Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Списък на всички цицати от Библията, използвани в беседите
2996 броя цитати

1 - Авакумглава от пророк Авакум”  Авакум 1:1–17
2 - АмосЕто, идат дни," говори Господ Иеова, и ще проводя глад на земята; не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане Словото Господне."”  Амос 8:11
3 - Битие И видя сън: и ето стълба, поставена на земята, на която върхът стигаше до небето; ето, ангелите Божии възлизаха и слизаха по нея”  Битие 28:12 
4 - Битие И разкая се Господ, защото направи человека на земята, и огорчи се в сърцето си”  Битие 6:6 
5 - Битие И рече Бог. Да направим человека по образу нашему и по подобию нашему, ”  Битие 1:26
6 - Битие И разкая се Господ, защото направи человека на земята, и огорчи се в сърцето си. ”  Битие 6:6
7 - Битие В начало създаде Бог небето и земята ”  Битие 1:1
8 - Битие В начало Бог създаде небето и земята. ”  Битие 1:1
9 - Битие 26-та глава от Битие”  Битие гл.26
10 - Битие И голи бяха и двамата, и Адам, и жена му, и не се срамуваха”  Битие 2:25
11 - Битие 2-ра глава от Битие”  Битие гл.2
12 - Битие 10-та глава от Битие”  Битие гл.10
13 - Битие Да направим човека по образу Нашему и подобию Нашему. ”  Битие 1:26
14 - Битие В начало създаде Бог небето и земята. Земята беше неустроена и пуста. И рече Бог: Да бъде виделина. И стана виделина. И нарече Бог виделината ден, а тъмнината нощ. И стана вечер, и стана утро – ден първи. ”  Битие гл.1:1-5
15 - Битие28 глава от Битие”  Битие, гл. 28
16 - БитиеБитие 15 глава”  Битие, гл. 15
17 - БитиеБитие. 12”  Битие. 12 и 13 глава
18 - Битие13 глава”  Битие. 12 и 13 глава
19 - БитиеА Йосиф видя сън, и приказа го на братията си: и възненавидяха го още повече. ”  Битие 37:5
20 - БитиеБитие 37:5–11”  Битие 37:5–11
21 - Битие39:1–23”  Битие 39:1–23
22 - БитиеБитие 31; 23”  Битие 31; 23
23 - БитиеИ видя сън: и ето стълба, поставена на земята, на която върхът стигаше до небето; ето, ангелите Божии възлизаха и слизаха по нея.”  Битие 28:12
24 - БитиеИ видѣ сънь, и ето стълба поставена на земята, на която върхътъ стигаше до небето: и ето, ангелитѣ Божии възлазѣха и слазѣха по нея.”  Битие, гл. 28, ст. 12
25 - БитиеЧух гласа Ти, Господи, но убоях се, защото съм гол; и скрих се”  Битие 3:10
26 - БитиеКой ти обади, че си гол? Ял ли си от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?”  Битие 3:11
27 - БитиеАдам видял, че бил гол”  Битие 3:10
28 - БитиеБитие 5:6–7”  Битие 5:6–7
29 - Битие3-та глава от Битието”  Битие гл.3
30 - БитиеТрета глава от Битието”  Битие гл.3
31 - БитиеБитие, 9-та глава”  Битие, 9-та глава
32 - БитиеИ направи Бог човека от пръст; и вдъхна в ноздрите му дихание, и той стана жива душа”  Битие 2:7
33 - БитиеВ начало Бог създаде небето и земята, и земята бе неустроена и пуста.”  Битие 1:1,2
34 - БитиеВ начало Бог създаде небето и земята”  Битие гл.1:1
35 - БитиеВ начало Бог създаде небето и земята”  Битие 1:1
36 - БитиеА земята беше неустроена и пуста”  Битие 1:2
37 - БитиеБог създаде човека по образ и подобие свое”  Битие 1:27
38 - БитиеБог създаде човека от пръст. Вдъхна му дихание и той стана жива душа”  Битие 2:7
39 - Битие1. глава от Битието.”  Битие 1:1-5
40 - Битиепърва глава от Битието”  Битие 1:1-20
41 - БитиеВ начало Бог създаде Небето и Земята, а Земята беше неустроена и пуста; и тъмнина бе върху бездната и Дух Божи се носеше върх водата.”  Битие 1:1–1
42 - БитиеНаправи Бог човека по образ и подобие свое.”  Битие 1:27
43 - БитиеБог направи по образ и подобие Свое”  Битие 1:27
44 - Второзаконие Господ Бог ваш направи завет с нас в Хорив”  Второзаконие 5:2 
45 - ВторозакониеГоспод Бог ваш направи завет с нас в Хорив. ”  Второзаконие 5:2
46 - Второзаконие5-та глава от книгата Второзаконие"”  Второзаконие, гл.5
47 - ВторозакониеАз съм Иеова, Бог твой, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството”  Второзаконие, гл.5:6
48 - ВторозакониеНе взимай името на Господа Бога твоего напразно”  Второзаконие, гл.5:11
49 - ВторозакониеЗатова Господ Бог твой ти заповяда да пазиш съботния ден”  Второзаконие, гл.5:12
50 - Второзаконие5. глава от Второзаконието"”  Второзаконие, гл.5
51 - ВторозакониеАз съм Иеова, Бог твой, който те изведоха из египетската земя из дома на робството.”  Второзаконие, гл.5:6
52 - ВторозакониеНе взимай името на Господа, Бога твоего, напразно”  Второзаконие, гл.5:11
53 - ВторозакониеЗатова Господ, Бог твой, ти заповяда да пазиш съботния ден.”  Второзаконие, гл.5:12
54 - ВторозакониеВторозаконие 2:2”  Второзаконие 2:2
55 - ВторозакониеАз съм Бог твой”  Второзаконие 5:9
56 - ВторозакониеОбичай, прочее, Господа Бога твоего”  Второзаконие 11:1
57 - ВторозакониеДа възлюбиш Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.”  Второзаконие 11:13
58 - Галатяни Докато наследникът е младенец, не се различава от раба, ако и да е на всичко господар”  Посл. към Галантяном, гл.4, ст.1 
59 - Галатяни А този, който се учи на Словото Божие”  Посланието към Галатянит 6:6 
60 - Галатяни Първият плод на Духа е любовта. ”  Галатяни 5:22
61 - Галатяни плодът на духа е любовта”  Галатяни 5:22
62 - ГалатяниДокато наследникът е младенец, не се различава от раба, ако и да е на всичко господар ”  Посл. към Галантяном, гл.4, ст.1
63 - ГалатяниЗащото плътта похотствува противното на Духа, а Духът противното на плътта, а те се противят едно на друго... А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, мислосърдие, вяра, кротост, въздържание.”  Гал 5:17,22
64 - Галатянишеста глава на Посланието към галатяните от 6-и до 10-и стих.”  Посланието към галатяните 6:6-10
65 - ГалатяниА плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание.”  Галатяном 5:22
66 - ГалатяниА този, който се учи на Словото Божие, нека направи участникъ въ вситѣ си добрини тогозъ, който го учи. ”  Галат. 6:6
67 - ГалатяниА този, който се учи на Словото Божие, нека направи участник във всите си добрини тогоз, който го учи. ”  Галат. 6:6
68 - ГалатяниА плодътъ на Духа е: любовь, радость, миръ, дълготърпѣние, благость, милосердие, вѣра, (23) кротость, въздържание; противъ таквизъ нѣма законъ.”  Гал. 5:22,23
69 - Галатяни"А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание; против таквива няма закон".”  Гал. 5:22,23
70 - Галатяни5 гл. отъ Посланието къ Галатяномъ”  5 гл. отъ Посланието къ Галатяномъ
71 - Галатяни5-а глава от Посланието към галатяните”  5-а глава от Посланието към галатяните
72 - ГалатяниА плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост и въздържание; против таквиз няма закон”  Посланието към Галатяните 5:22
73 - ГалатяниДа правим добро. ”  Посланието към Галатяни гл.6:6
74 - Галатяни6 глава от Галатяном”  6 глава от Галатяном
75 - ГалатяниПослание към Галатяните, 4 гл., стихове от 1 до 11.”  Послание към Галатяните 4:1-11
76 - ГалатяниПослание към Галатяните, 4 глава, стихове 1-11”  Послание към Галатяните 4:1-11
77 - Галатянипета глава от Посланието към галатяните (от 1 до 18 стих)”  Посланието към галатяните 5:1-18
78 - ГалатяниА този, който се учи на Словото Божие ”  Посланието към Галатянит 6:6
79 - Галатянивтори стих от трета глава от Посланието към галатяном”  Посланието към галатяните 3:2
80 - ГалатяниА плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание: против таквизи няма закон.”  Послание към Галатяните 5:22-23
81 - Галатяни5. глава от Посланието към Галатяните”  Послание към Галатяните гл.5
82 - Галатяни5 глава от посланието към Галатяните”  Послание към Галатяните гл.5
83 - Галатяниплод на Духа”  Галатяни 5:22
84 - Галатяниплод на Духа”  Галатяни 5:22
85 - Данаил А тези трима мъже – Седрах, Мисах и Адвенаго, паднаха вързани сред горещата огнена пещ”  Данаил 3:23 
86 - Данаил Навуходоносор сънува сън и сънят му побягна от него”  Данаил 2:1 
87 - Данаил 5-та глава от книгата на пророка Данаила”  Данаил гл.5
88 - Данаил И Той променява времената и порите; сваля царе и поставя царе; дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. ”  Данаил 2:21
89 - Данаил Мир да се умножи на вас! ”  Данаил 4:1
90 - Данаил Мирът да се умножи на вас. ”  Данаил 4:1
91 - Данаил последната глава от Пророк Данаила”  Данаил 12:1-8
92 - Данаил Разумните ще разберат. ”  Данаил гл.12:10
93 - Данаил първата глава от книгата на пророк Данаил ”  Данаил гл.1
94 - Данаил 10 глава от Пророк Данаил”  Данаил гл.10
95 - Данаил 12 глава от Данаила”  Данаил гл.12
96 - ДанаилВсеки народ, племе и език, който говори зло против Бога на Седраха, Мисаха и Авденаго, ще се намери на късове, и къщата му ще стане гноище, защото друг Бог няма, Който може да избавя така”  Данаила 3:29
97 - ДанаилЗа то издавам заповед, че всеки народ, племе и език, който говори зло против Бога на Седраха, Мисаха и Авденаго, ще се насече на късове, и къщата му ще стане гноище; защото друг Бог няма, Който може да избави така.”  Даниил 3:29
98 - ДанаилА тези трима мъже – Седрах, Мисах и Адвенаго, паднаха вързани сред горещата огнена пещ.”  Данаил 3:23
99 - ДанаилА тѣзи трима мѫже Седрахъ, Мисахъ и Авденаго, паднаха вързани всрѣдъ горещата огнена пещь. ”  Данаил 3:23
100 - ДанаилДокараха Данаила и го хвърлиха в рова на лъвовете”  Данаил 6:16
101 - ДанаилТогазъ царьтъ заповѣда, та докараха Данаила и го хвърлиха въ рова на лъвоветѣ. И отговори царьтъ и рече Данаилу: Богъ твой, комуто ти служишъ непрѣстанно, Той ще те отърве.”  Данаил 6:16
102 - ДанаилВтора глава от Данаила, 20-23 стих”  Данаила, 2:20-23
103 - Данаил12-та глава от Данаила”  Данаил гл.12
104 - ДанаилДанаил: 7 гл”  Данаил: 7 гл
105 - Данаил12 гл., 6 ст”  Данаил: 12:6
106 - ДанаилДанаил 12:5”  Данаил 12:5
107 - Данаил3-та глава от Данаила”  3-та глава от Данаила
108 - Данаилвтора глава от Данаил”  втора глава от Данаил
109 - Данаилпърва глава от книгата на пророк Данаил. ”  Данаил гл.1
110 - Данаил4-та глава от пророк Данаил.”  Данаил гл.4
111 - ДанаилНавуходоносор сънува сън и сънят му побягна от него.”  Данаил 2:1
112 - Данаил12 глава от Данаила.”  Данаил гл.12
113 - Данаилвтора глава на Данаила. От 1–20 стих.”  Данаил 2:1–20
114 - Данаил7 глава от книгата на пророк Данаил.”  Данаил гл.7
115 - Данаил7-ма глава от Данаила”  Данаил 7
116 - ДанаилДанаил, 3 гл.”  Данаил, 3 гл.
117 - Данаил.2 глава от Данаил.”  2 глава от Данаил.
118 - Деяния И станаха по-младите, обвиха го и изнесоха, та го погребаха”  Деяния 5:6 
119 - Деяния Защото аз ще му покажа, все що има да пострада за името Ми”  Деяния 9:16 
120 - Деяния И станаха по-младите, обвиха го и изнесоха, та го погребаха.”  Деяния 5:6
121 - Деяния И рече му ангелът: Опаши се и обуй сандалите си. И стори така. И казва му: Облечи дрехата си и ела след мене. ”  Деяния 12:8
122 - Деяния И ангел Господен говори на Филип и рече: Стани и иди към пладне в пътя, който слезва от Ерусалим в град Газа. Той е пуст.”  Деяния на апостолите 8:26
123 - Деяния А ангел Господен говори на Филипа и рече: Стани и иди към пладне, в пътя, който слезва от Ерусалим в град Газа. Той е пуст."”  Деяния на апостолите 8:26
124 - Деяния Защото аз ще му покажа, все що има да пострада за името Ми. ”  Деяния 9:16
125 - Деяния …Защото аз ще му покажа все, що има, да пострада за името ми… ”  Деяния 9:16
126 - Деяния И сега проводи человеци в Иопия, и призови Симона, който се нарича Петър. ”  Деяния 10:5
127 - Деяния Деяния на Апостолите, 26 гл.”  Деяния на Апостолите, 26 гл
128 - Деяния И ето, ангел Господен престана, и светлина осия стаята; и ангелът, като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай скоро! И паднаха веригите от ръцете му. ”  Деяния 12:7
129 - Деяния И тоз час паднаха от очите му като люспи. ”  Деянията на апостолите 9:18
130 - Деяния Стани и яж! ”  Деянията на апостолите 10:13
131 - Деяния 3-та глава от Деянията на апостолите”  Деяния на апостолите гл.3
132 - Деяния 4-та глава от Деянията на апостолите”  Деяния на апостолите гл.4
133 - Деяния 9-а глава от Деянията на апостолите”  Деянията на апостолите гл.9
134 - Деяния 10-а глава от Деянията на апостолите.”  Деянията на апостолите гл.10
135 - Деяния 26 глава от Деянията на Апостолите от 1-я до 25 стих.”  Деянията на апостолите 26:1-25
136 - Деяния 11-а глава от Деянията на апостолите”  Деянията на апостолите гл.11
137 - ДеянияОколо деветия час на деня той във видение видя ясно ангел Божий, който влезе при него и рече му: "Корнилие!" А той погледна на него и уплашен рече: "Що е, Господи?" И ангелът му рече: "Твоите молитви и твоите милостини възлязоха на помен пред Бога.”  Деяния на Апостолите 10: 3-4
138 - ДеянияИ Господ му рече:Стани, та ида на улицата, която се казва Права, и попитай в дома на Юда за някого си на име Савел.”  Деяния на апостолите 9:1
139 - ДеянияИ Господ му рече: Стани, та иди на улицата, която се казва Права, и попитай в дома на Юда за някого си на име Савел..." ”  Деяния на апостолите 9:1
140 - ДеянияДеяния на Апостолите, гл.26”  Деяния на Апостолите, гл.26
141 - Деянияпърва глава от Деянията на апостолите”  Деянията на апостолите гл.1
142 - ДеянияТези ако не останат, корабът ни не може да се избави ”  Деянията на апостолите: 27: 31
143 - Деяния8 глава Деянията на Апостолите от 20 стих”  Деянията 8:20-40
144 - ДеянияДеяния на апостолите, 2-ра глава.”  Деяния на апостолите гл.2
145 - ДеянияПета глава от Деянията на апостолите”  Деяния на апостолите гл.5
146 - ДеянияДеяния на апостолите, 7-а глава”  Деяния на апостолите, 7-а глава
147 - ДеянияГл. 12 от Деянията на апостолите”  Гл. 12 от Деянията на апостолите
148 - Деяниядвайсет и трета глава от Деянията на апостолите.”  Деянията на апостолите гл.23
149 - Деяния14 ”  Деянията на Апостолите гл.14
150 - Деяния15 глава от Деянията на Апостолите.”  Деянията на Апостолите гл.15
151 - Деянияпетнайсета глава от Деянията.”  Деянията на Апостолите гл.14
152 - Деяниячетиринайсета глава от Деянията на апостолите”  Деянията на Апостолите гл.14
153 - Деяния3-та глава от Деянията на апостолите.”  Деянията на апостолите гл.3
154 - Деяния10-а глава от Деянията на апостолите”  Деянията на апостолите гл.10
155 - Деяния17-а глава от Деянията на апостолите”  Деянията на апостолите гл.17
156 - Деяниянезнайният Бог”  Деянията на апостолите гл.17:23
157 - ДеянияНамерих едно капище, на което бе написано: Незнаемому Богу.”  Деянията на апостолите гл.17:23
158 - Деяния24-та глава от Деянията на апостолите.”  Деянията на апостолите гл.24
159 - Деяниявтора глава от Деяния на апостолите", от първи до тридесет и седми стих”  Деяния 2 1:37
160 - Деянияпърва глава от Деянията на апостолите”  Деянията на апостолите гл.1
161 - Деянияпърва глава от Деянията на апостолите.”  Деянията на апостолите гл.1
162 - Деяния9 глава от Деянията на апостолите ”  Деянията на апостолите гл.9
163 - Деяния5-та глава от Деянията, от 27 до 41 стих.”  Деянията 5:27-41
164 - Деяния26-а глава от Деянията на апостолите (10–17). ”  Деянията на апостолите 26:10–17
165 - Деяния26-та глава от деянията на апостолите”  Деяния на апостолите гл.26
166 - Деяниядвайсет и пета глава от Деянията. ”  Деяния на апостолите гл.25
167 - Деяния9-та глава от Деянията на Апостолите от 10 – 21 ст.”  Деянията на апостолите 9:18
168 - Евреи Направил си го малко нещо по-долен от ангелите”  Евреи 2:7 
169 - Евреи А твърдата храна е за съвършените, които по навикновение имат чувствата си обучени, да разпознават доброто и злото”  Посл. към Евреите 5:14 
170 - ЕвреиПослание к Евреем: гл. 1”  Послание к Евреем: гл. 1
171 - ЕвреиТози е заветът, който ще им завещая след онези дни, казва Господ: ще вложа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им. ”  Евр. 10:16
172 - ЕвреиНаправил си го малко нещо по-долен от ангелите. ”  Евреи 2:7
173 - ЕвреиА твърдата храна е за съвършените, които по навикновение имат чувствата си обучени, да разпознават доброто и злото. ”  Посл. към Евреите 5:14
174 - Евреи10-та глава от Посланието към Евреите (до 32 стих)”  Посланието към Евреите 10:1-32
175 - ЕвреиПосланието към евреите, глава 12-та”  Посланието към евреите гл.12
176 - ЕвреиЩе напиша закона Си в сърцето им, и ще ме познават от малък до голям”  Евреи 8:10
177 - ЕвреиБог е огън пояждащ”  Евреи 12:29
178 - Евреивтора глава от Посланието на евреите”  Посланието на евреите гл.2
179 - ЕвреиПослание към Евреите, 12-а глава, 26-и стих.”  Послание към Евреите 12:26
180 - Евреи11-та глава от Посланието към евреите”  Послание към евреите гл.11
181 - ЕвреиПослание към Евреите, 13:1 – 7”  Послание към Евреите, 13:1 – 7
182 - ЕвреиБез вяра не може да се угоди на Бога”  Евреи 11:6
183 - Езекил И рече ми: Сине человечески, могат ли тези кости да оживеят? И рекох: Господи Иеова, Ти знаеш”  Книга на пророка Йезекииля 37: 3 
184 - ЕзекилИ рече ми: Сине человечески, могат ли тези кости да оживеят? И рекох: Господи Иеова, Ти знаеш”  Книга на пророка Йезекииля 37: 3
185 - ЕзекилИ когато говореше на нечестивия: Непременно ще умреш, а когато той се върне от греха си и направи съд и правда, отдаде нечестивия залог, върне грабнатото, ходи в повеленията на живота в не струва неправда, непременно ще живее, няма да умре.”  Йезекиил 18:21
186 - ЕзекилИ когато говоря на нечестивия: Непременно ще умреш!", а той се върне от греха си и направи съд и правда, отдаде нечестивия залог, върне грабнатото, ходи в повеленията на живота, и не струва неправда, непременно ще живее, няма да умре. ”  Йезекиил 18:21
187 - Езекил2-ра глава от книгата на Йезекил”  Йезекил 2
188 - ЕзекилТи обаче, сине человечески, слушай това, което аз ти говоря: не ставай отстъпник, като този отстъпник дом; отвори устата си и изяж това, което ти давам аз”  Йезекил 2:8
189 - ЕзекилИ видях, и ето, ръка простряна към мене, и в нея свитък книга”  Йезекил 2:9
190 - ЕзекилИ разви го пред мене; и бе писано извътре и извън, и в него писани плачове, и ридания, и горко”  Йезекил 2:10
191 - Езекилвтора глава от Езекил”  Йезекил 2
192 - ЕзекилТи обаче, сине человечески, слушай това, което аз ти говоря: не ставай отстъпник като този отстъпник дом; отвори устата си и изяж това, което ти давам аз”  Йезекил 2:8
193 - ЕзекилИ видях, и ето ръка простряна към мене, и в нея свитък книга”  Йезекил 2:9
194 - ЕзекилИ разви го пред мене; и бе писано извътре и извън, и в него писани плачове и ридания, и горко”  Йезекил 2:10
195 - ЕзекилИ ще съборя стената, измазана с кал и ще я съсипя. И ще се открият основанията ѝ. ”  Иезекил 13:14
196 - ЕзекилИезекиил: 10 гл., 2 ст.”  Иезекиил: 10 гл., 2 ст.
197 - Езекил35 гл., 27 ст”  Иезекиил: 35гл., 27 ст.
198 - ЕзекилЩе влезе духът. ”  Иезекиил гл.2:2
199 - ЕзекилЩе влезе Духът. ”  Иезекиил гл.2:2
200 - ЕзекилНаправете си ново сърце. ”  Иезекиил гл.18:31
201 - Езекил3-та глава от пророк Йезекил /14 стих/.”  Йезекил гл.3
202 - Езекил36 глава от пророк Йезекил, от 24 стих нататък. ”  Йезекил 36:24-38
203 - Езекилтрета глава на Иезекиила”  Иезекил гл.3
204 - Езекилтрета глава на Иезекиила”  Иезекил гл.3
205 - Еклесиаст Изпълни, което си обрекъл!”  Еклисиаст 5:4 
206 - Еклесиаст Тогаз се обърнах аз и видях всичките насилия, които стават под слънцето”  Еклисиаст 4:1 
207 - Еклесиаст Който много знае, той много страда ”  Еклисиаст 1:18
208 - Еклесиаст На мъдрия очите са в главата му, а безумният ходи в тъмнина.”  Еклесиаст 2:14
209 - Еклесиаст Има време за всяко нещо. ”  Еклисиаст гл.3:1
210 - Еклесиаст По-добре бедно и мъдро дете, нежели цар стар и безумен, който не приема вече съвет. ”  Еклисиаст гл.4:13
211 - Еклесиаст Хвърлѝ хляба си по лицето на водата ”  Еклисиаст гл.11:1
212 - Еклесиаст седма глава от Еклисиаст”  Еклисиаст 7
213 - Еклесиаст 2 глава от Еклисиаст”  Еклисиаст гл.2
214 - Еклесиаст 9 глава от Еклисиаст”  Еклисиаст гл.9
215 - Еклесиаст Девета глава от Книга на Еклисиаста”  Еклисиаст гл.9
216 - Еклесиаст 10-та глава от Еклисиаст”  Еклисиаст гл.10
217 - ЕклесиастКой е както мъдрият? И кой знае изяснението на словесата? Мъдростта на човека осветява лицето му и жестокостта на лицето му се променя”  Еклисиаст 8:1 
218 - Еклесиаст6 глава от Еклисиаст”  Еклисиаст, гл. 6
219 - Еклесиаст12 гл. от Еклисиаст”  Еклисиаст гл.12
220 - Еклесиаст12. глава от Еклесиаст”  Еклисиаст гл.12
221 - ЕклесиастИзпълни, което си обрекъл! ”  Еклисиаст 5:4
222 - ЕклесиастВ благополучен ден весели се, а в злополучен ден бъди смотрелив”  Еклисиаст 7:14
223 - ЕклесиастЗащото няма праведен човек на земята, който да струва добро и да не греши”  Еклисиаст 7:20
224 - ЕклесиастИ намерих, че е по-горчива от смъртта онази жена, на която сърцето е примки и мрежи и ръцете ѝ узи.”  Еклисиаст 7:26
225 - ЕклесиастПомни Създателя си в дните на младостта си”  Еклисиаст гл.12:1
226 - ЕклесиастИ наслаждавай се с благо; и ето, и то е суета”  Еклисиаст гл.2:1
227 - ЕклесиастРекох за смеха: лудост е; и за веселбата: Що ползва тя?”  Еклисиаст гл.2:2
228 - ЕклесиастИ помислих в сърцето си: Да веселя плътта си с вино, когато още сърцето ми се упражняваше в мъдростта и да удържа безумието, доде видя, кое е доброто за человеческите синове, да ги правят под небето през всичките дни на живота си”  Еклисиаст гл.2:3
229 - ЕклесиастРекох за смеха: лудост е. И за веселбата, що ползва тя?”  Еклисиаст гл.2:2
230 - ЕклесиастПомислих в сърцето си, да веселя плътта си с вино, когато още сърцето ми се упражняваше в мъдростта, и да удържа безумието, доде видя кое е доброто за человеческите синове да го правят под небето през всичките дни на живота си”  Еклисиаст гл.2:3
231 - Еклесиаст3-та глава от Еклисиаст”  Еклисиаст гл.3
232 - ЕклесиастИма време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето”  Еклисиаст гл.3:1
233 - ЕклесиастВреме за раждане и време за умиране”  Еклисиаст гл.3:2
234 - ЕклесиастВидях труденето, което даде Бог на человеческите синове, за да се трудят в него”  Еклисиаст гл.3:10
235 - ЕклесиастНаправи всяко нещо хубаво на времето му”  Еклисиаст гл.3:11
236 - ЕклесиастИ света положи в техните размишления, без да може человек да издири отначало до конец делото, което е Бог направил”  Еклисиаст гл.3:11
237 - ЕклесиастИ срок за всяка работа под небето”  Еклисиаст гл.3:1
238 - ЕклесиастВидях труденето, което даде Бог на человеческите синове, за да се трудят в него. Направи всяко нещо хубаво на времето му”  Еклисиаст гл.3:10,11
239 - ЕклесиастИ света положи в техните размишления, без да може человек да издири отначало до конец делото, което е Бог направил”  Еклисиаст гл.3:11
240 - ЕклесиастТогаз се обърнах аз и видях всичките насилия, които стават под слънцето.”  Еклисиаст 4:1
241 - Еклесиаст4 глава от Еклисиаст”  4 глава от Еклисиаст
242 - ЕклесиастТогаз се обърнах аз и видях всичките насилия, които стават под слънцето; и ето сълзите на насилваните, и нямаше за тях утешител”  Еклисиаст 4:1
243 - ЕклесиастИ силата беше в ръката на тези, които ги насилваха, и нямаше за тях утешител”  Еклисиаст 4:1
244 - ЕклесиастЗа то аз рекох: Блазе на умрелите, които са вече умрели, нежели на живите, които са още живи”  Еклисиаст 4:2
245 - ЕклесиастА по-добър от двамата е, който не е бил още”  Еклисиаст 4:3
246 - ЕклесиастИ още видях аз всеки труд и всяко сполучено дело, че за това на человека му завижда ближния му. И това е суета и угнетение на духа”  Еклисиаст 4:4
247 - ЕклесиастБезумният сгъва ръцете си и яде плътта си”  Еклисиаст 4:5
248 - ЕклесиастПо– добро е бедно и мъдро дете, нежели стар цар и безумен, който не приема вече съвет. По–добре е нов верующ, отколкото стария, който обезумява”  Еклисиаст 4:13
249 - ЕклесиастТогаз се обърнах аз и видях всичките насилия, които стават под слънцето. И ето сълзите на насилваните, и нямаше за тях утешител”  Еклисиаст 4:1
250 - ЕклесиастИ нямаше за тях утешител. И силата беше в ръката на тези, които ги насилваха и нямаше за тях утешител”  Еклисиаст 4:1
251 - ЕклесиастЗатова аз рекох блазе на умрелите, които са вече умрели, нежели на живите, които са още живи”  Еклисиаст 4:2
252 - ЕклесиастА по–добър от двамата е, който не е бил още”  Еклисиаст 4:3
253 - ЕклесиастИ още видях аз всеки труд и всяко сполучено дело, че затова му завижда ближният му”  Еклисиаст 4:4
254 - ЕклесиастАз вчера орах”  Еклисиаст 4:5
255 - Еклесиаст5 глава от Еклисиаст.”  Еклисиаст гл.5
256 - ЕклесиастПази ногата си, когато отиваш в дома Божи”  Еклисиаст гл.5:1
257 - ЕклесиастИ приближи повече да слушаш, нежели да принасяш жертва на безумни, които не знаят, че струват зло”  Еклисиаст гл.5:1
258 - ЕклесиастНе прибързвай с устата си и сърцето ти да не бърза да произнася думи пред Бога; защото Бог е на небето, а ти - на земята, за то нека бъдат думите ти малко”  Еклисиаст гл.5:2
259 - ЕклесиастПази ногата си, когато отиваш в дома Божий”  Еклисиаст гл.5:1
260 - ЕклесиастИ приближи повече да слушаш, нежели да приносиш жертви на безумни, които не знаят, че струват зло”  Еклисиаст гл.5:1
261 - Еклесиаст6 глава от Еклисиаст”  Еклисиаст 6
262 - ЕклесиастИма зло, което видях под слънцето и го има много между человеците”  Еклисиаст 6:1
263 - ЕклесиастТо е суета и зла болест”  Еклисиаст 6:2
264 - ЕклесиастШеста глава от Книга на Еклисиаста”  Еклисиаст 6
265 - ЕклесиастИма зло, което видях под слънцето, и го има много между човеците”  Еклисиаст 6:1
266 - ЕклесиастТо е суета и зла болест”  Еклисиаст 6:2
267 - ЕклесиастСърцето на мъдрите е в дом на сетование”  Еклисиаст гл.7:4
268 - ЕклесиастКоя е причината, че предишните дни бяха по-добри от тези?”  Еклисиаст гл.7:10
269 - ЕклесиастМъдростта е добра като наследието и полезна на онези, които гледат слънцето”  Еклисиаст гл.7:11
270 - ЕклесиастЗащото мъдростта е защита, както е защита среброто; но преимуществото на знанието е, че мъдростта оживява онези, които я имат”  Еклисиаст гл.7:12
271 - ЕклесиастГледай делото Божие, защото кой може да направи право онова, което е Той направил криво?”  Еклисиаст гл.7:13
272 - ЕклесиастВ благополучен ден весели се, а в злополучен ден бъди смотрелив, защото Бог направи едното противоположно на другото, за да не намери човек нищо зад себе си”  Еклисиаст гл.7:14
273 - ЕклесиастВсичкото видях в дните на суетата си”  Еклисиаст гл.7:15
274 - ЕклесиастИма праведен, който загива в правдата си; и има нечестив, който дългоденства със злобата си”  Еклисиаст гл.7:15
275 - ЕклесиастИ намерих, че е по-горчива от смърт онази жена, на която сърцето е примки и мрежи и ръцете и узи*[узи - окови,вериги (бележка на коректора)]. Угодният пред Бога ще се отърве от нея, а грешникът ще бъде хванат от нея.”  Еклисиаст гл.7:26
276 - ЕклесиастЕдного мъжа между тисяща намерих; но ни една жена между всички тези не намерих”  Еклисиаст гл.7:28
277 - ЕклесиастЕто, това само намерих, че Бог направи човека прав, но те потърсиха много измишления”  Еклисиаст гл.7:29
278 - Еклесиаст7 глава от Еклисиаст”  7 глава от Еклисиаст
279 - Еклесиастседма глава от Еклисиаста”  Еклисиаст гл.7
280 - ЕклесиастСърцето на мъдрите е в дом на сетование, но сърцето на безумните е в дом на веселба”  Еклисиаст гл.7:4
281 - ЕклесиастДа не речеш – коя е причината, че предишните дни бяха по–добри от тези”  Еклисиаст гл.7:10
282 - ЕклесиастЗащото не питаш благоразумно за това. Мъдростта е по–добра”  Еклисиаст гл.7:11
283 - ЕклесиастНо преимуществото на знанието е, че мъдростта оживява онези, които я имат”  Еклисиаст гл.7:12
284 - ЕклесиастВ благополучен ден весели се, а в злополучен ден бъди смотрелив, защото Бог направи едното противоположно на другото”  Еклисиаст гл.7:14
285 - ЕклесиастУгодният пред Бога ще се отърве от нея”  Еклисиаст гл.7:26
286 - ЕклесиастГрешникът ще бъде хванат от нея”  Еклисиаст гл.7:26
287 - ЕклесиастКой е както мъдрият? И кой знае изяснението на словесата? Мъдростта на човека осветява лицето му и жестокостта на лицето му се променя. ”  Еклисиаст 8:1
288 - ЕклесиастКой е както мъдрия? И кой знае изяснението на словесата? Мъдростта на человека осветлява лицето му ”  Еклисиаст 8:1
289 - Еклесиастесета глава от Книга на Еклисиаста”  Еклисиаст гл.10
290 - Еклесиаст11 глава от Еклисиаст.”  11 глава от Еклисиаст.
291 - ЕклесиастЕдинадесета глава от Книга на Еклисиаста”  Еклисиаст11
292 - ЕклесиастБой се от Бога, и пази заповедите Му!”  Еклисиаст, 12:13
293 - ЕклесиастБой се от Бога ”  Еклисиаст, 12:13
294 - ЕклесиастЗа веселба правят пирове и виното весели живота и среброто отговаря на всичко”  Еклесиаст, 10 глава, 19 стих
295 - Еклесиаст12-та глава от Еклисиаст.”  Еклисиаст гл.12
296 - Еклисиаст Еклисиаст, от 6 стих нататък”  Еклисиаст 8:6-17
297 - Еклисиаст Трета глава от Книга на Еклисиаста”  Еклисиаст гл.3
298 - ЕклисиастЕклисиаст 5:6”  Еклисиаст 5:6
299 - Еклисиаствтора глава от Еклисиаста”  Еклисиаст гл.2
300 - ЕклисиастПета глава от Книга на Еклисиаста”  Еклисиаст гл.5
301 - ЕклисиастГледай делото Божие, защото кой може да направи право онова, което той е направил криво?”  Еклисиаст гл.7:13
302 - ЕклисиастВсичко видях в дните на суетата си”  Еклисиаст гл.7:15
303 - Еремия Словото Господне, което биде към пророк Йеремия против народите”  Йеремия 46:1 
304 - Еремия трийсет и осма глава от Йеремия.”  Йеремия гл.38
305 - Еремия 1 глава от Йеремия.”  Йеремия гл.1
306 - ЕремияСловото Господне, което биде към пророк Йеремия против народите”  Йеремия 46:1
307 - Еремия42 глава от Иеремия, стихове 15 и 16, ”  Иеремия 42:15,16
308 - ЕремияПърва глава от Йеремия”  Йеремия гл.1
309 - Еремия2-ра глава от Йеремий.”  Йеремия гл.2
310 - ЕремияВтора глава от пророк Йеремия”  Йеремия гл.2
311 - Еремия3 глава от Йеремия.”  Йеремия гл.3
312 - ЕремияТрета глава от Книга на пророк Йеремия”  Йеремия гл.3
313 - Еремия4-та глава от Йеремия.”  Йеремия гл.4
314 - Еремиячетвърта глава от пророк Йеремия.”  Йеремия гл.4
315 - Еремия5-та глава от Йеремия”  5-та глава от Йеремия
316 - Еремияпета глава от Йеремия”  5-та глава от Йеремия
317 - ЕремияЙеремия 9-та глава ”  Йеремия 9-та глава
318 - Еремия42 глава на Еремия”  Еремия 42:10–18
319 - ЕремияПонеже отдавна строши хомота си, разкъсах веригите ти и ти рече: Не ща да бъда вече престъпница, когато на всеки висок хълм и под всяко зелено дърло, лягала си блудница”  Еремия 2 глава, 20 стих
320 - Еремия30-та глава на Иеремия от 18-и стих нататък”  Иеремия 30:18-24
321 - Еремия33 глава на Йеремия, 10 и 11 стих”  Йеремия 33:10 и 11
322 - Еремиядвайсет и трета глава от Йеремия”  Еремия 23
323 - Ефесяни И да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в Правда и в святост на Истината”  Послание к Ефесяном, 4:24 
324 - Ефесяни Вземете меча на Духа, който е Божието Слово”  Посланието към Ефесяните 6:17 
325 - Ефесяни Прочее, това казвам и свидетелствам в Господа, да не ходите вече, както ходят и другите езичници, в суетата на ума си. ”  Ефесяни 4
326 - ЕфесяниЕфесяном. 3 глава”  Ефесяном. 3 глава
327 - ЕфесяниЕфесяном: 4”  Ефесяном: 4
328 - ЕфесяниДа се съблечете от ветхия человек и да се облечете с новия”  Послание към Ефесяните 4: 22-24
329 - ЕфесяниДа се съблѣчете отъ вехтия человѣкъ и да се облѣчете съ новия”  Послание към Ефесяните 4: 22-24
330 - ЕфесяниИ облякохте се в новия человек, който се подновява в познание, по образа на Тогоз, Който го е създал.”  Ефес. 4:22-25
331 - ЕфесяниНедѣйте говори лъжа единъ на другъ, като се съблѣкохте вече отъ вехтия человѣкъ съ дѣлата му и облѣкохте се въ новия, който се подновява въ познание, по образа на тогозъ, който го е създалъ. ”  Ефес. 4:22-25
332 - ЕфесяниИ да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога, в правда и светост на истината.”  Ефес 4:24
333 - ЕфесяниИ да се облѣчете съ новия человѣкъ,създадения по образа на Бога, въ правда и въ светость на истината. ”  Ефес 4:24
334 - Ефесяничетвъртата глава от Посланието към ефесяните”  Посланието към ефесяните, гл.4
335 - Ефесяни5-а глава от Послание до ефесяните”  Послание до ефесяните гл.5
336 - Ефесяни5 глава Ефесяномъ”  Послание до ефесяните гл.5
337 - ЕфесяниВие, които някога си бяхте далеч, станахте близо чрез кръвта Христова”  Ефесяни 2:13
338 - Ефесянишестата глава от Посланието към Ефесяните”  Послание към Ефесяните, гл.6
339 - Ефесяни6. глава от Посланието към ефесяните”  Послание към Ефесяните, гл.6
340 - ЕфесяниИ да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в Правда и в святост на Истината. ”  Послание к Ефесяном, 4:24
341 - Ефесяни4-та глава от Посланието към Ефесяните”  Посланието към Ефесяните гл.4
342 - Ефесяни1 гл. от посланието към Ефесяните, от 14 ст. до края.”  Посланието към Ефесяните 1:14-23
343 - Ефесяни1 глава от Ефесяном, от 14 стих до края”  Посланието към Ефесяните 1:14-23
344 - Ефесяни3-тата глава от Посланието към Ефесяните”  Послание към Ефесяните 3:3-23
345 - Ефесяни5-та глава от Послание към Ефесяном”  Послание към Ефесяните 5:11-20
346 - Ефесянивътрешният човек ”  Ефесяни гл.3:16
347 - ЕфесяниВземете меча на Духа, който е Божието Слово.”  Посланието към Ефесяните 6:17
348 - Ефесяни5-а глава на Послание към Ефесяните.”  Послание към Ефесяните гл.5
349 - Ефесянипървите десет стиха от Посланието към Ефесяните, пета глава”  Послание към Ефесяните 5:1-10
350 - ЕфесяниПърва глава от Послание към Ефесяном”  Послание към Ефесяном гл.1
351 - Ефесяни17-и стих от 3-тата глава на Ефесяните.”  Послание към Ефесяните 3:17
352 - Ефесянишеста глава на Посланието към Ефесяните.”  Посланието към Ефесяните гл.6
353 - ЕфесяниПо благодат сте вие спасени.”  Посланието към Ефесяните гл.2:5
354 - Захарияпървата глава на пророк Захария”  Захария 1:7-11
355 - Захарияпървата глава от пророк Захария”  Захария 1
356 - Изход 20 глава от Изход до 18 стих”  Изход 20:1-18
357 - Изходвтората глава на Изход от първи до шестнадесети стих”  Изход, гл.2, ст. 1-16
358 - ИзходИзход 9:10”  Изход 9:10
359 - Иоил И след това”  Йоил 2:28
360 - Исая И допря го до устните ми и рече”  Исая 6:7 
361 - Исая Аз сам изтъпках жлеба”  Исая 63:3 
362 - Исая Защото аз Господ обичам правосъдие: мразя грабителство и неправда”  Исай 61:8 
363 - Исая Слънцето не ще зайде веч”  Исайя 60:20 
364 - Исая Аз сам изтъпках жлеба; и никой от народите не бе с мене”  Исайя 63:3 
365 - Исая Духът на Господа Йеова е връх мене, защото Господ ме помаза”  Исайя, 61:1 
366 - Исая Глас на метеж иде от града; глас от храма; глас на Господа, Който прави въздаяние на неприятелите си”  Исай 66:6 
367 - Исая Вечно веселие да бъде там”  Исайя 61:7 
368 - Исая Защото ръката Ми е направила всичко това и е станало всичко това, говори Господ, но Аз ще погледна на тогоз, на сиромаха и на съкрушения духом, и на оногоз, който трепери от словото Ми”  Исая 66:2 
369 - Исая И веселете се и радвайте се всякога в онова, което създавам”  Исая 65:18 
370 - Исая Търсете Господа, доде може да се намери, призовавайте Го, доде е близо”  Исая 55:6 
371 - Исая И допря го до устните ми и рече. ”  Исая 6:7
372 - Исая Аз сам изтъпках жлеба. ”  Исая 63:3
373 - Исая Слънцето не ще зайде веч ”  Исайя 60:20
374 - Исая Духът на Господа Иеова е връх мене; Защото Господ ме помаза За да благовествувам на смирените.”  Исайя 61:1
375 - Исая Аз сам изтъпках жлеба; и никой от народите не бе с мене. ”  Исайя 63:3
376 - Исая Духът на Господа Йеова е връх мене, защото Господ ме помаза. ”  Исайя, 61:1
377 - Исая Глас на метеж иде от града; глас от храма; глас на Господа, Който прави въздаяние на неприятелите си. ”  Исай 66:6
378 - Исая Вечно веселие да бъде там. ”  Исайя 61:7
379 - Исая 54-та глава от Исай”  Исая гл.54
380 - Исая 43 глава от Исай ”  Исайя гл.43:1
381 - Исая 32 глава на Исайя, от 7 стих нататък.”  Исая 32:7-20
382 - Исая 32. глава от Исайя. Ще ви прочета от 7. стих нататък.”  Исая 32:7-20
383 - Исая 40 глава от Исаия, от 1 – 27 стих. ”  Исаия 40:1 – 27
384 - Исая 40-а глава от Исая”  Исаия 40:1 – 27
385 - Исая 40-та глава от Исай, от 10-ти стих до края”  Исая 40:10-31
386 - Исая 40 глава от Исая от 10 стих нататък”  Исая 40:10-31
387 - Исая 61-ва глава от Исаия”  Исаия 61:1-6
388 - Исая 51-ва глава от Исаия”  Исая 51:1-7
389 - Исая Колко са прекрасни нозете на онези, които благовествуват... ”  Исая 52:7
390 - Исая И ще доведат всичките ви братя. ”  Исая 66:20
391 - Исая 59-та глава от Исай”  Исая гл.56
392 - Исая Петдесет и девета глава от Книга на пророк Исая”  Исая гл.59
393 - Исая 61 глава от Исаия.”  Исая гл.61
394 - Исая Светите Твои градове ”  Исая гл.64:10
395 - Исая 64 глава от Исаия”  Исая гл.64
396 - Исая Шестдесет и четвърта глава от Книга на пророк Исая”  Исая гл.64
397 - Исая 65-та глава от Исай.”  Исая гл.65
398 - Исая Шестдесет и пета глава от Книга на пророк Исая”  Исая гл.65
399 - Исая 66-та глава от Исай.”  Исая гл.66
400 - Исая Шестдесет и шеста глава от Книга на пророк Исая”  Исая гл.66
401 - Исая 62 глава от Исая”  Исая гл.62
402 - ИсаяИ ще бъдеш венец на слава в ръката Господня. ”  Исаия 62:3
403 - ИсаяИ ще бъдеш венец на слава в ръката Господня.”  Исаия 62:3
404 - ИсаяНо не ще да бъде такъв мрак на утеснената земя, както в прежните времена.”  Исайя 9:1-2
405 - ИсаяГоспод проводи слово на Якова: и то падна връх Израиля. И всичките люде ще познаят това, – Ефрем и жителите на Самария, които говорят горделиво и с надигнато сърце.”  Исайя 9:8-9
406 - Исая64 глава от Исайя”  Исайя гл.64
407 - ИсаяКоито казват: Махни се от мене, не се допирай до мене, защото съм по-свет от тебе: Те са дим в ноздрите ми, огън горещ вес ден.”  Исая 65:5
408 - ИсаяИ земята ще бъде изпълнена със знание за Господа”  Исая 11:9
409 - ИсаяЗащото аз Господ обичам правосъдие: мразя грабителство и неправда. ”  Исай 61:8
410 - ИсаяПонеже, ето, нови небеса създавам и нова земя.”  Исая 65:17
411 - Исая49 глава на пророк Исайя, от 15 стих надолу”  Исайя 49:15-26
412 - Исая42 глава от Исайя, от 1 до 16 стих”  Исайя 41:1-16
413 - ИсаяО, вие, които сте жадни, елате всички при водите. ”  Исаия гл.55:1
414 - ИсаяВместо драка, ще възлезе елха; вместо коприва, ще възлезе мирсина; и това ще бъде Господу за име, за вечно знамение, което няма да изчезне.”  Исаия гл.55:13
415 - Исая55-та глава от Исаия”  Исаия гл.55
416 - ИсаяИсайя: 30 гл., 7 ст.”  Исайя: 30 гл., 7 ст.
417 - Исая45 гл., 9 ст.”  Исая 45:9
418 - Исая51 гл., 12 ст”  Исая 51:12
419 - Исая56 гл., Зст”  Исая 56:3
420 - Исая64 гл., 50ст”  Исая 64:50
421 - ИсаяИсайя 66:3”  Исайя 66:3
422 - Исая61-ва глава от Исаия”  61-ва глава от Исаия
423 - ИсаяИ синовете на другородните ще бъдат ваши орачи и ваши лозари”  Исаия 61:5
424 - ИсаяДа благовествувам”  Исаия 61:1
425 - ИсаяЩе ядете имота на народите и в тяхната слава вие ще се хвалите”  Исаия 61:6
426 - Исая45 глава от Исая”  45 глава от Исая
427 - Исая51 глава от Исайа, от 12 стих до края”  Исая 51:12-23
428 - ИсаяИ имаше в ръката си разпален въглен, който бе взел с клещи от олтаря. ”  Исая 6:6
429 - Исая63-а глава от Исаия”  Исаия гл.63
430 - Исая60 глава от Исая”  Исая гл.60
431 - ИсаяШестдесета глава от Книга на пророк Исая”  Исая гл.60
432 - ИсаяШестдесет и първа глава от Книга на пророк Исая”  Исая гл.61
433 - ИсаяЕлате сега да разискваме, говори Господ. ”  Исая 1:18
434 - ИсаяЗащото ръката Ми е направила всичко това и е станало всичко това, говори Господ, но Аз ще погледна на тогоз, на сиромаха и на съкрушения духом, и на оногоз, който трепери от словото Ми.”  Исая 66:2
435 - Исая65 гл. от Исайя. от 16 ст. нататък”  Исая 65:16-25
436 - Исая65 глава от Исая от 16 стих до края.”  Исая 65:16-25
437 - Исая61 гл. от Исайя”  Исая гл.61
438 - Исая61 глава от Исая. ”  Исая гл.61
439 - ИсаяВесели се, неплодна, която не раждаш.”  Исая гл.54:1
440 - Исая25-а глава от Исайя.”  Исая гл.25
441 - ИсаяЩе прочета 25 глава от Исая”  Исая гл.25
442 - Исая6 гл. от Исаия”  Исая гл.6
443 - Исая32 глава от Исаия”  Исая гл.32
444 - Исая6. глава от Исаия.”  Исая гл.6
445 - ИсаяИ веселете се и радвайте се всякога в онова, което създавам.”  Исая 65:18
446 - ИсаяИ славата Господня изгря на тебе.”  Исая гл.60:1
447 - Исая64 глава от Исайя.”  Исая гл.64
448 - Исая54 глава от пророк Исаия”  Исая гл.54
449 - Исая15 глава от Исаия.”  Исая гл.15
450 - Исая64 глава от Исаия.”  Исая гл.64
451 - Исая6 глава от Исаия.”  Исая гл.6
452 - ИсаяБог ще ви бъде задна стража”  Исая 52:12
453 - ИсаяГоспод ще ви бъде задна стража”  Исая 52:12
454 - Исая6 глава от Исайя”  Исая гл.6
455 - Исая11 глава от пророк Исайя”  Исая 11:1–16
456 - ИсаяТърсете Господа, доде може да се намери, призовавайте Го, доде е близо.”  Исая 55:6
457 - ИсаяСтани, свети, защото светлината ти дойде; и славата Господня изгря над тебе. Защото, ето тъмнина ще покрие земята, и мрак – народите. А над тебе ще огрее Господ, и славата Му ще се яви над тебе”  Исайя 60:1-2
458 - ИсаяВсички ще бъдат научени от Господа.”  Исая 54:13
459 - Исаячаст от 9 стих от 11 гл. на Исаия”  Исая 11:9
460 - ИсаяЗемята ще е пълна със знание за Господа”  Исая 11:9
461 - Исая60 гл. от Исаия”  Исая 60
462 - Исая60. глава от Исайя”  60. глава от Исайя
463 - Исая43. глава от Исая”  Исайя гл.43:1
464 - Йоан Който намери живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го намери”  12 глава от Ев Йоана 
465 - Йоан ”  15 глава от Ев. Йоана 
466 - Йоан Каквото поискате от Отца в мое име, да ви даде”  Йоана 15:16 
467 - Йоан Той им каза: Аз съм, не бойте се”  Иоана 6:20 
468 - Йоан Изпитай и виж, че пророк от Галилея не е възстанал”  Йоан 7:52 
469 - Йоан Много още имам да ви река, но сега не можете да носите”  Йоан 16:12 
470 - Йоан Ходете във виделината , за да сте синове на виделината”  Ев. Йоан, гл.12, ст. 36 
471 - Йоан Ходете във виделината, за да бъдете синове на виделината”  Ев. Йоан, гл.12, ст. 36 
472 - Йоан Истината ще ви направи свободни”  Ев. от Йоан 8:32 
473 - Йоан В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог”  Евангелие от Йоана 1: 1 
474 - Йоан Истината ще ви направи свободни”  Ев. от Йоан 8:32 
475 - Йоан Чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?”  Йоана 18:10 
476 - Йоан Ако държите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както съм аз държал заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата Любов”  Йоана: 15:10 
477 - Йоан Бог е Дух, и които Му се кланят, с дух и истина да се кланят”  Ев. от Иоана, гл. 4, ст. 24 
478 - Йоан Ти си задържал доброто вино досега”  От Йоанна 2: 10 
479 - Йоан Ако се не роди някой изново”  От Йоанна 3: 3 
480 - Йоан И там имаше някой си человек, болен от тридесет и осем години”  От Йоанна 5: 5 
481 - Йоан Крадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби; аз дойдох, за да имат живот”  От Йоанна 10: 10 
482 - Йоан Бог толкова възлюби света, щото даде Своя единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него, а да има Живот вечен”  Йоан 3:16 
483 - Йоан А и във вашия закон е писано, че на двама человека свидетелството е истинно”  Ев. Йоан 8:17 
484 - Йоан Ако земните работи ви рекох и не вярвате, как ще повярвате, ако ви река небесните?”  Йоана 3:12 
485 - Йоан Аз съм Пътят, Истината и Животът”  Евангелие от Йоана, 14:6 
486 - Йоан Крадецът не иде, освен да открадне, да заколи, и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат преизобилно”  Евангелие от Йоана, 10:10 
487 - Йоан И казваха Юдеите на изцеления: Събота е; не ти е простено да дигнеш одъра си”  Евангелие от Йоана, 5:10 
488 - Йоан Истина, истина ви казвам: ако не ядете плътта на Сина Человеческаго и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си”  Йоана 6:53 
489 - Йоан И пак се наведе долу и пишеше на земята”  Йоан 8:8 
490 - Йоан Защото Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего единароднаго, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен”  Йоан 3:16 
491 - Йоан А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духа на Истината, Който от Отца изходи, Той ще свидетелствува за Мене”  Евангелие от Йоана 15:26 
492 - Йоан И разумя Исус, че щяха да Го питат”  Ев. Йоан 16:19 
493 - Йоан В дома на Отца вашего много жилища има”  Ев. Йоан 14:2 
494 - Йоан В това се прослави Отец ми, да приносите много плод; и така ще бъдете мои ученици”  Ев. Йоан 15:8 
495 - Йоан И знаем, че Неговата заповед е живот вечен”  Ев. Йоан 12:50 
496 - Йоан И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както е Он чист”  I посл. на Йоан 3:3 
497 - Йоан Изпитвайте писанията; защото вие мислите, че в тях имате живот вечен; и те са, които свидетелстват за Мене”  Йоан 5: 39 
498 - Йоан Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът”  Йоана 15:1 
499 - Йоан Подир това, намерва го Исуса в храма и рече му: Ето, сега стана ти здрав: не съгрешавай вече, да ти не стане нещо по-зло”  Евангелието на Йоана 5:14 
500 - Йоан Който люби мене, ще опази моето Слово”  Ев. Йоан 14:23 
501 - Йоан А това казваше Той да го изпита, защото си знаеше какво щеше да направи”  Йоан 6:6 
502 - Йоан Скръбта ви ще се промени на радост”  Йоан 16:20 
503 - Йоан Искаш ли да оздравееш?”  Йоан 5:6 
504 - Йоан Що е това, което ни каза?”  Йоан 16:17 
505 - Йоан Истина, истина ти казвам: ако се не роди някой изново, не може да види царството Божие”  Йоан 3:3 
506 - Йоан Който дойде при мене, няма да го изпъдя”  Йоан, 6:37 
507 - Йоан Още малко и няма да ме виждате ; и още малко, и пак ще ме видите, защото аз при Отца отхождам”  Йоана, 16:16. 
508 - Йоан И затова юдеите още повече искаха да Го затрият, защото не току че съботата престъпваше, но и Бога за свой Отец казваше и правеше себе си равен Богу”  Йоана 5:18 
509 - Йоан Тогаз заведоха Исус”  Йоана 18:28 
510 - Йоан И там имаше някой си человек, болен от тридесет и осем години”  Йоана 5:5 
511 - Йоан Защото си знаеше какво щеше да прави”  Йоан 6:6 
512 - Йоан Защото зная отде съм дошъл и накъде отивам, а вие не знаете отде ида и накъде отхождам”  Йоан 8:14 
513 - Йоан Който приеме свидетелството Негово, запечатил е, че Бог е истинен”  Йоана 3:33 
514 - Йоан Ако житното зърно не падне на земята и не умре, то не дава плод”  Йоан 12:24 
515 - Йоан Духът е онова, което дава живот”  Йоан 6:63 
516 - Йоан И Словото стана плът”  Иоан 1:34 
517 - Йоан Затова Отец ме люби, защото аз полагам душата си, за да я взема пак”  Йоан 10:17 
518 - Йоан И знам, че неговата заповед е живот вечен”  Йоан 12:50 
519 - Йоан Защото, ако бяхте вярвали в Моисея, повярвали бихте в мене; понеже той за мене писа”  Йоан 5:46 
520 - Йоан Светът Го не позна”  Йоан 1:10 
521 - Йоан Делата, които аз правя в името на Отца си, те свидетелстват за мене”  Йоан 10:25 
522 - Йоан Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие”  Йоан 3:5 
523 - Йоан Аз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в мене, и аз в него, той принася плод много, защото без мене не можете нищо да сторите”  Иоана 15:5. 
524 - Йоан В начало бе Словото; и Словото бе у Бога; и Словото бе Бог”  Йоан 1:1 
525 - Йоан Аз за съдба дойдох на този свят”  Йоан 9:39 
526 - Йоан Жена кога ражда”  Йоан 16:21 
527 - Йоан Лазаре, излез вън!”  Йоан 11:43 
528 - Йоан Който има невестата, жених е”  Йоана 3:29 
529 - Йоан Защото сам си Отец ви люби, понеже мене възлюбихте и повярвахте, че аз от Бога излязох”  Йоана 16:27 
530 - Йоан И стоеха рабите и слугите, които бяха наклали огън, защото беше студено, и се грееха: с тях стоеше и Петър и се грееше”  Йоана 18 :18 
531 - Йоан Моите овце слушат моя глас, и аз ги познавам, и те идват след мене”  Йоана 10:27 
532 - Йоан Който прави Истината, иде към виделината, за да се явят делата му, че са по Бога направени”  Йоана 3:21 
533 - Йоан И там имаше някой си человек, болен от 38 години”  Йоана 5:5 
534 - Йоан И доведоха книжниците и фарисеите при Него една жена, хваната в прелюбодейство”  Йоана 8:3 
535 - Йоан Йоана 12:12”  Йоана 12:12 
536 - Йоан Сторете да насядат человеците”  Йоана 6:10 
537 - Йоан Лазар, нашият приятел, заспа; но да ида да го събудя”  Йоана 11:11 
538 - Йоан Каквото поискате от Отца в мое име, да ви даде”  Йоана 15:16 
539 - Йоан Да се радват наедно и който сее, и който жъне”  Иоана 4:36 
540 - Йоан Изпитай и виж, че пророк от Галилея не е възстанал”  Йоан 7:52 
541 - Йоан Що да сторим, за да работим делата Божии?”  Йоан 6:28 
542 - Йоан Аз и Отец едно сме”  Йоан, 10:30 
543 - Йоан Работете, не за храна, която се разваля, но за храна, която трае в живот вечен”  Йоан 6:27 
544 - Йоан И когато се свечери, слязоха учениците Му на морето”  Йоана 6:16 
545 - Йоан В начало бе Словото, и Словото бе у Бога”  Йоан 1:1 
546 - Йоан Отец люби Сина, и всичко е дал в Неговите ръце”  Йоан 3:35 
547 - Йоан Него видя Исус, че лежи”  Йоана 5:6 
548 - Йоан Още малко и няма да ме виждате; и пак малко и ще ме видите”  Йоана 16:16. 
549 - Йоан Истина, истина ви казвам: иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божия и които Го чуят, ще оживеят”  Йоан 5:25 
550 - Йоан Който приема свидетелството Негово, запечатал е, че Бог е истинен”  Йоан 3:33 
551 - Йоан Но аз Го познавам и думата му държа”  Йоан 8:55 
552 - Йоан Когато беше по-млад”  Йоан 21:18 
553 - Йоан И пак се наведе долу и пишеше на земята”  Йоан 8:8 
554 - Йоан Жена, кога ражда, на скръб е, защото е дошъл часът ѝ; а кога роди дете, не помни вече тъгата си, поради радостта, че се е родил човек на света”  Йоан 16:21 
555 - Йоан Нито е той съгрешил, нито родителите му, но да се явят делата Божии на него”  Йоан 9:3 
556 - Йоан Като заминаваше, видя едного човек, сляп от рождението си”  Йоан 9:1 
557 - Йоан Имаше някой человек от фарисеите на име Никодим, началник юдейски”  Йоан 3:1 
558 - Йоан Защото Божият хляб е този, който слиза от небето и дава живот на света”  Йоан 6:33 
559 - Йоан Ако имате любов към Мене, опазете Моите заповеди!”  Йоан 14:15 
560 - Йоан И Словото бе у Бога”  Йоан 1:1 
561 - Йоан И това като рече, плюна на земята, и направи кал от плюнката, и помаза с калта очите на слепия”  Йоан 9:6 
562 - Йоан Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие”  Йоан 3:3 
563 - Йоан Истина, истина ви казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където щеше, но като остарееш и простреш ръце, друг ще те опасва и ще те води, където ти не щеш”  Йоан 21:18 
564 - Йоан Роденото от плътта плът е, а роденото от Духа Дух е”  Йоан 3:6 
565 - Йоан Затова Отец ме люби, защото аз полагам душата си, за да я взема пак”  Йоан 10:17 
566 - Йоан Истина, истина ви казвам: ако не се роди някой изново, не може да види Царството Божие”  Йоан 3:3 
567 - Йоан Крадецът дохожда само да открадне, да заколи и да погуби, Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно”  Йоан 10:10 
568 - Йоан Крадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби, а аз дойдох, за да им дам живот и за да ме познаят”  Йоан 10:10 
569 - Йоан Много още имам да ви река, но сега не можете да носите”  Йоан 16:12 
570 - Йоан И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Син Человечески!”  Йоан 3:14 
571 - Йоан Виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе”  Йоан 1:5 
572 - Йоан Не ви наричам вече раби, защото рабът не знае що прави господарят му, а вас нарекох приятели, защото всичко, що чух от Отца Си, явих ви го”  Йоан 15:15 
573 - Йоан Който приеме свидетелството Негово, запечатал е, че Бог е истинен”  Йоан 3:33 
574 - Йоан И пак се наведе на земята и пишеше”  Йоан 8:6 
575 - Йоан Не ви наричам вече раби, защото рабът не знае що прави господарят му, а вас ви нарекох приятели, защото всичко, що чух от Отца си , явих ви го”  Йоан 15:15 
576 - Йоан Ако не се роди някой изново, не може да влезе в Царството Божие”  Йоан 3:3 
577 - Йоан Защото Божият хляб е този, който слязва от небето и дава живот на света”  Йоан 6:33 
578 - Йоан Крадецът не иде освен да открадне, да погуби и да заколи, а аз дойдох за да имате изобилно”  Йоан 10:10 
579 - Йоан Бог е Дух, и които Му се кланят, с дух и истина трябва да се кланят”  Йоан 4: 24 
580 - Йоан Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие”  Йоан 3:2 
581 - Йоан Пребъдете в мене, и аз във вас”  Йоан 15:4 
582 - Йоан Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът”  Йоан 15:1 
583 - Йоан Аз съм пътят, истината и животът”  Йоан 14:6 
584 - Йоан Жена кога ражда, на скръб е, но като роди, забравя скръбта си”  Йоан 16:21 
585 - Йоан Там имаше някой си человек, болен 38 години”  Иоан 5:5 
586 - Йоан В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог”  Йоан 1:1 
587 - Йоан Да имате любов един към друг”  Йоан 13:34 
588 - Йоан И повярва човекът на речта, която му рече Исус, и отиваше си”  Йоан 4:50 
589 - Йоан И словото се въплоти между нас и стана плът”  Йоан 1:14 
590 - Йоан Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдете в мене, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас, и каквото попросите в мое име ще ви бъде,”  Йоан 15:7 
591 - Йоан В начало бе Словото”  Йоан 1:1 
592 - Йоан И Словото става плът и всели се между нас”  Йоан 1:14 
593 - Йоан Иде Исус в Йерусалим”  Йоан 12:12 
594 - Йоан Духът е онова, което дава живот”  Йоан 6:63 
595 - Йоан Това е живот вечен, да позная Тебе Единнаго Истиннаго Бога и Христос, Когото Си проводил”  Йоан 17:3 
596 - Йоан И там имаше някой си човек, болен от 38 години”  Йоан 5:5 
597 - Йоан В Начало бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог”  Йоан 1:1 
598 - Йоан На утрешния ден народ много, който беше дошел на празника, като чуха, че иде Исус в Йерусалим, взеха вейки финикови и излязоха да го посрещнат”  Йоан 12:12 
599 - Йоан Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие”  Йоана, 3:3 
600 - Йоан Ако думите Ми пребъдат във вас и вие пребъдете в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем, ще направим жилище във вас и Аз ще ви се изявя”  Йоан 14:23 
601 - Йоан И Словото стана плът и всели се между нас и видяхме славата Негова, слава както на Единороднаго от Отца, пълен с благодат и Истина”  Йоан 1:14 
602 - Йоан Недейте се чуди, че ви рекох, че трябва да се родите изново”  Йоан 3:7 
603 - Йоан И казваха Юдеите на изцеления: Събота е; не ти е простено да дигнеш одъра си.”  Евангелие от Йоана, 5:10
604 - Йоан Истина, истина ви казвам: ако не ядете плътта на Сина Человеческаго и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.”  Йоана 6:53
605 - Йоан И пак се наведе долу и пишеше на земята.”  Йоан 8:8
606 - Йоан И пакъ се наведе долу и пишеше на земята.”  Йоан 8:8
607 - Йоан А това казваше Той да ги изпита, защото си знаеше какво щеше да прави.”  Йоан 6:6
608 - Йоан А това казваше той да го изпита, защото си знаеше какво щѣше да прави.”  Йоан 6:6
609 - Йоан Защото Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего единароднаго, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен.”  Йоан 3:16
610 - Йоан Който яде плътта Ми и пие кръвта Ми, има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден. ”  Йоан 6:54
611 - Йоан И стояха рабите и слугите, които бяха наклали огън, защото беше студено, и се грееха: с тях стоеше и Петър и се грееше.”  Йоан 18:18
612 - Йоан Изпитвайте писанията; защото вие мислите, че в тях имате живот вечен; и те са, които свидетелстват за Мене.”  Йоан 5: 39
613 - Йоан Тогаз пак им рече Исус: Истина, истина ви казвам, че аз съм вратата на овците. Всички, които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници; но овците ги не послушаха.”  Йоан 10:7–8
614 - Йоан Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът”  Йоана 15:1
615 - Йоан Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата в кошарата на овците, но прелазя от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, пастир е на овците.”  Йоана 10:10
616 - Йоан И тъй, ако Синътъ ви освободи, ще бѫдете наистина свободни.”  Иоана 8:36
617 - Йоан Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.”  Иоана 8:36
618 - Йоан И казватъ му другитѣ ученици: Видѣхме Господа. А Той рече: ако не видя на рѫцѣтѣ язвитѣ отъ гвоздеитѣ, и не вложа рѫката си въ ребрата му, нѣма да повѣрвамъ. ”  Иоана 20:25
619 - Йоан И казват му учениците: Видяхме Господа. ”  Иоана 20:25
620 - Йоан Отговори Исус и рече му: Който люби мене, ще опази моето Слово, и Отец ми ще го възлюби; и ще дойдем при него, и ще направим жилище в него.”  Йоан 14:23
621 - Йоан А това казваше Той да го изпита, защото си знаеше какво щеше да направи.”  Йоан 6:6
622 - Йоан Скръбта ви ще се промени на радост.”  Йоан 16:20
623 - Йоан Искаш ли да оздравееш?”  Йоан 5:6
624 - Йоан Истина, истина ти казвам: ако се не роди някой изново, не може да види царството Божие.”  Йоан 3:3
625 - Йоан Който дойде при мене, няма да го изпъдя. ”  Йоан, 6:37
626 - Йоан Ако просите нещо в мое име, аз ще ви го направя. ”  Йоана 14:14
627 - Йоан Които не отъ кръвь, нито отъ похоть плътска, нито отъ похоть мѫжка, но отъ Бога се родиха”  Иоана 1:13
628 - Йоан Които не от кръв, нито от похот плътска, нито от похот мъжка, но от Бога се родиха.”  Иоана 1:13
629 - Йоан Имаше някой си человек от фарисеите, ”  Йоан 3:1
630 - Йоан И затова юдеите още повече искаха да Го затрият, защото не току че съботата престъпваше, но и Бога за свой Отец казваше и правеше себе си равен Богу.”  Йоана 5:18
631 - Йоан И там имаше някой си человек, болен от тридесет и осем години”  Йоана 5:5
632 - Йоан Защото си знаеше какво щеше да прави ”  Йоан 6:6
633 - Йоан Защото зная отде съм дошъл и накъде отивам, а вие не знаете отде ида и накъде отхождам.”  Йоан 8:14
634 - Йоан И това като рече, показа им ръцете и ребрата си. ”  Йоан 20:20
635 - Йоан Който приеме свидетелството Негово, запечатил е, че Бог е истинен. ”  Йоана 3:33
636 - Йоан Духът е онова, което дава живот. ”  Йоан 6:63
637 - Йоан Когато дойде Духът на Истината, Той ще ни научи на всичко. ”  Йоан 16:13
638 - Йоан Затова Отец ме люби, защото аз полагам душата си, за да я взема пак. ”  Йоан 10:17
639 - Йоан И знам, че неговата заповед е живот вечен. ”  Йоан 12:50
640 - Йоан Защото, ако бяхте вярвали в Моисея, повярвали бихте в мене; понеже той за мене писа. ”  Йоан 5:46
641 - Йоан И говореха му: Как ти се отвориха очите? ”  Йоан 9:10
642 - Йоан Светът Го не позна. ”  Йоан 1:10
643 - Йоан Делата, които аз правя в името на Отца си, те свидетелстват за мене. ”  Йоан 10:25
644 - Йоан Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие. ”  Йоан 3:5
645 - Йоан И ще бъде едно стадо и един пастир. ”  Йоан 10:16
646 - Йоан Всеки, който прави грях, раб е на греха. И рабът не остава вечно в къщата; а синът вечно пребъдва. ”  Йоан 8:34,35
647 - Йоан В начало бе Словото; и Словото бе у Бога; и Словото бе Бог. ”  Йоан 1:1
648 - Йоан Рекоха учениците Му: Господи, ако е заспал, ще оздравее. ”  Йоана, 11:12
649 - Йоан Отче, прослави името Твое! Тогаз дойде глас от небето: И прославих, и пак ще прославя. ”  Йоан 12:28
650 - Йоан Отговори му Исус: Аз явно говорих на света; аз всякога говорих на съборището и в храма, дето юдеите се събират винаги; и нищо не съм говорил на скрито.”  Йоан 18:20
651 - Йоан И това като рече, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. ”  Йоана 20:20
652 - Йоан Имаше някой человек от фарисеите, на име Никодим, началник юдейски. Той дойде през нощ при Исуса. ”  Йоана 3:1,2.
653 - Йоан Истина, истина ви казвам: Ако се не роди някой изново, не може да влезе в Царството Божие. ”  Йоан 3:3
654 - Йоан Защото вие възлюбихте славата човеческа повече, нежели славата Божия. ”  Йоана 12:43
655 - Йоан Аз за съдба дойдох на този свят. ”  Йоан 9:39
656 - Йоан Бог е дух”  Йоан 4:24
657 - Йоан Лазаре, излез вън! ”  Йоан 11:43
658 - Йоан Който има невестата, жених е. ”  Йоана 3:29
659 - Йоан Защото сам си Отец ви люби, понеже мене възлюбихте и повярвахте, че аз от Бога излязох. ”  Йоана 16:27
660 - Йоан И стоеха рабите и слугите, които бяха наклали огън, защото беше студено, и се грееха: с тях стоеше и Петър и се грееше. ”  Йоана 18 :18
661 - Йоан Истината ще ви направи свободни ”  Иоан 8:32
662 - Йоан Моите овце слушат моя глас, и аз ги познавам, и те идват след мене ”  Йоана 10:27
663 - Йоан Който прави Истината, иде към виделината, за да се явят делата му, че са по Бога направени ”  Йоана 3:21
664 - Йоан Аз дойдох, за да имат живот и да го имат преизобилно. ”  Йоана 10: 10
665 - Йоан И там имаше някой си человек, болен от 38 години. ”  Йоана 5:5
666 - Йоан И там имаше някой человек, болен от трийсет и осем години. ”  Йоана 5:5
667 - Йоан И доведоха книжниците и фарисеите при Него една жена, хваната в прелюбодейство. ”  Йоана 8:3
668 - Йоан Чуха, че иде Исус ”  Йоана 12:12
669 - Йоан Сторете да насядат человеците ”  Йоана 6:10
670 - Йоан Сторете да насядат человеците”  Йоана 6:10
671 - Йоан Когато беше ти по-млад, сам си се опасваше и ходеше, дето щеше”  Йоан 21:18
672 - Йоан Когато беше ти по-млад, сам си се опасваше и ходеше, дето щеше.”  Йоан 21:18
673 - Йоан Каквото поискате от Отца в мое име, да ви даде. ”  Йоана 15:16
674 - Йоан Пилат казваше на Христа: Имам власт да те разпна, имам власт и да те пусна. Христос му отговори: Не би имал власт, ако не бе ти дадена отгоре. ”  Йоан 19:10-11
675 - Йоан Понеже аз живея, и вие ще живеете. ”  Йоана 14:19
676 - Йоан Още малко, и светът няма вече да Ме вижда; а вие ще Ме виждате, защото Аз живея, и вие ще живеете. ”  Йоана 14:19
677 - Йоан Да се радват наедно и който сее, и който жъне. ”  Иоана 4:36
678 - Йоан За да се радват наедно и който сее, и който жъне. ”  Иоана 4:36
679 - Йоан Той им каза: Аз съм, не бойте се.”  Иоана 6:20
680 - Йоан Но той им каза: Аз съм, не бойте се!" ”  Иоана 6:20
681 - Йоан Изпитай и виж, че пророк от Галилея не е възстанал. ”  Йоан 7:52
682 - Йоан Изпитай и виж, че пророк от Галилея не е възкръснал. ”  Йоан 7:52
683 - Йоан Що да сторим, за да работим делата Божии?”  Йоан 6:28
684 - Йоан Аз не ви давам, както светът дава. ”  Йоан 14: 27
685 - Йоан Пълен с благодат и истина ”  Йоана 1:14
686 - Йоан Да сте синове на светлината. ”  Йоан 12:36
687 - Йоан Аз и Отец едно сме ”  Йоан, 10:30
688 - Йоан Който не влиза през вратата в кошарата на овцете, той е крадец и разбойник. Който влиза през вратата, той е пастир на овцете. ”  Йоан 10:1-2
689 - Йоан Рече им Исус: Истина, истина ви казвам, преди да бъде Авраам, аз съм.”  Йоан 8:58
690 - Йоан Работете, не за храна, която се разваля, но за храна, която трае в живот вечен. ”  Йоан 6:27
691 - Йоан Всичко чрез Него стана; и което е станало, нищо без Него не стана. ”  Йоан 1 : 3
692 - Йоан В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. ”  Йоан 1 : 1
693 - Йоан В начало бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. ”  Йоан 1 : 1
694 - Йоан 20-та глава от Евангелието на Йоан”  Йоан гл.20
695 - Йоан И в първия ден на седмицата Мария Магдалена идва на гроба сутринта рано, когато биде още тъмно, и гледа, камъкът вдигнат от гроба.”  Йоан гл.20:1
696 - Йоан Евангелие от Йоана, 8-ма глава, от 12-ти стих до края”  Йоан 8 : 12-59
697 - Йоан А Той им рече : Аз имам ястие да ям, което вие не знаете. ”  Йоан 4:32
698 - Йоан В начало бе Словото, и Словото бе у Бога. ”  Йоан 1:1
699 - Йоан Отец люби Сина, и всичко е дал в Неговите ръце. ”  Йоан 3:35
700 - Йоан Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее във веки. ”  Йоан 6:35
701 - Йоан Него видя Исус, че лежи ”  Йоана 5:6
702 - Йоан Още малко и няма да ме виждате; и пак малко и ще ме видите. ”  Йоана 16:16.
703 - Йоан Казва Исус: Дигнете камъка! ”  Йоана 11:39
704 - Йоан 16-та глава от Евангелието на Йоан”  Йоан гл.16
705 - Йоан 4-та глава от Евангелието на Йоан”  Йоан 4
706 - Йоан Тогаз Мария взе един литър чисто драгоценно миро и помаза нозете Исусови. ”  Йоан гл.12
707 - Йоан 20-та глава от Евангелието на Йоан”  Йоан гл.20
708 - Йоан Истината ще ви направи свободни ”  Йоан 8:32
709 - Йоан 10-та глава на Евангелието от Йоан”  Йоан гл.10
710 - Йоан 4-та глава от Евангелието на Йоан”  Йоан гл.4
711 - Йоан Истина, истина ви казвам: иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божия и които Го чуят, ще оживеят”  Йоан 5:25
712 - Йоан Който приема свидетелството Негово, запечатал е, че Бог е истинен ”  Йоан 3:33
713 - Йоан 10-та глава от Евангелието на Йоан”  Йоан гл.10:1-2
714 - Йоан Това рече и подир туй казва им: Лазар, нашият приятел, заспа, но да ида да го събудя. ”  Йоан 11:11
715 - Йоан Но аз Го познавам и думата му държа ”  Йоан 8:55
716 - Йоан От смърт в живот ”  Йоан 5:24
717 - Йоан Първите десет стиха от петата глава от Евангелието на Йоана”  Йоан 5:1-10
718 - Йоан Наклали огън”  Йоан 18:18
719 - Йоан Когато беше по-млад.”  Йоан 21:18
720 - Йоан 10-а глава от Евангелието от Йоана, от 1-и до 19-и стих”  Йоан 10:1-19
721 - Йоан Отец ми живее, и аз живея”  Йоан 6:57
722 - Йоан Аз живея в Отца си и Отец ми живее в мене. ”  Йоан 6:57
723 - Йоан В този час, в който каза, в този час оздравя синът му ”  Йоан 4:51
724 - Йоан И пак се наведе долу и пишеше на земята ”  Йоан 8:8
725 - Йоан Жена, кога ражда, на скръб е, защото е дошъл часът ѝ; а кога роди дете, не помни вече тъгата си, поради радостта, че се е родил човек на света ”  Йоан 16:21
726 - Йоан Нито е той съгрешил, нито родителите му, но да се явят делата Божии на него ”  Йоан 9:3
727 - Йоан Аз съм живият хляб, слязъл от небето ”  Йоан 6:51
728 - Йоан Иде час, и сега е, когато истинните поклонници ще се поклонят Отцу с дух и истина ”  Йоан 4:23
729 - Йоан Първа глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.1
730 - Йоан Първа глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.1
731 - Йоан 15-та глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.15
732 - Йоан 5 гл. от Еванг. на Иоан”  Йоан гл.5
733 - Йоан 5 глава от Евангелие на Йоана”  Йоан гл.5
734 - Йоан Като заминаваше, видя едного човек, сляп от рождението си. ”  Йоан 9:1
735 - Йоан И като заминаваше, видя едного человека, сляп от рождението си. ”  Йоан 9:1
736 - Йоан Имаше някой человек от фарисеите на име Никодим, началник юдейски. ”  Йоан 3:1
737 - Йоан Имаше някой человек от фарисеите на име Никодим, началник Юдейски. ”  Йоан 3:1
738 - Йоан Защото Божият хляб е този, който слиза от небето и дава живот на света, ”  Йоан 6:33
739 - Йоан шеста глава от евангелието на Йоана от четирийсет и първи стих надолу до шейсет и четвърти стих”  Йоан 6:41-64
740 - Йоан 6-та глава от Евангелието на Йоана от 41 до 64 стих”  Йоан 6:41-64
741 - Йоан Пребъдваме в неговата любов. ”  Йоан 15:11
742 - Йоан осма глава от евангелието на Йоана от дванайсети до трийсет и трети стих”  Йоан 8:12-33
743 - Йоан 1-ва глава от Евангелието на Йоана.”  Йоан гл.1
744 - Йоан 2 гл. от Иоана”  Йоан гл.2
745 - Йоан трета глава от евангелието на Йоана”  Йоан гл.3
746 - Йоан трета глава от Евангелието на Йоан”  Йоан гл.3
747 - Йоан 3 гл. от Иоана”  Йоан гл.3
748 - Йоан 6 гл. на Йоана, 11 –15 ст. включително”  Йоан 6:11-15
749 - Йоан Евангелието на Йоана от 6-тата глава от 11 до 15 стих включително”  Йоан 6:11-15
750 - Йоан Петте ечемичени хляба. ”  Йоан 6:9
751 - Йоан 6 гл. на Йоана, 11 –15 ст. включително”  Йоан 6:11 –15
752 - Йоан 28-а глава на Притчите - от 25-и стих до края”  Йоан 6:11 –15
753 - Йоан Елате и обядвайте ”  Йоан 21:12
754 - Йоан Елате и обядвайте ”  Йоан 21:12
755 - Йоан Там ще бъде и слугата Ми. ”  Йоан 12:26
756 - Йоан Евангелие от Йоана, 14 глава, 1–17 стих”  Йоан 14:1–17
757 - Йоан Ако имате любов към Мене, опазете Моите заповеди! ”  Йоан 14:15
758 - Йоан пета глава от Евангелието на Йоана от 1 до 14 стих”  Йоан 5:1-14
759 - Йоан И Словото бе у Бога. ”  Йоан 1:1
760 - Йоан Да имат живот. ”  Йоан 10:10
761 - Йоан Да се не смущава сърцето ви. ”  Йоан 14:1
762 - Йоан 3-та глава от [Евангелието на] Иоана, от началото до 14-и стих”  Йоан 3:1-14
763 - Йоан Евангелието на Йоана, 14 глава от 25 стих до края”  Йоан 14:25-31
764 - Йоан 3 стиха от 3-тата глава от Евангелието на Иоана, от 20-и стих”  Иоан 3:20-22
765 - Йоан И на третия ден стана сватба в Кана Галилейски. И майката Исусова беше там. А призваха и Исуса и учениците Негови на сватбата. ”  Йоан 2:1,2
766 - Йоан Който сее и който жъне ”  Йоан 4:36
767 - Йоан Да видят и Лазара, когото възкръси от мъртвите. ”  Йоан 12:9
768 - Йоан Евангелието на Йоана, глава 15, стихове 15-17.”  Йоан 15:15-17.
769 - Йоан Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. ”  Йоан 6:53
770 - Йоан А Тома, един от Дванадесетте, нарицаеми Близнец, не беше с тях, когато дойде Исус”  Йоан гл.20:24
771 - Йоан осмата глава на Евангелието на Йоана”  Йоан 8:31-34
772 - Йоан Пак се яви ”  Йоан гл.21:1
773 - Йоан Каза ми всичко, що съм сторила. ”  Йоан гл.4:39
774 - Йоан На утрешния ден ”  Йоан 12:12
775 - Йоан глава шеста от Евангелието на Йоана, първите пет стиха. ”  Йоан 6:1-5
776 - Йоан Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.”  Йоан 3:3
777 - Йоан Бог е Дух. Когато Духът на Истината дойде, Той ще ви научи”  Йоан 14:26
778 - Йоан Всичко чрез Него стана”  Йоан 1:3
779 - Йоан Истина, истина ви казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където щеше, но като остарееш и простреш ръце, друг ще те опасва и ще те води, където ти не щеш.”  Йоан 21:18
780 - Йоан Умих се и гледам”  Йоан 9:15
781 - Йоан Роденото от плътта плът е, а роденото от Духа Дух е.”  Йоан 3:6
782 - Йоан Да се не изгуби нищо ”  Йоан 6:12
783 - Йоан 17-а глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.17
784 - Йоан 17-та глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.17
785 - Йоан Да имат живот ”  Йоан 10:10
786 - Йоан Всичко, що чух ”  Йоан 15:15
787 - Йоан Ти кой си? ”  Йоан 1:19
788 - Йоан В начало бе Словото.”  Йоан 1:1
789 - Йоан Пребъдете в мене, и аз във вас ”  Йоан 15:4
790 - Йоан четиринайсета глава от евангелието на Йоана. ”  Йоан 14:1–28
791 - Йоан В дома на Отца моего много жилища има ”  Йоан 14:2
792 - ЙоанОтец люби Сина, и всичко е дал в Неговите ръце”  Йоан 3:35
793 - ЙоанА вечен живот е това, да познават Тебе, Единаго и Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Исуса Христа. ”  Ев.Йоан 17:3
794 - ЙоанОще малко, и няма да Ме виждате, и пак малко, и ще Ме видите.”  Ев. Йоана 16:16
795 - ЙоанЙоана 18 глава”  Йоана 18 глава
796 - ЙоанЕв. Йоана 13 глава, спря се върху 13 стих”  Ев. Йоана 13 глава, 13 стих
797 - ЙоанЙоана 17”  Йоана 17
798 - Йоан18 глава”  18 глава
799 - ЙоанЕв. Йоанна 20 глава”  Ев. Йоанна, 20 глава
800 - Йоан12 глава от Ев. Йоана и върху 10 стих”  Йоан 12:10
801 - ЙоанКойто намери живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го намери”  12 глава от Ев Йоана
802 - Йоан15 глава от Ев. Йоана”  15 глава от Ев. Йоана
803 - ЙоанХодете във виделината , за да сте синове на виделината. ”  Ев. Йоан, гл.12, ст. 36
804 - ЙоанРоденото от плътта е плът”  Йоан 3:6
805 - ЙоанХодете във виделината, за да бъдете синове на виделината. ”  Ев. Йоан, гл.12, ст. 36
806 - ЙоанЙоан 21 : 1-25”  Йоан 21 : 1-25
807 - ЙоанТогава излезе Исус вън и носеше трънения венец и багрената дреха. И казва им Пилат: Ето человека! ”  От Йоанна 19: 5
808 - ЙоанАко житното зърно, паднало в”  Ев. от Йоан 12:24
809 - ЙоанИстината ще ви направи свободни. ”  Ев. от Йоан 8:32
810 - ЙоанКойто Ми служи, нека Ме последва, и където съм Аз, там ще бъде и Моят служител. А който служи на Мене, него ще почете Моят Отец. ”  Ев. на Йоана, гл 12;26
811 - ЙоанА вечерта в тоя ден, първият на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха затворени, поради страх от Юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: Мир вам.”  Ев.Йоана 20:19
812 - ЙоанА вечен живот е това, да познават Тебе, Единаго и Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Исуса Христа. ”  Ев.Йоан 17:3
813 - ЙоанА вечен живот е това – да познават Тебе, Единаго Истиннаго Бога и пратения от Тебе Исуса Христа.”  Ев. Йоан 17:3
814 - ЙоанВ начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. ”  Евангелие от Йоана 1: 1
815 - ЙоанАко Ме любите, ще пазите Моите заповеди”  Йоан 14-15
816 - ЙоанАз съм пътят и истината, и животът.”  От Йоанна 14: 6
817 - ЙоанИстината ще ви направи свободни”  Ев. от Йоан 8:32
818 - ЙоанЖена, кога ражда, на скръб е, защото е дошъл часът й; а кога роди детето, не помни вече тъгата си, поради радостта, че се е родил человек на света.”  Евангелие от Йоана 16: 21
819 - ЙоанЧашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?”  Йоана 18:11
820 - ЙоанА Симон Петър, който имаше нож, измъкна го, и удари слугата първосвещеников, и отсече му дясното ухо; а на слугата имemo беше Малх. Тогаз рече Исус на Петра: Тури ножа си в ножницата. Чашата, която Ми даде Отец, да я не пия ли?"”  Евангелие от Йоана 18:10-11
821 - ЙоанИ както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Син человеческий, за да не погине всякой, който вярува в Него, но да има живот вечен.”  Евангелие от Йоана 3: 14, 15
822 - ЙоанИ всички ще бъдат научени от Бога. И всеки, който слуша и се научи от Отца, иде при мене.”  Йоана 6:45
823 - ЙоанПисано е в Пророците: И всички ще бъдат научени от Бога." И всеки, който слуша, и се научи от Отца, иде при Мене.”  Евангелие от Йоана 6:45
824 - ЙоанОсвети ги чрез Твоята истина”  Йоан 17:17
825 - ЙоанОсвѣти ги чрѣзъ Твоята истина.”  Йоанъ 17:17
826 - ЙоанКрадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби; аз дойдох, за да имат живот, и да го имат преизобилно.”  Йоана 10:10
827 - ЙоанКрадецътъ не иде, освѣнъ да открадне, да заколи, и да погуби: азъ дойдохъ, за да иматъ животъ, и да го иматъ прѣизобилно.”  Йоана 10:10
828 - ЙоанАко държите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както съм аз държал заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата Любов.”  Йоана: 15:10
829 - ЙоанАко държите моитѣ заповѣди, ще прѣбѫдете въ любовьта ми, както съмъ азъ държалъ заповѣдитѣ на Отца си и прѣбѫдвамъ въ Неговата любовь. ”  Йоана: 15:10
830 - ЙоанБог е Дух, и които Му се кланят, с дух и истина да се кланят.”  Ев. от Иоана, гл. 4, ст. 24
831 - ЙоанБогъ е духъ, и които му се кланятъ, съ духъ и истина трѣбва да се кланятъ. ”  Ев. от Иоана, гл. 4, ст. 24
832 - ЙоанИ като излязоха на земята, гледат жарава разложена, и риба турена на нея, и хляб. Казва им Исус: Донесете от рибите, които уловихте сега.”  Йоана 21: 9-10
833 - ЙоанТи си задържал доброто вино досега”  От Йоанна 2: 10
834 - ЙоанТи си задържалъ доброто вино досега”  От Йоанна 2: 10
835 - ЙоанЗеха вейки финикови, та излязоха да Го посрещнат.”  От Йоанна 12: 12-13
836 - ЙоанВзеха вейки финикови, та излѣзоха да Го посрещнатъ”  От Йоанна 12: 12-13
837 - ЙоанАко се не роди някой изново ”  От Йоанна 3: 3
838 - ЙоанАко се не роди нѣкой изново ”  От Йоанна 3: 3
839 - ЙоанИ там имаше някой си человек, болен от тридесет и осем години.”  От Йоанна 5: 5
840 - ЙоанИ тамъ имаше нѣкой си человѣкъ, боленъ отъ тридесеть и осемь години ”  От Йоанна 5: 5
841 - ЙоанКрадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби; аз дойдох, за да имат живот.”  От Йоанна 10: 10
842 - ЙоанКрадецътъ не иде, освенъ да открадне, да заколи и да погуби ; азъ дойдохъ, за да иматъ животъ”  От Йоанна 10: 10
843 - ЙоанКакто ме познава Отец и аз познавам Отца, и душата си полагам за овцете.”  Йоан 10:15
844 - ЙоанАз съм лозата, вие – пръчките.”  Йоана 15:5
845 - ЙоанАко не бях дошъл и не бях им говорил, грях нямаше да имат. ”  Йоан 15:22
846 - ЙоанКато го видя Петър, каза Исусу Господи, а този що? ”  Йоана 21:21
847 - ЙоанНего като видя Петър, казва Исусу: Господи, а този що?"”  Йоана 21:21
848 - ЙоанАз дойдох виделина на света, за да не остане в тъмнина всеки, който вярва в Мене.”  Ев. Йоан 12:46
849 - ЙоанВие ме викате Учител и Господ, и добре казвате, защото съм.”  Ев. Йоан 13:13
850 - ЙоанА призваха и Исуса, и учениците негови на сватбата.”  Йоана 2:2
851 - ЙоанБог толкова възлюби света, щото даде Своя единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него, а да има Живот вечен.”  Йоан 3:16
852 - ЙоанНие знаем, че на Мойсея Бог е говорил, а този не знаем отде е. ”  Йоана 9: 29
853 - ЙоанНие знаем, че на Мойсея Бог е говорил, а Тогоз не знаем отде е.”  Йоана 9: 29
854 - ЙоанА и във вашия закон е писано, че на двама человека свидетелството е истинно.”  Ев. Йоан 8:17
855 - ЙоанАз съм добрият пастир и познавам моите; и моите мене познават.”  Йоана 10:14
856 - ЙоанАз съм добрият пастир, и познавам Моите; и Моите Мене познават. ”  Йоана 10:14
857 - ЙоанАко земните работи ви рекох и не вярвате, как ще повярвате, ако ви река небесните?”  Йоана 3:12
858 - ЙоанАко земните работи ви рекох, и не вярвате, как щете повярва, ако ви река небесните? И никой не е възлязъл на небето, тъкмо Този, Който е слязъл от небето, Син человечески, Който е на небето. ”  Йоана 3:12
859 - ЙоанНе ви наричам раби, защото рабът не знае що прави господарят му: а вас ви нарекох приятели, защото всичко що чух от Отца Си, явих ви го. ”  Евангелие от Йоана 15:15
860 - ЙоанЕвангелие от Йоана, 21 глава”  Евангелие от Йоана, 21 глава
861 - ЙоанСимоне Йонин. любиш ли Ме повече от тия? – Ей, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. – Паси агънцата Ми.”  Йоан 21:15
862 - ЙоанСимоне Йонин, любиш ли Ме? – Ей, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. – Паси овците Ми.”  Йоан 21:16
863 - ЙоанСимоне Йонин, обичаш ли Ме?”  Йоан 21:17
864 - ЙоанАз съм Пътят, Истината и Животът.”  Евангелие от Йоана, 14:6
865 - ЙоанАз съм истинната лоза и Отец Ми е земледелецът.”  Евангелие от Йоана, 15:1
866 - ЙоанНе избрахте вие Мене, но Аз вас избрах и поставих ви да идете и вие и да принесете плод, и плодът ви да пребъде, щото, каквото поискате от Отца в Мое име, да ви даде.”  Евангелие от Йоана, 15:16
867 - ЙоанКрадецът не иде, освен да открадне, да заколи, и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат преизобилно.”  Евангелие от Йоана, 10:10
868 - ЙоанДа се не смущава сърцето ви: вярвайте в Бога, и в Мене вярвайте…”  Евангелие от Йоана, 14:1
869 - ЙоанИстина, истина ви казвам: Който вярва в Мене, делата, които правя Аз, и той ще ги прави; и по-големи от тях ще прави, защото Аз отхождам при Отца Си.”  Евангелие от Йоана, 14:12
870 - ЙоанНа утрешния ден народ много, който беше дошъл на празника, като чуха, че иде Исус в Йерусалим.”  Йоан 12:12
871 - ЙоанТова изговори Исус, и възведе очите Си на Небето.”  Йоан, 17:1
872 - ЙоанТова ви казах, за да имате мир в Мене. В света скръб ще имате; но дерзайте. Аз победих света.”  Йоан, 13:33
873 - ЙоанТова изговори Исус, и възведе очите Си на небето и рече: Отче, дойде часът: прослави Сина Си, да Те прослави и Син Ти. ”  Евангелие от Йоана, 17:1
874 - ЙоанА Исусъ имъ рече: Истина, истина ви казвамъ, ако не ядете плътьта на Сина Человѣческаго и не пиете кръвьта му, нѣмате животъ въ себе си. ”  Йоана 6:53
875 - ЙоанИ виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе”  Йоан 1:5
876 - ЙоанИ видѣлината свети въ тъмнината; и тъмнината я не обзе.”  Ев. отъ Иоана, гл.1, ст.5
877 - ЙоанЕвангелие от Йоана 10:1-10”  Евангелие от Йоана 10:1-10
878 - ЙоанА когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духа на Истината, Който от Отца изходи, Той ще свидетелствува за Мене.”  Евангелие от Йоана 15:26
879 - ЙоанИ разумя Исус, че щяха да Го питат.”  Ев. Йоан 16:19
880 - ЙоанВ дома на Отца вашего много жилища има.”  Ев. Йоан 14:2
881 - ЙоанОсвети ги чрез Твоята Истина, Твоето Слово е Истина.”  Ев. Йоан 17:17
882 - ЙоанЗащото слязох от небето, не моята воля да сторя, но волята на Тогози, Който ме е проводил.”  Ев. Йоан 6:38
883 - ЙоанПосле казва на Тома: Дай си тука пръста и виж ръцете ми: и дай ръката си и тури в ребрата ми; и не бъди неверен, но верен.”  Ев. Йоан 20:27
884 - ЙоанА Исус намери осле и възседна на него, според както е писано: Не бой се, дъще Сионова, ето, твоят цар иде, възседнал на жребие ослично.”  Ев. Йоан 12:14 и 15
885 - ЙоанВ това се прослави Отец ми, да приносите много плод; и така ще бъдете мои ученици.”  Ев. Йоан 15:8
886 - ЙоанИ знаем, че Неговата заповед е живот вечен.”  Ев. Йоан 12:50
887 - ЙоанАко пребъдете в Мене и думите Ми пребъдват във вас, каквото искате, ще просите, и ще ви бъде.”  Ев. Йоан 15:7
888 - Йоан14 глава от Йоан”  14 глава от Йоан
889 - ЙоанИстина, истина ви казвам: ако житното зърно не падне в земята и не умре, то остава само; ако ли умре, много плод принася.”  Евангелието на Йоана, гл.12:24
890 - Йоан15-а глава от Евангелието на Йоана”  Евангелието на Йоана 15:1-10
891 - Йоан15 гл. от Евангелието на Йоана”  15 гл. от Евангелието на Йоана
892 - Йоанпетнадесета глава от Евангелието на Йоана”  15 гл. от Евангелието на Йоана
893 - Йоанчетиринадесета глава от Йоана”  Йоана 14 гл.
894 - ЙоанАз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, крадци са и разбойници, но овцете ги не послушаха.”  Йоан 10:7–8
895 - Йоан14 гл. отъ Евангелието на Иоана”  Евангелие на Иоана, гл.14
896 - ЙоанЙоана, 14 гл.”  Евангелие на Иоана, гл.14
897 - Йоан4-а глава от Евангелие от Йоана, от 1-и до 29-и стих”  Евангелие от Йоана, 4:1-29
898 - Йоан4-та глава от Евангелието на Йоан ”  Евангелие от Йоана, гл.4
899 - ЙоанПодир това, намерва го Исуса в храма и рече му: Ето, сега стана ти здрав: не съгрешавай вече, да ти не стане нещо по-зло.”  Евангелието на Йоана 5:14
900 - Йоанглава 8 от Евангелието на Йоана”  Евангелието на Йоана гл.8
901 - ЙоанАз съм истинната лоза и Отец ми е земеделецът.”  Евангелието на Йоана 15:1-18
902 - ЙоанИстината ще ви направи свободни ”  Йоанна 8: 32
903 - ЙоанИзпитвайте Писанията ”  Евангелието на Йоана 5:39
904 - ЙоанКойто люби мене, ще опази моето Слово.”  Ев. Йоан 14:23
905 - ЙоанВсичко, каквото чух от Отца си, явих ви го. ”  Ев. Йоан, 15:15
906 - ЙоанЩо е това, което ни каза?”  Йоан 16:17
907 - ЙоанОще малко и няма да ме виждате ; и още малко, и пак ще ме видите, защото аз при Отца отхождам ”  Йоана, 16:16.
908 - ЙоанНа утрѣшния день народъ много, който бѣше дошелъ на праздника, като чуха, че иде Исусъ въ Ерусалимъ, (13) взеха вейки финикови, та излѣзоха да Го посрещнатъ, и викаха: Осана! Благословенъ който иде въ името Господне, Царь Израилевъ!.”  Иоана 12:12,13
909 - ЙоанНа утрешния ден народ много, който беше дошъл на празника, като чуха, че иде Исус в Ерусалим, [13] взеха вейки финикови, та излязоха да Го посрещнат, и викаха: Осана! Благословен, който иде в името Господне, Цар Израилев!.”  Иоана 12:12,13
910 - ЙоанТая е моята заповѣдь, да имате любовь помежду си както ви азъ възлюбихъ.”  Иоана 15:12
911 - ЙоанТази е моята заповед: Да имате любов помежду си!”  Иоана 15:12
912 - ЙоанКойто говори отъ самосебе си, иска своята си слава; а който иска славата на Оногози, който го е проводилъ, Той е истински, и нѣма неправда въ Него. ”  Иоана 7:18
913 - ЙоанКойто говори от самосебе си, иска своята си слава; а който иска славата на Оногози, който го е проводил, Той е истински, и няма неправда в Него.”  Иоана 7:18
914 - ЙоанОтче праведни, свѣтътъ не Те е позналъ, но азъ Те познахъ; и тѣ познаха, че ти си ме проводилъ.”  Иоана 17:25
915 - ЙоанОтче праведни, светът не Те е познал, но аз Те познах; и те познаха, че Ти си ме проводил.”  Иоана 17:25
916 - ЙоанИ пакъ се наведе долу и пишеше на земята”  Иоана 8:8
917 - ЙоанИ пак се наведе долу и пишеше на земята.”  Иоана 8:8
918 - ЙоанТака и вие сега скърбь имате, но азъ пакъ ще ви видя, и ще се възрадва сърдцето ви, и радостьта ви никой нѣма да отнеме отъ васъ.”  Иоана 16:22
919 - ЙоанТака и вие сега скръб имате, но аз пак ще ви видя, и ще се възрадва сърцето ви, и радостта ви никой няма да отнеме от вас.”  Иоана 16:22
920 - ЙоанОтговори Исусъ: Моето царство не е отъ този свѣтъ.”  Иоана 18:36
921 - ЙоанОтговори Исус: Моето царство не е от този свят.”  Иоана 18:36
922 - ЙоанДа се не смущава сърдцето ви: вѣрвайте въ Бога, и въ мене вѣрвайте!”  Иоана 14:1
923 - ЙоанДа се не смущава сърцето ви: вярвайте в Бога, и в мене вярвайте!”  Иоана 14:1
924 - ЙоанАзъ съмъ истинната лоза, и Отецъ ми е земледѣлецътъ.”  Иоана 15:1
925 - ЙоанАз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът.”  Иоана 15:1
926 - Йоан10 глава на Евангелието от Йоан”  Йоан гл.10
927 - ЙоанИстина, истина ви казвамъ: Който не влѣзва прѣзъ вратата въ кошарата на овцитѣ, но прѣлазя отъ другадѣ, той е крадецъ и разбойникъ.”  Йоан, гл.10:1
928 - ЙоанИстината ще ви направи свободни ”  Йоан 8:32
929 - Йоан6-а глава от Евангелието на Йоана”  Йоана гл.6
930 - Йоан6 глава отъ Евангелието на Иоана”  Йоана гл.6
931 - Йоан10-а глава от Йоана”  10-а глава от Йоана
932 - Йоан18-а глава от Евангелието на Йоана”  18-а глава от Евангелието на Йоана
933 - ЙоанИ ти ли си от учениците на тоя човек?”  Евангелието на Йоан гл. 18:17
934 - ЙоанТогаз заведоха Исус ”  Йоана 18:28
935 - ЙоанТази заповед приех от Отца си”  Йоан 10:18
936 - ЙоанАко житното зърно не падне на земята и не умре, то не дава плод. ”  Йоан 12:24
937 - ЙоанАз дойдох да им дам живот и да го имат преизобилно”  Йоана 10:10
938 - ЙоанИ Словото стана плът. ”  Иоан 1:14
939 - ЙоанВ своите си дойде и своите му го не приеха. ”  Йоан 1:11
940 - ЙоанАз затова се родих и за това дойдох на този свят, да свидетелствувам Истината. Всеки, който е от Истината, слуша гласа ми. ”  Йоан 18:37
941 - ЙоанКазва й Исус: Иди повикай мъжа си и ела тук. ”  Иоана 4:16
942 - ЙоанАз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в мене, и аз в него, той принася плод много, защото без мене не можете нищо да сторите. ”  Иоана 15:5.
943 - ЙоанИ като се наситиха, казва на учениците си: Съберете изостаналите укрухи, за да се не изгуби нищо. ”  Иоан 6:12
944 - Йоан16 глава от Евангелието на Иоана, от 21 стих”  Иоан 16:21-25
945 - ЙоанИ мнозина от тях казваха: Бяс има и луд е, що го слушате? ”  Йоан 10:20
946 - ЙоанНикой няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой душата си за приятелите си. ”  Йоан 15:13
947 - ЙоанЖена кога ражда. ”  Йоан 16:21
948 - ЙоанИстината ще ви направи свободни. ”  Иоан 8:32
949 - ЙоанИоана: 8: 1-10”  Иоана: 8: 1-10
950 - Йоан Ев. от Йоанна, гл. 8, ст. 1-10”  Ев. от Йоанна, гл. 8, ст. 1-10
951 - ЙоанКрадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби; аз дойдох, за да имат живот и да го имат преизобилно. ”  Йоана 10: 10
952 - ЙоанДа ви даде. ”  Йоана 15:16
953 - ЙоанА Мария стоеше вън до гроба и плачеше”  Йоан гл.20:11
954 - ЙоанИ това като рече, обърна се назад и вижда Исуса, че стои”  Йоан гл.20:14
955 - ЙоанИ в първия ден на седмицата Мария Магдалина идва на гроба сутринта рано, когато беше още тъмно, и гледа, камъкът вдигнат от гроба”  Йоан гл.20:1
956 - ЙоанА Мария стоеше вън до гроба и плачеше”  Йоан гл.20:11
957 - ЙоанИ това като рече, обърна се назад и вижда Исуса, че стои”  Йоан гл.20:14
958 - ЙоанИстина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата в кошарата на овците, той е крадец и разбойник. ”  Йоан гл.10:1
959 - ЙоанИ когато се свечери, слязоха учениците Му на морето. ”  Йоана 6:16
960 - ЙоанКато чуха, че иде Исус в Ерусалим. ”  Йоана 12:12
961 - ЙоанАз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът”  Йоан 15:1
962 - Йоанпърва глава от евангелието на Йоана”  Йоан 1
963 - Йоанпърва глава от Евангелието на Йоана”  Йоан 1
964 - ЙоанЕв. на Йоана: 14 гл., 27 ст”  Йоан 14:27
965 - Йоан18 гл”  Йоан 18
966 - Йоан6-та глава от Йоан, 1-ви до 10-ти стих”  Йоан 6:1-10
967 - ЙоанЕв. от Йоана гл. 6, 1-10 ст.”  Йоан 6:1-10
968 - Йоан8 глава от Евангелието на Йоана от 12 до 33 стих”  Йоан 8:12-33
969 - Йоан5 гл. от Иоана”  Йоан гл.5
970 - Йоанпет ечемичени хляба ”  Йоан 6:9
971 - Йоан7 гл. от Йоана.”  7 гл. от Йоана.
972 - Йоан8 гл. от Иоана”  Йоан 8
973 - Йоан10 гл. от Иоана”  10 гл. от Иоана
974 - Йоан12 гл. от Йоана”  12 гл. от Йоана
975 - Йоан14 гл. от Йоана”  14 гл. от Йоана
976 - Йоан15 гл. от Йоана”  15 гл. от Йоана
977 - Йоан16 гл. от Йоана”  16 гл. от Йоана
978 - Йоан17 гл. от Йоана”  17 гл. от Йоана
979 - ЙоанЙоан 3”  Йоан 3
980 - ЙоанЙоан 4”  Йоан 4
981 - ЙоанЕто сега стана здрав, не съгрешавай вече, да не ти стане нещо по-зле. ”  Йоан 5:14
982 - ЙоанИ отговориха юдеите и рекоха Му: Какво знамение показваш нам, като правиш това? ”  Иоан 2:18
983 - ЙоанИ подир осем дни пак бяха вътре учениците Му и Тома с тях. ”  Иоан 20:26
984 - ЙоанВсички ще бъдат научени от Бога. И всеки, който слуша и се научи от Отца, иде при мене”  Иоан 6:45
985 - ЙоанИ това като рече, духна и каза: Приемете Духа Светаго. ”  Иоан 20:22
986 - Йоанпървата глава на Евангелието на Йоана”  Йоан 1:2-15
987 - ЙоанИ това като рече, плюна на земята, и направи кал от плюнката, и помаза с калта очите на слепия. ”  Йоан 9:6
988 - Йоан5-а глава от Евангелието на Йоан”  Йоан гл.5:8
989 - Йоандесета глава на Евангелието на Йоана ”  Йоан 10:1-5
990 - Йоанглава петнайсета от Евангелието на Йоана (до 16 стих).”  Йоан 15: 1-16
991 - ЙоанТози е хлябът. ”  Йоан 6:50
992 - ЙоанБог е Дух и които Му се кланят, с Дух и истина ще Му се кланят”  Йоан 4:24
993 - ЙоанПът, истина и живот”  Йоан 14:6
994 - Йоанчетиринайсета глава на Евангелието на Йоан”  Йоан 14:25-31
995 - ЙоанАко светът ви ненавижда, знайте, че преди вас мене е възненавидял”  Йоан гл.15:18
996 - ЙоанЙоана 9:1–9”  Йоана 9:1–9
997 - Йоанпървите 10 стиха от 5 глава на Евангелието от Йоана.”  Йоан 5:1-10
998 - Йоан21 стих от 14 гл. на Евангелието от Йоана”  Йоан 14:21
999 - ЙоанИди повикай мъжа си! ”  Йоана 4:16
1000 - Йоан3-та глава от Евангелието на Иоана. ”  Йоан гл.3
1001 - Йоан10-а глава от Иоана”  Йоан гл.10
1002 - Йоан10-та глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.10
1003 - ЙоанЕвангелието на Йоана, 11 глава от първия до десетия стих.”  Йоана 11:1–10
1004 - ЙоанНе ви наричам вече раби, защото рабът не знае що прави господарят му, а вас нарекох приятели, защото всичко, що чух от Отца си, явих ви го”  Иоан 15:15
1005 - ЙоанОнова, което дава живот”  Йоан 6:63
1006 - ЙоанНе съдете по лице, по права съдба съдете. ”  Йоан 7:24
1007 - ЙоанВие се кланяте на онова, което не знаете, ние се кланяме на онова, което знаем. ”  Йоан 4:22
1008 - Йоан2 стиха от четвъртата глава на Евангелието от Йоана, 21 и 44 стих.”  Йоан 4:21-44
1009 - ЙоанЕвангелието на Йоана: десета глава, от първи до деветнадесети стих.”  Йоан 10:1-19
1010 - ЙоанТази заповед приех от Отца си”  Йоан 10:18
1011 - ЙоанЗатова Отец ме люби, защото аз полагам душата си, за да я взема пак ”  Йоан 10:17
1012 - ЙоанАко се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.”  Йоан 3:3
1013 - ЙоанКрадецът дохожда само да открадне, да заколи и да погуби, Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно”  Йоан 10:10
1014 - ЙоанПонеже ви изказах това, скръб изпълни сърцата ви.”  Йоан 16:6
1015 - ЙоанВдигни одъра си и ходи. ”  Йоан гл.5:8
1016 - Йоан14 глава на евангелието от Йоана ще прочета няколко стиха само: от 25–30”  Йоан 14:25–30
1017 - Йоанпърва глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.1
1018 - Йоандесета глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.10
1019 - ЙоанКрадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби, а аз дойдох, за да им дам живот и за да ме познаят. ”  Йоан 10:10
1020 - ЙоанКрадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби, а аз дойдох, за да им дам живот и за да ме познаят. ”  Йоан 10:10
1021 - ЙоанАко служи някой на мене, мене да последва; и дето съм аз, там ще бъде и слугата ми; и който слугува на мене, него ще почте Отец ми ”  Йоан 12:26
1022 - ЙоанАко слугува някой на мене, мене да последва и дето съм аз, там ще бъде и слугата ми; и който слугува на мене, него ще почте и Отец ми. ”  Йоан 12:26
1023 - ЙоанМного още имам да ви река, но сега не можете да носите ”  Йоан 16:12
1024 - ЙоанМного още имам да ви река, но сега не можете да носите." ”  Йоан 16:12
1025 - ЙоанИ там имаше някой си человек болен от тридесет и осем години. Него видя Исус, че лежи, и понеже знаеше, че от много време вече боледува, казва му: Ищеш ли да оздравееш? Отговори му болният: Господине, нямам человек да ме тури в къпалнята, когато се размъти водата, и когато аз дохождам, друг преди мене слезва. Казва му Исус: Стани, дигни одъра си и ходи. 9 И тоз час человекът оздравя и задигна одъра си и ходеше; а този ден беше събота. И казваха юдеите на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш одъра си.”  Йоана 5:5–10
1026 - Йоан5. глава от Евангелието на Йоана, стихове 5­-10”  Йоана 5:5–10
1027 - Йоанпървите единадесет стиха от осма глава от Евангелието на Йоана. ”  Йоан 8:1-11
1028 - Йоан9-а глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.9
1029 - ЙоанИ като заминаваше, видя едного человека сляп от рождението си”  Йоан гл.9:1
1030 - Йоандеветнадесета глава на Йоана (от седемнадесети до двадесет и втори стих)”  Йоан 19:17-22
1031 - Йоан12-а глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.12
1032 - ЙоанТова рече, и подир това казва им: Лазар, нашият приятел, заспа, но да ида да го събудя.”  Йоан гл.11:11
1033 - Йоан"Това рече и подир туй казва им: Лазар, нашият приятел, заспа; но да ида да го събудя" ”  Йоан гл.11:11
1034 - ЙоанСвърши се виното. ”  Йоан гл.2:3
1035 - Йоантрета глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.3
1036 - Йоан3-та глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.3
1037 - Йоантрета глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.3
1038 - ЙоанТрета глава от Евангелието На Йоана.”  Йоан гл.3
1039 - Йоаносма глава от Евангелието на Йоана, от 14-ти стих нататък”  Йоан 8:14-59
1040 - Йоан8-ма глава от Йоана”  Йоан 8:14-59
1041 - ЙоанВ начало бе Словото ”  Йоан 1:1
1042 - ЙоанСам той да говори за себе си. ”  Йоан 9:21
1043 - Йоан"сам той да говори за себе си "”  Йоан 9:21
1044 - Йоан11-а глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.11
1045 - Йоан9-та глава от Евангелието на Йоана, от 22-ри стих нататък”  Йоана 9:22-41
1046 - Йоан9 - та глава от Ев. от Йоана. ”  Йоана 9:22-41
1047 - Йоан10-та глава от Евангелието на Йоана, от 1-ви до 21-ви стих”  Йоан 10:1-21
1048 - Йоан10 гл. от Евангелието на Йоана до 21 ст.”  Йоан 10:1-21
1049 - ЙоанИ както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Син Человечески!”  Йоан 3:14
1050 - Йоан10-та глава от Евангелието на Йоана, от 22-ри до 42-ри стих. ”  Йоан 10:22-42
1051 - Йоан10 гл. от Евангелието на Йоана. От 22 ст - 42 ст”  Йоан 10:22-42
1052 - Йоан11-та глава на Евангелието на Йоана, от 1-ви до 27-ми стих”  Йоан 11:1-27
1053 - Йоан11 гл. на Ев. на Йоана до 27 ст.”  Йоан 11:1-27
1054 - ЙоанВ начало бе Словото, и Словото бе у Бога”  Йоан 1:1
1055 - Йоан11-та глава от Евангелието на Йоана, от 27-ми стих нататък”  Йоан 11
1056 - Йоанпоследната част от 11 гл. на Евангелието на Йоана”  Йоан 11
1057 - ЙоанЖено, защо плачеш? Кого търсиш?”  Йоан 20:15
1058 - Йоан12-та глава от Евангелието на Йоана, от 1-ви до 25-ти стих. ”  Йоан 12:1-25
1059 - Йоан12 глава от Евангелието на Йоана, от 1 - 25 ст. ”  Йоан 12:1-25
1060 - Йоан12-та глава от Евангелието на Йоана, от 25-ти стих нататък”  Йоан 12:25-50
1061 - Йоан12 гл. от Евангелието на Йоана, от 26 ст. до края.”  Йоан 12:25-50
1062 - Йоан13-та глава от Евангелието на Йоана, от 1-ви до 19-ти стих”  Йоан 13:1-19
1063 - Йоан13 гл. от Евангелието на Йоана от 1 - 19 ст”  Йоан 13:1-19
1064 - Йоан13-та глава от Евангелието на Йоана, от 20-ти до 38-ми стих”  Йоан 13:20-38
1065 - Йоан13 глава от Евангелието на Йоана, от 20 - 38 стих.”  Йоан 13:20-38
1066 - Йоан14 глава от Евангелието на Йоана, от 1 – 21 ст.”  Йоан 14:1-21
1067 - Йоан14 гл. от Евангелието на Йоана от 1 - 21 ст.”  Йоан 14:1-21
1068 - Йоан15-а глава от Евангелието на Иоана. От 4-ти до 6-и стих.”  Йоан 15:4-6
1069 - Йоан15 глава от Евангелието на Йоана, от 1 – 15 ст.”  Йоан 15:1-15
1070 - Йоан15 гл. от Евангелието на Йоана, до 15 ст.”  Йоан 15:1-15
1071 - ЙоанВиделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе. ”  Йоан 1:5
1072 - Йоан15 гл. от Евангелието на Йоана, от 15 ст. нататък.”  Йоан 15:15-27
1073 - Йоан15 гл. от Евангелието на Йоана от 15 ст. до края.”  Йоан 15:15-27
1074 - Йоан16 гл. от Евангелието на Йоана, от 1 – 16 стих.”  Йоан 16:1-16
1075 - Йоан16 глава от Евангелието на Йоана. /1 - 16ст./”  Йоан 16:1-16
1076 - Йоан16-та гл. от Евангелието на Йоан, от 16-та стр. нататък.”  Йоан 16:16-33
1077 - Йоан16 гл. от Йоана от 16 стих до края.”  Йоан 16:16-33
1078 - Йоан17 гл. от Евангелието на Йоана, от 1 – 19 ст. ”  Йоан 17:1-19
1079 - Йоан17 гл. от Евангелието на Йоана от 1-19 стих . ”  Йоан 17:1-19
1080 - Йоан17 гл. от Евангелието на Йоана”  Йоан 17
1081 - Йоан17 глава от Йоанна”  Йоан 17
1082 - ЙоанНе ви наричам вече раби, защото рабът не знае що прави господарят му, а вас нарекох приятели, защото всичко, що чух от Отца Си, явих ви го.”  Йоан 15:15
1083 - Йоан18 гл, от Евангелието на Йоана, от 20 ст. нататък.”  Йоан 18:20-40
1084 - ЙоанЕвангелието на Йоанна 18 гл. от 20 ст. до края.”  Йоан 18:20-40
1085 - Йоан19 гл. от Евангелието на Йоана, от 1 – 20 стих.”  Йоан 19:1-20
1086 - Йоан19 глава от Евангелието на Йоана, от 20 стих до края. ”  Йоан 19:1-20
1087 - ЙоанЩе прочета 19 гл. от Евангелието на Йоана, от 21 ст. нататък.”  Йоан 19:21-42
1088 - Йоан19 глава на Йоанна, от 21 стих до края.”  Йоан 19:21-42
1089 - ЙоанИ Словото стана плът и всели се между нас и видяхме славата Негова. Слава както на Единороднаго от Отца, пълен с благост и Истината”  Йоана 1 глава, 14 стих
1090 - Йоан20 гл. от Евангелието на Йоан, от 1 – 17 стих.”  Йоан 20:1-17
1091 - ЙоанДигнали Господа от гроба, и не знаем, де са Го положили”  Йоан 20:2
1092 - ЙоанКого търсите? Тя отговорила: Взели тялото на Господа моего, и не зная, де са Го турили."”  Йоан 20:13
1093 - ЙоанНе се докосвай до мене, защото още не съм възлязъл при Отца си”  Йоан 20:17
1094 - Йоан20 глава на Евангелието от Йоана - до 17 стих”  Йоан 20:1-17
1095 - ЙоанНе се допирай сега до мене”  Йоан 20:17
1096 - Йоан20 гл, от Евангелието на Йоана, от 17 ст. нататък”  Йоан 20:17-31
1097 - Йоан20 глава от Евангелието Йоана, от 17 стих.”  Йоан 20:17-31
1098 - Йоан21-а гл. от Евангелието на Йоан, от 1-ви до 16-и стих.”  Йоан 21:1-16
1099 - Йоан21 глава от Евангелието на Йоана до 16 стих.”  Йоан 21:1-16
1100 - ЙоанВ Него бе животът и животът бе виделина на человеците.”  Йоан 1:4
1101 - Йоан21 гл. от Евангелието на Йоана, от 15 ст. нататък.”  Йоан 21:15-25
1102 - Йоан21 глава от Йоана /от 15 стих до края/. ”  Йоан 21:15-25
1103 - ЙоанТова е живот Вeчен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога ”  Йоан 17:3
1104 - ЙоанАз съм лозата, вие – пръчките.”  Йоан 15:5
1105 - ЙоанАз съм лозата, вие пръчките.”  Йоан 15:5
1106 - ЙоанЕвангелието на Йоана, 10 гл., от 7 – 11 ст.”  Йоана 10:7 – 11
1107 - ЙоанЙоана 10 гл. 7, 8, 9, 10, 11 ст.”  Йоана 10:7 – 11
1108 - ЙоанАз затова се родих – да свидетелствам за Истината”  Йоан 18:37
1109 - ЙоанАз за това се родих: Да свидетелствувам за Истината.”  Йоан 18:37
1110 - Йоан8-а глава на Иоана 23-ти стих”  Йоан 8:23
1111 - ЙоанЕвангелие от Йоана, гл. 3, ст. 1–10”  Евангелие от Йоана, гл. 3, ст. 1–10
1112 - ЙоанИстината ще ви направи свободни!”  Йоан 8:32
1113 - ЙоанКакто Отец ме е възлюбил, тъй и аз ви възлюбих”  Йоан 15:9
1114 - ЙоанИстината ще ви направи свободни”  Йоан 8:32
1115 - ЙоанВ началото бе Словото. И словото бе у Бога. И словото бе Бог. То в начало бе у Бога. Всичко чрез него стана и което е станало, нищо без него не стана.”  Йоан 1:1-3
1116 - Йоанпета глава от Евангелието на Йоана, от 25 стих надолу ”  Йоан 5:25-47
1117 - ЙоанЕвангелието на Йоана, от 1–13 стих.”  Йоан 3:1–13
1118 - ЙоанИмаше някой человек от фарисеите, на име Никодим, началник юдейски”  Йоан 3:1
1119 - ЙоанКойто приеме свидетелството Негово, запечатал е, че Бог е истинен. ”  Йоан 3:33
1120 - ЙоанИ пак се наведе на земята и пишеше.”  Йоан 8:6
1121 - ЙоанАз съм живият хляб, слязъл от небето. Който ме яде, той има живот в себе си.”  Йоан 6:51
1122 - ЙоанВятърът вее, дето ще и гласа му не чуваш. Така е с всеки, който се е родил.”  Йоан 3:8
1123 - Йоандесета глава на Евангелието от Йоана, от 1–10 стих”  Йоан 10:1–10
1124 - Йоан15-та глава от Евангелието на Йоан.”  Йоан гл.15
1125 - ЙоанНе ви наричам вече раби, защото рабът не знае що прави господарят му, а вас ви нарекох приятели, защото всичко, що чух от Отца си , явих ви го.”  Йоан 15:15
1126 - ЙоанАко не се роди някой изново, не може да влезе в Царството Божие. ”  Йоан 3:3
1127 - ЙоанАз съм истинната лоза. ”  Йоан 15:1
1128 - Йоан10-та глава от Евангелието на Йоан. ”  Йоан гл.10
1129 - ЙоанЗащото Божият хляб е този, който слязва от небето и дава живот на света.”  Йоан 6:33
1130 - Йоан10-та глава от Евангелието на Йоан.”  Йоан гл.10
1131 - ЙоанА който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века. Но водата, която ще му дам, ще бъде в него извор на вода, която извира в живот вечен.”  Йоан 4:14
1132 - ЙоанКрадецът не иде освен да открадне, да погуби и да заколи, а аз дойдох за да имате изобилно.”  Йоан 10:10
1133 - ЙоанИоана 10:1–10”  Иоана 10:1–10
1134 - Йоан15 гл. от Евангелието на Йоана”  Иоан гл.15
1135 - ЙоанАз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът.”  Иоан гл.15:1
1136 - ЙоанИстината ще ви направи свободни ”  Йоан 8:32
1137 - ЙоанПонеже Той познаваше, що има вътре в човека.”  Йоан 2:25
1138 - ЙоанОтче, прослави Името Твое. Тогаз дойде глас от небето, който каза: Прославих и пак ще прославя.”  Йоан 12:28
1139 - ЙоанАз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище у вас”  Йоан 14:23
1140 - ЙоанАко думите ми пребъдват във вас и вие ще пребъдвате в мене. Тогава и аз ще ви се изявя”  Йоан 15:7
1141 - Йоан2 глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.2
1142 - Йоан3 глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.3
1143 - Йоан10 глава от Евангелието на Иоана.”  Йоан гл.10
1144 - Йоан12 глава от Евангелието на Йоана от начало до 20 стих.”  Йоан12:1-20
1145 - Йоан4-тата глава от Евангелието на Йоана до 30 стих.”  Йоан 4:1-30
1146 - Йоан14 глава от Евангелието на Йоана.”  Йоан гл.14
1147 - ЙоанЕв. от Йоанна, гл.12, ст. 10–20”  Ев. от Йоанна, гл.12, ст. 10–20
1148 - Йоан12 глава на Евангелието на Иоана, от 44 стих надолу.”  Иоан 12:44-50
1149 - Йоан10 глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.10
1150 - Йоан14 глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.14
1151 - Йоан20 глава от Евангелието на Иоана, от 19 стих до края.”  Йоан 20:19-31
1152 - Йоандевета глава на Евангелието на Йоана от 1–10 стих.”  Йоан 9:1–10
1153 - ЙоанАз съм Пътят, Истината и Животът.”  Йоан 14:6
1154 - Йоан12 глава от Иоана.”  Йоан гл.12
1155 - ЙоанБог е Дух”  Йоан 4: 24
1156 - ЙоанБог е Дух”  Йоан 4: 24
1157 - Йоан14 глава от Йоана.”  Йоан 14
1158 - ЙоанДа се не смущава сърцето ви: вярвайте в Бога, и в мене вярвайте”  Йоан 14:1
1159 - ЙоанАко се не роди някой изново, не може да види Царството Божие”  Йоан 3:3
1160 - ЙоанАко не се родите изново от вода и Дух, не можете да влезете в Царството Божие.”  Йоан 3:3
1161 - Йоанпребъдване ”  Йоан 15:4
1162 - ЙоанАз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът.”  Йоан 15:1
1163 - ЙоанАз съм лозата. ”  Йоан 15:1
1164 - ЙоанАз ще изпратя духа си”  Йоан гл.15
1165 - ЙоанЩе изпроводя Духа си”  Йоан 15:26
1166 - ЙоанЙоана, 18 гл”  Йоана, 18 гл
1167 - Йоан18 глава от Евангелието на Йоана.”  Йоана, 18 гл
1168 - ЙоанКрадецът не иде, освен да открадне, да погуби и да заколи”  Йоан гл.10:10
1169 - ЙоанКрадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби”  Йоан гл.10:10
1170 - Йоантрета глава от Евангелие на Йоана”  Йоан 3
1171 - ЙоанАз съм пътят, истината и животът.”  Йоан 14:6
1172 - ЙоанАз съм пътят, истината и животът. ”  Йоан 14:6
1173 - Йоан12 глава от Иоана”  Йоан 12
1174 - ЙоанЕвангелие от Иоана (12:10–20)”  Евангелие от Иоана (12:10–20)
1175 - ЙоанАко думите ми не пребъдват във вас, и вие в мене, нямате живот в себе си”  Йоан 15:7
1176 - Йоан14 глава от Евангелието на Иоана.”  Йоан гл.14
1177 - Йоан3 гл. от Евангелието на Иоана.”  Йоан гл.3
1178 - ЙоанЖена кога ражда, на скръб е, но като роди, забравя скръбта си.”  Йоан 16:21
1179 - ЙоанТам имаше някой си человек, болен 38 години.”  Иоан 5:5
1180 - ЙоанВие се кланяте на онова, което не знаете; ние се кланяме на онова, което знаем, защото спасението е от Юдеите. (22 ст.) Но иде време, и сега е, когато истинните поклонници ще се поклонят Отцу с дух и истина, защото Отец таквиз иска поклонниците Си. (23 ст.)”  Иоан 4:22,23
1181 - ЙоанТова е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си проводил”  Йоан 17:3
1182 - Йоан3-та глава от Евангелието на Иоана, от 1-ви до 9-и стих.”  Йоан 3:1-9
1183 - Йоандесета глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.10
1184 - ЙоанВ начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.”  Йоан 1:1
1185 - Йоан3-та глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.3
1186 - Йоан12-а глава от Евангелието на Иоана, до 14-и стих.”  Йоан 12:1-14
1187 - ЙоанЕвангелие от Иоана (10:10–20)”  Евангелие от Иоана (10:10–20)
1188 - Йоан12 глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.12
1189 - Йоан18-и стих от 18-а глава от Евангелието на Иоана”  Йоан 18:18
1190 - ЙоанИ там имаше един човек, болен от тридесет и осем години. Исус като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, казва му: Искаш ли да оздравееш?”  Йоан 5:5,6
1191 - Йоан12 глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.12
1192 - Йоан14-и стих от 14-а глава от Евангелието на Иоана”  Йоан 14:14
1193 - Йоан20 глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.20
1194 - ЙоанКой е човекът, който ти рече Дигни одъра си и ходи?”  Йоан 5:12
1195 - Йоанпървата глава от Евангелието на Иоана до 35 стих”  Йоан 1:1-35
1196 - Йоан12-и и 13-и стих от 12-а глава на Иоана”  Йоан 12:12,13
1197 - Йоан7-и до 20-и стих от 10-ата глава на Иоана”  Йоан 10:7-20
1198 - ЙоанБог е истинен ”  Йоан 3:33
1199 - Йоан9-а глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.9
1200 - Йоан11 глава от Евангелието на Иоана”  Йоан гл.11
1201 - ЙоанДа имате любов един към друг”  Йоан 13:34
1202 - ЙоанИ повярва човекът на речта, която му рече Исус, и отиваше си.”  Йоан 4:50
1203 - ЙоанТова е живот вечен, да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога.”  Йоан 17:3
1204 - ЙоанЖена, когато ражда на скръб е, а когато роди, забравя своята скръб, понеже човек се е родил.”  Йоан 16:21
1205 - Йоан5-та глава отъ Евангелието на Йоанъ, 22–24 стихъ”  Йоан 5:22–24
1206 - Йоан5 глава от Евангелието на Йоан, 22-24 стих.”  Йоан 5:22–24
1207 - ЙоанИ словото се въплоти между нас и стана плът.”  Йоан 1:14
1208 - ЙоанДай ми да пия!”  Йоан 4:7
1209 - ЙоанА шест дни преди пасхата дойде Исус въ Витания, дето беше бившият умрял Лазар когото възкръси от мъртвите”  Йоан 12:1
1210 - Йоан6 глава от Евангелието на Йоана.”  Йоан гл.6
1211 - ЙоанТи от къде си?”  Йоан 19:9
1212 - Йоан10 глава от Евангелието на Йоана”  Йоан гл.10
1213 - ЙоанА вечерта на този ден, първия на седмицата, когато бяха и вратата заключени дето учениците бяха събрани поради страха от Юдеите, дойде Исус, и застана насред и казва им : Мир Вам!”  Йоан 20:19
1214 - ЙоанВзеха вейки финикови и излязоха да го посрещнат и викаха: Осанна, благословен, който иде в името Господне”  Йоан 12:13
1215 - ЙоанАз съм лозата, вие сте пръчките. Всяка пръчка, която принася плод, обрязва се, за да даде повече плод”  Йоан 15:5
1216 - ЙоанАко думите ми пребъдват във вас и вие пребъдете в мене, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас, и каквото попросите в мое име ще ви бъде”  Йоан 15:7
1217 - ЙоанВ начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.”  Йоан 1:1
1218 - ЙоанНикой не може да дойде при мене, ако Отец не го е привлякъл, и никой не може да иде при Отца ми, ако аз не му покажа пътя. ”  Йоан 6:44
1219 - ЙоанВ Него бе животът, и животът бе виделина на человеците. И виделината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе. ”  Йоан 1:4
1220 - ЙоанВ начало бе Словото”  Йоан 1:1
1221 - ЙоанИ Словото става плът и всели се между нас.”  Йоан 1:14
1222 - ЙоанИде Исус в Йерусалим. ”  Йоан 12:12
1223 - ЙоанДухът е онова, което дава живот. ”  Йоан 6:63
1224 - Йоан31 стих, до края на 8 глава от Евангелието на Йоана”  Йоан 8:31–59
1225 - Йоандвайсет и първа глава от евангелието на Йоана – от първи стих до седми стих. ”  Йоан 21:1–7
1226 - ЙоанИ това е живот вечен, да позная Tебе, Eдинаго, Истиннаго Бога, и Христа, когото ти си изпратил ”  Йоан 17:3
1227 - Йоан/9/ Отговори Исус: Не са ли дванадесет часове в деня. Ако ходи някой деня, не се препънва, защото гледа виделината на този свят. /10/ Ако ли ходи някой нощя, препънва се, защото виделината не е в него”  Йоан 11:9–10
1228 - Йоан9. и 10. стих от 11. глава от Евангелието на Йоана”  Йоан 11:9–10
1229 - ЙоанЙоан 11:9–10”  Йоан 11:9–10
1230 - ЙоанИ там имаше някой си човек, болен от 38 години. ”  Йоан 5:5
1231 - ЙоанИ там имаше някой си човек, болен от 38 години. ”  Йоан 5:5
1232 - ЙоанБлагословен, който иде в името Господне”  Йоан 12:13
1233 - ЙоанВ Начало бе Словото, и Словото бе Бог и всичко чрез Него стана”  Йоан 1:1
1234 - ЙоанПета глава от евангелието на Йоана.”  Йоан гл.5
1235 - Йоан16 глава от Евангелието на Йоана. 21 стих. ”  Йоан 16:21
1236 - Йоан3-та глава от Ев. на Йоана от началото до 22-ри стих.”  Йоан 3:1–22
1237 - Йоандесета глава от евангелието на Йоана.”  Йоан гл.10
1238 - ЙоанВ Начало бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог.”  Йоан 1:1
1239 - ЙоанДа се не смущава сърцето ви”  Йоан 14:1
1240 - ЙоанКазваха Юдеите на изцерения: Събота е, не ти е позволено да дигнеш одъра си.”  Йоан 5:10
1241 - ЙоанНаведе се долу и пак пишеше”  Йоан 8:8
1242 - ЙоанТова е живот вечен, да позная Тебе, Единаго Бога”  Йоан 17:3
1243 - ЙоанПонеже, както Отец въздига мъртвите и съживява, така и Синът, когото иска съживява”  Йоан 5:21
1244 - ЙоанИстина, истина ви казвам: Който не влезва през вратата на кошарата на овците, но влезва от другаде, той е крадец и разбойник.”  Йоан 10:1
1245 - ЙоанАЗ СЪМ ПЪТЯТ, ИСТИНАТА И ЖИВОТЪТ”  Йоан 14:6
1246 - Йоан14 глава от Евангелието на Йоана от 18 стих до края”  Йоан 14:18-31
1247 - Йоанчетиринайсета глава от евангелието на Йоана, отначало до осемнайсети стих.”  Йоан 14:1–18
1248 - ЙоанЕвангелие от Йоана, 1-ва глава, 1–15 стих.”  Йоан 1:1–15
1249 - Йоантрета глава от евангелието на Йоана.”  Йоан гл.3
1250 - Йоан20-та глава на Йоана. ”  Йоан 20
1251 - Йоан20. глава на Йоана.”  Йоан 20
1252 - Йоан12 гл. на Йоана. 44 ст. до 48.”  Йоан 12:44–50
1253 - ЙоанНа утрешния ден народ много, който беше дошел на празника, като чуха, че иде Исус в Йерусалим, взеха вейки финикови и излязоха да го посрещнат.”  Йоан 12:12
1254 - ЙоанИстината ще ви направи свободни”  Йоан 8:32
1255 - Йоантрета глава от евангелието на Йоана.”  Йоан гл.3
1256 - ЙоанСветлината свети в тъмнината и тъмнината не я обзе”  Йоан 1:5
1257 - ЙоанИ Словото стана плът и всели се между нас и видяхме Славата Негова, Слава както на Единароднаго от Отца, пълен с благодат и истина.”  Йоан 1:14
1258 - Йоандесета глава от евангелието на Йоана.”  Йоан гл.10
1259 - ЙоанЕвангелие от Йоана, 10. глава”  Йоан гл.10
1260 - ЙоанИ славата, която Ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно”  Йоан 17:22
1261 - ЙоанАз затова се родих и затова дойдох на този свят, да свидетелствувам истината. Всеки, който е от истината, слуша гласа ми.”  Йоан 18:37
1262 - ЙоанАко се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.”  Йоана, 3:3
1263 - ЙоанАз съм истинната лоза и Отец Ми е земледелецът.”  Йоана гл.15:1
1264 - ЙоанКазва му Никодим: Как може стар човек да се роди?”  Йоан 3:4
1265 - Йоанпетнайсета глава от евангелието на Йоана.”  Йоан гл.15
1266 - Йоантрета глава от евангелието на Йоана”  Йоан гл.3
1267 - Йоантрета глава от евангелието на Йоана.”  Йоан гл.3
1268 - Йоанпървата глава на Иоана, от 1-вия до 17-ия стих.”  Иоан 1:1-17
1269 - Йоантрета глава от евангелието на Йоана”  Йоан гл.3
1270 - ЙоанАко думите Ми пребъдат във вас и вие пребъдете в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем, ще направим жилище във вас и Аз ще ви се изявя.”  Йоан 14:23
1271 - Йоанпървите 5 стиха от първата глава от Евангелието на Иоана.”  Йоан 1:1–5
1272 - Йоанпървата глава от Евангелието на Иоана: от 1-ви до 6-и стих”  Йоан 1:1–6
1273 - Йоандванайсета глава от евангелието на Йоана”  Йоан 12:37-50
1274 - ЙоанИ Словото стана плът и всели се между нас и видяхме славата Негова, слава както на Единороднаго от Отца, пълен с благодат и Истина.”  Йоан 1:14
1275 - ЙоанТова като рече, плюна на земята, и направи кал от плюнката, и помаза с калта очите на слепия, и рече му: Иди, умий се в къпалнята Силоам. И тъй, отиде, уми се и дойде прогледнал.”  Йоан 9:6–7
1276 - ЙоанЕвангелие от Йоана, 3 глава, 1–15 стих”  „Евангелие от Йоана“, 3 глава, 1–15 стих
1277 - Йоантрета глава от евангелието на Йоана.”  Йоан гл.3
1278 - ЙоанВ начало бе Словото”  Йоан 1:1
1279 - Йоан21-ва глава от Евангелието на Иоана.”  Йоан гл.21
1280 - Йоандвайсета глава от Йоана.”  Йоан гл.20
1281 - ЙоанИмаше человек, проводен от Бога, името му Иоан”  Йоан 1:6
1282 - ЙоанНедейте се чуди, че ви рекох, че трябва да се родите изново.”  Йоан 3:7
1283 - Йоанпървата глава на Иоана, от 17-ия до 29-ия стих”  Йоан 1:17–29
1284 - ЙоанИоан, 3 глава.”  Иоан гл.3
1285 - ЙоанИскаш ли да оздравееш?”  Йоана 5:6
1286 - ЙоанЙоана 1:1-5”  Йоана 1:1-5
1287 - Йоан1. до 5. стих включително от първата глава от Евангелието на Йоана”  Йоана 1:1-5
1288 - Йоанпърва глава от Евангелието на Йоана”  Йоан 1
1289 - Йоанпърва глава от Евангелието на Йоана”  Йоан 1
1290 - ЙоанЕвангелие от Иоана 6 глава от 1–10 ст.”  Евангелие от Иоана 6 глава от 1–10 ст.
1291 - Йоанпървата глава от Евангелието на Йоана.”  Йоан гл.1
1292 - Йоан15 глава от Евангелието на Йоанна”  Йоан гл.15
1293 - Йоан15. глава от Евангелието на Йоан”  Йоан гл.15
1294 - ЙоанЛазар, нашият приятел заспа, но да ида да го събудя.”  Йоана 11:11
1295 - Йоаново1 Защото тая е любовта Божия, да пазим заповедите Негови; и заповедите Му не са тежки”  Първо послание на Иоан 5:3 
1296 - Йоаново1 Бог е виделина и никаква тъмнина няма в Него”  Първо послание на Иоан 1:5 
1297 - Йоаново1Първото Послание Йоаново. 5 глава”  I Послание Йоаново; 5 гл.
1298 - Йоаново1Ако речем, че не сме сгрешили...”  I Посл. Йоанна 1: 10
1299 - Йоаново1Ако речемъ, че не сме сгрѣшили...”  1 Послание отъ Иоана 1:10
1300 - Йоаново1Бог е Любов”  1 Йоан 4:8.
1301 - Йоаново1Бог е любов”  1 Йоан 4:8.
1302 - Йоаново1I Йоаново Послание 3:3-7”  I Йоаново Послание 3:3-7
1303 - Йоаново1И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както е Он чист.”  I посл. на Йоан 3:3
1304 - Йоаново1Роден от Бога”  I Посл. на ап. Йоан, гл.3, ст.9
1305 - Йоаново1Първа глава от Първото послание на Йоана”  Първото послание на Йоана гл.1
1306 - Йоаново13 гл., I послание от Йоан”  I послание от Йоан гл.3
1307 - Йоаново1Послание от Йоана, трета глава”  I послание от Йоан гл.3
1308 - Йоаново11. гл. от 1. послание на Йоана.”  I Послание на Йоана гл.1
1309 - Йоаново1Първото Послание на Йоана, глава 1”  I Послание на Йоана гл.1
1310 - Йоаново1трета глава от Първо послание [от] Йоана”  Първо послание от Йоана гл.3
1311 - Йоаново1Бог е Любов”  1 Йоаново 4:8
1312 - Йоаново13 глава от I. послание на Иоана”  I. послание на Иоана гл.3
1313 - Йоаново1Родения от Бог грях не прави ”  I Послание на св. ап. Йоан 3:9
1314 - Йоаново1Защото тая е любовта Божия, да пазим заповедите Негови; и заповедите Му не са тежки.”  Първо послание на Иоан 5:3
1315 - Йоаново14-та глава от Първото послание от Иоана.”  Първо послание на Иоан 4
1316 - Йоаново1Бог е виделина и никаква тъмнина няма в Него.”  Първо послание на Иоан 1:5
1317 - Йоаново1Първо послание Йоаново, трета глава”  Първо послание Йоаново гл.3
1318 - Йоаново2Всеки, който престъпва и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който пребъдва в учението Христово, има и Отца, и Сина. Ако иде някой при вас и не носи това учение, недейте го приима в къщи и не го поздравявайте.”  Второ Йоаново 9:10
1319 - Йоаново3III-то Послание Иоаново”  III-то Послание Иоаново гл.1
1320 - Йоаян10 гл. отъ Иоана”  10 гл. отъ Иоана
1321 - Йов Душата ми е отегчена от животи ми”  Йов, 10:1 
1322 - Йов Душата ми е отегчена от животи ми ”  Йов, 10:1
1323 - Йов7-и стих от 9-ата глава на Иова”  Йов 9:7
1324 - Йонбяга в Тарсис ”  Иона 1:3
1325 - КолосяниПослание към Колосяните, 4 гл.”  Колосяни, гл.4
1326 - Колосяничетвърта глава от Колосяном”  Колосяни, гл.4
1327 - КолосяниПосланията към Колосяните”  Послание към Колосяните 1:24:29
1328 - Коринтяни1 А всекиму се дава явлението на Духа за полза”  I.Кор. 12:7 
1329 - Коринтяни1 Но ако люби някой Бога, той е познат от Него”  I послание Коринтяном 8:3 
1330 - Коринтяни1 Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка”  I Коринтяни 13:1 
1331 - Коринтяни1 Що искате: С тояга ли да дойда при вас, или с любов и кротък дух?”  I Послание към Коринтяните 4:21 
1332 - Коринтяни1 Ни мъж, обаче, без жена; нито жена без мъж, бива в Господа”  I Посл. към Коринтяните 11:11 
1333 - Коринтяни1 Но брат с брата се съди, и то пред неверните”  I Послание към Коринтяните 6:6 
1334 - Коринтяни1 Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка”   I-во Послание към Коринтяните 13:1. 
1335 - Коринтяни1 Ако говоря с човечески или с ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм”  I-во Послание към Коринтяните 13:1 
1336 - Коринтяни1 Ако говоря с Человечески и ангелски езици”  I-во Послание към Коринтяните 13:1 
1337 - Коринтяни1 Любовта никога не отпада”  I-во Послание към Коринтяните 13:8 
1338 - Коринтяни1 Любовта никога не отпада, никога не се изменя”  I-во Послание към Коринтяните 13:8 
1339 - Коринтяни1гл. 13 от I Коринтяном”  гл. 13 от I Коринтяном
1340 - Коринтяни1Първо Посл. Кор. 3 ; 1-23”  Първо Посл. Кор. 3 ; 1-23
1341 - Коринтяни1А всекиму се дава явлението на Духа за полза. ”  I.Кор. 12:7
1342 - Коринтяни1Ако говоря с човечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. ”  I. Кор. 13:1
1343 - Коринтяни1Защото никой не може да положи друго основание, освен положеното, което е Исус Христос.”  Първо Коринтяном 3:11
1344 - Коринтяни1А сега остават тези трите: вяра, надежда и любов.”  I Послание Коринтяном, 13:13
1345 - Коринтяни1А сега остават тези тpите: вяра, надежда, любов ”  I Послание Коринтяном, 13:13
1346 - Коринтяни1Най-голяма е Любовта”  I. послание към Коринтяните, 13:13
1347 - Коринтяни1Най- голяма е любовта”  I. послание към Коринтяните, 13:13
1348 - Коринтяни1А сега остават тези трите: вяра, надежда, любов.”  Послание към Коринтяном 13:13
1349 - Коринтяни1А сега остават Тези тpите: Вяра, надежда, любов”  Послание към Коринтяном 13:13
1350 - Коринтяни1I Послание към Коринтяном 5:5-10”  I Послание към Коринтяном 5:5-10
1351 - Коринтяни1Защото решил бях да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и Него разпят.”  I Кор. 2:2
1352 - Коринтяни1Послание към Коринтяните, 13 гл.”  Послание към Коринтяните, 13 гл.
1353 - Коринтяни1I Послание к Коринтяном, гл.13”  Послание към Коринтяните, 13 гл.
1354 - Коринтяни1Но ако люби някой Бога, той е познат от Него. ”  I послание Коринтяном 8:3
1355 - Коринтяни1Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. ”  I Коринтяни 13:1
1356 - Коринтяни1Що искате: С тояга ли да дойда при вас, или с любов и кротък дух? ”  I Послание към Коринтяните 4:21
1357 - Коринтяни1Като оскърбени, а то винаги сме радостни; като сиромаси, но мнозина обогатяваме; като че нищо нямаме, а всичко владеем ”  II Коринтяни 6:10
1358 - Коринтяни1Така е и писано Първият человек Адам стана душа жива, а последният Адам е дух животворящ. ”  І Посл. към Коринтяните 15:45
1359 - Коринтяни1Ни мъж, обаче, без жена; нито жена без мъж, бива в Господа. ”  I Посл. към Коринтяните 11:11
1360 - Коринтяни1Знанието възгордява, а любовта назидава ”  1 Коринтяни 8:1
1361 - Коринтяни1Знанието възгордява, а Любовьта назидава ”  1 Коринтяни 8:1
1362 - Коринтяни116-та глава от 1-во Послание към Коринтяните”  I Послание към Коринтяните гл.16
1363 - Коринтяни1Ако говоря с человечески и ангелски езици, а Любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка”  I Коринтяни гл.13:1
1364 - Коринтяни1Любовта не дири своето си”  I Коринтяни гл.13:5
1365 - Коринтяни1А сега остават тези трите: вяра, надежда, любов; но най-голяма от тях е Любовта”  I Коринтяни гл.13:13
1366 - Коринтяни13-та глава от Посланието към Коринтяните”  I Послание към Коринтяните, гл.3
1367 - Коринтяни113-та глава от първото Послание към Коринтяните”  I Послание към Коринтяните гл.13
1368 - Коринтяни1А Бог нам откри”  I Послание към Коринтяните 2:10
1369 - Коринтяни1Имайте ревност за по-добрите дарби. ”  I Послание към коринтяните гл.12:31
1370 - Коринтяни1Имайте ревност за по-добрите дарби. ”  I Послание към коринтяните гл.12:31
1371 - Коринтяни14 гл. от I. послание към Коринтяните. 1 – 19 ст.”  I. послание към Коринтяните 4:1 – 19
1372 - Коринтяни14-та глава от I-во Послание към Коринтяните”  I. послание към Коринтяните 4:1 – 19
1373 - Коринтяни15 глава 1-во послание към Коринтяните, от 6 до 9 стих”  I Послание към коринтяните 5:6-9
1374 - Коринтяни115-а глава на Първото послание към Коринтяните, от 35-и стих до края”  Коринтяни1I Послание към коринтяните 15:35-41
1375 - Коринтяни16 гл. Първо послание към Коринтяните, до 15 стих.”  I Послание към коринтяните 6:1-15
1376 - Коринтяни113 глава от Посланието (първо) към Коринтяните”  I Послание към коринтяните гл.13
1377 - Коринтяни116 глава от I-во Послание към Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.16
1378 - Коринтяни13-та глава от първото послание към Коринтяните”  I послание към Коринтяните гл.3
1379 - Коринтяни1Но брат с брата се съди, и то пред неверните. ”  I Послание към Коринтяните 6:6
1380 - Коринтяни18-ма глава от Първо послание към Коринтяните”  I Послание към Коринтяните 8:3-7
1381 - Коринтяни115 глава от Първото послание към Коринтяните”  I-во послание към Коринтяните 15:1-11
1382 - Коринтяни13-та глава от първото Послание към Коринтяните”  I-во послание към Коринтяните гл.3
1383 - Коринтяни12 глава на Посланието към Коринтяните, от 5 до 26 стих.”  I-во послание към Коринтяните 2:5-26
1384 - Коринтяни113 глава от I-во Послание към Коринтяните”  13 глава от I-во Послание към Коринтяните
1385 - Коринтяни1тринадесета глава от Първото послание към коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1386 - Коринтяни1Тогаз ще възкръснат мъртвите. ”  I-во Послание към Коринтяните 15:35
1387 - Коринтяни1шеста глава от Първо послание към коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.6
1388 - Коринтяни1втора глава от Първо послание към коринтяните (от 6 до 16 стих). ”  I-во Послание към Коринтяните 2:6-16
1389 - Коринтяни1дванайсета глава на Първо послание към коринтяните (от 1 до 28 стих)”  I-во Послание към Коринтяните 12:1-28
1390 - Коринтяни1петнайсета глава от Първото послание към коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.15
1391 - Коринтяни113 глава от Първото послание към Коринтяните. ”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1392 - Коринтяни1Плът и кръв няма да наследят Царството Божие”  I-во Послание към Коринтяните 15:50
1393 - Коринтяни1Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка.”  I-во Послание към Коринтяните 13:1.
1394 - Коринтяни1първа глава от Първо послание към Коринтяном.”  I-во Послание към Коринтяните гл.1
1395 - Коринтяни1Понеже юдеите искат знамения, а елините търсят мъдрост, а ние проповядвам Христа разпет, за юдеите съблазън, а за елините безумство”  I-во Послание към Коринтяните гл.1:22-23
1396 - Коринтяни18-а глава от Първо послание към Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.8
1397 - Коринтяни1Но ако люби някой Бога, той е познат от Него. И тъй, колкото за яденето от идоложертвеното, знаем, че идолът е нищо на света, и че освен едного Бога, няма никой друг Бог.”  I-во Послание към Коринтяните гл.8:3-4
1398 - Коринтяни115-а глава от Първото послание към Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.15
1399 - Коринтяни1Ако говоря с човечески или с ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм ”  I-во Послание към Коринтяните 13:1
1400 - Коринтяни1Ако говориш с човечески или ангелски езици, а любов нямаш, нищо не си." ”  I-во Послание към Коринтяните 13:1
1401 - Коринтяни14-та глава от Първо Послание към Коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.4
1402 - Коринтяни113-та глава от Първо Послание към Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1403 - Коринтяни1І. послание към Коринтяните”  І. послание към Коринтяните
1404 - Коринтяни112 глава от 1 Послание към Коринтяните”  12 глава от 1 Послание към Коринтяните
1405 - Коринтяни113-та глава от I Послание към коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1406 - Коринтяни18 глава от I-во Послание към Коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.8
1407 - Коринтяни1Не знаете ли, че ние ангели ще съдим”  1 Коринтяни 6:3
1408 - Коринтяни113 глава от Първото Послание към Коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1409 - Коринтяни113 глава от Първото Послание към Коринтяните. ”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1410 - Коринтяни113 глава от Първото послание към Коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1411 - Коринтяни113 глава от Първото Послание към Коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1412 - Коринтяни1първата глава от Първото Послание към Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.1
1413 - Коринтяни1Ако говоря с Человечески и ангелски езици.”  I-во Послание към Коринтяните 13:1
1414 - Коринтяни113 глава от Първо Послание към Коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1415 - Коринтяни1Ако говоря с человечески и ангелски езици”  I-во Послание към Коринтяните гл.13:1
1416 - Коринтяни1Ако говоря с человечески и ангелски езици.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13:1
1417 - Коринтяни1Любовта не се превъзнася, не се гордее; не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло; на неправдата се не радва, а сърадва се на истината; на всичко хваща вяра, на всичко се надее, всичко търпи”  I Коринтяните 13:1-6
1418 - Коринтяни1Любовта не се превъзнася, не дири своето си, не се радва на злото, но се радва на доброто. На всичко хваща вяра.”  I Коринтяните 13:1-5
1419 - Коринтяни1Любовта никога не отпада.”  I-во Послание към Коринтяните 13:8
1420 - Коринтяни1Любовта никога не отпада."”  I-во Послание към Коринтяните 13:8
1421 - Коринтяни113 глава от Първото послание към Коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1422 - Коринтяни1Любовта никога не отпада, никога не се изменя”  I-во Послание към Коринтяните 13:8
1423 - Коринтяни112 глава от I-то Послание към Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.12
1424 - Коринтяни113 глава от първото послание към Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните 13:1-13
1425 - Коринтяни113 глава от Първото послание към Коринтяните”  1 Коринтяни 13 гл.
1426 - Коринтяни113 глава от Първото послание към коринтяните. ”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1427 - Коринтяни113 глава от Първо Послание към Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1428 - Коринтяни113 глава от Първото послание към коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1429 - Коринтяни1Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам ще съм мед що звънти и кимвал що дрънка”  1 Коринтяни 13:1
1430 - Коринтяни113 глава от I-то послание на Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1431 - Коринтяни113 глава от Първото послание към коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1432 - Коринтяни113 глава от I Послание към Коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1433 - Коринтяни113. глава от Първото послание към коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1434 - Коринтяни1тринайсета глава от първото послание към коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1435 - Коринтяни1тринайсета глава от първото послание към коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1436 - Коринтяни1тринайсета глава от първото послание към коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1437 - Коринтяни1тринайсета глава от първото послание към коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1438 - Коринтяни1тринайсета глава от Първото послание към коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1439 - Коринтяни1тринайсета глава от Първото послание към коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1440 - Коринтяни1тринайсета глава от първото послание към коринтяните”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1441 - Коринтяни1тринайсета глава от първото послание към коринтяните”  тринайсета глава от първото послание към коринтяните
1442 - Коринтяни1Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. ”  I-во Послание към Коринтяните гл.13:1
1443 - Коринтяни1I. Посл. към Коринтяните, 13 гл.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1444 - Коринтяни113. глава от Първото послание към коринтяните”  I. Посл. към Коринтяните, 13 гл.
1445 - Коринтяни1Докато бях дете, мислех по детински; щом станах мъж, напуснах детинското. ”  I-во Послание към Коринтяните 13:11
1446 - Коринтяни113 гл. от I. Послание към Коринтяните”  13 гл. от I. Послание към Коринтяните
1447 - Коринтяни113. глава от Първото послание към коринтяните.”  13. глава от Първото послание към коринтяните.
1448 - Коринтяни113 глава от Първото послание към коринтяните.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1449 - Коринтяни1Послание към Коринтяните, 13 гл.”  I-во Послание към Коринтяните гл.13
1450 - Коринтяни113 глава от I Послание към Коринтяните.”  13 глава от I Послание към Коринтяните.
1451 - Коринтяни1че като бил дете, мислел като дете ”  Коринтяни 13:11
1452 - Коринтяни2 За то, ако е някой в Христа, той е създание ново; вехтото премина, ето, всичко стана ново  ”  II Коринтяни - глава 5 : стих - 17 
1453 - Коринтяни2 Дето е Духът Господен, там е свобода”  II Коринтяни 3:17 
1454 - Коринтяни2 Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена!”  II Послание Коринтяном, 12:9 
1455 - Коринтяни2 Като оскърбени, а то винаги сме радостни; като сиромаси, но мнозина обогатяваме; като че нищо нямаме, а всичко владеем”  II Коринтяни 6:10 
1456 - Коринтяни2 С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с Любов нелицемерна”  II Послание към Коринтяните 6:6 
1457 - Коринтяни2 Защото, ако оскърбявам аз вас, то мене кой ще развесели, ако не този, който е оскърбен от мене”  II-ро послание към Коринтяните  2:2 
1458 - Коринтяни2Дето е Духът Господен, там е свобода.”  II Коринтяни 3:17
1459 - Коринтяни2Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена!”  II Послание Коринтяном., 12:9
1460 - Коринтяни2За то, ако е някой в Христа, той е създание ново; вехтото премина, ето, всичко стана ново. ”  II Коринтяни - глава 5 : стих - 17
1461 - Коринтяни2Защото любовта Христова ни принуждава. ”  II Послание към Коринтяните 5:14
1462 - Коринтяни211 гл. от II Послание към Коринтяните”  II Послание към Коринтяните гл.11
1463 - Коринтяни211-а глава от Второто послание към коринтяните”  II Послание към Коринтяните гл.11
1464 - Коринтяни23-та глава от II-то послание към Коринтяните.”  II Послание към Коринтяните гл.3
1465 - Коринтяни22 глава от II послание към Коринтяните от началото до 10 стих”  II послание към Коринтяните 2:1-10
1466 - Коринтяни2С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с Любов нелицемерна. ”  II Послание към Коринтяните 6:6
1467 - Коринтяни2 II-ро послание към Коринтяните, част от втората глава”  II послание към Коринтяните 2:5-12
1468 - Коринтяни2Защото не искам да не знаете, братя, за нашата скръб, която ни се случи в Азия, че твърде много се отеготихме, повече от силата си, така че се отчаяхме дори за живота си. ”  II-ро послание към Коринтяните гл.1:8
1469 - Коринтяни2Защото знаем, че ако се развали земната къща [на нашето селение, имаме от Бога здание на небеса, дом неръкотворен, вечен.]… ”  II-ро послание към Коринтяните гл.5:1
1470 - Коринтяни27-ма глава на II-ро Послание към Коринтяните”  II-ро послание към Коринтяните 7:1-14
1471 - Коринтяни2Второ послание към Коринтяните, глава 1, от 1 до 9 стих”  II-ро послание към Коринтяните 1:1-9
1472 - Коринтяни2Второ послание към Коринтяните, от 1 до 10 стих”  II-ро послание към Коринтяните 5:1-10
1473 - Коринтяни2Второ послание към коринтяните (от първи до петнадесети стих) ”  II-ро послание към Коринтяните 5:1-15
1474 - Коринтяни2 пета глава от Второто послание към коринтяните”  II-ро послание към Коринтяните гл.5
1475 - Коринтяни2четвърта глава от Второто послание към Коринтяните от 7 до 11 ст.”  II-ро послание към Коринтяните 4:7-11
1476 - Коринтяни2Защото, ако оскърбявам аз вас, то мене кой ще развесели, ако не този, който е оскърбен от мене.”  II-ро послание към Коринтяните 2:2
1477 - Коринтяни2първа глава на Второто послание към коринтяните”  II-ро послание към Коринтяните 1:3-24
1478 - Коринтяни26-а глава от Второ послание към Коринтяном”  II-ро послание към Коринтяните гл.6
1479 - Коринтяни2В биения, в запирания, в бъркотии, в трудове, в неспания, в неядения”  II-ро послание към Коринтяните гл.6:5
1480 - Коринтяни2С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна”  II-ро послание към Коринтяните гл.6:6
1481 - Коринтяни2с оръжията на Правдата в дясната ръка и в лявата”  II-ро послание към Коринтяните гл.6:7
1482 - Коринтяни2в слава и безчестие, в хулене и захваляне; като прелъстници, а истинни; като непознати, а опознати”  II-ро послание към Коринтяните гл.6:8
1483 - Коринтяни2Като на умиране, а ето живеем; като наказвани, а не умъртвявани”  II-ро послание към Коринтяните гл.6:9
1484 - Коринтяни2като оскърбени, а то винаги сме радостни; като сиромаси, но мнозина обогатяваме; като че нищо нямаме, а пък всичко владеем”  II-ро послание към Коринтяните гл.6:10
1485 - Коринтяни2Във всичко представяме себе си като служители Божии, в търпение голямо, в скърби, в нужди, в утеснения, в биене, в запирания, в бъркотии, в трудове, в неспане, в неядене.”  II-ро послание към Коринтяните гл.6:4-5
1486 - Коринтяни2С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна, със словото на истината, със сила Божия, с оръжия на правдата в дясната ръка и в лявата”  II-ро послание към Коринтяните гл.6:6-7
1487 - Коринтяни2В слава и безчестие, в хулене и захваляне; като прелъстници, а истинни; като непознати, а опознати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани; като оскърбени, а то винаги сме радостни; като сиромаси, но мнозина обогатяваме; като че нищо нямаме, а пък всичко владеем”  II-ро послание към Коринтяните гл.6:8-10
1488 - Коринтяни25-та глава от второ послание към Коринтяните.”  II-ро послание към Коринтяните гл.5
1489 - Коринтяни2пета глава от Второ послание към коринтяните”  II-ро послание към Коринтяните гл.5
1490 - Левит В първия месец, в четиринадесетия ден на месеца привечер, Пасха Господня е”  Левит 23:5 
1491 - Левит В първия месец, в четиринадесетия ден на месеца привечер, Пасха Господня е. ”  Левит 23:5
1492 - Левит В първия месец, в четиринадесетия ден на месеца, привечер, пасха Господня е. ”  Левит 23:5
1493 - Левит19 глава от книгата на Левит, от 1–19 стих.”  Левит 19:1–19
1494 - Лука Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете”  Лука 12:12 
1495 - Лука Казвам ви, че в онзи ден по-леко ще бъде наказанието на Содом и Гомор, нежели на този град”  Лука 10:12. 
1496 - Лука Учителю благи, що да сторя, за да наследя живот вечен”  Лука 18:18 
1497 - Лука Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете”  Лука 12:12. 
1498 - Лука И казваше им, че Син Человечески е господар и на съботата”  Лука 6:5 
1499 - Лука И като влезе ангелът при нея, рече: Радвай се, благодатная! Господ е с тебе: благословена си ти между жените   ”  Лука 1:28 
1500 - Лука Мария избра добрата част”  Ев. на Лука, гл. 10, ст. 42 
1501 - Лука Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята”  Лука 18; 8 
1502 - Лука Защото днес се роди вам в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ”  Ев. Лука 2:11 
1503 - Лука И обърна се Господ, та погледна Петра”  От Лука 22: 61 
1504 - Лука Дух Господен е над мене, защото ме помаза да благовествувам на сиромасите”  От Лука 4: 18 
1505 - Лука И положи на нея ръце и тоз час се изправи жената и славеше Бога”  Ев. Лука 13:13 
1506 - Лука Още по-блажени са, които слушат Словото Божие и Го пазят”  Лука 11:28 
1507 - Лука Две жени ще наедно да мелят: едната ще бъде взета, а другата ще се остави”  Лука 17:35 
1508 - Лука Ти целувание Ми не даде; а тя, откак съм влязъл, не е престанала да целува нозете Ми”  Лука 7:45 
1509 - Лука Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете”  Лука 12:12 
1510 - Лука Казвам ви, че в онзи ден по-леко ще бъде наказанието на Содом и Гомор, нежели на този град”  Лука 10:12. 
1511 - Лука Учителю благи, що да сторя, за да наследя живот вечен”  Лука 18:18 
1512 - Лука Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете”  Лука 12:12. 
1513 - Лука А друго падна на добрата земя и, като израсна, стори плод стократен”  Лука 8;8 
1514 - Лука Който слуша вас, Мене слуша; и който се отмята от вас, от Мене се отмята; а който се отмята от Мене, отмята се от Тогози, Който ме е проводил”  Лука 10:16 
1515 - Лука Тогава им отвори умовете да разбират Писанията”  Ев. Лука 24:45 
1516 - Лука Който има уши да слуша, нека слуша”  Ев. Лука 8:8 
1517 - Лука Още едно ти не достига!”  Лука 18:22 
1518 - Лука Господи, да прогледам!”  Лука 18:41 
1519 - Лука Блаженъ този рабъ, когото би намѣрилъ господарьтъ му, кога си дойде, че прави така”  Лука 12:43 
1520 - Лука Но едно е потребно; а Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея”  Лука 10:42. 
1521 - Лука На това недейте се радва, че духовете се покоряват вам, а радвайте се повече, защото имената ваши са записани на небеса”  Лука 10:20 
1522 - Лука И отвори умовете им да разбират писанията”  Лука 24:45 
1523 - Лука Давайте, и ще ви се даде!”  Лука 6:38 
1524 - Лука Защото не могат вече ни да умрат, понеже са равноангели; и като са синове на възкресението, синове Божии са”  Лука, 20:36 
1525 - Лука Животът е по-драгоценен от храната, и тялото – от облеклото”  Лука 12:23 
1526 - Лука Който се отмята от мене, отмята се от Тогози, Който ме е проводил”  Лука 10:16 
1527 - Лука Той дойде при Пилата и поиска тялото Исусово”  Лука 23:52 
1528 - Лука Учителю благи, що да сторя, за да наследвам живот вечен?”  Лука 18:18 
1529 - Лука А друго падна на добрата земя, и като израсте, стори плод стократно”  Лука 8:8 
1530 - Лука И пак в другата събота влезе в съборището и поучаваше”  Лука 6:6 
1531 - Лука Огън дойдох да туря на земята”  Лука 12:49 
1532 - Лука Духът ща ви научи в истия час, що трябва да речете”  Лука 12:12 
1533 - Лука Лука 9:49”  Лука 9: 49 
1534 - Лука Истина ви казвам, че тази сирота вдовица тури от всичките най-много”  Лука 21:3 
1535 - Лука А видя и някоя сирота вдовица, която тури там две лепти”  Лука 21:2 
1536 - Лука И казваше им, че Син Человечески е господар и на съботата”  Лука 6:5 
1537 - Лука А трябваше да се възвеселим и да се възрадваме, защото този твой брат мъртъв бе, и оживя; загинал бе, и намери се”  Лука, 15:32 
1538 - Лука И Син Человечески отхожда, според както е определено”  Лука, 22:22 
1539 - Лука Освободени от ръката на враговете наши”  Лука 1:71 
1540 - Лука Верният в малкото, и в многото е верен”  Лука 16:10 
1541 - Лука Прибърза да слезе и прие го с радост”  Лука 19:6 
1542 - Лука Който не приеме Царството Божие като дете, няма да влезе в него”  Лука 18:17 
1543 - Лука Никой слуга не може на двама господари да слугува”  Лука 16:13 
1544 - Лука Друго падна на добрата земя”  Лука 8:8 
1545 - Лука Верният в малкото е верен и в многото, а неправедният в многото е неверен и в малкото”  Лука 16:10 
1546 - Лука Беше някой си богат човек, който имаше домостроител, и го наковладиха, че разсипва имането”  Лука 16:1 
1547 - Лука А друго падна на добрата земя, и като израсте, стори плод стократен”  Лука 8:8 
1548 - Лука Недейте се грижи за живота си, що да ядете, нито за тялото си, що да облечете”  Лука 12:22 
1549 - Лука Ще проповядвам благоприятната Господня година”  Лука 4:19 
1550 - Лука И сгърбена беше и не можеше никак да се изправи”  Лука 13:11 
1551 - Лука Да имате вяра колкото синаповото зърно”  Лука 17:6 
1552 - Лука Да идем, прочее, във Витлеем”  Лука 2:15 
1553 - Лука И който не носи кръста си и не върви след мене, не може да ми бъде ученик”  Лука 14:27 
1554 - Лука И ги изведе вън до Витания и дигна ръцете си и ги благослови”  Лука 24:50 
1555 - Лука Да служим без страх”  Лука 1:74 
1556 - Лука И ще бъдеш блажен”  Лука 14:14 
1557 - Лука Кажи само реч и ще оздравее момчето ми”  Лука 7:7 
1558 - Лука Затова аз вам завещавам царство, както Отец ми завеща на мене”  Лука 22:29 
1559 - Лука Тогава, които са в Юдея, да бягат по горите, а които са сред него, да излизат навън, а които са в околностите, да не влизат в него”  Лука 21:21 
1560 - Лука Понеже не намериха място, отдето да внесат болния, възлязоха на покрива, и през керемидите го спуснаха с одъра пред Исуса”  Лука 5:19 
1561 - Лука Законът и пророците до Йоана бяха; оттогава Царството Божие се благовествува, и всеки се нуди да влезе в него.”  Лука 16:16
1562 - Лука И молих се на твоите ученици да го изпъдят, но не можаха. А Исус отговори: О, роде, неверни и развратени, докога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тука!”  Лука 9:40–41
1563 - Лука А той рече: Още по-блажени са, които слушат Словото Божие и Го пазят.”  Лука 11:28
1564 - Лука Две жени ще наедно да мелят: едната ще бъде взета, а другата ще се остави.”  Лука 17:35
1565 - Лука Двѣ жени ще наедно да мелятъ, едната ще бѫде взета, а другата ще се остави. ”  Лука 17:35
1566 - Лука А той рече: Още по-блажени са, които слушат Словото Божие и го пазят.”  Лука 11:28
1567 - Лука И те му рекоха: Защо учениците Йоанови често постят и молба правят, така и фарисейските, а твоите ядат и пият?”  Лука 5:33
1568 - Лука И някой си големец Го попита и рече: Учителю благи, що да сторя, за да наследя живот вечен?”  Лука 18: 18
1569 - Лука Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете.”  Лука 12:12
1570 - Лука "Защото Дух Светии ще ви научи в истия час що трябва да речете."”  Лука 12:12
1571 - Лука Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете.”  Лука 12:12.
1572 - Лука А друго падна на добрата земя и, като израсна, стори плод стократен.”  Лука 8;8
1573 - Лука И рече им: Какви са тези думи, които си приказвате помежду си, като пътувате, и защо сте тъжни?”  Лука 24:17
1574 - Лука И рече им: Какви са тези думи, които си приказвате помежду си, като пътувате, и защо сте тъжни?”  Лука 24:17
1575 - Лука Защото имам петима братя, да им засвидетелства, щото да не би да дойдат и те на това мъчително място.”  Лука 16:28
1576 - Лука И някой си големец Го попита и рече: Учителю благи, що да сторя, за да наследя живот вечен?”  Лука 18:18
1577 - Лука Който слуша вас, Мене слуша; и който се отмята от вас, от Мене се отмята; а който се отмята от Мене, отмята се от Тогози, Който ме е проводил. ”  Лука 10:16
1578 - Лука Още едно ти не достига!”  Лука 18:22
1579 - Лука От тогази царството Божие се благовества.”  Лука 16:16
1580 - Лука Господи, да прогледам!”  Лука 18:41
1581 - Лука А той му рече: Брат ти си дойде. ”  Лука 15:27
1582 - Лука И нѣкой си голѣмецъ Го попита и рече: Учителю благи, що да сторя, за да наслѣдвамъ животъ вѣченъ?”  Лука 18:18
1583 - Лука И някой си големец Го попита и рече: Учителю благи, що да сторя, за да наследвам живот вечен?”  Лука 18:18
1584 - Лука Блаженъ този рабъ, когото би намѣрилъ господарьтъ му, кога си дойде, че прави така.”  Лука 12:43
1585 - Лука Блажен този раб, когото би намерил господарят му, кога си дойде, че прави така.”  Лука 12:43
1586 - Лука Но кога те поканятъ, иди и седни на послѣдното мѣсто, за да ти рече, кога дойде този който те е призвалъ: Приятелю, възлѣзъ по-горѣ. Тогазъ щешъ има слава прѣдъ тѣзи които сѣдатъ съ тебе наедно.”  Лука 14:10
1587 - Лука Обърна се после особeно към учениците и рече: Блажени очите, които виждат това, което вие видите.”  Лука 10:23
1588 - Лука И като вървяха, рече Му някой си в пътя”  Лука 9:57
1589 - Лука А той отговори и рече: Да възлюбиш Господа, Бога твоего с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближнаго твоего както самаго себе си.”  Лука 10:27
1590 - Лука А той отговори и рече: Да възлюбиш Господа, Бога твоего с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближнаго твоего както самаго себе си”  Лука 10:27
1591 - Лука И като го видя Исус, че се наскърби, рече: Колко мъчно ще влязат в Царството Божие тези, които имат богатство!”  Лука 18:24
1592 - Лука Друго падна на добрата земя, и като израстна, стори плод стократен. ”  Лука 8:8
1593 - Лука Ето давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии, на всяка чужда власт и нищо няма да ви повреди. ”  Лука 10:19
1594 - Лука А Исус му рече: Що ме казваш благ? Никой не е благ, тъкмо един Бог.”  Лука 18:19
1595 - Лука Но едно е потребно; а Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея”  Лука 10:42.
1596 - Лука На това недейте се радва, че духовете се покоряват вам, а радвайте се повече, защото имената ваши са записани на небеса. ”  Лука 10:20
1597 - Лука И отвори умовете им да разбират писанията. ”  Лука 24:45
1598 - Лука И отвори умоветѣ имъ да разбиратъ писанията. ”  Лука 24:45
1599 - Лука Давайте, и ще ви се даде! ”  Лука 6:38
1600 - Лука И като дойде на себе си, рече: На колко наемници бащини ми изостава хляб, а пък аз мра от глад. ”  Лука 15:17
1601 - Лука Защото не могат вече ни да умрат, понеже са равноангели; и като са синове на възкресението, синове Божии са. ”  Лука, 20:36
1602 - Лука Остани с нас, защото е привечер, и денят превали. ”  Лука 24:29
1603 - Лука По твоята реч ще хвърля мрежата! ”  Лука 5:5
1604 - Лука Животът е по-драгоценен от храната, и тялото – от облеклото. ”  Лука 12:23
1605 - Лука Който се отмята от мене, отмята се от Тогози, Който ме е проводил. ”  Лука 10:16
1606 - Лука Той дойде при Пилата и поиска тялото Исусово. ”  Лука 23:52
1607 - Лука И пак в другата събота влезе в съборището и поучаваше. ”  Лука 6:6
1608 - Лука Огън дойдох да туря на земята. ”  Лука 12:49
1609 - Лука Духът ща ви научи в истия час, що трябва да речете. ”  Лука 12:12
1610 - Лука Дух Господен е на мене, защото ме проводи да благоветствувам на сиромасите. ”  Лука 4:18
1611 - Лука Дух Господен е на мене, защото ме проводи да благовествувам на сиромасите. ”  Лука 4:18
1612 - Лука Истина ви казвам, че тази сирота вдовица тури от всичките най-много. ”  Лука 21:3
1613 - Лука Истина ви казвам, че тази сирота вдовица тури от всичките най-много. ”  Лука 21:3
1614 - Лука А видя и някоя сирота вдовица, която тури там две лепти. ”  Лука 21:2
1615 - Лука А видя и някоя сирота вдовица, която тури там две лепти ”  Лука 21:2
1616 - Лука И казваше им, че Син Человечески е господар и на съботата ”  Лука 6:5
1617 - Лука А трябваше да се възвеселим и да се възрадваме, защото този твой брат мъртъв бе, и оживя; загинал бе, и намери се ”  Лука, 15:32
1618 - Лука Отговори Симон и рече Мисля, че онзи, комуто е оставил повечето." А Той му рече Право си отсъдил." ”  Лука 7:43
1619 - Лука Наближило е Царството Божие. ”  Лука гл.10:9
1620 - Лука И като влезе ангелът при нея, рече: Радвай се, благодатная! Господ е с тебе: благословена си ти между жените.”  Лука 1:28
1621 - Лука И отговори Исус и рече им: Идете, известете Йоану, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, хроми ходят, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват и на сиромасите се благовествува. ”  Лука, 7:22
1622 - Лука И Син Человечески отхожда, според както е определено ”  Лука, 22:22
1623 - Лука 24 глава от Евангелието на Лука, до 23 стих”  Лука 24:1-23
1624 - Лука Освободени от ръката на враговете наши. ”  Лука 1:71
1625 - Лука И някой си големец го попита и рече: Учителю благи, що да сторя, за да наследвам живот вечен? ”  Лука 18:18
1626 - Лука А отговори ангелът и рече му: Аз съм Гавраил, който предстоя пред Бога; и проводен съм да ти говоря и да ти благовестя това”  Лука 1:19
1627 - Лука Аз съм Гавриил, който стоя пред Бога, и проводен съм да ти говоря и да ти благовестя това.”  Лука 1:19
1628 - Лука Прибърза да слезе и прие го с радост. ”  Лука 19:6
1629 - Лука Но Исус ги привика и рече: Оставете децата да дохождат при мене, и не ги възпирайте, защото на таквиз е Царството Божие ”  Лука 18:16
1630 - Лука шеста глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.6
1631 - Лука Който не приеме Царството Божие като дете, няма да влезе в него. ”  Лука 18:17
1632 - Лука Истина ви казвам: Който не приеме Царството Божие като дете, няма да влезе в него. ”  Лука 18:17
1633 - Лука Никой слуга не може на двама господари да слугува.”  Лука 16:13
1634 - Лука "Никой слуга не може на двама господари да слугува.”  Лука 16:13
1635 - Лука евангелието на Лука – от начало до дванайсети стих ”  Лука 14:1-12
1636 - Лука 14 глава от Евангелието на Лука. от първи до 12 стих”  Лука 14:1-12
1637 - Лука И проводи ги да проповядват Царството Божие. ”  Лука 9:2
1638 - Лука И проводи ги да проповядват Царството Божие. ”  Лука 9:2
1639 - Лука Друго падна на добрата земя. ”  Лука 8:8
1640 - Лука А другото падна на добрата земя. ”  Лука 8:8
1641 - Лука Мир на този дом. ”  Лука 10:5
1642 - Лука Верният в малкото е верен и в многото, а неправедният в многото е неверен и в малкото. ”  Лука 16:10
1643 - Лука Верният в малкото, и в многото е верен; а не- праведният в малкото, и в многото е неправеден. ”  Лука 16:10
1644 - Лука И ако в чуждото се не показвате верни, кой ще ви даде вашето? ”  Лука 16:12
1645 - Лука евангелието на Лука, от трийсет и шести стих”  Лука 24:36-53
1646 - Лука Беше някой си богат човек, който имаше домостроител и го наковладиха, че разсипва имането. ”  Лука 16:1
1647 - Лука 1-ва глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.1
1648 - Лука 4-а глава от Лука”  Лука гл.4
1649 - Лука 9-та глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.9
1650 - Лука 10-а глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.10
1651 - Лука 13-а глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.13
1652 - Лука 14-а глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.14
1653 - Лука 15-а глава от Евангелието на Лука.”  Лука гл.15
1654 - Лука 16-а глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.16
1655 - Лука 17-а глава от Евангелието на Лука.”  Лука гл.17
1656 - Лука 18-а глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.18
1657 - Лука 22-ра глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.22
1658 - Лука 23-та глава от Евангелието на Лука.”  Лука гл.23
1659 - Лука 24-та глава от Евангелието на Лука. ”  Лука гл.24
1660 - Лука Недейте се грижи за живота си, що да ядете, нито за тялото си, що да облечете. ”  Лука 12:22
1661 - Лука Кой е прочие онзи верен и благоразумен домостроител, когото господарят ще постави над слугите си – да дава на време всекиму определената храна?”  Лука 12:42
1662 - Лука И отиде, та се представи”  Лука 15:15
1663 - Лука Ще проповядвам благоприятната Господня година.”  Лука 4:19
1664 - Лука пет стиха от Евангелието на Лука, глава пета, стихове 5 - 10.”  Лука 5:5 -  10
1665 - Лука И сгърбена беше и не можеше никак да се изправи. ”  Лука 13:11
1666 - Лука Блажен, който яде хляб в Царството Божие ”  Лука 14:15
1667 - Лука 14-та глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.14
1668 - Лука Ще хвърля мрежата”  Лука от 5:5
1669 - Лука 6-а глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.6
1670 - Лука 13-а глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.13
1671 - Лука 20-а глава от Лука”  Лука гл.20
1672 - Лука Закхее, сляз скоро! ”  Лука гл.19:5
1673 - Лука Светило на тялото е окото. ”  Лука 11:34
1674 - ЛукаКойто не носи кръста си ”  Лука, 14:27
1675 - ЛукаМария избра добрата част ”  Ев. на Лука, гл. 10, ст. 42
1676 - ЛукаЛука 24 : 19-53”  Лука 24 : 19-53
1677 - ЛукаДвама человеци влязоха в храма да се помолят: единият фарисей, а другият митар. ”  Ев. Лука 18:10
1678 - ЛукаНо Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята.”  Лука 18; 8
1679 - ЛукаНо и космите на главата ви всичките са изброени. И така, не бойте се: вие сте от много врабчета по-добри.”  Ев. Лука 12:7
1680 - ЛукаРече още: Някой си человек имаше двама синове.”  Евангелие от Лука 15: 11
1681 - ЛукаОбърна се после особено към учениците и рече: Блажени очите, които виждат това, което вие видите. Защото ви казувам, че мнозина пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате, и не видяха и да чуят това, що чуете, и не са чули... А той рече: Този, който му стори милост. Тогаз Исус му рече: Иди и ти така прави.”  Евангелие от Лука 10: 23-37
1682 - ЛукаИ никой не налива ново вино в мехове ветхи... Но трябва да се налива новото вино в мехове нови, и се завардят и двете.”  Ев. Лука 5:37–38
1683 - ЛукаЗащото днес се роди вам в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ.”  Ев. Лука 2:11
1684 - ЛукаРече му Исус: Днес стана спасение на този дом, защото и той е син Авраамов.”  Евангелие от Лука: 19; 9
1685 - ЛукаА Марта се мълвеше за многото слугуване; и застана, та рече: Господи, небрежиш ли, че сестра ми ме остави сама да слугувам? Речи ѝ, прочее, да ми помогне. Отговори Исус и рече ѝ: Марто, Марто, грижиш се и се мълвиш за много нещо; но едно е потребно: а Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея”  Ев.Лука 10:40–42
1686 - ЛукаНикой слуга не може на двама господари да слугува. Не може да работите на Бога и на Мамона.”  Ев. Лука 16:13
1687 - ЛукаЗащото тѣзи сѫ дни на отмъщение, за да се изпълни все що е писано.”  Ев. отъ Лука, гл. 21, ст. 22
1688 - ЛукаЗащото тези са дни на отмъщение, за да се изпълни все що е писано”  Ев. от Лука, гл. 21, ст. 22
1689 - ЛукаРече им една притча: Дали може сляп слепия да води?”  Лука 6:39
1690 - ЛукаРече имъ една притча: Дали може слѣпъ слѣпаго да води?”  Лука 6:39
1691 - ЛукаИ рече им Идете в срещното село, в което, щом влезете, ще намерите жребе вързано, на което никой човек не е никога възседал, отвържете го и го доведете.”  От Лука 19: 30
1692 - ЛукаИ рече имъ: Идете въ срещното село, въ което, щомъ влѣзете, ще намѣрите жребе вързано, на което никой човѣкъ не е никога възсѣдалъ: отвържете го и го доведете.”  От Лука 19: 30
1693 - ЛукаЗащото Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете.”  От Лука 12: 12
1694 - ЛукаЗащото Духъ Свети ще ви научи въ истия часъ, що трѣбва да речете. ”  От Лука 12: 12
1695 - ЛукаИ ето, беше там жена, която имаше дух болестен осемнадесет години и сгърбена беше...”  Лука 13: 10-11
1696 - ЛукаИ ето, бѣше тамъ жена, която имаше духъ болестенъ осемнадесеть години и сгърбена бѣше...”  Лука 13: 10—11.
1697 - ЛукаИ обърна се Господ, та погледна Петра”  От Лука 22: 61
1698 - ЛукаИ обърна се Господъ, та погледна Петра”  От Лука 22: 61
1699 - ЛукаДух Господен е над мене, защото ме помаза да благовествувам на сиромасите. ”  От Лука 4: 18
1700 - ЛукаДухъ Господенъ е надъ мене, защото ме помаза да благовествувамъ на сиромаситѣ.”  От Лука 4: 18
1701 - ЛукаИ начнаха всичките, като на един ум, да се отричат.”  От Лука 14: 18-20
1702 - ЛукаИ начнаха всичкитѣ, като на единъ умъ, да се отричатъ ”  От Лука 14: 18-20
1703 - ЛукаИ рече баща му на слугите си...”  От Лука 15: 22-23
1704 - ЛукаИ рече баща му на слугитѣ си…”  Лука 15: 22—23
1705 - ЛукаА детето растеше, и укрепваше се духом, и се изпълваше с мъдрост.”  Лука 2:40
1706 - ЛукаИ положи на нея ръце и тоз час се изправи жената и славеше Бога.”  Ев. Лука 13:13
1707 - ЛукаИ отиде, та се пристави едному от гражданите на онази страна, който го проводи на полетата си да пасе свине. ”  Лука 15:15
1708 - ЛукаОсвен Отца никой друг не знае кой е Синът: и кой е Отец, никой друг не знае тъкмо Синът.”  Евангелие от Лука 10:22
1709 - ЛукаИ като погледна Исус, видя богатите, които туряха даровете си в съкровищницата. А видя и някоя сирота вдовица, която тури там две лепти. И рече: Истина ви казвам, че тая сирота вдовица тури от всичките най-много, защото всички тези туриха в даровете Божии от изобилието си: а тя от немането си тури всичкия си имот, колкото имаше.”  Евангелие от Лука, 21:1-4
1710 - ЛукаА Той рече: Още по-блажени сѫ, които слушатъ Словото Божие и го пазятъ.”  Лука 11:28
1711 - ЛукаЕвангелие от Лука 2:1-5”  Евангелие от Лука 2:1-5
1712 - ЛукаЕвангелие от Лука 14:14-20”  Евангелие от Лука 14:14-20
1713 - ЛукаТи целувание Ми не даде; а тя, откак съм влязъл, не е престанала да целува нозете Ми.”  Лука 7:45
1714 - ЛукаАз ви казвам: искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. ”  Ев. Лука 11:9
1715 - ЛукаПитаха го и военните и говореха: А ние що да правим? И рече им: Не правете никому насилство, нито оклеветявайте, и доволни бъдете от заплатите си.”  Ев. Лука 3:14
1716 - ЛукаАко не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие.”  Лука 18:17
1717 - ЛукаКазвам ви, че в онзи ден по-леко ще бъде наказанието на Содом и Гомор, нежели на този град.”  Лука 10:12.
1718 - ЛукаУчителю благи, що да сторя, за да наследя живот вечен .”  Лука 18:18
1719 - ЛукаТогава им отвори умовете да разбират Писанията ”  Ев. Лука 24:45
1720 - ЛукаКойто има уши да слуша, нека слуша.”  Ев. Лука 8:8
1721 - ЛукаА Симон отговори и рече му: Учителю, цяла нощ сме се трудили и не уловихме нищо, но по Твоята реч, ще хвърля мрежата.”  Ев. Лука 5:5
1722 - ЛукаНо когато те поканят, иди и седни на последното място, за да ти каже, когато дойде този, който те е призовал: Приятелю, възлез по-горе. Тогава ще имаш слава пред тези, които седят с тебе заедно.”  Лука 14:10
1723 - Лука(8) И въ който градъ влѣзвате, и ви прииматъ, яжте което ви прѣдлагатъ, (9) и изцѣлявайте болнитѣ които сѫ въ него, и казвайте имъ: Наближило ви е Царството Божие.”  Лука 10:8,9
1724 - Лука"И в който град влизате, и ви приемат, яжте което ви предлагат,  и изцелявайте болните които са в него, и казвайте им: Наближило ви е Царството Божие."”  Лука 10:8,9
1725 - ЛукаОбърна се послѣ особно къмъ ученицитѣ и рече: Блажени очитѣ, които виждатъ това, което вие видите. ”  Лука 10:23
1726 - Лука14 гл. отъ Лука”  14 гл. отъ Лука
1727 - Лука14-а глава от Лука”  14-а глава от Лука
1728 - ЛукаЗащото Духът Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете.”  Лука 12:12
1729 - ЛукаВерният в малкото и в многото е верен, а неправедният в малкото и в многото е неправеден. ”  Лука 16:10
1730 - ЛукаИ никой не запалва свещ да я тури на скришно място, нито под шиник, но на светилник, за да виждат светеното, които влизат. ”  Лука 11:33
1731 - ЛукаУчителю благи, що да сторя, за да наследвам живот вечен? ”  Лука 18:18
1732 - ЛукаА друго падна на добрата земя, и като израсте, стори плод стократно. ”  Лука 8:8
1733 - ЛукаИ понеже не следва с нас, забранихме му. ”  Лука 9: 49
1734 - ЛукаПред всичкия народ”  Лука 24:19
1735 - ЛукаВерният в малкото, и в многото е верен.”  Лука 16:10
1736 - ЛукаШеста глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.6
1737 - Лукапетнайсета глава от евангелието на Лука”  Лука гл.15
1738 - ЛукаМир на този дом. ”  Лука 10:5
1739 - ЛукаИ ако в чуждото се не показвате верни, кой ще ви даде вашето? ”  Лука 16:12
1740 - ЛукаЕвангелието на Лука, от 36-ти стих”  Лука 24:36-53
1741 - ЛукаБеше някой си богат човек, който имаше домостроител, и го наковладиха, че разсипва имането. ”  Лука 16:1
1742 - Лукавтората глава от евангелието на Лука – от началото до шестнайсети стих”  Лука 2:1-16
1743 - ЛукаЛука 4”  Лука 4
1744 - Лука11-а глава от Лука”  11-а глава от Лука
1745 - Лука3-та глава от Евангелието на Лука”  3-та глава от Евангелието на Лука
1746 - Лука5-а глава от Лука”  5-а глава от Лука
1747 - Лука7-а глава от Евангелието на Лука”  Лука 7
1748 - Лука8-а глава от Лука”  Лука 8
1749 - Лука11-а глава от Лука”  11-а глава от Лука
1750 - Лука12-а глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.12
1751 - Лука19-а глава от Евангелието на Лука”  Лука19
1752 - Лука20-а глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.20
1753 - Лука21-ва глава от Евангелието на Лука”  Лука21
1754 - Лука5-а глава от Евангелието на Лука.”  5-а глава от Евангелието на Лука.
1755 - ЛукаА друго падна на добрата земя, и като израсте, стори плод стократен”  Лука 8:8
1756 - ЛукаЛука 5 гл”  Лука 5 гл
1757 - ЛукаЗащо ме наричате Господ, а не правите това, което казвам?”  Лука гл.6:46
1758 - ЛукаИзлез скоро по улиците и пътищата на града и доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!”  Лука 14:21
1759 - ЛукаПомнете Лотовата жена!”  Лука 17:32
1760 - ЛукаДа имате вяра колкото синаповото зърно.”  Лука 17:6
1761 - ЛукаДа идем, прочее, във Витлеем. ”  Лука 2:15
1762 - ЛукаСтана невидим.”  Лука гл.24:31
1763 - Лукавтората глава от Евангелието на Лука (от началото до 15 стих) ”  Лука 2:1-15
1764 - ЛукаЕвангелие от Лука, гл. 8, ст. 9–19”  Евангелие от Лука, гл. 8, ст. 9–19
1765 - ЛукаЗащото този твой брат мъртав бе и оживя, и загинал бе и намери се. ”  Лука гл.15:32
1766 - ЛукаИ не можаха на това да му отговорят. ”  Лука 14:6
1767 - Лука10 глава от Евангелието на Лука.”  Лука гл.10
1768 - ЛукаИ който не носи кръста си и не върви след мене, не може да ми бъде ученик.”  Лука 14:27
1769 - ЛукаИ ги изведе вън до Витания и дигна ръцете си и ги благослови.”  Лука 24:50
1770 - Лука15 глава от Лука”  Лука гл.15
1771 - Лука10-та глава от Евангелието на Лука. ”  Лука гл.10
1772 - Лука5-та глава на Лука, от 5 до 10-и стих.”  Лука 5:5-10
1773 - ЛукаДа служим без страх.”  Лука 1:74
1774 - ЛукаНикой слуга не може на двама господари да слугува.”  Лука 16:13
1775 - ЛукаИди си с миром!”  Лука 7:50
1776 - ЛукаИ ще бъдеш блажен”  Лука 14:14
1777 - Лука12 глава от Евангелието на Лука.”  Лука гл.12
1778 - ЛукаЛука 12:44”  Лука 12:44
1779 - Лука12 глава от Евангелието на Лука”  Лука 12
1780 - ЛукаЕв. от Лука, гл.12, ст. 1–10”  Ев. от Лука, гл.12, ст. 1–10
1781 - ЛукаЕвангелието на Лука, от 12–39 стих.”  Лука 6:12–39
1782 - Лука22-ра глава от Евангелието на Лука, от 21-ви до 31-ви стих.”  Лука 22:21-31
1783 - ЛукаЛука, 12:1–10”  Лука, 12:1–10
1784 - Лукапървите 10 стиха от 12 глава от Евангелието на Лука.”  Лука 12:1–10
1785 - ЛукаЕвангелие от Лука (12:1–10)”  Евангелие от Лука (12:1–10)
1786 - Лука2-рата глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.2
1787 - ЛукаИ ще родиш син. ”  Лука 1:31
1788 - ЛукаСлава във вишних Богу, и на земята мир, в человеците благоволение.”  Лука 2:14
1789 - ЛукаЕвангелие от Лука (15:1–10)”  Евангелие от Лука (15:1–10)
1790 - ЛукаЕвангелието на Лука, от 41-ви до 54-ти стих”  Лука 23:41-54
1791 - ЛукаИ ето Аз провождам върху вас обещанието на Отца Си; а вие седете в града Иерусалим, докле се облечете със сила от горе.”  Лука 24:49
1792 - Лука10-а глава от Евангелието на Лука, 8-и и 9-и стих”  Лука 10:8, 9
1793 - Лука19-а глава на Евангелието от Лука: от 1-ви до 10-и стих”  Лука 19:1-10
1794 - Лука27-и и 28-и стих от 11-а глава от Евангелието на Лука”  Лука 11:27, 28
1795 - Лука12 глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.12
1796 - Лука16-а глава от Евангелието на Лука: от 10-и до 17-и стих”  Лука16:10-17
1797 - ЛукаКажи само реч и ще оздравее момчето ми”  Лука 7:7
1798 - ЛукаНякой си человек направи вечеря голяма и покани мнозина”  Лука 14:16
1799 - ЛукаНива купих и нужда имам да изляза и да я видя; моля ти се, имай ме отречен”  Лука 14:18
1800 - ЛукаКупих пет чифта волове, отивам да ги опитам; моля ти се, имай ме отречен.”  Лука 14:19
1801 - ЛукаОжених се, затова не мога да дойда”  Лука 14:20
1802 - Лука19 глава от Евангелието на Лука, до 29 стих ”  Лука 19:1–29
1803 - Лука18-та гл. от Лука, 18–24 стих”  Лука 18:18–24
1804 - Лука17 глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.17
1805 - ЛукаИ рече им ангелът: Не бойте се, защото, ето, благовествувам ви радост голяма, която ще бъде на всичките люде. ”  Лука 2:10
1806 - Лука15 глава от евангелието на Лука, от 11 до 25 стих”  Лука 15:11–24
1807 - Лукадвайсет и втората глава на Лука от 24 ст.”  Лука 22:24-34
1808 - Лука15 глава от евангелието на Лука, от 11 стих до края.”  Лука 15:11-32
1809 - Лука9 глава от Евангелието на Лука”  Лука гл.9
1810 - ЛукаЗатова аз вам завещавам царство, както Отец ми завеща на мене. ”  Лука 22:29
1811 - ЛукаТова като чу Исус, рече му: Едно ти недостига. ”  Лука 18:22
1812 - Лукапоследната глава от евангелието на Лука – от трийсет и шести стих до четирийсет и втори.”  Лука 24:36–42
1813 - ЛукаИ рече им: Какви са тези неща, които си приказвате по пътя и сте тъжни? ”  Лука 24:17
1814 - ЛукаТогава, които са в Юдея, да бягат по горите, а които са сред него, да излизат навън, а които са в околностите, да не влизат в него. ”  Лука 21:21
1815 - ЛукаЕвангелие от Лука, гл. 1”  Лука гл.1
1816 - ЛукаКойто има уши да слуша ”  Лука 14:35
1817 - Лукапървата глава от евангелието на Лука”  Лука гл.1
1818 - Лукачетвърта глава от Лука”  Лука гл.4
1819 - ЛукаКоито изпълняват Волята Божия”  Лука 8:21
1820 - ЛукаЕвангелие от Лука, 10-та глава, 10–20 стих;”  Лука 10:10–20
1821 - Лука12 глава на Лука от началото до 13 стих.”  Лука 12:1–13
1822 - Лука12 глава от Еванг. на Лука от 22 стих до 32 стих”  Лука 12:22–32
1823 - Лука6-а глава на Лука, от 31-и стих до 37-и.”  Лука 6:31-37
1824 - Лукапетнайсета глава от евангелието на Лука.”  Лука гл.15
1825 - ЛукаТърсете, хлопайте, искайте”  Лука 11:9
1826 - ЛукаЕвангелие от Лука, 9 глава, 9–21 стих”  „Евангелие от Лука“, 9 глава, 9–21 стих
1827 - ЛукаЛука 12:4-8”  Лука 12:4-8
1828 - ЛукаЛука, гл. 5, ”  Лука, гл. 5
1829 - Лука5. глава от Евангелието на Лука”  Лука, гл. 5
1830 - ЛукаЕвангелието от Лука 17 глава от 1–10 ст.”  Евангелието от Лука 17 глава от 1–10 ст.
1831 - ЛукаЛука 14:16–20”  Лука 14:16–20
1832 - ЛукаЛука 14:16–20”  Лука 14:16–20
1833 - Лука15-та глава от Лука”  Лука гл.15
1834 - ЛукаКой е прочие онзи верен и благоразумен домостроител, когото господарят ще постави над слугите си – да дава на време всекиму определената храна?”  Лука 12:42
1835 - Малахиятрета глава от Малахия”  Малахия гл.3
1836 - Марко Исус като го погледна, възлюби го”  Марка 10:21. 
1837 - Марко И вкъщи пак учениците Му попитаха Го за същото”  От Марка 10: 10 
1838 - Марко Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла”  Ев. Марко 12:10 
1839 - Марко И всички се смаяха, щото разискваха помежду си, и думаха: Що е това? Кое е това ново учение, щото съ власть повѣлява и на нечистите духове, и послушватъ го?”  Марка 1:27 
1840 - Марко Тогазъ Пилатъ, понеже ищеше да стори угодното на народа, пусна имъ Варава, а Исуса като Го би, прѣдаде Го на разпятие”  Марка 15:15 
1841 - Марко И ядоха и наситиха се; и дигнаха остатки от укрухи седем кошници”  Марка 8:8 
1842 - Марко Царството Божие дошло в сила”  Марка 9:1 
1843 - Марко Защото всеки с огън ще се осоли, и всяка жертва със сол ще се осоли”  Марко 9:49 
1844 - Марко Знаете вече, че е близо лятото”  Марко 13:28 
1845 - Марко А Исус като беше във Витания, в дома на Симона прокаженаго”  Марко 14:3 
1846 - Марко И през онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и кръсти се от Йоана”  Марк 1:9 
1847 - Марко И идва при Него един прокажен и Му се молеше и коленичеше при Него и казваше: Ако искаш, може да ме очистиш”  Марко 1:40 
1848 - Марко После питат Го фарисеите и книжниците: Защо твоите ученици не ходят по преданието на старите, но с немити ръце ядат хляб?”  Марка 7:5
1849 - Марко Исус като го погледна, възлюби го.”  Марка 10:21.
1850 - Марко Когато влезе вкъщи, учениците Му питаха Го настрана: Защо ние не можахме да го изпъдим?”  Марк, 9:28
1851 - Марко Простри ръката си!”  Марка 3:5.
1852 - Марко И всички се смаяха, щото разискваха помежду си, и думаха: Що е това? Кое е това ново учение, щото съ власть повѣлява и на нечистите духове, и послушватъ го?”  Марка 1:27
1853 - Марко И всички се смаяха, щото разискваха помежду си и думаха: Що е това? Кое е това ново учение, което с власт повелява и на нечистите духове, и послушват го?”  Марка 1:27
1854 - Марко Евангелието на Марка - 15 глава, от 6 до 15 стих”  Марк 15:6-15
1855 - Марко Тогава Пилат, понеже искаше да стори угодното на народа, пусна им Варава, а Исус като Го би, предаде Го на разпятие.”  Марка 15:15
1856 - Марко И чудеше се за тяхното неверство. ”  Марко 6:6
1857 - Марко И дигнаха остатки от укрухи седем кошници. ”  Марка 8:8
1858 - Марко Царството Божие дошло в сила ”  Марка 9:1
1859 - Марко Защото всеки с огън ще се осоли, и всяка жертва със сол ще се осоли ”  Марко 9:49
1860 - Марко А Исус като беше във Витания, в дома на Симона прокаженаго. ”  Марко 14:3
1861 - Марко Отговори Исус и му рече: Що искаш да ти сторя? И слепият му рече: Учителю, да прогледам!”  Марка 10:51
1862 - Марко И през онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и кръсти се от Йоана. ”  Марк 1:9
1863 - Марко пета глава от Марка”  Марк гл.5
1864 - Марко девета глава от евангелието на Марка ”  Марк 9:1-27
1865 - Марко Яви им се Илия, Мойсей и разговаряха с Исуса”  Марк 9:4
1866 - Марко 2-ра глава от Евангелието на Марка”  Марк гл.2
1867 - Марко 3-та глава от Евангелието на Марка”  Марк гл.3
1868 - Марко 4-та глава от Евангелието на Марка”  Марк гл.4
1869 - Марко 7-а глава от Марка.”  Марк гл.7
1870 - Марко 8-а глава от Евангелието на Марка. ”  Марк гл.8
1871 - Марко 11-а глава от Марка”  Марк гл.11
1872 - Марко 12-а глава от Евангелието на Марка.”  Марк гл.12
1873 - Марко 14-а глава от Евангелието на Марка”  Марк гл.14
1874 - Марко 15-а глава от Марка”  Марк гл.15
1875 - Марко 16-а глава от Евангелието на Марка. 16–16”  Марк гл.16
1876 - Марко първа глава от Евангелието на Марка”  Марк гл.1
1877 - Марко 15-а глава от Марка”  Марк гл.15
1878 - Марко Онова, което Бог е съчетал, человек да не разлъча.”  Марк 10:9
1879 - Марко Онова, което Бог е съчетал, человек да не разлъчва.”  Марк 10:9
1880 - Марко 3-та глава от Евангелието на Марка, от 31-ви стих надолу.”  Марк 3:31-35
1881 - Марко Защо сте така страхливи?”  Марк гл.4:40
1882 - Марко 12 гл. от Евангелието на Марк.”  Марк гл.12
1883 - Марко 12 глава от Евангелието на Матея.”  Марк гл.12
1884 - МаркоМарко 16 : 12-20”  Марко 16 : 12-20
1885 - МаркоИ тъй, онова, което е Бог съчетал, человек да не разлъча.”  Марка 10: 9
1886 - МаркоИ вкъщи пак учениците Му попитаха Го за същото.”  От Марка 10: 10
1887 - МаркоИ вкѫщи пакъ ученицитѣ Му попитаха Го за сѫщото”  От Марка 10: 10
1888 - МаркоДа възлюбиш Господа Бога твоего... Да възлюбиш ближний си... ”  От Марка 12: 30-31
1889 - МаркоДа възлюбишъ Господа Бога твоего ”  От Марка 12: 30-31
1890 - МаркоИ вкъщи пак учениците Му попитаха Го за същото.”  От Марка 10: 10
1891 - МаркоИ вкѫщи пакъ ученицитѣ Му по питаха Го за сѫщото”  От Марка 10: 10
1892 - МаркоКамъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла.”  Ев. Марко 12:10
1893 - МаркоЕвангелие от Марка 10:10-15”  Евангелие от Марка 10:10-15
1894 - МаркоИ ядоха и наситиха се; и вдигнаха остатките от укрухите седем кошници.”  Ев. Марко 8:8
1895 - МаркоТогазъ Пилатъ, понеже ищеше да стори угодното на народа, пусна имъ Варава, а Исуса като Го би, прѣдаде Го на разпятие”  Марка 15:15
1896 - МаркоТова като чу Исус, рече му: Още едно ти не достига: все що имаш, продай и раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето; и дойди та ме последвай! ”  Марко 10:21
1897 - МаркоКазва им Исус: Няма пророк ... ”  Марк 6:4
1898 - МаркоЗнаете вече, че е близо лятото. ”  Марко 13:28
1899 - Марко10 гл. от Евангелието на Марк, от 7-28 ст.”  Марк 10:7-28
1900 - Марко10. глава на Марка - от 17. стих нататък дo 28. стих.”  Марк 10:7-28
1901 - МаркоПета глава от Марка”  Марк гл.5
1902 - МаркоИ яви им се Илия с Мойсея, и разговаряха се с Исуса”  Марк 9:4
1903 - Марко4-та глава от Марк, 10-ти до 20-ти стих.”  Марк 4:10-20
1904 - МаркоЕв. от Марка гл.4,10-20 ст.”  Марк 4:10-20
1905 - Марко5-а глава от Марка”  5-а глава от Марка
1906 - Марко9-а глава от Марка”  9-а глава от Марка
1907 - Марко10-а глава от Марка”  10-а глава от Марка
1908 - Марко13-а глава от Марка”  13-а глава от Марка
1909 - МаркоДали е простено на мъж да напусне жена си”  Марк гл.10:2
1910 - Марко10 гл. от Евангелието на Марка”  Марк гл.10
1911 - МаркоОставете децата да дойдат при мене”  Марк гл.10:14
1912 - Маркоиди и продай все що имаш, и раздай го на сиромасите и ще имаш съкровище на небето; и дигни кръстът, и ела та ме последвай”  Марк гл.10:21
1913 - Марко8-а глава от Евангелието на Марка”  Марко 8
1914 - Марко15-та глава от Евангелието на Марка”  Марк гл.15
1915 - Маркодевета глава от Евангелието на Марка, от четиринадесети до тридесети стих”  Марк 9:14-30
1916 - Марко14 глава от Марка от 66 стих нататък.”  Марк 14:66-72
1917 - МаркоЕвангелие от Марка, гл. 12, ст. 1–10”  Евангелие от Марка, гл. 12, ст. 1–10
1918 - МаркоДа възлюбиш ближния си като себе си.”  Марко 12:31
1919 - МаркоЕв от Марка, гл.10, ст. 1–10”  Ев от Марка, гл.10, ст. 1–10
1920 - МаркоЕвангелие от Марка (10:1–10)”  Евангелие от Марка (10:1–10)
1921 - МаркоЕвангелие от Марка (9:9–21)”  Евангелие от Марка (9:9–21)
1922 - Маркочетвърта глава от Евангелието на Марка от 36 стих до края”  Марко 4:36–41
1923 - МаркоИ идва при Него един прокажен и Му се молеше и коленичеше при Него и казваше: Ако искаш, може да ме очистиш.”  Марко 1:40
1924 - Маркоседма глава от евангелието на Марка.”  Марко гл.7
1925 - Марко16-та глава от Евангелието на Марка.”  Марко 16:1–20
1926 - МаркоМарко, 4-та гл.”  Марко, 4-та гл.
1927 - Маркодевета глава от евангелието на Марка”  Марк гл. 9
1928 - Марко10-а глава от Марка, от 15-и стих до 23-ти стих”  Марк 10:15–23
1929 - Марко12 глава от Марка”  Марк гл.12
1930 - МаркоЕвангелие от Марка 3 глава от 1–10 ст.”  Евангелие от Марка 3 глава от 1–10 ст.
1931 - Матей Исус ги срещна и рече: Радвайте се!”  Матей 28:9 
1932 - Матей А Исус отговори и рече: Не знаете, що искате”  Матей 20:22. 
1933 - Матей Или, Или, лама савахтани, т е Боже мой, Боже мой, защо са ме оставил?”  Матея, 27: 46 
1934 - Матей Да възлюбиш Господа Бога твоего”  Матей 22:37 
1935 - Матей Няма да остане тук камък на камък”  24 глава от Ев. Матея, ст. 2 
1936 - Матей Истината ви казвам: ако се не обърнете и бъдете като децата, няма да влезете в Царството Небесно”  Ев. Матея 18:3. 
1937 - Матей Но вие не се наричайте учители, защото един е вашият учител – Христос; всинца вие сте братя”  Ев.Матей 23:8 
1938 - Матей Идете, прочее, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго Духа; и учете ги да пазят всичко, що съм ви заповядал: и ето, Аз съм с вас през всичките дни, до скончанието на века”  Ев.Матей 28:19 
1939 - Матей който, като намери един многоценен бисер, отиде и продаде все, що имаше, и купи го”  Ев.Матей 13:46 
1940 - Матей Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно Царството Небесно”  Ев. Матей 5:10 
1941 - Матей Ако искаш да влезеш в живота, опази заповедите”  Матея 17:21 
1942 - Матей Вие сте виделината на света”  Ев. Матей 5:14 
1943 - Матей Който прави волята на Отца моего, Който е на небеса”  Матея 7:21 
1944 - Матей И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча”  Ев. от Матея, гл. 19, ст.6 
1945 - Матей Град, поставен на планина, не може да се укрие”  От Матея 5:14 
1946 - Матей Двама или трима, събрани в мое име”  От Матея 18: 20 
1947 - Матей Царството небесно е подобно на человек домовит, който излезе, щом съмна, да наеме работници за лозето си”  От Матея 20: 1 
1948 - Матей И като чуха, зачудиха се, и оставиха Го, и отидоха си”  От Матея 22: 22 
1949 - Матей А ти кога се молиш, влез в скришната си стаичка…”  Матея 6:6 
1950 - Матей Лицемере, извади първо гредата от своето око и тогава щеш чисто видя, за да извадиш сламчицата от братовото си око”  Ев. Матея 7:5 
1951 - Матей И тъй, който наруши една от най-малките тези заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в Царството Небесно, а който стори и научи, той ще велик да се нарече в Царството Небесно”  Ев. Матей 5:19 
1952 - Матей За то е дозволено да прави някой добро в съботен ден”  Ев. Матей 12:12 
1953 - Матей И излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма, и завтекоха се да известят на учениците Му”  Матея 28:8 
1954 - Матей Вземете моето иго на себе си, и научете се от мене; защото съм кротък и смирен по сърце”  Матей 11:29 
1955 - Матей Нито запалят свещ и я турят под шиник, но на светилника и свети на всички, които са вкъщи”  Матея 5:15 
1956 - Матей И рече Петър: Ти си Христос, Син на Бога живаго”  Евангелието на Матея 16:16 
1957 - Матей Блажени кротките, защото те ще наследят земята”  Евангелие от Матей 5:5   
1958 - Матей Ето, излезе сеятелят да сее”  Матея 13:3 
1959 - Матей И тъй, бъдете съвършени и вие, тъй както е съвършен вашият Отец, Който е на небесата”  Матей: 5:48 
1960 - Матей А на влязване в дома, поздравявайте го!”  Матей 10:12 
1961 - Матей Защото, който прави волята на Отца Моего, който е на небеса, той Ми е брат, и сестра, и майка”  Матей 12:50 
1962 - Матей Истина ви казвам: каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето; и каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето”  Матей 18:18 
1963 - Матей Но търсете първом Царството Божие и правдата Негова, и всичко това ще ви се приложи”  Ев. Матей 6:33 
1964 - Матей Който вас приима, мене приима, и който приима мене, приима Тогоз, Който ме е проводил”  Ев. Матей 10:40 
1965 - Матей Прави правете Неговите пътеки”  Ев. Матей 3:3 
1966 - Матей Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата, защото те ще се наситят”  Ев. Матей 5:6 
1967 - Матей Затова царството небесно е уподобено на човек цар, който иска да прегледа сметката със слугите си”  Матея 18: 23 
1968 - Матей Както Син Человечески не дойде да Му послужат, но да послужи и да даде живота си откуп за мнозина”  Матей, 20:28 
1969 - Матей И отвори устата си, та ги поучаваше”  Матея 5:2 
1970 - Матей И казва имъ: Чий е този образъ и надписътъ?”  Матея 22:20 
1971 - Матей Но напразно ме почитат, като учат учения и заповеди человечески”  Матей 15:9 
1972 - Матей Бог не е Бог на мъртвите, но на живите”  Ев. Матей 22:32 
1973 - Матей И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници”  Матей 6:12 
1974 - Матей И колкото се допряха, оздравяха”  Матей 14:36 
1975 - Матей Просете, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори”  Матей 7:7 
1976 - Матей Но напразно ме почитат, като учат учения и заповеди человечески”  Матея 15:9 
1977 - Матей Да възлюбиш Господа Бога твоего”  Матей 22:37 
1978 - Матей Но заради избраните, онези дни ще се съкратят”  Матея 24:22 
1979 - Матей Из Египет позвах Сина си”  Матея 2:15 
1980 - Матей Пак е подобно Царството небесно на имане, скрито в нива, което като го намери человек, скри го и от радостта си отхожда и продава все що има и купува онази нива”  Матея 13: 44 
1981 - Матей Които гладуват и жадуват за правдата, те ще се наситят”  Матея 5:6 
1982 - Матей Не съдете, да не бъдете съдени!”  Матей 7:1 
1983 - Матей Всяко растение, което не е насадил Отец мой небесни, ще се изкорени”  Матей 15:13 
1984 - Матей Блажени кротките, защото те ще наследят земята”  Матея 5:5. 
1985 - Матей Някой си человек имаше двама синове”  Матея 21:28 
1986 - Матей Защото моето иго е благо, и моето бреме е леко”  Матей 11:30 
1987 - Матей Но речи само реч, и ще оздравее момчето ми”  Матей 8:8 
1988 - Матей А който претърпи до край, той спасен ще бъде”  Матей 10:22 
1989 - Матей Ще седнете и вие на дванадесет престола, да съдите дванадесетте племена Израилеви”  Матей 19:28 
1990 - Матей Почитай баща си и майка си, и люби ближния си, както себе си”  Матея 19:19 
1991 - Матей И който падне на този камък, ще се строши; а на когото падне, ще го смаже”  Матей 21:44 
1992 - Матей Защото той е реченият от пророка Исайя”  Матея 3:3 
1993 - Матей Кажи само реч, и ще оздравее момчето ми”  Mатея 8:8 
1994 - Матей За то е позволено да прави някой добро съботен ден”  Матея 12:12 
1995 - Матей Не дойдох да разруша, но да изпълня”  Матея 5:17 
1996 - Матей Блажени кротките, защото те ще наследят земята”  Матея 5:5 
1997 - Матей Илия вече дойде”  Матея 17:12 
1998 - Матей И вашите очи са блажени, защото гледат, и ушите ви, защото чуват”  Матея 13:16 
1999 - Матей Защото от сърцето излизат помисли лукави”  Матея 15:19 
2000 - Матей И тъй, идете на кръстопътищата и, колкото намерите, призовете ги на сватба”  Матей 22:9 
2001 - Матей Доведете ми го тук”  Матей 17:17 
2002 - Матей Вие не сте ли много по-горни от тях?”  Матей 6:26 
2003 - Матей Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори!”  Матей 7:7. 
2004 - Матей От Египет повиках Сина си”  Матей 2:15 
2005 - Матей Двама от вас, ако се съгласят на земята”  Матея, 18:19. 
2006 - Матей Жал ми е за народа”  Матея 15:32 
2007 - Матей Всекиму според делата му”  Матея 16:27 
2008 - Матей А след отиването им, ето, Ангел Господен явява се на сън Йосифу и казва: Стани, та вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и бъди там до когато ти река; защото Ирод има да потърси детето да го погуби”  Матея 2:13 
2009 - Матей А Исус отговори и рече: О, роде неверни и развратени, докога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете ми го тука”  Матея 17:17 
2010 - Матей Понеже що се ползува човек, ако всичкия свят спечели, а душата си ощети?”  Матей 16:26 
2011 - Матей Пося добро семе на нивата си”  Матей 13:24 
2012 - Матей И видя там човек”  Матей 22:11 
2013 - Матей Тогаз пристъпи при Него на Заведеевите синове майка им, та Му се кланяше и искаше нещо от Него”  Мате 20:20 
2014 - Матей Горко вам книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък на мятвата, на копъра, на кимиона; и оставихте по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и вярата; тях трябваше да правите, и онези да не оставяте”  Матей 23:23 
2015 - Матей Ти ли си, Който има да дойде, или другиго да очакваме?”  Матей 11:3 
2016 - Матей Тогаз възведен биде Исус от Духа в пустинята, да бъде изкушаван от дявола”  Матей 4:1 
2017 - Матей Чуваш ли що казват тия?”  Матей 21:16 
2018 - Матей Тогаз се раздигнаха всички онези девици и украсиха светилниците си”  Матей 25:7 
2019 - Матей Блажени кротките, защото те ще наследят земята”  Матей 5:5 
2020 - Матей Бъдете прочее разумни като змиите и незлобливи като гълъбите!”  Матей 10:16 
2021 - Матей Каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето”  Матей 18:18 
2022 - Матей Петър му отговори и рече: Изтълкувай ни тази притча”  Матей 15:15 
2023 - Матей Блажени кротките, защото те ще наследят земята”  Матей 5:5 
2024 - Матей 12 стих от 12 глава от Евангелието на Матея”  Матей 12:12 
2025 - Матей Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги, в името на Отца и Сина, и Светаго Духа”  Матей 28:19 
2026 - Матей Даде ми се всяка власт на небето и на земята”  Матей 28:18 
2027 - Матей Даром сте взели, даром давайте!”  Матей 10:8 
2028 - Матей И който не вземе кръста си и не следва подир Мене”  Матей 10:38 
2029 - Матей Речи само реч и момчето ми ще оздравее”  Матей 8:8 
2030 - Матей Истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само делото на смоковницата ще направите, но и на тази гора ако речете: Дигни се и хвърли се в морето, ще бъде”  Матей 21:21 
2031 - Матей Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори!”  Матей 7:7 
2032 - Матей Изтълкувай ни тази притча”  Матей 15:15 
2033 - Матей И понеже се убоях, ето, отидох и скрих таланта ти в земята: Ето, имаш твоето си”  Матей 25:25 
2034 - Матей Истина ви казвам, каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето, и каквото развържете на земята, развързано ще бъде и на небето”  Матей 18:18 
2035 - Матей Колко е по-добър човек от овца! За то е позволено да прави някой добро в съботен ден”  Матей 12:12 
2036 - Матей Нито тържик за път, нито две дрехи, нито обуща, нито тояга; защото работникът е достоен за своята прехрана”  Матей 10:10 
2037 - Матей Блажени, които гладуват и жадуват заради правдата, защото те ще се наситят”  Матей 5:6 
2038 - Матей Което излезе от устата”  Матей 15:18 
2039 - Матей Тогаз пристъпи при него на Заведеевите синове майката им със синовете си, та му се кланяше и искаше нещо от него”  Матей 20:20 
2040 - Матей Изтълкувай ни тази притча”  Матей 15:15 
2041 - Матей Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят”  Матей 5:6 
2042 - Матей Любете враговете си, благославяйте тия, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви ненавиждат и молете се за тия, които ви правят пакост и ви гонят”  Матей 5:44 
2043 - Матей А ти кога се молиш, влез в скришната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се Отцу Твоему, Който е в тайно, и Отец Ти, Който види в тайно, ще ти въздаде на яве”  Матей 6:6 
2044 - Матей И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш Небесни”  Матей 5:48 
2045 - Матей Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.”  Ев.Матей 5:13
2046 - Матей ...нито тържик за път, нито две дрехи, нито обуща, нито тояга; защото работникът е достоен за своята прехрана.”  Евангелие от Матея 10:10
2047 - Матей И когато бе седнал на трапезата вкъщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и учениците Негови. ”  Ев. Матей 9:10
2048 - Матей И излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма, и завтекоха се да известят на учениците Му. ”  Матея 28:8
2049 - Матей А ти, кога се молиш, влез в скришната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се Отцу твоему, Който е в тайно, а Отец ти, Който види в тайно, ще ти въздаде наяве.”  Матея, 6:6
2050 - Матей И като чуха, зачудиха се, и оставиха Го и си отидоха. ”  Матея 22:22
2051 - Матей И говори им много с притчи и казваше: Ето, излезе сеятелят да сее.”  Матея 13:3
2052 - Матей Казва им Исус: Не бойте се; идете, известете на братята ми да идат в Галилея, и там ще ме видят. ”  Матей 28:10
2053 - Матей Тогазъ казва имъ Исусъ: Не бойте се; идете извѣстете на братята ми да идатъ въ Галилея и тамъ ще ме видятъ”  Матей 28:10
2054 - Матей Отговори Петър и рече Му: Изтълкувай ни тази притча.”  Матей 15:15
2055 - Матей Отговори Петъръ и рече Му: Изтълкувай ни тази притча! ”  Матей 15:15
2056 - Матей А ангелътъ отговори и рече на женитѣ: Не бойте се вие, защото зная, че Исуса разпятаго търсите.”  Матей 28:5
2057 - Матей И рече му: Дойди след Мене!”  Матей 9:9
2058 - Матей И като минуваше Исусъ отъ тамъ, видѣ едного человѣка, че седеше на митарницата, Матей на име; и рече му: Дойди слѣдъ мене! И той стана и отиде слѣдъ него. ”  Матей 9:9
2059 - Матей И тъй, бъдете съвършени и вие, тъй както е съвършен вашият Отец, Който е на небесата”  Матей: 5:48
2060 - Матей А на влязване в дома, поздравявайте го!”  Матей 10:12
2061 - Матей А на влѣзване въ дома поздравявайте го.”  Матей 10:12
2062 - Матей Защото, който прави волята на Отца Моего, който е на небеса, той Ми е брат, и сестра, и майка.”  Матей 12:50
2063 - Матей Тогаз праведните ще просветнат като слънцето в Царството на Отца си. Който има уши да слуша, нека слуша.”  Матей 13:43
2064 - Матей Истина ви казвам: каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето; и каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето.”  Матей 18:18
2065 - Матей И когато Той още говореше, ето облак светъл ги засени, и ето глас из облака, който казваше: Този е Син Мой възлюблени, в Когото благоволих: слушайте Него!”  Матей 17:5
2066 - Матей И Петър Го взе настрана, и начна да Му запрещава и да казва: Смили се за себе си, Господи, няма да ти бъде това.”  Матей 16:22
2067 - Матей Затова царството небесно е уподобено на човек цар, който иска да прегледа сметката със слугите си.”  Матея 18: 23
2068 - Матей А Исус отговори и рече: Не знаете, що искате.”  Матей 20:22.
2069 - Матей Както Син Человечески не дойде да Му послужат, но да послужи и да даде живота си откуп за мнозина.”  Матей, 20:28
2070 - Матей И отвори устата си, та ги поучаваше”  Матея 5:2
2071 - Матей И отвори устата си, та ги поучаваше и говореше.”  Матея 5:2
2072 - Матей Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не; а отъ това повечето, отъ лукаваго е”  Матея, 5:37
2073 - Матей Но да бъде речта ви: Ей, ей; не, не. От това повечето, от лукаваго е.”  Матея, 5:37
2074 - Матей Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето; и каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето.”  Матей 18:18
2075 - Матей Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето; и каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето.”  Матей 18:18
2076 - Матей Да не мислите, че азъ дойдохъ да разруша закона или пророците: не дойдохъ да разруша, но да изпълня ”  Матея 5:17
2077 - Матей Да не мислите, че аз дойдох да разруша закона или пророците; не дойдох да разруша, но да изпълня. ”  Матея 5:17
2078 - Матей Казватъ му: Господи, да се отворятъ очитѣ ни ”  Матея 20:33
2079 - Матей Казвах Му: Господи, да се отворят очите ни! ”  Матея 20:33
2080 - Матей И казва имъ: Чий е този образъ и надписътъ?”  Матея 22:20
2081 - Матей И казва им: Чий е този образ на надписът? ”  Матея 22:20
2082 - Матей Дерзайте, Аз съм. Не бойте се!”  Матей 14:27
2083 - Матей Но напразно ме почитат, като учат учения и заповеди человечески. ”  Матей 15:9
2084 - Матей А ангелът отговори и рече на жените: Не бойте се вие, защото зная, че Исуса разпятаго търсите.”  Матей 28:5
2085 - Матей А ангелът отговори и рече на жените: Не бойте се вие, защото зная, че Исуса разпятаго търсите… ”  Матей 28:5
2086 - Матей Някой си человек имаше двама синове. И дойде при първия и му рече: Синко, иди днес, работи на лозето ми.”  Матей 21:28
2087 - Матей Някой си человек имаше двама синове и дойде при първия и му рече: Синко, иди днес, работи на лозето ми. ”  Матей 21:28
2088 - Матей Господарю, напомнихме си, че онзи измамник, когато бе още жив, рече: След три дни ще възкръсна.”  Матей 27:63
2089 - Матей Отговори стотникът и рече Му: Господи, не съм достоен да влезеш под стрехата ми, но речи само реч, и ще оздравее момчето ми.”  Матей 8:8
2090 - Матей И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.”  Матей 6:12
2091 - Матей И колкото се допряха, оздравяха.”  Матей 14:36
2092 - Матей Тогаз пристъпи Петър при Него и рече: Господи, до колко пъти, ако съгреши брат ми, да му прощавам, до седем пъти ли?”  Матей 18:21
2093 - Матей Просете, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори.”  Матей 7:7
2094 - Матей Казва му Исус: Аз ще дойда и ще го изцеля.”  Матея 8:7
2095 - Матей Но напразно ме почитат, като учат учения и заповеди человечески. ”  Матея 15:9
2096 - Матей Да възлюбиш Господа Бога твоего. ”  Матей 22:37
2097 - Матей Но заради избраните, онези дни ще се съкратят. ”  Матея 24:22
2098 - Матей И валя дъждът, и приидоха реките, и повеяха ветровете, и нападнаха на тази къща; и не падна, защото бе основана на камък. ”  Матея 7:25
2099 - Матей И пристъпи един книжник, та Му рече: Учителю, ще дойда след Тебе, където идеш.”  Матея 8:19
2100 - Матей 18-а глава на Матея, от 18-и стих надолу”  Матея 18:18-35
2101 - Матей Но ако аз, чрез Духа Божий изгонвам бесовете, то е настигнало на вас царството Божие.”  Матея 12:28
2102 - Матей Тръсть смазана нѣма да прѣчупи, и отъ ленъ свѣщило замъждѣло нѣма да угаси, до когато изведе сѫда въ побѣда.”  Матея 12:20
2103 - Матей и казваха: Дѣ е що се е родилъ царь Юдейски? защото звѣздата му видѣхме на изтокъ, и дойдохме да му се поклонимъ.”  Матея 2:2
2104 - Матей За да бѫдете синове на Отца вашего който е на небеса; защото Той повелѣва на слънцето си да изгрѣва на злитѣ и на добритѣ, и дава дъждъ на праведнитѣ и неправеднитѣ.”  Матея 5:45
2105 - Матей И оздравѣ дъщеря ѝ отъ онзи часъ”  Матея 15:28
2106 - Матей И оздравя дъщеря й от онзи час.”  Матея 15:28
2107 - Матей И учете ги да пазят всичко, що съм ви заповядал; и ето аз съм с вас през всичките дни до скончанието на века. Амин! ”  Матей 28:20
2108 - Матей Из Египет позвах Сина си. ”  Матея 2:15
2109 - Матей Имаше някой си человек, домовит, който насади лозе и огради го с плет, и изкопа в него жлеб, и съзида стълб, и даде го под наем на земледелци, и отиде. ”  Матея 21:33
2110 - Матей А от тях пет бяха разумни и пет безумни. ”  Матея 25:2
2111 - Матей Пак е подобно Царството небесно на имане, скрито в нива, което като го намери человек, скри го и от радостта си отхожда и продава все що има и купува онази нива.”  Матея 13: 44
2112 - Матей Които гладуват и жадуват за правдата, те ще се наситят. ”  Матея 5:6
2113 - Матей Не съдете, да не бъдете съдени! ”  Матей 7:1
2114 - Матей Аз съм глас на Едного, който вика в пустинята: Оправете пътя Господен. ”  Матей 3:3
2115 - Матей Блажени кротките, защото те ще наследят земята. ”  Матея 5:5.
2116 - Матей Някой си человек имаше двама синове. ”  Матея 21:28
2117 - Матей Защото моето иго е благо, и моето бреме е леко. ”  Матей 11:30
2118 - Матей Защото, дето са двама или трима, събрани в мое име, там съм аз посред тях ”  Матея 18:20
2119 - Матей Но речи само реч, и ще оздравее момчето ми. ”  Матей 8:8
2120 - Матей А Исус, като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъще! Вярата твоя изцели те. И от онзи час оздравя жената. ”  Матей 9:22
2121 - Матей А който претърпи до край, той спасен ще бъде. ”  Матей 10:22
2122 - Матей Ще седнете и вие на дванадесет престола, да съдите дванадесетте племена Израилеви ”  Матей 19:28
2123 - Матей Работникът е достоен за своята прехрана. ”  Матей 10:10
2124 - Матей И отговори Симон Петър и рече: Ти си Христос, Син на Бога живаго. ”  Матея 16:16
2125 - Матей И който падне на този камък, ще се строши; а на когото падне, ще го смаже. ”  Матей 21:44
2126 - Матей Каквото вържете на земята, вързано ще бъде и на небето; и каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето. ”  Матея 18:18
2127 - Матей Защото той е реченият от пророка Исайя. ”  Матея 3:3
2128 - Матей Кажи само реч, и ще оздравее момчето ми. ”  Mатея 8:8
2129 - Матей И рече му: Дойди след мене! И той стана отиде след Него. ”  Матея 9:9
2130 - Матей И Отец ти, който види в тайно, ще ти въздаде на яве. ”  Матея 6:6
2131 - Матей За то е позволено да прави някой добро съботен ден. ”  Матея 12:12
2132 - Матей Не дойдох да разруша, но да изпълня.”  Матея 5:17
2133 - Матей Блажени кротките, защото те ще наследят земята. ”  Матея 5:5
2134 - Матей Блажени кротките, защото те ще наследят земята. ”  Матея 5:5
2135 - Матей Бъдете съвършени, както е съвършен Отец наш небесни. ”  Матей 5:48
2136 - Матей Илия вече дойде ”  Матея 17:12
2137 - Матей Всеки, който слуша тези мои думи и ги прави, ще го уподобя на човек разумен, който е съзидал къщата си на камък. ”  Матей 7:24
2138 - Матей И вашите очи са блажени, защото гледат, и ушите ви, защото чуват ”  Матея 13:16
2139 - Матей А вашите очи са блажени, защото гледат, и ушите ви, защото чуят. ”  Матея 13:16
2140 - Матей Защото от сърцето излизат помисли лукави.”  Матея 15:19
2141 - Матей Защото от сърцето излизат помисли лукави. ”  Матея 15:19
2142 - Матей И тъй, идете на кръстопътищата и, колкото намерите, призовете ги на сватба ”  Матей 22:9
2143 - Матей И рече Исус на стотника. ”  Матея 8:13
2144 - Матей Доведете ми го тук ”  Матей 17:17
2145 - Матей Което ви говоря в тъмнината, кажете го на видело. ”  Матей 10:27
2146 - Матей Отговори стотникът и рече Му: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но речи само реч, и ще оздравее момчето ми. ”  Матей, 8:8
2147 - Матей Вие не сте ли много по-горни от тях? ”  Матей 6:26
2148 - Матей Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето; и каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето”  Матея 18: 18
2149 - Матей И отговори Симон Петър и рече: Ти си Христос, Син на Бога живаго. ”  Матей 16:16
2150 - Матей Отговори Симон и рече: ти си Христос, син на Бога живаго. ”  Матей 16:16
2151 - Матей Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори!”  Матей 7:7.
2152 - Матей От Египет повиках Сина си. ”  Матей 2:15
2153 - Матей А Той им рече: Не могат всички да приемат тази дума, но на колкото е дадено. ”  Матея, 19:11
2154 - Матей И отговори Симон Петър и рече: Ти си Христос, Син на Бога живого.”  Матея 16:16
2155 - Матей А безумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото светилниците наши угаснуват. ”  Матей 25:8
2156 - Матей Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум. Да възлюбиш ближния си като себе си."”  Матей 22:37,38,39
2157 - Матей Тръст смазана няма да пречупи и от лен свещило замъждяло няма да угаси, докога изведе съда в победа. ”  Матей 12:20
2158 - Матей Жал ми е за народа”  Матея 15:32
2159 - Матей А след отиването им, ето, Ангел Господен явява се на сън Йосифу и казва: Стани, та вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и бъди там до когато ти река; защото Ирод има да потърси детето да го погуби. ”  Матея 2:13
2160 - Матей А Исус отговори и рече: О, роде неверни и развратени, докога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете ми го тука.”  Матея 17:17
2161 - Матей 5 глава от Евангелието на Матея”  Матея гл.5
2162 - Матей Не презирайте никого от тези малките.”  Матея 18:10
2163 - Матей Да известят на учениците Му.”  Матея 28:8
2164 - Матей Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат”  Матея 24:35
2165 - Матей Друга притча им предложи и казваше: Уподоби се царството небесно на человек, които посея добро семе на нивата си.”  Матей 13:24
2166 - Матей Понеже що се ползува човек, ако всичкия свят спечели, а душата си ощети? ”  Матей 16:26
2167 - Матей И видя там човек. ”  Матей 22:11
2168 - Матей 10-та глава от Матея, 6–21-ви стих”  Матей 10:6–21
2169 - Матей 20 глава от Евангелието на Матея, от 1-ви до 16-ти стих”  Матей 20:1-16
2170 - Матей Мнозина са звани, малцина са избрани”  Матей 20:16
2171 - Матей Тогаз пристъпи при Него на Заведеевите синове майка им, та Му се кланяше и искаше нещо от Него ”  Матей 20:20
2172 - Матей Ето, излезе сеятелят да сее! И когато сееше, едно падна край пътя; друго падна на каменисти места; трето падна в тръните и четвърто падна на добрата земя, и даваше плод: едно сто, друго шестдесет, а друго тридесет ”  Матей 13:3-8
2173 - Матей Горко вам книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък на мятвата, на копъра, на кимиона; и оставихте по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и вярата; тях трябваше да правите, и онези да не оставяте ”  Матей 23:23
2174 - Матей Втора глава от Евангелието на Матея”  Матей гл.2
2175 - Матей втора глава от Евангелието на Матея”  Матей гл.2
2176 - Матей 5 глава от Матея, от 3 до 13 стих”  Матей 5:3-13
2177 - Матей 13 гл. от Матея, от 4 – 53 ст”  Матей 13:4 – 53
2178 - Матей Ти ли си, Който има да дойде, или другиго да очакваме?”  Матей 11:3
2179 - Матей Тогава възведен биде Исус от Духа в пустинята, да бъде изкушен от дявола. ”  Матей 4:1
2180 - Матей Бог не е Бог на мъртвите, но Бог на живите ”  Матея 22:32
2181 - Матей Чуваш ли що казват тия? ”  Матей 21:16
2182 - Матей Чуваш ли що казват тия? ”  Матей 21:16
2183 - Матей 5 гл. от Матея”  Матей гл.5
2184 - Матей 6 глава от Матея”  Матей гл.6
2185 - Матей седма глава от Евангелието на Матея”  Матей гл.7
2186 - Матей 10 гл. от Матея”  Матей гл.10
2187 - Матей 16-та глава от Матея”  Матей гл.16
2188 - Матей Тогаз се раздигнаха всички онези девици и украсиха светилниците си.”  Матей 25:7
2189 - Матей Тогаз се раздигнаха всички онези девици и украсиха светилниците си. ”  Матей 25:7
2190 - Матей Не е тук, защото възкръсна. ”  Матей 28:6
2191 - Матей двайсет и осма глава от евангелието на Матея – до единайсети стих”  Матей 28:1-11
2192 - Матей 21-ва глава от Матея”  Матей гл.21
2193 - Матей 20 и 21 ст. 11 гл. от евангелието на Матея”  Матей 11:20,21
2194 - Матей 20-21 стих, от 11 глава на Матея”  Матей 11:20,21
2195 - Матей 1-ва глава от Евангелието на Матея”  Матей гл.1
2196 - Матей 6–25, 6-а глава от Евангелието на Матея”  Матей 6:6–25
2197 - Матей Блажени кротките, защото те ще наследят земята. ”  Матей 5:5
2198 - Матей 20 глава от Евангелието на Матея ”  Матея 20:1–17
2199 - Матей 18 глава от Евангелието на Матея”  Матей 18:1-6
2200 - Матей 13-ата глава от Евангелието на Матея”  Матей 13:24-30
2201 - Матей 13 глава от Евангелието на Матея, от 18–31 стих”  Матей 13:18–31
2202 - Матей