светъл, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
Двете състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
Да познават, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1937г. (Неделя)

началоБургас

Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 12.3.1899г. (Неделя)
Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
Мисли от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 22.4.1914г. (Сряда)
Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 29.4.1914г. (Сряда)
Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 5.1.1915г. (Вторик)
Разговор за Откровението, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 23.1.1915г. (Събота)
Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 24.1.1915г. (Неделя)
Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.1.1915г. (Четвъртък)
Искайте сила, имайте вяра, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 4.2.1915г. (Четвъртък)
8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)
Три процеса,  ИБ - 21:45ч. - Бургас, 23.6.1920г. (Сряда)
На вечеря с Учителя,  ИБ - 22:45ч. - Бургас, 25.6.1920г. (Петък)
Живи извори,  ИБ - 18:00ч. - Бургас, 26.6.1920г. (Събота)
Закон за изменение,  ИБ - 16:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Щастието е в человека,  ИБ - 20:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Законът на плътта е закон на ограничението,  ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.6.1920г. (Понеделник)

началов.Острец

Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 22.6.1944г. (Четвъртък)
Поливане, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 25.8.1944г. (Петък)
Сиромах и богат, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 26.8.1944г. (Събота)

началоВ.Търново

Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1910г. (Събота)
Приложение към протокола от 1910 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1910г. (Сряда)
Добро сърце и добър ум, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Канарата и дървото, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 20.1.1911г. (Петък)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1911г. (Сряда)
Господнята вечеря, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1911г. (Неделя)
Вие сте поканени да работите, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 24.8.1912г. (Събота)
Завета на цветните лъчи на светлината, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 28.8.1912г. (Сряда)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 6.9.1912г. (Петък)
Защо ви помагам?, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1912г. (Неделя)
Постоянството, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.12.1913г. (Петък)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1914г. (Неделя)
Съборна среща в Търново, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1914г. (Понеделник)
Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.8.1915г. (Вторик)
Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Мировата Любов, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Правият път, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
Разбиране и прилагане, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
Живот вечен, СБ - 8:45ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Методи за лекуване, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 23.8.1919г. (Събота)
Космичната Обич, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Методи за приложение, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Начин за себеконтрол, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Беседа по нарядите, СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Втори наряд за 1919/20 г., СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Първи наряд за 1919/20 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Новото човечество, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Път, Истина и живот, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Необходими условия за ученика, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1920г. (Събота)
Образуване на един клас, КД - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)
Гимнастически упражнения, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Голям е само Бог,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Работа върху чистотата и самообладанието, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 24.8.1920г. (Вторик)
Сутрешен наряд, 25 август, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Първоначален език,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 30.8.1920г. (Понеделник)
Аз ви избрах,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Добрата молитва,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Когато дойде Духът, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.9.1920г. (Вторик)
Три картини,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1920г. (Сряда)
Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.9.1920г. (Петък)
Добри ученици,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.9.1920г. (Неделя)
За възпитанието на децата, ИБ - 12:40ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
С любов и вяра,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
400 000 форми,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 3.10.1920г. (Неделя)
Без съмнение и без отсрочка,  ИБ - 7:30ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Когато посрещате,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Само хляб,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.10.1920г. (Вторик)
Нито се променя, нито се изменя,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.10.1920г. (Четвъртък)
Което се променя, без да се изменя,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.10.1920г. (Неделя)
Закон за правда,  ИБ - 7:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
Който има мир,  НБ - 10:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
Две лепти,  НБ - 11:00ч. - В.Търново, 30.10.1920г. (Събота)
Точка, линия, плоскост, куб,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 7.11.1920г. (Неделя)
Една греда,  ИБ - 10:00ч. - В.Търново, 8.11.1920г. (Понеделник)
Възпитание на човешката воля, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Гимнастически упражнения, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Пробуждане на колективното съзнание, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Законът за съвършенството, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Сутрешен наряд, 20 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Общи упражнения, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР - 17:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилни методи за разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Четирите съвета, СБ ,БР - 09:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилният развой на човешките енергии, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота, СБ - 9:15ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 22 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Отговори на зададени въпроси, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Сутрешен наряд, 23 август / Размишления, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Законът на самопожертването, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Разумно служене, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки, ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 17.8.1922г. (Четвъртък)
Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Новият живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Съвършеният мъж, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Много плод принася, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Чистота на сърцето (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Истината, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Музика, работа и пост, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Новият ден (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Изпитвайте Писанията!, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Работа за новия живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
В Горницата, СБ - 8:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Милосърдието, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Живот вечен, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Предварителни бележки, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Беседа за младите, СБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Върху задачите на школата, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Какъв трябва да бъде ученикът, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Утринен наряд (25 август 1922 г.), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ - 16:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Новият и старият живот, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ - 5:00ч. - В.Търново, 30.8.1922г. (Сряда)
Спомен от търновските събори - 1922 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1922г. (Четвъртък)
Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
Едно с Бога, КД - 6:30ч. - В.Търново, 19.9.1922г. (Вторик)
Празникът на труда, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 22.9.1922г. (Петък)
Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.9.1922г. (Неделя)
Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Двете свещени положения, СБ - 5:40ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
На отворено и на затворено, СБ - 18:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Основни закони, ИБ - 12:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Подпушване на светлината, СБ - 17:30ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Търпение и вяра, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Високият връх, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Наряд и упътвания / Как да се молим, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Учителя каза на ученика, ИБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Живите образи, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Наряд и упътвания / Чистота и святост, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Наряд и упътвания / Чистотата, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 27.8.1925г. (Четвъртък)
Истинната врата, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Дето и да идеш!, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Късият път!, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 6.9.1925г. (Неделя)
И Бога за свой Отец казваше,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 1.11.1925г. (Неделя)

началоВарна

Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България, - (неизвестен час) - Варна, 17.11.1895г. (Неделя)
Тайните на Духа, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 1897г. (Четвъртък)
Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.10.1898г. (Неделя)
Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 20.10.1898г. (Четвъртък)
Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 25.2.1899г. (Събота)
Божието обещание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 8.3.1899г. (Сряда)
Божието желание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
Слово 1903, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
Годишна среща на Веригата - Варна 1903, СБ - (неизвестен час) - Варна, 27.8.1903г. (Четвъртък)
Слово 1904, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 4.9.1904г. (Неделя)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 24.8.1906г. (Петък)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1907г. (Сряда)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 22.8.1908г. (Събота)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1909г. (Събота)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.8.1917г. (Четвъртък)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 14.8.1917г. (Вторик)
До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 26.8.1917г. (Неделя)
До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.9.1917г. (Неделя)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 19.12.1917г. (Сряда)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 21.12.1917г. (Петък)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 9.2.1918г. (Събота)
Числото 153, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 22.3.1918г. (Петък)

началоВитоша

Право мислене,  УС - 5:00ч. - Витоша, 21.11.1943г. (Неделя)
Път на мисълта, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 25.5.1921г. (Сряда)
Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ - 9:00ч. - Витоша, 9.6.1921г. (Четвъртък)
Здравец, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота, МОК - 5:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
Без Бога и без любов не може, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 25.5.1922г. (Четвъртък)
По пътя / Правият път, ООК - 10:00ч. - Витоша, 26.5.1922г. (Петък)
Както е Он чист,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 9.6.1924г. (Понеделник)
Великото в живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 5.8.1934г. (Неделя)
Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 8.8.1934г. (Сряда)
Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, 12.8.1934г. (Неделя)
Живот, знание, свобода, СБ - 5:00ч. - Витоша, 15.8.1934г. (Сряда)
Стара и нова българска песен,  МОК - 5:00ч. - Витоша, 1.5.1936г. (Петък)

началоКазанлък

Трите положения, ООК - 5:00ч. - Казанлък, 19.9.1934г. (Сряда)

началоМусала

Пред новата епоха, НБ , РБ - (неизвестен час) - Мусала, 9.10.1938г. (Неделя)
Божествен и човешки свят, СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Правила на Любовта, СБ , РБ - 16:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
Новата азбука, СБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1924г. (Неделя)
Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
Каляване на материята, СБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Чада Божии, СБ , ИБ - 7:00ч. - Мусала, 14.8.1924г. (Четвъртък)
Платното, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.7.1925г. (Неделя)
Малкият стрък, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1925г. (Понеделник)
За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, 11.7.1926г. (Неделя)
Единство и общност, ООК - 5:00ч. - Мусала, 18.7.1928г. (Сряда)
Господар и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, 10.7.1929г. (Сряда)
Специфичната светлина и топлина,  МОК - 5:00ч. - Мусала, 12.7.1929г. (Петък)
Вярата и новото / Вярата и Небето, УС - 5:00ч. - Мусала, 16.9.1934г. (Неделя)

началоМърчаево

Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
Новото в живота, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 22.3.1944г. (Сряда)
Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
Зовът на новото, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 24.9.1944г. (Неделя)

началоНови Пазар

Разговор седми - Заключение, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 22.7.1900г. (Неделя)
Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 14.10.1900г. (Неделя)

началоРила

На планината,  МОК - 5:00ч. - Рила, 16.8.1929г. (Петък)
Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, 21.8.1929г. (Сряда)
Благословена между жените, СБ , РБ - 10:00ч. - Рила, 17.8.1930г. (Неделя)
Виждане и съзнаване, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
Носител на Божиите мисли, СБ , РБ - 9:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
Познава гласа му, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 20.8.1930г. (Сряда)
Божествена връзка, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 21.8.1930г. (Четвъртък)

началоРусе

Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 25.12.1903г. (Петък)
Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
Три закона,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 28.12.1920г. (Вторик)
Няма любов като Божията Любов,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 29.12.1920г. (Сряда)
С думата „може“,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 30.12.1920г. (Четвъртък)
Всичкият дълг,  ИБ - 13:00ч. - Русе, 31.12.1920г. (Петък)
Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Частен разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Двата велики закона, ИБ - 10:00ч. - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Съвети от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Лекуване на разни болести, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 3.1.1921г. (Понеделник)
Живият Господ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
Правила за Окултната школа, ООК - 20:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1923г. (Понеделник)
Великият закон,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
Божествените условия,  МОК - 19:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Мек ответ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Призоваха Исуса,  НБ - 10:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
Учение и работа,  УС - 5:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
Ако говоря, ООК - 5:00ч. - Русе, 26.9.1934г. (Сряда)
Силните и слабите степени / Силни и слаби степени, МОК - 10:00ч. - Русе, 28.9.1934г. (Петък)
Послушание,  УС - 5:00ч. - Русе, 30.9.1934г. (Неделя)

началоСливен

Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
Разговор,  ИБ - 19:00ч. - Сливен, 15.6.1920г. (Вторик)
Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ - 17:00ч. - Сливен, 11.7.1920г. (Неделя)
Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ - 12:45ч. - Сливен, 12.7.1920г. (Понеделник)
Ръката,  ИБ - (неизвестен час) - Сливен, 13.7.1920г. (Вторик)

началоСофия

Божественият импулс, ООК - 5:00ч. - София, 27.4.1938г. (Сряда)
Една основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 29.4.1938г. (Петък)
Даром давайте,  УС - 5:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Някой си стотник,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Музикална любов, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1938г. (Сряда)
Причина, среда, факти,  МОК - 5:00ч. - София, 6.5.1938г. (Петък)
Който не носи кръста си,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Отворени за доброто,  УС - 5:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Учат и страдат, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1938г. (Сряда)
Честност и справедливост,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1938г. (Петък)
Главните точки,  УС - 5:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Речи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Доброта, разумност, любов, ООК - 5:00ч. - София, 18.5.1938г. (Сряда)
Опорна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 20.5.1938г. (Петък)
Великото в света,  УС - 5:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
Правият и кривият път, ООК - 5:00ч. - София, 25.5.1938г. (Сряда)
Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 27.5.1938г. (Петък)
Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
Обнова на човека,  УС - 5:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
Великото благо на живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1938г. (Сряда)
Правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 3.6.1938г. (Петък)
Последен в света,  УС - 5:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
Три фази,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
Добрият живот, ООК - 5:00ч. - София, 22.6.1938г. (Сряда)
Какво трябва на младите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.6.1938г. (Петък)
Две посоки,  УС - 5:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
И прослави Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
Основа на здравето, ООК - 5:00ч. - София, 29.6.1938г. (Сряда)
Законът на контраста,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1938г. (Петък)
Блажени сте ако любите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Слизане и качване,  УС - 5:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Светлина, топлина, доброта, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1938г. (Сряда)
Освобождаване,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1938г. (Петък)
Степени на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 21.8.1938г. (Неделя)
Великият подтик, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1938г. (Петък)
Под слънчевите лъчи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1938г. (Събота)
Желаният мир, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
Проява и постижение на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
Кибритени клечки, ООК - 5:00ч. - София, 31.8.1938г. (Сряда)
Съзнание и самосъзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 2.9.1938г. (Петък)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
Тониране,  УС - 5:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
Ценност и посока, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1938г. (Сряда)
Господарят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.9.1938г. (Петък)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
Оригинал и копие,  УС - 5:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
Четирите елемента, ООК - 5:00ч. - София, 14.9.1938г. (Сряда)
Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 16.9.1938г. (Петък)
Да Му служим без страх,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1938г. (Неделя)
Изгубеният сън,  УС - 5:00ч. - София, 18.9.1938г. (Неделя)
По закон и по любов, ООК - 5:00ч. - София, 21.9.1938г. (Сряда)
Отче наш, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1938г. (Четвъртък)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 23.9.1938г. (Петък)
Добрият език,  УС НБ - 5:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
Що има вътре в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
Закони на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 28.9.1938г. (Сряда)
Любовта дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ - 5:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1938г. (Сряда)
Четвърто измерение,  МОК - 5:00ч. - София, 14.10.1938г. (Петък)
Любов към всичко,  УС - 5:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
Скрих таланта,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
Посещение на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 19.10.1938г. (Сряда)
Анализи,  МОК - 5:00ч. - София, 21.10.1938г. (Петък)
На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1938г. (Неделя)
Постоянната връзка и единствената мярка, УС - 5:00ч. - София, 23.10.1938г. (Неделя)
Естествените връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.10.1938г. (Сряда)
Правилна преценка,  МОК - 5:00ч. - София, 28.10.1938г. (Петък)
Неизбежният път,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1938г. (Неделя)
Силата на човека, УС - 5:00ч. - София, 30.10.1938г. (Неделя)
Божественият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1938г. (Сряда)
В името Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
Всичко е за добро, УС - 5:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
Да станем едно, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1938г. (Сряда)
Добро и зло,  МОК - 5:00ч. - София, 11.11.1938г. (Петък)
Горе на планината, УС - 5:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
Ще дойдем,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
Добри и лоши хора, ООК - 5:00ч. - София, 16.11.1938г. (Сряда)
Страдания и придобивки,  МОК - 5:00ч. - София, 18.11.1938г. (Петък)
Разумният път в живота, ООК - 5:00ч. - София, 23.11.1938г. (Сряда)
Стани ти, който спиш!,  МОК - 5:00ч. - София, 25.11.1938г. (Петък)
Новата религия, ООК - 5:00ч. - София, 30.11.1938г. (Сряда)
Сухота и влага,  МОК - 5:00ч. - София, 2.12.1938г. (Петък)
Една свещена идея, УС - 5:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
Нито в Израиля,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
Спокойно сърдце, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1938г. (Сряда)
Младост и старост,  МОК - 5:00ч. - София, 9.12.1938г. (Петък)
Вътрешният мир, УС - 5:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
Закон на вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
Път и постижение, ООК - 5:00ч. - София, 14.12.1938г. (Сряда)
Търпение,  МОК - 5:00ч. - София, 16.12.1938г. (Петък)
Любов, доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1938г. (Неделя)
Надежда, вяра и любов, УС - 5:00ч. - София, 18.12.1938г. (Неделя)
Обич и преценка, ООК - 5:00ч. - София, 21.12.1938г. (Сряда)
Трите закона,  МОК - 5:00ч. - София, 23.12.1938г. (Петък)
Иди си с миром,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1938г. (Неделя)
Страдание и радост, УС - 5:00ч. - София, 25.12.1938г. (Неделя)
Физически, духовни и умствени нужди, ООК - 5:00ч. - София, 28.12.1938г. (Сряда)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 30.12.1938г. (Петък)
Големият брат,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1938г. (Събота)
Малкият брат,  ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1939г. (Неделя)
Здравословното състояние на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1939г. (Сряда)
Основни положения на живота, МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1939г. (Петък)
И ще бъдеш блажен,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
Посрещането на Господа,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1939г. (Сряда)
Организиран и неорганизиран свят, МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1939г. (Петък)
Година на работа,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Ще го поставя над всички си имот,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Най-малкото и най-голямото, ООК - 5:00ч. - София, 18.1.1939г. (Сряда)
Налягане и напрежение, МОК - 5:00ч. - София, 20.1.1939г. (Петък)
Не може да се слугува на двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
Основното правило,  УС - 5:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
Увеличете светлината и топлината, ООК - 5:00ч. - София, 25.1.1939г. (Сряда)
Организиран и неорганизиран живот, МОК - 5:00ч. - София, 27.1.1939г. (Петък)
Двете слугини,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
Изпитът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
Постъпвайте съвършено!, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1939г. (Сряда)
Основен тон, МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1939г. (Петък)
Правилно верую,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Пътят на светиите,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Надежда, вяра и любов, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1939г. (Сряда)
Един опит, МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1939г. (Петък)
Жената самарянка,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Качества на силния човек,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Правилни схващания и правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1939г. (Сряда)
Недоволството, МОК - 5:00ч. - София, 17.2.1939г. (Петък)
Благо и блаженство,  УС - 5:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
Да бъдеш обичан,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК - 5:00ч. - София, 22.2.1939г. (Сряда)
Да види царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Зрелостният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Силата на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1939г. (Сряда)
Ценност, съдържание и форма,  МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1939г. (Петък)
Радостта,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Скритият сън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1939г. (Сряда)
Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС - 5:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
Божествената мярка, ООК - 5:00ч. - София, 22.3.1939г. (Сряда)
Благоприятни и неблагоприятни условия,  МОК - 5:00ч. - София, 24.3.1939г. (Петък)
Аз дойдох в света,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
Елате да разсъждаваме,  УС - 5:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
Качествата на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 29.3.1939г. (Сряда)
Трите перпендикуляра,  МОК - 5:00ч. - София, 31.3.1939г. (Петък)
Доста е на деня,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Трите пътища,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Господари на външния и вътрешния живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1939г. (Сряда)
Дайте свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 7.4.1939г. (Петък)
Ставане, оживяване и възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1939г. (Неделя)
Съобразителност и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1939г. (Сряда)
Единният закон,  МОК - 5:00ч. - София, 14.4.1939г. (Петък)
Двете благодарности,  УС - 5:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Големите блага, ООК - 5:00ч. - София, 19.4.1939г. (Сряда)
Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 21.4.1939г. (Петък)
Естествената среда на човешката душа,  УС - 5:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
Симфония на щастието, ООК - 5:00ч. - София, 26.4.1939г. (Сряда)
Опитване, проверяване и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 28.4.1939г. (Петък)
Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1939г. (Неделя)
Иде и иди, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1939г. (Сряда)
Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1939г. (Петък)
Божественото право,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Качества на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1939г. (Сряда)
Музикален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1939г. (Петък)
Божието благословение,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Ценността на вашата душа,  УС - 5:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Музикалния тон на живота, ООК - 5:00ч. - София, 17.5.1939г. (Сряда)
Беден и богат,  МОК - 5:00ч. - София, 19.5.1939г. (Петък)
Който знае и който не знае,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
Силата на човека,  УС - 5:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
Музикална задача, ООК - 5:00ч. - София, 24.5.1939г. (Сряда)
Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК - 5:00ч. - София, 31.5.1939г. (Сряда)
Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1939г. (Петък)
Истинският човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
Ученикът,  УС - 5:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
Изкуството на ангелите, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1939г. (Сряда)
Бял и черен кюп,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1939г. (Петък)
Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Пред новата епоха,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Езикът на седемте тона, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1939г. (Сряда)
Нормалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1939г. (Петък)
Знаменосци на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
Новите форми на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
Нагоре и напред, ООК - 5:00ч. - София, 21.6.1939г. (Сряда)
Обезсърчение и насърчение,  МОК - 5:00ч. - София, 23.6.1939г. (Петък)
С човешки и ангелски езици,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
Стари и нови светии,  УС - 5:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
Най-лесното изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 28.6.1939г. (Сряда)
Вам завещавам царството,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Новата любов,  УС - 5:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Дрехата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1939г. (Сряда)
Даване, вземане и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1939г. (Петък)
Изкуствените противоречия,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Млади, възрастни и стари, МОК - 5:00ч. - София, 25.8.1939г. (Петък)
Три ценни неща / Трите неща, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1939г. (Събота)
Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Запалката на свещения огън, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Бог иска това, ООК - 5:00ч. - София, 30.8.1939г. (Сряда)
Красиви движения,  МОК - 5:00ч. - София, 1.9.1939г. (Петък)
Законът на сегашният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
Слугиня на Божествената Любов,  УС - 5:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
Единствен цяр,  УС - 5:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
Силите и темпераментите в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
Организирана вяра, ООК - 5:00ч. - София, 13.9.1939г. (Сряда)
Бъдете служители, ООК - 5:00ч. - София, 20.9.1939г. (Сряда)
Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1939г. (Петък)
Първият момент на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.9.1939г. (Неделя)
Път на зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 24.9.1939г. (Неделя)
Единственото богатство, ООК - 5:00ч. - София, 27.9.1939г. (Сряда)
Двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
На Него можем да разчитаме,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
Което Той ви казва!, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1939г. (Сряда)
Смяна на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.10.1939г. (Петък)
Мощните сили в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
Ободрителни мисли, чувства и постъпки,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1939г. (Сряда)
Божественият ум, сърце и воля,  МОК - 5:00ч. - София, 13.10.1939г. (Петък)
Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС - 5:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
Хвалете Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
Малките Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 18.10.1939г. (Сряда)
Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1939г. (Сряда)
Отмерени отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 3.11.1939г. (Петък)
Призова учениците Си,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
Ще бъдат опитани,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
Правилно възприемане и правилно даване, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1939г. (Сряда)
Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.11.1939г. (Петък)
Кротките, миротворците,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
Намиране изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
Към свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 15.11.1939г. (Сряда)
Разумни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.11.1939г. (Петък)
Жена кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1939г. (Неделя)
При Бога, ангелите и добрите хора,  УС - 5:00ч. - София, 19.11.1939г. (Неделя)
Хубавата страна, ООК - 5:00ч. - София, 22.11.1939г. (Сряда)
Психологически синтез,  МОК - 5:00ч. - София, 24.11.1939г. (Петък)
Път към изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 26.11.1939г. (Неделя)
Там имаше някой си человек,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1939г. (Неделя)
Божествената топлина, ООК - 5:00ч. - София, 29.11.1939г. (Сряда)
Внушение,  МОК - 5:00ч. - София, 1.12.1939г. (Петък)
Което знаем,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
Победата на доброто,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
Търсене на изгубената дума, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1939г. (Сряда)
Правото отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 8.12.1939г. (Петък)
Посещение на Бога. Работа и учение,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
Права и вярна любов,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
Един опит, ООК - 5:00ч. - София, 13.12.1939г. (Сряда)
Сиромашия и богатство,  МОК - 5:00ч. - София, 15.12.1939г. (Петък)
Аз, ти, той,  УС - 5:00ч. - София, 17.12.1939г. (Неделя)
Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1939г. (Неделя)
Дайте свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 20.12.1939г. (Сряда)
Сила, усет, мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 22.12.1939г. (Петък)
Акаш и прана,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1939г. (Неделя)
Даром,  УС - 5:00ч. - София, 24.12.1939г. (Неделя)
Музикална задача, ООК - 5:00ч. - София, 27.12.1939г. (Сряда)
Право, добро, истинно,  МОК - 5:00ч. - София, 29.12.1939г. (Петък)
Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1939г. (Неделя)
Вътрешният господар, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1940г. (Сряда)
Идеален и реален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1940г. (Петък)
Два момента,  УС - 5:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Познаване на великото,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Божествената усмивка, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1940г. (Сряда)
Млад и стар,  МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1940г. (Петък)
Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Налягане, напрежение, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 17.1.1940г. (Сряда)
Реалността,  МОК - 5:00ч. - София, 19.1.1940г. (Петък)
Ако имате вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1940г. (Неделя)
Две задачи, ООК - 5:00ч. - София, 24.1.1940г. (Сряда)
Нови насоки,  МОК - 5:00ч. - София, 26.1.1940г. (Петък)
Един ден,  УС - 5:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
И ще родиш син,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 31.1.1940г. (Сряда)
Постиженията на човека,  УС - 5:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Светлината на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1940г. (Сряда)
Без кал,  УС - 5:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Слава във вишних Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Обичайте – ценете!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1940г. (Сряда)
Пестене на енергията,  МОК - 5:00ч. - София, 16.2.1940г. (Петък)
Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК - 5:00ч. - София, 21.2.1940г. (Сряда)
Разумни основи,  МОК - 5:00ч. - София, 23.2.1940г. (Петък)
Обичайте и радвайте се,  УС - 5:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
Що е истинно,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
Минало и настояще, ООК - 5:00ч. - София, 28.2.1940г. (Сряда)
Новото възпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1940г. (Петък)
Нови пътища,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Става истина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Съвършенството, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1940г. (Сряда)
Пътят към щастието,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1940г. (Петък)
Най-великото,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Трите обещания,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Наука за живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1940г. (Сряда)
Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1940г. (Сряда)
Жилище ще направим,  МОК - 5:00ч. - София, 22.3.1940г. (Петък)
Великото благо,  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
Връзвайте и развързвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
Трите закона, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1940г. (Сряда)
И Петър се грееше,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
Светлина, топлина, сила,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
Влюбване и любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1940г. (Сряда)
Страж на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1940г. (Петък)
При къпалнята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1940г. (Неделя)
Към съвършенство!, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1940г. (Сряда)
Методи за постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1940г. (Петък)
Дървото на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Майката на съвършенството,  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Отворената врата, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1940г. (Сряда)
Езикът на тоновете,  МОК - 5:00ч. - София, 19.4.1940г. (Петък)
Божията мисъл,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1940г. (Сряда)
Както ме е Отец въздигнал,  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
Обещанието на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
Божественият център, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1940г. (Сряда)
Теория, реалност и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1940г. (Петък)
Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Постиженията на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1940г. (Сряда)
Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1940г. (Петък)
Здравословно гледище,  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Старият и новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Правилни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1940г. (Сряда)
Разумни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1940г. (Петък)
Който иде,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1940г. (Неделя)
Три вида любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1940г. (Сряда)
Светлина, топлина и сила,  МОК - 5:00ч. - София, 24.5.1940г. (Петък)
Станало раздор,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1940г. (Неделя)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1940г. (Сряда)
Бог е истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Четири неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Двата закона, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1940г. (Сряда)
Неподвижна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1940г. (Петък)
Животът,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Нови и стари неща,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Реални величини, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1940г. (Сряда)
Студ и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1940г. (Петък)
Свещеното чувство,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Становище на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Сила и безсилие, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1940г. (Сряда)
Физически, духовен и умствен свят,  МОК - 5:00ч. - София, 21.6.1940г. (Петък)
Новият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
Търпението,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
Бъдете яки!, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1940г. (Сряда)
Основната мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1940г. (Петък)
По-блажен е,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
Първата запалка,  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
Най-добрите условия, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1940г. (Сряда)
Хубавите неща,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1940г. (Петък)
Комедия, драма, трагедия,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
Добри проводници, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1940г. (Сряда)
Вътрешното добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.7.1940г. (Петък)
Верен и истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
Съвършенство във възприемането и даването,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
Пробуждане на космичното съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 17.7.1940г. (Сряда)
Мъчение, труд, работа,  МОК - 5:00ч. - София, 19.7.1940г. (Петък)
Нито тържик, нито тояга,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1940г. (Неделя)
Приложение,  УС - 5:00ч. - София, 21.7.1940г. (Неделя)
Млад и стар,  МОК - 5:00ч. - София, 26.7.1940г. (Петък)
Вечно обновяване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
На сватба, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
Източникът на радостта, ООК - 5:00ч. - София, 31.7.1940г. (Сряда)
Умни, добри, здрави,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1940г. (Петък)
Реалност на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Стотникът, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Разбиране на природните закони, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1940г. (Сряда)
Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
Разговор на Учителя с Даниел Цион,  ИБ - 09:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
Вяра и вярване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Да имате любов, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Трите Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 21.8.1940г. (Сряда)
Най-добрият учител,  МОК - 5:00ч. - София, 23.8.1940г. (Петък)
Двете царства, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Учение и служение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1940г. (Сряда)
Вслушване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1940г. (Четвъртък)
Прилежание, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 30.8.1940г. (Петък)
Десетте девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Добрата покана, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Закон за дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1940г. (Сряда)
Човешката мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1940г. (Петък)
Израил и българин, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
Функции на вярата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
За дишането, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1940г. (Сряда)
Две положения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1940г. (Петък)
Любов в трите свята, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1940г. (Сряда)
Сиромах и богат, ООК - 5:00ч. - София, 20.9.1940г. (Петък) (непечатана)
В Божественото училище, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
Всѣкий день по една добра мисъль / Всеки ден по една добра мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1940г. (Сряда)
Най-лесното,  МОК - 5:00ч. - София, 27.9.1940г. (Петък)
Новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1940г. (Неделя)
Съгласуване на мислите,  УС - 5:00ч. - София, 29.9.1940г. (Неделя)
Божественитѣ врата / Божествените врата, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1940г. (Сряда)
Цяло и част,  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1940г. (Петък)
Като роди дете,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
Работа за цялото,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
Една седмица в рая, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1940г. (Сряда)
Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1940г. (Неделя)
Планетни влияния, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1940г. (Сряда)
По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1940г. (Сряда)
Волята на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 27.10.1940г. (Неделя)
Словото стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1940г. (Неделя)
Дете, възрастенъ и старъ / Дете, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1940г. (Сряда)
Даване и вземане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.11.1940г. (Петък)
По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1940г. (Неделя)
Три седмици, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1940г. (Сряда)
Проводници,  МОК - 5:00ч. - София, 8.11.1940г. (Петък)
Преброените косми,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
Процепът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
Усилвайте връзката, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1940г. (Сряда)
Обработване,  МОК - 5:00ч. - София, 22.11.1940г. (Петък)
Новият век,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1940г. (Неделя)
Реално и привидно,  МОК - 5:00ч. - София, 29.11.1940г. (Петък)
Старото и новото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
Чантата на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
Животъ, сила, здраве / Живот, сила, здраве, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1940г. (Сряда)
Трите връзки,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1940г. (Петък)
Вечер и сутрин,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1940г. (Неделя)
Единствената свобода, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1940г. (Сряда)
Математически отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1940г. (Петък)
Две врати,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
Едно ви не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
Отворени и затворени фигури, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1940г. (Сряда)
Обикновен, талантлив, гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 20.12.1940г. (Петък)
Което е и което не е,  УС - 5:00ч. - София, 22.12.1940г. (Неделя)
Приложение и работа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1940г. (Неделя)
Врата на доброто и на любовьта / Врата на Доброто и на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1940г. (Сряда)
Едно, две, три,  МОК - 5:00ч. - София, 27.12.1940г. (Петък)
Божествена мярка,  УС - 5:00ч. - София, 29.12.1940г. (Неделя)
И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1940г. (Неделя)
Съработници, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1941г. (Сряда)
Превъзмогване,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1941г. (Петък)
Двете недоволства,  УС - 5:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Дева зачна,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Ще ви бѫде / Ще ви бъде, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1941г. (Сряда)
Чистене съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1941г. (Петък)
Голямата радост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Трезво гледане,  УС - 5:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Тритѣ единици / Трите единици, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1941г. (Сряда)
Малки правила,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1941г. (Петък)
Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1941г. (Неделя)
Мощната сила, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1941г. (Сряда)
Метафизични разсъждения,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1941г. (Петък)
Младият син,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1941г. (Неделя)
Законъ за обнова / Закон за обнова, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1941г. (Сряда)
Любов и безлюбие, НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1941г. (Неделя)
Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1941г. (Сряда)
Голямата привилегия,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1941г. (Петък)
Благословен!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Най-светлият път,  УС - 5:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Правъ пѫть / Прав път, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1941г. (Сряда)
Живот, светлина и сила,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1941г. (Петък)
Да не оскудее твоята вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Търпение,  УС - 5:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Слушайте съвета, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1941г. (Сряда)
Отношение на цялото и частите,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1941г. (Петък)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
Малката любов,  УС - 5:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
Тритѣ връзки / Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1941г. (Сряда)
Музикални тонове,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1941г. (Петък)
Мир вам,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1941г. (Неделя)
Хубавата усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1941г. (Сряда)
Силното число,  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1941г. (Петък)
Божествената книга,  УС - 5:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Което излиза от устата,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Божествени закони, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1941г. (Сряда)
Обикновен, талантлив и гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 21.3.1941г. (Петък)
Божественият параход, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1941г. (Понеделник) (непечатана)
Възпитанието,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
Законътъ за Божествената хармония / Законът за Божествената хармония, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1941г. (Сряда)
Гениална воля,  МОК - 5:00ч. - София, 28.3.1941г. (Петък)
Божествената усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
Настанало е Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1941г. (Сряда)
Числата,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1941г. (Петък)
Ще бъде развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1941г. (Неделя)
Вечността, УС - (неизвестен час) - София, 6.4.1941г. (Неделя) (непечатана)
Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1941г. (Сряда)
Три важни неща,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1941г. (Петък)
Новото откровение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Трите придобивки,  УС - 5:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Добре ще бѫде / Добре ще бъде, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1941г. (Сряда)
Свободен човек,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1941г. (Петък)
Трите извора,  УС - 5:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
Ще ви даде царство,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1941г. (Сряда)
Самовъзпитание и самообразование,  МОК - 5:00ч. - София, 25.4.1941г. (Петък)
В начало бе Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
Да дойде при мене,  УС - 5:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
Основенъ тонъ / Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1941г. (Сряда)
Правата мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1941г. (Петък)
В Него бе животът,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
Добрият живот,  УС - 5:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
Ще направимъ жилище / Ще направим жилище, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1941г. (Сряда)
Неразбраното и разбраното,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1941г. (Петък)
Едно ти не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1941г. (Неделя)
Приятно занимание, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1941г. (Сряда)
Правилни съотношения,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1941г. (Петък)
Безлюбие и любов,  УС - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
Една дума,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1941г. (Сряда)
Благодарност,  МОК - 5:00ч. - София, 23.5.1941г. (Петък)
Съкровището на човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1941г. (Неделя)
Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1941г. (Сряда)
Крайното добро и крайното зло,  УС - 5:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1941г. (Сряда)
Новият морал,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1941г. (Петък)
Единствената сила,  УС - 5:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Посрещане на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1941г. (Сряда)
Добро, справедливо, разумно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1941г. (Петък)
Да просветнат,  УС - 5:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Единствената похвала,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Три основни тона, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1941г. (Сряда)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 20.6.1941г. (Петък)
Дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
Зародиш, дърво, плод,  УС - 5:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
Ново воюване, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1941г. (Сряда)
Тангентално и обкръжаващо,  МОК - 5:00ч. - София, 27.6.1941г. (Петък)
И рече им,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1941г. (Неделя)
Самообладание, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1941г. (Сряда)
Реална мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1941г. (Петък)
Три връзки,  УС - 5:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
Невидимитѣ погрѣшки / Невидимите погрешки, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1941г. (Сряда)
Механически, органически и психически процеси,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1941г. (Петък)
Трите чаши и скъпоценният камък, ИБ - 05:00ч. - София, 12.7.1941г. (Събота) (непечатана)
Вералах – да даде Господ!,  УС - 5:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
Стар и нов порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
Възможности за щастие, СБ - 5:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Същината на човека, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Тя иде / Любовта иде, СБ - 5:00ч. - София, 25.8.1941г. (Понеделник)
Новият път, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1941г. (Вторик)
Зората на живота, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1941г. (Сряда)
Правилно дишане / Дишането, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1941г. (Петък)
Предназначението на човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Служение с Любов / С любов, СБ , УС - 5:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1941г. (Сряда)
Гладът, СБ - 5:00ч. - София, 5.9.1941г. (Петък)
Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие),  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Което не е / Законът на лъжата, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Възелът, СБ - 10:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Малкият опит / Малък опит, СБ - 5:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Трите перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, 12.9.1941г. (Петък)
Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Единственото нещо, УС , СБ - 5:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Четирите положения, СБ - 5:00ч. - София, 17.9.1941г. (Сряда)
Красивото в живота / Лъжа и истина, СБ - 5:00ч. - София, 19.9.1941г. (Петък)
Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
Царството Божие / Името, царството и волята Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
От север към юг / С любов, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1941г. (Понеделник)
Двете Божествени посещения,  МОК - 5:00ч. - София, 26.9.1941г. (Петък)
Който има уши да слуша, нека слуша,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1941г. (Неделя)
Буден ум и будно сърце, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1941г. (Сряда)
Правият ъгъл,  МОК - 5:00ч. - София, 3.10.1941г. (Петък)
Благословен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
Последното добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
Малкият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1941г. (Сряда)
Баща, майка и дете,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1941г. (Петък)
Истинската лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1941г. (Неделя)
Учение и обич, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1941г. (Сряда)
Основният тон,  МОК - 5:00ч. - София, 17.10.1941г. (Петък)
Зелен и узрял,  УС - 5:00ч. - София, 19.10.1941г. (Неделя)
От Неговите ученици,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1941г. (Неделя)
Положителна мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 22.10.1941г. (Сряда)
Основни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 24.10.1941г. (Петък)
В Начало бе Словото, неделна беседа,  НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1941г. (Неделя)
Постоянна благодарност,  УС - 5:00ч. - София, 26.10.1941г. (Неделя)
Разумна почивка, ООК - 5:00ч. - София, 29.10.1941г. (Сряда)
Прилежание,  МОК - 5:00ч. - София, 31.10.1941г. (Петък)
Външна и вътрешна работа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
Трите неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
Да ценим живота, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1941г. (Сряда)
Отворен и затворен интервал,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1941г. (Петък)
Божественият и човешкият порядък,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
Да ме очистиш,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
Музикални подтици, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1941г. (Сряда)
Център и периферия,  МОК - 5:00ч. - София, 14.11.1941г. (Петък)
Да обичаш и да те обичат,  УС - 5:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
Един малък опит,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
Повече спокойствие, ООК - 5:00ч. - София, 19.11.1941г. (Сряда)
Същественото,  МОК - 5:00ч. - София, 21.11.1941г. (Петък)
Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1941г. (Неделя)
Любов и Обич, ООК - 5:00ч. - София, 26.11.1941г. (Сряда)
Ново възпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 28.11.1941г. (Петък)
Роденият,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1941г. (Неделя)
Две врати за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1941г. (Сряда)
Отношение на ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1941г. (Петък)
Мнозина звани,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
Трите качества на тона,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
Нов живот на пеперуда, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1941г. (Сряда)
Махар Бену Аба,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1941г. (Петък)
Отвали камъка,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1941г. (Неделя)
Умът и сърцето, ООК - 5:00ч. - София, 17.12.1941г. (Сряда)
Послушни и непослушни,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1941г. (Неделя)
Божии блага, ООК - 5:00ч. - София, 24.12.1941г. (Сряда)
На прага е,  НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1941г. (Неделя)
Едно, две, три, ООК - 5:00ч. - София, 31.12.1941г. (Сряда)
Майката, ИБ - 00:00ч. - София, 1.1.1942г. (Четвъртък) (непечатана)
Който изпълнява Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
С малкото,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
Добри певци, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1942г. (Сряда)
Единствената врата,  УС - 5:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1942г. (Сряда)
Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1942г. (Петък)
Да се не смущава сърцето ви,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
Млад, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1942г. (Сряда)
Сто двадесет и три,  МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1942г. (Петък)
Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
Не съдете, но садете,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
Здравословното състояние, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1942г. (Сряда)
Силна вяра, силна надежда и всесилна любов,  МОК - 5:00ч. - София, 30.1.1942г. (Петък)
Дигни одъра си!,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1942г. (Неделя)
Не пренебрегвайте благата, ООК - 5:00ч. - София, 4.2.1942г. (Сряда)
Организиране,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1942г. (Петък)
И пак пишеше,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1942г. (Неделя)
Музика и организиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1942г. (Сряда)
Гордост и смирение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1942г. (Петък)
Съживява,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Характерът и тялото,  УС - 5:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Изгрява слънцето, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1942г. (Сряда)
Човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1942г. (Неделя)
Нови насоки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1942г. (Сряда)
Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1942г. (Неделя)
Живот и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1942г. (Сряда)
Динамични движения,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1942г. (Петък)
Живот, път, истина,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Най-лесното,  УС - 5:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1942г. (Сряда)
Инертност и движение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1942г. (Петък)
Музика в живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1942г. (Сряда)
Припомняне,  МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1942г. (Петък)
Великият път,  УС - 5:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
Пристъпиха при Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
Музикална екскурзия, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1942г. (Сряда)
Постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1942г. (Петък)
Видове женитби,  УС - 5:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
Да изповядваме!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
Живот и музика, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1942г. (Сряда)
Умни, добри и справедливи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1942г. (Петък)
Близо и далеч,  УС - 5:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Люби, обичай, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1942г. (Сряда)
Разумни, справедливи и добри,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1942г. (Петък)
Децата и Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Трите положения,  УС - 5:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Великата възможност, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1942г. (Сряда)
Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1942г. (Петък)
Най-малката и най-голямата любов,  УС - 5:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
Настана денят,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
С любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1942г. (Сряда)
Малки опити,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1942г. (Петък)
Неразбраните неща,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
Радости и страдания,  УС - 5:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1942г. (Сряда)
Двата полюса,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1942г. (Петък)
Животът за любовта,  УС - 5:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Иде в света,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Три картини, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1942г. (Сряда)
Единицата,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1942г. (Петък)
Без сол,  УС - 5:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Врата на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Примирете се със себе си, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1942г. (Сряда)
Пълната чаша,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1942г. (Петък)
Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
Новото в света,  УС - 5:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
Състояние и разположение, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1942г. (Сряда)
Обикновен, талантлив и гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 22.5.1942г. (Петък)
Виделината свети,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
Любов, вяра и надежда,  УС - 5:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
Координиране, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1942г. (Сряда)
Тон и техника,  МОК - 5:00ч. - София, 29.5.1942г. (Петък)
Служене, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1942г. (Сряда)
Всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Най-малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1942г. (Сряда)
Противоположности,  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1942г. (Петък)
Разумни и незлобиви,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1942г. (Неделя)
Чистотата, ООК - 5:00ч. - София, 17.6.1942г. (Сряда)
Неделимото,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
Слаби и силни,  УС - 5:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
Линия на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1942г. (Сряда)
Мажорни и миньорни гами,  МОК - 5:00ч. - София, 10.7.1942г. (Петък)
Ново раждане,  НБ - 10:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
Трите чаши,  УС - 5:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
Законът на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 15.7.1942г. (Сряда)
Химични елементи,  МОК - 5:00ч. - София, 17.7.1942г. (Петък)
Единствената нишка,  УС - 5:00ч. - София, 19.7.1942г. (Неделя)
Път на доброто – път на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1942г. (Неделя)
Заслужава да прави добро, ООК - 5:00ч. - София, 22.7.1942г. (Сряда)
Правилно дишане,  МОК - 5:00ч. - София, 24.7.1942г. (Петък)
Добро, справедливост, разумност,  УС - 5:00ч. - София, 26.7.1942г. (Неделя)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 26.7.1942г. (Неделя)
Пътища на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 29.7.1942г. (Сряда)
Права и крива линия,  МОК - 5:00ч. - София, 31.7.1942г. (Петък)
Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.8.1942г. (Сряда)
Добре възприета мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 7.8.1942г. (Петък)
Любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
Наследници на земята, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
Силните, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.8.1942г. (Сряда)
Две врати,  МОК - 5:00ч. - София, 14.8.1942г. (Петък)
Божиите блага,  УС - 5:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
На зазоряване, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
Тайната стаичка, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 19.8.1942г. (Сряда)
Устойчиви връзки, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1942г. (Сряда)
Постоянна благодарност, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1942г. (Петък)
Любов и обич / Вложи в сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1942г. (Събота)
Добрият живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Опознаване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Педагогическа лекция, ИБ - 18:00ч. - София, 1.9.1942г. (Вторик)
Живи и мъртви закони, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1942г. (Сряда)
Идеално търпение,  МОК - 5:00ч. - София, 4.9.1942г. (Петък)
Малки възможности, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
Смисълът на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
Факти, закони, принципи, ООК - 5:00ч. - София, 23.9.1942г. (Сряда)
Лъжата,  МОК - 5:00ч. - София, 25.9.1942г. (Петък)
Бъдещото верую,  УС - 5:00ч. - София, 27.9.1942г. (Неделя)
Проявление,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1942г. (Неделя)
Ден на почивка и ден на радост, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1942г. (Сряда)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1942г. (Петък)
Важни и належащи неща,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
Хармония и дисхармония,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
Положителен живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1942г. (Сряда)
Минало, настояще и бъдеще,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1942г. (Петък)
От любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
Отмерени принципи и изявени факти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
Пред лицето Божие, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1942г. (Сряда)
Неможко и можко,  МОК - 5:00ч. - София, 16.10.1942г. (Петък)
Да работим с радост,  УС - 5:00ч. - София, 18.10.1942г. (Неделя)
Търсете Господа!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1942г. (Неделя)
Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1942г. (Сряда)
Едно, две, три,  МОК - 5:00ч. - София, 23.10.1942г. (Петък)
Възлюблени,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1942г. (Неделя)
Учител мой,  УС - 5:00ч. - София, 25.10.1942г. (Неделя)
Перпендикулярът, ООК - 5:00ч. - София, 28.10.1942г. (Сряда)
Бъдете съвършени,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
Да направим човека,  УС - 5:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1942г. (Сряда)
Добър ден,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1942г. (Петък)
Новият път,  УС - 5:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
Ще ви се изявя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
Малкият опит, ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1942г. (Сряда)
Бяло и черно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.11.1942г. (Петък)
Животът е по-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1942г. (Неделя)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 18.11.1942г. (Сряда)
Да благодарим, ООК - 5:00ч. - София, 25.11.1942г. (Сряда)
Умът и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 27.11.1942г. (Петък)
Връзване и развързване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1942г. (Неделя)
Като младия син,  УС - 5:00ч. - София, 29.11.1942г. (Неделя)
Песента на блудния син, ООК - 5:00ч. - София, 2.12.1942г. (Сряда)
Правилна мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.12.1942г. (Петък)
Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС - 5:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
Четирите неща,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
Весели лица, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1942г. (Сряда)
Разумни и неразумни линии,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1942г. (Петък)
Любовта бе в началото,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
Усмихвай се,  УС - 5:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
Три неща, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1942г. (Сряда)
Ориентиране,  МОК - 5:00ч. - София, 18.12.1942г. (Петък)
Трите изкушения,  УС - 5:00ч. - София, 20.12.1942г. (Неделя)
Търсете Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1942г. (Неделя)
Нов поздрав, ООК - 5:00ч. - София, 23.12.1942г. (Сряда)
Духай ветре,  МОК - 5:00ч. - София, 25.12.1942г. (Петък)
Търсете, хлопайте, искайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1942г. (Неделя)
Човешка, ангелска и Божествена Любов,  УС - 5:00ч. - София, 27.12.1942г. (Неделя)
Два Божествени процеса, ООК - 5:00ч. - София, 30.12.1942г. (Сряда)
Нова основа,  МОК - 0:00ч. - София, 1.1.1943г. (Петък)
Пожелаване,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
Пътят на праведния, НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
Нова епоха, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1943г. (Сряда)
Нова обхода, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1943г. (Сряда)
Вратата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1943г. (Сряда)
Съотношение на тяло и продобивки,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1943г. (Петък)
Вратите на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
С благодат и истина, НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
Красиви движения, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1943г. (Сряда)
Причина, проява и резултат,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1943г. (Петък)
Бог е виделина, НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
Любов без закон,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1943г. (Сряда)
Превезло, стени и дъно,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1943г. (Петък)
Най-сигурното място,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Ще бъдат научени, НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Път за всички, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1943г. (Сряда)
Първата любов,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1943г. (Петък)
Пътят на живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Умити в Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Три съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1943г. (Сряда)
Дълги и къси вълни,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1943г. (Петък)
Плодовете на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
Приятни на Бога, НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
Път за свобода, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1943г. (Сряда)
Добро и зло,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1943г. (Петък)
Мъдростта съгради, НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
Трите пътя,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1943г. (Сряда)
Контрастни думи,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1943г. (Петък)
Новата идея,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
Трите зова, НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
Новото верую, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1943г. (Сряда)
Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1943г. (Петък)
Навреме и без време, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1943г. (Неделя)
На място, ООК - 5:00ч. - София, 17.3.1943г. (Сряда)
Двете движения,  МОК - 5:00ч. - София, 19.3.1943г. (Петък)
На първо място,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
Събирайте съкровища, НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
Малките правила, ООК - 5:00ч. - София, 24.3.1943г. (Сряда)
Зачитане,  МОК - 5:00ч. - София, 26.3.1943г. (Петък)
Два пъти родени,  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
Доброто училище, НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
Доброта, справедливост, красота, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 31.3.1943г. (Сряда)
Най-малкото и най-голямото добро,  МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1943г. (Петък)
Двата велики закона, УС - 5:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Двата принципа, НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Божественото Слово, НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1943г. (Неделя)
Първо и последно място, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1943г. (Сряда)
Една мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 16.4.1943г. (Петък)
Правилата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 21.4.1943г. (Сряда)
Движение, учение и работа, НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
Слуги, ученици, синове,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
Трите метода, ООК - 5:00ч. - София, 28.4.1943г. (Сряда)
Възходящ и низходящ порядък,  МОК - 5:00ч. - София, 30.4.1943г. (Петък)
Близо е,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Движение в природата, НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Добър, справедлив, красив и умен, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1943г. (Сряда)
Удължена точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1943г. (Петък)
Любовта е музика,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
Четирите закона, НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
Старата и новата команда, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1943г. (Сряда)
Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 14.5.1943г. (Петък)
В любещите ръце,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
Добър слуга и господар, НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
Възпитателен метод, ООК - 5:00ч. - София, 19.5.1943г. (Сряда)
Чувство на величавост,  МОК - 5:00ч. - София, 21.5.1943г. (Петък)
В царството си, НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
Два метода,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
Правилно мерене, ООК - 5:00ч. - София, 26.5.1943г. (Сряда)
Геометрически съотношения,  МОК - 5:00ч. - София, 28.5.1943г. (Петък)
Бащата иде, НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
Път на избавление,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
Вяра и Любов, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1943г. (Сряда)
Умът и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1943г. (Петък)
Истинно, честно и справедливо, НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
Числото тринадесет,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
По новия път, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1943г. (Сряда)
Слаб и силен,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1943г. (Петък)
Да се родите изново, НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Сила и слабост,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Отворената врата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1943г. (Сряда)
Четири вида освобождение,  МОК - 5:00ч. - София, 18.6.1943г. (Петък)
Религиозни и духовни хора,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
Създаде Небето и Земята, НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
Най-разумният акт, ООК - 5:00ч. - София, 23.6.1943г. (Сряда)
Мисъл и здраве,  МОК - 5:00ч. - София, 25.6.1943г. (Петък)
Любов и обич, ООК - 5:00ч. - София, 30.6.1943г. (Сряда)
Правилни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.7.1943г. (Петък)
Оживяване, НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1943г. (Неделя)
Иоа, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1943г. (Сряда)
Червеният цвят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.7.1943г. (Петък)
Озарени от Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
Четирите струни,  УС - 5:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
Най-важният потик, ООК - 5:00ч. - София, 14.7.1943г. (Сряда)
Второ отделение, НБ - 10:00ч. - София, 18.7.1943г. (Неделя)
Онаследено и вложено, ООК - 5:00ч. - София, 21.7.1943г. (Сряда)
Закон и свобода, НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1943г. (Неделя)
Основа за вечността, ООК - 5:00ч. - София, 28.7.1943г. (Сряда)
Важното в живота, НБ - 10:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
Добро слушане, УС - 5:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
Добри слуги, ООК - 5:00ч. - София, 4.8.1943г. (Сряда)
Даровити, НБ - 10:00ч. - София, 8.8.1943г. (Неделя)
Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 11.8.1943г. (Сряда)
Вечното благо, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Същественото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Ден на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Новото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Гласът на душата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1943г. (Понеделник)
Жилища на човешката душа, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1943г. (Петък)
Единствената сила, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
Раждането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
Номер първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1943г. (Сряда)
Проявен и непроявен, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1943г. (Петък)
Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Новата присадка, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 8.9.1943г. (Сряда)
Хармония в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 10.9.1943г. (Петък)
Извор на любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Пътят към изток, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Добри плодове, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.9.1943г. (Сряда)
Проявеният живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
Трите свещи, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1943г. (Сряда)
Силите на природата, МОК - 5:00ч. - София, 8.10.1943г. (Петък)
Вечно подмладяване, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
Двата пътя,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
Умен, добър и силен / Умни, добри и силни, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1943г. (Сряда)
Сопран и бас, МОК - 5:00ч. - София, 15.10.1943г. (Петък)
Синовно отношение,  УС - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
Трите пътя, НБ - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 20.10.1943г. (Сряда)
Прими в музиката, МОК - 5:00ч. - София, 22.10.1943г. (Петък)
Да оздравееш, НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
Плодовете на Духа,  УС - 5:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
Средство за подобряване, ООК - 5:00ч. - София, 27.10.1943г. (Сряда)
Млад и стар, МОК - 5:00ч. - София, 29.10.1943г. (Петък)
Новото начало,  УС - 5:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)
Ценни неща, НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)
Еднакви отношения, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1943г. (Сряда)
Добрата дума, МОК - 5:00ч. - София, 5.11.1943г. (Петък)
Мажорни и минорни гами, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1943г. (Сряда)
Закон на хармонията, МОК - 5:00ч. - София, 12.11.1943г. (Петък)
Бъдете съвършени,  УС - 5:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
В Негово име, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
Любов и безсмъртие / Смъртни и безмъртни, ООК - 5:00ч. - София, 17.11.1943г. (Сряда)
Доволен и благодарен, МОК - 5:00ч. - София, 19.11.1943г. (Петък)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 24.11.1943г. (Сряда)
Обикновени и необикновени процеси, МОК - 5:00ч. - София, 24.11.1943г. (Сряда)
Три важни неща / Трите важни неща, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
Човешка и Божествена любов,  УС - 5:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
Малките величини / Малките работи, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1943г. (Сряда)
Най-голямото изкуство, МОК - 5:00ч. - София, 3.12.1943г. (Петък)
Безопасният път,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1943г. (Неделя)
Благата в живота, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1943г. (Сряда)
Музикални упражнения, МОК - 5:00ч. - София, 10.12.1943г. (Петък)
Най-великата наука,  УС - 5:00ч. - София, 12.12.1943г. (Неделя)
Най-мъчната работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.12.1943г. (Сряда)
Активност, МОК - 5:00ч. - София, 17.12.1943г. (Петък)
Блажени нищите,  УС - 5:00ч. - София, 19.12.1943г. (Неделя)
Безопасното място / Посока на движение, ООК - 5:00ч. - София, 22.12.1943г. (Сряда)
Сянка и реалност, МОК - 5:00ч. - София, 24.12.1943г. (Петък)
Божията воля / Волята Божия,  УС - 5:00ч. - София, 26.12.1943г. (Неделя)
Малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 29.12.1943г. (Сряда)
За добро, МОК - 5:00ч. - София, 31.12.1943г. (Петък)
Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
Родени от Бога, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1944г. (Сряда)
Ново разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1944г. (Петък)
Божественият ден,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1944г. (Неделя)
Милият поглед, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 22.10.1944г. (Неделя)
Служители на земята / Служители, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 25.10.1944г. (Сряда)
Изменена посока, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 27.10.1944г. (Петък)
Слабият и силният, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 29.10.1944г. (Неделя)
Факти, закони, причини, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 1.11.1944г. (Сряда)
Скрито богатство, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 3.11.1944г. (Петък)
Реалности в живота, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 5.11.1944г. (Неделя)
Най-лесната работа, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.11.1944г. (Сряда)
Неповторими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 10.11.1944г. (Петък)
Като малките деца / Като децата, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 12.11.1944г. (Неделя)
На фокус, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.11.1944г. (Сряда)
Най-малкото приложение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 17.11.1944г. (Петък)
Деветте съществени причини / Девет съществени причини, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 19.11.1944г. (Неделя)
Божествени подбуди / Божествени импулси, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 22.11.1944г. (Сряда)
Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 6.12.1944г. (Сряда)
Постижения / Постижение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.12.1944г. (Петък)
Разумна икономия / Нова земя, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 10.12.1944г. (Неделя)
Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 13.12.1944г. (Сряда)
Неделими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.12.1944г. (Петък)
Най-добрият подарък / Добрият подарък, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 17.12.1944г. (Неделя)
Последно Слово / Последното слово, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 20.12.1944г. (Сряда)
Хио Ели Мели Месаил, ИБ - (неизвестен час) - София, 14.9.1897г. (Вторик)
Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 10.10.1911г. (Вторик)
Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.10.1911г. (Неделя)
Камъкът има мистично значение, ИБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1911г. (Неделя)
Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 31.7.1913г. (Четвъртък)
Назидавайте себе си, ИБ - (неизвестен час) - София, 26.8.1913г. (Вторик)
Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.1.1914г. (Понеделник)
Беседа за празника на пролетта, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1914г. (Неделя)
Ето човекът, НБ - (неизвестен час) - София, 29.3.1914г. (Неделя)
Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
Талантите, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
Любовта, НБ - (неизвестен час) - София, 19.7.1914г. (Неделя)
Сънищата на Йосифа, НБ - (неизвестен час) - София, 2.8.1914г. (Неделя)
Законът на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, 9.8.1914г. (Неделя)
Важността на малките неща, НБ - (неизвестен час) - София, 16.8.1914г. (Неделя)
Мир вам!, НБ - (неизвестен час) - София, 24.9.1914г. (Четвъртък)
Необходимостта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, 4.10.1914г. (Неделя)
Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - (неизвестен час) - София, 11.10.1914г. (Неделя)
Фарисей и Митар, НБ - (неизвестен час) - София, 18.10.1914г. (Неделя)
Условията на вечния живот, НБ - (неизвестен час) - София, 25.10.1914г. (Неделя)
Страхът, НБ - (неизвестен час) - София, 1.11.1914г. (Неделя)
Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ - (неизвестен час) - София, 15.11.1914г. (Неделя)
В начало бе, НБ - (неизвестен час) - София, 21.11.1914г. (Събота)
Словесното мляко, НБ - (неизвестен час) - София, 29.11.1914г. (Неделя)
Учителите, НБ - (неизвестен час) - София, 20.12.1914г. (Неделя)
Великден, НБ - (неизвестен час) - София, 4.4.1915г. (Неделя)
Многоценният бисер, НБ - (неизвестен час) - София, 2.5.1915г. (Неделя)
Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, 23.5.1915г. (Неделя)
Божественият Промисъл,  НБ - (неизвестен час) - София, 6.6.1915г. (Неделя)
Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Блудният син, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, 17.7.1915г. (Събота)
Добрият самарянин, НБ - (неизвестен час) - София, 24.7.1915г. (Събота)
Стари и нови мехове,  НБ - (неизвестен час) - София, 25.7.1915г. (Неделя)
Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.9.1915г. (Неделя)
Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1916г. (Понеделник)
За молитвата 'Отче наш',  ИБ - 12:00ч. - София, 16.7.1916г. (Неделя) (непечатана)
Милосърдието, НБ - (неизвестен час) - София, 17.9.1916г. (Неделя)
Ти знаеш, НБ - (неизвестен час) - София, 1.10.1916г. (Неделя)
Поради радостта, НБ - (неизвестен час) - София, 8.10.1916г. (Неделя)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1916г. (Неделя)
Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1916г. (Неделя)
Мъдростта,  НБ - (неизвестен час) - София, 29.10.1916г. (Неделя)
Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1916г. (Неделя)
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1916г. (Четвъртък)
Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ - 10:00ч. - София, 19.11.1916г. (Неделя)
Закхей, НБ - (неизвестен час) - София, 26.11.1916г. (Неделя)
Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, 3.12.1916г. (Неделя)
Спаси ни, НБ - (неизвестен час) - София, 17.12.1916г. (Неделя)
Ще бъдат научени,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1916г. (Неделя)
Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1916г. (Неделя)
Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1917г. (Неделя)
Достатъчна ти е Моята благодат, ИБ - (неизвестен час) - София, 18.1.1917г. (Четвъртък)
Двамата господари,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1917г. (Неделя)
Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1917г. (Неделя)
Блажените,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, 18.2.1917г. (Неделя)
Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1917г. (Неделя)
Кръстът,  НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1917г. (Четвъртък)
Солта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1917г. (Неделя)
Волята Божия, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
Виделината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
Яков и Исав / Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
Божията воля / Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1917г. (Неделя)
Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1917г. (Неделя)
Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
Вземане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1917г. (Неделя)
Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1917г. (Неделя)
Простотата, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 31.5.1917г. (Четвъртък)
Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)
Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
Пълнене и празнене, БС - 10:00ч. - София, 26.6.1918г. (Сряда)
Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1918г. (Неделя)
Трите положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
В истия час,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1918г. (Неделя)
Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1918г. (Неделя)
Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1918г. (Вторик)
Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1918г. (Неделя)
Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, 18.8.1918г. (Неделя)
Скритият квас,  НБ - 10:00ч. - София, 25.8.1918г. (Неделя)
Вкъщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
Да Го посрещнат,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1918г. (Неделя)
Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1918г. (Неделя)
В мое име,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1918г. (Неделя)
Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
Дух Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1918г. (Неделя)
Двете заповеди,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1918г. (Неделя)
Призваните,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)
Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1918г. (Неделя)
Изобилният живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
Разделено царство, НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1918г. (Неделя)
И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1918г. (Неделя)
Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1918г. (Неделя)
Великите условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
Голямата вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1919г. (Неделя)
Лозата и пръчките,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1919г. (Неделя)
Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
Противоречие в съзвучието,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
Ако не бях дошъл,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
С любов се взима, НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1919г. (Събота)
Детето растеше,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1919г. (Неделя)
Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
Нито тържик,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1919г. (Неделя)
Това учение, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 17.4.1919г. (Четвъртък)
Като го видя Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1919г. (Неделя)
Кога се молиш,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1919г. (Неделя)
Изгряващото слънце,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1919г. (Неделя)
Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1919г. (Неделя)
Гредата,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1919г. (Неделя)
Трапезата на Новия Завет,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1919г. (Неделя)
Отхвърленият камък,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1919г. (Неделя)
Учител и Господ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1919г. (Неделя)
Призваха Исуса,  НБ ,БС - 10:00ч. - София, 19.6.1919г. (Четвъртък)
Малкият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1919г. (Неделя)
Старият книжник,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1919г. (Неделя)
Аз съм онзи човек,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1919г. (Неделя)
Бог е говорил,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1919г. (Неделя)
Двамата свидетели,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1919г. (Неделя)
И отиде та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1919г. (Неделя)
Ще живее,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1919г. (Неделя)
Работи на лозето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1919г. (Неделя)
Денят на доброто,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1919г. (Неделя)
Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
Добрият пастир,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Съмнение и вяра,  ИБ - 15:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Кротостта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
Силите в Природата, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 19.2.1920г. (Четвъртък)
Аз съм жив,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1920г. (Неделя)
Великата майка, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 26.2.1920г. (Четвъртък)
Що казва Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 29.2.1920г. (Неделя)
Труд и мъчение,  ИБ - 10:00ч. - София, 4.3.1920г. (Четвъртък)
Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
Ще управлява всички народи,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1920г. (Неделя)
Девети март (22 март),  ИБ - 10:00ч. - София, 9.3.1920г. (Вторик)
Ден на равноденствието,  ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1920г. (Понеделник)
Законът и пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1920г. (Неделя)
Зачудиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1920г. (Неделя)
Отиде след Него,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1920г. (Неделя)
Молих се,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1920г. (Неделя)
Приятел и раб,  НБ ,ИБ   - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
По предание,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1920г. (Неделя)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1920г. (Неделя)
Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)
Любовта,  НБ - (неизвестен час) - София, 27.2.1921г. (Неделя)
Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)
Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1921г. (Неделя)
Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1921г. (Неделя)
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)
Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1921г. (Неделя)
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1921г. (Неделя)
Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1921г. (Неделя)
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1921г. (Неделя)
Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)
Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
Дойди след Мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1921г. (Неделя)
В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1921г. (Неделя)
Жертва, упование и радост, ИБ - (неизвестен час) - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1921г. (Неделя)
Тогаз те ще просветнат!,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1921г. (Неделя)
Синът Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1921г. (Неделя)
Ненаписаните закони,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1921г. (Неделя)
Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)
В Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1921г. (Неделя)
Плачът,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1921г. (Сряда)
Ананий и Сапфира,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1921г. (Неделя)
Аз ще го възкреся!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1921г. (Неделя)
Още по-блажени са!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1921г. (Неделя)
Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1921г. (Неделя)
И Петър се грееше!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1921г. (Неделя)
Живо течение, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.12.1921г. (Понеделник)
Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1921г. (Неделя)
Сродни души,  ИБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Сродните души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1922г. (Неделя)
Плевелите и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1922г. (Неделя)
Пак ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1922г. (Неделя)
Какво трябва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1922г. (Неделя)
Двата пътя,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Трите живота / Трите живота, ООК - 20:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1922г. (Неделя)
Страх и безстрашие / За страха и безстрашието, МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1922г. (Сряда)
Трите методи на природата / Методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1922г. (Четвъртък)
В дома на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
Методи за укрепване на волята / Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1922г. (Сряда)
Четирите правила / Важни правила, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1922г. (Четвъртък)
Слушайте Него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
Качества и проявление на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1922г. (Сряда)
Първото задължение на учениците / Задължения на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1922г. (Четвъртък)
Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1922г. (Неделя)
Отляво и отдясно,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1922г. (Сряда) (непечатана)
Които вас приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1922г. (Неделя)
Старият и новият живот / Стар и нов живот, МОК - 19:00ч. - София, 29.3.1922г. (Сряда)
Три разряда ученици / Три категории ученици, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1922г. (Четвъртък)
Прави правете Неговите пътеки!,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 4.4.1922г. (Вторик)
Двете посоки, МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1922г. (Сряда)
Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
Закон на движенията / Закон на движение, МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1922г. (Сряда)
Природни методи / Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1922г. (Четвъртък)
Не бъди неверен, но верен!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1922г. (Неделя)
Разбор на думи, МОК - 19:00ч. - София, 19.4.1922г. (Сряда)
Предназначението на музиката / Силите на мозъка, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1922г. (Четвъртък)
Христа разпят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1922г. (Неделя)
Проява на кармическия закон / Закон на кармата, МОК - 19:00ч. - София, 26.4.1922г. (Сряда)
Окултни правила / Правила за живота, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1922г. (Четвъртък)
Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1922г. (Неделя)
Символически, окултни правила и мерки / Символични и научни правила, ООК - 19:30ч. - София, 2.5.1922г. (Вторик)
Красивото в живота / Красотата в природата, МОК - 19:00ч. - София, 3.5.1922г. (Сряда)
Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
Семената, ИБ - 10:00ч. - София, 9.5.1922г. (Вторик)
Закон на енергията / Закон за енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 10.5.1922г. (Сряда)
Мястото на човека в природата / Мястото на човека в природата, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1922г. (Четвъртък)
Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1922г. (Неделя)
Празното време, ИБ - 10:00ч. - София, 16.5.1922г. (Вторик)
Методи за чистене, МОК - 19:00ч. - София, 17.5.1922г. (Сряда)
Необятната любов / Необятната любов, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1922г. (Четвъртък)
Много плод,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1922г. (Неделя)
Верен на себе си, ИБ - 10:00ч. - София, 23.5.1922г. (Вторик)
Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1922г. (Неделя)
Изворите, ИБ - 19:30ч. - София, 30.5.1922г. (Вторик)
Връзки на знанието, МОК - 19:00ч. - София, 31.5.1922г. (Сряда)
Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 2.6.1922г. (Петък)
Изгрев и залез / Изгрев и залез, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1922г. (Петък)
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1922г. (Неделя)
Мисъл, чувство и действие, МОК - 19:00ч. - София, 7.6.1922г. (Сряда)
Окултна хигиена / Природна хигиена, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1922г. (Четвъртък)
Характерни черти,  ИБ - 19:30ч. - София, 13.6.1922г. (Вторик)
Какво се изисква от ученика / Изисквания от ученика, МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1922г. (Сряда)
Мисъл и действие / Мисъл и действие, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Бележка на Савка Керемидчиева, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Ако пребъдете в Мене,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1922г. (Неделя)
Един малък опит,  ИБ - 19:30ч. - София, 20.6.1922г. (Вторик)
Скъпоценните камъни, МОК - 19:00ч. - София, 21.6.1922г. (Сряда)
Влиянието на музиката / Влияние на музиката, ООК - 19:00ч. - София, 22.6.1922г. (Четвъртък)
Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1922г. (Неделя)
Кое е полезно и кое не е, ИБ - 19:30ч. - София, 27.6.1922г. (Вторик)
Прояви на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 28.6.1922г. (Сряда)
Мечешкият капан! / Мечешкият капан, ООК - 19:00ч. - София, 29.6.1922г. (Четвъртък)
Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина / Основни закони, ООК - 8:15ч. - София, 7.7.1922г. (Петък)
Деятелност на сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 2.8.1922г. (Сряда)
Превръщане на енергиите / Превръщане на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 4.8.1922г. (Петък)
Допирните точки в природата,  МОК - 19:00ч. - София, 4.10.1922г. (Сряда)
Положителни и отрицателни сили в природата, ООК - 20:00ч. - София, 6.10.1922г. (Петък)
Обичен и скъп, НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1922г. (Неделя)
Отличителни качества на волята,  МОК - 20:00ч. - София, 11.10.1922г. (Сряда)
Практическо приложение на музиката, ООК - 20:00ч. - София, 12.10.1922г. (Четвъртък)
Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК - 20:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Психическо наблюдение,  МОК - 20:00ч. - София, 18.10.1922г. (Сряда)
Възлюби го,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1922г. (Неделя)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 22.10.1922г. (Неделя)
Отличителните черти на живота,  МОК - 20:00ч. - София, 25.10.1922г. (Сряда)
Влиянието на електричеството, ООК - 20:00ч. - София, 29.10.1922г. (Неделя)
Станете да отидем!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.10.1922г. (Неделя)
Нагласяване на силите,  МОК - 20:00ч. - София, 1.11.1922г. (Сряда)
Никаква лъжа, ООК - 20:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
По-леко ще бъде наказанието,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
Хармонизиране на енергиите,  МОК - 20:00ч. - София, 8.11.1922г. (Сряда)
Музика и пеене,средство за постигане на Божественото, ООК - 20:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
Не знаете що искате,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
Да наследя,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1922г. (Неделя)
Музика и пеене – средство за тониране, ООК - 20:00ч. - София, 19.11.1922г. (Неделя)
Предназначение на дихателната система,  МОК - 20:00ч. - София, 22.11.1922г. (Сряда)
Лама савахтани,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1922г. (Неделя)
Практическо приложение на окултната музика, ООК - 20:00ч. - София, 26.11.1922г. (Неделя)
Единство на съзнанието,  МОК - 20:00ч. - София, 29.11.1922г. (Сряда)
Дойде да послужи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Значение на гласните при окултното пеене, ООК - 20:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Закон за съотношения,  МОК - 20:00ч. - София, 13.12.1922г. (Сряда)
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1922г. (Неделя)
Музиката – средство за концентриране, ООК - 20:00ч. - София, 17.12.1922г. (Неделя)
Самоопределение,  МОК - 20:00ч. - София, 20.12.1922г. (Сряда)
Защо не можахме?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1922г. (Неделя)
Окултна медицина, ООК - 20:00ч. - София, 24.12.1922г. (Неделя)
Признаци на проявеното човешко съзнание,  МОК - 20:00ч. - София, 27.12.1922г. (Сряда)
Простри ръката си!,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1922г. (Неделя)
Правилният растеж на Ученика, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1923г. (Вторик)
Прояви на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1923г. (Сряда)
Значение на ръцете и пръстите, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
Окултна страна на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1923г. (Сряда)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1923г. (Неделя)
Установени мерки,  МОК - 19:00ч. - София, 17.1.1923г. (Сряда)
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Тъмното петно в съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Гордост и тщеславие,  МОК - 19:00ч. - София, 24.1.1923г. (Сряда)
Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
Малките случаи, ООК - 19:00ч. - София, 5.2.1923г. (Понеделник)
Добри навици / Образуване на добрите навици,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1923г. (Сряда)
Свещеното правило, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Слънцето и човекът, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Съмнение и воля, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1923г. (Сряда)
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1923г. (Неделя)
Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК - 19:00ч. - София, 19.2.1923г. (Понеделник)
Първата родена мисъл,  МОК - 19:00ч. - София, 21.2.1923г. (Сряда)
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Качества на ума, сърцето и волята, ООК - 19:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Развитие на мозъчните центрове,  МОК - 19:00ч. - София, 28.2.1923г. (Сряда)
Педагогическа лекция,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1923г. (Сряда)
Произход на правите мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.3.1923г. (Четвъртък)
Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
Влияние на планетите, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1923г. (Понеделник)
Силата на тъмнината и светлината,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1923г. (Сряда)
Смисълът на противоречието, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1923г. (Понеделник)
Бяла и черна светлина,  МОК - 19:00ч. - София, 21.3.1923г. (Сряда)
Новогодишна,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък) (непечатана)
Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1923г. (Неделя)
Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1923г. (Сряда)
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Точността, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Житно зърно / Житното зърно,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1923г. (Сряда)
Окултна медицина, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Разпределяне на енергиите,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1923г. (Сряда)
Петимата братя, НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Правилни отношения, ООК - 19:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Методи и насърчения за хармонизиране, КД - (неизвестен час) - София, 25.4.1923г. (Сряда)
Четирите съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, 25.4.1923г. (Сряда)
Живот вечен, НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Работа на окултните сили, ООК - 19:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Живият кръг,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1923г. (Сряда)
Движение на разумните сили,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1923г. (Сряда)
Дерзайте, Аз съм, НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
Правилно разпределение на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Закон за контрастите, ООК - 19:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Отношение на природните сили / Отношение на природните сили към човешката душа,  МОК - 19:00ч. - София, 30.5.1923г. (Сряда)
Напразно Ме почитат, НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1923г. (Неделя)
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1923г. (Неделя)
Вяра и съмнение, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Имаше двама синове, НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Опити,  МОК - 19:00ч. - София, 20.6.1923г. (Сряда)
Приложение, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.6.1923г. (Четвъртък)
Първичната връзка, ИБ - 10:00ч. - София, 22.6.1923г. (Петък)
След три дни, НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1923г. (Неделя)
Нежност и грубост,  МОК - 19:00ч. - София, 27.6.1923г. (Сряда)
Божественото и човешкото, ООК - 19:00ч. - София, 28.6.1923г. (Четвъртък)
Проява на разумните сили в природата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Ще дойдем при Него, НБ - 10:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Две думи!,  МС - 19:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Разцъфтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, 3.7.1923г. (Вторик)
Където е Любовта, там е Бог, КД - 6:00ч. - София, 6.7.1923г. (Петък)
Речи само реч, НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Упътване, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Ученикът трябва да разбира, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Който слуша вас, Мене слуша, НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1923г. (Неделя)
Двата метода на природата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Три правила за ученика, ИБ ,БР - 17:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
Високият идеал, ООК - 19:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
За чистотата, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
Бъдете разумни!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.9.1923г. (Неделя)
Съблазните,  НБ - 10:00ч. - София, 23.9.1923г. (Неделя)
Разумност в природата, ООК - 19:00ч. - София, 18.10.1923г. (Четвъртък)
Разумният живот,  МОК - 19:00ч. - София, 21.10.1923г. (Неделя)
Ще ви направи свободни/ Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 21.10.1923г. (Неделя)
Стремежите на ума и сърцето, ООК - 19:00ч. - София, 24.10.1923г. (Сряда)
Живите точки в природата,  МОК - 19:00ч. - София, 28.10.1923г. (Неделя)
Изпитвайте Писанията!,  НБ - 10:00ч. - София, 28.10.1923г. (Неделя)
Най-добрият начин за разсъждение, ООК - 19:00ч. - София, 31.10.1923г. (Сряда)
Задачи на истинската наука,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Основа на знанието,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Отвори им умовете,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Божественото съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, 7.11.1923г. (Сряда)
Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Превръщане на цветовете,  МОК - 19:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Излишък и недоимък в живота, ООК - 19:00ч. - София, 14.11.1923г. (Сряда)
Бог на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.11.1923г. (Неделя)
Гняв и страх,  МОК - 19:00ч. - София, 18.11.1923г. (Неделя)
Силовите линии в природата, ООК - 19:00ч. - София, 21.11.1923г. (Сряда)
Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК - 19:00ч. - София, 25.11.1923г. (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.11.1923г. (Неделя)
Волята Божия, ООК - 19:00ч. - София, 28.11.1923г. (Сряда)
Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Пътят на ученика. Основната идея,  МОК - 19:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Свобода, знание и мир, ООК - 19:00ч. - София, 5.12.1923г. (Сряда)
Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1923г. (Неделя)
Езикът на природата,  МОК - 19:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Той ги изпита,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Окултната музика в живота, ООК - 19:00ч. - София, 19.12.1923г. (Сряда)
Скръб и радост,  НБ - 10:00ч. - София, 23.12.1923г. (Неделя)
Упътвания и образи,  МОК - 19:00ч. - София, 23.12.1923г. (Неделя)
Школата и развитието на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 26.12.1923г. (Сряда)
Единицата и вечността,  МОК - 19:00ч. - София, 30.12.1923г. (Неделя)
Нашите длъжници,  НБ - 10:00ч. - София, 30.12.1923г. (Неделя)
Четвърти урок, КД - (неизвестен час) - София, 31.12.1923г. (Понеделник)
Единство на обичта, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1924г. (Сряда)
Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Отношения между проявите в природата, МОК - 19:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Мъртвите и живите линии, ООК - 19:00ч. - София, 8.1.1924г. (Вторик)
Оздравяха,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Приливи и отливи, ООК - 19:00ч. - София, 16.1.1924г. (Сряда)
Допреният въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Придобивки на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Закон за късите и дългите линии, ООК - 19:00ч. - София, 23.1.1924г. (Сряда)
Колко пъти да прощаваме?,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Трансформиране на енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Елементи в геометрията, МОК - 19:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Плодовете на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Най-щастливият ден, ООК - 19:00ч. - София, 6.2.1924г. (Сряда)
Искаш ли да оздравееш?,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Трите състояния у човека, ООК - 19:00ч. - София, 13.2.1924г. (Сряда)
Морални чувства,  МОК - 19:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Царството Божие се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Обектът на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 20.2.1924г. (Сряда)
Моралният тип,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Що е това?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Истинско и относително знание, ООК - 19:00ч. - София, 27.2.1924г. (Сряда)
Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК - 19:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Двете граници, ООК - 19:00ч. - София, 5.3.1924г. (Сряда)
Господи, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
За свободата,  МОК - 19:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1924г. (Сряда)
Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК - 19:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Който дойде при мене,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Познай себе си, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1924г. (Сряда)
Двете противоположности, ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1924г. (Събота)
Човешката душа,  ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1924г. (Събота) (непечатана)
Брат ти си дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
Мощните сили на разумната воля,  МОК - 19:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
Добрите и лошите мисли / Добритѣ и лошитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, 26.3.1924г. (Сряда)
Добрите навици. Разумното сърце,  МОК - 19:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
Плати ми, що ми си длъжен,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
Разумното сърце, ООК - 19:00ч. - София, 2.4.1924г. (Сряда)
Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК - 19:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Кажи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Тъчете мислите си!, ООК - 19:00ч. - София, 9.4.1924г. (Сряда)
Още малко,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Търпение, МОК - 19:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Любов към Бога, ООК - 19:00ч. - София, 16.4.1924г. (Сряда)
Предаване на мислите. Музикалност,  МОК - 19:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
Точилото и ножът, ООК - 19:00ч. - София, 23.4.1924г. (Сряда)
Съграждане на доброто,  МОК - 19:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
Ще го изцеля,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
Добрите и лошите, ООК - 19:00ч. - София, 30.4.1924г. (Сряда)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК - 19:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Страхът, ООК - 19:00ч. - София, 7.5.1924г. (Сряда)
Млади и стари,  МОК - 19:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Напразно ме почитат,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Четирите проекции, ООК - 19:00ч. - София, 14.5.1924г. (Сряда)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК - 19:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
Опитване и преживяване, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.5.1924г. (Четвъртък) (непечатана)
Малки придобивки в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
Онези дни ще се съкратят,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
Съзнателната монада, ООК - 19:00ч. - София, 28.5.1924г. (Сряда)
И валя дъждът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1924г. (Неделя)
Право ходене, ООК - 19:00ч. - София, 4.6.1924г. (Сряда)
Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, 11.6.1924г. (Сряда)
Малкото приложение, ООК - 19:00ч. - София, 18.6.1924г. (Сряда)
Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия, МС - 19:30ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Новото възпитание / За възпитанието, МС - 17:30ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Разумният живот, ООК - 19:00ч. - София, 16.7.1924г. (Сряда)
Ще дойда след Тебе,  НБ - 10:00ч. - София, 20.7.1924г. (Неделя)
Молитвата, ООК - 19:00ч. - София, 23.7.1924г. (Сряда)
Наряд за 1924–1925 г., СБ - (неизвестен час) - София, 22.8.1924г. (Петък)
Качества на разумния живот, СБ - 6:00ч. - София, 24.8.1924г. (Неделя)
Ако излекува болния (Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г.), СБ ,БР - 16:00ч. - София, 31.8.1924г. (Неделя)
Правила на разумния живот, СБ - 6:30ч. - София, 31.8.1924г. (Неделя)
Кръстът, СБ ,БР - 13:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Съзнателният живот като забава, СБ - 19:30ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Разумният труд, СБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Разумният и неразумният слуга, ООК - 19:00ч. - София, 3.9.1924г. (Сряда)
Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, 7.9.1924г. (Неделя)
Най-малкото, КД - (неизвестен час) - София, 8.9.1924г. (Понеделник)
Важността на числата, ООК - 19:00ч. - София, 10.9.1924г. (Сряда)
Моето верую, КД - 11:00ч. - София, 12.9.1924г. (Петък)
Физическият и духовният човек, КД - (неизвестен час) - София, 22.9.1924г. (Понеделник)
Послушание, КД - (неизвестен час) - София, 24.9.1924г. (Сряда)
Абсолютна справедливост, ООК - 19:00ч. - София, 15.10.1924г. (Сряда)
Настанало е царството Божие, НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
Новите схващания на ученика, МОК - 19:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
Възможности и прояви на Любовта, КД - (неизвестен час) - София, 22.10.1924г. (Сряда)
Добрата постъпка, ООК - 19:00ч. - София, 22.10.1924г. (Сряда)
Мястото на Любовта, КД - (неизвестен час) - София, 22.10.1924г. (Сряда)
Природа и геометрия,  МОК - 19:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
Раздай всичко!, НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
Темпераментите, ООК - 19:00ч. - София, 29.10.1924г. (Сряда)
Възпитателната сила на страданието / Възпитателната сила на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Двата закона, КД - (неизвестен час) - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Родените, НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Връзки в геометрическите форми, ООК - 19:00ч. - София, 5.11.1924г. (Сряда)
Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! , НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Условия лежащи в триъгълника,  МОК - 19:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Забравените неща, ООК - 19:00ч. - София, 12.11.1924г. (Сряда)
Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на планетите,  МОК - 19:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Несъизмеримите неща, ООК - 19:00ч. - София, 19.11.1924г. (Сряда)
Да угоди на народа, НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
Светлина и знание. Музика,  МОК - 19:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
Пелените на живота. Радости и скърби, ООК - 19:00ч. - София, 26.11.1924г. (Сряда)
Който се учи, НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
Съсредоточение, МОК - 19:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
Закон на равенство, ООК - 19:00ч. - София, 3.12.1924г. (Сряда)
Великата погрешка, МОК - 19:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Неразбраното, ООК - 19:00ч. - София, 10.12.1924г. (Сряда)
Да Го посрещнат, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Що е единица. Числа и действия, МОК - 19:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Хармонична деятелност, ООК - 19:00ч. - София, 17.12.1924г. (Сряда)
Божественото буталце, МОК - 19:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
Миротворци, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
Както природата пише, ООК - 19:00ч. - София, 24.12.1924г. (Сряда)
Образи на живата природа, КД - (неизвестен час) - София, 24.12.1924г. (Сряда)
Законът на внушението. Закон за равновесието / Закон за внушение и закон за равновесие,  МОК - 19:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)
Които гладуват, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)
Малката радост, ООК - 19:00ч. - София, 31.12.1924г. (Сряда)