Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


БЕСЕДИ ПО ЧАСОВЕ
3952 броя беседи
0:00ч.   4:30ч.   5:00ч.   5:30ч.   5:40ч.   6:00ч.   6:10ч.   6:30ч.   6:40ч.   7:00ч.   7:30ч.   7:40ч.   8:00ч.   8:15ч.   8:30ч.   8:45ч.  
9:00ч.   9:15ч.   9:20ч.   10:00ч.   10:30ч.   10:40ч.   11:00ч.   11:30ч.   12:00ч.   12:40ч.   12:45ч.   13:00ч.   14:00ч.   15:00ч.  
16:00ч.   16:30ч.   17:00ч.   17:30ч.   18:00ч.   19:00ч.   19:30ч.   20:00ч.   20:30ч.   21:00ч.   21:45ч.   22:25ч.   22:45ч.  

начало0:00ч.

Големият брат,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1938г. (Събота)
Нова основа,  МОК - 0:00ч. - София, 1.1.1943г. (Петък)
Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Отворените очи,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1927г. (Събота)
Тихият глас,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1929г. (Вторик)
За новата година,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1931г. (Четвъртък) (непечатана)
Майката на времето,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1932г. (Петък)

начало4:30ч.

Пътят на добрите постижения,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 28.8.1930г. (Четвъртък)
Вътрешно единство,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 29.8.1930г. (Петък)
Трудните неща,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 30.8.1930г. (Събота)

начало5:00ч.

Божественият импулс, ООК - 5:00ч. - София, 27.4.1938г. (Сряда)
Една основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 29.4.1938г. (Петък)
Даром давайте,  УС - 5:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Музикална любов, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1938г. (Сряда)
Причина, среда, факти,  МОК - 5:00ч. - София, 6.5.1938г. (Петък)
Отворени за доброто,  УС - 5:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Учат и страдат, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1938г. (Сряда)
Честност и справедливост,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1938г. (Петък)
Главните точки,  УС - 5:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Доброта, разумност, любов, ООК - 5:00ч. - София, 18.5.1938г. (Сряда)
Опорна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 20.5.1938г. (Петък)
Великото в света,  УС - 5:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
Правият и кривият път, ООК - 5:00ч. - София, 25.5.1938г. (Сряда)
Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 27.5.1938г. (Петък)
Обнова на човека,  УС - 5:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
Великото благо на живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1938г. (Сряда)
Правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 3.6.1938г. (Петък)
Последен в света,  УС - 5:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
Добрият живот, ООК - 5:00ч. - София, 22.6.1938г. (Сряда)
Какво трябва на младите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.6.1938г. (Петък)
Две посоки,  УС - 5:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
Основа на здравето, ООК - 5:00ч. - София, 29.6.1938г. (Сряда)
Законът на контраста,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1938г. (Петък)
Слизане и качване,  УС - 5:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Светлина, топлина, доброта, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1938г. (Сряда)
Освобождаване,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1938г. (Петък)
Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторик)
Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1938г. (Сряда)
Късият и дългият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1938г. (Петък)
Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Ценности на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1938г. (Сряда)
Първо и последно място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
Нови пътища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
Азбука на Божествения език, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1938г. (Неделя)
Всяко растение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1938г. (Сряда)
Силен и слаб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1938г. (Петък)
Степени на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 21.8.1938г. (Неделя)
Великият подтик, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1938г. (Петък)
Под слънчевите лъчи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1938г. (Събота)
Проява и постижение на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
Кибритени клечки, ООК - 5:00ч. - София, 31.8.1938г. (Сряда)
Съзнание и самосъзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 2.9.1938г. (Петък)
Тониране,  УС - 5:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
Ценност и посока, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1938г. (Сряда)
Господарят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.9.1938г. (Петък)
Оригинал и копие,  УС - 5:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
Четирите елемента, ООК - 5:00ч. - София, 14.9.1938г. (Сряда)
Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 16.9.1938г. (Петък)
Изгубеният сън,  УС - 5:00ч. - София, 18.9.1938г. (Неделя)
По закон и по любов, ООК - 5:00ч. - София, 21.9.1938г. (Сряда)
Отче наш, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1938г. (Четвъртък)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 23.9.1938г. (Петък)
Добрият език,  УС НБ - 5:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
Закони на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 28.9.1938г. (Сряда)
Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ - 5:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1938г. (Сряда)
Четвърто измерение,  МОК - 5:00ч. - София, 14.10.1938г. (Петък)
Любов към всичко,  УС - 5:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
Посещение на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 19.10.1938г. (Сряда)
Анализи,  МОК - 5:00ч. - София, 21.10.1938г. (Петък)
Постоянната връзка и единствената мярка, УС - 5:00ч. - София, 23.10.1938г. (Неделя)
Естествените връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.10.1938г. (Сряда)
Правилна преценка,  МОК - 5:00ч. - София, 28.10.1938г. (Петък)
Силата на човека, УС - 5:00ч. - София, 30.10.1938г. (Неделя)
Божественият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1938г. (Сряда)
Всичко е за добро, УС - 5:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
Да станем едно, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1938г. (Сряда)
Добро и зло,  МОК - 5:00ч. - София, 11.11.1938г. (Петък)
Горе на планината, УС - 5:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
Добри и лоши хора, ООК - 5:00ч. - София, 16.11.1938г. (Сряда)
Страдания и придобивки,  МОК - 5:00ч. - София, 18.11.1938г. (Петък)
Разумният път в живота, ООК - 5:00ч. - София, 23.11.1938г. (Сряда)
Стани ти, който спиш!,  МОК - 5:00ч. - София, 25.11.1938г. (Петък)
Новата религия, ООК - 5:00ч. - София, 30.11.1938г. (Сряда)
Сухота и влага,  МОК - 5:00ч. - София, 2.12.1938г. (Петък)
Една свещена идея, УС - 5:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
Спокойно сърдце, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1938г. (Сряда)
Младост и старост,  МОК - 5:00ч. - София, 9.12.1938г. (Петък)
Вътрешният мир, УС - 5:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
Път и постижение, ООК - 5:00ч. - София, 14.12.1938г. (Сряда)
Търпение,  МОК - 5:00ч. - София, 16.12.1938г. (Петък)
Надежда, вяра и любов, УС - 5:00ч. - София, 18.12.1938г. (Неделя)
Обич и преценка, ООК - 5:00ч. - София, 21.12.1938г. (Сряда)
Трите закона,  МОК - 5:00ч. - София, 23.12.1938г. (Петък)
Страдание и радост, УС - 5:00ч. - София, 25.12.1938г. (Неделя)
Физически, духовни и умствени нужди, ООК - 5:00ч. - София, 28.12.1938г. (Сряда)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 30.12.1938г. (Петък)
Малкият брат,  ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1939г. (Неделя)
Здравословното състояние на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1939г. (Сряда)
Основни положения на живота, МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1939г. (Петък)
Посрещането на Господа,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1939г. (Сряда)
Организиран и неорганизиран свят, МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1939г. (Петък)
Година на работа,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Най-малкото и най-голямото, ООК - 5:00ч. - София, 18.1.1939г. (Сряда)
Налягане и напрежение, МОК - 5:00ч. - София, 20.1.1939г. (Петък)
Основното правило,  УС - 5:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
Увеличете светлината и топлината, ООК - 5:00ч. - София, 25.1.1939г. (Сряда)
Организиран и неорганизиран живот, МОК - 5:00ч. - София, 27.1.1939г. (Петък)
Изпитът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
Постъпвайте съвършено!, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1939г. (Сряда)
Основен тон, МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1939г. (Петък)
Пътят на светиите,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Надежда, вяра и любов, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1939г. (Сряда)
Един опит, МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1939г. (Петък)
Качества на силния човек,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Правилни схващания и правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1939г. (Сряда)
Недоволството, МОК - 5:00ч. - София, 17.2.1939г. (Петък)
Благо и блаженство,  УС - 5:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК - 5:00ч. - София, 22.2.1939г. (Сряда)
Зрелостният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Силата на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1939г. (Сряда)
Ценност, съдържание и форма,  МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1939г. (Петък)
Радостта,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1939г. (Сряда)
Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС - 5:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
Божествената мярка, ООК - 5:00ч. - София, 22.3.1939г. (Сряда)
Благоприятни и неблагоприятни условия,  МОК - 5:00ч. - София, 24.3.1939г. (Петък)
Елате да разсъждаваме,  УС - 5:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
Качествата на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 29.3.1939г. (Сряда)
Трите перпендикуляра,  МОК - 5:00ч. - София, 31.3.1939г. (Петък)
Трите пътища,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Господари на външния и вътрешния живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1939г. (Сряда)
Дайте свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 7.4.1939г. (Петък)
Съобразителност и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1939г. (Сряда)
Единният закон,  МОК - 5:00ч. - София, 14.4.1939г. (Петък)
Двете благодарности,  УС - 5:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Големите блага, ООК - 5:00ч. - София, 19.4.1939г. (Сряда)
Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 21.4.1939г. (Петък)
Естествената среда на човешката душа,  УС - 5:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
Симфония на щастието, ООК - 5:00ч. - София, 26.4.1939г. (Сряда)
Опитване, проверяване и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 28.4.1939г. (Петък)
Иде и иди, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1939г. (Сряда)
Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1939г. (Петък)
Качества на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1939г. (Сряда)
Музикален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1939г. (Петък)
Ценността на вашата душа,  УС - 5:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Музикалния тон на живота, ООК - 5:00ч. - София, 17.5.1939г. (Сряда)
Беден и богат,  МОК - 5:00ч. - София, 19.5.1939г. (Петък)
Силата на човека,  УС - 5:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
Музикална задача, ООК - 5:00ч. - София, 24.5.1939г. (Сряда)
Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК - 5:00ч. - София, 31.5.1939г. (Сряда)
Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1939г. (Петък)
Ученикът,  УС - 5:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
Изкуството на ангелите, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1939г. (Сряда)
Бял и черен кюп,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1939г. (Петък)
Пред новата епоха,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Езикът на седемте тона, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1939г. (Сряда)
Нормалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1939г. (Петък)
Знаменосци на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
Нагоре и напред, ООК - 5:00ч. - София, 21.6.1939г. (Сряда)
Обезсърчение и насърчение,  МОК - 5:00ч. - София, 23.6.1939г. (Петък)
Стари и нови светии,  УС - 5:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
Най-лесното изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 28.6.1939г. (Сряда)
Новата любов,  УС - 5:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Дрехата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1939г. (Сряда)
Даване, вземане и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1939г. (Петък)
Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1939г. (Сряда)
С вяра, без смущение / И в мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1939г. (Петък)
Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Път към живота / Той е!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1939г. (Сряда)
Божествена светлина / Разумност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Разнообразието в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
На своето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторик)
Възможности на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1939г. (Четвъртък)
Новият закон, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1939г. (Петък)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1939г. (Събота)
Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1939г. (Неделя)
Малката молитва, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1939г. (Понеделник)
Цар и служител, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.8.1939г. (Вторик)
Млади, възрастни и стари, МОК - 5:00ч. - София, 25.8.1939г. (Петък)
Три ценни неща / Трите неща, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1939г. (Събота)
Запалката на свещения огън, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Бог иска това, ООК - 5:00ч. - София, 30.8.1939г. (Сряда)
Красиви движения,  МОК - 5:00ч. - София, 1.9.1939г. (Петък)
Слугиня на Божествената Любов,  УС - 5:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
Единствен цяр,  УС - 5:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
Организирана вяра, ООК - 5:00ч. - София, 13.9.1939г. (Сряда)
Бъдете служители, ООК - 5:00ч. - София, 20.9.1939г. (Сряда)
Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1939г. (Петък)
Първият момент на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.9.1939г. (Неделя)
Единственото богатство, ООК - 5:00ч. - София, 27.9.1939г. (Сряда)
На Него можем да разчитаме,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
Което Той ви казва!, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1939г. (Сряда)
Смяна на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.10.1939г. (Петък)
Ободрителни мисли, чувства и постъпки,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1939г. (Сряда)
Божественият ум, сърце и воля,  МОК - 5:00ч. - София, 13.10.1939г. (Петък)
Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС - 5:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
Малките Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 18.10.1939г. (Сряда)
Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1939г. (Сряда)
Отмерени отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 3.11.1939г. (Петък)
Ще бъдат опитани,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
Правилно възприемане и правилно даване, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1939г. (Сряда)
Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.11.1939г. (Петък)
Намиране изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
Към свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 15.11.1939г. (Сряда)
Разумни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.11.1939г. (Петък)
При Бога, ангелите и добрите хора,  УС - 5:00ч. - София, 19.11.1939г. (Неделя)
Хубавата страна, ООК - 5:00ч. - София, 22.11.1939г. (Сряда)
Психологически синтез,  МОК - 5:00ч. - София, 24.11.1939г. (Петък)
Път към изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 26.11.1939г. (Неделя)
Божествената топлина, ООК - 5:00ч. - София, 29.11.1939г. (Сряда)
Внушение,  МОК - 5:00ч. - София, 1.12.1939г. (Петък)
Победата на доброто,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
Търсене на изгубената дума, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1939г. (Сряда)
Правото отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 8.12.1939г. (Петък)
Посещение на Бога. Работа и учение,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
Един опит, ООК - 5:00ч. - София, 13.12.1939г. (Сряда)
Сиромашия и богатство,  МОК - 5:00ч. - София, 15.12.1939г. (Петък)
Аз, ти, той,  УС - 5:00ч. - София, 17.12.1939г. (Неделя)
Дайте свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 20.12.1939г. (Сряда)
Сила, усет, мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 22.12.1939г. (Петък)
Даром,  УС - 5:00ч. - София, 24.12.1939г. (Неделя)
Музикална задача, ООК - 5:00ч. - София, 27.12.1939г. (Сряда)
Право, добро, истинно,  МОК - 5:00ч. - София, 29.12.1939г. (Петък)
Вътрешният господар, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1940г. (Сряда)
Идеален и реален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1940г. (Петък)
Два момента,  УС - 5:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Божествената усмивка, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1940г. (Сряда)
Млад и стар,  МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1940г. (Петък)
Служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Налягане, напрежение, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 17.1.1940г. (Сряда)
Реалността,  МОК - 5:00ч. - София, 19.1.1940г. (Петък)
Две задачи, ООК - 5:00ч. - София, 24.1.1940г. (Сряда)
Нови насоки,  МОК - 5:00ч. - София, 26.1.1940г. (Петък)
Един ден,  УС - 5:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 31.1.1940г. (Сряда)
Постиженията на човека,  УС - 5:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1940г. (Сряда)
Без кал,  УС - 5:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Обичайте – ценете!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1940г. (Сряда)
Пестене на енергията,  МОК - 5:00ч. - София, 16.2.1940г. (Петък)
Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК - 5:00ч. - София, 21.2.1940г. (Сряда)
Разумни основи,  МОК - 5:00ч. - София, 23.2.1940г. (Петък)
Обичайте и радвайте се,  УС - 5:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
Минало и настояще, ООК - 5:00ч. - София, 28.2.1940г. (Сряда)
Новото възпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1940г. (Петък)
Нови пътища,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Съвършенството, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1940г. (Сряда)
Пътят към щастието,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1940г. (Петък)
Трите обещания,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Наука за живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1940г. (Сряда)
Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1940г. (Сряда)
Жилище ще направим,  МОК - 5:00ч. - София, 22.3.1940г. (Петък)
Великото благо,  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
Трите закона, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1940г. (Сряда)
Светлина, топлина, сила,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
Влюбване и любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1940г. (Сряда)
Страж на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1940г. (Петък)
Към съвършенство!, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1940г. (Сряда)
Методи за постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1940г. (Петък)
Майката на съвършенството,  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Отворената врата, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1940г. (Сряда)
Езикът на тоновете,  МОК - 5:00ч. - София, 19.4.1940г. (Петък)
Божията мисъл,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1940г. (Сряда)
Както ме е Отец въздигнал,  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
Божественият център, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1940г. (Сряда)
Теория, реалност и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1940г. (Петък)
Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Постиженията на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1940г. (Сряда)
Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1940г. (Петък)
Здравословно гледище,  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Правилни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1940г. (Сряда)
Разумни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1940г. (Петък)
Три вида любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1940г. (Сряда)
Светлина, топлина и сила,  МОК - 5:00ч. - София, 24.5.1940г. (Петък)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1940г. (Сряда)
Четири неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Двата закона, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1940г. (Сряда)
Неподвижна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1940г. (Петък)
Нови и стари неща,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Реални величини, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1940г. (Сряда)
Студ и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1940г. (Петък)
Свещеното чувство,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Сила и безсилие, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1940г. (Сряда)
Физически, духовен и умствен свят,  МОК - 5:00ч. - София, 21.6.1940г. (Петък)
Търпението,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
Бъдете яки!, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1940г. (Сряда)
Основната мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1940г. (Петък)
Първата запалка,  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
Най-добрите условия, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1940г. (Сряда)
Хубавите неща,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1940г. (Петък)
Комедия, драма, трагедия,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
Добри проводници, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1940г. (Сряда)
Вътрешното добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.7.1940г. (Петък)
Съвършенство във възприемането и даването,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
Пробуждане на космичното съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 17.7.1940г. (Сряда)
Мъчение, труд, работа,  МОК - 5:00ч. - София, 19.7.1940г. (Петък)
Приложение,  УС - 5:00ч. - София, 21.7.1940г. (Неделя)
Божествен и човешки свят, СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
Млад и стар,  МОК - 5:00ч. - София, 26.7.1940г. (Петък)
Вечно обновяване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
Източникът на радостта, ООК - 5:00ч. - София, 31.7.1940г. (Сряда)
Умни, добри, здрави,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1940г. (Петък)
Реалност на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Разбиране на природните закони, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1940г. (Сряда)
Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
Вяра и вярване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Божествена радост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
Магическата сила на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
Сянка и реалност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1940г. (Събота)
Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
Проветряване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Трите Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 21.8.1940г. (Сряда)
Най-добрият учител,  МОК - 5:00ч. - София, 23.8.1940г. (Петък)
Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Учение и служение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1940г. (Сряда)
Вслушване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1940г. (Четвъртък)
Прилежание, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 30.8.1940г. (Петък)
Десетте девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Закон за дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1940г. (Сряда)
Човешката мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1940г. (Петък)
Функции на вярата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
За дишането, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1940г. (Сряда)
Две положения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1940г. (Петък)
Любов в трите свята, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1940г. (Сряда)
Сиромах и богат, ООК - 5:00ч. - София, 20.9.1940г. (Петък) (непечатана)
Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
Всѣкий день по една добра мисъль / Всеки ден по една добра мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1940г. (Сряда)
Най-лесното,  МОК - 5:00ч. - София, 27.9.1940г. (Петък)
Съгласуване на мислите,  УС - 5:00ч. - София, 29.9.1940г. (Неделя)
Божественитѣ врата / Божествените врата, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1940г. (Сряда)
Цяло и част,  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1940г. (Петък)
Работа за цялото,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
Една седмица в рая, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1940г. (Сряда)
Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1940г. (Неделя)
Планетни влияния, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1940г. (Сряда)
По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1940г. (Сряда)
Волята на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 27.10.1940г. (Неделя)
Дете, възрастенъ и старъ / Дете, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1940г. (Сряда)
Даване и вземане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.11.1940г. (Петък)
Три седмици, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1940г. (Сряда)
Проводници,  МОК - 5:00ч. - София, 8.11.1940г. (Петък)
Процепът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
Усилвайте връзката, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1940г. (Сряда)
Обработване,  МОК - 5:00ч. - София, 22.11.1940г. (Петък)
Реално и привидно,  МОК - 5:00ч. - София, 29.11.1940г. (Петък)
Чантата на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
Животъ, сила, здраве / Живот, сила, здраве, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1940г. (Сряда)
Трите връзки,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1940г. (Петък)
Единствената свобода, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1940г. (Сряда)
Математически отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1940г. (Петък)
Две врати,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
Отворени и затворени фигури, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1940г. (Сряда)
Обикновен, талантлив, гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 20.12.1940г. (Петък)
Което е и което не е,  УС - 5:00ч. - София, 22.12.1940г. (Неделя)
Врата на доброто и на любовьта / Врата на Доброто и на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1940г. (Сряда)
Едно, две, три,  МОК - 5:00ч. - София, 27.12.1940г. (Петък)
Божествена мярка,  УС - 5:00ч. - София, 29.12.1940г. (Неделя)
Съработници, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1941г. (Сряда)
Превъзмогване,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1941г. (Петък)
Двете недоволства,  УС - 5:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Ще ви бѫде / Ще ви бъде, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1941г. (Сряда)
Чистене съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1941г. (Петък)
Трезво гледане,  УС - 5:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Тритѣ единици / Трите единици, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1941г. (Сряда)
Малки правила,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1941г. (Петък)
Мощната сила, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1941г. (Сряда)
Метафизични разсъждения,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1941г. (Петък)
Законъ за обнова / Закон за обнова, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1941г. (Сряда)
Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1941г. (Сряда)
Голямата привилегия,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1941г. (Петък)
Най-светлият път,  УС - 5:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Правъ пѫть / Прав път, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1941г. (Сряда)
Живот, светлина и сила,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1941г. (Петък)
Търпение,  УС - 5:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Слушайте съвета, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1941г. (Сряда)
Отношение на цялото и частите,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1941г. (Петък)
Малката любов,  УС - 5:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
Тритѣ връзки / Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1941г. (Сряда)
Музикални тонове,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1941г. (Петък)
Хубавата усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1941г. (Сряда)
Силното число,  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1941г. (Петък)
Божествената книга,  УС - 5:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Божествени закони, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1941г. (Сряда)
Обикновен, талантлив и гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 21.3.1941г. (Петък)
Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
Законътъ за Божествената хармония / Законът за Божествената хармония, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1941г. (Сряда)
Гениална воля,  МОК - 5:00ч. - София, 28.3.1941г. (Петък)
Божествената усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1941г. (Сряда)
Числата,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1941г. (Петък)
Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1941г. (Сряда)
Три важни неща,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1941г. (Петък)
Трите придобивки,  УС - 5:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Добре ще бѫде / Добре ще бъде, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1941г. (Сряда)
Свободен човек,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1941г. (Петък)
Трите извора,  УС - 5:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1941г. (Сряда)
Самовъзпитание и самообразование,  МОК - 5:00ч. - София, 25.4.1941г. (Петък)
Да дойде при мене,  УС - 5:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
Основенъ тонъ / Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1941г. (Сряда)
Правата мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1941г. (Петък)
Добрият живот,  УС - 5:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
Ще направимъ жилище / Ще направим жилище, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1941г. (Сряда)
Неразбраното и разбраното,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1941г. (Петък)
Приятно занимание, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1941г. (Сряда)
Правилни съотношения,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1941г. (Петък)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1941г. (Сряда)
Благодарност,  МОК - 5:00ч. - София, 23.5.1941г. (Петък)
Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1941г. (Сряда)
Крайното добро и крайното зло,  УС - 5:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1941г. (Сряда)
Новият морал,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1941г. (Петък)
Единствената сила,  УС - 5:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1941г. (Сряда)
Добро, справедливо, разумно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1941г. (Петък)
Да просветнат,  УС - 5:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Три основни тона, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1941г. (Сряда)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 20.6.1941г. (Петък)
Зародиш, дърво, плод,  УС - 5:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
Ново воюване, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1941г. (Сряда)
Тангентално и обкръжаващо,  МОК - 5:00ч. - София, 27.6.1941г. (Петък)
Самообладание, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1941г. (Сряда)
Реална мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1941г. (Петък)
Три връзки,  УС - 5:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
Невидимитѣ погрѣшки / Невидимите погрешки, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1941г. (Сряда)
Механически, органически и психически процеси,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1941г. (Петък)
Вералах – да даде Господ!,  УС - 5:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
Възможности за щастие, СБ - 5:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Тя иде / Любовта иде, СБ - 5:00ч. - София, 25.8.1941г. (Понеделник)
Новият път, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1941г. (Вторик)
Зората на живота, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1941г. (Сряда)
Правилно дишане / Дишането, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1941г. (Петък)
Служение с Любов / С любов, СБ , УС - 5:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1941г. (Сряда)
Гладът, СБ - 5:00ч. - София, 5.9.1941г. (Петък)
Което не е / Законът на лъжата, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Малкият опит / Малък опит, СБ - 5:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Трите перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, 12.9.1941г. (Петък)
Единственото нещо, УС , СБ - 5:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Четирите положения, СБ - 5:00ч. - София, 17.9.1941г. (Сряда)
Красивото в живота / Лъжа и истина, СБ - 5:00ч. - София, 19.9.1941г. (Петък)
Царството Божие / Името, царството и волята Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
От север към юг / С любов, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1941г. (Понеделник)
Двете Божествени посещения,  МОК - 5:00ч. - София, 26.9.1941г. (Петък)
Буден ум и будно сърце, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1941г. (Сряда)
Правият ъгъл,  МОК - 5:00ч. - София, 3.10.1941г. (Петък)
Последното добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
Малкият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1941г. (Сряда)
Баща, майка и дете,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1941г. (Петък)
Учение и обич, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1941г. (Сряда)
Основният тон,  МОК - 5:00ч. - София, 17.10.1941г. (Петък)
Зелен и узрял,  УС - 5:00ч. - София, 19.10.1941г. (Неделя)
Положителна мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 22.10.1941г. (Сряда)
Основни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 24.10.1941г. (Петък)
Постоянна благодарност,  УС - 5:00ч. - София, 26.10.1941г. (Неделя)
Разумна почивка, ООК - 5:00ч. - София, 29.10.1941г. (Сряда)
Прилежание,  МОК - 5:00ч. - София, 31.10.1941г. (Петък)
Трите неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
Да ценим живота, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1941г. (Сряда)
Отворен и затворен интервал,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1941г. (Петък)
Божественият и човешкият порядък,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
Музикални подтици, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1941г. (Сряда)
Център и периферия,  МОК - 5:00ч. - София, 14.11.1941г. (Петък)
Да обичаш и да те обичат,  УС - 5:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
Повече спокойствие, ООК - 5:00ч. - София, 19.11.1941г. (Сряда)
Същественото,  МОК - 5:00ч. - София, 21.11.1941г. (Петък)
Любов и Обич, ООК - 5:00ч. - София, 26.11.1941г. (Сряда)
Ново възпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 28.11.1941г. (Петък)
Две врати за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1941г. (Сряда)
Отношение на ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1941г. (Петък)
Трите качества на тона,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
Нов живот на пеперуда, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1941г. (Сряда)
Махар Бену Аба,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1941г. (Петък)
Умът и сърцето, ООК - 5:00ч. - София, 17.12.1941г. (Сряда)
Божии блага, ООК - 5:00ч. - София, 24.12.1941г. (Сряда)
Едно, две, три, ООК - 5:00ч. - София, 31.12.1941г. (Сряда)
С малкото,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
Добри певци, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1942г. (Сряда)
Единствената врата,  УС - 5:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1942г. (Сряда)
Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1942г. (Петък)
Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
Млад, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1942г. (Сряда)
Сто двадесет и три,  МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1942г. (Петък)
Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
Здравословното състояние, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1942г. (Сряда)
Силна вяра, силна надежда и всесилна любов,  МОК - 5:00ч. - София, 30.1.1942г. (Петък)
Не пренебрегвайте благата, ООК - 5:00ч. - София, 4.2.1942г. (Сряда)
Организиране,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1942г. (Петък)
Музика и организиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1942г. (Сряда)
Гордост и смирение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1942г. (Петък)
Характерът и тялото,  УС - 5:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Изгрява слънцето, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1942г. (Сряда)
Нов поздрав, УС - 5:00ч. - , 23.2.1942г. (Понеделник) (непечатана)
Нови насоки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1942г. (Сряда)
Живот и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1942г. (Сряда)
Динамични движения,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1942г. (Петък)
Най-лесното,  УС - 5:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1942г. (Сряда)
Инертност и движение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1942г. (Петък)
Музика в живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1942г. (Сряда)
Припомняне,  МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1942г. (Петък)
Великият път,  УС - 5:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
Музикална екскурзия, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1942г. (Сряда)
Постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1942г. (Петък)
Видове женитби,  УС - 5:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
Живот и музика, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1942г. (Сряда)
Умни, добри и справедливи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1942г. (Петък)
Близо и далеч,  УС - 5:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Люби, обичай, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1942г. (Сряда)
Разумни, справедливи и добри,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1942г. (Петък)
Трите положения,  УС - 5:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Великата възможност, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1942г. (Сряда)
Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1942г. (Петък)
Най-малката и най-голямата любов,  УС - 5:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
С любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1942г. (Сряда)
Малки опити,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1942г. (Петък)
Радости и страдания,  УС - 5:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1942г. (Сряда)
Двата полюса,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1942г. (Петък)
Животът за любовта,  УС - 5:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Три картини, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1942г. (Сряда)
Единицата,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1942г. (Петък)
Без сол,  УС - 5:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Примирете се със себе си, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1942г. (Сряда)
Пълната чаша,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1942г. (Петък)
Новото в света,  УС - 5:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
Състояние и разположение, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1942г. (Сряда)
Обикновен, талантлив и гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 22.5.1942г. (Петък)
Любов, вяра и надежда,  УС - 5:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
Координиране, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1942г. (Сряда)
Тон и техника,  МОК - 5:00ч. - София, 29.5.1942г. (Петък)
Служене, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1942г. (Сряда)
Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Най-малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1942г. (Сряда)
Противоположности,  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1942г. (Петък)
Чистотата, ООК - 5:00ч. - София, 17.6.1942г. (Сряда)
Опорни точки в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.6.1942г. (Неделя)
Единното и неделимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.6.1942г. (Понеделник)
Възходящият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.6.1942г. (Вторик)
Живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.6.1942г. (Четвъртък)
Прилагане на живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.6.1942г. (Петък)
Новият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.6.1942г. (Събота)
Новият свят, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Красота и благост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
Дом на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)
Слаби и силни,  УС - 5:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
Линия на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1942г. (Сряда)
Мажорни и миньорни гами,  МОК - 5:00ч. - София, 10.7.1942г. (Петък)
Трите чаши,  УС - 5:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
Законът на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 15.7.1942г. (Сряда)
Химични елементи,  МОК - 5:00ч. - София, 17.7.1942г. (Петък)
Единствената нишка,  УС - 5:00ч. - София, 19.7.1942г. (Неделя)
Заслужава да прави добро, ООК - 5:00ч. - София, 22.7.1942г. (Сряда)
Правилно дишане,  МОК - 5:00ч. - София, 24.7.1942г. (Петък)
Добро, справедливост, разумност,  УС - 5:00ч. - София, 26.7.1942г. (Неделя)
Пътища на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 29.7.1942г. (Сряда)
Права и крива линия,  МОК - 5:00ч. - София, 31.7.1942г. (Петък)
Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.8.1942г. (Сряда)
Добре възприета мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 7.8.1942г. (Петък)
Любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
Силните, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.8.1942г. (Сряда)
Две врати,  МОК - 5:00ч. - София, 14.8.1942г. (Петък)
Божиите блага,  УС - 5:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
Тайната стаичка, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 19.8.1942г. (Сряда)
Устойчиви връзки, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1942г. (Сряда)
Постоянна благодарност, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1942г. (Петък)
Любов и обич / Вложи в сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1942г. (Събота)
Опознаване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Живи и мъртви закони, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1942г. (Сряда)
Идеално търпение,  МОК - 5:00ч. - София, 4.9.1942г. (Петък)
Смисълът на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
Факти, закони, принципи, ООК - 5:00ч. - София, 23.9.1942г. (Сряда)
Лъжата,  МОК - 5:00ч. - София, 25.9.1942г. (Петък)
Бъдещото верую,  УС - 5:00ч. - София, 27.9.1942г. (Неделя)
Ден на почивка и ден на радост, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1942г. (Сряда)
Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1942г. (Петък)
Важни и належащи неща,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
Положителен живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1942г. (Сряда)
Минало, настояще и бъдеще,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1942г. (Петък)
От любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
Пред лицето Божие, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1942г. (Сряда)
Неможко и можко,  МОК - 5:00ч. - София, 16.10.1942г. (Петък)
Да работим с радост,  УС - 5:00ч. - София, 18.10.1942г. (Неделя)
Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1942г. (Сряда)
Едно, две, три,  МОК - 5:00ч. - София, 23.10.1942г. (Петък)
Учител мой,  УС - 5:00ч. - София, 25.10.1942г. (Неделя)
Перпендикулярът, ООК - 5:00ч. - София, 28.10.1942г. (Сряда)
Да направим човека,  УС - 5:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1942г. (Сряда)
Добър ден,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1942г. (Петък)
Новият път,  УС - 5:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
Малкият опит, ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1942г. (Сряда)
Бяло и черно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.11.1942г. (Петък)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 18.11.1942г. (Сряда)
Да благодарим, ООК - 5:00ч. - София, 25.11.1942г. (Сряда)
Умът и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 27.11.1942г. (Петък)
Като младия син,  УС - 5:00ч. - София, 29.11.1942г. (Неделя)
Песента на блудния син, ООК - 5:00ч. - София, 2.12.1942г. (Сряда)
Правилна мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.12.1942г. (Петък)
Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС - 5:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
Весели лица, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1942г. (Сряда)
Разумни и неразумни линии,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1942г. (Петък)
Усмихвай се,  УС - 5:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
Три неща, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1942г. (Сряда)
Ориентиране,  МОК - 5:00ч. - София, 18.12.1942г. (Петък)
Трите изкушения,  УС - 5:00ч. - София, 20.12.1942г. (Неделя)
Нов поздрав, ООК - 5:00ч. - София, 23.12.1942г. (Сряда)
Духай ветре,  МОК - 5:00ч. - София, 25.12.1942г. (Петък)
Човешка, ангелска и Божествена Любов,  УС - 5:00ч. - София, 27.12.1942г. (Неделя)
Два Божествени процеса, ООК - 5:00ч. - София, 30.12.1942г. (Сряда)
Пожелаване,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
Нова епоха, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1943г. (Сряда)
Нова обхода, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1943г. (Сряда)
Вратата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1943г. (Сряда)
Съотношение на тяло и продобивки,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1943г. (Петък)
Вратите на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
Красиви движения, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1943г. (Сряда)
Причина, проява и резултат,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1943г. (Петък)
Любов без закон,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1943г. (Сряда)
Превезло, стени и дъно,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1943г. (Петък)
Най-сигурното място,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Път за всички, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1943г. (Сряда)
Първата любов,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1943г. (Петък)
Пътят на живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Три съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1943г. (Сряда)
Дълги и къси вълни,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1943г. (Петък)
Плодовете на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
Път за свобода, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1943г. (Сряда)
Добро и зло,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1943г. (Петък)
Трите пътя,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1943г. (Сряда)
Контрастни думи,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1943г. (Петък)
Новата идея,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
Новото верую, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1943г. (Сряда)
Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1943г. (Петък)
На място, ООК - 5:00ч. - София, 17.3.1943г. (Сряда)
Двете движения,  МОК - 5:00ч. - София, 19.3.1943г. (Петък)
На първо място,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
Малките правила, ООК - 5:00ч. - София, 24.3.1943г. (Сряда)
Зачитане,  МОК - 5:00ч. - София, 26.3.1943г. (Петък)
Два пъти родени,  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
Доброта, справедливост, красота, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 31.3.1943г. (Сряда)
Най-малкото и най-голямото добро,  МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1943г. (Петък)
Двата велики закона, УС - 5:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Първо и последно място, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1943г. (Сряда)
Една мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 16.4.1943г. (Петък)
Правилата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 21.4.1943г. (Сряда)
Слуги, ученици, синове,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
Трите метода, ООК - 5:00ч. - София, 28.4.1943г. (Сряда)
Възходящ и низходящ порядък,  МОК - 5:00ч. - София, 30.4.1943г. (Петък)
Близо е,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Добър, справедлив, красив и умен, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1943г. (Сряда)
Удължена точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1943г. (Петък)
Любовта е музика,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
Старата и новата команда, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1943г. (Сряда)
Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 14.5.1943г. (Петък)
В любещите ръце,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
Възпитателен метод, ООК - 5:00ч. - София, 19.5.1943г. (Сряда)
Чувство на величавост,  МОК - 5:00ч. - София, 21.5.1943г. (Петък)
Два метода,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
Правилно мерене, ООК - 5:00ч. - София, 26.5.1943г. (Сряда)
Геометрически съотношения,  МОК - 5:00ч. - София, 28.5.1943г. (Петък)
Път на избавление,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
Вяра и Любов, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1943г. (Сряда)
Умът и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1943г. (Петък)
Числото тринадесет,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
По новия път, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1943г. (Сряда)
Слаб и силен,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1943г. (Петък)
Сила и слабост,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Отворената врата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1943г. (Сряда)
Четири вида освобождение,  МОК - 5:00ч. - София, 18.6.1943г. (Петък)
Религиозни и духовни хора,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
Най-разумният акт, ООК - 5:00ч. - София, 23.6.1943г. (Сряда)
Мисъл и здраве,  МОК - 5:00ч. - София, 25.6.1943г. (Петък)
Любов и обич, ООК - 5:00ч. - София, 30.6.1943г. (Сряда)
Правилни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.7.1943г. (Петък)
Иоа, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1943г. (Сряда)
Червеният цвят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.7.1943г. (Петък)
Четирите струни,  УС - 5:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
Най-важният потик, ООК - 5:00ч. - София, 14.7.1943г. (Сряда)
Онаследено и вложено, ООК - 5:00ч. - София, 21.7.1943г. (Сряда)
Основа за вечността, ООК - 5:00ч. - София, 28.7.1943г. (Сряда)
Добро слушане, УС - 5:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
Добри слуги, ООК - 5:00ч. - София, 4.8.1943г. (Сряда)
Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 11.8.1943г. (Сряда)
Вечното благо, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Ден на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Гласът на душата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1943г. (Понеделник)
Жилища на човешката душа, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1943г. (Петък)
Раждането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
Номер първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1943г. (Сряда)
Проявен и непроявен, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1943г. (Петък)
Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 8.9.1943г. (Сряда)
Хармония в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 10.9.1943г. (Петък)
Пътят към изток, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Добри плодове, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.9.1943г. (Сряда)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
Трите свещи, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1943г. (Сряда)
Силите на природата, МОК - 5:00ч. - София, 8.10.1943г. (Петък)
Двата пътя,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
Умен, добър и силен / Умни, добри и силни, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1943г. (Сряда)
Сопран и бас, МОК - 5:00ч. - София, 15.10.1943г. (Петък)
Синовно отношение,  УС - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
Трите пътя, НБ - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 20.10.1943г. (Сряда)
Прими в музиката, МОК - 5:00ч. - София, 22.10.1943г. (Петък)
Плодовете на Духа,  УС - 5:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
Средство за подобряване, ООК - 5:00ч. - София, 27.10.1943г. (Сряда)
Млад и стар, МОК - 5:00ч. - София, 29.10.1943г. (Петък)
Новото начало,  УС - 5:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)
Еднакви отношения, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1943г. (Сряда)
Добрата дума, МОК - 5:00ч. - София, 5.11.1943г. (Петък)
Мажорни и минорни гами, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1943г. (Сряда)
Закон на хармонията, МОК - 5:00ч. - София, 12.11.1943г. (Петък)
Бъдете съвършени,  УС - 5:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
Любов и безсмъртие / Смъртни и безмъртни, ООК - 5:00ч. - София, 17.11.1943г. (Сряда)
Доволен и благодарен, МОК - 5:00ч. - София, 19.11.1943г. (Петък)
Право мислене,  УС - 5:00ч. - Витоша, 21.11.1943г. (Неделя)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 24.11.1943г. (Сряда)
Обикновени и необикновени процеси, МОК - 5:00ч. - София, 24.11.1943г. (Сряда)
Човешка и Божествена любов,  УС - 5:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
Малките величини / Малките работи, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1943г. (Сряда)
Най-голямото изкуство, МОК - 5:00ч. - София, 3.12.1943г. (Петък)
Безопасният път,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1943г. (Неделя)
Благата в живота, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1943г. (Сряда)
Музикални упражнения, МОК - 5:00ч. - София, 10.12.1943г. (Петък)
Най-великата наука,  УС - 5:00ч. - София, 12.12.1943г. (Неделя)
Най-мъчната работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.12.1943г. (Сряда)
Активност, МОК - 5:00ч. - София, 17.12.1943г. (Петък)
Блажени нищите,  УС - 5:00ч. - София, 19.12.1943г. (Неделя)
Безопасното място / Посока на движение, ООК - 5:00ч. - София, 22.12.1943г. (Сряда)
Сянка и реалност, МОК - 5:00ч. - София, 24.12.1943г. (Петък)
Божията воля / Волята Божия,  УС - 5:00ч. - София, 26.12.1943г. (Неделя)
Малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 29.12.1943г. (Сряда)
За добро, МОК - 5:00ч. - София, 31.12.1943г. (Петък)
Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
Родени от Бога, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1944г. (Сряда)
Ново разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1944г. (Петък)
Божественият ден,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1944г. (Неделя)
Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
Новото в живота, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 22.3.1944г. (Сряда)
Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
Зовът на новото, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 24.9.1944г. (Неделя)
Служители на земята / Служители, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 25.10.1944г. (Сряда)
Изменена посока, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 27.10.1944г. (Петък)
Факти, закони, причини, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 1.11.1944г. (Сряда)
Скрито богатство, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 3.11.1944г. (Петък)
Най-лесната работа, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.11.1944г. (Сряда)
Неповторими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 10.11.1944г. (Петък)
На фокус, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.11.1944г. (Сряда)
Най-малкото приложение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 17.11.1944г. (Петък)
Божествени подбуди / Божествени импулси, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 22.11.1944г. (Сряда)
Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 6.12.1944г. (Сряда)
Постижения / Постижение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.12.1944г. (Петък)
Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 13.12.1944г. (Сряда)
Неделими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.12.1944г. (Петък)
Последно Слово / Последното слово, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 20.12.1944г. (Сряда)
Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Сутрешен наряд, 20 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 22 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 23 август / Размишления, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота, МОК - 5:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Чистота на сърцето (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Новият ден (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Утринен наряд (25 август 1922 г.), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ - 5:00ч. - В.Търново, 30.8.1922г. (Сряда)
За чистотата, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Наряд и упътвания / Как да се молим, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Наряд и упътвания / Чистота и святост, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Наряд и упътвания / Чистотата, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 27.8.1925г. (Четвъртък)
Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Вътрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, 7.7.1926г. (Сряда)
Особеното място, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1926г. (Четвъртък)
Наряд - 22 - 29 август 1926 г., СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Екскурзиите и слънцето, ИБ - 5:00ч. - София, 26.4.1927г. (Вторик)
Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1928г. (Сряда)
Доброта и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1928г. (Сряда)
Будният ден,  МОК - 5:00ч. - София, 20.4.1928г. (Петък)
Ще бъдат предупредени, ООК - 5:00ч. - София, 25.4.1928г. (Сряда)
Смирението,  МОК - 5:00ч. - София, 27.4.1928г. (Петък)
Добри и лоши условия, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1928г. (Сряда)
Двете посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1928г. (Петък)
Създаване на нови органи, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1928г. (Сряда)
Методи за хранене,  МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1928г. (Петък)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1928г. (Сряда)
Растене и развитие,  МОК - 5:00ч. - София, 18.5.1928г. (Петък)
Плащане и прощаване, ООК - 5:00ч. - София, 23.5.1928г. (Сряда)
Правилно дъвчене,  МОК - 5:00ч. - София, 25.5.1928г. (Петък)
Придобиване на щастие, ООК - 5:00ч. - София, 30.5.1928г. (Сряда)
Втичане и изтичане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1928г. (Петък)
Божествена светлина, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1928г. (Сряда)
Тънкият конец и дебелото въже,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1928г. (Петък)
Търпение и безстрашие,  МОК - 5:00ч. - София, 15.6.1928г. (Петък)
Задна стража, ООК - 5:00ч. - София, 20.6.1928г. (Сряда)
Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 22.6.1928г. (Петък)
Елипса и парабола, ООК - 5:00ч. - София, 27.6.1928г. (Сряда)
Закони на красотата,  МОК - 5:00ч. - София, 29.6.1928г. (Петък)
Началото на добродетелта, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1928г. (Сряда)
Роден от Бога, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1928г. (Неделя)
Без окови!, МС - 5:00ч. - София, 9.7.1928г. (Понеделник)
Към свобода!, МС - 5:00ч. - София, 10.7.1928г. (Вторик)
Единство и общност, ООК - 5:00ч. - Мусала, 18.7.1928г. (Сряда)
Единство на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.7.1928г. (Сряда)
Правилно хранене, ООК - 5:00ч. - София, 1.8.1928г. (Сряда)
Ключът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 22.8.1928г. (Сряда)
Дейност и почивка / Лѣность и прилежание,  МОК - 5:00ч. - София, 24.8.1928г. (Петък)
Ограничаване и освобождаване, ООК - 5:00ч. - София, 29.8.1928г. (Сряда)
Гордост и ревност / Гордость и ревность,  МОК - 5:00ч. - София, 31.8.1928г. (Петък)
Планински върхове, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1928г. (Сряда)
Мъртвата точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.9.1928г. (Петък)
Много знания, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1928г. (Сряда)
Външни и вътрешни влияния,  МОК - 5:00ч. - София, 14.9.1928г. (Петък)
Разумни наредби, ООК - 5:00ч. - София, 19.9.1928г. (Сряда)
Възможни неща / Всичко е възможно,  МОК - 5:00ч. - София, 21.9.1928г. (Петък)
Акустика на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 26.9.1928г. (Сряда)
Обхода към себе си и към природата / Правилна обхода към себе си и към природата,  МОК - 5:00ч. - София, 28.9.1928г. (Петък)
Без прегради, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1928г. (Сряда)
Творческа линия / Творческата линия на битието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.10.1928г. (Петък)
Какво са разбрали, ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1928г. (Сряда)
Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията,  МОК - 5:00ч. - София, 12.10.1928г. (Петък)
Възприемане и предаване, ООК - 5:00ч. - София, 17.10.1928г. (Сряда)
Развиване на дарбите / Методи на природата за събуждане на дарбите,  МОК - 5:00ч. - София, 19.10.1928г. (Петък)
Връзки на сърцето и на ума, ООК - 5:00ч. - София, 24.10.1928г. (Сряда)
Единният / Единият. Основната идея на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 26.10.1928г. (Петък)
Накъде, ООК - 5:00ч. - София, 31.10.1928г. (Сряда)
Най-високото място / Най-високото място. Закон на икономията в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 2.11.1928г. (Петък)
Дадено по нещо, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1928г. (Сряда)
Главният фактор / Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“,  МОК - 5:00ч. - София, 9.11.1928г. (Петък)
Смени в природата, ООК - 5:00ч. - София, 14.11.1928г. (Сряда)
Постоянни и непостоянни величини, ООК - 5:00ч. - София, 21.11.1928г. (Сряда)
Не противи се на злото / Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение),  МОК - 5:00ч. - София, 23.11.1928г. (Петък)
Насока на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.11.1928г. (Сряда)
Дейност и замисъл на природата / Деятелност и замисъл на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 30.11.1928г. (Петък)
Смени на състоянията, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1928г. (Сряда)
Хигиена на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 7.12.1928г. (Петък)
Разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1928г. (Сряда)
Учене и прилагане / Учение и прилагане. Господар и слуга,  МОК - 5:00ч. - София, 14.12.1928г. (Петък)
Израз на живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.12.1928г. (Сряда)
Методи за наблюдения / Методи за наблюдения. Обикновени и научни,  МОК - 5:00ч. - София, 21.12.1928г. (Петък)
Направление на истинския живот, ООК - 5:00ч. - София, 26.12.1928г. (Сряда)
Пречупване на светлината / Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината, МОК - 5:00ч. - София, 28.12.1928г. (Петък)
Вторият ден, ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1929г. (Сряда)
Закон за възможности – закон на опуленс, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1929г. (Сряда)
Самоопределение на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 16.1.1929г. (Сряда)
Наблюдение и интуиция,  МОК - 5:00ч. - София, 18.1.1929г. (Петък)
Личност, общество и свят, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1929г. (Сряда)
Смяна на енергиите / Смяна на енергията,  МОК - 5:00ч. - София, 25.1.1929г. (Петък)
Знайно и незнайно, ООК - 5:00ч. - София, 30.1.1929г. (Сряда)
Значение на смените / Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция),  МОК - 5:00ч. - София, 1.2.1929г. (Петък)
Двете съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1929г. (Сряда)
Магическата пръчица,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1929г. (Петък)
Силни и слаби желания, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1929г. (Сряда)
Силата на движенията / Замисъл на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 15.2.1929г. (Петък)
Форми в природата / Истинската реалност, ООК - 5:00ч. - София, 20.2.1929г. (Сряда)
Закон за действие и противодействие / Силите на противодействието и законът на съпротивлението,  МОК - 5:00ч. - София, 22.2.1929г. (Петък)
Отношение между числа / Елементарни отношения на числата, ООК - 5:00ч. - София, 27.2.1929г. (Сряда)
Наука и знание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1929г. (Петък)
Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1929г. (Сряда)
Отворени форми,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1929г. (Петък)
Правилни изводи, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1929г. (Сряда)
Периодичност в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 15.3.1929г. (Петък)
Непреривно движение, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1929г. (Сряда)
Втръсване, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1929г. (Сряда)
Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1929г. (Сряда)
Азбуката на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1929г. (Петък)
Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1929г. (Сряда)
Истинска опора,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1929г. (Петък)
Трудни задачи, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1929г. (Сряда)
Живите линии на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 19.4.1929г. (Петък)
Постижения на богатия и на сиромаха, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1929г. (Сряда)
Преводи в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 26.4.1929г. (Петък)
Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда)
Външни и вътрешни методи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1929г. (Петък)
Аксиома на живота / Една аксиома, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1929г. (Сряда)
Добрата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1929г. (Петък)
Абсолютна реалност, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1929г. (Четвъртък)
Единство в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1929г. (Петък)
Битие и откровение, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1929г. (Сряда)
Определени движения / Любовният поглед, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1929г. (Сряда)
Закон на доволството,  МОК - 5:00ч. - София, 31.5.1929г. (Петък)
Верни положения, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1929г. (Сряда)
Естественото състояние,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1929г. (Четвъртък)
Стари навици, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1929г. (Сряда)
Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща),  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1929г. (Петък)
Естествени връзки, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1929г. (Сряда)
Външните линии на красотата, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1929г. (Сряда)
Светът на ограниченията / Светът на ограниченията. Физическият живот,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1929г. (Петък)
Двата стълба, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1929г. (Сряда)
Обикновено и Божествено съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1929г. (Петък)
Господар и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, 10.7.1929г. (Сряда)
Специфичната светлина и топлина,  МОК - 5:00ч. - Мусала, 12.7.1929г. (Петък)
Закон на отношения, ООК - 5:00ч. - София, 24.7.1929г. (Сряда)
Верният образ,  МОК - 5:00ч. - София, 25.7.1929г. (Четвъртък)
Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК - 5:00ч. - София, 31.7.1929г. (Сряда)
Мълчание и говор,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1929г. (Петък)
Промени в света, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1929г. (Сряда)
Абсолютна и относителна реалност,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1929г. (Петък)
Пробният камък, ООК - 5:00ч. - София, 14.8.1929г. (Сряда)
На планината,  МОК - 5:00ч. - Рила, 16.8.1929г. (Петък)
Положителни и отрицателни черти на живота, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1929г. (Понеделник)
Линиите на природата, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1929г. (Вторик)
Естествен ред на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 28.8.1929г. (Сряда)
Служене, почит и обич, МОК - 5:00ч. - София, 30.8.1929г. (Петък)
Правилни връзки, ООК - 5:00ч. - София, 4.9.1929г. (Сряда)
Смяна на състоянията / Сменяне на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1929г. (Петък)
Вън и вътре в тялото, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1929г. (Сряда)
Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1929г. (Петък)
Проявеният живот, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1929г. (Сряда)
Удължени и скъсени линии / Правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 20.9.1929г. (Петък)
Разумни методи, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1929г. (Сряда)
Три идеи / Последният опит,  МОК - 5:00ч. - София, 27.9.1929г. (Петък)
Динамическа сила на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1929г. (Четвъртък)
Органическо злато / Златото в кръвта (Органическо злато),  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1929г. (Петък)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1929г. (Сряда)
Правата и кривата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 11.10.1929г. (Петък)
Закон за благоприличие, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1929г. (Сряда)
Съпоставяне на нещата / Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата),  МОК - 5:00ч. - София, 18.10.1929г. (Петък)
Център на живота, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1929г. (Сряда)
Здраве, богатство и учение / Здраве и злато (Здраве, богатство и учение),  МОК - 5:00ч. - София, 25.10.1929г. (Петък)
Източници на живота, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1929г. (Сряда)
Вкисване, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1929г. (Сряда)
Два центъра, ООК - 5:00ч. - София, 13.11.1929г. (Сряда)
Външни и вътрешни условия / Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия),  МОК - 5:00ч. - София, 15.11.1929г. (Петък)
Паралелизъм в природата, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1929г. (Сряда)
Природни гами / Природни гами в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 22.11.1929г. (Петък)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 27.11.1929г. (Сряда)
Природна философия / Природни гами в живота (продължение и разбор),  МОК - 5:00ч. - София, 29.11.1929г. (Петък)
Което става, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1929г. (Сряда)
Психологически разбор на явленията / Психологически разбор върху положенията на нещата,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1929г. (Петък)
Обхода и проява, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1929г. (Сряда)
Смени в природата / Двете смени в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1929г. (Петък)
Наука за езика, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1929г. (Сряда)
Изпълнение и отлагане / Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне,  МОК - 5:00ч. - София, 20.12.1929г. (Петък)
Степени на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1929г. (Сряда)
Собственик и наемател / Отличителна черта на наемателя и собственика,  МОК - 5:00ч. - София, 27.12.1929г. (Петък)
Личност и душа, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1930г. (Сряда)
Пътищата на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1930г. (Петък)
Проява на Любовта / Чувството на любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1930г. (Сряда)
Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1930г. (Петък)
Светли и тъмни действия  / Двамата бакали, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1930г. (Сряда)
Самосветещата лампа,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1930г. (Петък)
Опитната школа, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1930г. (Сряда)
Възпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1930г. (Петък)
Махалото, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1930г. (Сряда)
Навреме и намясто,  МОК - 5:00ч. - София, 31.1.1930г. (Петък)
Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1930г. (Сряда)
Напрежение / Пружините, товарът и светлината,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1930г. (Петък)
Съчетание на числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1930г. (Сряда)
Човек и природа / Единност и общност на природата и човека,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1930г. (Петък)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1930г. (Сряда)
Разумност и доброта / Разумност, доброта и здраве,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1930г. (Петък)
Доброто значение, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1930г. (Сряда)
Закони на доброто / Доброто и времето,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1930г. (Петък)
Термометъра на човека / Човешкият термометър, ООК - 5:00ч. - София, 5.3.1930г. (Сряда)
Идеалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 7.3.1930г. (Петък)
Идейната обич, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1930г. (Сряда)
Дисонанси в живота / Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото),  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1930г. (Петък)
Правилни форми, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1930г. (Сряда)
Шестте правила,  ИБ - 5:00ч. - , 22.3.1930г. (Събота) (непечатана)
Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете,  МОК - 5:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
Съзнателният живот, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1930г. (Сряда)
Органична и неорганчна материя / Границата между органическата и неорганическата материя,  МОК - 5:00ч. - София, 28.3.1930г. (Петък)
Права мисъл / Чиста мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1930г. (Сряда)
Огъната плоскост,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1930г. (Петък)
Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление), ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1930г. (Сряда)
Хармоничен избор / Първата задача,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1930г. (Петък)
Хваление, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1930г. (Сряда)
Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1930г. (Петък)
Доброто оръжие, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1930г. (Сряда)
Светлина и знание / Знание и светлина,  МОК - 5:00ч. - София, 25.4.1930г. (Петък)
Положително знание, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1930г. (Сряда)
Показване / Демонстрация,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1930г. (Петък)
Претръпване и претъпяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1930г. (Сряда)
Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1930г. (Петък)
Добрият ден, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1930г. (Сряда)
Линията на живота / Правата линия на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1930г. (Петък)
Стойност на нещата / Постоянна цена, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1930г. (Сряда)
Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта,  МОК - 5:00ч. - София, 23.5.1930г. (Петък)
Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1930г. (Сряда)
Къртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата,  МОК - 5:00ч. - София, 30.5.1930г. (Петък)
Точност, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1930г. (Сряда)
Основна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота),  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1930г. (Петък)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1930г. (Сряда)
Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1930г. (Петък)
Абсолютна вяра / Абсолютно доверие, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1930г. (Сряда)
Работа, музика и мисъл / Преводи в природата (Работа, музика, молитва),  МОК - 5:00ч. - София, 20.6.1930г. (Петък)
Закон и принцип, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1930г. (Сряда)
Превръщане и съпоставяне / Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума),  МОК - 5:00ч. - София, 27.6.1930г. (Петък)
Морални правила / Правилно ядене - правилно служене, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1930г. (Сряда)
Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1930г. (Петък)
Форма и съдържание, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1930г. (Сряда)
Влияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1930г. (Петък)
Проява, връзка и причина, ООК - 5:00ч. - София, 16.7.1930г. (Сряда)
Обикновени, талантливи, гениални и светии / Четиритях етапа на развитието. Отлагането,  МОК - 5:00ч. - София, 18.7.1930г. (Петък)
Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1930г. (Сряда)
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1930г. (Сряда)
На езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1930г. (Петък)
Божият глас, ООК - 5:00ч. - София, 26.8.1930г. (Вторик)
За Царството Божие, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 31.8.1930г. (Неделя)
Две категории хора, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1930г. (Понеделник)
Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото,  МОК - 5:00ч. - София, 5.9.1930г. (Петък)
Отличителна черта, ООК - 5:00ч. - София, 10.9.1930г. (Сряда)
Светът на правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 12.9.1930г. (Петък)
Общи и специфични идеи, ООК - 5:00ч. - София, 17.9.1930г. (Сряда)
Силата на доброто / Правата и кривата линия. Силата на думата добро,  МОК - 5:00ч. - София, 19.9.1930г. (Петък)
Абсолютната Истина,  УС - 5:00ч. - София, 21.9.1930г. (Неделя)
Съзнание, точка и права линия, ООК - 5:00ч. - София, 24.9.1930г. (Сряда)
Милосърдие и користолюбие / Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 26.9.1930г. (Петък)
Вътрешна свобода,  УС - 5:00ч. - София, 28.9.1930г. (Неделя)
Права мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1930г. (Сряда)
Вътрешни прояви, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1930г. (Сряда)
Нов мироглед / Мироглед и човекът,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1930г. (Петък)
Определено време и място, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1930г. (Сряда)
Единица мярка / Линии на човешкото лице. Единицата – доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 17.10.1930г. (Петък)
Един и същ, ООК - 5:00ч. - София, 22.10.1930г. (Сряда)
Движение на силите / Посока на движението на световете. Развитие на линиите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.10.1930г. (Петък)
Правилно разрешаване, ООК - 5:00ч. - София, 29.10.1930г. (Сряда)
Правилни отношения / Правилните отношения. Добрата педагогика,  МОК - 5:00ч. - София, 31.10.1930г. (Петък)
Четирите полета, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1930г. (Сряда)
Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1930г. (Петък)
Божествени състояния,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
Правилно отношение към числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1930г. (Сряда)
Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили,  МОК - 5:00ч. - София, 14.11.1930г. (Петък)
Основа на живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.11.1930г. (Сряда)
Влизане и излизане / Влизане и излизане. Изборът на числата и природата,  МОК - 5:00ч. - София, 21.11.1930г. (Петък)
Точка на равновесие, ООК - 5:00ч. - София, 26.11.1930г. (Сряда)
Кръгово движение / Смяна на енергиите,  МОК - 5:00ч. - София, 28.11.1930г. (Петък)
Просветено съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1930г. (Сряда)
Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1930г. (Петък)
Важността на размишлението,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1930г. (Сряда)
Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1930г. (Петък)
Умствени прояви, ООК - 5:00ч. - София, 17.12.1930г. (Сряда)
Езикът на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 19.12.1930г. (Петък)
Единица време, ООК - 5:00ч. - София, 24.12.1930г. (Сряда)
Любов и милосърдие,  МОК - 5:00ч. - София, 26.12.1930г. (Петък)
Условия и възможности, ООК - 5:00ч. - София, 31.12.1930г. (Сряда)
Съединителните нишки на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 2.1.1931г. (Петък)
Здрава основа,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя)
Новата епоха, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1931г. (Сряда)
Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат,  МОК - 5:00ч. - София, 9.1.1931г. (Петък)
Гредите на живота, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1931г. (Сряда)
Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1931г. (Петък)
Дишането на човека и на животните, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1931г. (Сряда)
Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово, МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1931г. (Петък)
Прояви на човешкото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1931г. (Сряда)
Разумността / Разумното,  МОК - 5:00ч. - София, 30.1.1931г. (Петък)
Отношение към Бога,  УС - 5:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя)
Светлият образ, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1931г. (Вторик)
Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1931г. (Петък)
Израз на Божествените идеи, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1931г. (Сряда)
Няколко необходими неща / Три неща са потребни,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1931г. (Петък)
Зенитът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1931г. (Сряда)
Живот и радост / Живот и радост. Принципи на здравето,  МОК - 5:00ч. - София, 20.2.1931г. (Петък)
Причини за несполуки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1931г. (Сряда)
Живите сили в природата / Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 27.2.1931г. (Петък)
Първичната храна,  УС - 5:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1931г. (Сряда)
Ханизе,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1931г. (Петък)
Реалности и сенки, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1931г. (Сряда)
Справедливост / Справедливи!,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1931г. (Петък)
Закон на числата, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1931г. (Сряда)
Действия на силите / Езикът на природата, МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1931г. (Петък)
Основна мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1931г. (Сряда)
Знание и прилагане / Знание и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1931г. (Петък)
Истински поклонници,  УС - 5:00ч. - София, 29.3.1931г. (Неделя)
Смяна на силите, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1931г. (Сряда)
Тригон,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1931г. (Петък)
Събиране и изваждане, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1931г. (Сряда)
Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1931г. (Петък)
Специфична работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1931г. (Сряда)
Разумност и светлина / Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1931г. (Петък)
Път на вътрешно разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1931г. (Вторик)
Възстановяване, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1931г. (Сряда)
Опитности в живота / Знание и опитност,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1931г. (Петък)
Хикс, игрек и зет, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1931г. (Сряда)
Разумно прилагане / Разумното употребление,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1931г. (Петък)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1931г. (Сряда)
Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1931г. (Петък)
Свещеният трепет, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1931г. (Сряда)
Новата епоха,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1931г. (Петък)
Музикални прояви, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1931г. (Сряда)
Скритите таланти / Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения.,  МОК - 5:00ч. - София, 22.5.1931г. (Петък)
Здрави слуги и здрави господари,  УС - 5:00ч. - София, 24.5.1931г. (Неделя)
Разбрани неща, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1931г. (Сряда)
Правилна преценка / Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката,  МОК - 5:00ч. - София, 29.5.1931г. (Петък)
Съществено и несъществено, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1931г. (Сряда)
Трите отношения / Първите отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.6.1931г. (Петък)
Свобода на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1931г. (Сряда)
Неизбежен път / Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото),  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1931г. (Петък)
Свиване и разширяване,  МОК - 5:00ч. - София, 19.6.1931г. (Петък)
Мистично разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)
Осмисляне на живота, ООК - 5:00ч. - София, 24.6.1931г. (Сряда)
Красивите линии / Линиите на красотата в природата!,  МОК - 5:00ч. - София, 26.6.1931г. (Петък)
Любовта към Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Старите накити,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1931г. (Понеделник)
Денят на доброто,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.7.1931г. (Вторик)
Денят на Божията работа,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1931г. (Четвъртък)
Човекът на новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1931г. (Неделя)
Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1931г. (Понеделник)
Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1931г. (Вторик)
Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1931г. (Сряда)
Нашето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1931г. (Четвъртък)
Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1931г. (Петък)
Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
Ценното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
Мястото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)
Тези три неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
Ден на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
Запечатал е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
Които чакат Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)
Сила, разумност и добро, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1931г. (Сряда)
Най-високото място, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1931г. (Четвъртък)
Отиване и връщане, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1931г. (Петък)
Законът на безсмъртието,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.9.1931г. (Вторик) (непечатана)
Събуждане / Събуди се, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1931г. (Сряда)
Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение, МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1931г. (Петък)
Оставената торба, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1931г. (Сряда)
Опитност и знание / Десетях възпитани деца,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1931г. (Петък)
Проводници на Любовта / Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1931г. (Сряда)
Прави и криви линии / Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия,  МОК - 5:00ч. - София, 16.10.1931г. (Петък)
Разбраната скърб / Разбраните скърби, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1931г. (Сряда)
Методи за усилване на паметта / Памет. Методи за усилване на паметта,  МОК - 5:00ч. - София, 23.10.1931г. (Петък)
Предназначението на носа / Предназначението на носа - служба и функция, ООК - 5:00ч. - София, 28.10.1931г. (Сряда)
Силови центрове / Отношение на силовите центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 30.10.1931г. (Петък)
Правилният тон, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1931г. (Сряда)
Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата!,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1931г. (Петък)
Двоен дял / Полюси на доброто и злото (Двоен дял), ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1931г. (Сряда)
Първият предвестник / Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта!,  МОК - 5:00ч. - София, 13.11.1931г. (Петък)
Материални прояви на жвота / Животът като математически действия, ООК - 5:00ч. - София, 18.11.1931г. (Сряда)
Човешките косми,  МОК - 5:00ч. - София, 20.11.1931г. (Петък)
Разтоварване на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.11.1931г. (Сряда)
На своето време / На време,  МОК - 5:00ч. - София, 27.11.1931г. (Петък)
Непреодолимо желание, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1931г. (Сряда)
Щастливи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1931г. (Петък)
Правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1931г. (Сряда)
Стимул и любов,  МОК - 5:00ч. - София, 18.12.1931г. (Петък)
Сила, живот и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 23.12.1931г. (Сряда)
Вътрешното богатство,  МОК - 5:00ч. - София, 25.12.1931г. (Петък)
Истинско познаване, ООК - 5:00ч. - София, 30.12.1931г. (Сряда)
Граници в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1932г. (Сряда)
Бавни и бързи движения,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1932г. (Петък)
Законът и Любовта / Противоположности на живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1932г. (Сряда)
Свободата / Свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 15.1.1932г. (Петък)
Раждане и растене, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1932г. (Сряда)
Сенки на Битието / Сянка на нещата,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1932г. (Петък)
Двете отверстия, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1932г. (Сряда)
Съзнателни и несъзнателни движения,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1932г. (Петък)
Лица на реалността / Двете лица на реалността , ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1932г. (Сряда)
Свещеното място,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1932г. (Петък)
Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1932г. (Сряда)
Силата на възможностите,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1932г. (Петък)
Доброто разположение, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1932г. (Сряда)
Фактори в природата / Фактори на храносмилането,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1932г. (Петък)
Трите начала / Трите пътя, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1932г. (Сряда)
Човешкото лице,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1932г. (Петък)
Физическият и Божествения живот, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1932г. (Сряда)
Движения в природата / Съзнателни и механически движения,  МОК - 5:00ч. - София, 4.3.1932г. (Петък)
Ми бемол и фа диез / 'Ми бемол' и 'фа диез' , ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1932г. (Сряда)
Естествената гама,  МОК - 5:00ч. - София, 11.3.1932г. (Петък)
Начало на Мъдростта / Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 16.3.1932г. (Сряда)
Петък и събота,  МОК - 5:00ч. - София, 18.3.1932г. (Петък)
Единният живот,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1932г. (Вторик)
Вътрешен и външен импулс, ИБ - 5:00ч. - София, 23.3.1932г. (Сряда) (непечатана)
Възпитание на волята, ООК - 5:00ч. - София, 30.3.1932г. (Сряда)
Значение на числата,  МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1932г. (Петък)
Входни врати, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1932г. (Сряда)
Добрият поглед,  МОК - 5:00ч. - София, 8.4.1932г. (Петък)
Законът на вярата и Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 13.4.1932г. (Сряда)
Живите числа / Живи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 15.4.1932г. (Петък)
Динамика на живота / Динамическият живот. (Динамиката на живота), ООК - 5:00ч. - София, 20.4.1932г. (Сряда)
Живот, мисъл и воля,  МОК - 5:00ч. - София, 22.4.1932г. (Петък)
Трите принципа / Трите типа, ООК - 5:00ч. - София, 27.4.1932г. (Сряда)
Пътят на възможностите,  МОК - 5:00ч. - София, 29.4.1932г. (Петък)
Кръг, елипса и хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1932г. (Сряда)
Слаби и силни положения, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1932г. (Сряда)
Разумност в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1932г. (Петък)
Закон за частите и за цялото / Законът на частите и законът на цялото, ООК - 5:00ч. - София, 18.5.1932г. (Сряда)
Двете страни на света,  УС - 5:00ч. - София, 22.5.1932г. (Неделя)
Постоянна благодарност,  УС - 5:00ч. - София, 29.5.1932г. (Неделя)
Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1932г. (Сряда)
Знание и прилагане, ООК - 5:00ч. - София, 8.6.1932г. (Сряда)
Новото знание / Ново знание,  МОК - 5:00ч. - София, 10.6.1932г. (Петък)
Философия и наука, ООК - 5:00ч. - София, 15.6.1932г. (Сряда)
Погледът на Бога,  МОК - 5:00ч. - София, 17.6.1932г. (Петък)
Малкото добро и малкото зло,  УС - 5:00ч. - София, 19.6.1932г. (Неделя)
Малкото добро. (Живият порядък), ООК - 5:00ч. - София, 22.6.1932г. (Сряда)
Разумен център,  МОК - 5:00ч. - София, 24.6.1932г. (Петък)
Добрата воля Божия,  УС - 5:00ч. - София, 26.6.1932г. (Неделя)
Отец ми живее / Той е в нас и ние в Него, ООК - 5:00ч. - София, 29.6.1932г. (Сряда)
Даване и вземане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1932г. (Петък)
Деца на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1932г. (Сряда)
Разумният свят,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1932г. (Петък)
Слабото и силното, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1932г. (Вторик)
Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (I), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1932г. (Събота)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1932г. (Неделя)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (III), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1932г. (Вторик)
Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1932г. (Четвъртък)
Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 29.7.1932г. (Петък)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (V), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1932г. (Събота)
Двата пътя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1932г. (Неделя)
Опорни точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторик)
Най-мъчният изпит, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
С притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
Новите възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторик)
Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
Трите свята, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
Път на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1932г. (Събота)
Оставете децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1932г. (Неделя)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1932г. (Понеделник)
Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1932г. (Вторик)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1932г. (Четвъртък)
Делата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1932г. (Петък)
Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1932г. (Събота)
На живите, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1932г. (Неделя)
Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1932г. (Вторик)
Иде час, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.8.1932г. (Сряда)
Видяхме славата, СБ - 5:00ч. - София, 28.8.1932г. (Неделя)
Три пътя, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1932г. (Понеделник)
Новата работа, СБ - 5:00ч. - София, 30.8.1932г. (Вторик)
Любов без ревност, СБ - 5:00ч. - София, 31.8.1932г. (Сряда)
Тънки и дебели линии,  МОК - 5:00ч. - София, 2.9.1932г. (Петък)
Изключителни условия, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1932г. (Сряда)
Божествени и човешки процеси / Човешки и Божествен процес,  МОК - 5:00ч. - София, 9.9.1932г. (Петък)
Любов към Бога / Обичай Бога, ООК - 5:00ч. - София, 14.9.1932г. (Сряда)
Петте области в човека,  МОК - 5:00ч. - София, 16.9.1932г. (Петък)
Новата мисъл / Обикновени и необикновени прояви на природата, ООК - 5:00ч. - София, 21.9.1932г. (Сряда)
Свещен трепет,,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.9.1932г. (Четвъртък)
Великата разумност / Разумност,  МОК - 5:00ч. - София, 23.9.1932г. (Петък)
Ново разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 25.9.1932г. (Неделя)
Разумните сили / Разумните сили в природата, ООК - 5:00ч. - София, 28.9.1932г. (Сряда)
Изворите на живота / Към изворите на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 30.9.1932г. (Петък)
Правила за живота,  УС - 5:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
По този път, ООК - 5:00ч. - София, 5.10.1932г. (Сряда)
Съзнание и свръхсъзнание / Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата),  МОК - 5:00ч. - София, 7.10.1932г. (Петък)
Свобода и ограничение,  УС - 5:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
Малката истина, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1932г. (Сряда)
Граници на възможности,  МОК - 5:00ч. - София, 14.10.1932г. (Петък)
Даване и вземане,  УС - 5:00ч. - София, 16.10.1932г. (Неделя)
Правилно отношение, ООК - 5:00ч. - София, 19.10.1932г. (Сряда)
Възможности и постижения / Постижения и възможности (Кому да обещаваме),  МОК - 5:00ч. - София, 21.10.1932г. (Петък)
Слабото и силното,  УС - 5:00ч. - София, 23.10.1932г. (Неделя)
Вътрешните сили / Вътрешни сили в човека, ООК - 5:00ч. - София, 26.10.1932г. (Сряда)
Постигнати резултати,  МОК - 5:00ч. - София, 28.10.1932г. (Петък)
Механични и съзнателни процеси,  УС - 5:00ч. - София, 30.10.1932г. (Неделя)
Любов към Бога / Люби Бога, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1932г. (Сряда)
Дадено и установено / Движение, трептение и разширение (Дадено и установено),  МОК - 5:00ч. - София, 4.11.1932г. (Петък)
Разрешаване на мъчнотиите,  УС - 5:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
Божественото дърво / Всякога услужвай, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1932г. (Сряда)
Контрасти в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 11.11.1932г. (Петък)
Младост и старост,  УС - 5:00ч. - София, 13.11.1932г. (Неделя)
Здрава мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 16.11.1932г. (Сряда)
Живот и благо,  МОК - 5:00ч. - София, 18.11.1932г. (Петък)
Време и пространство,  УС - 5:00ч. - София, 20.11.1932г. (Неделя)
Три типа хора / Трите типа хора - положителен, отрицателен и неутрален, ООК - 5:00ч. - София, 23.11.1932г. (Сряда)
Силата на ума,  МОК - 5:00ч. - София, 25.11.1932г. (Петък)
Мисълта – мощна сила,  УС - 5:00ч. - София, 27.11.1932г. (Неделя)
Новата канализация, ООК - 5:00ч. - София, 30.11.1932г. (Сряда)
Зависимост в природата / Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата),  МОК - 5:00ч. - София, 2.12.1932г. (Петък)
Новото съзнание,  УС - 5:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
Изпити на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1932г. (Сряда)
Музикален път,  МОК - 5:00ч. - София, 9.12.1932г. (Петък)
Забраненият плод,  УС - 5:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
Една похвала, ООК - 5:00ч. - София, 14.12.1932г. (Сряда)
Терцата в живота / Една терца (Първата терца на живота),  МОК - 5:00ч. - София, 16.12.1932г. (Петък)
Сеятелят,  УС - 5:00ч. - София, 18.12.1932г. (Неделя)
Внушение и вдъхновение, ООК - 5:00ч. - София, 21.12.1932г. (Сряда)
Положителното и отрицателното,  МОК - 5:00ч. - София, 23.12.1932г. (Петък)
Разбрано добро и неразбрано зло,  УС - 5:00ч. - София, 25.12.1932г. (Неделя)
Вътрешни опити, ООК - 5:00ч. - София, 28.12.1932г. (Сряда)
Топли чувства и светли мисли,  УС - 5:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
Работа на природата, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1933г. (Сряда)
Економия на енергиите / Икономия на силите,  МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1933г. (Петък)
Външна и вътрешна вяра,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
Две правила, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1933г. (Сряда)
Отношение между мисли и чувства / Отношение на мислите и чувствата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1933г. (Петък)
Добри проводници,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
Влияние на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 18.1.1933г. (Сряда)
Кратко писмо / Едно писмо,  МОК - 5:00ч. - София, 20.1.1933г. (Петък)
Новата песен, ООК - 5:00ч. - София, 25.1.1933г. (Сряда)
Времето на доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 27.1.1933г. (Петък)
Три мисли,  УС - 5:00ч. - София, 29.1.1933г. (Неделя)
Значение на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1933г. (Сряда)
Точка и свобода / Точката и свободата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1933г. (Петък)
Божествен импулс,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
Честното ухо, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1933г. (Сряда)
Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1933г. (Петък)
Умен и справедлив,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
Ухото, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1933г. (Сряда)
Съразмерност в природата / Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха,  МОК - 5:00ч. - София, 17.2.1933г. (Петък)
Неговата воля,  УС - 5:00ч. - София, 19.2.1933г. (Неделя)
Отношение към природата / Съотношение с природата, ООК - 5:00ч. - София, 22.2.1933г. (Сряда)
Пътя на енергията / Прав път на енергиите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.2.1933г. (Петък)
Блажени сте,  УС - 5:00ч. - София, 26.2.1933г. (Неделя)
Човешкият нос / За човешкия нос, ООК - 5:00ч. - София, 1.3.1933г. (Сряда)
Голямото и малкото,  МОК - 5:00ч. - София, 3.3.1933г. (Петък)
Истина и добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
Принципи, закони, сили и форми, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1933г. (Сряда)
Затвор и освобождение, МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1933г. (Петък)
Начало и край,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
Устата, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1933г. (Сряда)
Общи и частни положения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.3.1933г. (Петък)
Прав и крив път,  УС - 5:00ч. - София, 19.3.1933г. (Неделя)
Развити и недоразвити, ООК - 5:00ч. - София, 22.3.1933г. (Сряда)
Постоянни и променливи сили / Отношение между ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 24.3.1933г. (Петък)
Общи положения / Устата - продължение, ООК - 5:00ч. - София, 29.3.1933г. (Сряда)
Закон на доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 31.3.1933г. (Петък)
Отворени кранове,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
Окото, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1933г. (Сряда)
Приемане и предаване,  УС - 5:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
Полза от знанието / Ползата от знанието, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1933г. (Сряда)
Дреха на живота,  УС - 5:00ч. - София, 16.4.1933г. (Неделя)
Слушайте разумното, ООК - 5:00ч. - София, 19.4.1933г. (Сряда)
Настъпване и отстъпване / Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота), МОК - 5:00ч. - София, 21.4.1933г. (Петък)
Примирение,  УС - 5:00ч. - София, 23.4.1933г. (Неделя)
Трите посоки, ООК - 5:00ч. - София, 26.4.1933г. (Сряда)
Председател на фирмата / Кандидати за председатели на фирма, МОК - 5:00ч. - София, 28.4.1933г. (Петък)
Целта на живота,  УС - 5:00ч. - София, 30.4.1933г. (Неделя)
Прави разсъждения / Човешката уста, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1933г. (Сряда)
Стотният път / Стотният ключ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1933г. (Петък)
Вяра и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
Живите линии, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1933г. (Сряда)
Трима господари,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1933г. (Петък)
Въждаления на душата / Въжделенията на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 17.5.1933г. (Сряда)
Разнообразието в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 19.5.1933г. (Петък)
Вяра, надежда и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 21.5.1933г. (Неделя)
Добрата постъпка, ООК - 5:00ч. - София, 24.5.1933г. (Сряда)
Пауза в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 26.5.1933г. (Петък)
Ръцете на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 28.5.1933г. (Неделя)
Обходата / Обхода, ООК - 5:00ч. - София, 31.5.1933г. (Сряда)
Координирани движения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1933г. (Петък)
Законът на ограничението и законът на свободата, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1933г. (Сряда)
Трите посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1933г. (Петък)
Новото знание,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
Влияние на материята / Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1933г. (Сряда)
Свещеното сърце,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1933г. (Петък)
Отворените прозорци,  УС - 5:00ч. - София, 18.6.1933г. (Неделя)
Организиране на вътрешния човек, ООК - 5:00ч. - София, 21.6.1933г. (Сряда)
Три вида процеси,  МОК - 5:00ч. - София, 23.6.1933г. (Петък)
Правила за приложение,  УС - 5:00ч. - София, 25.6.1933г. (Неделя)
Свещената област на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.6.1933г. (Сряда)
Живот и идеал,  МОК - 5:00ч. - София, 30.6.1933г. (Петък)
Непреривност в процесите / Разните положения на ревността, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1933г. (Сряда)
Великата реалност,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1933г. (Петък)
Разумно съотношение в природата,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
Красивите линии в природата, ООК - 5:00ч. - София, 12.7.1933г. (Сряда)
Доволството в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 14.7.1933г. (Петък)
Семе, цвят и плод,  УС - 5:00ч. - София, 16.7.1933г. (Неделя)
Отношение към нещата / Съответствие на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 19.7.1933г. (Сряда)
Сигурното място,  МОК - 5:00ч. - София, 21.7.1933г. (Петък)
Силното оръжие,  УС - 5:00ч. - София, 23.7.1933г. (Неделя)
Основа на знанието, ООК - 5:00ч. - София, 26.7.1933г. (Сряда)
Обикновена и необикновена мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 28.7.1933г. (Петък)
Вътрешно послушание,  УС - 5:00ч. - София, 30.7.1933г. (Неделя)
Новите положения. Мислова централа / Новите положения на живота. Мисловата централа, ООК - 5:00ч. - София, 2.8.1933г. (Сряда)
Работа и почивка / Почивка, ООК - 5:00ч. - София, 9.8.1933г. (Сряда)
Бъдещото верую на човечеството, СБ - 5:00ч. - София, 1.9.1933г. (Петък)
Един удар, СБ - 5:00ч. - София, 2.9.1933г. (Събота)
Великата формула, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)
Новото разбиране на връзката в живота / Ново разбиране за времето,  УС - 5:00ч. - София, 24.9.1933г. (Неделя)
Вечният порядък. Най-силното у човека, ООК - 5:00ч. - София, 27.9.1933г. (Сряда)
Двата процеса в живота. Двата гласа,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1933г. (Неделя)
Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1933г. (Сряда)
Вечният порядък / Вечният порядък и безпорядъкът в живота,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1933г. (Неделя)
Живот в общото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1933г. (Сряда)
Разбирането на Словото,  УС - 5:00ч. - София, 15.10.1933г. (Неделя)
Ангелите на светлината. Новите възгледи, ООК - 5:00ч. - София, 18.10.1933г. (Сряда)
Най голямото число, МОК - 5:00ч. - София, 20.10.1933г. (Петък) (непечатана)
Слушайте Го! (Слушайте Го! Дай свобода!),  УС - 5:00ч. - София, 22.10.1933г. (Неделя)
Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК - 5:00ч. - София, 25.10.1933г. (Сряда)
Което си ти, МОК - 5:00ч. - София, 27.10.1933г. (Петък) (непечатана)
Няма да ви остави,  УС - 5:00ч. - София, 29.10.1933г. (Неделя)
Човешките и Божествените порядки в живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1933г. (Сряда)
Промяна в съзнанието, МОК - 5:00ч. - София, 3.11.1933г. (Петък) (непечатана)
Общото благо,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1933г. (Неделя)
Слушане отвътре. Какво да направиш, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1933г. (Сряда)
Прости и сложни процеси, МОК - 5:00ч. - София, 10.11.1933г. (Петък) (непечатана)
Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1933г. (Неделя)
Най-малката любов, ООК - 5:00ч. - София, 15.11.1933г. (Сряда)
Доброто като връзка, МОК - 5:00ч. - София, 17.11.1933г. (Петък) (непечатана)
Истинската добродетел,  УС - 5:00ч. - София, 19.11.1933г. (Неделя)
Търпелив и добър човек, ООК - 5:00ч. - София, 22.11.1933г. (Сряда)
Злато, сребро, мед, МОК - 5:00ч. - София, 24.11.1933г. (Петък) (непечатана)
Красивата страна на живота,  УС - 5:00ч. - София, 26.11.1933г. (Неделя)
Придобивките на деня, ООК - 5:00ч. - София, 29.11.1933г. (Сряда)
Перпендекулярно отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 1.12.1933г. (Петък)
Молитвата,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1933г. (Неделя)
Единният живот. Обичай общия живот!, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1933г. (Сряда)
Същественото в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 8.12.1933г. (Петък)
Законът на молитвата,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1933г. (Неделя)
Пътят към свободата, ООК - 5:00ч. - София, 13.12.1933г. (Сряда)
Познаване, МОК - 5:00ч. - София, 15.12.1933г. (Петък)
Две правила, УС - 5:00ч. - София, 17.12.1933г. (Неделя)
Въздухът и мисълта – нови начини за хранене, ООК - 5:00ч. - София, 20.12.1933г. (Сряда)
Квадратът, МОК - 5:00ч. - София, 22.12.1933г. (Петък) (непечатана)
Трите изпитания,  УС - 5:00ч. - София, 24.12.1933г. (Неделя)
Постигни реалността, ООК - 5:00ч. - София, 27.12.1933г. (Сряда)
Закон за музиката, МОК - 5:00ч. - София, 29.12.1933г. (Петък)
Радост, която никой няма да отнеме,  УС - 5:00ч. - София, 31.12.1933г. (Неделя)
Новото направление в живота, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1934г. (Сряда)
Обичайте положителното,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1934г. (Петък)
Едно изречение, УС - 5:00ч. - София, 7.1.1934г. (Неделя)
Едно писмо, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1934г. (Сряда)
Светът на Великите души, МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1934г. (Петък) (непечатана)
Реалното и нереалното, УС - 5:00ч. - София, 14.1.1934г. (Неделя)
Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 17.1.1934г. (Сряда)
Здравото въже, МОК - 5:00ч. - София, 19.1.1934г. (Петък) (непечатана)
Синовно отношение, УС - 5:00ч. - София, 21.1.1934г. (Неделя)
Най-малкият опит, ООК - 5:00ч. - София, 24.1.1934г. (Сряда)
Противоречията в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 26.1.1934г. (Петък) (непечатана)
В какво седи духовният живот, УС - 5:00ч. - София, 28.1.1934г. (Неделя)
Съществените правила, ООК - 5:00ч. - София, 31.1.1934г. (Сряда)
Единственото право на душата,  МОК - 5:00ч. - София, 2.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Изпълнение волята, УС - 5:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
Дружене, слушане и следване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1934г. (Сряда)
Правото разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 9.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Младият, възрастният и старият, УС - 5:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
Не я ограничавай!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1934г. (Сряда)
Смехът,  МОК - 5:00ч. - София, 16.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Не пресушавай живота, УС - 5:00ч. - София, 18.2.1934г. (Неделя)
Опитай!, ООК - 5:00ч. - София, 21.2.1934г. (Сряда)
Любов и работа,  МОК - 5:00ч. - София, 23.2.1934г. (Петък) (непечатана)
Любов и разбиране, УС - 5:00ч. - София, 25.2.1934г. (Неделя)
Ключ за постижения, ООК - 5:00ч. - София, 28.2.1934г. (Сряда)
Съотношение между мисли и желания,  МОК - 5:00ч. - София, 2.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Обичай Божественото, УС - 5:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
Даване – вземане. Скъпоценният камък, ООК - 5:00ч. - София, 7.3.1934г. (Сряда)
Постиженията,  МОК - 5:00ч. - София, 9.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Новата дреха, УС - 5:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
Развитие на заложбите, ООК - 5:00ч. - София, 14.3.1934г. (Сряда)
Музика, МОК - 5:00ч. - София, 16.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Едно ви трябва, УС - 5:00ч. - София, 18.3.1934г. (Неделя)
Мистичната чаша. Хигиена на душата, ООК - 5:00ч. - София, 21.3.1934г. (Сряда)
Разумно разбиране,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1934г. (Четвъртък)
Музиката, МОК - 5:00ч. - София, 23.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Възстановете Любовта, УС - 5:00ч. - София, 25.3.1934г. (Неделя)
Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 28.3.1934г. (Сряда)
Музика - метод за работа,  МОК - 5:00ч. - София, 30.3.1934г. (Петък) (непечатана)
Единственият свободен, УС - 5:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
Условията за растеж, ООК - 5:00ч. - София, 4.4.1934г. (Сряда)
Двете максими на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 6.4.1934г. (Петък) (непечатана)
Слугуване, УС - 5:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
Идването на Господа, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1934г. (Сряда)
Дробни отношения, МОК - 5:00ч. - София, 13.4.1934г. (Петък)
Божествен и човешки порядък, УС - 5:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Възвишеното в човека, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1934г. (Сряда)
Опорна точка в живота, МОК - 5:00ч. - София, 20.4.1934г. (Петък)
Бъдете като Баща си!, УС - 5:00ч. - София, 22.4.1934г. (Неделя)
Сигурният пазител, ООК - 5:00ч. - София, 25.4.1934г. (Сряда)
Проводници на Божественото, МОК - 5:00ч. - София, 27.4.1934г. (Петък)
Бедният Лазар и богатият, УС - 5:00ч. - София, 29.4.1934г. (Неделя)
Път за постижение, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1934г. (Сряда)
Слуга на доброто, МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1934г. (Петък)
Господарят и на двете, УС - 5:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
Що е човек, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1934г. (Сряда)
Влиянието на музиката, МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1934г. (Петък)
Носителят на Неговото Слово, УС - 5:00ч. - София, 13.5.1934г. (Неделя)
Божественият филтър, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1934г. (Сряда)
Основният тон, МОК - 5:00ч. - София, 18.5.1934г. (Петък)
Трите идеи / Като себе си! Трите идеи, УС - 5:00ч. - София, 20.5.1934г. (Неделя)
Пред шестата врата, ООК - 5:00ч. - София, 23.5.1934г. (Сряда)
Практическо приложение на музиката, МОК - 5:00ч. - София, 25.5.1934г. (Петък)
Двата порядъка / Двата порядъка. Качества на младия, УС - 5:00ч. - София, 27.5.1934г. (Неделя)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 30.5.1934г. (Сряда)
Първичната динамика,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Трите страни на съзнанието, УС - 5:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
Неразрешените задачи, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1934г. (Сряда)
Психологически анализа на сръднята,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Противоречие и благо, УС - 5:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
Двете линии, ООК - 5:00ч. - София, 13.6.1934г. (Сряда)
Разменната монета,  МОК - 5:00ч. - София, 15.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Което става, УС - 5:00ч. - София, 17.6.1934г. (Неделя)
Правият път, ООК - 5:00ч. - София, 20.6.1934г. (Сряда)
Светията, слугата...,  МОК - 5:00ч. - София, 22.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Към Емаус, УС - 5:00ч. - София, 24.6.1934г. (Неделя)
Дишането и вътрешният живот, ООК - 5:00ч. - София, 27.6.1934г. (Сряда)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1934г. (Сряда)
Трите правила, МОК - 5:00ч. - София, 6.7.1934г. (Петък)
Върховният авторитет, УС - 5:00ч. - София, 8.7.1934г. (Неделя)
Взимане и даване. Първият и последният, ООК - 5:00ч. - София, 11.7.1934г. (Сряда)
Стремеж и постъпка, МОК - 5:00ч. - София, 13.7.1934г. (Петък)
Справедливост, милосърдие, УС - 5:00ч. - София, 15.7.1934г. (Неделя)
Вътрешни състояния и външни условия, ООК - 5:00ч. - София, 18.7.1934г. (Сряда)
Отношение на вътрешните състояния и външните условия, МОК - 5:00ч. - София, 20.7.1934г. (Петък)
Пътят на възкресението, УС - 5:00ч. - София, 22.7.1934г. (Неделя)
Великото изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 25.7.1934г. (Сряда)
Сянка и реалност, МОК - 5:00ч. - София, 27.7.1934г. (Петък)
Човешкото и Божественото, УС - 5:00ч. - София, 29.7.1934г. (Неделя)
Великото в живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 5.8.1934г. (Неделя)
Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 8.8.1934г. (Сряда)
Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, 12.8.1934г. (Неделя)
Живот, знание, свобода, СБ - 5:00ч. - Витоша, 15.8.1934г. (Сряда)
Часът на Любовта, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1934г. (Неделя)
Великото и малкото, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1934г. (Понеделник)
Дигни одъра си!, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1934г. (Вторик)
Търпение, чистота и приложение, ООК - 5:00ч. - София, 22.8.1934г. (Сряда)
Права обхода и права постъпка,  МОК - 5:00ч. - София, 24.8.1934г. (Петък)
Трите изпита (Трите велики закона), УС - 5:00ч. - София, 26.8.1934г. (Неделя)
На своето место, ООК - 5:00ч. - София, 29.8.1934г. (Сряда)
Перпендикулярни движения,  МОК - 5:00ч. - София, 31.8.1934г. (Петък)
Законът на подмладяването, УС - 5:00ч. - София, 2.9.1934г. (Неделя)
Изпит на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1934г. (Сряда)
Път на Божиите блага, МОК - 5:00ч. - София, 7.9.1934г. (Петък)
Съшествие на Духа, УС - 5:00ч. - София, 9.9.1934г. (Неделя)
Връзка с Бога, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1934г. (Сряда)
Вдлъбнати и изпъкнали линии,  МОК - 5:00ч. - София, 14.9.1934г. (Петък)
Вярата и новото / Вярата и Небето, УС - 5:00ч. - Мусала, 16.9.1934г. (Неделя)
Трите положения, ООК - 5:00ч. - Казанлък, 19.9.1934г. (Сряда)
Учение и работа,  УС - 5:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
Ако говоря, ООК - 5:00ч. - Русе, 26.9.1934г. (Сряда)
Послушание,  УС - 5:00ч. - Русе, 30.9.1934г. (Неделя)
Милосърдие, смирение и молитва, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1934г. (Сряда)
Посвещения в живота / Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми),  УС - 5:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
Стар и нов порядък (По нов начин), ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1934г. (Сряда)
Каин и Авел,  УС - 5:00ч. - София, 14.10.1934г. (Неделя)
Богат и сиромах, ООК - 5:00ч. - София, 17.10.1934г. (Сряда)
Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК - 5:00ч. - София, 19.10.1934г. (Петък)
Добри проводници, ООК - 5:00ч. - София, 24.10.1934г. (Сряда)
Правият ъгъл отвътре, МОК - 5:00ч. - София, 26.10.1934г. (Петък)
Най-високият връх, ООК - 5:00ч. - София, 31.10.1934г. (Сряда)
Законът на любовта,  МОК - 5:00ч. - София, 2.11.1934г. (Петък)
Самоотричане, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1934г. (Сряда)
Живият квадрат на човешките отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 9.11.1934г. (Петък)
Тънкият конец,  УС - 5:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
Механическо и органическо пеене, ООК - 5:00ч. - София, 14.11.1934г. (Сряда)
Променчиви величини,  МОК - 5:00ч. - София, 16.11.1934г. (Петък)
Езикът на дъгата,  УС - 5:00ч. - София, 18.11.1934г. (Неделя)
Действието на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 21.11.1934г. (Сряда)
Причини и условия,  МОК - 5:00ч. - София, 23.11.1934г. (Петък)
Петте постижения,  УС - 5:00ч. - София, 25.11.1934г. (Неделя)
Принципи и условия. Връх и долина, ООК - 5:00ч. - София, 28.11.1934г. (Сряда)
Качества на реалното,  МОК - 5:00ч. - София, 30.11.1934г. (Петък)
Доброто име,  УС - 5:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
Веселие и радост, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1934г. (Сряда)
Помни го,  МОК - 5:00ч. - София, 7.12.1934г. (Петък)
Абсолютната и Относителната реалност / Абсолютна и Относителна реалност,  УС - 5:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1934г. (Сряда)
Философия на трептенията,  МОК - 5:00ч. - София, 14.12.1934г. (Петък)
В Ниневия,  УС - 5:00ч. - София, 16.12.1934г. (Неделя)
Законът на свободата, ООК - 5:00ч. - София, 19.12.1934г. (Сряда)
Естествено разположение,  МОК - 5:00ч. - София, 21.12.1934г. (Петък)
Проводници (Където и да отидем), ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1935г. (Сряда)
Погрешка и спънка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.1.1935г. (Петък)
Правият път,  УС - 5:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
Ново раждане, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1935г. (Сряда)
Естествени положения,  МОК - 5:00ч. - София, 11.1.1935г. (Петък)
Причинният свят,  УС - 5:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
Божествената справедливост, ООК - 5:00ч. - София, 16.1.1935г. (Сряда)
Обективни и субективни разсъждения,  МОК - 5:00ч. - София, 18.1.1935г. (Петък)
Товарене и разтоварване,  УС - 5:00ч. - София, 20.1.1935г. (Неделя)
Новият опит, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1935г. (Сряда)
Подмладяване,  УС - 5:00ч. - София, 27.1.1935г. (Неделя)
В нова окраска. Богатството на деня, ООК - 5:00ч. - София, 30.1.1935г. (Сряда)
Ценната дума,  УС - 5:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Естественото положение на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1935г. (Сряда)
Закон за освобождение,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1935г. (Петък)
Отдалечаване и приближаване,  УС - 5:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
Здравословното положение на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1935г. (Сряда)
Първото и последното място,  МОК - 5:00ч. - София, 15.2.1935г. (Петък)
Път към Любовта / Страданието – път към Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 17.2.1935г. (Неделя)
Изпитите на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 20.2.1935г. (Сряда)
Практическа философия , МОК - 5:00ч. - София, 22.2.1935г. (Петък)
Съучастници в благата,  УС - 5:00ч. - София, 24.2.1935г. (Неделя)
Развитие на справедливостта, ООК - 5:00ч. - София, 27.2.1935г. (Сряда)
Голямото и малкото, МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1935г. (Петък)
Насилията под слънцето,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
Законът на помагането, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1935г. (Сряда)
Двата университета. Съживяване на царския син / Двата университета (Съживяване на царския син),  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1935г. (Петък)
Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
Най-добрият плод, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1935г. (Сряда)
Най-младият в света,  МОК - 5:00ч. - София, 15.3.1935г. (Петък)
Добрият живот / Да живеете,  УС - 5:00ч. - София, 17.3.1935г. (Неделя)
Трите правила. Път за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1935г. (Сряда)
Да мисли,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1935г. (Петък)
Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път),  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1935г. (Неделя)
Божественият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1935г. (Сряда)
Знание и виждане, МОК - 5:00ч. - София, 29.3.1935г. (Петък)
Придобиване и задържане / Да се добие и задържи богатството,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1935г. (Неделя)
Първото стъпало на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1935г. (Сряда)
Математически отношения ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1935г. (Петък)
Два метода / Двата метода и двата пътища към сродната душа,  УС - 5:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Двете силни точки, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1935г. (Сряда)
Насока отвътре,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1935г. (Петък)
Естествени прояви на Любовта / Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка),  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Най-голямото изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1935г. (Сряда)
Трите степени / Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките),  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1935г. (Неделя)
Предпоставките на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1935г. (Сряда)
Трите врати / Любовта. (Три стъпки – три врати),  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1935г. (Неделя)
Киселина, основа, сол, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1935г. (Сряда)
Разрешените задачи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1935г. (Петък)
Четирите елемента / Четири неща в ума си,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Трите геометрични фигури, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1935г. (Сряда)
Органически, духовни и умствени сили в човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1935г. (Петък)
Правото на Любовта / Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението),  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
Последният изпит, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1935г. (Сряда)
Условия и възможности / Условие и възможности,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1935г. (Петък)
До 29-ти юний,  УС - 5:00ч. - София, 19.5.1935г. (Неделя) (непечатана)
Възходящият път / Възходящият път. (Трите думи. Писмото),  УС - 5:00ч. - София, 26.5.1935г. (Неделя)
Общи погрешки и общи добродетели, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1935г. (Сряда)
Фа–фа диез / Фа и фа диез,  МОК - 5:00ч. - София, 31.5.1935г. (Петък)
Тонът Фа / Няма да бъда излъган,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1935г. (Неделя)
Правилното пеене, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1935г. (Сряда)
Малките желания,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1935г. (Петък)
Път към разумността / Пътят на разумното,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1935г. (Неделя)
Прав и крив път, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1935г. (Сряда)
Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1935г. (Петък)
Плащане на дългове / Изплащайте дълга си,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Комплексни понятия, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1935г. (Сряда)
Ферменти,  МОК - 5:00ч. - София, 21.6.1935г. (Петък)
Човек и природа / Господ в нас, и ние в Него,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1935г. (Неделя)
Двата закона. Влюбване. Закон на смените,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1935г. (Петък)
Начало и край / И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане),  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1935г. (Неделя)
Филмът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1935г. (Сряда)
Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1935г. (Петък)
Към мене / Обърнете се към мене,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
Мисъл, сила и любов, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1935г. (Сряда)
Първата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 12.7.1935г. (Петък)
Словото и животът,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1935г. (Неделя)
Колко е добър Господ, ООК - 5:00ч. - София, 17.7.1935г. (Сряда)
Двамата спътници. (Двамата пътници),  МОК - 5:00ч. - София, 19.7.1935г. (Петък)
Любов и служене / Любов и служене. (Чешмата в двора),  УС - 5:00ч. - София, 21.7.1935г. (Неделя)
Стар и нов порядък, ООК - 5:00ч. - София, 24.7.1935г. (Сряда)
Незавършени, преходни и завършени процеси,  МОК - 5:00ч. - София, 26.7.1935г. (Петък)
Положителни качества / Не лъжете себе си,  УС - 5:00ч. - София, 28.7.1935г. (Неделя)
Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1935г. (Вторик)
Царският път на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1935г. (Сряда)
Млад, възрастен и стар, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
Божественият ръб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1935г. (Сряда)
Несъвместими неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1935г. (Петък)
Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1935г. (Неделя)
Ценност на нещата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1935г. (Сряда)
Проява на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1935г. (Петък)
Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.8.1935г. (Неделя)
Ще дойде отвътре, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
Стари и нови разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 2.9.1935г. (Понеделник)
Всичко е за добро, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1935г. (Вторик)
Отворени книги, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1935г. (Сряда)
Отребване, разтопяване, отвяване,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1935г. (Петък)
Божественият план / Тълкуванието. (Истинските връзки),  УС - 5:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
Степени на числата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1935г. (Петък)
Скъпоценото камъче / Скъпоценното камъче под езика,  УС - 5:00ч. - София, 15.9.1935г. (Неделя)
Проводници, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1935г. (Сряда)
Трите родословия. Моето верую. Новото верую / Трите родословия,  УС - 5:00ч. - София, 22.9.1935г. (Неделя)
Новото верую, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1935г. (Сряда)
Господар и слуга,  МОК - 5:00ч. - София, 27.9.1935г. (Петък)
Буря голяма. Горделивият и тщеславният / Развълнуваното море,  УС - 5:00ч. - София, 29.9.1935г. (Неделя)
Новото учение, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1935г. (Сряда)
Чувство на сигурност,  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1935г. (Петък)
Двата порядъка,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
Новият начин, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1935г. (Сряда)
Методи на самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 11.10.1935г. (Петък)
Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък / Фарисеи и садукеи,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1935г. (Неделя)
Самопознание и самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1935г. (Сряда)
Великите музиканти,  МОК - 5:00ч. - София, 18.10.1935г. (Петък)
Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране / Степени на разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 20.10.1935г. (Неделя)
Безкрайните неща, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1935г. (Сряда)
Неизменното в човека,  МОК - 5:00ч. - София, 25.10.1935г. (Петък)
Приложението като източник на знанието / Източник на знанието,  УС - 5:00ч. - София, 27.10.1935г. (Неделя)
Единият лев, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1935г. (Сряда)
Знание и чувствителност,  МОК - 5:00ч. - София, 1.11.1935г. (Петък)
Герои / Героите,  УС - 5:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
Срещата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1935г. (Сряда)
Божественият избор,  МОК - 5:00ч. - София, 8.11.1935г. (Петък)
Свещеният огън,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
Тайната на даването, ООК - 5:00ч. - София, 13.11.1935г. (Сряда)
Параметафизика,  МОК - 5:00ч. - София, 15.11.1935г. (Петък)
Вътрешният закон,  УС - 5:00ч. - София, 17.11.1935г. (Неделя)
Опити, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1935г. (Сряда)
Подядане и ощетяване,  МОК - 5:00ч. - София, 22.11.1935г. (Петък)
Бъди доволен / Доволството,  УС - 5:00ч. - София, 24.11.1935г. (Неделя)
Към извора, ООК - 5:00ч. - София, 27.11.1935г. (Сряда)
Моралът,  МОК - 5:00ч. - София, 29.11.1935г. (Петък)
Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
Изпълнение, осветяване (не е намерен ръкопис ), ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1935г. (Сряда) (непечатана)
Същественото,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1935г. (Петък)
Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги,  УС - 5:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1935г. (Сряда)
Неразбраното,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1935г. (Петък)
По новия начин. Коприненият конец / Коприненият конец,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1935г. (Неделя)
Добре е, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1935г. (Сряда)
Разнообразието,  МОК - 5:00ч. - София, 20.12.1935г. (Петък)
Котелът и торбата. Което имам / Земята като училище, УС - 5:00ч. - София, 22.12.1935г. (Неделя)
Естественият език – музикалният език, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1935г. (Сряда)
Съзнателно говорене,  МОК - 5:00ч. - София, 27.12.1935г. (Петък)
Причина на страданията. Любов, Разумност, Истина и Доброта / Причини за страданията,  УС - 5:00ч. - София, 29.12.1935г. (Неделя)
Като добрия син, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1936г. (Сряда)
Двата вида пеене,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1936г. (Петък)
Знайният Бог, УС - 5:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Трите плода, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1936г. (Сряда)
Реализираната мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1936г. (Петък)
Топлината на Любовта, УС - 5:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Едно ви трябва, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1936г. (Сряда)
Основният тон,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1936г. (Петък)
Непроменливи величини / Устойчиви величини, УС - 5:00ч. - София, 19.1.1936г. (Неделя)
Петте врати, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1936г. (Сряда)
Музикално състояние,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1936г. (Петък)
Слуги на Доброто, УС - 5:00ч. - София, 26.1.1936г. (Неделя)
Три категории храни. Първото обещание, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1936г. (Сряда)
Придобиване на енергия,  МОК - 5:00ч. - София, 31.1.1936г. (Петък)
Работете с доброто, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1936г. (Сряда)
Предпоследната врата. За това което е,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1936г. (Петък)
Тониране, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1936г. (Сряда)
Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1936г. (Петък)
Огънят на любовта / Силният огън, УС - 5:00ч. - София, 16.2.1936г. (Неделя)
Лесният и мъчният път, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1936г. (Сряда)
Дух и материя,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1936г. (Петък)
Ще се похваля / Ще се похваля. Божественото начало, УС - 5:00ч. - София, 23.2.1936г. (Неделя)
Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1936г. (Сряда)
Естествената мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1936г. (Петък)
Познат от Бога , УС - 5:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Служене и прислужване, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1936г. (Сряда)
Царят, богатият и момата,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1936г. (Петък)
Абсолютна справедливост , УС - 5:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Сегашният момент, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1936г. (Сряда)
Освобождаване на чувствата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1936г. (Петък)
Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод / Новият метод, УС - 5:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Радиации, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1936г. (Сряда)
Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1936г. (Петък)
Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Трите устоя, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1936г. (Сряда)
Организиране,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1936г. (Петък)
Възприемане на словото / Да се възприеме Словото, УС - 5:00ч. - София, 29.3.1936г. (Неделя)
Действието на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1936г. (Сряда)
Двете фази / Двете фази в пътя на ученика, УС - 5:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Божественото огледало. Трите области, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1936г. (Сряда)
Качества на мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1936г. (Петък)
Божествената връзка. Новият живот. Трите врати / Божествената връзка , УС - 5:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Мекота, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1936г. (Сряда)
Постижения на мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1936г. (Петък)
Изгрев и залез / Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС - 5:00ч. - София, 19.4.1936г. (Неделя)
Пречистване на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1936г. (Сряда)
Увеличаване и размножаване,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1936г. (Петък)
Правата мисъл, чувство и говор / Права мисъл, чувство и говор, УС - 5:00ч. - София, 26.4.1936г. (Неделя)
Основната мярка, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1936г. (Сряда)
Стара и нова българска песен,  МОК - 5:00ч. - Витоша, 1.5.1936г. (Петък)
Четирите качества  , УС - 5:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Тайни и откровения, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1936г. (Сряда)
До мажор и ре мажор,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1936г. (Петък)
Вяра безгранична и любов безгранична, ООК - 5:00ч. - София, 1.7.1936г. (Сряда)
Отношението на трите живота,  МОК - 5:00ч. - София, 3.7.1936г. (Петък)
Ученичество, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1936г. (Сряда)
Да им дам живот / Вяра, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1936г. (Сряда)
Вътрешна връзка / Вътрешната връзка на живота, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1936г. (Четвъртък)
Външна и вътрешна любов , СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1936г. (Петък)
Основни черти на новото / Основната черта на новото, СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1936г. (Събота)
Проникване , СБ - 5:00ч. - София, 23.8.1936г. (Неделя)
Човешко и Божествено / Човешкото и Божественото, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1936г. (Сряда)
Проявеният и непроявеният, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1936г. (Събота)
Пътища на Любовта / Любовта и свободата. Четиритях пътища в Любовта, СБ - 5:00ч. - София, 30.8.1936г. (Неделя)
Навреме, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1936г. (Сряда)
Първата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 4.9.1936г. (Петък)
Сляпороденият / Слепороденият човек, УС - 5:00ч. - София, 6.9.1936г. (Неделя)
Новото събиране, ООК - 5:00ч. - София, 9.9.1936г. (Сряда)
Първата светлина,  МОК - 5:00ч. - София, 11.9.1936г. (Петък)
Вътрешна връзка / Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС - 5:00ч. - София, 13.9.1936г. (Неделя)
Личното и безличното, ООК - 5:00ч. - София, 16.9.1936г. (Сряда)
Правите и кривите линии,  МОК - 5:00ч. - София, 18.9.1936г. (Петък)
За Слава Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1936г. (Неделя)
Двете полушария / Двете полушария. Северното и южното полушарие, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1936г. (Вторик)
Запалена свещ, ООК - 5:00ч. - София, 23.9.1936г. (Сряда)
Разумните същества,  МОК - 5:00ч. - София, 25.9.1936г. (Петък)
Той създава / Аз го създадох!,  УС - 5:00ч. - София, 27.9.1936г. (Неделя)
Противоречията в природата, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1936г. (Сряда)
Функции на черния дроб,  МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1936г. (Петък)
Важността на черния дроб,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
Път, истина и живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1936г. (Сряда)
Двете колела,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1936г. (Петък)
Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
Усет, влечение, чувство, стремеж, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1936г. (Сряда)
Същественото за младите,  МОК - 5:00ч. - София, 16.10.1936г. (Петък)
Шестото чувство / Вярата и Любовта. Шестото чувство,  УС - 5:00ч. - София, 18.10.1936г. (Неделя)
Изяснения, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1936г. (Сряда)
Син и баща / Баща и син,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1937г. (Петък)
Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
Трите картини., ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1937г. (Сряда)
Което мислиш, става,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1937г. (Петък)
Божествената храна,  УС - 5:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1937г. (Сряда)
Гладни и сити. Единение и разединение / Гладни и сити – единение и разединение,  МОК - 5:00ч. - София, 15.1.1937г. (Петък)
Учение и служение / Учение и служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 17.1.1937г. (Неделя)
Съработници на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1937г. (Сряда)
Поводи на мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1937г. (Петък)
Конкретното в Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1937г. (Неделя)
Свещеното правило, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1937г. (Сряда)
Грозота и красота,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1937г. (Петък)
Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1937г. (Неделя)
Царството на Духа, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1937г. (Сряда)
Естествена хладина и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1937г. (Петък)
Първият и последният,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
Музикална забава, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1937г. (Сряда)
Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1937г. (Петък)
Конкурсен изпит / Конкурсният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1937г. (Сряда)
Хигиена на сетивата,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1937г. (Петък)
Ликвидиране и прилагане / Ликвидация със стария живот и приложение на новия, УС - 5:00ч. - София, 21.2.1937г. (Неделя)
Не ограничавай Божественото, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1937г. (Сряда)
Концентриране на човешкия ум / Съсредоточаване на човешкия ум,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1937г. (Петък)
Три необходими неща / Три неща са потребни,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1937г. (Неделя)
Път за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1937г. (Сряда)
Двете течения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1937г. (Петък)
Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото!,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
Мислене и чувствувание, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1937г. (Сряда)
Мускулно и нервно напрежение,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1937г. (Петък)
Приложение на вярата, любовта и надеждата / Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Плосък и объл говор, ООК - 5:00ч. - София, 17.3.1937г. (Сряда)
Основите на здравето,  МОК - 5:00ч. - София, 19.3.1937г. (Петък)
Старото отмина / Три фази има,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1937г. (Неделя)
На своето място и на своето време,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1937г. (Понеделник)
Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК - 5:00ч. - София, 24.3.1937г. (Сряда)
Четирите хигиенични правила,  МОК - 5:00ч. - София, 26.3.1937г. (Петък)
Примирителната постъпка / Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!),  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1937г. (Неделя)
Малката топлина и малката светлина, ООК - 5:00ч. - София, 31.3.1937г. (Сряда)
Тримата професори, МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1937г. (Петък)
Степените на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Четирите струни, ООК - 5:00ч. - София, 7.4.1937г. (Сряда)
Мисълта – изходен път, МОК - 5:00ч. - София, 9.4.1937г. (Петък)
Двамата сина,  УС - 5:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Път към новото, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1937г. (Сряда)
Двамата господари, МОК - 5:00ч. - София, 16.4.1937г. (Петък)
Истина и благост / Благост и Истина,  УС - 5:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Възможности в живота, ООК - 5:00ч. - София, 21.4.1937г. (Сряда)
Гами на светлината и на топлината, МОК - 5:00ч. - София, 23.4.1937г. (Петък)
Първата дума,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1937г. (Неделя)
Умни, здрави и богати, ООК - 5:00ч. - София, 28.4.1937г. (Сряда)
Богатство, знание, свобода, МОК - 5:00ч. - София, 30.4.1937г. (Петък)
Както Бог мисли и прави,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Разумният музикален живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1937г. (Сряда)
Хармония на чувства и способности, МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1937г. (Петък)
Единият и многото,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Свободният човек, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1937г. (Сряда)
Трите системи,  МОК - 5:00ч. - София, 14.5.1937г. (Петък)
Първото място,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1937г. (Неделя)
Цялото и частите, ООК - 5:00ч. - София, 19.5.1937г. (Сряда)
На място и не на място, МОК - 5:00ч. - София, 21.5.1937г. (Петък)
Новото / Новото в небето. Страданието,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1937г. (Неделя)
Първата песен, ООК - 5:00ч. - София, 26.5.1937г. (Сряда)
Ценност и морал,  МОК - 5:00ч. - София, 28.5.1937г. (Петък)
Упование на Божественото / Уповай на Божественото,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1937г. (Неделя)
Правилно приемане, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1937г. (Сряда)
Трите велики науки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1937г. (Петък)
Детето на истината / Самораждане. Раждане на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
Отношение на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1937г. (Сряда)
Правилно отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1937г. (Петък)
Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Пътят на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1937г. (Сряда)
Поясът,  МОК - 5:00ч. - София, 18.6.1937г. (Петък)
Особеностите на човека / Особената черта на човека,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1937г. (Неделя)
Временно и постоянно, ООК - 5:00ч. - София, 23.6.1937г. (Сряда)
Мъчение, труд, работа,  МОК - 5:00ч. - София, 25.6.1937г. (Петък)
Външен и вътрешен живот / Вътрешен и външен живот,  УС - 5:00ч. - София, 27.6.1937г. (Неделя)
Всичко е създадено за добро, ООК - 5:00ч. - София, 30.6.1937г. (Сряда)
Възпитание на сетивата, МОК - 5:00ч. - София, 2.7.1937г. (Петък)
Смекчаване на злото / Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото,  УС - 5:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
Божествено ръководство, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1937г. (Сряда)
Две състояния,  МОК - 5:00ч. - София, 9.7.1937г. (Петък)
Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.7.1937г. (Неделя)
Опитано е / Божието слово е опитано, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1937г. (Понеделник)
Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
Стани, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1937г. (Петък)
Основните тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1937г. (Петък)
Червен и светъл, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
Да познават, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1937г. (Неделя)
Свободно даване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
Любов и безлюбие, МОК - 5:00ч. - София, 23.8.1937г. (Понеделник)
Трите ухания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1937г. (Понеделник)
Път за освобождение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 24.8.1937г. (Вторик)
Естественият живот, ООК - 5:00ч. - София, 25.8.1937г. (Сряда)
Вътрешна обхода,  УС - 5:00ч. - София, 29.8.1937г. (Неделя)
Не нарушавайте свободата, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1937г. (Сряда)
Божественият порядък, МОК - 5:00ч. - София, 3.9.1937г. (Петък)
Силният / Силен в света,  УС - 5:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
Трите основни неща, ООК - 5:00ч. - София, 8.9.1937г. (Сряда)
Както горе, тъй и долу,  МОК - 5:00ч. - София, 10.9.1937г. (Петък)
Свят на промени / Религиозни хора,  УС - 5:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
Камъчето под езика, ООК - 5:00ч. - София, 15.9.1937г. (Сряда)
Аристократ и демократ, МОК - 5:00ч. - София, 17.9.1937г. (Петък)
Любов и приравняване / Приравняване и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 19.9.1937г. (Неделя)
Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1937г. (Сряда)
Възможности в живота, МОК - 5:00ч. - София, 24.9.1937г. (Петък)
Ликвидация на века,  УС - 5:00ч. - София, 26.9.1937г. (Неделя)
Възможности на красотата,  МОК - 5:00ч. - София, 1.10.1937г. (Петък)
Оценяване и прилагане,  УС - 5:00ч. - София, 3.10.1937г. (Неделя)
Ценностите в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1937г. (Сряда)
Вътрешна светлина, МОК - 5:00ч. - София, 8.10.1937г. (Петък)
Да видят,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1937г. (Неделя)
Пътят на човешкото развитие, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1937г. (Сряда)
Разумните движения, МОК - 5:00ч. - София, 15.10.1937г. (Петък)
Сърцето и умът,  УС - 5:00ч. - София, 17.10.1937г. (Неделя)
Мястото на възвишеното и обикновеното в живота, ООК - 5:00ч. - София, 27.10.1937г. (Сряда)
Приближаване и отдалечаване, МОК - 5:00ч. - София, 29.10.1937г. (Петък)
Двете дървета,  УС - 5:00ч. - София, 31.10.1937г. (Неделя)
Право и безправие, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1937г. (Сряда)
Идеален, реален и материален порядък, МОК - 5:00ч. - София, 5.11.1937г. (Петък)
Трите свята,  УС - 5:00ч. - София, 7.11.1937г. (Неделя)
Малките опити, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1937г. (Сряда)
Съгласуване, МОК - 5:00ч. - София, 12.11.1937г. (Петък)
Първата песен,  УС - 5:00ч. - София, 14.11.1937г. (Неделя)
Естественият път, ООК - 5:00ч. - София, 17.11.1937г. (Сряда)
Организиран и неорганизиран свят, МОК - 5:00ч. - София, 19.11.1937г. (Петък)
Разрешение на въпросите,  УС - 5:00ч. - София, 21.11.1937г. (Неделя)
Аз ще оздравея, ООК - 5:00ч. - София, 24.11.1937г. (Сряда)
Великата работа на водата, въздуха, топлината и светлината, МОК - 5:00ч. - София, 26.11.1937г. (Петък)
Служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 28.11.1937г. (Неделя)
Музикално утро. Седемте принципа, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1937г. (Сряда)
Начини на мислене, МОК - 5:00ч. - София, 3.12.1937г. (Петък)
Неизменни величини,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1937г. (Неделя)
Недоизказаното, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1937г. (Сряда)
Измерения, МОК - 5:00ч. - София, 10.12.1937г. (Петък)
Трите пътя, УС - 5:00ч. - София, 12.12.1937г. (Неделя)
Добрият брат и добрият баща, ООК - 5:00ч. - София, 15.12.1937г. (Сряда)
Възпитание на чувствата, МОК - 5:00ч. - София, 17.12.1937г. (Петък)
С ключ и без ключ,  УС - 5:00ч. - София, 19.12.1937г. (Неделя)
Ползата от краката, ООК - 5:00ч. - София, 22.12.1937г. (Сряда)
Криви и прави линии, МОК - 5:00ч. - София, 24.12.1937г. (Петък)
Малките неща,  УС - 5:00ч. - София, 26.12.1937г. (Неделя)
Пред радостите и зад страданията, ООК - 5:00ч. - София, 29.12.1937г. (Сряда)
Дишане, МОК - 5:00ч. - София, 31.12.1937г. (Петък)
Доброто и светлината,  УС - 5:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
Съзвучие, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1938г. (Сряда)
Бъдете щедри,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1938г. (Петък)
Окото на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
Четиритях точки, ООК - 5:00ч. - София, 12.1.1938г. (Сряда)